Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Tok v poluprovodnici_1

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 30 Anuncio

Tok v poluprovodnici_1

 1. 1. Задачи за изпълнение: 1.Изучете свойствата на полупроводниците 2.Изследвайте V-A характеристика на полупроводников диод
 2. 2. СВОЙСТВА НА ПОЛУПРОВОДНИЦИТЕ При нагряване или осветяване съпротивлението на полупроводниците намалява
 3. 3. Хаотично движение на електрони и дупки Насочено движение на токови носители при приложено напрежение
 4. 4. При контакт между две области с различен тип проводимост възниква контактен слой, наречен p-n преход.Той има малка дебелина (от порядъка на μm), но е с голямо специфично съпротивление.В резултат на рекомбинация в него липсват свободни токови носители.
 5. 5. При приложено право напрежение тече значим ток в права посока При приложено обратно напрежение токът е нищожно малък
 6. 6. Ход на работа: 1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в обрата посокa. 2. Затворете веригата с ключа “K”. 3. Чрез реостата с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 50V. 4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA Диоди: + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 50 100 150 200 250 300 I (mA) 0
 7. 7. Ход на работа: 1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в обратна посокa. 2. Затворете веригата с ключа “K”. 3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 50V. 4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA Диоди: + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 50 100 150 200 250 300 I (mA) 0
 8. 8. Ход на работа: 1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в обратна посокa. 2. Затворете веригата с ключа “K”. 3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 50V. 4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 50 100 150 200 250 300 I (mA) 0
 9. 9. Ход на работа: 1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в обратна посокa. 2. Затворете веригата с ключа “K”. 3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 50V. 4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 50 100 150 200 250 300 I (mA) 0
 10. 10. Ход на работа: 1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в обратна посокa. 2. Затворете веригата с ключа “K”. 3. С помощта на мишката и чрез реостата увеличавайте подаваното напрежение през 50V. 4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 50 100 150 200 250 300 I (mA) 0 0,125
 11. 11. Ход на работа: 1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в обратна посокa. 2. Затворете веригата с ключа “K”. 3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 50V. 4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 50 100 150 200 250 300 I (mA) 0 0,125 0,135
 12. 12. Ход на работа: 1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в обратна посокa. 2. Затворете веригата с ключа “K”. 3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 50V. 4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 50 100 150 200 250 300 I (mA) 0 0,125 0,135 0,135
 13. 13. Ход на работа: 1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в обратна посокa. 2. Затворете веригата с ключа “K”. 3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 50V. 4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 50 100 150 200 250 300 I (mA) 0 0,125 0,135 0,135 0,135
 14. 14. Ход на работа: 1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в обратна посокa. 2. Затворете веригата с ключа “K”. 3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 50V. 4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 50 100 150 200 250 300 I (mA) 0 0,125 0,135 0,135 0,135 0,135
 15. 15. Ход на работа: 1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в обратна посокa. 2. Затворете веригата с ключа “K”. 3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 50V. 4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V k N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 50 100 150 200 250 300 I (mA) 0 0,125 0,135 0,135 0,135 0,135 0,2 Към волт- амперната характеристика
 16. 16. Волт - амперна характеристика на полупроводников диод, включен в обратна посока I, mA 350 300 250 200 150 100 50 0 -U, V 0,1 U, V 0,2 -I, mA
 17. 17. Ход на работа: 1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в права посокa. 2. Затворете веригата с ключа “K”. 3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 0,1V. 4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA Диоди: + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 I (mA) 0
 18. 18. Ход на работа: 1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в права посокa. 2. Затворете веригата с ключа “K”. 3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 0,1V. 4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода mA Диоди: + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 I (mA) 0
 19. 19. Ход на работа: 1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в права посокa. 2. Затворете веригата с ключа “K”. 3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 0,1V. 4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 I (mA) 0
 20. 20. Ход на работа: 1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в права посокa. 2. Затворете веригата с ключа “K”. 3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 0,1V. 4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 I (mA) 0
 21. 21. Ход на работа: 1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в права посокa. 2. Затворете веригата с ключа “K”. 3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 0,1V. 4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 I (mA) 0 15
 22. 22. Ход на работа: 1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в права посокa. 2. Затворете веригата с ключа “K”. 3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 0,1V. 4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 I (mA) 0 15 28
 23. 23. Ход на работа: 1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в права посокa. 2. Затворете веригата с ключа “K”. 3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 0,1V. 4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 I (mA) 0 15 28 40
 24. 24. Ход на работа: 1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в права посокa. 2. Затворете веригата с ключа “K”. 3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 0,1V. 4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 I (mA) 0 15 28 40 50
 25. 25. Ход на работа: 1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в права посокa. 2. Затворете веригата с ключа “K”. 3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 0,1V. 4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 I (mA) 0 15 28 40 50 100
 26. 26. Ход на работа: 1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в права посокa. 2. Затворете веригата с ключа “K”. 3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 0,1V. 4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 I (mA) 0 15 28 40 50 100 300 Към волт- амперната характеристика
 27. 27. Волт - амперна характеристика на полупроводников диод, включен в права посока I, mA 300 250 Теоритична крива 200 Въз основа на реален 150 експеримент с германиев диод Д7Ж 100 50 -U, V U, V 0,7 0,8 0,1 0,4 0,5 0,6 0,2 0,3 -I, mA Към обща волт- амперна характеристика
 28. 28. Волт - амперна характеристика на полупроводников диод (права и обратна посока на свързване) I, mA -U, V U, V -I, mA
 29. 29. Екип в състав: Диана Йосифова е-mail: diana_yosifova@abv.bg Екатерина Светлозарова e-mail: katq_7@abv.bg Иван Начков e-mail: ivan_nachkov@yahoo.com ученици от МГ “Д-р Петър Берон”-Варна РЪКОВОДИТЕЛ: Петя Костадинова e-mail: petya_7@mail.bg – учител по физика и астрономия

×