Diari Més 31 de Desembre 2015
Diari Més 31 de Desembre 2015
Diari Més 31 de Desembre 2015
Diari Més 31 de Desembre 2015
Diari Més 31 de Desembre 2015
Diari Més 31 de Desembre 2015
Diari Més 31 de Desembre 2015
Diari Més 31 de Desembre 2015
Diari Més 31 de Desembre 2015
Diari Més 31 de Desembre 2015
Diari Més 31 de Desembre 2015
Diari Més 31 de Desembre 2015
Diari Més 31 de Desembre 2015
Diari Més 31 de Desembre 2015
Diari Més 31 de Desembre 2015
Diari Més 31 de Desembre 2015
Próximo SlideShare
Diari Més 21 de Desembre 2015Diari Més 21 de Desembre 2015
Cargando en ... 3
1 de 16

Más contenido relacionado

Diari Més 31 de Desembre 2015

 1. segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorra NÚm. 2558 dijous 31dE dEsEmbrE dEL 2015 Preu amb impostos inclosos Sota comanda Fins a esgotar existències 73 77 73 esfera@esferatecnologies.com Serveis per a particulars i empreses Dell OptiPlex 3020 SF Intel Core i3-4160 4Gb de memòria RAM 500Gb de Disc Dur Gravadora de DVD Windows 7 Professionalx64/ Windows 8 Professional x64 3 anys de garantia NBD Mides: 29,0 x 9,3 x 31,2 cm 449 € Els bancs informen els clients del control del diner en efectiu Alguns dels ballarins que van actuar ahir al Palau de Gel en la primera de les gales de Nadal. //Pàg. 3 // J. G. // Pàg. 3 La plaça de la Rotonda es va convertir ahir en un escenari de cantants impro- visats que van donar ambient a l’eix comercial. Karaoke infantil per crear ambient nadal // Pàg. 6//J. G. Calvet proposarà a Marsol el tramvia turístic El cònsol menor d’Escaldes recupera la idea del tramvia turístic i ara que el Comú de la capital ha canviat el color té previst proposar de nou la iniciativa. proMoCió turístiCa // Pàg. 8 El ps denuncia que l’enquesta del CrEs es va filtrar a da Els grups del PS i SDP expliquen que els resultats de l’enquesta de l’Observatori avalen les crítiques que han anat fent des de la comissió especial. rEaCCions a l’obsErVatori // Pàg. 6 El representant de Raiffeisen.ad de- nuncia que les autoritats no hagin actuat davant d’estructures de blan- queig. nomen critica l’arEb per“coacció” raiffEisEn.ad // Pàg. 3 // J. G.
 2. 2 Dijous, 31 de desembre del 2015 La Veu deL PobLe, Sa PReSIdeNT Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GeReNT Ricard Vallès dIReCToR de MÀRQueTING Oliver Puiggalí MéS dIReCToR Enric Guinart Mauri RedaCCIÓ Pepa Gallego CoRReCCIÓ M. Àngels Sala dIReCCIÓ CoMeRCIaL Carme Garcia adMINISTRaCIÓ Virginia Yáñez. dISTRIbuCIÓ Premsa Distribució TRaNSPoRT Imprintsa Carrer Baixada del Molí, 5. AD500 Andorra la Vella. Telèfon: 809 810 Fax: 829 810 mes@mes.ad www.mes.ad Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005 sortejos farmàcies de guàrdia Pas de la casa farmàcia del Pas C/ Major, 1 Tel.: 755 860 - 352 711 i nfo farmàcia margalef Av. del Pessebre, 24 Tel.: 821 512 escaldes-engordany el temps Sant Julià de Lòria Andorra la Vella Escaldes-Engordany La Massana Encamp Canillo Pas de la Casa Ordino Sant Julià de Lòria Andorra la Vella Escaldes-Engordany La Massana Encamp Canillo Pas de la Casa Ordino màx. 8º mín. 0º màx. 11º mín. 2º màx. 8º mín. 4º AVUI FRONt DÈBIl I tempeRAtURes A lA BAIXA NINOU DIssABte Sorteig de dijous 24 de desembre Loteria NacioNaL 6 0 4 3 2 7 7Rei. 3 Carretera Arinsal s/n Erts, Arinsal Telèfon +376 738 787 Mòbil +376 324 751 E-mail sgothard@sgothard.com http://www.nuestrocatalogo.es/hotel_sgothard/MailView/ 1985 - 2015 30 anys dʼhostelería a Andorra Us desitgem Bones Festes! Sorteig de dimarts 29 de desembre Sorteig de dissabte 26 de desembre Sorteig de diumenge 27 de desembre Sorteig de dimecres 30 de desembre euromiLioNs La Primitiva boNoLoto LA GROSSA de la primitiva 6 7 5 20 31 32 36 4 29 41 53 Núm. clau 4 Com. Rei.3 7 12 15 20 4341 47 Com. 13 Rei. 3 18 27 3433 42 26 Sèrie 4 Sorteig de dimecres 30 de desembre oNce 0 7 3 04 6 La Massana
