CARACTERÍSTIQUES DELS EVA QUE AFAVOREIXEN L'APRENENTATGE SIGNIFICATIU Anàlisi d'un cas d'aprenentatge presencial amb supor...
TAULA DE CONTINGUTS <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Marc teòric </li></ul><ul><li>Marc empíric </li></ul><ul><li>Anà...
INTRODUCCIÓ L'estudi permet aproximar-nos a una realitat determinada per obtenir unes conclusions que puguin ser útils en ...
MARC TEÒRIC La missió de les TIC i dels recursos tecnològics virtuals no és reduir o eliminar el paper del docent sinó amp...
<ul><li>Preguntes d’investigació </li></ul><ul><li>Com poden les TIC, amb els recursos i els seus usos, afavorir els proce...
MARC EMPÍRIC (ii) Tècniques i instruments L'objecte d'investigació reclama instruments i tarannà concrets. La Xarxa i la c...
ANÀLISI DELS RESULTATS (i) <ul><li>ELEMENTS CONSTITUTIUS DE L’ESCENARI FORMATIU </li></ul><ul><ul><li>La connectivitat sen...
ANÀLISI DELS RESULTATS (ii) <ul><li>RECURSOS I ÚS DELS RECURSOS </li></ul>La transparència del docent permet a l'alumne ce...
CONCLUSIONS <ul><li>Les conclusions s’han inferit a partir de la recerca efectuada i l’anàlisi dels resultats del cas, amb...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

TFI Aprenentatge virtual

812 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación, Viajes, Empresariales
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

