Publicidad
Diari del 8 de maig de 2015
Diari del 8 de maig de 2015
Diari del 8 de maig de 2015
Diari del 8 de maig de 2015
Publicidad
Diari del 8 de maig de 2015
Diari del 8 de maig de 2015
Diari del 8 de maig de 2015
Diari del 8 de maig de 2015
Diari del 8 de maig de 2015
Publicidad
Diari del 8 de maig de 2015
Diari del 8 de maig de 2015
Diari del 8 de maig de 2015
Diari del 8 de maig de 2015
Diari del 8 de maig de 2015
Publicidad
Diari del 8 de maig de 2015
Diari del 8 de maig de 2015
Próximo SlideShare
Diari del 10 d'octubre de 2014Diari del 10 d'octubre de 2014
Cargando en ... 3
1 de 16
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Diari del 8 de maig de 2015

 1. segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorra NÚm. 2392 divendres 8de maig deL 2015 Preu amb impostos inclosos Sota comanda Fins a esgotar existències 73 77 73 esfera@esferatecnologies.com Serveis per a particulars i empreses ipad i ipad mini de 16gb wifi Ipad air 2 - 435 € Ipad air - 350 € Ipad mini 3 - 350 € Ipad mini 2 - 260 € Ipad mini - 215 € LA Comunica la incorporaciò de la DRA. JUDIT FORGAS GÓMEZ de Dilluns a Dijous de 09.00 a 14.00 h - 16.00 a 20.00 h Divendres de 09.00 a 13.00 h Tel.: 839 990/ clmassana@gmail.com Av. del Través, 21, edif. Casa Bons, Planta Baixa - AD400 La Massana El nou president de la Batllia anuncia l’impuls de les reformes Jaume Tor jura com a president de la Batllia i es compromet a dur a terme un seguit d’accions per millorar el funcionament de la justícia i fer-la“més propera al ciutadà”. //Pàg. 3 // t. m. La Fira marítima de Cambrils apropa la nàutica a Andorra La Fira marítima de Cambrils es presenta a Andorra amb l’objectiu de fer desco- brir la nàutica i desmentir que es tracta d’un esport elitista. certàmens // Pàg. 8 Saboya defensa a Ginebra els avenços en drets humans El ministre d’Afers Exteriors presenta a l’oficina de l’ONU a Ginebra el segon informe d’Andorra en l’Examen Periòdic Universal. afers exteriors // Pàg. 6 L’àrbitre decideix suspendre el partit entre el VPC i el Tarascó al minut 42 i quan els andorrans dominaven el mar- cador,desprésdediversespicabaralles. Una baralla obliga a suspendre el matx rugbi // Pàg. 10//T. M. L’Associació de Perjudicats d’Entitats Financeres anima els afectats per la crisi de BPA a actuar conjuntament i a reclamar ja el retorn de dipòsits. L’Apdef anima a pressionar l’INAF ‘cas bpa’ // Pàg. 6 // T. M.
 2. 2 Divendres, 8 de maig del 2015 La Veu deL PobLe, Sa PReSIdeNT Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Thomas Kampfraat dIReCToR Marc Segalés méS CoRReCCIÓ M. Àngels Sala ComeRCIaL I admINISTRaCIÓ Carme Garcia, Virginia Yáñez. dISTRIbuCIÓ Premsa Distribució TRaNSPoRT Imprintsa Carrer Na Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella. Telèfon: 809 810 Fax: 829 810 mes@mes.ad www.mes.ad Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005 sortejos farmàcies de guàrdia Pas de la casa farmàcia del Pas C/ Major, 1 Tel.: 755 860 - 352 711 i nfo Tractaments Facials i Corporals Tractaments Anticel·lulitics i Reafirmants Manicures Pedicures i Ungles de Gel Depilacions (dona-home) Fotodepilació i depilació Laser Canya de Sucre UVA Ultra ràpid Massatges relaxants Quiromassatge (descontracturants) Drenatges Limfàtics Reflexoteràpia Perruqueria i Estilisme (recuperació de Color) Maquillatge Professional Estudi Imatge Especial Núvies (desplaçament a domicili) Perruqueria i Estilisme (recuperació de Color) Tractaments Anticel·lulitics i Reafirmants Manicures Pedicures i Ungles de Gel Depilacions (dona-home) Fotodepilació i depilació Laser Centre de Bellesa 861 887 Av. Fiter i Rosell n.6 2n 2a Escaldes-Engordany (migdia obert) Ctra. d’Arinsal, s/n AD400 la Massana maridatge@andorra.ad Nova carta, amb molta més varietat Carns a la brasa, cuina típica de muntanya, tapes, peix, marisc... Nova gerència Gran aparcament privat per als nostres clients i WI-FI gratis. · meNÚS dIaRIS migdia i nit. · Àpats d’empresa, celebracions, banquets, amb 3 salons amb capacitat per a + de 200 persones. · Jardí privat, gran terrassa exterior amb vistes panoràmiques. · amb el millor preu/qualitat d’andorra. Horari: de 13.15 a 16 h i de 20.30 a 23 h. Reserveu al telèfon 835 154 Pressupost sense compromís No deixeu de venira provar. Restaurant La Borda de l’Avi farmàcia roser miró C/ Maria Pla, 14 Tel.: 867 344 andorra la Vella Sorteig de dijous 7 de maig Loteria NacioNaL 6 2 9 8 9 2 7Rei. 2 el temps Sant Julià de Lòria Andorra la Vella Escaldes-Engordany La Massana Encamp Canillo Pas de la Casa Ordino Sant Julià de Lòria Andorra la Vella Escaldes-Engordany La Massana Encamp Canillo Pas de la Casa Ordino màx. 21º mín. 6º màx. 23º mín. 9º màx. 25º mín. 11º AVUI AVUI RUIXAts,el CAp De setmANA estABle DIssABte DIUmeNGe Sorteig de dimarts 5 de maig Sorteig de dijous 7 de maig Sorteig de diumenge 3 de maig Sorteig de dijous 7 de maig euromiLioNs La PrimitiVa boNoLoto LA GROSSA de la primitiva 8 9 1 10 17 20 42 4 18 29 30 Núm. clau 8 Com. Rei.27 3 9 11 14 4535 47 Com. 3 Rei. 3 2 7 17 3228 39 15 Sèrie 20 Sorteig de dijous 7 de maig oNce 0 6 0 80 Sant Julià de Lòria Escaldes-Engordany
 3. 3Divendres, 8 de maig del 2015 notícies juraments El nou president de la Batllia anuncia l’impuls de reformes //tor expressa la voluntat de mancomunar serveis i crear una comissió de treball Nou president al Tribunal de Bat- lles i nous projectes. Jaume Tor va jurarahirelcàrreccomapresident de la Batllia i va anunciar la seva intenció de dur a terme un seguit d’accions per millorar el funcio- nament de la justícia i fer-la “més propera al ciutadà”. Tor va posar sobre la taula la possibilitat de mancomunar serveis i crear una comissió en què participin també els advocats per mirar de detectar les mancances i les possibles solu- cions a aplicar. Tor va manifestar, després del jurament i en declaracions als mitjans de comunicació, que cal “fer una justícia més ràpida, més propera al ciutadà”, i va afegir que les millores que s’han de fer ani- rien encaminades a mancomunar serveis “per contenir la despesa pública i assegurar un servei de primer ordre”. El president de la Batllia va recordar la inversió que ha fet el Consell Superior de la Justícia (CSJ) en el nou programa informàtic, al qual ara s’estan fent canvis per adaptar-lo a les especi- ficitats del país, i va remarcar que aquesta eina “ha de permetre que el nostre empleat públic es pugui dedicar a tasques menys burocrà- tiques i pugui dedicar més temps a l’usuari”. Quant a la comissió de treball proposada pel nou president de la Batllia, i en la qual també pren- drienpartelslletrats,laintencióés que servís per poder aplicar pos- sibles mesures per solucionar les mancances que es detectessin. Pel que fa a la necessitat de més recursos humans, Tor va mani- festar que en principi no serien necessaris i en relació a les espe- cialitzacions considera que és una qüestió que cal analitzar tenint en compte la dimensió del país, tot i que va afegir que és un tema que correspon al legislador. Tant el ministre de Justícia i Interior, Xavier Espot, com el pre- sident del CSJ, Enric Casadevall, van valorar positivament les pro- postes que Tor va plantejar i el mi- nistre va aplaudir especialment el fet que es vulgui crear una comis- sió de treball, una eina, va recor- dar,queelministerihautilitzatper impulsar les reformes legislatives. Perlasevabanda,Casadevallva remarcar el fet que l’arribada del nou president de la Batllia suposi “idees noves”. Aquest és el primer nomenament des que es va regu- lar la carrera judicial i el president delConsellSuperiorvadefensarel fet que es limiti a dos mandats les presidències dels diferents òrgans judicials, de la mateixa manera que els càrrecs polítics com el dels cònsols o el cap de Govern. I, ne- gant que hi hagi hagut una pèrdua de confiança en el fins ara pre- sident, David Moynat (que ahir també va jurar el càrrec de batlle), va remarcar que es va valorar que era“bo”feruncanviiqueell“tam- bé ho ha entès així”. Per la seva banda, Espot va posar en relleu que l’acte simbolitzava “el normal funcionament de la justícia i la plena aplicació de les reformes que vam dur a terme en la darrera legislatura amb la regu- laciódelacarrerajudicial”,quede- termina també els nomenaments i les renovacions. saigs a finals d’any Quant a les candidatures que es van presentar per desenvolupar la tasca de saig, Espot va remarcar que les condicions eren “molt exi- gents” i que la xifra (set) “s’ajusta alesprevisions”,tenintencompte, també,queestractad’unanovetat. A més, va assenyalar que podrien començar a desenvolupar les se- ves funcions a finals d’any, un cop superades totes les proves i el perí- ode de formació que s’ha previst. I com en tots els actes relacionats amb el món judicial, el tema de la seu de la justícia va tornar a sortir. El ministre va concretar que aviat es licitarà el projecte constructiu. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Tor, en primer terme, i Moynat, darrere, van jurar el càrrec. // t. m. automòbils Les matriculacions creixen un 5,5% al mes d’abril L’abril es va tancar amb 305 ma- triculacions de vehicles, un 5,5% més que el mateix mes de l’any passat. En els darrers dotze mesos s’han matriculat 3.273 vehicles, un 25,2% més que en el mateix perío- de de l’any anterior, en què van ser 2.615. A l’abril, els turismes han registratunaugmentdematricula- cionsdel2,6%ielscamionsicami- onetesdel100%,ilesmotocicletes i ciclomotors han patit una dava- llada de l’1,5% i els altres vehicles del 13,3%. Camions i camionetes, turismes, i motocicletes i ciclomo- tors han registrat els darrers dot- ze mesos un augment del 30,6%, 29,6% i 14,3%, respectivament. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra consell general SDP demana pels assessors de Salut i els treballs fets La consellera general de Social- democràcia i Progrés (SDP), Síl- via Bonet, ha presentat una pre- gunta amb resposta escrita per conèixer quins han estat els as- sessors que han col·laborat amb el ministeri de Salut i Benestar i els encàrrecs que se’ls han fet. I és que després de la imputació i detenció del doctor Enric Agustí pel cas Innova, SDP considera “preocupant” que hi hagi perso- nes que, en el desenvolupament de la tasca encomanada pel Go- vern, estiguin involucrades en aquests processos. SDP demana el nom de tots els assessors, l’en- càrrec i el sou. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra el cedre Renovació de l’ISO 9001 El Cedre ha superat una audito- riainternaiunad’externaenquè es revisen els processos identifi- cats com a índex de qualitat en l’ISO 9001:2008. L’avaluació de l’auditoria s’ha centrat en el mapa de processos i indicadors, la formació interna i la satisfac- ciódelclient,entred’altres. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra
 4. 4 Divendres, 8 de maig del 2015 O Opinió editorial ¿Tens opinió? ¿Vols enViar una carTa al direcTor? envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència. l’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. La reforma que es va fer en la passada legislatura quant a la justícia ha estat molt important i una mostra d’això és, entre altres, que ahir es dugués a terme el pri- mer jurament d’un president d’un òrgan judicial amb la carrera ja estipulada. Moltes de les mesures que es van prendre han de co- mençar a donar resultats al llarg dels anys vinents, com per exem- ple el cas dels saigs, que poden estar operatius a finals d’aquest any i que poden suposar un des- bloqueig important de les reso- lucions que queden per executar. També cal destacar els fruits que es poden derivar del nou progra- ma informàtic que s’ha instal·lat, i que ha de servir per deslliurar els treballadors de moltes de les fei- nes burocràtiques que fins ara fe- ien. Malgrat tot, encara queda un llarg camí per recórrer per acabar de materialitzar tots els projectes pendents, com ara la seu de la jus- tícia o un Codi Civil. Per tant, és necessari no cau- re en l’autocomplaença i continuar treballant. Andorra la Vella · Av/ Prat de la Creu, 16 - Tel.: +376 81 18 18 - Urban Beauty El teu centre d’estètica & perruqueria a Andorra. Vine a coneixer-nos! FC andorra @FCA_oficial L’atacant uruguaià Brian Figliamonte fitxa per l’FC Andorra. Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut. El Govern manté els preus de les ma- trícules de les titulacions oficials de la Universitat d’Andorra S’acosten les vacances escolars de pente- costa i a #ordino us proposem participar en un taller de robòtica del 26 al 29 de maig Govern d’andorra ordiNo eS ViU En xarxa 16 i 17/05 A‘Contes salvatges’descobri- rem que el llop no és tan dolent com el pinten. agendaad @AgendaAD S’ha constituit el nou consell d’admi- nistració d’Andorra Desenvolupament i Inversió, presidit per Josep Maria Missé actua @IniciativaActua escaldes-engordany @comuee Obert el període d’inscripcions per les activitats de primavera del 26 al 29 de maig. divendres i dissabte #Andorra ens su- mem al #letscleanup #Europa @2EWWR #escolaverda El Consell de Ministres ha licitat el concurs per les obres de rehabilitació de l’Hotel Rosaleda Comú encamp @ComuEncamp EldeutedelComúdelaMassanaesfixaen18,9 milionsd’euros,alscomptesdel2013,5milions persotadelmàximlegald’endeutament Continuem fent millores. Eixamplament de voreres en un tram del carrer Doctor Palau sense afectacions a la circulació. CAMPIONAT D’ANDORRA DE CICLISME INFANTIL 2015 Diumenge dia 10 de Maig a Sant Julia de Loria 1a. Prova Comú de la Massana Comú de Sant Julià de lòria Sprintclub andorra Els crèdits aprovats per a les empreses afectades pel cas BPA arriben als 27 MEUR FÒRUM.ad Fòrum ad Les matriculacions de vehicles pugenun 5,5%a l’abril http://forum.ad/?p=95700 Interior crea una secció específica d’edu- cació i formació per als presos http://dlvr. it/9j0rnc Bondia @bondia Ld’A vol saber si policies espanyols han estat al Principat pel‘cas BPA’http:// www.diariandorra.ad/index. Fòrum andorra @forum_ad Les filatèlies es queixen que no s’han dis- tribuït 46.000 lots d’euros http://www. diariandorra.ad/index. diari d’andorra @diariandorra rtVa @rtvandorra Un nou refugi que costa 1,6 milions d’eu- ros http://dlvr.it/9jHg0k Els germans Cierco demanen al FinCEN que retiri la nota sobre BPA www.andor- radifusio.ad rtVa andorra DA recorda l’impacte de la crisi de la construcció davant les demandes dels treballadors de BPA FÒRUM.ad Fòrum ad rtVa andorra L’emissió de participacions d’EMAP, pendent del vistiplau de l’INAF http://t. co/XIrSsf0t3k ràdio Ser andorra Els germans Cierco demanen que es retiri l’avís d’acusació del FinCEN www. bondia.ad diari Bondia mitjans Des del CIAM us proposem una xerra- da dedicada a les herbes remeieres el dimarts 12 de maig, a les 20 h al CIAM Comú d’escaldes-engordany El Govern considera una estratègia equivo- cada la carta dels Cierco al FinCEN | Andor- ra Difusió http://www.andorradifusio.ad Fòrum andorra @forum_ad Periòdic d’andorra @PeriodicAND El cabal dels rius s’estabilitza després d’una setmana amb registres màxims www.andorradifusio.ad andorraSostenible @And_Sostenible
 5. 5Divendres, 8 de maig del 2015 CHILL OUTMASTER CLASS IOGA COCKTAIL DETOX Hora:19.00 h Durada:1 h 30 minuts Lloc: AquaLounge 11DE JUNY A L’AIRE LLIURE 10€ Imprescindible inscriure’s a la recepció del Club, data límit el 10 de juny. Tel.+376 73 75 73 · club@anyospark.com · www.anyosparkclub.com anyosparkclub @anyosparkclub EVENING & Ioga, cocktails i pica-pica. REACH YOUR BALANCE
