Publicidad
Diari Més 11 de Desembre 2015
Diari Més 11 de Desembre 2015
Diari Més 11 de Desembre 2015
Diari Més 11 de Desembre 2015
Publicidad
Diari Més 11 de Desembre 2015
Diari Més 11 de Desembre 2015
Diari Més 11 de Desembre 2015
Diari Més 11 de Desembre 2015
Diari Més 11 de Desembre 2015
Publicidad
Diari Més 11 de Desembre 2015
Diari Més 11 de Desembre 2015
Diari Més 11 de Desembre 2015
Diari Més 11 de Desembre 2015
Diari Més 11 de Desembre 2015
Publicidad
Diari Més 11 de Desembre 2015
Diari Més 11 de Desembre 2015
Diari Més 11 de Desembre 2015
Diari Més 11 de Desembre 2015
Diari Més 11 de Desembre 2015
Publicidad
Diari Més 11 de Desembre 2015
Diari Més 11 de Desembre 2015
Diari Més 11 de Desembre 2015
Diari Més 11 de Desembre 2015
Diari Més 11 de Desembre 2015
Próximo SlideShare
Diari Més 8 de Desembre 2015Diari Més 8 de Desembre 2015
Cargando en ... 3
1 de 24
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Diari Més 11 de Desembre 2015

 1. segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorra NÚm. 2545 diveNdres 11de desembre deL 2015 divendres 11 de desembre a les 21.30 h a la sala d’actes del Comú A l’interior EspEciAlL’auditoria dels comptes de BPA feta per PwC ha costat 14 milions La 22aTemporada de Música i Dansa presenta un cartell“eclèctic”on es barrejaran la música simfònica, el jazz o el funk // AGÈNCIES El conseller general, Víctor Naudi, recla- ma al Govern els criteris per determinar la idoneïtat i la puntuació dels dos em- plaçaments finalistes i els rebutjats. SDP pregunta sobre l’heliport nacional // Pàg. 8 CONSELL GENERAL La corporació canillenca aprova el tancament de comptes del tercer tri- mestre del 2015, que dóna un resultat positiu d’1,8 milions d’euros. Previsió de superàvit de 2 milions a Canillo //Pàg.6 CONSELL DE COMÚ La Policia va detenir dimarts passat un home romanès no resident de 32 anys d’edat pel presumpte delicte d’estafa amb bitllets de 5 euros. El falsificador de bitllets, detingut //Pàg.6 OPERACIONS POLICIALS El Comitè Olímpic demana als països que no compleixen el codi antidopat- ge, com Andorra, que prenguin mesu- res “amb màxima prioritat”. El COI posa data per adaptar-se a la llei ANTIDOPATGE //Pàg.10 // Pàg. 3
 2. 2 Divendres, 11 de desembre del 2015 La Veu deL PobLe, Sa PReSIdeNT Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Ricard Vallès dIReCToR de MÀRQueTING Oliver Puiggalí MéS dIReCToR Enric Guinart Mauri RedaCCIÓ Pepa Gallego CoRReCCIÓ M. Àngels Sala dIReCCIÓ CoMeRCIaL Carme Garcia adMINISTRaCIÓ Virginia Yáñez. dISTRIbuCIÓ Premsa Distribució TRaNSPoRT Imprintsa Carrer Baixada del Molí, 5. AD500 Andorra la Vella. Telèfon: 809 810 Fax: 829 810 mes@mes.ad www.mes.ad Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005 sortejos farmàcies de guàrdia Pas de la casa farmàcia de les Pistes Av. d’Encamp, 9 Tel.: 856 580 - 645 555 i nfo farmàcia st. ermengol C/ Bra. Armengol, 7 Tel.: 818 323 andorra la Vella Preu amb impostos inclosos Sota comanda Fins a esgotar existències 73 77 73 esfera@esferatecnologies.com Serveis per a particulars i empreses Dell OptiPlex 3020 SF Intel Core i3-4160 4Gb de memòria RAM 500Gb de Disc Dur Gravadora de DVD Windows 7 Professionalx64/ Windows 8 Professional x64 3 anys de garantia NBD Mides: 29,0 x 9,3 x 31,2 cm 449 € el temps Sant Julià de Lòria Andorra la Vella Escaldes-Engordany La Massana Encamp Canillo Pas de la Casa Ordino Sant Julià de Lòria Andorra la Vella Escaldes-Engordany La Massana Encamp Canillo Pas de la Casa Ordino màx. 11º mín. 0º màx. 11º mín. 2º màx. 12º mín. 2º AVUI NÚVOls AVUI I CAp De setmANA De sOl DIssABte DIUmeNGe Sorteig de dijous 10 de desembre Loteria NacioNaL 1 3 7 9 6 9 9Rei. 7 Sorteig de dimarts 8 de desembre Sorteig de dijous 10 de desembre Sorteig de diumenge 6 de desembre Sorteig de dijous 10 de desembre euromiLioNs La PrimitiVa boNoLoto LA GROSSA de la primitiva 9 11 12 17 29 38 48 7 33 34 48 Núm. clau 6 Com. Rei.17 7 21 22 32 3833 42 Com. 22 Rei. 4 13 30 4234 43 31 Sèrie 37 Sorteig de dijous 10 de desembre oNce 6 6 8 21 SOPARS D’EMPRESA a partir de begudes incloses web www.sgothard.com 7 La Massana Encamp Ordino
 3. 3Divendres, 11 de desembre del 2015 notícies VOTA PERQUÈ EL COMÚ SIGUI LA CASA DE TOTS CRISI DE BANCA PRIVADA D’ANDORRA L’auditoria dels comptes de BPA feta per PwC ha costat 14 milions //La comissió de Finances demana més informació sobre el pressupost de l’AREB 13.906.683,10 euros. Aquest és el cost dels treballs d’auditoria dels comptes de Banca Privada d’Andorra (BPA) realitzada per l’empresa PricewaterhouseCoo- pers (PwC). Una xifra que han evitat donar tant des del Govern com des de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàri- es (AREB), però que el Més ha pogut saber ja que així que- da reflectit en un complement d’informació del pressupost de l’AREB que aquest organisme va entregar al Consell General. Així, la factura que s’haurà d’abonar a PwC d’una banda és d’11.330.000 euros correspo- nents a la revisió dels comptes de cada client en una primera fase més 2.576.683,10 euros re- latius a la revisió dels comptes que s’havia fet durant la citada primera fase. En definitiva, Pri- cewaterhouseCoopers cobrarà per l’auditoria dels comptes de BPA quasi 14 milions d’euros. D’aquesta manera, la gran part de la despesa que s’haurà d’assu- mir per la resolució de BPA vin- drà donada precisament per la tasca de l’empresa auditora. En aquest sentit, cal tenir en comp- te que el pressupost de l’AREB per l’exercici 2015 estableix que la despesa total del procés de re- solució de BPA és de 20,1 mili- ons d’euros. A la vegada, sorprèn que en la memòria inicial del pressu- post, la pròpia AREB va fixar la despesa de l’auditoria de PwC en 9,8 milions i, un dies més tard, després de les demandes d’informació provinents del Consell General, resulta que ara la despesa s’infla fins als 14 mi- lions. Per tant, en poc temps, la despesa de la companyia audi- tora s’ha incrementat en quatre milions d’euros. La història deLs fets El 16 de novembre passat, aquest rotatiu publicava una informació en què es donava a conèixer que prop del 50% de les despeses del pressupost de l’AREB no estaven justificades. En aquest sentit, el Més es feia ressò del pressupost de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries que expo- sava una despesa de 20 milions en concepte de treballs realitzats per empreses. En la memòria del mateix pressupost l’AREB no- més concretava una despesa de 9.850.000 euros relatius preci- sament a l’auditoria de comptes realitzada per PwC. En concret, en la citada memòria també s’explicava que l’AREB havia d’assumir com a pròpies la continuïtat de les actuacions dutes a terme per l’INAF “i les despeses per ella incorregudes”. Entre aquestes despeses destacava com a “més considerable” però “imprescind- ible” la contractació de PwC. I com a exemple exposaven el pro- cediment Know your client, que ha de permetre determinar si els fonsdelsclientsdeBPA“sónono lícits” i que valoraven en els es- mentats 9,8 milions. Igualment, en el mateix document l’AREB establia les seves despeses totals en 20.373.582,36 euros. Per tant, d’aquests 20,3 milions als 9,8 milions del cost de l’auditoria de PwC hi havia uns 10,5 milions de despesa de la qual no es donava cap explicació. I és en base a aquesta manca de justificació de la totalitat de les despeses de l’AREB, que el presi- dent del grup mixt i conseller ge- neral del PS, Pere López, va tra- mitar una demanda d’informació al Govern on reclamava una am- pliació de les dades del pressu- post de l’AREB. En concret, en la demanda López reclamava que es detallessin dos sotsconcep- tes pressupostaris: el 22720 i el 22760. El primer feia referència a treballsrealitzatsperempresesde valoració i peritatge sumant un import de 15,5 milions d’euros i, el segon, corresponia a treballs realitzats per empreses d’estudis i treballs tècnics per un import de 4,5 milions. Ara l’AREB ha entre- gat al Consell General el detall d’aquests dos sotsconceptes i és en aquest document on queda reflectit que el cost de l’auditoria de PwC s’alça fins als 14 milions d’euros, en lloc dels 9,8 milions que s’especificaven en el pressu- post de l’AREB que el Govern va entregar al Consell General. finances voL més informació Ara precisament la comissió le- gislativa de Finances i Pressupost està analitzant “el projecte de llei de modificació de la Llei 7/2015, de 15 de gener, del pressupost per a l’exercici 2015 i de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar despeses de l’exercici 2015 de l’AREB” per tal que l’agència pugui disposar dels recursos, una vegada el Consell General doni el vistiplau al text. És en aquest treball (avui hi ha una nova reunió) que, segons diuen les fonts consultades, la co- missió de Finances i Pressupost ha acordat demanar al Govern un nou complement d’informació del pressupost de l’AREB perquè consideren que la informació en- tregada encara no està prou deta- llada i, per tant, requereixen de més dades per poder analitzar el citat projecte de llei. Al marge de les despeses de l’auditoria de PwC, en el pressu- post de l’AREB també s’informa d’altres costos considerables del procés de resolució de BPA. Es detallen els treballs i l’import però no quina o quines empreses han fet els serveis. Així, per exem- ple, destaca la partida per “Asses- sorament venda entitat pont” per un import d’1,6 milions d’euros; la destinada a “Assessorament legal estratègia i execució del Pla de resolució” per 1,7 milions; la de “Assessorament legal admi- nistradors provisionals BPA” per 605.694 euros, o la “Due dili- gence de valoració de BPA” per 747.500 euros. Enric Guinart Mauri //Andorra la Vella @mes_andorra Els responsables de l’AREB en una compareixença al Consell General // J. G.
