Publicidad
Diari Més 19 de Novembre 2015
Diari Més 19 de Novembre 2015
Diari Més 19 de Novembre 2015
Diari Més 19 de Novembre 2015
Publicidad
Diari Més 19 de Novembre 2015
Diari Més 19 de Novembre 2015
Diari Més 19 de Novembre 2015
Diari Més 19 de Novembre 2015
Diari Més 19 de Novembre 2015
Publicidad
Diari Més 19 de Novembre 2015
Diari Més 19 de Novembre 2015
Diari Més 19 de Novembre 2015
Diari Més 19 de Novembre 2015
Diari Més 19 de Novembre 2015
Publicidad
Diari Més 19 de Novembre 2015
Diari Més 19 de Novembre 2015
Próximo SlideShare
Diari del 3 de març de 2015Diari del 3 de març de 2015
Cargando en ... 3
1 de 16
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Diari Més 19 de Novembre 2015

 1. segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorra NÚm. 2529 dijous 19dE NoVEmbrE dEL 2015 En la segona sessió de les conferències econòmiques de MoraBanc, Àgora, els experts alerten del perill de l’esclat de la bombolla industrial de la Xina. La“lentadigestió” de la recessió global CONFERÈNCIES // Pàg. 9 // J. G. La Cambra de Comerç reclama dipòsits francs per a mercaderies Els arqueòlegs inicien una nova intervenció a la zona habitada del jaciment de la Roureda de la Margineda. //Pàg. 9 // J. G. // Pàg. 7 El departament de Tributs i Fronteres enviarà les propostes als obligats tribu- tarisi,encasquenohiestiguind’acord, a partir de l’abril es podrà canviar. La liquidació de l’IRPF, a partir del març CONSELL dE mINIStRES // Pàg. 3//J. G. Recompra de participacions d’EmAP per 1,5 milions La corporació aprova per unanimitat destinar 1.461.000 euros del superàvit a adquirir participacions preferents d’Estacions de Muntanya Arinsal-Pal. CONSELL dE COmÚ dE LA mASSANA // Pàg. 8 Preocupació del grup liberal per l’alça de l’endeutament Jordi Gallardo pregunta avui al Govern sobre aquest increment i Carles Naudi d’Areny-Plandolit demana a l’executiu pel marc pressupostari. CONSELL GENERAL // Pàg. 6
 2. 2 Dijous, 19 de novembre del 2015 La Veu deL PobLe, Sa PReSIdeNT Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Ricard Vallès dIReCToR de MÀRQueTING Oliver Puiggalí MéS dIReCToR Enric Guinart Mauri RedaCCIÓ Pepa Gallego CoRReCCIÓ M. Àngels Sala dIReCCIÓ CoMeRCIaL Carme Garcia adMINISTRaCIÓ Virginia Yáñez. dISTRIbuCIÓ Premsa Distribució TRaNSPoRT Imprintsa Carrer Baixada del Molí, 5. AD500 Andorra la Vella. Telèfon: 809 810 Fax: 829 810 mes@mes.ad www.mes.ad Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005 sortejos farmàcies de guàrdia Pas de la casa farmàcia del Pas C/ Major, 1 Tel.: 755 860 - 352 711 i nfo farmàcia del Pont Av. Meritxell, 38 Tel.: 801 111 andorra la Vella Preu amb impostos inclosos Sota comanda Fins a esgotar existències 73 77 73 esfera@esferatecnologies.com Serveis per a particulars i empreses Dell OptiPlex 3020 SF Intel Core i3-4160 4Gb de memòria RAM 500Gb de Disc Dur Gravadora de DVD Windows 7 Professionalx64/ Windows 8 Professional x64 3 anys de garantia NBD Mides: 29,0 x 9,3 x 31,2 cm 449 € el temps Sant Julià de Lòria Andorra la Vella Escaldes-Engordany La Massana Encamp Canillo Pas de la Casa Ordino Sant Julià de Lòria Andorra la Vella Escaldes-Engordany La Massana Encamp Canillo Pas de la Casa Ordino màx. 18º mín. 6º màx. 19º mín. 7º màx. 8º mín. 6º AVUI NÚVOls Al NORD mAlGRAt l’ANtICIClÓ DIVeNDRes DIssABte Sorteig de dissabte 14 de novembre Loteria NacioNaL 4 0 1 7 7 0 9Rei. 8 Sorteig de dimarts 17 de novembre Sorteig de dissabte 14 de novembre Sorteig de diumenge 15 de novembre Sorteig de dimecres 18 de novembre euromiLioNs La PrimitiVa boNoLoto LA GROSSA de la primitiva 10 11 6 7 23 37 38 5 18 23 33 Núm. clau 4 Com. Rei.8 5 13 14 15 4032 49 Com. 7 Rei. 1 15 35 4739 48 16 Sèrie 25 Sorteig de dimecres 18 de novembre oNce 9 0 4 77 Sant Julià de Lòria 7 La Massana Encamp
 3. 3Dijous, 19 de novembre del 2015 notícies CONSELL DE MINISTRES La proposta per a la liquidació de l’IRPF es rebrà al mes de març //Els obligats tributaris l’hauran de presentar entre l’1 d’abril i el 30 de setembre El departament de Tributs i Fronteres enviarà les propostes de liquidació de l’IRPF sobre les rendes del treball subjectes a retenció al mes de març per- què els obligats tributaris pu- guin acceptar-les o no. En cas que no estiguin d’acord amb la proposta perquè no s’adapta a la seva realitat, a partir del mes d’abril es podrà fer la declaració de l’impost sobre la renda apor- tant les dades correctes de la si- tuació real del tributari. Així ho va explicar ahir el cap de l’àrea de Planificació i Estratègia del departament de Tributs i de Fronteres, Miquel Llongueras, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, en què es va aprovar el formulari de declaració de l’IRPF, el formulari específic per als residents sense activitat lucrativa i el formulari de regu- larització i proposta de liquida- ció de les rendes del treball. Per poder enviar aquesta proposta de liquidació de l’IRPF, ha estat necessària l’aprovació del for- mulari 300.3/300.4 de regula- rització de les rendes del treball, mitjançant el qual es facilitarà la informació als obligats tribu- taris perquè la puguin validar. En cas que no sigui així, les da- des reals s’aportaran mitjançant el formulari 300.3. Llongueras va explicar que perquè les pro- postes siguin tan ajustades com sigui possible, els usuaris poden presentar les seves dades perso- nals i econòmiques mitjançant el formulari 315 fins al 31 de desembre. No tenen l’obligació de pre- sentar-la les persones físiques que únicament rebin rendes del treball o del capital mobi- liari sotmeses a retenció, o bé rendes exemptes, i tampoc serà obligatòria la declaració de les rendes del capital immobiliari (lloguers) quan conjuntament amb les rendes del treball l’im- port sigui inferior a 24.000 eu- ros anuals. Els obligats tributa- ris l’hauran de presentar entre l’1 d’abril i el 30 de setembre del 2016, i farà referència a les rendes del 2015. Per la seva banda, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va insistir en la vo- luntat d’intentar que el màxim nombre de persones obligades tributàries d’aquest impost no hagin de fer l’acció de la liqui- dació, “sinó que vingui donada per les seves circumstàncies personals”. Formularis digitals Tot i que en les properes setma- nes es presentarà la campanya per conscienciar la gent que ha de realitzar aquestes accions i es donaran més detalls, Cinca i Llongueras van recordar que tots els formularis es podran emplenar mitjançant les pàgines www.e-tramits.ad i www.impostos. ad/oficina-virtual, de manera més ràpida. En cas de no dispo- sar de l’usuari i contrasenya del mòdul d’identificació en línia, tots els ciutadans ho podran de- manar al servei de Tràmits del Govern de manera gratuïta. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Jordi Cinca i Miquel Llongueras, ahir. // J. G. El 40% de l’aigua calenta, amb energia renovable als pisos nous Els edificis de nova construc- ció hauran de produir com a mínim el 40% de l’aigua calen- ta sanitària a partir d’energies renovables. Així ho preveu la modificació del reglament de la construcció aprovat ahir pel consell de ministres. Durant la roda de premsa posterior, la mi- nistra de Medi Ambient, Agri- cultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va explicar que aquesta modificació ha de permetre im- pulsar el model energètic definit en el Llibre Blanc de l’Energia, publicat l’any 2012. Les modificacions proposa- des pel ministeri de Medi Am- bient, Agricultura i Sostenibili- tat, i treballades conjuntament amb el ministeri d’Ordenament Territorial i els comuns, se cen- tren en quatre àmbits: la millo- ra de l’eficiència energètica dels edificis, el foment de les energi- es renovables, el desplegament del vehicle elèctric i l’eficiència ambiental. Pel que fa a l’eficiència ener- gètica dels edificis ha calgut la col·laboració dels comuns, ja que alguns aspectes de la modi- ficació afecten les ordinacions urbanístiques de les parròquies. La modificació del reglament incorpora nombrosos canvis per permetre un millor aï- llament dels immobles. Així doncs, en els edificis actuals es permetrà incrementar “l’envo- lupant exterior” fins a 35 centí- metres per facilitar un millor aï- llament. Aquesta mesura, però, no es podrà aplicar a les plantes baixes, per evitar que les vore- res es vegin afectades i quedin més estretes. Pel que fa a l’alça- da, també es permetrà créixer fins a un metre i mig a la cober- ta, per implantar-hi aquestes millores d’eficiència energètica necessàries per aïllar bé l’edifici i fer-hi instal·lacions d’energies renovables. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra La ministra Sílvia Calvó. // AGÈNCIES Sobre Ferrer, Cinca afirma quepreval“l’estabilitat” A preguntes dels periodistes, Jordi Cinca va fer referència a les recents declaracions del president del grup parlamen- tari demòcrata, Ladislau Baró, en què demanava el mante- niment de la ministra Rosa Ferrer en el càrrec per preser- var l’estabilitat tant al Govern com al Consell General. Cinca va repetir que l’única persona que té la potestat per deci- dir en aquest afer és el cap de Govern, i es va mostrar con- vençut que Martí “també té aquest paràmetre de l’estabi- litat molt present”. En aquest sentit, Cinca va afegir que “si d’alguna cosa som consci- ents és del moment complex i transcendent que viu el país, i aquest fet serà un element més que ajudarà el cap de Govern a prendre la decisió que hagi de prendre”. D’altra banda, el Govern en- cara no té decidit on construirà l’heliport nacional, ja que no ha rebut els informes tècnics encarregats a uns experts fran- cesos per determinar quina és la millor ubicació. D’aquesta manera, Cinca va remarcar que la ubicació de la Comella no és definitiva. En tot cas, però, va assegurar que, veient l’oposició que ja han començat a mostrar els veïns i tenint en compte el precedent del Patapou, la in- tenció de l’executiu és escol- tar-los i, un cop determinada la millor ubicació, demanar al Comú de la parròquia afectada que “ratifiqui” el seu acord. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra
