Más contenido relacionado

5. Utilitarisme_deontologisme.pptx

 1. UTILITARISME
 2. El cas Mignonette (1884): moral i canibalisme Thomas Dudley, capità Edwin Stephens, primer oficial Edmund Brooks, mariner Richard Parker, grumet
 3. Va ser moralment correcta la decisió que es va prendre els mariners ? Com podem saber si una acció és justa o injusta? En primer lloc s’ha d’escollir entre dues opcions: a) Matar a 1 dels mariners per tal que els altres 3 es puguin salvar b) No matar a cap mariner i que morin tots 4 Cas que l’opció triada sigui “a”, aleshores cal escollir quin dels 4 mariners ha de ser sacrificat, tenint en compte factors com ara i) Si té família o no, per tal de valorar l’impacte sobre els seus parents ii) Les seves condicions de salut iii) La seva edat iv) … Anàlisi cost / benefici
 4. El dilema del tramvia és un experiment mental ideat per validar o refutar la legitimitat de l'ètica de l'utilitarisme. Va ser plantejat per primer cop per la filòsofa Philippa Foot.
 5. Una acció bona és aquella que procura el màxim benestar per al màxim nombre de persones = maximització del plaer = major felicitat possible. L’objectiu és un terrorista L’objectiu no és un terrorista Balanç Disparar a matar + 100 potencials víctimes salvades - 1 persona morta (el terrorista) + 0 (ningú havia de morir) - 1 persona morta (el suposat terrorista) + 100 - 2 No disparar a matar + 1 persona salvada (el terrorista) - 100 persones mortes (els objectius de l’atemptat) + 0 (ningú havia de morir) - 0 (ningú ha estat abatut) + 1 - 100
 6. 1. Per valorar una acció ca d’atendre a les conseqüències i no a les intencions de l’agent. Les persones no poden ser jutjades per com són, sinó per allò que han fet (i les seves conseqüències). 1. La moral no té una validesa a priori. No existeixen normes bones o dolentes a priori independents de les circumstàncies concretes en què es realitza l’acció i els seus resultats 1. Les conseqüències d’una norma es mesuren en termes de benestar o malestar (plaer o dolor). Aquestes conseqüències s’extenen a tots els implicats en l’acció (la societat).
 7. Una acció es considera bona en el cas que, tenint en compte els resultats, els beneficis superin els perjudicis? O, per contra, hi ha accions (per exemple el crim) que són dolentes independentment de les circumstàncies i els resultats? La moral en funció dels resultats Conseqüencialis me Utilitarisme La moral en funció dels principis Essencialsme Deontologisme
 8. Utilitarisme vs ètica dels drets És just infligir un dolor intens a una persona si amb això s’eviten morts i patiments d’una magnitud més gran? És just extreure tots els òrgans del cos d’una persona sana si amb això aconseguim salvar les vides i millorar notablement l’estat de salut de 20 persones malaltes? És just uns determinats estudis universitaris perquè la manca d’alumnat comparada amb la despesa que demana no fa rendible els estudis?
 9. DEONTOLOGISME
 10. Una acció es considera moralment bona en el cas que, tenint en compte els resultats, els beneficis superin els perjudicis? O, per contra, hi ha accions (per exemple el crim) que són dolentes independentment de les circumstàncies i els resultats? La moral en funció dels resultats Conseqüencialism e Utilitarisme La moral en funció dels principis Essencialsme Deontologisme
 11. Podem estar segurs que darrera d’una acció de beneficència o filantropia hi ha sempre una bona voluntat o una intenció moralment bona? ACCIÓ RESULTAT (benefici / cost) Totes les persones beneficiades pel donatiu (la societat al complet): disposem d’un servei que no hem tingut que pagar personalment a través dels nostres impostos = BENEFICI ALIÉ La pèrdua patrimonial personal de l’empresari = PERJUDICI PERSONAL INTENCIÓ = VOLUNTAT Possibilitat d’un propòsit egoista, d’un interés personal (honor, imatge corporativa, sentiment de satisfacció personal, deduccions fiscals…) que no poden ser aconseguides d’una altra manera = BENEFICI PROPI
 12. Què fa que un botiguer sigui moralment honrat? Actuar conforme al deure i actuar per deure Hi ha 2 formes d’entendre el deure 1. Actuar conforme al deure: per no protegir la seva reputació, per evitar ser acusat d’estafador i evitar una sanció = interés = càlcul = inclinació 1. Actuar per deure = per respecte a la llei moral INCORRECTE CORRECTE
 13. És diferent: 1. Ser honrat perquè en cas contrari pot sortir perjudicat el negoci = actuar per interés = el botiguer fa el correcte però per una raó incorrecta. 1. Ser honrat perquè s’ha de ser honrat = actuar per deure = actuar per principis morals INCORRECTE CORRECTE
 14. Seria igualment honrat si no hi hagués cap possibilitat de que la seva falta d’honradesa fos descoberta? Hardanger, al sud-oest de Noruega és una zona agrícola en la qual creixen pomes i cireres de color vermell. Molts agricultors instal·len a la vora de la carretera petites casetes en les que venen directament les seves cireres, de productor a consumidor. Una safata de plàstic amb uns 400 grams de cireres per 5 euros. L'agricultor deixa la caseta sola durant tot el dia a la vora de la carretera, amb la mercaderia i un petit cistell perquè cada comprador pagui l'import de la seva compra. Tu mateix agafes el canvi.
 15. https://www.transparency.org/en/cpi/202 1
 16. Què vol dir actuar per deure? Dur a terme una acció per respecte a la llei moral, amb independència dels interessos personals o dels demés Una acció és bona quan el motiu que la duu a terme és el compliment deure , encara que això perjudiqui als nostres interessos o als dels demés. S’ha de dir la veritat sempre? La veracitat de les declaracions que no es poden eludir és el deure formal de la persona amb qualsevol, per grans que siguin els perjudicis que se’n pugui derivar per a ell o per a altres
 17. Puc decidir mentir perquè he valorat que amb la mentida aconsegueixo que se salvi la vida de una persona innocent. No perjudico a ningú amb la meva decisió (màxim benefici) = ACTUAR CONFORME AL DEURE Puc decidir dir la veritat. Perjudico a una persona amb la meva decisió. Però és una llei moral dir la veritat i, per tant, si dic la veritat actuo conforme a la llei = ACTUAR PER DEURE