Publicidad

Projecte arquitectònic sostenible

9 de Jan de 2014
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Último(20)

Publicidad

Projecte arquitectònic sostenible

 1. INDEX QUÈ ÉS L’ARQUITECTURA SOSTENIBLE? MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLES TIPUS D’ESTRUCTURA EN L’ARQUITECTURA SOSTENIBLE MANEIG DE RESIDUS L’ARQUITECTURA SOSTENIBLE EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ ENERGIA I ARQUITECTURA
 2. Què és l’arquitectura sostenible? • L'arquitectura sostenible és aquella que té en compte el medi ambient i que valora quan projecta els edificis l'eficiència dels materials i de l'estructura de construcció, els processos d'edificació, l'urbanisme i l'impacte que els edificis tenen en la naturalesa i en la societat.
 3. • Pretén fomentar l'eficiència energètica perquè aquestes edificacions no generin una despesa innecessària d'energia, aprofitin els recursos del seu entorn per al funcionament dels seus sistemes i no tinguin cap impacte en el medi ambient. Apartaments construïts a Londres sota les idees d'arquitectura sostenible.
 4. MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE • Podem considerar materials de construcció sostenibles aquells que siguin duradors i que no necessitin gaire manteniment, que puguin reutilitzar-se, reciclar-se o recuperar-se. • PAUTES PER A UNA SELECCIÓ DE MATERIALS SOSTENIBLES -Que tinguin llarga duració -Que puguin ajustar-se a un determinat model -Que provinguin de una justa producció -Que tinguin un preu accessible -Que siguin valoritzables -Que no siguin contaminants -Que consumeixin poca energia en el seu cicle de vida -Que en el seu entorn tinguin valor cultural -Que provinguin de fonts abundants i renovables -Que posseeixen un percentatge de material reciclat
 5. TIPUS D’ESTRUCTURA EN L’ARQUITECTURA SOSTENIBLE • - Estructura de fusta. És la més indicada des del punt de vista sostenible , sempre que sigui fusta de cultiu i que provingui de boscos nadius ( ha de tenir el segell FSC ). Es poden realitzar multitud de dissenys i possibilitats amb aquest tipus d'estructura . • - Estructura de bambú . Per a càrregues no gaire elevades . És un element durador, flexible, fort i lleuger . • - Estructura metàl·lica . El seu gran avantatge és que pot ser desmuntable ( un factor sostenible molt a tenir en compte ) i és totalment reciclable. Però per a l'obtenció de l'acer, s'empra gran quantitat d'energia, es degrada el lloc d'extracció, i s'empra gran quantitat d'energia també en la seva fabricació, amb la consegüent contaminació.
 6. • - Estructura de fusta. És la més indicada des del punt de vista sostenible , sempre que sigui fusta de cultiu i que provingui de boscos nadius ( ha de tenir el segell FSC ). Es poden realitzar multitud de dissenys i possibilitats amb aquest tipus d'estructura . • - Estructura de bambú . Per a càrregues no gaire elevades . És un element durador, flexible, fort i lleuger . • - Estructura metàl·lica . El seu gran avantatge és que pot ser desmuntable ( un factor sostenible molt a tenir en compte ) i és totalment reciclable. Però per a l'obtenció de l'acer, s'empra gran quantitat d'energia, es degrada el lloc d'extracció, i s'empra gran quantitat d'energia també en la seva fabricació, amb la consegüent contaminació.
 7. Gratacels sostenibles: arquitectura verda • És possible una arquitectura de gratacels que respecti el medi ambient i sobretot que sigui sostenible, com és el cas de l'arquitectura vertical. Es produiria a partir dels propis recursos de l'edifici, els quals serien àrees com tot tipus de departaments i establiments, però amb autosuficiència amb energies renovables i no contaminants. Resumint, els gratacels poden ser adaptats a l'arquitectura verda i sostenible. • L'arquitectura verda no es refereix només a la implantació de vegetals i plantes en construccions i edificacions urbanes, com s'ha considerat tradicionalment, sinó també a la dedicació de tècniques basades en la sostenibilitat i energies renovables. El terme verd no només és el de les plantes, sinó el color de tot un moviment a favor cuidar el medi ambient i per tant la nostra vida, el nostre planeta.
 8. Reciclatge energètic • L'alternativa més econòmica per aconseguir un edifici energèticament eficient és incloent des de la fase de projecte el tema. Però és possible prendre un edifici existent i mitjançant una tècnica anomenada de reciclatge energètic donar a l'edifici un nou cicle de vida sostenible. • Entre les primeres tasques es troba la de realitzar una auditoria energètica per conèixer quines són les entrades i sortides d'energia a l'edifici com a sistema, sempre buscant mantenir el confort higrotèrmic, la salubritat i la seguretat
 9. MANEIG DE RESIDUS • L'arquitectura sostenible se centra en l'ús i tractament dels residus en el lloc, incorporant coses com ara sistemes de tractament d'aigües grises mitjançant filtres i estabilització biològica amb joncs i altres varietats vegetals aquàtiques. Aquests mètodes, quan estan combinats amb la producció de compost a partir d'escombraries orgàniques, la separació de les escombraries, poden ajudar a reduir al mínim la producció de deixalles en una casa.
 10. L’ARQUITECTURA SOSTENIBLE EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ • En els últims deu anys, els mitjans de comunicació que han dut a terme una important reestructuració de continguts influenciada, en gran mesura, pel canvi de mentalitat de la societat. Per això, els grups empresarials han hagut de canviar, o almenys introduir en els seus principis editorials, el concepte de desenvolupament sostenible, com un valor a defensar en la gestió i en els continguts informatius .
 11. ENERGIA I ARQUITECTURA • L'eficiència energètica és una de les principals fites de l'arquitectura sostenible, encara que no l'única. Els arquitectes utilitzen diverses tècniques per reduir les necessitats energètiques d'edificis mitjançant l'estalvi d'energia i per augmentar la seva capacitat de capturar l'energia del sol o degenerar la seva pròpia energia .
Publicidad