 4. 4 Dijous, 19 de novembre del 2015 O Opinió editorial ¿Tens opinió? ¿Vols enViar una carTa al direcTor? envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència. l’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. El grup parlamentari liberal ha presentat una pregunta a què el Govern haurà de res- pondre avui al Consell General sobre si ha elaborat el marc pressupostari general que pre- veu la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’esta- bilitat pressupostària i fiscal, la coneguda com a regla d’or. Aquesta legislació preveu que l’executiu, en un termini mà- xim de sis mesos des de la seva presa de possessió, presenti al Consell General per ser apro- vat un marc pressupostari general per al temps del seu mandat. És evident que s’ha superat aquest termini i a la cambra legislativa no n’han tingut notícies, d’aquest marc pressupostari. Ens trobarí- em doncs davant d’un altre incompliment de la llei per part del Govern. Comença a ser preocupant que aquesta pràctica s’estigui con- vertint en un costum de l’executiu. No anem gens bé. MoraBancandorra @morabancandorra El nostre exjugador Marc Aleu, protago- nista a @ACBCOM Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut. Antoine Beauvillain i Esteve Argelich han estat els guanyadors de la quarta edició del concurs de fotografia digital Ens motiva el PCO #running! Ahir amb una convidada especial! La Sara García! Govern d’andorra anyóspark, el club En xarxa Èxit d’inscripcions al Canòlich Music Festival del proper cap de setmana laurediajove @laurediajove Si ets un fanàtic dels anys 70 i 80 no et perdis We Love 70&80! http://ow.ly/ UN6ML #Agenda #SurfArinsal #Música agendaad @AgendaAD deMÒCrateS @Democrates_and Gravant vídeos de presentació a Andorra Televisió amb Albert Esteve, Jordi Torres i Trini Marín. #TotsSomUn La consellera del @PSAndorra @Rosagili- casals demana més informació sobre els canvis a FEDA i al sector energètic Ja us podeu inscriure al micromonogràfic del taller de fotografia“Trucs per millorar les teves fotografies” Cultura alV @CulturaALV Obertes, les inscripcions per al tradicio- nal dinar de Nadal per a la gent gran El Consell de Comú ha aprovat la recom- pra als bancs de participacions prefe- rents d’EMAP per valor d’1,5 milions Les estrelles de Hollywood tornen al CAEE. Una mostra nostàlgica que presen- ta la relació del cinema i la publicitat Comú d’encamp Comú de la Massana Comú d’escaldes-engordany Martí, Cinca i Saboya compareixeran dilluns a la‘comissió BPA’ Fòrum ad La Cambra de Comerç demanarà al Govern la creació d´una zona franca a la duana Els controls a la frontera trastoquen la vida al Pas de la Casa diari d’andorra @diariandorra Joan Peñarroya creu que l’equip té molt marge de millora Bondia esports @BondiaEsports Més de 100 músics del país protagonitza- ran el Concert de Santa Cecília Bondia @bondia rtVa @rtvandorra Llovera repeteix al Dakar, però aquest cop al volant d’un camió Naturlandia té el doble d’empleats per visitant que els parcs similars diari d’andorra Els Debats electorals. A partir del 30 de novembre després de L’Informatiu Vespre rtVa andorra rtVa andorra Apunta-ho a l’agenda i no et perdis el Canòlich Music Festival. Divendres 20 i dissabte 21 de novembre diari Bondia Opinió-Sílvia Bonet: Contra l’explotació i l’abús sexual dels nens el Periòdic d’andorra mitjans La teva opinió és clau per a Escaldes, perquè volem una parròquia realment adaptada a les persones que hi viuen! liberals d’andorra .@MarcelBesoli debutarà al Mundial de ral·lis Fòrum andorra @forum_ad Periòdic d’andorra @PeriodicAND Justo Ruiz afronta il·lusionat la responsa- bilitat com a conseller general PSa @PSAndorra
 5. 5Dijous, 19 de novembre del 2015 formació YOGA KIDS En aquest curs tractarem: -Implementació de Mindfulness -Jocs i danses de moviment conscient. -Exercicis de respiració per nens de totes les edats (basats en els llibres "El Maestro Eres Tú" escrit per Cynthia Zak Preuss). -Com utilitzar el CD de YogaMusic. -Postures bàsiques de Ioga. -Propostes d'art creatiu i Mindfulness. YogaMusic és un programa original i poderós, és un mètode educatiu innovador, el qual s'està aplicant internacionalment en escoles públiques i privades, centres de lleure, centres esportius entre d'altres. Combina la bellesa del ioga amb el poder motivador de la música, les cançons, les danses, les postures de ioga, titelles, instruments musicals, exercicis de respiració i meditació. La seva creadora Cynthia Zak Preuss, professora certificada de Yoga i Música amb més de 20 anys d'experiència en aquests sectors ha creat el mètode de YogaMusic. Actualment YogaMusic està implementat a diver- ses escoles de l'estat de Florida (USA) tan a nivell curricular com extraescolar. A Argentina, Xile, Centre Amèrica, Estats Units, Espanya i Italia tenen YogaMusic com a part de programes escolars, centres espor- tius i centres de ioga i mindfulness. Mireia Canudas, Mestra d'educació Física i Infantil amb 20 anys d'expe- riència educativa a l'ensenyament públic de la Generalitat de Catalunya, actualment resident a Estats Units i amb la corresponent certificació de professora de Yoga i de YogaMusic, forma part de l'equip d'educadores de YogaMusic a càrrec de la seva Mestra Cynthia Zak. http://www.elmaestroerestu.com/ CURS DE FORMACIÓ DE YOGAMUSIC amb la Mireia Canudas, amb la certificació de Cynthia Zak Preuss. LLOC: DIES I HORARI: PREU: EL PREU INCLOU: APRÈN COM UTILITZAR SIMPLES I PODEROSES TÈCNIQUES EN LA VIDA DIÀRIA I EN CENTRES EDUCATIUS I ESPORTIUS! Manual, CD, materials, certificat i 3 pràctiques 325€ 300€ fins el 12 de novembre 21 i 22 de Novembre 2015 de 9:00am a 6:00pm CENTRE ESPORTIU ANYÓSPARK LA MASSANA - ANYÓS NIVELL 1 Amb la col·laboració de: INSCRIU-TE: 00376 73 75 73
 6. 6 Dijous, 19 de novembre del 2015 N EfemèrideLa dada¿Sabies que... la pudor va envair ahir els carrers de Barcelona? La Interpol reconeix que no té identificats el 80% dels 25.000 terroristes estrangers gihadistes. 19 de novembre de 1828 Mor Franz Schubert, compositor austríac. CONSELL GENERAL El grup liberal pregunta per l’increment de l’endeutament //També demanen sobre el marc pressupostari general que preveu la‘regla d’or’ El grup parlamentari liberal ha presentat dues preguntes amb caràcter urgent que s’uniran a les vint preguntes de la sessió ordinària del Consell General de control al Govern que se celebrarà aquest matí. Els con- sellers liberals Carles Naudi d’Areny-Plandolit i Jordi Ga- llardo interpel·laran l’executiu sobre el marc pressupostari general que preveu la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressu- postària i fiscal, així com sobre l’increment de l’endeutament del Govern. Més concretament, Naudi re- corda que la Llei de sostenibili- tat de les finances públiques (la coneguda com a regla d’or) esti- pula en l’article 11, d’una banda, que l’elaboració i l’aprovació dels pressupostos anuals de les admi- nistracions, els comuns, els orga- nismes i les entitats subjectes a aquesta legislació “s’han d’ajustar a un marc pressupostari general que cobrirà el període de mandat iquehauràdecomplirambelsre- quisits i condicions establerts en la present llei” i, de l’altra, “el Go- vern, en un termini màxim de sis mesos des de la presa de posses- sió, presentarà al Consell General per ser aprovat un marc pressu- postari general per al temps del seu mandat”. En aquest sentit, la legislació estableix també que “aquest marc pressupostari serà revisat cada any i es farà públic abans que s’aprovin els pressu- postos de l’administració general de l’Estat”. Unes prerrogatives que el Govern no ha complert. A més, Naudi també recorda en la pregunta el contingut de la disposició transitòria primera de la