Publicidad
Guió del curs de l'Escola d'Estiu Rosa Sensat 2009
Guió del curs de l'Escola d'Estiu Rosa Sensat 2009
Guió del curs de l'Escola d'Estiu Rosa Sensat 2009
Guió del curs de l'Escola d'Estiu Rosa Sensat 2009
Publicidad
Guió del curs de l'Escola d'Estiu Rosa Sensat 2009
Guió del curs de l'Escola d'Estiu Rosa Sensat 2009
Guió del curs de l'Escola d'Estiu Rosa Sensat 2009
Guió del curs de l'Escola d'Estiu Rosa Sensat 2009
Guió del curs de l'Escola d'Estiu Rosa Sensat 2009
Publicidad
Guió del curs de l'Escola d'Estiu Rosa Sensat 2009
Guió del curs de l'Escola d'Estiu Rosa Sensat 2009
Guió del curs de l'Escola d'Estiu Rosa Sensat 2009
Próximo SlideShare
Grup 7Grup 7
Cargando en ... 3
1 de 12
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Último(20)

Guió del curs de l'Escola d'Estiu Rosa Sensat 2009

 1. ELS BLOCS DELS BLOGS Principals característiques tècniques en la creació d'un blog Daniel Gil Solés Escola d'Estiu Rosa Sensat Barcelona, 1 i 2 de juliol de 2009
 2. Escola d’Estiu Rosa Sensat 2009 OBJECTIUS DEL CURS Curs de caràcter eminentment pràctic, en què el principals objectius del mateix seran: 1. Conèixer els fonaments tècnics que intervenen en la creació d'un blog amb la plataforma Wordpress.com. 2. La creació d'un blog per part dels alumnes, que els serveixi com a eina de proves durant el desenvolupament del curs, i també posteriorment. PER COMENÇAR Donar-se d'alta a la plataforma Wordpress.com, en català, gestionada amb Wordpress MU http://ca.wordpress.com 1. Registrar-se 2. Un com completat el procés de registre, anirem al tauler o escriptori inicial, comú per a tots els usuaris de Wordpress.com, però amb algunes diferències segons cada usuari: els blogs que ha creat, i el selector d'idioma. Ara fem click sobre del blog que hem creat... i comencem a treballar, no? Els blocs dels blogs: Principals característiques tècniques en la creació d'un blog 2 Daniel Gil Solés / Barcelona, 1 i 2 de juliol de 2009
 3. Escola d’Estiu Rosa Sensat 2009 GUIÓ DEL CURS Dividirem aquest taller en dos apartats, segons si la característica que describim la podem incloure en l'àmbit de la gestió o la configuració del nostre blog; o si per contra es pot afegir a l'àmbit de l'edició de continguts. 1. Gestió / Configuració Tot apartat que ens permet gestionar de manera global les característiques generals del blog, i que afecten a la seva configuració final. 2. Edició Són les seccions en què hom hi pot afegir continguts propis (textos, imatges, videos, enllaços, comentaris, etc.), i que posteriorment apareixen publicats al blog. Val a dir, però, que sovint ens trobarem en què els apartats descrits es podrien incloure en qualsevol de les dues seccions. Són les potencialitats de l'eina. Aquesta divisió és tan sols a nivell educatiu, per a poder simplificar i poder entendre millor el funcionament de tot blog Els blocs dels blogs: Principals característiques tècniques en la creació d'un blog 3 Daniel Gil Solés / Barcelona, 1 i 2 de juliol de 2009
 4. Escola d’Estiu Rosa Sensat 2009 1. Gestió / Configuració Veurem: el tauler, l'aparença, els usuaris, les eines i les opcions. El tauler Permet donar una ullada ràpida a les principals eines del blog. Es pot modificar i adaptar al gust i a les preferències de l'administrador del blog. Què hi conté? Com a més important... 1. Ara mateix Recompte ràpid de les grans xifres del blog. Nombre total de: articles, pàgines, categories, tags i comentaris (quants aprovats, quants pendents i quants considerats com spam). 2. Comentaris recents Llistat amb els últims comentaris rebuts al blog. S'indica el nom de qui ha fet el comentari, l'article on ho ha fet, i les primeres línies. Possibilitat de: rebutjar, editar, respondre, spam o eliminar. 