 4. 4 Divendres, 11 de desembre del 2015 O Opinió editorial ¿Tens opinió? ¿Vols enViar una carTa al direcTor? envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència. l’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. La factura de l’auditoria dels comptes de Banca Privada d’Andorra (BPA) realitzada per l’empresa PricewaterhouseCo- opers (PwC) costarà ni més ni menys que prop de 14 milions d’euros. Una despesa que tant des del Govern com des de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) s’han resistit a donar. Vist l’import, ho podem arribar a entendre. Ara bé, el més preocupant del cas és la poca transparència amb què s’està tractant el procés de resolució de BPA i avui en tenim un nou exem- ple. Quan el Govern va presentar el pressupost de l’AREB al Consell General, en els comptes de l’AREB s’indicava que l’auditoria de PwC tenia un cost de 9,8 milions d’eu- ros. Quan des de la cambra legis- lativa s’ha demanat més detall dels comptes de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries, s’ha descobert que la factura puja quatre milions més. Co- ses com aquesta resten credibilitat al procés de resolució de BPA. MoraBancandorra @morabancandorra .@DNB15 en Mixta“hem d’intentar apro- fitar el bon moment però hem d’anar a poc a poc, res de parlar de Copa” Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut. El Ministeri de Salut, Afers Socials i Ocu- pació i l’Associació Lions Club d’Andorra signen un conveni de col·laboració La Federació Motociclista d’Andorra ha lliurat al Comú el Premi de Medi Ambient de la FIM 2015 Govern d’andorra Comú de Sant Julià de lòria En xarxa Els Pets, Sopa de Cabra i Estopa actuaran diumenge a la 24a edició de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio laurediajove @laurediajove 19/12 (13.30 h) Primer concert #Jonca Bà- sic,‘Grans obres, joves talents’, al vestíbul del @ConsellGeneral. agendaad @AgendaAD andorraWorld @andorraworld_ad T’imagines dormir en una casa rural amb llar de foc? Ara ja pots fer-ho! Informa’t! http://bit.ly/1RDL99X Podeu consultar tota la informació sobre ‘Compartint’, el cicle de xerrades per a famílies a http://goo.gl/cdJNqN El tretzè clúster d’Educació de @Iniciati- vaActua presenta les noves formacions acadèmiques que s’instal·len al país actua @IniciativaActua Dissabte torna al Pas de la Casa la 19a edició de la cronoescalada nocturna d’esquí de muntanya! T’ho perdràs? Pots anar escalfant motors per a l’estre- na del“DESPERTAR DE LA FORÇA”al Dial 4, amb el canal Movistar+ Star Wars El 19 de gener comença el monogràfic de l’Aula de Teatre i Dansa“Apropar-nos al text teatral” Comú d’encamp andorra telecom Cultura andorra la Vella La FMA comparteix amb Sant Julià el pre- mi internacional de Medi Ambient per la tasca en el Mundial de trial Fòrum ad Onze joves del país protagonitzen el primer concert Jonca Bàsic El MoraBanc Andorra no vol sentir a parlar de la Copa del Rei radio Ser andorra @SER_Andorra Ferran Teixidó pujarà i baixarà les escales del poliesportiu com si fos el desnivell de l’Everest Bondia esports @BondiaEsports Els Petits Cantors oferiran un concert solidari de Nadal teatralitzat Bondia @bondia rtVa @rtvandorra La Copa d’Andorra de la @FAMuntanyis- me vol ser el circuit de referència als Pirineus El nombre d’aturats baixa a 506 persones diari d’andorra Estrenem col•laboració al blog d’www. andorradifusio.ad. El Toni Gibert és pare novell des de fa uns mesos rtVa andorra rtVa andorra Entra en funcionament la nova rotonda que permet accedir al Pas des del túnel sense entrar a França diari Bondia L’aeroport Andorra-Pirineus no té ho- mologada la tecnologia per operar vols quan fa mal temps el Periòdic d’andorra mitjans El Mercat de Nadal torna a obrir avui les portes! Comú de la Massana Recta final de la campanya electoral en què s’intensifiquen les acusacions entre candidats Fòrum andorra @forum_ad Periòdic d’andorra @PeriodicAND La nova rotonda de la sortida del túnel d´Envalira ja és una realitat escaldes-engordany @comuee
 5. 5Divendres, 11 de desembre del 2015
 6. 6 Divendres, 11 de desembre del 2015 N PROJECTE D’EMBELLIMENT INfRaEsTRuCTuREs vIàRIEs Mig milió per embellir el Pas ElGoverntéprevistdestinarmigmi- liód’eurosl’anyquevepercomençar el procés d’embelliment i millora del Pas de la Casa. Així ho va dir ahir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, durant l’entrega dels premis del Concurs d’idees per mi- llorar el Pas. L’executiu ha triat el projectedeBonaventuraRiberaygua iPauIglesias,quepreveuunamillora perfases. Nova rotonda per accedir al Pas Aquest dijous ha entrat en funcio- nament la nova rotonda situada a la sortida est del túnel d’Envalira, que permetaccediralPasdelaCasasen- se entrar en territori francès. El mi- nistre d’Ordenament, Jordi Torres, va destacar que aquest fet permetrà guanyar temps quan hi hagi retenci- ons a la carretera francesa, ja que es podran evitar i accedir directament al poble. //aGÈNCIEs // aGÈNCIEs EsTafa La Policia deté el presumpte falsificador de bitllets de 5 euros La Policia va detenir dimarts pas- sat un home romanès no resident de 32 anys d’edat per la presumpta estafa amb bitllets de 5 euros a es- tabliments comercials. El detingut ja ha passat a disposició judicial. La Policia ja va alertar el 8 de novembre passat als comerciants d’una estafa que s’estava duent a terme a establiments del país amb bitllets de 5 euros. Arran de la col- laboració dels comerciants, que van facilitar dades molt precises de l’autor, i la minuciosa investiga- ció efectuada, es va poder arribar a identificar el presumpte autor. Des del 25 de setembre fins al moment de la detenció s’havi- en denunciat cinc fets delictius d’aquesta estafa. El nombre d’aler- tesrebudesdecomerciantsésmolt superior, ja que en molts casos no van poder efectuar l’estafa gràcies a l’avís que havia publicat la Policia. Redacció// Andorra la Vella @mes_andorra Imatges registrades del presumpte estafador actuant als comerços // POLICIa CONsELL DE COMÚ Canillo preveu tancar l’any amb un superàvit de quasi 2 milions //Els comptes d’ENsIsa de la temporada passada tenen un benefici de 3,6 milions El Comú de Canillo va aprovar ahir el tancament de comptes del tercer trimestre del 2015, que dóna un resultat positiu d’1,8 milions d’euros. El conseller de Finances, Marc Casal, va assegurar que tancaran l’any amb uns ingressos fins i tot superiors als pressupos- tats inicialment (11,1 milions d’euros) i que, per tant, s’espera mantenir o superar el superàvit assolit a 30 de setembre. Pel que fa a l’endeutament, Casal també va informar que està previst que al tancament de l’exercici s’hagi reduït fins als 3 milions d’euros. L’execució del pressupost de Canillo a 30 de setembre mos- tra que s’han liquidat el 53% de les despeses i que s’ha assolit el 70% del pressupost d’ingressos, de manera que el tancament de comptes del tercer trimestre mostra un superàvit d’1,8 mi- lions d’euros. Casal va valorar positivament el tancament i va afegir que a finals d’any s’espera fins i tot superar el pressupost d’ingressos, que ascendia a 11,1 milions d’euros, ja que encara manquen per comptabilitzar les transferències que vindran de la concessió d’ENSISA, que seran superiors a la previsió, i perquè la resta d’ingressos estan en la línia del previst. Per tot plegat, Casal va indi- car que es podrà reduir de ma- nera important l’endeutament del Comú, i que estarà un 150% per sota del sostre d’endeuta- ment marcat per llei. En aquest sentit, el conseller va recordar que en els últims quatre anys la xifra d’endeutament ha passat de gairebé 18 milions fins als 3 milions d’euros (sense incloure les societats participades), i va celebrar que tots els esforços fets s’hagin pogut veure plas- mats en els resultats. Beneficis a ensisa Durant la sessió de Consell de Comú també es van aprovar els comptes d’ENSISA de la tem- porada passada, que va tancar amb un benefici de 3,6 milions d’euros, 800.000 euros superior a la temporada anterior. Pel que fa al Palau de Gel, el tancament a 30 de setembre re- flecteix que hi havia un resultat d’explotació positiu de 90.000 euros, enfront dels 57.000 del mateix període del 2014. Les previsions per a finals d’any in- diquen que tot i el tancament de la pista de gel durant set setmanes, els ingressos només baixaran un 0,5% respecte al 2014. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra El Consell de Comú de Canillo, ahir a la tarda // aGÈNCIEs
 7. 7Divendres, 11 de desembre del 2015 N cONSELL GENERAL SDP demana els criteris per saber la idoneïtat dels terrenys de l’heliport El conseller general de Social- democràcia i Progrés d’Andorra Víctor Naudi ha presentat una pregunta amb resposta escrita per conèixer quins han estat els criteris i la puntuació obtingu- da per determinar la idoneïtat dels diferents emplaçaments pel futur heliport nacional, com també quins han estat els motius pels quals han estat rebutjats els altres vuit emplaçaments d’un llistat de 10 del total proposats. En un comunicat de premsa, SDP considera que el planteja- ment en la construcció de l’he- liport nacional i la seva ubicació “es troben envoltades d’impor- tants controvèrsies en no quedar clares quines són les condicions que fan decantar-se per un indret o un altre i quins són els resultats dels informes que recomanen un emplaçament determinat”. Aquest fet consideren que “està provocant molta preocupació entre els ciutadans que veuen que l’ombra de la construcció del possible heliport nacional pot ser a la vora de les seves cases amb tots els perjudicis que això comporta”. SDP també diu que s’han de conèixer tots els crite- ris i tots els emplaçaments amb la seva puntuació fins a trobar el lloc més adient i que provoqui menys problemes pels ciutadans del nostre país. A més, la Sindicatura va ad- metre a tràmit parlamentari ahir el projecte de llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària i va acordar una pròrroga al termini per a la presentació d’es- menes a la modificació de la Llei qualificada de la justícia. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra //Naudi pregunta al Govern pels motius dels emplaçaments escollits i rebutjats El conseller general d’SDP, Víctor Naudi // J. G. EScALdES-ENGORdANy Xerrades per a pares i mares Després de l’èxit i la consolida- ció de les xerrades adreçades a pares d’infants d’escola bressol i les dirigides a pares d’ado- lescents, el Comú d’Escaldes- Engordany ha decidit posar en marxa un nou cicle per a pares i mares d’infants en edat d’esco- larització, entre 3 i 10 anys. La consellera d’Infància i Joventut, NúriaPons,vadestacarahirque aquest nou servei, anomenat Compartint, s’ha creat a de- manda d’algunes famílies de la parròquia, i que tractarà temes recurrents com les normes i els límits, les rebequeries, la gelosia o com abordar una separació dels pares. El nou cicle comen- çarà el pròxim 14 de desembre amb una sessió dedicada a con- trolar les compres i els regals de Nadal. El nou projecte tindrà un total de set sessions amb un aforament màxim de 15 pa- res o mares per dia. L’objectiu, tal com va dir Sònia Bigordà, psicòloga responsable, és que els pares tinguin “un espai per compartir inquietuds”. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra
 8. 8 Divendres, 11 de desembre del 2015 N FES LA TEVA APOSTA SOLIDÀRIA PER ELL A QUALSEVOL DE LES OFICINES DE MORABANC LA RECAPTACIÓ ANIRÀ ÍNTEGRAMENT A CÀRITAS El repte acabarà a la prèvia del partit MoraBanc Andorra-Reial Madrid Amb el suport de: C M Y CM MY CY CMY K anuncio_EVEREST_bondia_255x167.pdf 1 23/11/15 11:02 CERTÀMENS 22a Temporada de Música i Dansa amb un cartell“eclèctic” Un concert de Sara Pi va ser- vir per presentar ahir a la tarda la 22a Temporada de Música i Dansa d’Andorra la Vella Mora- Banc. El certamen començarà el divendres 29 de gener amb un concert de l’Orquestra Ràdio Colònia i acabarà, el 13 de maig, amb el funk dels Earth, Wind & Fire. Entremig tindran lloc els concerts del Gonzalo Rubalaca- ba Trio, el 13 de febrer, l’especta- cle Fuego. El amor brujo, de la Compañía Antonio Gades, el 5 de març, i el recital de l’Orques- tra de Cadaqués, dirigida per Gi- anandrea Noseda, el 25 de març. Tot plegat, un cartell “eclèctic” amb propostes “molt variades”, tal com va destacar el director artístic de la temporada, Josep Maria Escribano. La directora de Màrqueting, Comunicació i Qualitat de Mo- raBanc, Mireia Maestre, també va voler posar en relleu aquesta aposta per oferir diferents estils, i va reiterar “el compromís de l’entitat amb la cultura”. A banda del patrocini de MoraBanc, la temporada compta també amb el suport del Comú d’Andorra la Vella. El cònsol major de la ca- pital, Jordi Minguillón, també va lloar aquesta varietat d’estils, ja que “permet arribar a un major tipus de públic”, i va afegir que aquesta edició de la temporada “lluirà especialment”, en recor- dar que el 2016, Andorra la Ve- lla serà la Capital Iberoamerica- na de la Cultura. Per tercer any consecutiu, la temporada tindrà el suport d’Andorra Turisme. En aquest sentit, el ministre de Tu- risme i Comerç, Francesc Camp, va posar en relleu que Andorra també ha de fer esforços per ser una destinació de turisme cul- tural. Camp va constatar que a l’hivern no hi ha gaire oferta de festivals, “i els que hi ha, s’han de potenciar al màxim”. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra La presentació de la 22a Temporada de Música i Dansa, ahir // AGÈNCIES ACTUACIONS PER NADAL Concert teatralitzat i solidari dels Petits Cantors El cor dels Petits Cantors ja ulti- ma els detalls per al tradicional concert de Nadal que de nou destinarà la recaptació a l’Escola EspecialitzadaNostraSenyorade Meritxell. Amb l’objectiu de do- nar suport als actes culturals i ar- tístics, FEDA patrocinarà aquest any l’acte i, per tant, la recaptació íntegra es destinarà als projectes que té engegats l’escola i per als quals necessita molts diners, se- gons va explicar la presidenta de la Junta Rectora de l’EENSM, Pi- lar Díez. El concert tindrà lloc el 18 de desembre a les 21 hores al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i hi participaran 52 nens d’entre 8 i 20 anys amb la inter- pretació de les típiques nadales, a més d’algunes sorpreses que la seva directora, Catherine Me- tayer, no va voler avançar ahir, tot iquevaexplicarqueelconcertgi- rarà entorn a la teatralització d’un conte. Les entrades, a 15 euros, es poden trobar a l’Escola de Me- ritxell, al despatx dels Petits Can- tors, a les botigues Carisma, o el mateixdiaalataquilla. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Catherine Metayer, Albert Moles i Pilar Díez , ahir // AGÈNCIES
 9. segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorra divendres 11de deseMbre deL 2015 FALTEN 3DIES Rècord del vot judicial Cada vegada més els andorrans opten pel sufragi avançat 2015 2.976 vots* 2011 2.299 vots * vots efectuats a les 12 del migdia de dijous 10 de desembre
 10. 2 Divendres, 11 de desembre del 2015 ElEccions comunals andorra la vElla cd’I+LIBERALS d’ANdORRA Minguillón reclama una llei de capitalitat per marcar obligacions “Andorra la Vella no solament és la capital del Principat també és la capital dels Piri- neus,imalgratqueelspesialsnostresadver- sarisenaquestes eleccions, no hi ha cap argument que justifiqui que s’ha perdut o s’ha reduït aquesta capita- litat”, va dir ahir, penúltim dia de campanya, Jordi Minguillón. El candidat dels Liberals + Cd’I, va reclamar una llei de capitalitat que indiqui les responsabili- tats i les prerrogatives de la capital del país. “Estaria be que es marquin quines són les funcions i les atribucions, els deures i la im- plicació d’Andorra la Vella quan hi ha algun esdeveniment important. Nosaltres assumim amb orgull la capitalitat i tot el quecomporta”,vadir. També va afegir que creu primordial fer un pla es- tratègic per al desenvolu- pament econòmic, social i cultural i també, coŀlaborar amb Andorra Turisme Sau i la restadecorporacionslocals. Jordi Minguillón i altres candidats van visitar ahir l’Hostal Colones //J. G. dEmòcRAtES pER ANdORRA La gestió financera ha d’impulsar projectes amb valor afegit La cap de llista de Demòcrates a Andor- ra la Vella, Conxita Marsol, va explicar ahir que la gestió financera del Comú· ha de tenir com a objectiu impulsar projectes amb valor afegit per a la par- ròquia. La candidata va indicar que la gestió so- cialista va penalitzar les inversions i va limitar la reducció de l’endeutament. Va posar en valor la tasca feta per la companya de llistes, Maica Nin, com a consellera de finances dels últims quatre anys, malgrat l’herència rebuda. Marsol es va comprometre a gestionar el pressupost fomentant una política d’inversió dirigida a les accions que tinguin un retorn econòmic i que ga- ranteixin la cohesió soci- al. A més, va explicar que es vol ajudar l’economia domèstica i empresarial, donant facilitats per realitzar el pagament fraccionat de les obligacions vers el Comú. Presentació de la proposta demòcrata sobre finances, ahir // dA. pARtIt SOcIALdEmòcRAtA+INdEpENdENtS El PS potenciarà Andorra la Vella com a destí d’estades esportives La candidatura PS+Independents vol potenciar Andorra la Vella com a destí d’estades esportives. Així ho va explicar l’excònsol menor i actu- al número 12 de la llista, Manel Blasi, que va po- sar en relleu que s’han de promocionar més les nombroses instaŀlacions de primer nivell amb què compta la parròquia, com ara els Serra- dells. “El teixit que tenim és immens”, va destacar Blasi tot recordant que entre les instaŀlacions pròpiament comunals (com ara l’estadi o els Serradells) i les d’altres administracions o entitats “hi ha cinc camps de futbol i dos o tres pavellons”. I tot això situat “a una al- çada d’entre 900 i 1.000 metres”. Per tant, va dir, es tracta “d’un atractiu molt fort” perquè tant federa- cions com clubs de països veïns puguin escollir Andorra la Vella com a destí de les seves estades esportives. Els candidats socialdemòcrates, ahir, a la piscina dels Serradells // pS SENtIt cOmÚ Sentit Comú copsa la preocupació dels bombers per la mobilitat Elscandidatsd’AndorralaVella,DelfíRoca, id’EscaldesEngordany,DavidPérez,vance- lebrar una trobada amb els bombers dime- cres al vespre acompanyats per Víctor Naudi, conseller general per SDP, i Jau- me Bartumeu, president d’SDP. Durant la trobada els candidats de Sentit Comú van poder conèixer directament les preocupacions dels bom- bers pel que fa a la renovació del mobiliari urbà, especialment en el cas d’Andorra la Vella,ilasevaincidèncianegativa,enalguns casos, per la mobilitat dels vehicles del de- partament, a l’hora de dur a terme tasques de salvament. Roca i Pérez esvancomprometreacon- sultar els bombers abans que els comuns endeguin modificacions o renovaci- ons del mobiliari urbà que puguin tenir incidència en lacirculaciódels vehicles desalvament. Redacció//Andorra la Vella @mes_andorra Els candidats de Sentit Comú es van reunir amb els bombers a la caserna // J. G. “Malgrat que els pesi als adversaris no s’ha perdut la capitalitat” Cal promocionar les nombroses instaŀlacions d’alt nivell Marsol donarà prioritat a accions que tinguin un retorn econòmic Renovaran el mobiliari sense impedir la mobilitat
 11. 3Divendres, 11 de desembre del 2015 ElEccions comunals EncamP El candidat de Liberals + Inde- pendents, Jordi Troguet, va estar acompanyat ahir per Maribel Lafoz i Josep Antoni Ayala, que va explicar ahir les reformes que volen fer al Pas de la Casa. “Hi ha moltes mancances a la zona del Pas i nosaltres el primer que farem és tenir dos consellers a ple temps al Pas de la Casa per saber quins són els neguits tant dels ciutadans com dels comer- ciants”, va dir Ayala. La candidatura a la parròquia d’Encamp dels Liberals d’An- dorra + Independents, també ha dissenyat un pla per embellir les façanes de comerços amb inversió privada. “El Pas és una zona comercial de gran afluèn- cia i s’ha de donar resposta a les necessitats dels empresaris i bo- tiguers; per aquest motiu hem buscat inversió privada per po- der fer-hi un pla d’embelliment i reformes”, va explicar Ayala. En un altre ordre, va manifes- tar que els protocols de la treta de neu no són suficients i pro- posen revisar-los per donar més eficiència i qualitat en aquest servei. Els liberals també van des- tacar la necessitat que els veïns d’aquesta localitat tinguin un ce- mentiri específic; és per això que han proposat fer un treball del projecte i començar a treballar perquè la proposta esdevingui una realitat pels habitants del Pas de la Casa. La candidatura PS + Indepen- dents al comú d’Encamp va de- nunciar ahir les mancances que pateix el parc del Prat Gran així com d’altres espais de lleure de la parròquia. El número 12 de la llista, Andreu Ruiz, va destacar que en cas de victòria electoral es milloraran els equipaments. La voluntat, va dir, és “adap- tar-nos a les necessitats dels usuaris” i fer tots aquests canvis a través “d’un procés de partici- pació” on els ciutadans puguin dir-hi la seva. Tot i aquesta idea de recollir propostes entre la població, ja hi ha iniciatives que la candida- tura ha incorporat al programa electoral, com ara l’habilitació de punts de connexió wi-fi a l’in- terior del Prat Gran d’Encamp i també a la zona de l’església del Pas de la Casa o la voluntat de convertir els parcs en espais in- tergeneracionals on puguin con- viure padrins i infants i impulsar activitats conjuntes. Va criticar algunes deficiències actuals com ara la manca d’iŀluminació o els pocs equipaments. “Als gron- xadors, ara mateix, tot just hi poden estar tres o quatre nens”, va dir. També considera que fan falta elements adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Un altre problema és la dificultat per trobar aparcament. D’altra banda, ahir a la nit, es va celebrar la reunió de poble i el míting de final de campanya. El programa inclou més equipaments i punts de connexió wi-fi al parc partit socialdemòcrata + iNdepeNdeNts Projectes de millora al Prat Gran i altres espais de lleure El míting de final de campanya, ahir, amb Sans al centre. //ps Proposen revisar els protocols de la treta de neu per millorar el servei liBerals d’aNdorra + iNdepeNdeNts Liberals posarà dos consellers a ple temps al Pas de la Casa Els candidats de Liberals + Independents ahir als carrers del Pas // ld’a UP+DA tindrà un conseller específic que es dedicarà al Pas de la Casa. El candidat Ismael González recorda que gràcies a la determinació de la majoria ac- tual, el Pas de la Casa tindrà un col·legi electoral propi.