 3. 3Dijous, 31 de desembre del 2015 notícies nova normativa de la uifand Els bancs informen els clients del control del diner en efectiu //a partir de gener les operacions de gran import seran les de més de 100.000 euros Les entitats bancàries del país ja estan informant els clients dels canvis en relació al control del diner en efectiu que seran apli- cables a partir de l’1 de gener. Així, tal com es pot veure en la imatge adjunta, en els resguards de les operacions dels clients els bancs fan constar que, “en com- pliment de la normativa vigent, tota persona que entri o surti del Principat d’Andorra amb una suma de diners en efectiu igual o superiors a 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estran- gera està obligada a declarar a la duana d’Andorra el dit import”. S’afegeix que “el titular confirma que és coneixedor de la normati- va aplicable en matèria de decla- ració de moviments de mitjans de pagament tant a Andorra com a Espanya i/o França, i ha com- plert amb les obligacions duane- res que li són d’aplicació”. En aquest sentit, cal recordar que el 3 de desembre la Unitat d’Intel·ligència Financera d’An- dorra (Uifand) va enviar una norma d’obligat compliment per a les entitats bancàries en què es recullen noves mesures per con- trolar el diner en efectiu, tant pel que fa als reintegraments com als ingressos. En concret, pel que fa als referits imports iguals o su- periors a 10.000 euros caldrà ob- tenir el formulari de declaració de transport transfronterer de diners en efectiu, degudament diligenciat a la duana. A més, a partir de l’1 de gener les altes direccions dels bancs hauran d’aprovar, obligatòria- ment, les operacions de diners en efectiu de gran import. En aquest sentit, es consideraran opera- cions de gran import aquelles que siguin superiors als 100.000 euros, ja s’executin en una sola transacció o en diverses transac- cions en les quals hi hagi indicis de vinculació, o les operacions anuals globals per un import su- mat que passi els 250.000 euros. A la vegada, la Uifand també va comunicar a les entitats bancà- ries que hauran d’elaborar i pre- sentar almenys trimestralment al consell d’administració un informe que contingui, com a mínim, l’import de sortides i en- trades en efectiu durant el mes, així com el nombre de transac- cions associades i d’aquestes les autoritzacions per membres de l’alta direcció i estadístiques de la identificació dels membres que les hagin autoritzat. La Uifand fonamenta aquestes instruccions en la modificació de la Llei de co- operació penal de lluita contra el blanqueig. Enric Guinart //Andorra la Vella @mes_andorra Un exemple d’un resguard bancari en què es fa esment de la nova normativa. // arxiu raifeissen.ad Nomen acusa les autoritats de no actuar davant del blanqueig El principal portaveu de la co- operativa Raiffeisen.ad, Eusebi Nomen, va denunciar ahir que l’AREB “coaccioni” tres treballa- dors de BPA que són membres de la cooperativa no pagant-los el sou del mes de desembre, que so- len cobrar el dia 25. A més, davant de la documentació feta pública per mitjans espanyols sobre el cas Pujol i d’altres, el representant de la cooperativa va criticar les institucions perquè amb aquests documents, als quals Nomen diu que ha tingut accés, es constata que des de fa anys hi havia estruc- tures al sector financer per evitar les mesures antiblanqueig “i les institucions no han actuat”, va dir. Nomen va dir que se sent “avergonyit de les institucions an- dorranes” després de comprovar els dossiers sobre els comptes de la família Pujol, però també d’al- tres casos, en bancs andorrans. Al seu parer es constata que s’han conegut casos de blanqueig que posen de manifest males pràcti- ques bancàries i les autoritats no han fet res. Peraltrabanda,segonsNomen, elstresmembresdelacooperativa quehanestat“coaccionats”,també al seu parer, pertanyen a un grup de set treballadors que oferien els seus serveis a BPA en la modalitat de“teletreball”.L’exconsellergene- ral opina que aquests tres afectats haurienestat“castigats”perlaseva relació amb la cooperativa que re- presenta i que “si són jubilacions encobertes, ho serien en tots ca- sos”, fent referència a la resta dels quatre teletreballadors. Nomen va fer ahir aquestes afirmacions, just el dia que la justícia va admetre a tràmit la demanda de Raiffeisen. ad contra el plec de bases per a l’adjudicació de Vall Banc. P. G. //Andorra la Vella @mes_andorra Els bancs hauran d’informar de les entrades i sortides mensuals andorra club gel Prop de 1.300 persones van om- plir ahir a la tarda el Palau de Gel de Canillo per assistir a la primera de les dues gales de Na- dal que ha organitzat aquestes festes l’Andorra Club Gel. Una cinquantena de patinadors i pa- tinadores d’entre 5 i 17 anys van patinar sobre gel, representant personatges de Disney, en l’es- pectacle Somnis sobre gel. La se- gona gala es farà el proper dia 4 de gener per superar el miler de persones assistents l’any passat. 1.300 persones gaudeixen de l’espectacle ‘Somnis sobre gel’ // J. g.