3. Enllaços entrants Es mostra aquí si algun altre blog enllaça cap al nostre. 4. Editor ràpid Per a escriure de manera ràpida petites anotacions, en forma d'avisos, sense entrar a l'editor complet. No té tantes funcionalitats: títol, inserir mèdia, contingut, etiquetes i les diferents opcions de publicació. 5. Esborranys recents Llistat d'articles amb què estem treballant, i que encara no estan llestos per a la seva publicació. Permet la seva modificació, sense que es publiquin al blog. “Esborrany” és un estat de publicació a Wordpress. 6. Estadístiques Gràfic amb el nombre de visites diàries al nostre blog. 7. Articles (o entrades), més vistos Llistat amb els articles (o entrades) més vistos; el contingut més consultat del nostre blog. Els blocs dels blogs: Principals característiques tècniques en la creació d'un blog 4 Daniel Gil Solés / Barcelona, 1 i 2 de juliol de 2009
 5. Escola d’Estiu Rosa Sensat 2009 L'aparença Permet gestionar i modificar el resultat gràfic final del blog: colors, encapçalaments, nombre de columnes, etc. 1. Gestió de temes Permet triar l'aparença gràfica final del blog. Els temes són plantilles predeterminades, i muntades amb tots els components necessaris per al bon funcionament del blog. A la pantalla hi ha una pre-visualització dels diferents temes. Només cal triar el que més ens agradi. Se'ns obrirà una pantalla amb la vista prèvia del tema amb els nostres continguts, i només caldrà que l'activem. 2. Widgets Petites funcionalitats extres que es poden afegir a determinats temes (hi ha temes que no accepten widgets), i que permeten una millor i més eficient gestió dels continguts que apareixen a la barra lateral del blog. Permeten gestionar elements interns del blog (l'arxiu dels articles, els comentaris més recents, les etiquetes, les categories, els enllaços, etc.), però també permeten integrar al blog altres serveis externs (Twitter, Flickr, delicious, etc.). Els usuaris El blog com a eina molts-a-molts: molts usuaris per a molts blogs. Un usuari pot gestionar més d'un blog; i un blog pot tenir més d'un usuari. 1. Rols i perfils Wordpress permet la gestió dels diferents usuaris que participen en un blog, i l'assignació de diferents rols segons els privilegis que se'ls donen, fins a un total de 4, que de major a menor grau són: administrador, editor, autor, col·laboradors. Perfils: informació de contacte de cada autor, i amb la possibilitat d'incloure una fotografia. 2. Afegeix usuaris Permet incloure de manera ràpida altres usuaris ja registrats a Wordpress.com, com a membres (usuaris) del nostre blog Els blocs dels blogs: Principals característiques tècniques en la creació d'un blog 5 Daniel Gil Solés / Barcelona, 1 i 2 de juliol de 2009
 6. Escola d’Estiu Rosa Sensat 2009 3. Convidar a altres usuaris Enviar invitacions a altres usuaris per a participar en el nostre blog. Les eines Conjunt d'aplicacions “extra”, que augmenten les capacitats del blog, i en faciliten el seu ús en diferents entorns (sense connexió), amb diferents plataformes de gestió, etc. 1. Wordpress Turbo: Google Gears Permet la càrrega més ràpida d'alguns elements del blog (imatges, fulls d'estil, scripts, etc., ja que aquests no es guarden al servidor, sinó que s'emmagatzem en local, al nostre ordinador. 2. Publica això Afegeix un botó més a la barra d'eines del nostre navegador, que ens permet la publicació d'articles sense necessitat d'entrar a l'administració del blog. 3. Importar Permet portar a Wordpress totes les entrades que tinguem en un altre blog en una altra plataforma. 4. Exportar Creació d'un fitxer XML per a traspassar les dades del nostre blog en Wordpress a alguna altra plataforma. Pot funcionar també com a còpia de seguretat. Les opcions Configuració general del blog. Aquí es defineixen les seves característiques bàsiques de funcionament global. 1. General Títol, subtítol, llengua, adreça electrònica, zona horària, format de data, format d'hora i inici de setmana. 2. Escriptura Amplada de la capsa de text, categories per defecte de les entrades i els links, i opcions de format. Els blocs dels blogs: Principals característiques tècniques en la creació d'un blog 6 Daniel Gil Solés / Barcelona, 1 i 2 de juliol de 2009