 6. 6 Divendres, 8 de maig del 2015 N EfemèrideLa dada¿Sabies que... el nàhuatl va ser la‘lingua franca’de l’àrea coneguda com a Mesoamèrica des del segle VII fins a l’arribada dels castellans al segle XVI? 19 milions d’euros és l’import de la multa que la Comissió Europea ha imposat a Espanya per falsejar el dèficit de la Comunitat Valenciana. 8 de maig de 1880 Mor el novel·lista francès Gustave Flaubert. Residus Dues accions per la jornada de neteja del medi ambient Avui, quinze estudiants del mò- dul d’activitats esportives i de lleure del Centre de Formació Professional prenen part en la neteja del refugi de Roca de Pi- mes, amb el suport d’Andorra Sostenible, del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sosteni- bilitat i del Comú de Sant Julià de Lòria. Demà, l’associació Fem Net organitza la cinquena jorna- da de neteja del medi ambient. Són dues accions en el marc de la jornada de neteja europea. Tal com explica el responsable del Centre Andorra Sostenible, Javier Gómez, la iniciativa d’avui va sorgir dels mateixos alumnes amb els quals es va començar a treballar l’any passat. Es va esco- llir aquest refugi de muntanya lauredià després d’avaluar altres possibilitats i avui recolliran tots els residus que hi trobin, fent la tria selectiva, per a la qual cosa comptaran també amb l’ajuda del Comú, que s’encarregarà de la retirada d’aquestes deixalles prèviament separades. De manera paral·lela a aquesta acció, Gómez destaca que estan treballant en un decàleg de bones pràctiques a la muntanya, una eina a què es vol donar difusió. Quant a la jornada de neteja del medi ambient impulsada per Fem Net, tindrà lloc demà, en- tre les deu del matí i les dues del migdia, i es tracta d’una iniciativa oberta a la ciutadania. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra AndoRRA telecom 400 clients més a Som TV Uns 400 clients de Som Tele- visió ja han contractat l’oferta de canals en HD que retrans- meten totes les curses de Mo- toGP i Fórmula 1, segons ha informat l’empresa parapúbli- ca. El preu mensual d’aquest paquet és de cinc euros, i si es contracta durant els mesos de maig o juny el primer és gra- tuït. Qualsevol client abonat a Som Televisió (Familiar+, Cine+, Deporte+, Premium+ Total i Mini) el pot contrac- tar. Pel que respecta a l’ano- menat “combat del segle” entre els púgils Floyd Maywe- ather i Manny Pacquiao, va ser contractat a Andorra per 257 abonats a Som TV. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra AjudA Al nepAl Recollits ja 47.000 euros Des de l’inici de la campanya d’emergència per les víctimes del terratrèmol del 25 d’abril passat ja s’han recollit 47.000 euros, segons van informar ahir la Plataforma d’ONG d’Andorra i la Fundació Mun- tanyencs per l’Himàlaia. Des de les entitats, però, es con- tinua fent una crida d’ajuda a la població per donar suport a les víctimes, ja que les úl- times dades indiquen que hi ha més de 7.500 morts, 15.000 ferits i 2,8 milions de desplaçats interns. En aquest sentit, es va recordar que es poden fer aportacions a tots els bancs del país o trucant al número 141. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra escAldes-engoRdAny Activitats per a les vacances El període d’inscripcions per a les activitats de primavera que organitzen els departa- ments d’Esports i d’Infància del Comú d’Escaldes-Engor- dany ja està obert. Les acti- vitats, adreçades a infants i joves de 6 a 14 anys, tindran lloc la setmana del 26 al 29 de maig coincidint amb les va- cances escolars i s’ofereixen 140 places. A banda de les ac- tivitats esportives i de lleure, també hi haurà un servei de menjador i de ludoteca. Les inscripcions es podran trami- tar fins al dia 21 de maig al se- cretariat d’Esport al Prat del Roure, segons va informar la corporació. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra AfeRs exteRioRs Saboya explica a Ginebra els avenços en drets humans Una delegació andorrana en- capçalada pel ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va presentar ahir a l’Oficina de les Nacions Unides a Ginebra el segon informe d’Andorra en el marc de la 22a sessió de l’Exa- men Periòdic Universal (EPU) del Consell de Drets Humans. L’EPU és un procediment de supervisió periòdica de la situ- ació dels drets humans en cada Estat membre de les Nacions Unides, especialment dissenyat per sotmetre’ls a una avaluació transparent en matèria de drets humans. Té lloc per cicles de quatre anys en el marc del Con- sell de Drets Humans de Gine- bra i consisteix en la presentació de cada Estat de les polítiques implantades en matèria de drets humans. Durant el primer cicle de l’EPU, Andorra va presentar el primer informe el 3 de novem- bre del 2010 i va rebre 59 reco- manacions, de les quals 36 van ser acceptades i 23 van ser re- fusades. El segon cicle d’aquest procés de revisió se centra en la implantació de les recomanaci- ons acceptades durant el primer cicle i en l’evolució de la situació dels drets humans a Andorra. El ministre d’Afers Exteriors d’Andorra va centrar la seva in- tervenció en els darrers avenços en matèria d’obertura econòmi- ca i modernització del país, els quals han repercutit en una mi- llora dels drets humans, segons un comunicat fet públic ahir pel Govern. En concret, el ministre d’Afers Exteriors va exposar les últimes modificacions legislatives apro- vades durant els darrers quatre anys, com ara la Llei 1/2015 per l’eradicació de la violència de gènere i de la violència do- mèstica. També va posar èmfasi en l’educació com a prioritat, especialment a través de la presi- dència andorrana del Comitè de Ministres del Consell d’Europa i de la participació d’Andorra en la iniciativa mundial del secreta- ri general de l’ONU Educació en primer lloc. Durant la presentació de l’in- forme, la delegació andorrana va respondre a les preguntes prèvi- es formulades per escrit pels es- tats, així com a les intervencions dels estats presents en el debat interactiu. En el marc d’aquest debat, els estats van formular a Andorra una sèrie de recoma- nacions a adoptar amb vista al tercer cicle de l’EPU, que tindrà lloc el 2019. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra La delegació andorrana encapçalada pel ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya. // sfgA ‘cAs BpA’ L’Apdef anima els afectats a“pressionar”l’INAF L’Associació de Perjudicats d’Entitats Financeres (Apdef) va animar ahir els afectats per la crisi de BPA que tenen bloque- jats els seus diners a agrupar-se i actuar conjuntament. “Si no pressionem l’INAF passaran els mesosiforçatempsielscomptes continuaran bloquejats, amb els perjudicis que això provoca”, va manifestar Constantí Pera, vice- president de l’entitat. Per aques- ta raó va afirmar que les perso- nesquetenenmenysde100.000 euros dipositats a BPA, quanti- tat que està garantida segons la regulació europea, ja haurien de començar a demanar al supervi- sor financer la seva devolució de la manera més ràpida possible. “El problema és d’Estat i no d’un banc concret”, va indicar Pera, que considera que Andorra té “vitalitat suficient per eixugar o compartir el desastre” que ha significat la intervenció. Un dels lletratsandorransdel’associació, Clara Veganzones, va explicar ques’had’esperaraladecisiódel FinCEN i el resultat de l’audito- ria de PricewaterhouseCoopers per decidir les possibles vies que els afectats poden iniciar per re- cuperar els diners, així que les primeres actuacions podrien ser a principis de juny. Un altre dels vicepresidents, Antoni Cudós, va indicar que primer intentaran negociar, però que si no hi ha una solució es recorrerà a la via judicial. “Els bancs no són into- cables si es té la raó”, va dir. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Una quarantena de persones van assistir a la reunió informativa de l’Associació de Perjudicats d’Entitats Financeres. //t. m.