 4. 4 Dijous, 31 de desembre del 2015 O Opinió editorial ¿Tens opinió? ¿Vols enViar una carTa al direcTor? envia les teves cartes al director o les teves opinions a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. recorda que ens has de facilitar les teves dades, així com la parròquia de residència. l’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. ElsectorfinancerdelPrincipatviu un moment de canvi molt gran, un moment de redefinició, i no no- més per les repercussions que el cas BPA ha ocasionat a la resta de les entitats bancàries del país, que són moltes i importants, malgrat que se’n vulgui minimitzar l’impacte. No només per això. L’acostament a la Unió Europea i els diferents convenis que se signen deriven al- guns en la modificació de la Llei de cooperació penal de lluita contra el blanqueig. És una redefinició im- portant a la qual s’han d’adaptar, amb declaracions trimestrals de totes les entrades i sortides de les entitats i una llista de controls del diner efectiu que no només reper- cutirà en un canvi del modus ope- randi, sinó que també repercutirà amb una fugida d’aquells capitals que havien vingut a Andorra per evitar certs controls. Encara hi ha països no tan llunyans on aquestes mesures d’increment del control no s’apliquen i potser se- ran la propera destinació d’aquells capitals que vo- len navegar lliurement. lugares de Nieve @lugaresdenieve Colas de hasta 8 kilómetros para entrar a Andorra Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut. No deies que l’any que ve t’apuntaries a una cursa d’esquí de muntanya? Doncs aquesta, a més, és solidària! Bon dia! Ja estem a Argentina!!! El viatge ha estat genial! Agrair el bon tracte de Aeroline- as Argentinas. Comú de la Massana Cristian españa En xarxa Les bones condicions de neu mantenen la notable afluència d’esquiadors a Vallnord! #picoftheday #ordinoarcalis Vallnord @Vallnord NOTÍCIA‘Campions de la solidaritat i el bon rotllo’@Unicef_Andorra MoraBancandorra @morabancandorra Jordi Cinca Mateos @JordiCinca La majoria no estan obsessionats en desacre- ditar a #Andorra Gaudeix dels esdeveniments nadalencs que t’oferim! Informa-t’en! http://bit.ly/1le7z5s #visitandorra #andorramola @CristinaLlovera progressa en un centre de tecnificació amb els millors atletes britànics rtVa @rtvandorra Com deuen passar el Cap d’Any al Pol Nord? Ja no cal anar tant lluny! A l’Hotel Iglú de Grandvalira podràs passar la nit més magica Càritas ha recollit les aportacions que han arribat a les nostres oficines dins de la Cam- panya de Joguines. Gràcies a tots! Ja has vist totes les coses que pots fer al Saló de la Infància i de la Joventut d’Andorra? #saló2015 #AgendaEncamp Grandvalira MoraBanc Comú d’encamp Desfilada i pregó del Patge Reial dels Reis d’Orient a Andorra la Vella Fòrum ad El consum de les quotes de temporada és del 28,7% fins al novembre Andorra hauria de rehabilitar 100 edificis l’any per reduir el 37% de les emissions radio Ser andorra @SER_Andorra A superar els límits del Dakar @albertllovera @cyrildespres @Cristianesp12 Bondia esports @BondiaEsports El‘Conte de Nadal’inspira el nou espectacle musical de @Caldea Bondia @bondia rtVa @rtvandorra Entrevista: SALVADOR BROTONS: «Hi ha gent que no entra bé a l’any nou si no assisteix al concert de valsos» Els ciutadans veuen falta de transparència en el‘cas BPA’ diari d’andorra Publiquen els resultats del CRES passades les eleccions comunals per no interferir en la campanya rtVa andorra rtVa andorra El SEP presenta una demanda contra la llei del pla de pensions diari Bondia El 55% d’andorrans vol un acord amb la UE específic pel Principat el Periòdic d’andorra mitjans Mimi no passa a la segona mànega de la Copa del Món Bondia esports andorra Avuia les 22:30h us oferim el Concert de Santa Cecília per ATV Fòrum andorra @forum_ad Periòdic d’andorra @PeriodicAND Grandvalira iguala les xifres del passat perío- de nadalenc andorraWorld @andorraworld_ad
 5. 5Dijous, 31 de desembre del 2015 Aquest any,Andbank donarà tants euros com visualitzacions tingui la postal digital a l’ajuda a l’ocupació laboral de persones amb discapacitat.Moltes gràcies pel vostre suport. Entra a:http://nadal.andbank.es La nadala s’ha realitzat amb molt d’afecte juntament amb La Casa de Carlota, un estudi de disseny creatiu format per persones amb discapacitat intel·lectual que treballen de manera integrada amb joves estudiants, dissenyadors i directors d’art.
 6. 6 Dijous, 31 de desembre del 2015 N reaccions a l’observatori El PS denuncia que els resultats de l’enquesta del CRES es van filtrar a DA El PS denuncia que els resultats de l’enquesta del CRES de l’Ob- servatori del segon semestre es retinguessin fins dimarts passat i no es fessin públics abans, i també que certa informació com la rela- cionada amb Vivand s’hagi filtrat a DA i no a la resta dels partits po- lítics. Per la seva banda, des d’SDP remarquen que si la publicació dels resultats de l’enquesta hagués estat abans de les eleccions pot- ser hauria tingut una repercussió, però asseguren que si els comicis haguessin sigut generals la conse- qüència s’hauria notat molt més. La consellera general socialde- mòcrata Rosa Gili va criticar ahir que la publicació dels resultats de l’enquesta, elaborada a l’octubre, “s’hagi retardat tant, quan es po- dia haver publicat molt abans de les eleccions”. “És evident que si s’hagués publicat abans hi hauria hagut alguna reacció en els resul- tats de les eleccions, però hi ha hagut una voluntat de retenir els resultats fins després”, va dir Gili. Des del PS lamenten que la part en què s’avalua l’opinió de la població sobre Vivand no s’hagi conegut fins ara, i especialment que els candidats