 7. Escola d’Estiu Rosa Sensat 2009 3. Lectura Configuració de la pàgina inicial: les entrades en ordre cronològic invers, o una plana estàtica. Nombre d'entrades (o articles) mostrats al web o al canal RSS, i en aquest últim dir si només un sumari o tot el text. Opcions a mostrar en cada feed: eines socials, agregadors de continguts, etc., i codificació de les pàgines al web i al canal RSS. 4. Discussió Opcions per a la moderació i la configuració dels comentaris: opcions per defecte i altres; enviament de correus electrònics a l’administrador; aprovació dels comentaris; llista negra; avatars. 5. Privacitat Establir el grau de visibilitat del blog: públic i obert per a tothom; bloquejar els cercadors; només per a usuaris del blog. Els blocs dels blogs: Principals característiques tècniques en la creació d'un blog 7 Daniel Gil Solés / Barcelona, 1 i 2 de juliol de 2009
 8. Escola d’Estiu Rosa Sensat 2009 2. Edició En aquest apartat veurem: les entrades, la biblioteca multimèdia, els enllaços, les pàgines, els comentaris i les enquestes. Les entrades Els articles del blog, i que es van publicant de manera cronològica inversa. 1. Editar Llistat amb totes les entrades que s’han publicat al blog, amb especificació de: títol, autor, categories, etiquetes o tags, estadístiques de visites, nombre de comentaris, i data i estat de publicació. Possibilitat de fer cerques. Accions massives: editar o eliminar. Filtres: per mesos, o per categories. 2. Afegir Permet crear una nova entrada al nostre blog, mitjançant un editor de text molt semblant a un programa de gestió de textos convencional. Títol de l’entrada. Capsa amb el cos de l’entrada, i opcions d’edició: negretes, formats, paràgraf, cites, llistats, colors de text, enllaços, etc. Dues opcions de visualització: editor visual o de codi HTML. Pujar o inserir un element de la biblioteca multimèdia: imatge, vídeo, àudio, altres (PDF, etc.), o enquestes. Opcions de publicació: estat de l’article (esborranys, per revisar, etc.); visibilitat al blog (públic/privat); publicació diferida. Afegir tags: cal escriure-les directament. Apareix un llistat de selecció. Si no està al llistat, s’afegeix automàticament. Afegir categories: triar del llistat de categories. Si no existeix, es pot crear una categoria nova. 3. Les tags o etiquetes Paraules clau associades a cada article del nostre blog. Afegir etiquetes: nom de l’etiqueta, descripció. Els blocs dels blogs: Principals característiques tècniques en la creació d'un blog 8 Daniel Gil Solés / Barcelona, 1 i 2 de juliol de 2009
 9. Escola d’Estiu Rosa Sensat 2009 Llistat d’etiquetes: nom, descripció i nombre d’entrades amb aquesta etiqueta. Cerca d’etiquetes i accions massives. 4. Les categories Matèries sota les quals es classifiquen els articles del nostre blog. Permeten formar una jerarquia amb subcategories depenents de categories superiors. Crear categories: nom, categoria superior, descripció. Llistat de categories: nom, descripció i nombre d’entrades amb aquesta categoria. Cerca de categories i accions massives. Conversor de categories a etiquetes. La biblioteca multimèdia Possibilitat de pujar fitxers d’imatge, vídeo, àudio, o text. 3GB d’espai gratuït per defecte, amb la possibilitat d’augmentar aquest espai, però ja de pagament. És preferible usar serveis externs gratuïts i sense límit d’emmagatzematge: per a fotos, Flickr; per a vídeos, YouTube; etc. 1. Llistat multimèdia Llistat amb tots els elements que hem carregat. Accions massives, filtres i cerca d’elements. 