TFI Aprenentatge virtual

 1. 1. CARACTERÍSTIQUES DELS EVA QUE AFAVOREIXEN L'APRENENTATGE SIGNIFICATIU Anàlisi d'un cas d'aprenentatge presencial amb suport de TIC en educació post-obligatòria Dora Farnós i Rovira Teresa Guasch Pascual (tutora) Seminari d´iniciació a la recerca en TIC i e-learning Curs acadèmic 2007-08
 2. 2. TAULA DE CONTINGUTS <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Marc teòric </li></ul><ul><li>Marc empíric </li></ul><ul><li>Anàlisi dels resultats </li></ul><ul><li>Conclusions </li></ul>
 3. 3. INTRODUCCIÓ L'estudi permet aproximar-nos a una realitat determinada per obtenir unes conclusions que puguin ser útils en el cas analitzat i garantir la millora continua de l'espai i del procés d'ensenyament-aprenentatge. A partir de l'anàlisi d' un cas , i gràcies a la visió concreta i limitada que aquest proporciona, el present estudi avalua les característiques dels EVA que proporcionen qualitat a l'ensenyament basat en TIC. Matèria d'Economia de Batxillerat en modalitat presencial amb suport virtual sobre plataforma Moodle a l’IES Ramon Turró i Darder
 4. 4. MARC TEÒRIC La missió de les TIC i dels recursos tecnològics virtuals no és reduir o eliminar el paper del docent sinó ampliar aquesta presència docent Els indicadors de qualitat són: Activitat conjunta entre docent i discent; Ajuda educativa; Flexibilitat i obertura dels LO; Disseny amb interrelació continuada dels agents Onrubia (2005) La interacció requereix un encadenament de comprensions mútues que possibilita la construcció de coneixement Barberà (2004) La interactivitat facilita l’aprenentatge perquè: permet establir una relació immediata amb la informació; responsabilitza a l’alumne de l'aprenentatge; és font de motivació Els recursos i els seus usos són: Contingut d'aprenentatge; Magatzem de continguts; Eines de cerca i selecció; Instruments cognitius; Suport a l'acció docent; Substitutius de l'acció docent; Seguiment i control de l'activitat; Instruments d'avaluació del procés; Instruments d'avaluació del resultat; Eines de comunicació; Eines de col·laboració Els elements constitutius d'un escenari formatiu amb TIC són: Formalisme; Interactivitat; Dinamisme; Multimèdia; Hipermèdia; Connectivitat Coll (2004)
 5. 5. <ul><li>Preguntes d’investigació </li></ul><ul><li>Com poden les TIC, amb els recursos i els seus usos, afavorir els processos d'ensenyament-aprenentatge en un EVA? </li></ul><ul><li>De quina manera les TIC faciliten l'ajuda educativa i l'ajustament de l'ajuda? </li></ul><ul><li>Objectiu general </li></ul><ul><li>Comprendre com l'ús d'un EVA -i de les activitats desenvolupades en aquest espai- pot millorar l'eficàcia del procés d'ensenyament-aprenentatge mitjançant la millora de l'escenari formatiu quan s'empren les TIC com a suport a la docència presencial en educació formal post-obligatòria no universitària. </li></ul><ul><li>Objectius específics </li></ul><ul><li>Descriure, en un EVA sobre plataforma Moodle, els trets que confereixen qualitat a un espai virtual d'aprenentatge </li></ul><ul><li>Avaluar de quina manera les activitats d'aprenentatge proposades en aquest entorn contribueixen a assolir la qualitat de l'escenari formatiu </li></ul>MARC EMPÍRIC (i)
 6. 6. MARC EMPÍRIC (ii) Tècniques i instruments L'objecte d'investigació reclama instruments i tarannà concrets. La Xarxa i la contribució de les TIC faciliten el desenvolupament de la investigació. La triangulació millora la qualitat de la informació (fiabilitat, validesa i objectivitat). <ul><li>Recull de documentació sobre l'entorn: IES, matèria, projectes TIC... </li></ul><ul><li>Avaluació de la qualitat del disseny tecnològic i pedagògic segons pauta de Mauri i Onrubia (2008) </li></ul><ul><li>Avaluació de la qualitat del desenvolupament procés formatiu en línia segons pauta de Mauri i Onrubia (2008) </li></ul><ul><li>Seguiment del procés formatiu en línia mitjançant l’observació i també gràcies al registre que proporciona la plataforma Moodle </li></ul><ul><li>Valoració on-line pel discent sobre l'ús de la plataforma segons pauta proposada per Colomina, Rochera i Naranjo (2008). </li></ul>Disseny de la investigació El pluralisme metodològic, centrat en la metodologia qualitativa, permet l’aproximació al complex fenomen educatiu amb l’objectiu de comprendre realitats concretes. El mètode d'estudi d'un cas permet el reforçament i desenvolupament de teories ja existents.
 7. 7. ANÀLISI DELS RESULTATS (i) <ul><li>ELEMENTS CONSTITUTIUS DE L’ESCENARI FORMATIU </li></ul><ul><ul><li>La connectivitat sense horaris ni restriccions és la clau del suport que permet establir xarxes d’informació i comunicació. L'espai és una prolongació que atorga continuïtat i elimina interrupcions. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’hipertext facilita l'accés a la informació per la vinculació lògica, simplificant la lectura i afavorint la identificació dels objectes. La similitud amb l’estructura mental facilita la navegació rendibilitzant el temps de contacte de l’estudiant amb l’entorn. </li></ul></ul>S’intensifica la relació entre contingut i discent i li proporciona protagonisme. La planificació de les tasques ve marcada pel ritme a l'aula presencial. La cronologia d'objectius cerca el reforç o l'ampliació segons una programació definida amb anterioritat. La interacció vertical des del docent als alumnes complementa el flux d’informació presencial i la interacció bidireccional augmenta la presència docent proporcionant seguretat a l’alumne. La interacció entre alumnes permet ampliar el punt de vista i defensar idees pròpies amb respecte, actuant com a font de motivació.
 8. 8. ANÀLISI DELS RESULTATS (ii) <ul><li>RECURSOS I ÚS DELS RECURSOS </li></ul>La transparència del docent permet a l'alumne centrar-se en contingut i implicar-se amb la tasca <ul><ul><li>La presència del docent s'amplia en millorar el lliurament de continguts, ampliar la comunicació, facilitar l'atenció individualitzada i proporcionar un seguiment constant i continuat </li></ul></ul>Els recursos recullen continguts i els fan més accessibles Els alumnes milloren les seves capacitats i habilitats en l'ús de les TIC (navegar; gestionar; participar...) Els alumnes treballen activament en l'entorn virtual per tractar la informació L'anàlisi de casos potencia les capacitats de raonar, relacionar fets i conceptes i aplicar l’anàlisi de fets reals Les eines de monitoratge i connectivitat proporcionen recursos per fer el seguiment, facilitar l'avaluació continuada i guiar i ajudar L’avaluació permet a l'alumne prendre consciència del grau d'aprenentatge assolit i propicia al docent una avaluació contínua S'aprofiten les eines de comunicació asíncrona
 9. 9. CONCLUSIONS <ul><li>Les conclusions s’han inferit a partir de la recerca efectuada i l’anàlisi dels resultats del cas, amb el suport del marc teòric de referència. </li></ul><ul><ul><li>L a interacció en entorns amb suport de les TIC afavoreix la construcció de coneixement i propicia l’aprenentatge significatiu </li></ul></ul><ul><ul><li>TIC i EVA faciliten el canvi de rol del docent i del discent quan s'empra una metodologia didàctica centrada en l'alumne </li></ul></ul><ul><ul><li>L'activitat conjunta entre docent i discent propicia el suport continuat, adaptat i individualitzat via l'ajuda educativa ajustada </li></ul></ul><ul><ul><li>S'amplia la presència docent gràcies a la complementarietat entre metodologia didàctica i usos dels recursos tecnològics </li></ul></ul><ul><ul><li>En el cas que ens ocupa, TIC i EVA mostren signes de qualitat que milloren el procés formatiu de manera global </li></ul></ul><ul><ul><li>P otencial de les TIC gràcies a que un mateix recurs tecnològic presenta diferents usos, enriquint la dinàmica i aportant noves maneres d’ensenyar i d’aprendre </li></ul></ul>

×