 7. 7Divendres, 8 de maig del 2015 N EfemèrideLa dada¿Sabies que... les vespes es reconeixen per la cara, ja que cadascuna la té diferent? 1 de cada 10 aturats espanyols ha fet feines en negre el darrer any, segons un estudi d’Infojobs. 8 de maig de 1753 Neix el sacerdot i militar mexicà Miguel Hidalgo Costilla. andorra la vella 300 alumnes a l’Aula magna Els alumnes sèniors de l’Aula magna van participar ahir en l’acte de cloenda de la desena edició. Segons la coordinadora del projecte, Rosa Mari Mandi- có, han passat per les aules 137 padrins. En total, les inscripci- ons dels diferents cursos han superatels300alumnes,segons el Comú d’Andorra la Vella. Agències //Andorra la Vella @mes_andorra certàmens El tercer SIMA explora com fer negoci en un entorn canviant Els canvis en els productes i en les formesdeconsumdelsdarrersvint anys van centrar ahir una nova edi- ció del Simposi internacional de màrqueting d’Andorra (SIMA), que va aplegar unes 150 persones alCentredeCongressosdelacapi- tal. Com va apuntar l’organitzador del certamen, Fernando Blanco, el consumidor “és molt més exigent” i coneix més el producte abans d’acostar-se al punt de venda. Per aquestmotiu,laintenciódelSIMA era que el públic aprofités les expe- riències dels ponents per “agafar algunes coses de com es plantegen les situacionsicomaplicar-les”. El primer ponent va ser l’exe- cutiu de campanyes i destinacions d’Atrápalo, Oscar Morera, que va exposar com els destins col- laboren amb la seva empresa per potenciarlesvendesi“seraparador de la seva marca”. Segons Morera, la majoria de destinacions tenen una marca pròpia amb recursos molt destacats a través dels quals han anat creixent, com són la neu i lescompresaAndorra.Peròtambé tenen altres recursos o estratègies diferenciades que poden segmen- tar-se i ampliar la base del produc- te. “A Andorra tenim el romànic, la cultura, el paisatge...”, va identificar. “Possiblement són recursos que han de tenir cabuda en els produc- tes turístics per ser comercialitzats per internet”, va explicar, i encara quepotsernotenenlacapacitatper portar visitants per si sols “s’han de potenciaruncop arribael viatger”. Un altre exemple és del fun- dador i CEO d’Aconcagua for Groups. A partir de la seva expe- riència baixant un volcà de 6.800 metres en bicicleta ha recorregut “un camí d’experiències en desen- volupament i contingut de destins turístics”, segons va dir ell mateix. La seva voluntat no és sobreex- plotar les destinacions turístiques, però sí trobar maneres d’interactu- ar amb la destinació i crear contin- gut perquè altres persones la des- cobreixin. La seva idea es basa en “sensacions i compromís”. Poten- ciar experiències a les zones que es visiten i comprometre’s en la seva cura i sostenibilitat. “Més enllà que un pugui ajudar amb la cura del medi ambient, és una informació quelagentpotsaberquanvisitaun lloc i ho explica en els continguts quegenera”,vamanifestar. Al Principat també hi ha exem- ples que poden ser referents en aquest moment de canvis. El pri- mer és el d’Alpify, que, com va re- cordar Blanco, s’està implantant en moltes comunitats autòno- mes espanyoles. Un altre és el de Whatyouplay, el primer projecte andorrà vinculat als esports elec- trònicsi elsjocsenlínia. Agències //Andorra la Vella @mes_andorra Un moment de la tercera edició del SIMA ahir a la capital. // aGÈncIes formacIó Uns 500 estudiants en l’11a Diada universitària de l’UdA Propde500personesvanprendre part ahir en l’11a Diada universi- tària, en què van participar com a convidats els alumnes de primer de batxillerat o equivalent dels tres sistemes educatius. La diada, organitzada per la Universitat d’- Andorra (UdA) amb el suport del Comú de Sant Julià, és una jorna- da de portes obertes destinada a oferir informació als alumnes. La jornada va arrencar amb un espectacle de monòlegs científics de la companyia The Big Van The- ory. Posteriorment es va fer una arrossada multitudinària a la pla- ça de la Germandat. Els alumnes també van tenir a la seva disposi- ció diversos punts d’informació de la Universitat i van participar en els tallers que hi havia progra- mats. En el marc de la trobada el directordel’Escolad’Informàtica, Florenci Pla, va explicar que en termes globals “els estudiants de carreres científiques van a la bai- xa”, i que si això no es capgira “a la llarga la societat se’n ressentirà”. Redacció / Agències//Andorra la Vella @mes_andorra Es van fer diferents activitats. // t. m. vIarI show Educació viària en una proposta intergeneracional La quarta edició del Viari Show avança a bon ritme, i els alum- nes de l’Escola Espanyola de Sant Julià de Lòria, de l’Escola Francesa de Santa Coloma i de l’Escola Francesa d’Encamp ja han gaudit de les seves repre- sentacions. Ahir a la tarda va ser un grup d’alumnes del Col·legi Janer els que van assistir al circuit d’edu- cació viària del Comú d’And- orra la Vella, per presenciar els vuit esquetxos en els quals la gent gran representa possibles situacions de la vida quotidiana per potenciar valors fonamen- tals com el respecte i el civisme. El conseller de Circulació, ManelBal,vadestacard’aquesta activitat la possibilitat d’interre- lacionar la gent gran i els infants mitjançant l’educació viària. Aquest any s’ha incrementat la presència als centres educa- tius augmentant el nombre de representacions, tal com va des- tacar Bal. Agències //Andorra la Vella @mes_andorra Elspadrinsensenyenlesnormes viàries als alumnes. // t. m. comú d’encamp Mas diu que amb Saetde no s’ha avançat com es volia El cònsol major d’Encamp, Jor- di Mas, va afirmar en la relació amb Saetde que li hauria agra- dat haver obtingut més resultats, com poden ser les inversions al Pas de la Casa o canvis amb el Funicamp. Aquesta va ser la res- posta a les crítiques del conseller del PS, Joan Sans, per la manca d’avençosenelprojectederemo- delació del Pas de la Casa. “Qua- tre anys després, no hem vist cap resultat de la millora de la relació amb Saetde ni hem estat capaços de dibuixar un trist projecte d’in- versió per al Pas”, va exposar. El conseller de l’oposició va atribuir aquesta situació a la fal- tadebonavoluntatdelamajoria i la incapacitat de gestionar una qüestió com aquesta. Per Mas, però, “no tot és negatiu” ja que el nivell d’inversió de Saetde al país ha crescut. El cònsol també va explicar que el Comú espera que el Govern ajudi a finançar les millores al Pas de la Casa. En el consell de comú d’ahir també es va aprovar la propo- sició de llei feta en reunió de cònsols que ha d’evitar que les corporacions es vegin obligades a destinar el 80% de les trans- ferències a inversió. Tant Sans (que es va abstenir) com la con- sellera d’SDP, Eluska Galdós (que hi va votar en contra per- què), van exposar que el que cal és avançar en la negociació de les competències i transferèn- cies i van criticar el temps i els diners perduts durant la legisla- tura anterior. Sans també va la- mentar que ara per ara no s’hagi reprès el treball en aquesta ma- tèria i Mas va anunciar que en dues reunions de cònsols es po- drà encarar amb l’executiu l’ope- rativa que es va definir en l’acord institucional. El cònsol creu que el treball hauria de ser àgil. També ahir es va informar que el primer trimestre s’ha tan- cat amb un superàvit d’1,1 mili- ons d’euros i que l’endeutament es troba en 29,6 milions. Així mateix, Sans va lamentar la poca inversió que es destina a la vall delMadriu,unaapreciaciócom- partida per Mas, que va advocar per una participació més gran del Govern. Redacció //Encamp @mes_andorra Una sessió anterior. // t. m. L’Aula magna es va cloure ahir. //t. m.