† UP+DA s’ha compromès a tenir un conseller que especí- ficament es dediqui a tractar i resoldre els assumptes del Pas. Aquesta figura s’hi desplaçarà, com a mínim, un cop per setma- na per escoltar els neguits dels ciutadans. González va recordar la importància del Pas de la Casa com a motor econòmic de la parròquia i va posar en valor les accions fetes pel Comú· durant el darrer mandat. Així, va manifestar la voluntat de seguir tirant endavant l’acord amb SAETDE i el pla d’embelli- ment que es realitzarà en conso- nància amb el Govern. En aquest sentit, el candidat González va recordar que aquest pla s’ha tre- ballat escoltant les necessitats dels veïns. Col·legi eleCtoral propi A més, va destacar que, grà- cies a la determinació de la ma- joria actual, el pròxim diumenge 13 de desembre el Pas de la Casa tindrà un col·legi electoral propi. Fins que es va decidir obrir-lo, els veïns del Pas s’havien de des- plaçar a Encamp per votar. Redacció//Encamp @mes_andorra Aquesta figura recollirà els neguits dels veïns setmanalment Up+ demòcrates per aNdorra El Comú designarà un conseller específic per al Pas de la Casa Els candidats van anar ahir a visitar el Pas de la Casa //Up+da
 12. 4 Divendres, 11 de desembre del 2015 ElEccions comunals EscalDEs-EnGoRDanY LIBERALS D’ANDORRA + INDEPENDENTS DEmòcRATES PER ANDORRA PARTIT SOcIALDEmòcRATA + INDEPENDENTS SENTIT cOmÚ Els liberals potenciaran el CIAM amb un aparcament i la Casa dels Guies Liberals d’Andorra + Independents a la par- ròquia d’Escaldes-Engordany van visitar ahirlazonaaltad’Escaldes,concretamentel Centre d’Interpretació de l’Aigua i el Madriu, per do- nar a conèixer la proposta d’aparcament que plante- gen per aquest espai. “Vo- lem apostar perquè l’edifici del CIAM sigui una insíg- nia, una porta al Madriu”, va explicar el cap de llista, Marc Magallón, qui va remarcar que perquè el projecte sigui viable cal “equi- par la zona amb un aparcament”. El propo- sen al darrere del CIAM i amb una capaci- tat d’unes 500 places. “Per aquest projecte aprofitarem la concessió del 15% que negociaríem amb propietaris i, ja que és una zona no edificable per- quèésunazonadecaiguda de rocs, s’hi alçaria un edi- fici vertical.” D’altra banda, ahir a la nit, la formació libe- ral va celebrar la reunió de poble i míting de finaldecampanya. Reunió de poble de la formació liberal, ahir, a Escaldes // J. G. DA es compromet a millorar les instaŀlacions de la llar de jubilats DA a Escaldes-Engordany millorarà les instaŀlacions de la Llar dels jubilats. Així ho va dir ahir la cap de llista de Demòcra- tes a Escaldes-Engordany, Trini Marín. Va anunciar als padrins de la parròquia que s’està treballant per millorar les instaŀlacions de la Llar dels jubilats així com els serveis que s’hi ofereixenpergarantir-nelaqualitat.Talcom va indicar, es treballarà decididament per millorar el càtering i s’estudiaran altres pos- sibilitats per al servei de menjador. A més, es continuaran ampliant les activitats per a la gent gran mantenint l’agermanament amb Lalín i reprenent els viatgesanuals.Tambéesva comprometre a continuar organitzant les sortides in- terparroquialsdedia. La candidata a la ree- lecció va posar en valor la tasca feta al servei d’atenció domiciliària i va garantir la seva continuïtat per tal d’as- segurar la tranquil·litat dels usuaris. Els candidats demòcrates van participar en un berenar amb els padrins //J. G. PS proposa construir basses d’aigua termal a la part alta d’Escaldes La candidatura PS+Independents a Escaldes-Engordany incorpora al seu programa dues inversions que conside- ren clau per al futur. La primera, la construcció d’unes basses d’aigua termal a la part alta per potenciar, d’una banda, la zona i, de l’altra, aquest atractiu singular que té la parròquia. La segona, la compra del ter- reny, ara llogat per un aparcament, que hi ha davant l’església de Sant Pere per poder disposar d’una parceŀla propietat del comú al centre de la vila. La candidata a cònsol major, Cèlia Ven- drell, va explicar ahir sobre el terreny el primer dels projectes que, un cop fina- litzat, ajudaria a “fer pujar el flux de gent que passeja per Carlemany fins aquí”. Més despesa suposaria la compra dels terrenys situats davant de l’església, actualment destinats a un aparca- ment.“Entresis ivuitmilions”,vadir. Cèlia Vendrell i altres membres de la llista ahir, al Roc del Metge // PS Sentit Comú defensa una sala de vetlles darrere la clínica Meritxell Els candidats de Sentit Comú van reivindi- carlanecessitatderecuperarlessalesdevet- lla que darrerament s’han situat en un espai inadequat, al seu entendre, a Andorra la Vella. Sentit Comú defensa que es trac- ta d’un servei necessari per a la comunitat, clarament definit com a competèn- cia comunal, que ha d’estar ubicat en una zona tranquil∙la, de fàcil accés i que preservi una certa intimitat per garan- tir el recolliment dels familiars en moments depèrduadepersones estimades. La proposta de Sentit Comú a Escaldes- Engordany i que és defensada per la candi- dataaCònsolmenor,Cori- na Pacino, és la de realitzar aquest equipament en la zonaposteriordelacapella de la clínica Verge de Me- ritxell, en un espai propie- tat del Govern actualment destinataaparcamentijardí. Redacció//Escaldes-Engordany @mes_andorra Els candidats de la llista de Sentit Comú a Escaldes, ahir a la zona de l’Hospital // SENTIT cOmÚ “Volem que l’edifici sigui una insígnia, una porta al Madriu” El projecte es completaria amb l’obertura d’un aparcament S’ampliaran les activitats i les sortides per a la gent gran Sentit Comú defensa que la zona ofereixi certa intimitat
 13. 5Divendres, 11 de desembre del 2015 El número 6 de la llista de Laurèdia en Comú i exconseller lauredià de l’àrea de social, Joan Gómez, destaca que la bona utilització dels recursos destinats a la ciutadania que ho necessita passa per la responsabilitat, la solidaritat i el seny. En una visita a Càritas Diocesana, Joan Gómez va explicar ahir que Laurèdia en Comú impulsarà “una política social ba- sada en la solidaritat i la igualtat d’oportu- nitats”. Acompanyat de diversos membres de la candidatura independent a Sant Ju- lià, Gómez ha dit als representants de Cà- ritas que LC optimitzarà els recursos per “garantir tots els serveis socials que la po- blació necessita”. Gómez també va anun- ciar que un altre objectiu de Laurèdia en Comú és fomentar el diàleg entre els ciu- tadans i el comú, potenciant els canals de comunicació tradicionals i tecnològics. Redacció//Sant Julià de Lòria @mes_andorra Ricard de Deus, sisè a la candidatura de DA, va dir ahir que Ciutadans Compro- mesos no ha fet els deures en la gestió del patrimoni històric i cultural i posa com a exemple el poble de Pal, que al seu en- tendre ha patit un declivi. En una visita a l’església de Sispony, de Deus va lamentar la gestió deficient que “l’actual equip co- munal ha fet amb el patrimoni cultural de la parròquia i que revela la deixadesa total amb què s’ha actuat respecte el conjunt de monuments”. Un altre dels exemples, va dir, “és l’estat de conservació de l’esglé- sia de Sant Cristòfol d’Anyós, que només es neteja tímidament per la festivitat de Sant Cristòfol”. DA considera que el pro- blema no és de recursos financers, més aviat d’intencions i voluntats: “No cal traçar fulls de ruta com proposen alguns, sinó que cal treballar i voler coŀlaborar” Redacció//La Massana @mes_andorra El candidat de Liberals+Unió Lauredia- na, Joan Albert Farré, treballarà perquè Naturlàndia tingui una àrea temàtica re- lacionada amb Carlemany. Farré va reiterar ahir que Naturlàndia ha de ser un gran atractiu per al desenvolupa- ment econòmic i turístic de la parròquia i d’Andorra, i va afirmar que “la nova iniciati- va busca donar una nova imatge i reproduir part de la nostra història, a fi que el parc si- gui un referent de tots els Pirineus”. Aques- ta proposta inclouria una zona de museu, noves atraccions i espectacles com ara tor- nejos ambientats en l’època medieval, amb continguts tecnològics i educatius, i realitat augmentada. Farré va recordar que la proposta dels liberals vol redefinir els conceptes del parc per generar nous ingressos i propiciar així l’entrada d’inversors estratègics, que els van avançar que amb una redefinició del parc podrien estar-hi interessats,vadirFarré. ElEccions comunals la massana DEMÒCRATES PER ANDORRA DA denuncia la deixadesa dels monuments de la Massana Els candidats de DA van presentar la proposta a Sispony, ahir // J. G. ElEccions comunals sant julià dE lòria LIBERALS + UNIÓ LAUREDIANA Farré proposa una àrea temàtica sobre Carlemany a Naturlàndia Joan Albert Farré, candidat de Liberals + Unió Laurediana, ahir atenent els mitjans // LIBERALS+UL LAURÈDIA EN COMÚ Unapolíticasocialbasadaenla solidaritatilaigualtatd’oportunitats La reunió de poble de Laurèdia en Comú, ahir a la nit // J.G. CIUTADANS COMPROMESOS El teatre de les Fontetes de la Massana es va omplir ahir de ciutadans disposats a escol- tar les claus del programa electoral de Ciu- tadans Compromesos. A més del cap de llista, David Baró, van intervenir Sergi Ba- lielles, Olga Molné i Raül Ferré, que es van repartir els quatre blocs amb les claus del programa electoral que defensen. Qües- tions d’endeutament públic, del present i del futur de les pistes d’esquí, entre d’altres, van reaparèixer a la reunió de poble, que va fer una repassada a tots els temes que s’han anat debatent durant tota la campanya. Amb un llenguatge proper i optimista, els candidats van defensar el bon progrés que està fent la parròquia i van destacar l’últim informe que va dur a terme el Tribunal de Comptes i que va ser favorable. Baró transmet optimisme davant un gran aforament al teatre de Les Fontetes // TWITTER