mateixa llei, que indica: “El Govern i els comuns elaboraran i aprovaran el primer marc pres- supostari que els correspongui d’acord amb la present llei a par- tir de la seva constitució després de les primeres eleccions que se celebrin en els àmbits respectius després de la seva entrada en vi- gor.” En resum, igual que ha pas- sat en la tramitació del projecte de llei del pressupost 2016, el Govern està incomplint la llei, en aquest cas l’esmentada legislació de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressu- postària i fiscal. Per tots aquests motius, el conseller general del grup liberal demana a l’executiu si ha elaborat el marc pressupos- tari general de l’Estat. Per la seva banda, el president suplent del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, pregun- ta al Govern sobre els motius de l’increment de l’endeuta- ment, “atès que la liquidació del primer semestre del 2015 del Govern presenta un augment d’aproximadament 28 milions”. Al marge d’aquestes qüestions, el Govern haurà de respondre a vint preguntes més dels grups de l’oposició, que tracten de temes molt diversos, com ara precisament l’incompliment de la Llei de les finances públiques en la tramitació del pressupost, la contractació d’una assessora per part del ministeri de Salut i el projecte d’heliport nacional. Minut de silenci Abans d’iniciar la sessió a Casa de la Vall, el síndic general, Vi- cenç Mateu, pronunciarà unes paraules de solidaritat amb el poble francès i, tot seguit, el Consell General farà un minut de silenci com a mostra de con- dol i de rebuig pels atemptats de París. La Casa de la Vall s’il- luminarà amb els colors de la bandera francesa. Enric Guinart//Andorra la Vella @mes_andorra El conseller general Carles Naudi d’Areny-Plandolit amb altres consellers del grup liberal. // J. G. La‘comissió BPA’ confia que es fonamentin les acusacions La comissió especial de Vigi- lància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera va celebrar ahir una nova reunió en la qual el president, Ladislau Baró, va informar de la tramesa al síndic, Vicenç Mateu, de la sol·licitud d’empara perquè emprengui les accions que consideri oportu- nes per esclarir les acusacions de l’INAF sobre unes presumptes filtracions d’informació de la co- missió que haurien utilitzat els màxims accionistes de BPA per presentar una demanda contra el Govern, segons asseguren les fonts consultades. En els propers dies Mateu haurà d’explorar totes les vies perquè es fonamentin les acusacions incloses en la carta envida per l’INAF. Si bé no s’ha marcat cap termini per solucio- nar la qüestió, els membres de la comissió BPA esperen que la set- mana vinent hi hagi novetats so- bre el tema. D’altra banda, tal com ja avan- çar el Més la setmana passada, el cap de Govern, Antoni Martí; el ministre de Finances, Jordi Cin- ca, i el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, compareixeran dilluns vinent davant de la comis- sió. S’espera que els membres de l’executiu expliquin la gestió del Govern del cas BPA tant abans com després de la intervenció de l’entitat. Qui també haurà de comparèixer novament davant de la comissió BPA, en aquest cas dimecres, serà Carles Fiñana, cap de la Uifand. D’altra banda, el Tribunal Constitucional ha acceptat tres recursos d’empara de dos direc- tius de BPA que consideren que se’ls van vulnerar els drets i als quals es va bloquejar els comptes. Enundelscasos,undelsdirectius lamenta que s’hagin vist afectats diversos drets, en especial el de la protecció familiar i el de poder escollir l’educació de la filla. E. G. //Andorra la Vella @mes_andorra Una de les primeres reunions de la comissió especial de Vigilància. // J. G.
 7. 7Dijous, 19 de novembre del 2015 N proposta de la cambra de comerç, indústria i serveis La CCIS vol que Andorra faciliti dipòsits francs per a mercaderies // l’objectiu és atreure productes d’alt valor exempts d’impostos i generar negocis La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) pro- posarà al Govern la creació d’una zona franca o dipòsits francs. Al Principat ja existeix el que s’ano- mena dipòsit fiscal, on les empre- ses andorranes poden dipositar mercaderies que estan exemptes d’impostos mentre no es comer- cialitzen. La proposta de la Cam- bra ara és modificar el reglament i que siguin empreses de fora les que puguin dipositar també les seves mercaderies. Es tracta de mercaderies d’alt valor, com pot ser art o joies, però també vins, pedres precioses i altres produc- tes d’alt valor. Aquestes mercaderies provi- nents de fora estarien dipositades al Principat i estarien exemptes d’impostos. “Al voltant es gene- ra tot un negoci d’assegurances, dels mateixos dipòsits francs, i Andorra també pot ser un pol d’atracció d’art, per exemple, i pot tenir exposicions com a in- tercanvi”, va explicar el president de la comissió d’Activitats Eco- nòmiques de la Cambra, Miquel Armengol. Aquesta comissió ha detec- tat, després de diverses reunions mantingudes amb empreses del país, l’existència d’una sèrie de qüestions en matèria operativa duanera i la legislació correspo- nent que afavoririen la capacitat d’estratègia de determinats sec- tors en la pràctica dels negocis. És per això que abans de l’estiu ja es van reunir amb el ministre de Finances i el director de dua- nes per parlar d’aquest assump- te. Ara, però, han de proposar formalment al Govern la creació d’aquests dipòsits o zona franca i fer una llista d’aquells sectors que hi poden estar interessats. Armengol va dir ahir que tant les galeries d’art com els joiers, així com importadors de vehi- cles de col·lecció però també importadors de vins, la mateixa associació de bancs andorrans i el gremi de filatèlics i numismà- tics i el de pedres precioses són els sectors que més es poden be- neficiar d’aquestes noves infraes- tructures. ZONA O DIPÒSIT FRANCS El dipòsit franc, que podria ubi- car-se a les mateixes empreses, és a l’entendre del també vice- president de la Cambra, Miquel Armengol, la millor opció, en- cara que aquestes mercaderies també podrien dipositar-se en el que es diu una zona franca, on el Govern ja hauria de determinar un terreny o instal·lació per ubi- car-les. Un dels avantatges fonamen- tals dels dipòsits o les zones fran- ques és el diferiment en el paga- ment dels impostos i la reducció dels tràmits administratius. De fet, en el dipòsit fiscal que ja exis- teix al Principat una mercaderia que no ha estat comercialitzada pot ser reexportada i no pagar cap impost. Des de la Cambra consideren que l’actual sistema fiscal andorrà es caracteritza per la baixa fiscali- tat i per aquest motiu consideren que Andorra pot convertir-se en un lloc estratègic desenvolupant aquesta infraestructura, que faci- litaria els tràmits duaners. Armengol explica que Suïs- sa o Luxemburg, com a països amb un tractament especial amb la Unió Europea, ja disposen d’aquests dipòsits francs i atre- uen mercaderies d’alt valor eco- nòmic. Armengol considera que al voltant d’aquest nou servei es pot crear un volum important de negoci i també beneficia les em- preses del país a l’hora de poder comercialitzar i operar. Pepa Gallego//Andorra la Vella mes@mes.ad eXposicions Uns 100 anuncis dels Estats Units del segle XX, al CAEE El Centre d’Art d’Escaldes- Engordany (CAEE) acull, des d’ahir fins al 5 de gener, l’expo- sició Estrelles en venda! Holly­ wood a la publicitat americana, 1930­1970, una col·lecció de Roger Biosca que prové del Museu del Cinema de Girona i que, mitjançant més d’un cen- tenar d’anuncis originals publi- cats en revistes nord-america- nes del segle XX, dels anys 30 als anys 70, presenta la relació que va sorgir durant aquest pe- ríode entre el món del cinema i el de la publicitat. Així, tal com va indicar la responsable del Centre d’Art d’Escaldes-Engordany, Ruth Casabella, aquesta exposició no només serveix per fer un repàs per tot l’entorn publici- tari dels Estats Units del segle XX i conèixer l’evolució que ha seguit fins ara, sinó que també “és un homenatge i un reconei- xement a totes les estrelles de Hollywood que van formar part de l’star system de l’època i que van tenir un paper rellevant en l’àmbit publicitari”. En relació al paper dels ac- tors de l’star system en els anun- cis, Casabella va explicar que en els contractes d’actors tan reconeguts i prestigiosos com Henry Fonda, John Wayne, Sean Connery, Woody Allen, Jerry Lewis, Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Audrey Hep- burn o Sophia Loren, entre d’altres, “s’incloïen clàusules que obligaven tots els actors a realitzar diferents promocions sense cobrar”. Per exemple, “moltes vegades actors que no havien fumat mai havien de fer anuncis on apareixien fumant”. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Woody Allen anunciant una coneguda marca de vodka. // aGÈncies El rètol de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis. // J. G.