 8. 8 Divendres, 8 de maig del 2015 N Començael perl’operacióbikini! COMPTE ENRERE Andorra la Vella · Av. Prat de la Creu, 16 · (+376) 81 18 18 La Massana · Av. Sant Antoni, 41 · (+376) 83 56 78 Canillo · Palau de Gel, Crta. General · (+376) 80 08 40 www.urban.ad urban.ad @UrbanGyms PORTAAUNAMIC! Siencaranoetssocid’UrbanGym,lamatrículaésGRATUÏTA! Sijaetssoci,tindràsunmesGRATUÏT! *Oferta vàlida amb prepagament d’un semestre com a mínim, i per a inscripcions fetes fins al 29 de maig de 2015, inclòs. trobada La Fira marítima de Cambrils vol apropar la nàutica a Andorra Cambrils acollirà del 14 al 17 de maig la fira marítima, una trobada que té per objectiu fer descobrir la nàutica a la pobla­ ció i deixar enrere la idea que es tracta d’una activitat elitista i cara. Per aquest motiu ahir es va presentar a Andorra, ja que al Principat hi ha molta afició per aquest esport i una gran part de la població es desplaça sovint a la Costa Daurada. La trobada tindrà lloc al passeig Marítim de la localitat catalana i hi hau­ rà una cinquantena d’estands on s’hi podrà trobar les darreres novetats i productes del sector, així com xerrades, exposicions, tallers infantils i activitats nàu­ tiques, a més de gastronomia de la zona. Es tracta d’una fira “didàc­ tica i molt lúdica”, va dir el cap de relacions externes de la tro­ bada, Joan Antoni Domènech. En l’ampli programa que s’ha elaborat també hi figura la pri­ mera Trobada d’embarcacions tradicionals de Catalunya, que permetrà descobrir algunes “embarcacions que són un patri­ moni flotant”. A més, els assis­ tents podran gaudir d’activitats gratuïtes, com ara bateig de vela, sortides en caiac, surf de rem, submarinisme i pujar a les em­ barcacions tradicionals. L’accés a l’esdeveniment és lliure i està adreçat a tot tipus de públic, fins i tot als infants. Per això Domè­ nech va animar els andorrans a “venir i provar”. En les darreres edicions la fira ha acollit unes 8.000 persones, però amb la trobada d’embar­ cacions tradicionals es podria duplicar el nombre de visitants, ja que reunirà naus de tot el Me­ diterrani occidental. El cap de relacions externes de la trobada va exposar que entre un 20% i un 30% dels socis dels clubs nàutics de la Costa Daurada són andorrans. Redacció //Anyós @mes_andorra La fira es va presentar ahir a Andorra. // t. m. ordino 43 candidats als Jardins d’Art El Comú d’Ordino ha rebut 43 dossiers per participar en el premi d’arts visuals amb format de mercat Ordino Jar­ dins d’Art, que s’organitzarà els propers 12 i 13 de setem­ bre, segons va informar la cor­ poració ordinenca. El 30 d’abril passat es va tancar el període per entrar les sol·licituds i l’acceptació dels artistes es farà pública el pro­ per 15 de maig. La iniciativa, que s’estendrà a carrers i pla­ ces d’Ordino, tindrà caràcter biennal i presentarà el treball d’artistes tant locals com inter­ nacionals, que podran exposar i vendre la seva obra. Entre les candidatures hi ha 22 dossiers d’artistes andorrans en totes les disciplines, però també un nombre important de cre­ atius procedents de frança i l’Argentina. Altres països que podrien ser presents en la pri­ mera edició de la trobada d’art a l’aire lliure són Espanya, Mè­ xic i Panamà. El certamen re­ partirà 3.500 euros en premis. Redacció //Ordino @mes_andorra cant coral L’Institut, a la ‘Transatlàntida’ Els alumnes de cant de l’Ins­ titut de Música d’Andorra la Vella participen en la Cantata Transatlàntida, que reunirà 250 estudiants de la Seu d’Ur­ gell, Puigcerdà i Berga. Es tracta d’una obra escrita pel compositor mallorquí Balta­ sar Bibiloni amb un text del poeta Miquel Desclot. Va ser estrenada l’any 2002 al Palau Sant Jordi de Barcelona, per encàrrec del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya amb motiu del centenari de la mort del poeta Jacint Verda­ guer. El text, inspirat en l’obra L’Atlàntida de Verdaguer, des­ criu les aventures d’una formi­ ga que emprèn un viatge per trobar el continent perdut. L’estrena tindrà lloc a la pista polivalent de la zona es­ portiva de la Seu d’Urgell diu­ menge, 10 de maig, a les sis de la tarda, el 16 es farà al pavelló de Puigcerdà, el 17 a Berga i el 14 de novembre serà el torn del Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra
 9. 9Divendres, 8 de maig del 2015 Esports BÀSQUET El MoraBanc visita el Madrid sense cap mena de complexos //Els de Joan Peñarroya, amb la salvació certificada, volen plantar cara al líder El MoraBanc Andorra ha estat un bon alumne. Ha fet els deu- res abans d’hora i ara li toca gaudir. No té festa perquè el tècnic Joan Peñarroya no co- neix aquesta paraula, però sí que tenen permís per treure’s la cotilla. Volen acabar al més a dalt possible allò que va ba- tejar l’altre dia el tècnic com el Torneig de clausura. Volen acabar tan a dalt com puguin i convertir-se en un dels millors equips de la segona volta. La primera final del clausura la dis- puten diumenge (12.15 hores) al Barclaycard Center, el mateix lloc on es jugarà a partir de di- vendres vinent la final a quatre de l’Eurolliga, contra el Reial Madrid. Sense pressió per aconseguir una victòria vital, el MoraBanc anirà a plantar cara a un rival que ja el va posar en problemes al partit al poliesportiu d’An- dorra, però aquell dia va aparèi- xer Rudy Fernández i si Pablo Laso no se la juga l’ala mallor- quí no hi serà diumenge ja que s’està recuperant d’un esquinç al turmell. I aquest és l’últim partit abans d’afrontar la final a quatre. Unes semifinals en les quals els espera el Fenerbahçe Ulker d’Istanbul, entrenat per l’ex-Reial Madrid Zeljko Obra- dovic i que té una plantilla d’es- trelles on destaquen Andrew Goudelock, Bogdan Bogdano- vic i Jan Vesely. Per tant, Laso, que té l’equip a només una vic- tòria d’assegurar el primer lloc de la Lliga ACB, segurament apostarà per no esgotar i no forçar jugadors importants de l’equip. el dubte de rudy fernández El Reial Madrid, amb el dub- te de Rudy Fernández, és un equip en què destaquen el lide- ratge de Sergio Llull, la direcció farcida de fantasia de Sergio el Chacho Rodríguez i la potència i personalitat de l’interior Feli- pe Reyes. Els blancs porten el segell de Pablo Laso i el rival, en aquest cas diumenge el Mo- raBanc, haurà de cuidar molt la pilota ja que els madrilenys són capaços de llançar des de la primera passada. Són molt di- fícils d’aturar, però això es pot aconseguir sense cometre erra- des fàcils, ja que els blancs són el millor equip d’Europa casti- gant aquest handicap del rival. El Reial Madrid té tres jugadors molt ràpids: el Chacho, Jaycee Carroll i Sergio Llull, i el Mora- Banc hauria d’intentar canviar els bloquejos quan tenen la pi- lota. Amb això podrien limitar les opcions que tenen i també canviar els automatismes. La resta de l’equip hauria de prote- gir la pintura i tancar el rebot. Els de Laso tenen en Carroll un jugador que és un franctirador, molt ràpid i efectiu, com Rudy Fernández si acaba jugant. L’ob- jectiu seria que no rebessin amb facilitat. És un equip molt complet, tot i tenir baixes importants. El seu balanç és de 26 victòries i 5 derrotes i no ha perdut cap partit al Barclaycard Center en competició domèstica. Amb el BC Andorra s’hi ha enfrontat tres vegades a la Lliga ACB, al que abans era el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid –fins que va manar la publicitat–. El primer partit en- tre madrilenys i andorrans va ser el 27 de febrer de 1994 i va acabar amb un resultat ajustat de 87 a 85 a favor dels de Clif- ford Luyk, amb Joe Arlauckas com a màxim anotador, 27 punts, i un bon matx de fins a cinc jugadors del Festina: Jou Llorente, Andy Toolson, Toñin Llorente, Howard Wright i Dan Godfread. El següent partit va ser el 21 de març de 1995 amb triomf blanc per 112 a 79. L’equip en- trenat per Zeljko Obradovic es va encomanar a la inspira- ció de Joe Arlauckas i Arvydas Sabonis, 36 i 37 punts, respec- tivament. Per part andorrana, Conner Henry, amb 21 punts. L’últim partit entre aquests dos clubs va ser el 17 de setembre de 1995, amb victòria blanca per 103 a 91, amb un nou fes- tival de Joe Arlauckas. El de Rochester va anotar 26 punts. Pels andorrans, bon partit de Jerrod Mustaf. La història entre els dos equips afavoreix clara- ment els blancs. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra El base Thomas Schreiner, defensat al partit del poliesportiu d’Andorra per Sergio ‘el Chacho’ Rodríguez. // MARTIN IMATGE El segon equip rep el Santfeliuenc Quatre jornades consecutives sense guanyar i el segon equip del MoraBanc vol trencar demà (19 hores) aquesta rat- xa tan negativa. Els de Carles de Bofa- rull reben la visita del Santfeliuenc, que suma deu victòries i quinze derrotes, tot just a sota dels andorrans en la classifi- cació del grup C de Lliga EBA. Al Sant- feliuenc juga l’andorrà Albert Farfán i destaca l’anotador Xavi Guirao, que va jugar a Or amb el Girona i el Clavijo. A l’equip també destaca el pivot Lucho Fernández. Els andorrans intentaran millorar la imatge i d’aquesta manera acomiadar la Lliga EBA al millor possi- ble. El partit també serà molt especial per a Albert Farfán, que es retrobarà amb antics companys del segon equip del MoraBanc i també amb tota la seva família a les graderies per seguir-lo de prop. L’ala ha fet una bona temporada al Santfeliuenc.