 14. 6 Divendres, 11 de desembre del 2015 ElEccions comunals ordino LIBERALS D’ANDORRA+INDEPENDENTS Choy proposa aparcament i zona lúdica per a la Cortinada Els candidats de Liberals d’Andorra + In- dependents a Ordino, Eva Choy i Óscar Sánchez, es van desplaçar ahir a Sornàs i la zona de la Cortinada. La candidataacònsol menor va voler manifes- tar la deixadesa de les in- fraestructures. “La zona necessita un aparcament perquè els vehicles, tant de visitants com de locals, puguin estacionar de manera ordenada i sense molestar als habitants d’aquest espai. A més, és necessari abastir aquest punt d’interès amb una zona lúdica per a infants”, va explicar Choy. La candidatanúmerodosalallistaperLiberals +Independentsvaexplicar que “la voravia actualment és molt estreta i perillosa”. Per a Choy aquesta zona és un punt estratègic per- quèésons’inicialarutadel ferro. D’altra banda, la candidatura liberal per Or- dino,vacelebrarahiralanitlareuniódepo- bleimíting definal decampanya. La candidatura liberal d’Ordino va celebrar anit el míting / / J. G. ACO+DEMÒCRATES PER ANDORRA Itineraris d’àmbit cultural i natural per dinamitzar la parròquia ACO+DA dinamitzarà Ordino amb la creació de diferents itineraris d’àmbit cul- tural i natural. La candidatura va presen- tar ahir als jardins d’Areny Plandolit la proposta de creació d’un centre d’in- terès que aplegui natura i cultura. El primer itinera- ri serà cultural i recorrerà diferents indrets del barri antic d’Ordino, basat en el recorregut que fa la protagonista d’un dels llibres de Joan Peruga. Un segon itinerari d’interès na- tural se centrarà en la promoció del bosc situat prop de Segudet. En aquest espai es promocionaran activitats d’hivern, passe- jades amb raquetes i jocs infantils. La dinamització es completarà amb un ter- cer itinerari d’interpreta- ció de la natura, ubicat a la zona de la Cobanella, orientat tant al turisme cultural com als esports d’hivern. Redacció//Ordino @mes_andorra Els candidats, ahir, als jardins d’Areny Plandolit // ACO+DA La candidata a cònsol menor denuncia que la voravia és perillosa S’han organitzat recorreguts pel barri antic i pel bosc de Segudet ElEccions comunals El vot judicial supera el rècord del 2011 amb un increment de vots Al migdia d’ahir, i a falta de dues jorna- des perquè acabi el termini, el vot judicial ja comptava amb un total de 2.976 vots, fet que suposa un 11’85% del total dels votants. Una xifra que significa un incre- ment respecte a les eleccions comunals del 2011, ja que al mateix dia s’havien dipo- sitat 2.299 vots. Al 2011 en total van ser 3.833 vots, una xifra rècord en unes elec- cions comunals. Aquest any s’espera aug- mentar aquest nombre de vots, és a dir, superar el rècord. Val a dir que a diferència de fa quatre anys, als darrers comicis comunals, el nombre de votants era inferior al d’ara. En concret al 2011 el nombre total de votants era de 22.381 i aquest any estan cridats a les urnes 25.109 persones. Per tant s’es- pera que dissabte, data en què s’acaba el termini del vot judicial, es comptabilitzin molts més vots però el percentatge potser sigui més baix. En concret, en els darrers comicis electorals de les comunals va ser el 23’67% dels votants els que van optar per la modalitat del vot judicial. Aquest any el percentatge, malgrat tenir més vots, s’espera que sigui més baix perquè hi ha un increment del nombre de votants. De fet, ahir aquest percentatge se situ- ava al 12%, però es veurà incrementat notablement durant la jornada d’avui i durant el matí de demà. Des que es va posar en marxa aques- ta modalitat de vot avançat al 1994, cada escrutini celebrat ha notat l’increment de votants que han optat per aquesta fórmu- la.Defet,aleseleccionscomunalsde1995 el 3’87% de la població votant va triar el que aleshores era el nou vot judicial. Ara aquest percentatge ja supera, si es tenen en compte les xifres del 2011, el 20%. Des de la Batllia també expliquen que solen ser els darrers últims dies els que registren més nombre de votants. Si ens fixem per parròquies, i també te- nint en compte el nombre de votants de cada dis- tricte, Canillo és la que ha registrat menys vots judi- cials amb 93 vots (a data d’ahir al migdia) i Andor- ra la Vella la que més amb 906 vots. La resta són Escaldes amb 536, Sant Julià amb 495 vots judicials, Encamp amb 368, La Massana amb 348 i Ordino amb 240 vots. P.G.//Andorra la Vella @mes_andorra En haver-hi quasi 3.000 votants més el percentatge serà més baix
 15. 7Divendres, 11 de desembre del 2015 PERFIL DEL CANDIDAT: Turisme. Ransol. Casat amb 2 filles. ¿Quin és el seu cònsol de referència? No n’hi un en concret, n’hi ha diversos. ¿Rajoy o Merkel? Cap dels dos. ¿Rivera o Mas? Mas. ¿Cristiano o Messi? Messi. Destaqui quatre coses (en quatre línies) que vol canviar de la seva parròquia Més que canviar, diria millorar. Per exemple, seguir millorant l’atractiu turístic de Canillo, acostar més l’admi- nistració al ciutadà, fer una economia més competitiva i construir un futur d’oportunitats per a tothom. ¿Ha fet algun cafè amb el representant dels veïns? Faig cafè tot sovint amb molts cani- llencs. ¿Quin és el seu lloc preferit d’Andor- ra? Canillo. ¿En un futur li agradaria passar a la política nacional? No. ¿Rosa Ferrer ha d’anar-se’n del go- vern? És decisió seva. ¿Vol un heliport a la seva parròquia? ¿On hauria d’anar? Si tenim els terrenys adequats, ¿per què no? ¿Més o menys competències per als comuns? Les necessàries. ¿Reduirà alguna taxa comunal? No està previst. ¿Escola bressol més barata? Rep una important subvenció del comú. ¿Apujarà algun impost? No està previst ¿El primer que farà si guanya? Continuar amb la feina endegada fa 4 anys. ¿Està a favor del vot dels residents a les comunals? No. ¿Reunió de cònsols, sí o no? Sí. JOSEP MANDICÓ qüestionari eleccions comunals canillo demòcrates per andorra DA crearà el grup d’opinió i treball El Got per incrementar la participació Els demòcrates per Canillo incrementaran la implicació i la participació ciutadana en aferscomunals,segonsvanavançarahir,pe- núltim dia de la campanya electoral. La número 4 de la llista demòcrata, Rosa Maria Mandicó, acompanyada d’al- tres membres de la llista com el candidat a cònsol menor, David Palmitjavila, va anunciar que s’incrementarà la participació ciutadana. Per fer-ho s’ha previst portar a terme diferents actuacions, com la creació d’un grup d’opinió i treball anomenat El Got com una eina a l’abast dels ciutadans de Canillo perquè s’impliquin directament en diferents qüestions del comú. Mandicó va explicar que el grup no tindrà límit d’edat i estaria obert a tot- hom. A més a més també impulsaran un Fòrum de l’Experiència on els protagonistes seran la gent de la tercera edat, perquè aportin els seus coneixements, sense deixar de banda continuar donant suport al consell dels in- fants. La llista taronja vol tornar a potenciar la Unió Sociocutural per l’organització de diferents esdeveniments en l’àm- bit turístic i cultural. En opinió de Mandicó, totes aquestes actuacions es po- drien complementar pro- mocionant el voluntariat. Redacció//Canillo @mes_andorra Els candidats de l’única llista parroquial de Demòcrates d’Andorra, ahir als carrers de Canillo. // J. G. Els taronges impulsaran el Fòrum de l’Experiència Una electora dipositan el seu vot a la batllia. // aGÈncIes ELVOT JUDICIAL HA ANAT CREIXENT DES DE 1995 23,67% És el percentatge de votants que va optar pel vot judicial en les eleccions comunals del 2011 25.109 Són les pesones que estàn cridades a les urnes del proper 13 de desembre, gairebé 3.000 votants més que a les anteriors, quan hi havia comptabilitzats 22.381 electors. 50 Són els vots per correu que també es dipo- siten a la Batllia que tenien comptabilitzats ahir al migdia. 2.976 Eren els votants comptats ahir al migdia que van dipositar el vot peravançat,davant dels 2.299 que al mateix dia el van diposi- tar fa ara quatre anys.
 16. Divendres, 11 de desembre del 2015 AGENDA D’ACTES FOTÒGRAF DE CAMPANYA @fraijunoy Atenció darrer dia del porta a porta. Vigileu que venen!!! Foto:Kevin Frayer/Getty Images #Ec2015 @joansansurgell Independentment de les divergències, con- fesso que sou uns grans companys de camí i us admiro @JTorresArauz i @JordiTroguetR @AlfonsMiralles La Wi-Fi d pagament va ser un fracàs cal tornar-ho a plantejar?M’estranya q cap partit demani estendre l’Andorra Wifi a la parrò- quia #EC2015 @luquejordi Trobo a faltar una foto del Mingui patinant sobre gel. De l’altre‘’patinar’’ja el tinc més que vist #EC2015 Andorra la Vella 10.00 h.: Sentit Comú-Visita Comerciants Santa Coloma 11.30 h.: DA-Balanç de campanya 12.00 h.: Cd’I+Liberals d’Andorra-Comerç 18.30 h.: PS+Independents-Cultura Encamp 12.00 h.: UP+DA-Balanç de campanya 16.00 h.: PS+Independents-Propostes vinculades als atractius turístics i de natura 21.30 h.: Liberals d’Andorra+Independents-Míting central de campanya Escaldes-Engordany 11.30 h.: PS+Independents-Ajudes per a empresaris i emprenedors 11.45 h.: Liberals d’Andorra+Independents- Declaracions sobre La Prova Vertical 12.00 h.: Sentit Comú-Visita a la Zona Esportiva Prat del Roure 15.30 h.: DA-Balanç de campanya La Massana 11.30 h.: DA-Visita Aigua d’Andorra i balanç de campanya 16.00 h.: CC-Declaracions a Sant Cristòfol d’Anyós Sant Julià de Lòria 16.30 h.: Laurèdia en Comú-Valoracions final de campanya 21.00 h.: Liberals d’Andorra+Unió Laurediana-Reunió de poble i míting final de campanya Ordino 11.30 h.: Liberals d’Andorra+Independents-Medi Ambient 12.00 h.: ACO+DA-Turisme de muntanya Canillo 11.00 h.: DA-Vall d’Incles LES ELECCIONS A LES XARXES @RicardRiba Mirant-ho bé, entre ball de cadires argu- mentant ideologia i coalicions els únics que se’n salven sent fidels són el @psandorra #ec2015. @SERAFI21 anem a inauguració per dia aprox en aques- tes #EC2015 Entra en funcionament la nova rotonda d’accés al PdCasa @agnandin #EC2015 Abans de començar el debat d’ALV cada ministre acompanya el seu candidat @ rtvandorra @JiBiTe No m’agrada que un polític llegeixi en un de- bat... Sorry... #EC2015 #andorralavella @rtva Prefereixes votar a la Batllia o al Comú? A A la Batllia 43% B Al Comú 57% #MÉSENQUESTA
 17. 9Divendres, 11 de desembre del 2015 +376 73 75 73 · restauracio@anyospark.com · www.anyospark.com anyospark @anyospark+376 73 75 73 · restauracio@anyospark.com · www.anyospark.com anyospark @anyosparkanyospark @anyospark - ANYÓSPARK - LA MILLOR GASTRONOMIA I EL MILLOR AMBIENT EN UN ENTORN ÚNIC! SOPAR DELUXE & FESTA AL CLUB! LA MILLOR NIT DE CAP D’ANY 31 DE DESEMBRE Reserva ara!
