Publicidad
Problema (1)
Problema (1)
Próximo SlideShare
Aplicatii abordare cost cu rezolvariAplicatii abordare cost cu rezolvari
Cargando en ... 3
1 de 2
Publicidad

Problema (1)

  1. Rezolvaţi următoarea problemă: Într-o firmă s-au produs într-un an 100 000 de produse şi s-au făcut următoarele cheltuieli: cheltuieli cu materiile prime şi materialele: 20 000 000 um cheltuieli cu combustibilul pentru producţie 100 000 um cheltuieli cu energia electrică pentru producţie 500 000 um salariile personalului administrativ: 5 000 um amortizare 50 000 um dobânzi la credite 200 000 um chirii 500 000 um salariile personalului direct productiv: 10 000 000 um iluminatul birourilor 10 000 um încălzitul birourilor 15 000 um costuri fixe cu distribuţia: 500 000 um costuri variabile cu distribuţia: 1 000 000 um. Să se calculeze: costul total, costul fix, costul variabil, costul mediu fix, costul mediu variabil, costul mediu total. Notă: - spaţiile punctate să se completeze cu propriile cifre. TERMEN LIMITĂ: 24 DECEMBRIE 2011 COSTUL TOTAL – CT = CF + CV = 1.280.000 um + 31.600.000 um = 32.880.000 um COSTUL FIX – CF = CHIRII + DOBANZI LA CREDITE + AMORTIZARE + SALARIILE PERSONALULUI ADMINISTRATIV + COSTURI FIXE CU DISTRIBUTIA + ILUMINATUL BIROURILOR + INCALZITUL BIROURILOR = 500.000 um + 200.000 um + 50.000 um + 5.000 um + 500.000 um + 10.000 um + 15.000 um = 1.280.000 um
  2. COSTUL VARIABIL – CV = MATERII PRIME SI MATERIALE + COMBUSTIBIL PT PRODUCTIE + ENERGIE ELECTRICA PT. PRODUCTIE + SALARII PERSONAL DIRECT PRODUCTIV + COSTURI VARIABILE CU DISTRIBUTIA = 20.000.000 um + 100.000 um + 500.000 um + 10.000.000 um + 1.000.000 um = 31.600.000 um COSTUL MEDIU FIX – CFM = CF/Q = 1.280.000 um/100.000 buc = 12,80 um/buc COSTUL MEDIU VARIABIL – CVM = CV/Q = 31.600.000 um/100.000 buc = 316,00 um/buc COSTUL MEDIU TOTAL – CTM = CT/Q = 32.880.000 um/100.000 buc = 328,80 um/buc = CFM + CVM = 12,80 um/buc + 316,00 um/buc = 328,80 um/buc
Publicidad