 10. 10 Divendres, 8 de maig del 2015 E futbol sala El CE Sant Julià rep el Rubí Després de la dura ensopegada a la pista del Sant Sadurní, el CE Sant Julià rep demà (19 hores) la visita del Rubí, un equip que lluita per no baixar. Els de Talín Puyalto encara pugnen per la segona pla- ça, però en perdre 8 a 3 contra el Sant Sadurní tenen aquesta posi- ció a quatre punts. Un error pot ser fatal per al CE Sant Julià. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra futbol Diumenge, la final de Copa L’FC Santa Coloma buscarà el doblet a la final de la Copa Constitució, que es disputa diumenge (17 hores) a l’esta- di Comunal. Els d’Imbernón s’enfronten al Sant Julià. Si els colomencs s’imposen, la UE Santa Coloma es classificarà per a l’Europa League i si el Sant Julià venç anirà a Europa. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra aventura L’Excalibur Race, dissabte La primera edició de l’Exca- libur Race, un desafiament d’allò més extrem, es disputa- rà a partir de demà a Vallnord Pal. La primera cursa del cap de setmana serà l’Excalibur Mític, i tindrà lloc demà a les onze del matí. Una prova de 25 obstacles en un recorregut de 15 quilòmetres. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra automobilisme Amàlia Vinyes, a Estoril El Circuit d’Estoril serà l’es- cenari on tindrà lloc la segona cita del calendari de la Seat León Eurocup 2015. Amàlia Vinyes disputarà el seu primer míting en un traçat catalogat pelsexpertsdemolt complicat. “El meu company a Baporo, Manuel Giao el coneix molt bé”, va dir Vinyes Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra motociclisme Xavi Cardelús torna a caure Xavi Cardelús va tornar a cau- re. El pilot andorrà de Promo- racing no ha tingut gens de sort en la seva visita al circuit MotorLand d’Alcanyís, on va compartir pista amb pilots que participen en el Campionat del Món de Moto2, com ara el campiódelacategoriaTitoRa- bat i Àlex Rins. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra RUGBI L’àrbitre suspèn el partit entre el VPC i elTarascó per una baralla El Tarascó va venir un dia de cada dia –se salven perquè demà tenen festa a França– per acabar provocant una vegada i una al- tra picabaralles amb puntades de peu, entrades il·legals i pro- testes constants en un partit de quarts de final de la Copa Piri- neus. L’àrbitre va suspendre el partit al minut 42, tot just quan va començar la segona part, des- prés d’una nova picabaralla que va acabar amb una vermella i un intent d’agressió a l’àrbitre. Ara li tocarà decidir a la Comissió de Disciplina de la Federació de Rugbi de França. El resultat era 17 a 0 favorable al VPC Andorra. “Ha estat vergonyós”, va indicar el president del VPC, Pep Esco- là, que espera que si es decideix finalitzar el partit l’ens francès no ordeni que es faci la continuació en un camp neutral sinó que es jugui a l’Estadi Nacional. “Ta- rascó sempre comença per T i aquesta vegada ha estat tangana”, va sentenciar Escolà. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra El joc brut i violent del Tarascó va provocar la suspensió del matx. // t. m. ciclisme AnyósPark en Femení, un nou equip per unir una passió Xary Rodríguez va ser ciclis- ta professional i ara treballa a AnyósPark d’entrenadora personal. És de Chiclana de la Frontera i està casada amb el di- rector esportiu del Katusha, el també resident Xavi Florencio. És una amant de l’esport de les dues rodes i ella, Imma Mas- cort i Laurence Lestang han decidit crear l’equip AnyósPark en Femení. Ja tenen 46 noies inscrites i l’objectiu és compar- tir una passió per fer sortides de ciclisme per compte propi. Volen acostar aquest esport a noies que volen iniciar-s’hi, fer entrenaments en grup i entre- naments específics. Farà una sortida cada di- mecres a les tres de la tarda i després, els dissabtes, sorti- des d’entrenament amb grup. “Apostem per pedalejar juntes, fomentar el treball en grup i trobar un grup de noies. Això ha de créixer i hem de gaudir”, va assegurar Rodríguez. Una iniciativa que acabarà sent una família. A més a més, totes elles podran gaudir d’un servei de bressol per cuidar els més petits quan surtin a fer ruta pel Principat. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Xary Rodríguez, en el moment de la presentació de l’AnyósPark en Femení. // T. M. futbol Brian Figliamonte, de quarta a segona catalana Brian Mathias Figliamonte. Aquest és el nom del nou i úl- tim fitxatge de l’FC Andorra aquesta temporada. Només falten quatre partits i potser també una promoció d’ascens si l’Atlètic Alpicat no falla en cap partit. El tècnic, Justo Ruiz, ja té un jugador més per a aquest tram final. Després de l’arribada de Javi Jarabo, ahir es va presentar aquest jove extrem, mitja punta o davanter uruguaià, procedent del Lloret B de Quarta Cata- lana. Té 20 anys, ve recomanat pel seu bon amic Mateo Ro- dríguez –lateral de l’equip– i també es va trencar els isqui- otibials dues vegades, fet que no li va permetre jugar amb el primer equip a Primera Cata- lana. “És un esquerrà ràpid, elèctric, que ens anirà bé per a aquests últims quatre partits”, va assegurar el tècnic, que el podrà fer debutar diumenge a les 17.45 hores contra l’Artesa de Segre. Brian Figliamonte va mili- tar al cadet de Divisió d’Honor del Vilassar, al cadet preferent de l’Esport Club Granollers i al juvenil del Calella. Les últi- mes set temporades ha estat al Lloret. Enguany ha fet dotze partits i set gols amb el Lloret B, que ocupa la sisena posició del grup 29 de Quarta Catala- na. “Puc aportar gols, puc ju- gar en banda i vinc amb molta il·lusió. Vull competir, que és el que més trobava a faltar.” El nou fitxatge coneix Sebas, Mateo i Peppe. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Brian Figliamonte. // v. d.