de DA sí que l’haguessin tingut “com es va po- der evidenciar en alguns debats electorals”. “Estem disgustats ja que, sense posar en cap cas en qüestió la professionalitat del CRES, pensem que hi ha hagut una intervenció del Govern o de més amunt per retenir la informa- ció.” La parlamentària va explicar que si haguessin sabut algunes de les dades de Vivand les propostes delprogramaelectoraldelPShau- rien estat totalment diferents. Des d’SDP consideren que si els resultats s’haguessin sabut abans de les eleccions del 13 de desembre passat hauria estat mas- sa aviat perquè tingués una afecta- ció clara, però el conseller Víctor Naudi reconeix que si els comicis haguessin sigut generals en els re- sultats de les votacions “s’hauria notat més” aquesta afectació. Tant des del PS com des d’SDP consideren que l’opinió sobre l’afer BPA de la ciutadania, la gran majoria de la qual considera que la gestió del Govern ha estat poc transparent, avala les crítiques fe- tes des de la comissió especial de vigilància, d’ells i també dels Libe- rals respecte a la informació facili- tada per l’executiu. Naudi va remarcar la part en què la ciutadania parla de l’afec- tació que el cas BPA tindrà sobre l’economia del Principat. “Encara que és aviat, considero que la ma- jor part dels empleats de BPA per- dran la feina i malauradament això esnotaràenelconsuminterni,per altra banda, malgrat que es mini- mitzi l’afectació en el sector banca- ri, penso que també s’ha notat i es notarà”, va dir el conseller d’SDP. Des del PS també destaquen la preocupació de la gent per les prestacions socials, com ara les pensions. A l’entendre de Gili, un dels motius es troba en l’entrada en vigor dels canvis a la Llei de la CASSienl’afectacióquehatingut en la població. P. G.//Andorra la Vella @mes_andorra ‘és nadal, és andorra la vella’ Ahir a la tarda nens i nenes, però també adults, es van acostar al ka- raoke infantil instal·lat a la plaça de la Rotonda, com a iniciativa de l’Associació de Comerciants i Pro- pietaris de l’Avinguda Meritxell. És una més de les activitats d’anima- ció que aquesta associació ha or- ganitzat per dinamitzar l’ambient festiu de Nadal a l’eix comercial. El Mercat de Nadal d’Andorra la Vella, a la plaça Príncep Benlloch, a la rambla Molines i a la plaça Gui- llemó, és un altre atractiu d’aquests dies a la capital. A partir de dissab- te, dia 2, i fins al dilluns 4 de gener, en diverses localitzacions de l’avin- guda Meritxell i del centre històric s’han programat un total de dotze activitats amb espectacles, anima- cions i cercaviles. La plaça de la Rotonda es converteix en l’escenari del gran karaoke infantil //J.c.c. nou pla de pensions de la funció pública Els funcionaris més antics cobraran a part el nou pla Els funcionaris amb més de 25 anys d’antiguitat o bé que siguin a cinc anys de jubilar-se cobraran a part el nou pla de pensions del Govern. L’executiu està treba- llant en una modificació de la llei que regula el pla de pensions de la funció pública per aclarir que aquests treballadors també tenen dret a percebre els diners que aportin a aquest pla, i que el Go- vern igualarà fins a un màxim del 3%. Així ho va donar a conèixer el cap de Govern, Antoni Martí, en una carta que ha enviat a la Plataforma Sindical, després que diversos funcionaris haguessin mostrat la seva preocupació res- pecte d’això. El Govern admet que el cin- què punt de la disposició transi- tòriacinquena“dónapeuaenten- dre que, un cop s’hagi arribat als 65 anys, per calcular la prestació de jubilació a càrrec del Govern esdedueixlaprestacióacàrrecde la Caixa Andorrana de Seguretat Social i l’import d’una pensió de jubilació”. El nou redactat, desta- ca Martí en la carta, concretarà que l’import de la prestació de jubilació del pla de pensions no es deduirà del càlcul final de la pensió de jubilació obligatòria. En aquesta carta Martí també dóna a conèixer que el proper 20 de gener es convocaran les eleccions tant a la comissió de seguiment com a la comissió de la Mútua. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra cas puJol Extractes de 200 milions La família Pujol hauria arribat a moure a Andorra uns 200 milions d’euros, segons reflec- teix la informació de la comis- sió rogatòria tramesa des del Principat. El jutge de l’Audièn- cia Nacional José de la Mata va citar ahir a declarar, com a in- vestigats per un delicte conti- nuat de blanqueig de capitals, l’expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol Soley i la seva dona, Marta Ferruso- la, per al pròxim 10 de febrer. L’endemà declararà Jordi Pujol Ferrusola, a petició pròpia. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra balanç de nadal 30.000 turistes aVallnord Vallnord ha registrat durant les vacances de Nadal –del 26 al 29 de desembre– més de 30.000 esquiadors. Els dies de més afluència han estat el 28 i 29 de desembre amb 9.000 esquiadors per dia. A l’estació de Vallnord Pal-Arinsal han obtingut uns registres similars a la temporada passada, men- tre que a l’estació de Vallnord Ordino-Arcalís s’han compta- bilitzat més visites, tenint en compte que la temporada pas- sada es va tancar l’estació el 28. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Els consellers d’SDP i del PS del grup parlamentari mixt. // J. g.
 7. 7Dijous, 31 de desembre del 2015 Quina alegria tenir-te aquí, Marc. La teva mare i jo estem molt il.lusionats. Comences un camí ple de reptes. Però tranquil. Sempre ens tindràs a prop per ajudar-te. I saps què ? Junts, ens espera un gran futur. A Crèdit Andorrà creiem que, amb dedicació i compromís, el futur serà il·lusionador per a tots. Descobreixi el vídeo aquí. BON NADAL. FELIÇ 2016. FELIÇ FUTUR.