 8. 8 Dijous, 19 de novembre del 2015 N consell del comú de la massana Recompra de participacions d’EMAP per valor d’1,5 milions El Comú de la Massana va apro- var ahir per unanimitat destinar 1.461.000 euros del superàvit a adquirir participacions prefe- rents d’EMAP. Es tracta de la pri- mera recompra que s’ha realitzat des que els cinc bancs d’Andorra van fer-se càrrec de participa- cions de l’entitat per valor de 19 milions d’euros. A partir d’aquesta recom- pra, els bancs passaran de tenir 19 milions d’euros en participaci- ons preferents a tenir-ne 17,5. La xifra encara es reduirà més a prin- cipis d’any. El cònsol major de la Massana, David Baró, va avançar que la setmana que ve el consell d’administració d’EMAP també donarà llum verda a la recompra de participacions per 1,46 mili- ons per part de la societat EMAP SAU. “Es tracta d’una inversió fi- nancera, prevista en el pla de vi- abilitat. Com ja havíem exposat, el nostre objectiu és anar recom- prant participacions, ja que actu- alment el Comú té una capacitat inversora anual de 3 milions d’eu- ros, sis vegades més que el 2012”, va explicar ahir Baró. EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA Aquesta inversió financera, ja pre- vista a l’inici de l’exercici, quedarà reflectida en els comptes de tan- cament del 2015, que tindran un resultat d’un superàvit d’aproxi- madament 800.000 euros. La me- mòria de la liquidació del tercer trimestre, presentada ahir, mostra un superàvit molt més elevat, de 2,3 milions, ja que encara no s’ha portatatermelarecompradepre- ferents i aquesta quantitat encara figura al pressupost com a actiu financer no liquidat. El conseller de Finances, Mi- quel Llongueras, va destacar que durant tot el mandat el Comú ha gastat menys del que ha ingressat. “D’una banda, hem tancat tots els pressupostos amb superàvit, i ho tornarem a fer amb el del 2015, cosa que ens ha permès generar un saldo de tresoreria positiu, que tenim dipositat a les caixes dels bancs, de 4,6 milions d’eu- ros; i d’altra banda, a hores d’ara ja hem rebaixat l’endeutament en 29 milions d’euros: deu milions a través d’una gestió rigorosa dels pressupostos durant quatre anys i dinou amb l’emissió de partici- pacions preferents”, va explicar Llongueras. En data 30 de setembre, l’en- deutament global del Comú esta- vafixaten14,6milionsd’euros,un 11% per sota de l’inici de l’exercici 2015. Pel que fa a l’execució de les despeses, ascendeix a més de 7,6 milions d’euros, és a dir una execució del 60%, un 12% su- perior a la del mateix període de l’exercici anterior. Quant a l’exe- cució provisional dels ingressos, està fixada en gairebé 10 milions d’euros, cosa que representa una execució del 81%. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra David Baró, cònsol major de la Massana. // J. G. música Més de 100 músics a l’escenari del Concert de Santa Cecília L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), la Jove Or- questraNacionaldeCambrad’An- dorra (JONCA), l’Institut de Mú- sica del Comú d’Andorra la Vella, l’EscoladeMúsicadelComúd’Es- caldes-Engordany,l’escolaHarmo- nia i l’Espai de Música Moderna seran els protagonistes, per segona vegada, del tradicional Concert de Santa Cecília, dirigit per Albert Gumí. Organitzat pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, el con- cert, en què hi haurà més de cent músics en escena, tindrà lloc el diumenge 29 de novembre, a les dotzedelmigdia,al’AuditoriNaci- onal d’Andorra. El concert se centrarà en l’obra del director Albert Gumí Suite me- dieval, formada per deu peces que seran acompanyades per la narra- ció en directe de l’actor i director Joan Hernández, a partir d’un text escrit per Ester Nadal. En paraules de l’autora, “el concert vol obrir les portes als sons i a alguns aspectes de la història i la manera de viure dels habitants de les valls d’Andor- ra a l’edat mitjana”. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra El concert de Santa cecília en una edició anterior. // eduard comellas capitalitat de la cultura iberoamericana Obertes les subvencions per organitzar la capitalitat El Comú d’Andorra la Vella obre des d’avui el termini per presen- tar les sol·licituds per a la realit- zaciódelesactivitatsculturalsen el marc de la programació dels actespercelebrarlacapitalitatde la cultura iberoamericana 2016. Durant aquest termini de vint dies, que acaba el 17 de de- sembre, es podran presentar les sol·licituds a la finestreta única del Comú d’Andorra la Vella, on també es facilitarà tota la infor- mació necessària. L’atorgament de subvencions es farà per a l’organització i pro- moció d’activitats i serveis soci- als, però també culturals, espor- tius, juvenils, d’interès turístic i de dinamització comercial que es desenvolupin a la parròquia de la capital. Dimecres passat una delegació andorrana va presentar la capi- talitat iberoamericana a la Casa América de Madrid. El minis- tre d’Exteriors, Gilbert Saboya, va dir que aquesta capitalitat és una oportunitat per donar vi- sibilitat a Andorra en els països iberoamericans en un moment d’obertura en què creu que cal impulsar les sinergies culturals, socials i econòmiques, més enllà de les pròpies fronteres. Per la seva banda, el cònsol major i el comissari, Jordi Minguillón, va demanar als diplomàtics la seva col·laboració activa en la progra- maciód’actesdelacapitalitatien laprojeccióexteriordelacultura andorrana. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra El comitè andorrà que va presentar a Madrid la capitalitat. // sFGa memÒria de l’aba Els recursos gestionats pels bancs augmenten un 29% Els recursos gestionats de les en- titats bancàries andorranes, en una comparativa sense les xifres de BPA, van augmentar el 2014 un 29% fins a arribar a 43.965 milions d’euros. Així ho va fer públic l’Associació de Bancs An- dorrans (ABA) en el seu anuari, onposademanifestquel’import marca un nou màxim històric, principalment gràcies a l’incre- ment de la mediació de clients efecte de la internacionalització. Pel que fa als resultats agregats, el document reflecteix que han patit una lleugera disminució del 0,75%, situant-se el 2014 en 183,2 milions d’euros. En el seu anuari, l’ABA assenyala que el 2015 ha estat marcat per la nota del FinCEN contra Banca Privada d’Andorra, davant de la qual la banca andorrana ha posat com a prioritat la preservació i la confiança del sistema financer. En aquest sentit, l’entitat desta- ca que els bancs mantenen unes “excel·lents” ràtios de solvència i liquiditat, i que tot i l’entorn complex el sector bancari andor- rà “està preparat” per fer front als diversos canvis que es pre- senten, especialment l’adaptació als estàndards internacionals per poder competir en igualtat de condicions amb la resta de places financeres. Una de les xi- fres que més destaca l’ABA són els bons nivells de ràtios de sol- vència i liquiditat de les entitats, que es mantenen en el 20,75% i el 68,11%, respectivament. El 2013 aquestes ràtios se situaven en el 22% i el 66,71%. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra
 9. 9Dijous, 19 de novembre del 2015 N ÀGORA MORABANC Els experts analitzen la“lenta digestió” de la recessió global En la segona sessió de la pro· posta de conferències econò· miques de MoraBanc, Àgora, va ser present ahir l’economista espanyol, col·laborador de mit· jans internacionals, professor universitari i assessor del panel d’experts del BCE José Carlos Díez, que va conversar amb la responsable d’Estratègia de MoraBanc Asset Management, Aleksandra Tomala, sobre l’es· cenari macroeconòmic mundi· al amb la moderació de la perio· dista econòmica Laura Blanco. Amb el títol 2015-2016. El final de la gran recessió?, els experts van debatre com afectarà la “lenta digestió” de la recessió econòmica els inversors i l’eco· nomia europea. Díez i Tomala van coincidir que el risc més gran que es pot viure el 2016 és l’esclat de la bombolla industri· al de la Xina. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Un moment de la conferència, ahir. // j. G. SESSIONS CLÍNIQUES El SAAS no supera els índexs de radiació recomanats El cap del servei de Diagnòstic per la Imatge, el doctor Àngel Seara, va explicar ahir que al servei de l’Hospital Nostra Se· nyora de Meritxell en cap cas els índexs de radiació que reben els pacients i els mateixos tre· balladors del servei no superen els recomanats. En aquest sentit la coordinadora tècnica, Sònia Caubet, va indicar que tots els professionals porten un dosíme· tre personal que controla men· sualment els índexs de radiació rebuts pels professionals, i que registren unes dades molt lluny del màxim recomanat. Així ho van exposar durant una sessió clínica centrada en la protecció radiològica. També van afegir que la radiació es pot evitar si es mantenen les mesures de pro· tecció estipulades, es fa un bon ús dels aparells i es manté la dis· tància de seguretat estipulada. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Caubet i Seara, ahir a l’hospital. // SAAS ENCAMp Inscripcions al dinar de Nadal Les inscripcions per al tra· dicional dinar de Nadal de la gent gran que organitza el Comú d’Encamp ja estan obertes al departament de Socials fins al pròxim 14 de desembre, segons va fer sa· ber ahir el Comú en un co· municat. El dinar tindrà lloc el 17 de desembre, a les 13.30 hores, a l’hotel Guillem d’Encamp i tindrà un menú a base de sopa de galets amb mandon· guilles, rostit de pollastre farcit amb guarnició, postres, begudes, neules i torrons. El preu de la inscripció al dinar és de sis euros per persona i s’ha de formalitzar abans del 14 de desembre al departa· ment de Socials d’Encamp, situat a l’edifici de la Valireta. En acabar el dinar, com ja és tradicional, hi haurà un ball de tarda. El dinar de Nadal és un retrobament de tota la gent gran de la parròquia i de fora per celebrar la fi de les acti· vitats d’aquest any en un am· bient de germanor i de bona entesa. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra tREBALLS AL CONjUNt ARQUEOLòGIC S’inicia la 9a excavació arqueològica a la Roureda de la Margineda El jaciment de la Roureda de la Margineda és sotmès a una nova excavació arqueològica. La cam· panya, la novena des del 2007, la duen a terme un equip de sis arqueòlegs i s’allargarà unes tres setmanes. Amb aquesta inter· venció, la previsió és que s’as· soleixi definitivament l’exhau· riment de tota l’àrea habitada, d’uns 1.500 metres quadrats. L’àrea total del jaciment és d’uns 4.500 metres quadrats, però de moment no es preveu començar noves excavacions, sinó exhaurir completament els treballs inici· ats ara fa nou anys. Els treballs són fruit d’un conveni de col· laboració signat el 2012 entre Molines Patrimonis, el Govern i el Comú d’Andorra la Vella. L’objecte de la nova actua· ció, que es redueix a uns treballs molt puntuals, és la confirmació de les dades ja recollides en els darrers anys i no ha de suposar un canvi substancial en el pla de la recerca ni en la naturalesa de les restes descobertes, asseguren des de Molines Patrimonis. El conjunt de murs i estruc· tures és el resultat d’una “inten· sa evolució constructiva d’un assentament humà que va patir diverses transformacions al llarg de diversos períodes, passant per l’edat del bronze, l’antiguitat tardana i la baixa edat mitjana”, afirmen en un comunicat. A aquesta darrera etapa dels segles XIII i XIV dC “corresponen les restes més visibles d’un poblat medieval, l’únic conegut en pro· funditat fins ara, cabdal en el co· neixement històric del país”. A banda, també es treballa en la hipòtesi que el jaciment sigui la fase final del castell comtal de Sant Vicenç. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra // Sis arqueòlegs exhauriran tota l’àrea habitada, d’uns 1.500 metres quadrats La zona del jaciment de la Roureda de la Margineda on s’estan fent els treballs d’excavació. //j. G.
 10. 10 Dijous, 19 de novembre del 2015 raids El Dakar desvela el recorregut i recorda les víctimes de París //L’edició 2016 tindrà més de 9.000 quilòmetres, 4.500 de trams cronometrats Després d’un minut de silen- ci i un emotiu record a les 129 víctimes mortals dels atemptats terroristes de divendres passat a París, el director de la prova, Etienne Lavigne, i el flamant di- rector esportiu, el català Marc Coma, desvelaven a la capital gal·la el recorregut del Dakar 2016, un periple que portarà els 354 vehicles que s’espera que prenguin la sortida de Buenos Aires fins a Uyuni, a Bolívia, i després de tornada fins a Rosa- rio. Fins a catorze dies de cur- sa, més de 9.000 quilòmetres en total i 4.500 quilòmetres de trams cronometrats. Un raid duríssim en què hi haurà una nombrosa represen- tació del país encapçalada per Albert Llovera, ahir a París, que canvia el bugui per un Tatra del conjunt txec Bonver Dakar Project, i s’estrena d’aquesta manera en la categoria de cami- ons, en què repeteix una vegada més Jordi Ginesta, amb l’equip Boucou Assistances. Tampoc hi faltarà el cinc vegades campió en motos Cyril Despres, que seguirà al volant d’un Peugeot amb David Castera de copi- lot, i el novell Cristian España, que debuta en motos amb una Suzuki. A part hi haurà el resi- dent Joan Barreda, en motos. El recorregut presenta al- gunes novetats, aportades per Coma. Una de les primeres jor- nades decisives serà la del 7 de gener a Jujuy, una etapa marató en què no es permetrà cap in- tervenció mecànica al parc tan- cat aquella nit. Després d’una estada a Bolívia, que promet una baixada de les temperatu- res proporcional a l’augment de l’altitud, la segona setmana ofe- rirà un increment de la dificul- tat progressiu i que esdevindrà una bona selecció per als parti- cipants. Al centre d’aquesta seqüèn- cia, es disputarà la “superespe- cial” de Fiambalá (Belén - La Rioja), seguint un ordre inèdit: 10 motos, 10 cotxes i 5 cami- ons, seleccionats en funció dels resultats de l’etapa anterior, sortiran barrejats i obrint camí. Tot un espectacle que podrà beneficiar els navegadors més inspirats. Per imposar-se en la meta de Rosario, els pilots hauran de demostrar un gran domini en la interpretació d’un road-book dissenyat meticulosament per l’antic amo i senyor de la disci- plina. I és que un cop finalitza- da l’era Coma i Despres, la ca- tegoria de motos està llesta per viure un relleu generacional. El dorsal número 1 serà l’objectiu. Set pilots ja han pujat al podi fi- nal: Paolo Gonçalves, Toby Pri- ce, Helder Rodrigues, Rubén Faria, David Casteu, Olivier Pain i Jordi Viladoms. A la llista cal