 11. 11Divendres, 8 de maig del 2015 ara et necessiten mes que mai ANDBANK AD6700010000400134500100 DONATIU ON-LINE A través de la plataforma ONG’s d’Andorra a qualsevol entitat bancària TRUCANT AL 141 per donar 2€ Plataforma ONG’s d’Andorra conjunta d’acció humanitària de les www.mount4him.org
 12. 12 Divendres, 8 de maig del 2015 ClassifiCats Classificats, breus per paraules A partir de 4 €/dia Màxim 25 paraules Publicació mínima d’una setmana Busquem xalets en venda i/o lloguer a totes les parròquies Tenim clients esperant la vostra propietat! ANDORRA LA VELLA ESTUDI TOTALMENT MOBLAT, ZONA ROUREDA DE SANSA. PREU: 300 € ENCAMP PIS D’1 HABITACIÓ AMB PÀRQUING I TRASTER INCLÒS. MOBLAT. CENTRE D’ENCAMP. PREU: 300 € ESCALDES ESTUDI TOTALMENT MOBLAT. ZONA DON DENIS. PREU: 700 € TEL.: 321 248 FEINA ImmoblEs ImmoblEs Interessats/ades, envieu CV, indicant la referència, al departament de RRHH, a l’adreça electrònica rrhh@ cisagroup.com bé al fax 73 73 79, o truqueu al 73 73 75. ANYÓSPARK HOTEL APARTHOTEL cerca: RECEPCIONISTES (Ref. Hotel) Requerim: - Nacionalitat andorrana o permís de residència i treball. - Imprescindible bon nivell de català, castellà, francès i anglès. - Experiència mínima de 6 mesos. - Es valorarà Grau en Turisme o similar. - Persona dinàmica i comunicativa. - Capacitat de treball en equip. - Domini del paquet Office. Oferim: - Incorporació immediata. -Contracte inicial de 3 mesos, prorrogable. -Sou en funció de la candidatura. - Avantatges socials. LA VEU DEL POBLE cerca: PERIOdISTa (Ref. Periodista) Requerim: -Llicenciatura/grau en comunicació. - Es valorarà experiència laboral en redacció. - Idiomes: català parlat i escrit correctament. - Nacionalitat andorrana o permís de residència i treball. - Capacitat de treballar en equip. - Vehicle propi. Oferim: - Incorporació immediata. - Salari en funció de la candidatura. - Bon ambient de treball. Imprescindible experiència, idiomes i nacionalitat andorrana o permís de residència i treball. CENTRE ESPORTIU D’ANYÓS I ANYÓSPARK HOTEL cerca: CambRERS/RES (Ref. Cambrer) VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis... www.cisa.ad ·73 73 73 Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · av. sant antoni, 32 · aD400 La Massana · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.ad www.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/Cisa.andorra Cisa andorra 00376 362666 / 00376 349444ndorra C ndorra 00376 362666 / 00376 349444 R1103 ORdinO Apartament molt acollidor de 4 dormitoris + 2 banys, en perfecte estat, amb cuina tancada i llar de foc. Garatge box. Preu: 290.000 € R1102 Pal Casa tradicional aparellada amb jardí i vistes espectaculars de 3 plantes. Saló amb xemeneia i sortida a la terrassa, cuina equipada i menjador, lavabo de cortesia. 3 dormitoris, un en suite i un bany. Garatge per a 2 cotxes. Preu: 350.000 € 1683 AndorrA lA VellA Nou i modern pis de 3 habitacions. Men· jador amb xemeneia, 2 dormitoris dobles, un individual amb armaris encastats. Cuina separada. Bany amb banyera i dutxa. Excel·lents acabats. Preu: 448.431 € VENDA oPorTUnITAT 1688 ordIno Dos dormitoris dobles, dos banys. Ampli saló menja· dor amb llar de foc oberta i terrassa gran. Pàrquing i traster inclosos. Preu: 235.000 € 1693 encAmP Apartament a prop del Funicamp. 2 dormitoris dobles, un bany, saló men· jador ampli amb una terrassa i vistes espectaculars. Cuina independent, equi· pada. PQ. i traster. Preu: 190.000 € oPorTUnITAT!!! 1641 ArInsAl Àtic acollidor prop dels telecabines de les pistes deVallnord. 2 dormitoris amb arma· ris encastats, un bany complet. Menjador amb llar de foc, cuina oberta.Tot exterior. Una plaça de pàrquing i guardaesquís. Preu: 84.900 € oPorTUnITAT 1518 el TArTer Apartament moblat i equipat d'estil rústic a cinc minuts de les pistes delTarter. 2 dormitoris, 2 banys. Pàrquing i traster. Menjador amb xeme· neia.Terrassa gran. Preu: 105.000 € LLOGUER ll0220 encAmP Pis totalment reformat. Dos dormitoris, bany amb dutxa, acabats de qualitat. Cuina tancada.Aparcament opcional. Preu: 550 € ll0281 cAnIllo Pis moblat amb 2 terrasses a prop de les pistes de Grandvalira. 2 dor· mitoris, 1 bany complet amb banyera d’hidromassatge. Cuina oberta equipada. PQ. Preu: 500 € AnyÓs Pisos moblats de 2 dormitoris amb 2 banys. Cuina tancada. Menjador amb xemeneia. Terrassa amb vistes espectaculars. PQ. i traster. Preu: 625 € ll0176 AnyÓs Apartament en estat excel· lent, 3 dormitoris dobles, saló menjador amb vistes panoràmiques i xemeneia. Terrassa. Cuina totalment equipada. PQ. i traster. Preu: 890 €
 13. 13Divendres, 8 de maig del 2015 EntrEtEnimEnt Troba les diferències Troba les 7 diferències que hi ha entre les fotos. La foto original és la de l’esquerra. Solució del joc anterior sudoku 7 El concepte de bellesa més selecte a Andorra CaritaAndorra Tel: +376 73 76 73 Crta. d’Anyós - Anyós Park - la Massana Descobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémer mesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres. MESTRE TOUREMA ESPECIALISTA A RESOLDRE PROBLEMES DE PARELLA Soluciono tots els problemes de salut, sentimentals, econòmics, de justícia, impotència, etc. RESULTAT EN 2 DIES TEL. 0034 610 324 179 0033 751 033 517 Troba la paraula amagada la paraula amagada anterior és: diploma s _ _ _ _ _ _ _ 7 4 6 3 8 7 4 2 8 1 5 9 6 7 5 3 1 1 7 2 4 7 5 9 6 3 4 9 7 9 1 8 9 6 3 8 5 7 3 6 1 8 8 7 2 5 9 2 4 6 2 3 5 7 2 5 3 1 7 6 2 6 4 3273891654 941536827 856724319 617483592 429165738 385972146 162348975 738259461 594617283 297418563 861359427 345672189 438561792 159827634 672934851 784295316 913786245 526143978
 14. 14 Divendres, 8 de maig del 2015 oci El vídEo amagat Per descobrir el vídeo amagat només has de tenir instal·lada una aplicació de lectura de codi QR al teu smartpho- ne. Utilitza-la per poder visualitzar així un vídeo diferent cada dia. Llegint codi QR... Lector codi QR cartellera MATINS DE PEL·LÍCULA ALS CINEMES ILLA CARLEMANY! Per només 5€ vine a gaudir del millor cinema a les sessions matinals de les 11 i les 13 hores! El millor cinema, al millor preu! www.cinemesilla.com Per a més informació: Per a més informació: Martín Nanetti martin.nanetti@anyospark.com Recepció del Club AnyósPark · Tel: 73 75 73 Des de 4 mesos fins a 2 anys És una nova activitat que té com a finalitat reforçar el vincle entre el nadó i la famí- lia, fer que comparteixin una nova expe- riència i enfortir la relació afectiva i cog- nitiva amb la mare, el pare i els germans. Afavoreix també el desenvolupament psi- comotor, físic i socioemocional del nadó. -2.000€ -2.000€ Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad 4 anys de garantia LEON -4.000 Consulteu les condicions de la promoció TECNOLOGIA PER A GAUDIR vENgadoRES, la ERa dE UtRÓN Quan Tony Stark inten- ta reactivar un progra- ma dorment de man- teniment de la pau, les coses tomben per mal i els superherois hauran d’entrar en acció. Dv.: 17.45, 20.10, 22.30. Ds. i dg.: 11.30, 14.15, 16.00, 17.15, 19.00, 20.00, 22.00 la FamIlIa BÉlIER Tots els membres de la família Bélier són sord- muts, excepte Paula, que fa d’intèrpret per a ells. Un dia decideix preparar-se per a una audició musical. Dv.:20.30,22.15.Ds.idg.:17.30,20.00,22.30 VOSe:Dv.:20.15.Ds.idg.:14.15,20.15 El vIaJE mÁS laRgo Basada en la novel·la de Nicholas Sparks, explica la relació d’una parella d’enamorats que cre- uen en la vida d’un an- cià amb una inspiradora història d’amor. Dv., ds. i dg.: 17.30, 20.00, 22.30 FaSt aNd FURIoUS 7 Els protagonistes no es deslliuren de la taca de criminals de la seva fit- xa. El seu passat en les curses il·legals els per- seguirà. Dv.: 20.10, 22.45. Ds. i dg.: 19.30, 22.15 El maEStRo dEl agUa Un granger australià s’embarca en un viatge a través d’Istanbul per descobrir què ha pas- sat amb els seus fills, declarats desapareguts en combat. Dv.: 18.00, 22.45. Ds. i dg.: 15.30, 22.45 aStÉRIX, la RESIdENCIa dE loS dIoSES Cèsar vol construir una urbanització de luxe al costat del poblet gal on viu Astèrix, perquè els gals acabin sucumbint a l’atracció de la mo- dernitat romana. Dv.: 18.30. Ds. i dg.: 11.45, 13.45, 15.45 dISNEY JUNIoR PaRtY Experiència interactiva per a nens en edat pre- escolar. Ds. i dg.: 12.00, 14.00 SUPERPolI EN laS vEgaS En Blart se’n va a Las Vegas per supervisar una exposició. Paul descobreix que s’està cometent un atraca- ment, així que haurà de detenir els criminals. Dv.: 18.15. Ds. i dg.: 12.30, 16.15 la ovEJa SHaUN Shaun, l’ovella, em- prendrà una aventura per endinsar-se a la ciu- tat a la recerca del seu granger. Ds. i dg.: 11.30, 13.30