 18. 10 Divendres, 11 de desembre del 2015 Esports automobilisme sobre gel L’Andros, la fórmula 1 sobre gel //la competició, que arriba a la 21a edició al país, comença avui i segueix demà “L’autèntica fórmula 1 del gel.” Així mateix definia el Trofeu Andros el secretari general de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), Toni Sasplugas. La 21a edició arriba avui i demà al Cir- cuit d’Andorra del Pas de la Casa i a l’horitzó sobrevola el final de contracte amb els organitzadors del Trofeu Andros. Hi ha ganes de continuar, però no de fer-se càrrec l’ACA de totes les despe- ses que suposa el Trofeu Andros quan amb ells deixen de tenir in- gressos. Hi haurà negociacions, però primer toca gaudir d’un espectacle garantit amb quatre categories que competiran i do- naran gas. I això que per a la gran majo- ria de les estrelles de l’esport del motor l’hivern és sinònim de te- nir el cotxe o la moto resguardats del fred en un garatge, però per als pilots més intrèpids la diver- sió, a l’hivern, només acaba de començar, i ho fa amb el Trofeu Andros. Va començar el cap de setmana passat a Val Thorens i a la segona cita s’aturaren dos dies a Andorra en un escenari situat a 2.400 metres d’altitud i amb una longitud de 950 metres. “Max Mamers, l’organitzador, té un gran campionat d’automobilis- me sobre gel i nosaltres, la millor pista”, va assegurar entremig de somriures Toni Sasplugas, a la roda de premsa de presentació realitzada a la seu d’un dels mà- xims patrocinadors, Crèdit An- dorrà. Les novetats per a aquest Tro- feu Andros són moltes: a l’AMV Cup, el retorn de les dues rodes, tindrà doble representació an- dorrana i un resident. Àlex Antor i Xavi España lluitaran amb es- trelles d’enduro, amb una graella farcida de pilots francesos. “No ho recordo amb exactitud, però crecquealsanys 2006 i 2007 vaig tenir l’ocasió de participar amb wild card en Pilote Bike i agraei- xo que l’ACA hagi tornat a comp- tar amb mi”, va indicar Àlex An- tor. Mentrestant, Xavi España, el germà de Cristian, que està fent els últims preparatius per al seu primer Dakar, competirà també. “Estic convençut que últim no seré, encara que reconec que vaig seguir la competició l’any passat i el nivell de l’AMV Cup és molt alt.” A Xavi España li han deixat una Honda 450 cc 4T Enduro. Per la seva banda, en elit pro de cotxes, el pilot de Tolosa Jean- Philippe Dayraut, actual campió de l’Andros, buscarà un nou tri- omf al Principat amb el Mazda 3. “Al final li haurem de dedicar un revolt al circuit”, va dir Toni Sas- plugas. Això sí, a la primera cita va trencar el motor i el triomf va ser per a Benjamin Rivière amb un Citroën DS3. En total hi ha catorze equips ins- crits. En cotxes elèctrics destaca el jove Mathieu Vaxivier, debu- tant a la categoria amb només 21 anys i que va superar a Val Thorens l’actual campió, Natha- naël Berton. A l’Andros femení qui arriba en un gran moment de forma és Véronique Dufour amb l’Evo Sprint. Va guanyar el 2002 i catorze anys després no se li han acabat les ganes de guanyar. ¿I del futur? El gerent d’Andor- ra Turisme, Betim Budzaku, va defensar el Trofeu Andros i espe- ra que l’any vinent torni al Princi- pat. “No hem parlat de la conti- nuïtat, però nosaltres en principi considerem l’Andros interessant i que té continuïtat.” Andorra Tu- risme hi destina 20.000 euros. Ara toca gaudir de la 21a edició. Dayraut, a Becier Vehicles L’actual campió del Trofeu An- dros, el pilot de Tolosa Jean- Philippe Dayraut, va visitar el concessionari Mazda de Becier Vehicles. El màxim favorit per seguir ampliant el rècord de proves guanyades en aquesta competició també va presen- tar el cotxe de carreres Mazda. L’objectiu de Dayraut serà que el Mazda respongui a la perfec- ció per rescabalar-se de la der- rota en el debut que es va realit- zar a Val Thorens. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra El Trofeu Andros, en la seva 21a edició, va ser presentat ahir a Crèdit Andorrà // j. g. btt ‘Finishers’ de la Titan Tropic Ramon Aranda i Miguel Lorenzo van passar la meta de Cayo Jutías, una platja espectacular de Cuba, i es van convertir en finishers de la primera Titan Tropic. En total l’equip andorrà ha fet 470 quilò- metres i 7.000 metres de desnivell, amb 1.000 quilos de fang. Han aca- bat entre els 80 primers. Un resultat per recordar. El triomf va ser per a Diego Tamayo. dopatge El Comitè Olímpic posa data per adaptar-se a la llei El Comitè Olímpic Internacio- nal va demanar als països que no compleixen el codi antidopatge en la seva totalitat, és a dir, An- dorra, l’Argentina, Bolívia, Israel, Rússia i Ucraïna, i a aquells ad- vertits d’incompliments menors o formals, com Bèlgica, el Brasil, França, Grècia, Mèxic i Espanya, que prenguin mesures “amb la màxima prioritat” per adaptar-se a la normativa antidopatge abans del 18 de març. Per la seva ban- da, segons va dir el president del COI, Thomas Bach, l’Agència Mundial Antidopatge guiarà la implantació del futur sistema de controls idegestióderesultats. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra
 19. 11Divendres, 11 de desembre del 2015 E bàsquet El partit a partit és més que una filosofia per al Bàsquet Club Mo- raBanc Andorra. El futur és el proper partit. No hi ha res més enllà. No volen cap mena d’eu- fòria perquè són conscients que un dia ets a dalt i un altre caus al pot. L’esport d’equip és totalment extremista. Els de Joan Peñarroya es troben més a prop de classifi- car-se per a la Copa del Rei que de les posicions perilloses. Es res- pira optimisme, però també pru- dència. Dissabte passat van der- rotar el cuer, el RETAbet.es GBC, i aquest diumenge (13 hores) vi- siten la pista del Movistar Estudi- antes, el penúltim classificat, que només ha guanyat un partit de nou de possibles. Els madrilenys, entrenats per Diego Ocampo (extècnic de l’UCAM Múrcia), tenen una plantilla amb joves jugadors i d’altres amb moltíssi- ma experiència a la Lliga ACB. Només han guanyat a la pista de l’Iberostar Tenerife i al Barclay- cardCentertothanestatderrotes. L’última contra el CAI Saragossa després de dues pròrrogues. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Jaime Fernández, defensat en el partit del curs passat, per Bivià // rebeca maya El MoraBanc visita la pista del Movistar Estudiantes surf de neu / esquí alpí La Copa del Món de surf de neu obre avui el teló amb la disputa de les qualificacions a Montafon. El surfista andorrà Lluís Marín s’es- trena aquest curs. Una Copa del Món amb dues proves ja que la del 19dedesembreques’haviad’orga- nitzar a Cortina de Ampezzo es va haver d’ajornar per manca de neu. Per tant, Montafon acollirà dues Copes del Món amb Lluís Marín, que buscarà ser un dels grans pro- tagonistes. Per la seva banda, Mireia “Mimi” Gutiérrez, després de ser 15a en l’eslàlom de Copa d’Europa a Trysil, competeix diumenge en l’eslàlom de Copa del Món d’Are. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Lluís Marín debuta avui a la Copa del Món d’aquest curs Lluís Marín s’estrena a la Copa del Món a Montafon futbol / futbol sala Quim Salvat i Cristian Martínez, els millors jugadors del 2015 La Pilota d’Or andorrana ja té guanyadors. El millor jugador de futbol, triat per les votacions dels entrenadors i capitans de la Lliga Grup Becier i la Lliga Bi- osphere, va ser l’extrem del Don Denis FC Santa Coloma, l’inter- nacional Cristian Martínez. El millor jugador de futbol sala de la temporada passada va ser Quim Salvat, defensant la samarreta de l’FC Encamp, i la millor jugadora de futbol, la golejadora de l’Enfaf Crèdit Andorrà Tere Morató. Els tres jugadors van rebre els premis en la festa de final d’any organit- zada ahir al vespre per la Federa- ció Andorrana de Futbol (FAF) a l’estadi Comunal, a què va assis- tir el president de la FAF, Víctor Santos. No només es van entregar els premis als millors jugadors, sinó que també van ser premiats Josep Cortés com a millor àrbitre de futbol sala i Luis do Nascimento com a millor àrbitre de futbol. El millor entrenador de futbol sala va ser Lluís Cruz per la seva espectacular campanya amb l’FS La Massana, i de futbol, Richard Imbernón (Don Denis FC San- ta Coloma) pel títol de Lliga de Primera Divisió. El premi al joc net en futbol va ser per a la UE Extremenya i en futbol sala per a la Penya Encarnada. En futbol base el reconeixement va ser per a l’Inter Club Escaldes i en futbol sala per a SAE Sant Julià, com els més nets del curs. L’FC Encamp es va endur dos premis com a club amb més llicències federati- ves i com a millor club de base en futbol. En futbol sala, la UE Santa Coloma. També van ser homenatjats Jorge Dias, que es va retirar de la selecció de futbol sala. I van rebre el Pin d’Or en futbol sala per les seves més de 40 internacionali- tats Jona Pérez i Aitor Rubio. En futbol, per superar les 50, Ser- gio Moreno, Marcio Vieira, Juli Sánchez i Txema García. Es van premiar els jugadors amb més de 20 i 30 internacionalitats en fut- bol i en futbol sala. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra // la millor jugadora va ser la golejadora de l’enfaf crèdit andorrà tere morató Els premiats del millor del 2015 al Comunal // J. G. motociclisme El premi de la FIM pel Comú El president de la Federa- ció Motociclista d’Andorra (FMA), Josep Puntí, va entre- gar al Comú de Sant Julià de Lòriaelpremidemediambient de la Federació Internacional de Motociclisme (FIM), rebut per l’esforç mediambiental de l’ens per minimitzar l’impacte sobre el medi del Campionat del Món de trial a Sant Julià. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra bàsquet 3x3 Pati Vicente, la número 1 La jugadora de la Federació Andorrana de Bàsquet Pati Vicente va rebre ahir a Qa- tar el reconeixement com a jugadora número 1 del ràn- quing mundial en el FIBA 3x3 All Star que se celebra a Doha. L’andorrana ha acabat líder i rebrà aquest premi en una gala. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra ruGbi El VPC visita el Lezadoise El VPC Andorra, que encara nosapquèéslavictòriaaques- ta temporada fora de casa, visita diumenge (15 hores) el Lezadoise. Els de Manuel Romo s’enfronten a un rival directe de la zona baixa i tenen com a únic objectiu trencar la pèssima ratxa de tres derrotes seguides com a visitants. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra futbol L’FC Andorra rep el Sants L’FC Andorra, que viu un moment dolç, rep demà (16 hores) la visita d’un dels his- tòrics del futbol català i tam- bé exequip del porter Ferran Pol, la Unió Esportiva Sants. Els de Justo Ruiz podrien fer un nou salt en la classificació si s’imposen a un rival de la zona baixa. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra
 20. 12 Divendres, 11 de desembre del 2015 ClassifiCats Busquem xalets en venda i/o lloguer a totes les parròquies Tenim clients esperant la vostra propietat! FEINA Consulta de TAROT tel.: 334 255 ImmoblEs PISOS DE LLOGUER A CANILLO (Ctra. del Forn, km 3) NOUS, D’1, 2 i 3 HABITACIONS AMB GARATGE I TRASTER NO LLOGUER DE tEmPORADA TEL. 322 227 Selecciona home/dona: pERSONAL DE vIGILàNCIA Requisits: - Permís de treball o nacionalitat andorrana - Permís de conduir - Català i castellà - Bona presència Oferim incorporació immediata Interessats/ades, envieu Cv a vipsa@vipsa.ad TEL.: 32 12 48 ESCALDES PIS D’1 HABITACIÓ SENSE MOBLES AMB BALCÓ. ZONA PISCINA MUNTANYA. pREU: 375 € ORDINO PIS D’1 HABITACIÓ, MOBLAT, MOLT SOLEJAT. SITUAT A PROP DEL CAMP DE FUTBOL D’ORDINO. pREU: 375 € ENCAMp PIS D’1 HABITACIÓ AL MIRADOR D’ENCAMP. CUINA SEPARADA, AMB BALCONS. pREU: 300 € ImmoblEs Classificats, breus per paraules A partir de 4 €/dia Màxim 25 paraules Publicació mínima d’una setmanaPublica el teu anunci en aquest esPai Informa-te’n al telèfon: 809 810 VENDA LLOGUER www.cisa.ad tel. 73 73 73 Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · comercial@cisa.ad /cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444 Ref. 1765 AndoRRA lA VellA Àtic de luxe de 251 m2 . A la primera planta té una àmplia cuina, bugaderia, un petit bany, una terrassa exterior gran i un despatx.A la zona de nit, trobem dos dormitoris dobles amb armaris encastats i parquet. Disposa de bany complet i una habitació doble amb bany integrat. A la segona planta trobem una habitació o sala polivalent de jocs amb dormitori. Disposa d’una suite amb bany. En aquesta planta trobem una sauna. El menjador, les habitacions i les sales tenen terres de parquet.Té 3 places d'aparcament. Àtic amb vistes a les muntanyes i sol tot el dia. Sens dubte, una bona oportunitat. Preu: 1.267.000 € REF.1687 LA MASSAnA.Pis modern a la Massana. Disposa de 2 dormitoris amplis amb armaris encastats,1 bany complet i un saló menjador ampli, que juntament amb la cuina integrada fa la sensació d’amplitud.Té una plaça d’aparcament i un traster. Pis en un estat excel·lent.Idoni per a un lloguer permanent.Preu:600 € REF. 1755. ELTARTER. Modern pis completament moblat i equipat davant de les pistes delTarter. Dues habitacions dobles amb armaris de paret. Un bany complet. Cuina oberta i totalment equipada. Assolellat saló menjador amb terrassa. Una plaça de pàrquing i traster. Es pot llogar per tot l’any o per la temporada d’hivern. Preu: 650 € TAMBÉ PISOS DE LLOGUER PER LA TEMPORADA A PARTIR DE 350 EUROS! LL0291. LA MASSAnA. Pis assolellat i reformat situat a dos minuts del centre de la Massana.Tres habitacions dobles exteriors amb armaris de paret. Una suite. Saló menjador amb una terrassa i una xemeneia.Vistes impressionants. Cuina tancada equipada amb nevera, vitro i forn.Tres terrasses. PQ i traster. Preu: 650 €, despeses a part REF. 1763. LA MASSAnA. Àtic dúplex reformat en perfecte estat al centre de la Massana. La planta baixa consta de tres dormitoris. Dormitori principal amb bany privat, equipat amb jacuzzi i cabina de dutxa.Té una biblioteca que pot convertir-se en habitació amb bany. Cuina amb sor- tida a la terrassa. Gran terrassa de 75 m2 . Pis recentment remodelat i amb jardí de 20 m2 . Garatge per a 2 cotxes tipus box. Preu: 650.000 € OPORTUnITAT 1758. ERTS Apartament molt assolellat amb terrassa i vistes a la parròquia de la Massana.Acollidor menjador amb llar de foc i sortida a la terrassa. Cuina oberta totalment equipada. Una ha- bitació doble amb armaris encastats. Bany amb banyera. Golfes amb accés a la part superior amb dos llits indivi- duals. L’apartament es ven moblat. El preu inclou un traster en garatge. Preu: 65.000 € REF. R1117.ARInSAL Acollidor apartament en edifici modern a prop d’Arinsal. L’apar- tament té dues habitacions dobles i un bany. Cuina independent totalment equipada. Sala d’estar i habitacions amb parquet i armaris encastats a les habitacions. Bany amb banyera.Terrassa assolellada i vistes excel·lents.Aparcament gran, traster inclòs. Preu: 150.000 € OPORTUnITAT. REF. 1762 ERTS. Pis de 51 m2 molt assolellat i acollidor a la parròquia de la Massana. Disposa d’un dormitori doble amb armaris encastats.Té un saló menjador amb llar de foc i sortida a una amplia terrassa exterior. Cuina àmplia i totalment equipada, així com un bany amb banyera. Perfecte per a esquí de vacances o inversió. Disposa d’una plaça de pàrquing un ampli traster. Una oportunitat molt bona. Preu: 70.000 € REF.1759.ORDInO.Magnífic dúplex de 128 m2 a Ordino.Té 3 dormitoris dobles totalment exteriors i armaris encastats. Una de les habitacions és una suite amb banyera d’hidromassatge.Totes les habi- tacions són exteriors.Un bany complet a l’última planta.A la planta baixa hi trobem un bany,un ampli saló menjador amb accés a un jardí de 100 m2 .Menjador amb llar de foc i sostres amb bigues de fusta.La cuina és molt còmoda i espaiosa.Té un sistema d’aspiració centralitzada.Té dues places d’aparcament i dos trasters. Preu:443.155 € REF. 1761. LA MASSAnA. Aparta- ment excel·lent al centre de la Mas- sana, molt a prop de tots els serveis. El pis té 4 habitacions espaioses, una sala d’estar, cuina independent. Dormitoris i sala d’estar amb terra de parquet.Armaris encastats a totes les habitacions. L’apartament també té una altra gran sala amb cuina completa i un pati tancat. Calefacció central de gasoil. Disposa de pàrquing i traster. Preu: 230.000 € REF. 1751. ESCALDES-EnGORDAny Apartament de 110 m2 al centre d’Escaldes-Engordany. Molt a prop dels centres. 3 dormitoris dobles amb armaris encastats. Dos banys totalment equipats, un amb banyera i l’altre amb dutxa. El menjador és gran, té una bonica llar de foc i dóna accés a una terrassa.Acabats de luxe. La cuina és gran.Té un garatge. Gran oportunitat! Preu: 350.000 € REF. 1766. ELTARTER. Bonic apar- tament de 62 m2 davant les pistes d’esquí de Grandvalira. L’apartament disposa de dos amplis dormitoris dobles amb armaris encastats.Té un menjador confortable amb una cuina integrada totalment equipada. El saló ofereix unes vistes espectaculars a les pistes d’esquí de Grandvalira. Bany completament equipat. Es ven tot moblat. Ideal per a segona resi- dència. Inclou una plaça d'aparcament i un traster. Preu: 149.000 €
 21. 13Divendres, 11 de desembre del 2015 EntrEtEnimEnt Troba les diferències Troba les 7 diferències que hi ha entre les fotos. La foto original és la de l’esquerra. Solució del joc anterior sudoku 7 Descobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémer mesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres. VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis... www.cisa.ad 73 73 73 Troba la paraula amagada El concepte de bellesa més selecte a Andorra CaritaAndorra Tel: +376 73 76 73 Crta. d’Anyós - Anyós Park - la Massana XIX CRONOESCALADA NOCTURNA D’ESQUÍ DE MUNTANYA PAS DE LA CASA, 12 de desembre de 2015 Més informació i inscripcions: www.cpa.ad SORTEIG D’UN FANTÀSTIC VIATGE A EUROPA PER A 2 PERSONES ENTRE TOTS ELS PARTICIPANTS *Un cap de setmana per a 2 persones - Destí a escollir entre Roma o Berlín Hotel 4**** mitja pensió - Desplaçament - Visites turístiques. • Puntuable per a la Copa d’Andorra de curses d’esquí de muntanya de la FAM. • Puntuable per a la IX Copa Catalana de curses verticals de la FEEC 2016. XIX CRONOESCALADA NOCTURNA Organitza:Organitza: CLUB PIRINENC ANDORRÀ la paraula amagada anterior és: imposT s _ _ _ _ _ 7 2 6 3 3 2 6 2 5 8 3 3 7 1 8 6 7 3 1 2 4 5 8 5 7 3 8 9 6 8 4 8 5 1 9 3 5 6 7 1 1 5 7 2 6 9 1 4 6 3 8 8 7 2736891245 841725369 259463718 573184926 698257431 124639857 482576193 315948672 967312584 437861259 561932784 289475136 674193825 918254673 325786941 192348567 746529318 853617492