afegir-hi Joan Barreda i Pa- blo Quintanilla com a aspirants al títol. En quads, el vigent cam- pió, Rafal Sonik, haurà de bata- llar amb un nombre important de perseguidors sud-americans, inclosos els germans Patronelli, que tornen després d’haver-se adjudicat en el passat quatre trofeus dels set a Sud-amèrica. En cotxes es planteja un do- ble interrogant. Els Minis se- gueixen amb el seu domini, grà- cies als títols aconseguits en les quatre últimes edicions, amb el seu líder Nasser al-Attiyah. No obstant, això no suposa cap garantia per al duo Al-Attiyah- Baumel, ni servirà per acomple- xar els seus rivals, nombrosos entre els Minis (Roma, Terra- nova, Hirvonen), així com al volant d’un Toyota Hilux, com Giniel de Villiers o Yazeed Al- rajhi. Tampoc es pot deixar de banda el càsting de luxe que ja tenia Peugeot l’any passat amb Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz i Cyril Despres, que es veu completat enguany amb la incorporació de Sébastien Loeb, nou vegades campió del món de ral·lis. Finalment, els pilots russos de Kamaz només han deixat escapar un cop el títol de la ca- tegoria camions a Sud-amèrica. Precisament Gerard de Rooy, guanyador el 2012, ha allargat la mà al seu antic rival Ales Lo- prais per intentar tirar per terra els plans dels favorits. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra El director del Dakar, Etienne Lavigne. // aGències Esports curses de muntanya El proper dissabte 28 de novem- bre tindrà lloc la tercera edició de la trail nocturna Rosa del nord. La ruta segueix un itinerari de mun- tanya de 22,5 quilòmetres i 1.600 metresdedesnivellpositiuientraa Sant Julià de Lòria pel Mas d’Alins. La trail vol retre homenatge als fu- gitius que, en defensa de les seves idees,vantravessarlafronteracapa AndorradurantelsanysdelaGuer- ra Civil Espanyola en recerca de la llibertat,aixícomatotsaquellsque a causa de la repressió nazi del sud de França durant la Segona Guerra Mundial van passar la frontera en sentitcontrari. Com que la principal expedició de què hi ha referències va arribar a Andorra la matinada del 2 de de- sembre de 1937, la trail té lloc la nit del cap de setmana més proper a aquesta data quasi hivernal, i es recorre la darrera etapa nocturna d’aquests fugitius, que van anar des d’Aravell finsaSant JuliàdeLòria. Les dues primeres edicions, tot i les males condicions meteorolò- giques (neu el primer any i pluja el segon), van ser un èxit de parti- cipació i satisfacció dels corredors. Ja s’hi han inscrit una vuitantena depersones.Lacursanomésespot ferenparella(masculina,femenina i mixta), amb diversos premis per cada categoria. També hi ha la pos- sibilitat de fer-la caminant sortint unamicaabans. L’organització va a càrrec de l’Associació d’Amics del Camí de Pallerols de Rialb a Andorra amb la col·laboració del Comú de Sant Julià de Lòria i el patrocini, entre d’altres,d’Esports Jorma. .Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Una edició anterior. // aacP Una vuitantena d’inscrits a la 3a trail nocturna Rosa del nord Etapa Data REcoRREgut 1 3 de gener Buenos Aires - Villa Carlos Paz 2 4 de gener Villa Carlos Paz - Termas de Río Hondo 3 5 de gene Termas de Río Hondo - Jujuy 4 6 de gener Jujuy - Jujuy 5 7 de gener Jujuy - Uyuni 6 8 de gener Uyuni - Uyuni 7 9 de gener Uyuni - Salta Descans 10 de gener Salta 8 11 de gener Salta - Belén 9 12 de gener Belén - Belén 10 13 de gener Belén - La Rioja 11 14 de gener La Rioja - San Juan 12 15 de gener San Juan - Villa Carlos Paz 13 16 de gener Villa Carlos Paz - Rosario EL DIa a DIa DEL DaKaR
 11. 11Dijous, 19 de novembre del 2015 Anyós · La Massana · +376 73 75 73 · club@anyospark.com · www.anyosparkclub.com anyosparkclub @anyosparkclub UN MÓN DE SENSACIONS, UN CLUB ESPORTIU
 12. 12 Dijous, 19 de novembre del 2015 ClassifiCats Busquem xalets en venda i/o lloguer a totes les parròquies Tenim clients esperant la vostra propietat! TEL.: 32 12 48 ESCALDES PIS D’1 HABITACIÓ SENSE MOBLES AMB BALCÓ. ZONA PISCINA MUNTANYA. PREU: 375 € ORDINO PIS D’1 HABITACIÓ, MOBLAT, MOLT SOLEJAT. SITUAT A PROP DEL CAMP DE FUTBOL D’ORDINO. PREU: 375 € ENCAMP PIS D’1 HABITACIÓ AL MIRADOR D’ENCAMP. CUINA SEPARADA, AMB BALCONS. PREU: 300 € Consulta de TAROT tel.: 334 255 FEINA ImmoblEs ImmoblEs VENDA LLOGUER www.cisa.ad tel. 73 73 73 Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · comercial@cisa.ad /cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444 Ref. 1759. ORdinO Magnífic dúplex de 128 m2 a Ordino. 3 dormitoris dobles totalment exteriors i armaris encastats. Un és una suite amb banyera d’hidromassatge. Un bany complet a l’última planta.A la planta baixa hi trobem un bany i un ampli saló menjador amb accés a un jardí de 100 m2 . Menjador amb llar de foc i sostres amb bigues de fusta. Cuina molt còmoda i espaiosa. Sistema d’aspiració centralitzada. Dues places de pàrquing i dos trasters. Preu: 443.155€ Ref.LL0291.LA MASSAnA.Pis acollidor i reformat situat a dos minuts del centre de la Massana.Tres habitacions dobles amb armaris de paret,són exteri- ors.Una suite amb bany privat i una terrassa.Ampli saló menjador amb una terrassa i una llar de foc. Des de la terrassa podem gaudir d’unes vistes im- pressionants.Cuina tancada equipada amb la nevera, vitro i forn.Una plaça de pàrquing.Preu:650 € Ref. 1755. eLTARTeR. Modern pis completament moblat i equipat davant de les pistes delTarter. Dues habitacions dobles amb armaris de paret. Un bany complet. Cuina oberta i totalment equipada. Assolellat saló menjador amb terrassa. Una plaça de pàrquing i traster. es pot llogar per tot l’any o per la temporada d’hivern. Preu: 650 € TAMBÉ PISOS DE LLOGUER PER LA TEMPORADA A PARTIR DE 350 EUROS! Ref. LL0292.ARinSAL. Pis acollidor completament equipat situat prop dels telecabines d’Arinsal. Dos dormitoris dobles amb armaris de paret. Un bany complet. Cuina separada i equipada amb vitro, rentaplats, rentadora i nevera.Ampli saló menjador amb accés a una terrassa. Una plaça de pàrquing i un traster. Preu: 650 € Ref. 1738. CAniLLO. Pis de 90 m2 a l’Aldosa de Canillo, molt a prop de les pistes de Grandvalira. 3 habita- cions dobles, una tipus suite, totes exteriors. Banys amplis i totalment equipats. Cuina tancada independent molt àmplia, amb un gran quartet per rentar amb accés exterior. Saló menjador amb llar de foc i accés a una gran terrassa de 40 m2 . Pàrquing ampli i un traster sota l’edifici. es ven totalment moblat i equipat. Preu: 263.782 € OPORTUniTAT 1758. eRTS Apartament molt assolellat amb terrassa i vistes a la parròquia de la Massana.Acollidor menjador amb llar de foc i sortida a la terrassa. Cuina oberta totalment equipada. Una ha- bitació doble amb armaris encastats. Bany amb banyera. Golfes amb accés a la part superior amb dos llits indivi- duals. L’apartament es ven moblat. el preu inclou un traster en garatge Preu: 65.000 € Ref. R1117.ARinSAL Acollidor apartament en edifici modern a prop d’Arinsal. L’apar- tament té dues habitacions dobles i un bany. Cuina independent totalment equipada. Sala d’estar i habitacions amb parquet i armaris encastats a les habitacions. Bany amb banyera.Terrassa assolellada i vistes excel·lents.Aparcament gran, traster inclòs. Preu: 150.000 € OPORTUniTAT. Ref. 1754 eLTARTeR Per als amants