 15. 15Divendres, 8 de maig del 2015 O horÒscop Av. Santa Coloma, 85. AD500 Andorra la Vella Tel./Fax: 823 507 - Mòbil: 324 669 - autoelectricbravo@gmail.com ELECTROMECÀNICA Kit de + potència dièsel Economitzadors dièsel i gas Enganxall de remolcs Sensors de pàrquing Bateries Frens amortidors Tot tipus de llums, fars, olis i additius per a motors. OFERTA DE MAIG Carrega d’aire condicionat per 36 € la recepta centre d’assessorament Dietètic Marta pons Jansana C/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.ad BatUt D’alVocat preparació: Peleu l’alvocat i aboqueu-lo juntament amb la resta d’ingredients a la batedora. Bateu fins a acon- seguir una textura cremosa. Per a la conservació de les seves propietats, preneu-lo immediatament, per exemple acompanyat d’una torrada per esmorzar o berenar. Especialment indicat per a persones amb fatiga crònica. El tipus de greix insaturat de l’alvocat amb la vitamina C de la taronja fa d’aquest batut un complement d’elaboració ràpida i molt nutritiu per esmorzar. • 1 alvocat madur pelat • 1 got petit de suc de taronja • 1/2 tassa de llet (de vaca o vegetal) IngreDIents tV aVUI Us recoManeM... 22.20 El cine de La 2: Michael Jackson: This is It Documental elaborat amb el mate- rial gravat durant els últims assaigs del cantant abans de morir. 22.10 Cine: Transporter 3 Un indiscutible especialista en entre- gues d’alt risc es veu obligat, sota ame- naces, a traslladar una jove ucraïnesa. 13.40 Film: Ace Ventura en Afrique Per superar el trauma que li ha deixat el fracàs de la seva última missió, l’inefable detectiu es retira a un monestir budista. 23.25 Versión española: Grupo 7 Història d’una unitat de policia que lluita contra el petit tràfic de dro- gues al centre de Sevilla als anys vuitanta. 23.10 Gran cinema: La caça de l’àguila I Un general lidera una polèmica missió per capturar un grup de terroristes que està refugiat amb uns rebels filipins. 13.45 Film: L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux Un vaquer que té un do especial per parlar amb els cavalls i curar-los ajudarà una jove. 22.00 El Blockbuster: In Time En una societat en què s’ha aconseguit anul·lar el gen de l’envelliment, el temps és utilitzat com a moneda de canvi. 22.30 La gran pel·lícula: Salt Una agent de la CIA és acusada falsa- ment per un desertor de ser una espia russa i es veu obligada a fugir. 14.05 Film: Coup de foudre à Notting Hill El propietari d’una llibreria d’un popular barri londinenc s’enamora d’una estrella del cinema. àrIes 21març - 20abril taUre 21abril - 21maig Bessons 22maig - 21juny cranc 22juny - 23juliol lleó 24juliol - 23agost Verge 24agost - 23setembre Balança 24setembre - 23 octubre escorpí 24octubre - 22novembre sagItarI 23novembre - 21desembre caprIcorn 22desembre - 20 gener aqUarI 21gener - 19febrer peIxos 20febrer - 20març Aconseguiràs el que et proposis si no actues apressat. Posa en pràctica les teves idees. Analitza amb cura tot el que hagis de dur a terme, ja que pots equivocar-te. Gràcies als teus dots podràs finalment trobar la solu- ció exacta d’un problema. Les velles estructures poden enfonsar-se, donant pas a un projecte de vida nou. No tothom té les idees tan clares com tu. Arma’t de pa- ciència davant els dubtes aliens. Intenta prendre una decisió transcendental. Abando- na els rampells i actua amb cura. Agraeix la teva gran in- tuïció, ja que obtindràs la respos- ta adequada per ajudar. Encara que la teva confi- ança estigui baixa, superaràs les dificultats gràcies als amics. Pots arribar a cometre una gran injustícia si jutges amb massa severitat una situació. Gestiona la tendència a dir tot el que penses, sense im- portar-te el que pensen els altres. Treu importància a aquests problemes, no tot és tan dramàtic com sembla. Paciència. Gaudeix del que és bo i deixa-ho fluir. No sempre tot té una explicació racional.
 16. Jordi Cinca Rosa Mari Mandicó Les filatèlies denuncien que hi ha 46.000 lots d’euros que no s’han dis- tribuït i demanen informació sobre el destí de les monedes adjudicades. L’Aula magna tanca l’edició d’enguany i celebra els deu anys de la iniciativa, per la qual han passat més de 300 es- tudiants sèniors. enviaUnsmsal747amblaparaUlaclaU “canvio”Aquestaésunasecciód’intercanvi idonaciód’objectesviaSMS.Elsmissatgesespublicarancomamínimdurantundia.Encapcas s’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànon Na Maria Pla, 28 Andorra la Vella T. 809 810 | F. 829 810 mes@mes.ad | www.mes.ad de maig del 2015 El diari s’imprimeix en paper reciclat Divendres 8 ¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciar algunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifesla foto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Si lafotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesde contingutinteriors,etrecompensarem! ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES Obert cada dia de 12 a 16 del migdia i de 19 a 1 de la matinada Carretera d’Arinsal · Edifici Amadeus B · Local 3 · AD400 ARINSAL · Tel.: 838 566 MENÚ DEL DIA amb postres i beguda inclosos 11,50 € MENÚ SIDRERIA – MENÚS PER A GRUPS Gaudeix els caps de setmana amb els nostres plats de “Alubias” de Tolosa BARRA DE TAPES, RACIONS, ENTREPANS XULETONS I PEIX A LA BRASA – TERRASSA CUINA BASCA // M. T. fotoreporter@mes.ad Sembla que no tothom té clar què vol dir una línia groga, i això que la parada de l’autobús podria servir de pista... el fotoreporter 346562 Canvio Yamahamagestic400ambmaleta 20000 km 615098 Busco bicicleta estatica 329974 Canvio Trasps restaurant totalment equipat.Preu a negociar. 328807 Cambio venc autocaravana 6 places Ford challenger 40000km 339303 CAMVIO venc Xbox One amb kinet un mando auriculars amb micro tres jocs utilizada dos cops esta nova 615098 Cambio Si necesita pintar algun piso, escaleras, garaje... Pida presupuesto gratis. Precios economicos. Se lo pin- tamos en poco tiempo y profesional- mente 356126 CANVIO” 356126 Venc mobles se- gona m de qualitat i bon estat. Tau- la menjador, 6 cadires, sof 3 places, lmpara sostre chandelier, diferents lmpares am”bient, llit matrimoni 1,70 i altres. 341787 Cambio transporti per a gos de mida mitgana per algo 60 ample x60 alt x80 llargada 341787 Cambio toyota celica 1800 vvti 143 cv any 2000/137milkmambrodesitvrevisiobon estat unic propietari sempre en parking 369651 Canvio escape compatible amb bmw f800r impecable 329020 Busco parking pel carre de la unio ...coche grant... 625698 Canvio wii-u nova i/o ps3 32gb Bon estat 376212 Canvio. busco moto tmax. escolto ofer- tes. 615098 Busco mandos wii 369651 Camvio escapament ixil per bmw f800r impecable 339969 BUSCO ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE EXPLOTACION ELECTRONICO LI- NUX 665642 Canvio Busco moto scooter de 250cc minim en bon estat. No importen km. 683624 Canvio piaggio liberty 200cc 4mil km.! Estat impecable! 683624 Canvio susuki burgman 125cc es una L DE MATRI 100 km el total estat impeca- ble..! 369651 Canvio escape compatible amb bmw f800r impecable 658400 Busco cultivador ocasio per tractor mi- nim 2Metros 10 651275 Canvio mitchubichi sport d..86.. Buen estado prosima itv 8 del 2015 640347 Cambio Vendo Moto Kymco 125 zing, 6000km 374980 Busco Mercedes 220 cdi clase c a bon preu 335105 CANVIO o VENC Toyota Supra vermell del 1988, matricula espanyola, 3.0i, res- taurat completament de motor, interi- ors, ... . Falten repassar algunes coses xo estat impecable de serie. 651275 Canvio mitchubichi sport d..86.. Buen estado prosima itv 8 del 2015 329479 CANVIO Venc piano marca Kawai mo- del KX10. -2.000€ -4.000€ Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad 4 anys de garantia ALTEA XL4 -6.000 Consulteu les condicions de la promoció TECNOLOGIA PER A GAUDIR Preu amb impostos inclosos Sota comanda Fins a esgotar existències 73 77 73 esfera@esferatecnologies.com Serveis per a particulars i empreses Acer Aspire Switch 10 SW5-012 330 € - Pantalla 10,1”IPS 1280x800 - CPU Intel® Atom Z3735F 1,33 GHz - Memòria 2 G i emmagatzematge 64 GB - Windows 8.1 with Bing - Webcam Frontal 2MP - Wi-Fi + Bluetooth - Entrada USB, micro SD i micro HDMI
Publicidad