2. Afegir Carregar arxius del nostre ordinador. Els enllaços Permet gestionar un directori d’enllaços d’interès, i fer-lo públic al nostre blog. 1. Editar Llistat dels enllaços que hem afegit, amb la següent informació: nom, URL, categoria de l’enllaç, la relació (si l’enllaç és sobre una Els blocs dels blogs: Principals característiques tècniques en la creació d'un blog 9 Daniel Gil Solés / Barcelona, 1 i 2 de juliol de 2009
 10. Escola d’Estiu Rosa Sensat 2009 persona), la visibilitat, i una puntuació. Cerca d’enllaços. Accions massives; i filtres per categories i segons com estiguin ordenats (per nom, per URL o per puntuació). 2. Afegir Afegir un nou enllaç al nostre directori. Informació a afegir: nom, adreça URL, descripció, categories, destinació, relació i avançat. Opció de privacitat. 3. Categories Permet classificar els enllaços en grans grups: Afegir categoria: nom i descripció. Llistat de categories: nom, descripció, i nombre d’enllaços en aquesta categoria. Cerca de categories i accions massives. Les pàgines És la forma per a crear contingut estàtic al nostre blog. És útil per exemple, per a informació de contacte de la biblioteca, llistats de recursos, bibliografia, etc... Es segueix la mateixa filosofia que amb les entrades, amb la mateixa interfície gràfica. Jerarquia de pàgines: es permet crear jerarquia de pàgines, i crear una estructura de pàgina/subpàgina. Els comentaris Permet l’edició de tots els comentaris rebuts al blog. Llistat amb tots els comentaris, ordenats de forma cronològica inversa, amb la següent informació: autor, text del comentari i data, article on s’ha fet el comentari. Cerca de comentaris. Accions massives: rebutjar, aprovar, comentari brossa (spam), eliminar. Filtres: per comentaris o retroenllaços (enllaços rebuts al nostre blog des d’un altre blog). Els blocs dels blogs: Principals característiques tècniques en la creació d'un blog 10 Daniel Gil Solés / Barcelona, 1 i 2 de juliol de 2009
 11. Escola d’Estiu Rosa Sensat 2009 Les enquestes Creació i edició d’enquestes, per a saber l’opinió dels nostres lectors sobre determinats temes. Compte a PollDaddy.com: creació automàtica d’un compte, i gestió a través de Wordpress. 1. Afegir Crear una nova enquesta: títol, respostes i opcions de les respostes, disseny de la presentació, visibilitat dels resultats i configuració dels vots. 2. Editar Llistat amb totes les enquestes que hem creat al nostre blog. Els blocs dels blogs: Principals característiques tècniques en la creació d'un blog 11 Daniel Gil Solés / Barcelona, 1 i 2 de juliol de 2009
 12. Escola d’Estiu Rosa Sensat 2009 BIBLIOGRAFIA Gil Solés, Daniel. “Taller d’introducció als blogs en biblioteques i altres centres d’informació: què és?” [En línia]. http://www.slideshare.net/dgilso/taller-dintroducci-als-blogs-en- biblioteques-i-altres-centres-dinformaci-qu-s Gil Solés, Daniel. “Taller d’introducció als blogs en biblioteques i altres centres d’informació: taller” [En línia]. http://www.slideshare.net/dgilso/taller-dintroducci-als-blogs-en- biblioteques-i-altres-centres-dinformaci-taller-1404432 Margaix, Dídac. “Taller de blogs” [En línia]. http://tallerdeblogs.dmaweb.info/ Margaix, Dídac. “Curso bUVa: blog para el curso de formación” [En línia]. http://blogs.dmaweb.info/cursobuva/ Zaera, Manel. “Taller de creació de blogs” [En línia]. http://www.lafarga.cat/node/1595 Els blocs dels blogs: Principals característiques tècniques en la creació d'un blog 12 Daniel Gil Solés / Barcelona, 1 i 2 de juliol de 2009
Publicidad