Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ang pagpaparami ng armas sa daigdig

1.037 visualizaciones

Publicado el

contains nations and organizations responsible for arms race

Publicado en: Noticias y política
 • Did u try to use external powers for studying? Like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? They helped me a lot once.
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Ang pagpaparami ng armas sa daigdig

 1. 1. MGA BANSANG NA MAY MALAKING BILANG NG ARMAS SA MUNDO  1. USA 2. RUSSIA 3. CHINA 4. INDIA 5. UNITED KINGDOM 6. FRANCE 7. GERMANY 8. TURKEY 9. SOUTH KOREA 10. JAPAN
 2. 2. “ Ang dahilan ng pagpaparami ng armas sa daigig”
 3. 3. COLD WAR Ito ay isang yugto sa kasaysayan na kung saan ay nagtagisan ang Estados unidos at Unyong sobyet ng galing sa paggawa at pag- aaral ng mga sandata. Isa sa mga sinaliksik ng mga bansang ito ay ang bombang nuclear.
 4. 4. TERORISMO Kinatatakutan sa buong daigdig. Ang mga gropo ng tao na naghahasik ng takot gaya ng “Al- Queda” at “ ISIS”. Terorismo ang dahilan ng pagkakabagsak ng “world trade towers” sa Estados unidos noong September 11, 2001.
 5. 5. ANG AGAWAN SA TERITORYO Ito ay isang direktang pagsakop sa karatig bansa. Na naidadaan sa armas at lakas ng impluwensya politikal at ekonomikal. Panahong griyego pa lamang ay may roon nang masasalimuoot na digmaang naganap dahil sa agawan ng teritoryo.
 6. 6. “ Epekto ng pagpaparami ng armas sa daigdig”
 7. 7. TAKOT SA MAMAMAYAN Sa pagdami ng armas ay nagdadala ito ng tension sa mga mamamayan. Sa kadahilanang maari itong pagsimulan ng kaguluhan. Dahilan ng pagbagsak ng bansa sa aspetong politokal, ekonomikal atbp.
 8. 8. MGA KASUNDUAN Nagkaroon ng mga kasunduan dahil batid na lahat ng bansa sa daigdig ang maaring pinsalang maidulot dahil sa pagpaparami ng armas. Naglalayon ang mga kasunduang ito na maglimita at magtala ng ng dami ng armas
 9. 9. SALT- STRATEGIC ARMS LIMITATION TALKS STRART- STRATEGIC ARMS REDUCTION TALKS INF- INTERNATIONAL RANGE NUCLEAR FORCE TREATY NATO- NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION IN SOUTHEAST ASIA: NWFZ- NUCLEAR WEAPONS FREE ZONE
 10. 10. “ ANG KALABISAN AY NAGDUDULOT NG KAPAHAMAKAN”
 11. 11.  IV. Ebalwasyon Tama o Mali Tukuyin kung TAMA o MALI ang mga sumusunod na pahayag. Ilagay sa patlang ang salitang TAMA kung naangkop ang nasbing pahayag at MALI kung hindi naangkop ang pahayg. 1. Isa sa dahilan ng pagpaparami ng armas ay ang hot wars. 2. Terorismo ang sanhi ng kagimbal-gimbal na pag bagsak ng worl trade towers. 3. Ang STEALTH ay isang kasunduang pang nuklear. 4. Dahilan din ang agawan ng teretoryo sa pagpaparami at pagpapalakas ng sandata. 5. Ang IMF ay isa sa kasunduang naglilimita sa pagkakaroon ng mga bansa ng labis na armas. 6. NWFZ ay isang kasunduan sa nuklear na armas sa southeast asia. 7. Nagdudulot ng takot ang pagkakaroon ang maraming sandata ng mga bansa sa mundo. 8. Ang SALT ay strategic American limitation treaty. 9. Ang UAE ay isa sa pangunahing bansa na may pinakamalakas na hukbo pandigma. 10. Ang Pilipinas ay nangunang bansa sa cold war.
 12. 12. V. Takdang aralin Sagutin ang mga sumusunod; 1. Ano ang populasyon? 2. Ano ang mga salik ng pagdami ng populasyon. Sanguniaan aklat; kasysayan ng daigdig pp. 299-306
 13. 13. “ MARAMING SALAMAT PO”

×