 8. 8 Dijous, 31 de desembre del 2015 N Segueix-nosa: eurospectacles.com Grups: 93 587 89 60 ENTRADES A pARTiR DE 35€ Cinema Symphony Orchestra EUROPEAN TOUR Centre de Congressos d’Andorra laVella 13 gener 2016 · 21:30h Auditori Nacional d’Andorra 6 gener 2016 · 19:00h La gira més famosa d’Europa granggranranranranranranranranran ConCErt Auditori Nacional d’Andorra CCCCononononononononCECECECECECECE DErEis La gira més famosa d’EuropaLa gira més famosa d’EuropaLa gira més famosa d’EuropaLa gira més famosa d’EuropaLa gira més famosa d’EuropaLa gira més famosa d’EuropaLa gira més famosa d’EuropaLa gira més famosa d’EuropaLa gira més famosa d’Europa EUROPEAN TOUR granranranranConCErt Centre de Congressos d’Andorra laVella ggranranranranranranranCCCCCConononCECECErtrtrt D’any nou Auditori Nacional d’Andorra 19:00h ranranranranranran CECECECECECECECECErtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrt Auditori Nacional d’Andorra CECECErtrtrtrtrtrtrt isisisisisisisisis EUROPEAN TOUR VEUREVÍDEO BARCELONA pALAU, LiCEU i L’AUDiTORi Del 20 des. 2015 al 17 gen. 2016 ·strauss Festival Ballet Ensemble · ElElElLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacElElElLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlacLlac CignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignes LlacLlacLlacLlacLlacLlac CignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignes dels CignesCignesCignes dels CignesCignesCignes dels CignesCignesCignesCignesCignesCignes dels CignesCignesCignes dels CignesCignesCignes dels CignesCignesCignes Tchaikovsky - Petipa VEUREVÍDEO VEUREVÍDEO Ballet Nacional Ucraïnès d’Odessa Centre de Congressos d’Andorra laVella 15 gener 2016 · 21:30h Centre de Congressos d’Andorra laVella 20 gener 2016 · 21:30h Auditori Nacional d’Andorra gener 2016 · 21:30h CignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignesCignes Centre de Congressos d’Andorra laVellaCentre de Congressos d’Andorra laVella BARCELONA Auditori Fòrum 1 gen. 2016 · 20:00h Cinema Symphony Orchestra Centre de Congressos d’Andorra laVella BARCELONA palau de la Música 8 gen. 2016 · 22:00h Auditori Nacional d’Andorra BARCELONA · palau de la Música 9 gen. 2016 · 21:00h i 24 gen. 2016 · 19:00h AMB CANTANT CINEMA SYMPHONY ORCHESTRA JAMES BOND · EL SENYOR DELS ANELLS · MEMÒRIES D’ÀFRICA · PIRATES DEL CARIB LAWRENCE D’ARÀBIA · LA GUERRA DE LES GALÀXIES · E.T. · INDIANA JONES EL TOUR MéS FAMóS D’EUROPA 20anys d’èxit Centre de Congressos d’Andorra la Vella gener 2016 · Centre de CongressosCentre de CongressosCentre de CongressosCentre de CongressosCentre de CongressosCentre de CongressosCentre de CongressosCentre de CongressosCentre de CongressosCentre de CongressosCentre de CongressosCentre de CongressosCentre de CongressosCentre de CongressosCentre de CongressosCentre de CongressosCentre de CongressosCentre de CongressosCentre de CongressosCentre de CongressosCentre de CongressosCentre de CongressosCentre de CongressosCentre de Congressos ANDORRA LA VELLA ORDINO Centre de CongressosCentre de Congressos ORDINOORDINOORDINO Auditori Nacional d’Andorra sorteig! Viatge sorteig! Viatge sorteigs! Viatges GRATIS sorteigs! Viatges GRATIS sorteig! Viatge sorteig! Viatge POLÍTICA Calvet proposarà a Marsol la idea del tramvia turístic El cònsol menor d’Escaldes-En- gordany,MarcCalvet,vaproposar fa tres anys, en plena polèmica pel projecte de conversió per a via- nants de l’avinguda Carlemany, la creació d’un petit tramvia turístic que recorregués els eixos comer- cials. Ara, amb el canvi polític a la corporació d’Andorra la Vella, el cònsol menor replantejarà la pro- posta als seus homòlegs, ja que creu que “és una solució boníssi- ma per a Andorra”. La seva idea és que el giny elèctric pugui unir l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella amb l’església de Sant Pere Màrtir, a la part alta d’Escaldes- Engordany. Segons Calvet, els dos comuns es podrien permetre la instal·lació d’aquest transport, a imatge del de San Francisco, que pot ser controlat per un únic con- ductor, que a més el faria girar a mà quan arribés al final de la línia. Tot i desconèixer els terminis que es marca la nova cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Mar- sol, per iniciar el projecte de fer peravianantsunapartdel’avingu- da Meritxell, Calvet es va mostrar convençut ahir que “amb aquest nou equip ho podran fer”. El còn- sol menor d’Escaldes-Engordany esperarà que el nou equip s’instal- li i “es faci seu el Comú” d’Andor- ra la Vella, abans de recuperar la seva proposta de crear un tramvia que recorri els eixos comercials entre les dues parròquies de les valls centrals. De moment, però, la qüestió està només en la fase d’“idea” i no s’ha fet cap pas per discutir-la amb comerciants i ciu- tadans. La “voluntat” és parlar-ne abans amb els cònsols d’Andorra la Vella, “però primer hem de dei- xar que es facin seu el Comú”, va afegir Calvet. Independentment que s’aca- bi fent, Calvet va considerar que “és una solució boníssima per a Andorra, segur, n’estic conven- çut”, i a més és assumible pels dos comuns. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Turistes a l’avinguda Carlemany en el dia Vivand. // J.G. AJuTs d’efICIènCIA enerGèTICA El Govern dedica 22.352 € per a la millora energètica El Govern ha acordat concedir ajuts per a la millora de l’efi- ciència energètica dels edi- ficis per un valor de 22.352 euros. Així apareix publicat aquest dimecres en el Butlletí Oficial del Principat d’Andor- ra (BOPA), en un edicte que posa en relleu que la suma total es repartirà entre onze ajuts. L’import més elevat són 9.723 euros, destinats al canvi de finestres, mentre que la res- ta serviran per a la millora de l’eficiència energètica. L’im- port més baix és de 535 euros. Aquests ajuts estan destinats a obres diverses per millorar l’eficiència energètica d’edifi- cis ja construïts. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra OrdInO Jean-Luc Herbert dóna vida a Lego El fotògraf Jean-Luc Herbert exposarà, del 4 al 16 de gener, a la sala La Buna la mostra titulada La galeria del Ego. Els protagonistes són els personatges de Lego, que cobren vida en escenaris familiars. // COMÚ d’OrdInO