de l’esquí oferim un excel·lent estudi completament moblat i equipat. Situat davant de les pistes de Grandvalira alTarter. Un bany complet. Una plaça de pàrquing i un traster.Amb acabats d’alt estànding. estudi molt assole- llat i amb vistes boniques a les muntanyes i les pistes. Preu: 89.656 € Ref.1741.eSCALDeS-enGORDAny fantàstic apartament de 115 m2 a la ctra. d’engolasters amb terrassa de 102 m2 . Disposa de 3 habitacions dobles totalment exteriors i acabats de qualitat.els terres són de parquet fosc molt elegant.Habitació de matrimoni tipus suite àmplia i amb un gran vestidor.Les altres dues habitacions tenen armaris grans encastats.els banys són complets i totalment equipats.Disposa d’un petit quartet de rentador.La cuina és espaiosa.el saló menjador és gran i dóna accés a una terrassa de 102 m2 .Plaça de pàrquing i traster.Preu:419.000 € Ref. R1111. eLTARTeR estudi moblat i completament equipat davant les pistes d’esquí delTarter (Grandvalira). L’estudi està orientat cap al sud amb sol tot el dia i vistes espectaculars des d’una gran terrassa. Pàrquing i traster inclosos en el preu. Preu: 95.000 € Ref. 1751. eSCALDeS-enGORDAny Apartament de 110 m2 al centre d’escaldes-engordany. Molt a prop dels centres. 3 dormitoris dobles amb armaris encastats. Dos banys totalment equipats, un amb banyera i l’altre amb dutxa. el menjador és gran, té una bonica llar de foc i dóna accés a una terrassa.Acabats de luxe. La cuina és gran.Té un garatge. Gran oportunitat! Preu: 350.000 € Ref. 1756. LA MASSAnA Apartament modern amb dos dormitoris i un bany als afores de la Massana, a cinc minuts del telecabina de la Massana i les pistes d’esquí de Pal.A tan sols 10 minuts amb cotxe d’Andorra laVella. excel·lents vistes, terrassa gran i jardí de 80 m2 . el preu inclou pàrquing i traster. Preu: 245.000 € PISOS DE LLOGUER A CANILLO (Ctra. del Forn, km 3) NOUS, D’1, 2 i 3 HABITACIONS AMB GARATGE I TRASTER TEL. 322 227 Interessats, envieu CV indicant la referència al departament de RRHH, a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.com o bé al fax 73 73 79. CISA , LA IMMMOBILIÀRIA INTEGRAL cerca: AGENT COMERCIAL (Ref. Comercial) Requerim: - Nacionalitat andorrana o permís de residència i treball. - Català, castellà, francès i anglès. - Formació superior. - Preferiblement experiència comercial en el sector immobiliari. - Persona pro activa, dinàmica i amb do de gents. - Bona presència. - Capacitat de treball en equip i d’aprenentatge. - Vehicle propi. Oferim: - Sou fix més variable, en funció de la vàlua. - Contracte inicial de 3 mesos, renovable. - Formar part d’una empresa sòlida i en expansió. Interessats/ades, envieu currículum indicant el lloc de treball al departament de RRHH, a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.com, o bé per fax, al 73 73 79. HOTEL APARTHOTEL cerca: OPERARI/ÀRIA DE NETEJA D’EXTERIORS (de dilluns a dissabte) RECEPCIONISTA D’HOTEL Requerim: - Preferiblement experiència demostrable. - Formació en Turisme (per al lloc de recepcionista). - Idiomes (per al lloc de recepcionista). - Bona presència. - Persones dinàmiques i comunicatives. Oferim: - Incorporació immediata. - Places fixes. - Contracte inicial de 3 mesos, renovable. - Avantatges socials. - Sou en funció de la candidatura. Selecciona PERSONAL DE vIGILàNCIA Requisits: - Permís de treball o nacionalitat andorrana - Permís de conduir - Català i castellà - Bona presència Oferim incorporació immediata Interessats/ades, envieu Cv a vipsa@vipsa.ad
 13. 13Dijous, 19 de novembre del 2015 EntrEtEnimEnt Troba les diferències Troba les 7 diferències que hi ha entre les fotos. La foto original és la de l’esquerra. Solució del joc anterior sudoku 7 Descobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémer mesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres. VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis... www.cisa.ad 73 73 73 Troba la paraula amagada El concepte de bellesa més selecte a Andorra CaritaAndorra Tel: +376 73 76 73 Crta. d’Anyós - Anyós Park - la Massana la paraula amagada anterior és: aTenuar e _ _ _ _ _ _ _ 3 7 2 6 8 9 2 7 6 2 5 5 6 1 8 8 1 3 7 2 9 3 6 9 1 3 2 5 9 4 5 6 5 1 8 7 4 3 6 9 7 6 8 1 7 1 2 3 6 5 2 9 4 9 3 6167285439 583194267 942376185 628517394 315469872 794832651 879621543 256943718 431758926 725418639 186392574 349657281 952741863 438965127 617823495 863574912 294136758 571289346
 14. 14 Dijous, 19 de novembre del 2015 O Oci El vídEo amagat Per descobrir el vídeo amagat només has de tenir instal·lada una aplicació de lectura de codi QR al teu smartpho- ne. Utilitza-la per poder visualitzar així un vídeo diferent cada dia. Llegint codi QR... Lector codi QR cartellera Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Promoció vàlida de vehicles en estoc TECNOLOGIA PER A GAUDIR PROGRAMA SEAT IBIZA -2000 € VENDA ANTICIPADA DE LES ESTRENES MÉS ESPERADES! 8 apellidos catalanes - 20 de novembre. Marató Sinsajo - 20, 21 i 22 de novembre. Sinsajo 2 - 27 de novembre. Star Wars - 18 de desembre. COMPRA LES ENTRADES ALS CINEMES O AL WEB WWW.CINEMESILLA.COM MARATÓ SINSAJO 1 & 2 Segueix-nos FES-TE AMB LES ENTRADES ABANS QUE S’ESGOTIN! Marta Pons Especialista en dietètica Centre d'Assessorament Dietètic +376 737 173 i nutrició Supervisa i equilibra tots els menús d’Anyós Park! El CoRo (voSE) El cèlebre i exigent di- rector d’un dels millors cors infantils del món descobreix un extraor- dinari talent en un nen orfe conflictiu. 22.30 SPECtRE 007 Després de rebre un missatge misteriós que prové del seu passat, Bond segueix la pista per destapar una organització maligna. 17.45, 19.15, 22.15 SICaRIo Alazonafrontererasense llei entre EUA i Mèxic, una agent de l’FBI és recluta- da per un oficial de les forces d’elit governamen- tals per ajudar en la guer- ra contra les drogues. 18.00, 20.15, 22.45 El BECaRIo Un vidu de 70 anys des- cobreix que la jubilació no és el que esperava i es converteix en becari d’una empresa de moda. 17.30, 19.45, 22.45 dRagoN Ball Z: la RESURRECIÓN dE“F” Després que el déu de la destrucció decidís no destruir la Terra es viu una època de pau, fins que arriben dos antics membres de l’armada de Freezer. 18.30, 20.30 la loI dU maRCHÉ La història d’un home de 51 anys que, després de vint mesos a l’atur, començarà una nova fei- na on aviat s’enfrontarà a un important dilema moral. 21.00 maRtE (tHE maRtIaN) Durant una missió a Mart, un astronauta és donat per mort després d’una tempesta, però és viu i recorrerà al seu en- giny per sobreviure i co- municar-se amb la Terra. 22.30 HotEl tRaNSSIlvÀNIa 2 A l’hotel Transsilvània, abans “només per a monstres”, ara s’hi accep- ten hostes humans. A Dràcula el preocupa que el seu nét no doni cap se- nyal de vampirisme. 17.30