 22. 14 Divendres, 11 de desembre del 2015 O Oci El vídEo amagat Per descobrir el vídeo amagat només has de tenir instal·lada una aplicació de lectura de codi QR al teu smartpho- ne. Utilitza-la per poder visualitzar així un vídeo diferent cada dia. Llegint codi QR... Lector codi QR cartellera Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Promoció vàlida de vehicles en estoc TECNOLOGIA PER A GAUDIR PROGRAMA SEAT IBIZA -2000 € Marta Pons Especialista en dietètica Centre d'Assessorament Dietètic +376 737 173 i nutrició Supervisa i equilibra tots els menús d’Anyós Park! Segueix-nos: De dilluns a dijous (excepte festius)* * CONSULTEU LA CARTELLERA A WWW.CINEMESILLA.COM CINEMES ILLACARLEMANY AMB EL CINEMA EN VERSIÓ ORIGINAL SUBTITULADA EN ESPANYOL KRamPUS (maldIta NavIdad) Sinistra versió del mite de Santa Claus. Segons una llegenda, un vell dimoni pagà castiga per Nadal els nens que no s’han portat bé. Dv., ds. i dg.: 20.30, 22.30 EN El CoRaZÓN dEl maR El 1820 l’Essex va ser agredit per una balena de mida i voluntat descomu- nal, amb un sentit de la venjança gai- rebé humà. Aquest fet real va ser la inspiració per Moby-Dick. Dv.: 17.30, 19.45, 22.15. Ds. i dg.: 16.30, 19.30, 22.00 El PUENtE dE loS ESPíaS Un advocat de Bro- oklyn es veu sobtada- ment immers en les entranyes de la Guerra Freda. Dv.: 17.15, 20.00, 22.45. Ds. i dg.: 16.15, 19.15, 22.15 El vIaJE dE aRlo ¿Què hauria passat si l’asteroide que va canvi- ar per sempre la vida a la Terra no hagués impac- tat al planeta? Dv.: 18.15. Ds. i dg.: 12.15, 14.15, 16.15, 18.30 SINSaJo (PaRtE 2) En aquest últim desafia- ment, Katniss s’enfronta al president Snow. Arris- carà la vida per sortir del Districte 13 i eliminar-lo. Dv.: 17.15, 20.00, 22.45. Ds. i dg.: 12.30, 16.45, 19.45, 22.30 HotEl tRaNSSIlvÀNIa 2 A Dràcula el preocupa que el seu adorable nét, mig humà mig vampir, no doni cap senyal de vampirisme. Ds. i dg.: 11.30, 13.30 dRagoN Ball Z: la RESURRECIÓN dE“F” Després que el Déu de la destrucció decidís no destruir la Terra, arriben dos antics membres de l’armada de Freezer. Ds. i dg.: 12.00, 14.00 oCHo aPEllIdoS CatalaNES Koldo posa rumb a Se- villa per convèncer Rafa que han de viatjar a Catalunya per rescatar Amaia. Dv.: 18.00, 20.15, 22.30. Ds. i dg.: 11.45, 13.45, 16.00, 18.10, 20.20,
 23. 15Divendres, 11 de desembre del 2015 O horÒscop MESTRE TOUREMA Soluciona tots els teus problemes Resultats en 2 dies Tel. 0034 610 324 179 la recepta pollastre amb canyella IngredIents (4 pers.): · 1 pollastre sencer · 2 cebes · 1 tomàquet · 4 dl. d’aigua o brou de gallina · farina, canyella en pols · oli d’oliva · sal · 1 got d’aigua · pebre negre extra centre d’assessorament dietètic marta pons Jansana C/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.ad preparació: Netegeu el pollastre. Traieu-li el coll i les potes. Feu-ne talls. Salpebreu-lo. Passeu els talls de pollastre per la canyella i, després, per la farina blanca. Fregiu-los en una paella amb oli. Procureu que els talls es coguin a poc a poc perquè la canyella no es cremi. En acabat, reserveu-los. Passeu l’oli pel colador i aboqueu-lo en una cassola. Afegiu-hi la ceba tallada a trossets ben petits i una mica de tomàquet ratllat. Deixeu-ho coure una mica i, a continuació, coŀloqueu-hi el pollastre que havíeu reservat. Afegiu-hi un got d’aigua i deixeu que es cogui fins que quedi ben tendre. Si cal, afegiu-hi un xic més d’aigua o brou de gallina. La canyella és una espècie amb accions antiinflamatòries, antioxidants, antifúngiques i bactericides. Cal des- tacar la seva importància en el tractament de la diabetis de tipus 2. A més d’ajudar a fer la digestió, estudis recents han descobert que contribueix a regular els nivells d’insulina, per la qual cosa ajuda a controlar la gana i a reduir els triglicèrids i el colesterol dolent. Algunes espècies amb propietats similars són la nou moscada i els claus d’olor. tv avuI us recomanem... 22.35 La gran pel·lícula: 21 Black Jack Un grup de joves es converteixen en experts en l’art de comptar cartes com a estratègia per guanyar en els casinos. 22.20 Historia de nuestro cine: Todo sobre mi madre Després de la mort del seu fill, una infermera torna a Barcelona per tal de localitzar el pare del noi. 22.30 Cine Cuatro: Circuito cerrado Dos advocats i antics amants es troben de cop i volta en una posició delicada des- prés de decidir defensar un perillós terrorista. 22.30 Gran cinema: Fuerza diez de Navarone Un major i un sergent són assignats a una nova missió a Iugoslàvia: acabar amb una presa vital per al proveïment alemany. 20.55 Film: Neuf jours en hiver Després de l’accident mortal dels seus pares un escriptor és acusat pel seu germà per haver escrit una dura autobiografia sobre la seva família. 13.45 Téléfilm: Les douze voeux de Noël A Nadal, una jove veu com la seva vida s’esfondra fins que se li apareix una fada que li concedeix 12 desitjos. 22.05 Cine: Enemigos públicos Narra la història d’un agent de l’FBI que a l’Amèrica dels anys 30 va dirigir la recerca d’un lle- gendari atracador de bancs. 19.55 Bàsquet: Bayern Munic-R. Madrid 15.15 Téléfilm: Ce Noël qui a changé ma vie A la directora d’una editorial que només viu per la feina se li apareix el dia de Nadal el fantasma del fundador de l’editorial. àrIes 21març - 20abril taure 21abril - 21maig bessons 22maig - 21juny cranc 22juny - 23juliol lleó 24juliol - 23agost verge 24agost - 23setembre balança 24setembre - 23 octubre escorpí 24octubre - 22novembre sagItarI 23novembre - 21desembre caprIcorn 22desembre - 20 gener aquarI 21gener - 19febrer peIxos 20febrer - 20març Tendència positiva que es reflecteix en un canvi positiu en assumptes de diners i feina. Si t’estàs exigint massa i el cansament mental apressa, para atenció a la teva salut. Propostes inesperades: les oportunitats no es donen dues vegades a la vida. Sorpresa: reps un es- tímul que genera noves expecta- tives per la teva vida en general. Possibilitats d’un pro- jecte nou amb la certesa que la lluna nova et guiarà. Milloren les finances amb encertades decisions. Pos- sibilitat d’un viatge proper i curt. Nous mètodes de tre- ball: realitza petites empreses cada cop; en tens la capacitat. Veus clarament la direc- ció de la teva vida i podràs fer plans d’on i com la vols. La lluna porta noves fonts d’obtenir diners. Els proble- mes de salut, cedeixen un a un. Expandeix els teus ide- als, projecta. Tranquil·litat i equi- libri ment-cos. Gaudeix. Alleujament de les res- ponsabilitats que farà que millo- ri el teu estat d’ànims. Grates novetats en l’àmbit econòmic per la valora- ció de la teva tasca a la feina.
 24. JordiTorres FerranTeixidó Presentar la finalització de l’obra de la rotondadelasortidadeltúneld’Envali- ra al Pas de la Casa en plena campanya electoral és, com a mínim, oportunista. El corredor pujarà i baixarà l’Everest amb el desnivell de les escales del po- liesportiu en el partit MoraBanc-Reial Madrid com a repte solidari. enviaUnsmsal747amblaparaUlaclaU “canvio”Aquesta és una secció d’intercanvi i donació d’objectes via SMS. Els missatges es publicaran com a mínim durant un dia. En cap cas s’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànon Baixada del Molí, 5 Andorra la Vella T. 809 810 | F. 829 810 mes@mes.ad | www.mes.ad de desembre del 2015 El diari s’imprimeix en paper reciclat Divendres 11 ¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciar algunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifesla foto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Si lafotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesde contingutinteriors,etrecompensarem! ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES Carretera d’Arinsal · Edifici Amadeus B · Local 3 · AD400 ARINSAL · Reserves : 838 566 / 353 780 CUINA BASCA MENÚ ESPECIAL CAP DE SETMANA amb postres i beguda inclosos 18 €+IGI HORARI D’ESTIU Dijous i divendres des de les 19 h. Dissabtes i diumenges de 12 a 16 h i de 19 a 3 de la matinada. En festes populars i dies d’activitats especials estarem oberts (consulteu horaris). MENÚ SIDRERIA MENÚS PER A GRUPS Gaudeix els caps de setmana amb els nostres plats d’“alubias” de Tolosa BARRA DE TAPES, RACIONS, ENTREPANS ‘CHULETONES’ I PEIX A LA BRASA TERRASSA //S. R. fotoreporter@mes.ad Semblaria que les fotos fan efecte, avui tenim un guàrdia a la parada el fotoreporter 604941 Busco yamaha dt 200 para piezas 337993 CANVIO Oportunitat! Bolso motxilla Louis Vuitton. Nou sense estrenar. Molt maco 649071 BUSCO cotxe clasic estil escarbat, mini etc... Es igual l’estat en que estigui. 327291 Canvio plaça de parquing Ubn.Camp de perot, fase 2 325601 CANVI Dvd samsung color gris x canvi d menjador 325601 CANVI 5 sessions d’electroestimulacio a egv x no tenir temps. 351061 BUSCO Yamaha R6 en buen estado. 643775 CANVI Tabla snowboar + fijaciones marca Burton, 150 cmts.un solo uso practicamente nueva. 327291 Canvio plaça de parquing Ubn.Camp de perot, fase 2 331431 Busco moto 125cc...almenys que aguanti uns 8mesos. 602714 CANVIO BMW 320TD Compact 207.000km Totes les revisions a la BMW 380340 Canvio cadenes de cotxe noves per es- trenar!! 372543 Canvio 4 rodes de neu mida 195 65 r15 noves practicament 652255 CANVIO: audi a4 2.5 tdi 180cv 4x4 200000km impecable full equip. 329776 Canvio: 4 rodes de jeep Hyundai Santa Fe, de carretera amb janta or 639586 Canvio Mercedes slk 230 kompressor, 118.000 kms , seients de cuir negres, calefactats,tot al dia. 322068 CANVIO Porsche cayenne S 340 cv. del 2003. Por algo que me interese 347398 Canvio para piezas moto Honda PC125 gris , y llantas 15 de Ibiza 329776 Canvio: 4 rodes de jeep Hyundai Santa Fe, de carretera amb janta or 383252 CANVI plaça de parking zona Valira Nova. cap un coche gran 383252 CANVI guitarra espanyola per a princi- piants. 363131 Canvio boli bic de coleccio per goma milan nova 691045 Busco 350z 339969 Busco autocaravana con obras. 361880 Canvio Audi A4 quattro 85.000kms amb distribucio feta el 11/11/15 631013 Canvio moto Gas Ec2500 657811 Busco cotxe gasolina ou diesel 330518 Busco pis Andorra la vella o Escaldes per un cap de setmana per 4 persones molt responsables 337218 Canvio Busco cachorro Border Coly 374980 Canvio cama de 90 cm somier colchón cabezal mesita 326545 CANVIO SKODA OCTABIA FAMILIAR TDI 4X4. POR COTXE MES PETIT Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Promoció vàlida de vehicles en estoc TECNOLOGIA PER A GAUDIR PROGRAMA SEAT LEON -3000 € Av. Del Fener, 15-17 Edifici Picó, 1r C AD500 Andorra la Vella Tel.: 827 888 Móbils: 322 553 · 356 320 Fax. 846 888 innova@andorra.ad AUTO LLAR SALUT VIDA EXÈQUIES EMPRESA
Publicidad