 9. 9Dijous, 31 de desembre del 2015 Vehicles Assegurem el teu vehicle amb les cobertures que s’adaptin millor a les teves necessitats, incloent-hi l’Assistència en Viatge des del Km 0 i opció de Vehicle de Substitució. llAR Assegurem el teu habitatge i la teva comunitat, siguis propietari o llogater, es tracti d’una residència principal o secundària, incloent- hi en tots els casos la garantia de Fenòmens Naturals. sAlUT Assegurem la teva salut, siguis assalariat, autònom o tinguis una professió liberal, amb garanties bàsiques que et cobreixen el 100% de la tarifa sanitària de la CASS i d’altres més completes amb Quadre Mèdic Privat per a fora del Principat d’Andorra. NeGOcis Assegurem el teu negoci del tipus que sigui, amb cobertura dels béns professionals i la teva Responsabilitat Civil Professional. ViDA Assegurem la teva tranquil·litat i el benestar dels teus. Tenim cobertura d’accidents i exèquies per cobrir aquelles situacions imprevistes de la vida Av. Del Fener, 15-17, Edifici Picó, 1r C · AD500 Andorra la Vella · Fax. 846 888 Tel.: 827 888 · innova@andorra.ad · www.innovaassegurances.ad Desitgem als nostres amics i clients un feliç 2016
 10. 10 Dijous, 31 de desembre del 2015 Esports BÀSQUET La Copa del Rei no obsessiona //El director esportiu del BC MoraBanc, Francesc Solana, només pensa a millorar La Copa del Rei de la Corunya és en boca de tots els aficionats. Del somni s’ha passat a una rea- litat. La sisena posició a la Lliga ACB engresca. Ha omplert el dipòsit del club i dels seus se- guidors. Això sí, el cos tècnic, la directiva i els jugadors s’agafen com ferro roent a la filosofia de partit a partit. Queden quatre jornades per a la finalització de la primera volta. Diumen- ge, partit a les sis de la tarda a la difícil pista del Rio Natura Monbus Obradoiro, després visita del València Basket i el Baloncesto Sevilla i, per acabar, visita a Vitòria contra el Labo- ral Kutxa. Sembla, per la igual- tat que hi ha potser és massa arriscat, que amb dues victòries la classificació per a la Copa del Rei és una possibilitat, però el missatge del club és clar. Ahir va comparèixer a la roda de premsa el director esportiu, Francesc Solana. El dissenya- dor de la plantilla, força crític quan les coses van mal dades, va tenir un discurs conservador. “Primer de tot no tenim com un objectiu arribar a la Copa del Rei. Nosaltres, en el segon any a l’ACB, no ens vam posar aquesta fita, sinó fer-ho millor que l’any anterior. Sempre hem d’intentar créixer. Estem en una bona situació. Contents, però abans de dir que estàs sa- tisfet has d’arribar a l’objectiu marcat. Estem en la bona línia. Estem ben situats, sí, tot i que sent realistes el nostre calendari és molt complicat. Intentarem anar partit a partit. No ens ob- sessiona la Copa del Rei perquè no la tenim com a objectiu pri- oritari. Ni tampoc farem tots els possibles per aconseguir-ho”, va assegurar Solana, que en la seva última compareixença va donar un toc d’atenció als jugadors. La resposta: dels últims vuit partits, sis victòries. “No crec que la reacció sigui pel toc d’atenció que vaig donar sinó perquè vam seguir creient en el que fèiem. Tothom va as- sumir la responsabilitat que li pertocava. Part del canvi va ser aquest. Tothom va posar la res- ponsabilitat individual a dispo- sició de l’equip, i llavors va ser quan vam fer un salt qualitatiu important.” A l’hora de fer números, So- lana té clar que això d’utilitzar la calculadora i fer el compte de la vella no és per a ells. “El nos- tre calendari és complicat i no- més hem de pensar a tirar enda- vant el següent partit. Sí que és veritat que arribar amb 9 o 10 victòries et dóna opció d’estar entre els vuit primers, però ser vuitè no et garanteix gran cosa tal com està tot.” ¿I quina és la clau d’aquesta millora? “Hem partit de les bones defenses i del bon ritme defensiu. L’equip se sent més còmode. El ritme, la intensitat, la duresa, el rebot... Tot et dóna les claus per estar després bé en atac. L’exemple podria ser el tercer quart contra el Fiatc Joventut Badalona o el primer quart contra l’Herbalife Gran Canària.” Si la filosofia de partit a partit no l’abandonen també s’aferren a la de no tocar res si tot funci- ona. I de moment no pensen en cap fitxatge per reforçar l’equip i ocupar la fitxa que el club dei- xa lliure per poder fer reforços. “No tenim cap data límit perquè no tenim cap mena d’urgències ni de presses. Evidentment que estem dins del mercat i si tro- bem alguna oportunitat ens ho pensarem. Això sí, és més difí- cil fitxar quan les coses van bé que quan van malament, ja que trastornar el que funciona no és bo.” Francesc Solana, sempre atent al mercat, no pensa en cap posició en especial. “En cap en concret. Has d’estar atent per reaccionar ràpid per si hi ha al- guna lesió. L’equip funciona bé, però si apareix alguna dificultat hem de ser ràpids.” Pel director esportiu, l’equip encara té marge de millora en al- guns aspectes. “Les llacunes de joc que tenim són importants. Les pèrdues de pilota. Aquests dos o tres minuts en què l’equip s’atura perquè no té lectura. Hem de tenir la mentalitat i la clarividència per poder llegir les dificultats que et planteja el rival. Per aquí passa la millora.” La Copa del Rei és a l’horitzó, i més propera que mai, però el Rio Natura Monbus és la se- güent final. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra David Navarro, que per la baixa de Víctor Sada per lesió va tornar a jugar de base. // j. g. El primer partit del 2016, diumenge a la difícil pista de Fontes do Sar de Santiago El Fontes do Sar és un autèntic fortí. Aquesta temporada han perdut una llarga etapa d’imbatibilitat en caure derrotats contra l’ICL Manresa. Els de Moncho Fernández van afrontar aquell partit sense el base irlandès Donnie McGrath i sense el pivot Juan- jo Triguero, i els va passar factura. Després van repetir derrota contra el potent Reial Madrid. Dues derrotes consecutives com a locals i aspiren a trencar aquesta ratxa, a la qual no estan gens acostumats, diumenge a les sis de la tarda amb la visita del BC MoraBanc Andorra. Els de Joan Peñar- roya, presumiblement, recuperaran el base Víctor Sada, que va jugar el par- tit de Champions for Unicef i han tin- gut refredat Luka Bogdanovic.“És una pista on feia un any que no perdien, a casa seva, i van trencar la ratxa contra el Manresa i després van perdre con- tra el Reial Madrid. “No serà un partit fàcil”, va indicar Francesc Solana. El Rio Natura Monbus té jugadors im- portants com l’escorta polonès Adam Waczynski, un gran killer, i l’ala pivot Angelo Caloiaro. Adam Waczynski, un ‘killer’. No ens obsessiona la Copa del Rei perquè no la tenim com a objectiu prioritari El nostre calendari és complicat i només hem de pensar en el proper partit Francesc Solana
 11. 11Dijous, 31 de desembre del 2015 E bàsquet Champions for Unicef deixa una recaptació de 2.049 euros Intent de bàsquet, tal com va escriure a les xarxes socials el corredor de curses de muntanya Òscar Casal, però la millor juga- da de pissarra en solidaritat, és a dir, els dos partits amistosos disputats ahir al poliesportiu d’Andorra, que van servir per recaptar un total de 2.049 euros, que es destinaran als projectes que l’Unicef té en marxa a la Re- pública del Congo. Va ser una jornada especial. Una oportunitat per veure les destreses o la manca de perícia de les personalitats de la soci- etat civil andorrana. També va haver-hi lesions i el partit va acabar amb taules, 45 a 45, en- tre els representants de Kinkala (Congo) i Obala (Camerun). El públic —el pavelló no estava gaire ple, com últimament ens tenen mal acostumats— s’ho va passar d’allò més bé amb els encerts, les pífies, els intents de jugades de cara a la graderia i sobretot les ganes de guanyar de cadascun dels jugadors. No hi va haver MVP, però sí que van apuntar maneres jugadors com Alfonso Torreño, que va arribar a jugar a la Lliga EBA, i Jordi Gallardo. D’altres, amb passat basquetbolístic a nivell profes- sional, com Francesc Solana i Perico Pràxedes, es van retro- bar amb el parquet i les anelles de les cistelles del poliesportiu d’Andorra. El segon partit, entre Brazza- ville (Congo) i Bamena (Came- run), va servir per veure la poca habilitat tècnica dels pilots resi- dents de motos com Aleix i Pol Espargaró i Ricky Cardús, però això sí, van aixecar més d’un somriure. El gran atractiu va ser veure la gran diferència d’alça- da entre els corredors de curses de muntanya i els jugadors del MoraBanc. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Els partits de Champions for Unicef, un èxit de recaptació. // j. g. poliesportiu Els Andorra Outdoor Games, el 23 i 24 de juliol Segona edició dels Andorra Outdoor Games, que ja escal- fen motors. La prova, que va celebrar el curs passat la pri- mera edició a Naturlàndia i que va tenir un total de 1.200 participants, ja té data per a la segona edició: el 23 i 24 de juliol. Durant dues jornades es podrà gaudir de l’esport, l’alta muntanya i el bon am- bient. En aquesta nova edició, els Andorra Outdoor Games inclouran tres modalitats es- portives en lloc de les cinc d’aquest 2015. Andorra Tri- atló, Trail Pic Negre i MTB Challenge seran les competi- cions protagonistes d’un pro- grama repartit novament en dues jornades. Aquestes tres exigents proves es disputaran en circuits durs. La temporada passada, en la primera edició, en la Trail Run de 23 quilòmetres la victòria va ser per a Francesc de Lanuza, seguit per Noé Fernández i José Guerrero. En la Trail Run de 16 quilò- metres es va imposar l’atleta Pep Sansa, seguit de Xavier Valldeoriola i Jordi Royo. Els Andorra Outdoor Games van comptar amb el suport de Marcel Zamora, Núria Picas i Pau Zamora. Una prova que té el suport d’Andorra Turis- me i que repetirà experiència al Principat. Un espectacle que espera millorar per a la temporada vinent. Redacció //Andorra la Vella @mes_andorra Els Outdoor Games.