 15. 15Dijous, 19 de novembre del 2015 O horÒscop MESTRE TOUREMA Soluciona tots els teus problemes Resultats en 2 dies Tel. 0034 610 324 179 Andorra la Vella · Av/ Prat de la Creu, 16 - Tel.: +376 81 18 18 - Urban Beauty El teu centre d’estètica & perruqueria a Andorra. Vine a coneixer-nos! àries 21març - 20abril taure 21abril - 21maig bessons 22maig - 21juny cranc 22juny - 23juliol lleó 24juliol - 23agost verge 24agost - 23setembre balança 24setembre - 23 octubre escorpí 24octubre - 22novembre sagitari 23novembre - 21desembre capricorn 22desembre - 20 gener aquari 21gener - 19febrer peixos 20febrer - 20març Augmenten les opor- tunitats laborals i econòmiques. Ho veuràs tot amb més claredat. Cicle perfecte per tro- bar en quina direcció vols anar. Canvis en l’estil de vida. Oportunitats de con- cretar aquells projectes que van començar com un somni. La Lluna creixent a Aquari augmenta la creativitat. Fes tot el que t’ompli de plaer. Gràcies a les innovaci- ons que proposa el trànsit astral, hauràs d’improvisar. Moment favorable per unir-te a grups afins. Sentiràs que has trobat el teu lloc al món. Influència que t’ajuda- rà a tallar amb tot allò que ja no satisfà les teves expectatives. Moment d’importants decisions laborals i bona compa- nyonia. Solucions. Ara és un temps per- fecte per planificar les vacances o una sortida fora de la ciutat. No t’impacientis si les coses no es resolen amb la faci- litat que esperes. Bons resultats. Estaràs molt involucrat en causes que et resulten trans- cendents en diverses àrees. Si es presenta una op- ció innovadora a la feina, accep- ta-la i veuràs resultats positius. tv avui us recomanem... 22.30 Gran cinema: La leyenda de Bagger Vance Un veterà de guerra és convidat a parti- cipar en un torneig de golf i es veu obli- gat a contractar els serveis d’un professional. 22.40 Velvet (episodi 39) Alberto necessita aconseguir diners per al llançament de la nova col·lecció, i es juga el seu futur en una partida de pòquer. 22.40 Mentes criminales: The Night Watch La UAC és cridada a Detroit, on moltes víctimes d’assassinat han estat trobades morbosament incorporades en grafits. 22.15 Águila Roja Sátur i Gonzalo s’assabenten que el nen xinès a qui estan donant aixo- pluc ha desaparegut i surten a buscar-lo. 22.25 Film: Les yeux du silence Obra cinematogràfica de Joshua Op- penheimer sobre els responsables del genocidi a Indonèsia i una família de supervi- vents. 20.55 Emission spéciale attentats de Paris Els editors d’Envoyé spécial i Complément d’enquête uneixen forces per oferir una vi- sió general de la situació. 21.55 Historia de nuestro cine: La ley del deseo Explica la història d’un director de ci- nema homosexual que coneix un home una nit d’es- trena, fet que porta tràgiques conseqüències. 20.55 Film: La prophétie des ombres Un periodista investiga una misteriosa i llegendària criatura que anuncia el desastre i la mort. 20.50 Film: Rapt Uns delinqüents segresten un influent in- dustrial que durant setmanes, amputat, humiliat i negat com a persona, resisteix. la recepta volovans amb albergínies i ceba ingredients · 8 volovans de pasta de full · ½ kg de sofregit de ceba i albergínia · 150 g de formatge de cabra tipus rulo centre d’assessorament dietètic marta pons Jansana C/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.ad preparació: Farcim els volovans amb el sofregit i hi posem un tall de formatge de cabra a sobre. Escalfem el forn i fiquem els volovans en una safata per gratinar uns minuts. Servir-los com a aperitiu o amb amanida. L’albergínia és rica en fibra, vitamines, minerals i flavonoides i molt baixa en calories.
 16. Antoni Martí Montse Cardelús Incomplir la llei ja és un costum del Govern. Primer va ser amb la Llei de les finances públiques i ara amb la Llei de sostenibilitat de les finances públiques. Aquests dies s’està fent una nova cam- panyad’excavacionsarqueològiquesal jaciment de la Roureda de la Margine- da, concretament a la zona habitada. enviaUnsmsal747amblaparaUlaclaU “canvio”Aquestaésunasecciód’intercanvi idonaciód’objectesviaSMS.Elsmissatgesespublicarancomamínimdurantundia.Encapcas s’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànon Baixada del Molí, 5 Andorra la Vella T. 809 810 | F. 829 810 mes@mes.ad | www.mes.ad de novembre del 2015 El diari s’imprimeix en paper reciclat Dijous 19 ¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciar algunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifesla foto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Si lafotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesde contingutinteriors,etrecompensarem! ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES Carretera d’Arinsal · Edifici Amadeus B · Local 3 · AD400 ARINSAL · Reserves : 838 566 / 353 780 CUINA BASCA MENÚ ESPECIAL CAP DE SETMANA amb postres i beguda inclosos 18 €+IGI HORARI D’ESTIU Dijous i divendres des de les 19 h. Dissabtes i diumenges de 12 a 16 h i de 19 a 3 de la matinada. En festes populars i dies d’activitats especials estarem oberts (consulteu horaris). MENÚ SIDRERIA MENÚS PER A GRUPS Gaudeix els caps de setmana amb els nostres plats d’“alubias” de Tolosa BARRA DE TAPES, RACIONS, ENTREPANS ‘CHULETONES’ I PEIX A LA BRASA TERRASSA //J. G. fotoreporter@mes.ad Ocupant l’estacionament de les motos... poc civisme. el fotoreporter 330518 Busco pis Andorra la vella o Escaldes per un cap de setmana per 4 persones molt responsables 337218 Canvio Busco cachorro Border Coly 374980 Canvio cama de 90 cm somier colchón cabezal mesita 326545 CANVIO SKODA OCTABIA FAMILIAR TDI 4X4. POR COTXE MES PETIT 343198 Canvi pis de 3 habitacions amb par- king, al poble d’organya. 613843 Canvio mercedes 270 gasoil 4x4 con 152mil km 399999 CANVIO Peugeot 205 GTD B-22..., 112.000 km. blanc, 4 portes, averiat, vlid per plan engega. Pneumtics per 4x4 YOKOHAMA 265/70R15 110H vlids per Pajero, etc. 324058 Canvio 4 jantes de Renault megane 1 amb 4 rodes de contacte 2 gastat 60 percent i 2 50 percent. Jantes amb 4 sensor de pressio. Jantes en molt bon estat 328904 Canvio bmw x5 3.d 218cv mtr H49xx 339329 Busco plásticos yamaha tdr 250 609931 Canvio escritorio semimuevo 341074 CANVIO tortuga d’aigua amb tortu- guera amb cascada d’aigua per camara de fotos antiga o algo... 325601 Canvi: Cuna nad√≥ de fusta 1,25x45cm, amb matalàs,Cobrellit. 697890 Canvio, 4 llantas de hierro en 16 en bon estat son para Peugeot i Citroen 4x108 buenas para juego de Invierno. 697813 Canvi neumatics hivern MIchelin, 195 65 R15, perfecte estat. 329213 BUSCO Yamaha TDR250, no importa l’estat. 383252 CANVI plaça de parking zona Valira Nova. 390400 Cambio quad atv polarys 700c.c 4x4 color groc per yamaja tzr 250 612428 Canvio dos somiers, dos matalasos,1nevera tot en magnific es- tat !!! 342729 Canvio carnisseria 328089 Busco Suzuki Sx4 o Fiat sedici, 1.9 o ms, diesel, any 2008 o ms, maxim 65.000 km. , dono 8500. 329213 BUSCO Yamaha TDR250, no importa l’estat. 383252 CANVI plaça de parking zona Valira Nova 325890 Busco placa aparcament per llogar a Hort de Godi Encamp 677756 Canvio Fiat bravo 1.9 td 100 per Fiat panda o 4x4 ajustant la diferencia económica. 386567 Busco pis de 3 o 4 habitacions directe de propietari zona st coloma o andorra la vella maxim 650€ 386567 Canvio custom kawasaki vulcan clas- sic 800 amb 30.000kms bicolor negre i beije itv mes de mayo neumatics nous per moto de carretera tipus R6 cbr600 cbr 900 1000 etc. 678856 Canvio moto SKYMAX CLUB 50 Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Promoció vàlida de vehicles en estoc TECNOLOGIA PER A GAUDIR PROGRAMA SEAT LEON -3000 € Av. Del Fener, 15-17 Edifici Picó, 1r C AD500 Andorra la Vella Tel.: 827 888 Móbils: 322 553 · 356 320 Fax. 846 888 innova@andorra.ad AUTO LLAR SALUT VIDA EXÈQUIES EMPRESA
Publicidad