 12. 12 Dijous, 31 de desembre del 2015 ClassifiCats FEINA Consulta de TAROT tel.: 334 255 ImmoblEs EMPRESA DEL SECTOR UBICADA AL PRINCIPAT D’ANDORRA NECESSITA: TÈCNIC SUPERIOR O GRAU MITJÀ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, AMB TITULACIÓ EN ENGINYERIA INDUSTRIAL O SIMILAR, TÈCNICA O SUPERIOR, amb experiència en servei de prevenció de riscos laborals en empreses del sector. Es valorarà coneixements d’implantació i gestió d’OHSAS 18001 i d’altres sistemes de qualitat. IMPRESCINDIBLE CATALÀ ESCRIT I PARLAT CORRECTAMENT, es valoraran altres idiomes. Interessats, envieu currículum vitae a l’adreça de correu electrònic vipsa@vipsa.ad TEL.: 32 12 48 ESCALDES PIS D’1 HABITACIÓ, SENSE MOBLES, AMB BALCÓ, ZONA PISCINES MONTANYA. PREU: 375 € ORDINO PIS D’1 HABITACIÓ, MOBLAT, MOLT SOLEJAT, SITUAT A PROP DEL CAMP DE FUTBOL D’ORDINO. PREU: 375 € ENCAMP PIS D’1 HABITACIÓ AL MIRADOR D’ENCAMP, CUINA SEPARADA AMB BALCONS. PREU: 300 € ImmoblEs Classificats, breus per paraules A partir de 4 €/dia Màxim 25 paraules Publicació mínima d’una setmana Publica el teu anunci en aquest esPai Informa-te’n al telèfon: 809 810 VENDA LLOGUER www.cisa.ad tel. 73 73 73 Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · comercial@cisa.ad /cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444/cisaandorra /CISA.Andorra CISA Andorra 00376 362666 / 00376 349444 Ref. 1765 AndoRRA lA VellA Àtic de luxe de 251 m2 . A la primera planta té una àmplia cuina, bugaderia, un petit bany, una terrassa exterior gran i un despatx.A la zona de nit, trobem dos dormitoris dobles amb armaris encastats i parquet. Disposa de bany complet i una habitació doble amb bany integrat. A la segona planta trobem una habitació o sala polivalent de jocs amb dormitori. Disposa d’una suite amb bany. En aquesta planta trobem una sauna. El menjador, les habitacions i les sales tenen terres de parquet.Té 3 places d'aparcament. Àtic amb vistes a les muntanyes i sol tot el dia. Sens dubte, una bona oportunitat. Preu: 1.267.000 € REF.1687 LA MASSAnA.Pis modern a la Massana. Disposa de 2 dormitoris amplis amb armaris encastats,1 bany complet i un saló menjador ampli, que juntament amb la cuina integrada fa la sensació d’amplitud.Té una plaça d’aparcament i un traster. Pis en un estat excel·lent.Idoni per a un lloguer permanent.Preu:600 € REF. 1755. ELTARTER. Modern pis completament moblat i equipat davant de les pistes delTarter. Dues habitacions dobles amb armaris de paret. Un bany complet. Cuina oberta i totalment equipada. Assolellat saló menjador amb terrassa. Una plaça de pàrquing i traster. Es pot llogar per tot l’any o per la temporada d’hivern. Preu: 650 € TAMBÉ PISOS DE LLOGUER PER LA TEMPORADA A PARTIR DE 350 EUROS! LL0291. LA MASSAnA. Pis assolellat i reformat situat a dos minuts del centre de la Massana.Tres habitacions dobles exteriors amb armaris de paret. Una suite. Saló menjador amb una terrassa i una xemeneia.Vistes impressionants. Cuina tancada equipada amb nevera, vitro i forn.Tres terrasses. PQ i traster. Preu: 650 €, despeses a part REF. 1763. LA MASSAnA. Àtic dúplex reformat en perfecte estat al centre de la Massana. La planta baixa consta de tres dormitoris. Dormitori principal amb bany privat, equipat amb jacuzzi i cabina de dutxa.Té una biblioteca que pot convertir-se en habitació amb bany. Cuina amb sor- tida a la terrassa. Gran terrassa de 75 m2 . Pis recentment remodelat i amb jardí de 20 m2 . Garatge per a 2 cotxes tipus box. Preu: 650.000 € OPORTUnITAT 1758. ERTS Apartament molt assolellat amb terrassa i vistes a la parròquia de la Massana.Acollidor menjador amb llar de foc i sortida a la terrassa. Cuina oberta totalment equipada. Una ha- bitació doble amb armaris encastats. Bany amb banyera. Golfes amb accés a la part superior amb dos llits indivi- duals. L’apartament es ven moblat. El preu inclou un traster en garatge. Preu: 65.000 € REF. R1117.ARInSAL Acollidor apartament en edifici modern a prop d’Arinsal. L’apar- tament té dues habitacions dobles i un bany. Cuina independent totalment equipada. Sala d’estar i habitacions amb parquet i armaris encastats a les habitacions. Bany amb banyera.Terrassa assolellada i vistes excel·lents.Aparcament gran, traster inclòs. Preu: 150.000 € OPORTUnITAT. REF. 1762 ERTS. Pis de 51 m2 molt assolellat i acollidor a la parròquia de la Massana. Disposa d’un dormitori doble amb armaris encastats.Té un saló menjador amb llar de foc i sortida a una amplia terrassa exterior. Cuina àmplia i totalment equipada, així com un bany amb banyera. Perfecte per a esquí de vacances o inversió. Disposa d’una plaça de pàrquing un ampli traster. Una oportunitat molt bona. Preu: 70.000 € REF.1759.ORDInO.Magnífic dúplex de 128 m2 a Ordino.Té 3 dormitoris dobles totalment exteriors i armaris encastats. Una de les habitacions és una suite amb banyera d’hidromassatge.Totes les habi- tacions són exteriors.Un bany complet a l’última planta.A la planta baixa hi trobem un bany,un ampli saló menjador amb accés a un jardí de 100 m2 .Menjador amb llar de foc i sostres amb bigues de fusta.La cuina és molt còmoda i espaiosa.Té un sistema d’aspiració centralitzada.Té dues places d’aparcament i dos trasters. Preu:443.155 € REF. 1761. LA MASSAnA. Aparta- ment excel·lent al centre de la Mas- sana, molt a prop de tots els serveis. El pis té 4 habitacions espaioses, una sala d’estar, cuina independent. Dormitoris i sala d’estar amb terra de parquet.Armaris encastats a totes les habitacions. L’apartament també té una altra gran sala amb cuina completa i un pati tancat. Calefacció central de gasoil. Disposa de pàrquing i traster. Preu: 230.000 € REF. 1751. ESCALDES-EnGORDAny Apartament de 110 m2 al centre d’Escaldes-Engordany. Molt a prop dels centres. 3 dormitoris dobles amb armaris encastats. Dos banys totalment equipats, un amb banyera i l’altre amb dutxa. El menjador és gran, té una bonica llar de foc i dóna accés a una terrassa.Acabats de luxe. La cuina és gran.Té un garatge. Gran oportunitat! Preu: 350.000 € REF. 1766. ELTARTER. Bonic apar- tament de 62 m2 davant les pistes d’esquí de Grandvalira. L’apartament disposa de dos amplis dormitoris dobles amb armaris encastats.Té un menjador confortable amb una cuina integrada totalment equipada. El saló ofereix unes vistes espectaculars a les pistes d’esquí de Grandvalira. Bany completament equipat. Es ven tot moblat. Ideal per a segona resi- dència. Inclou una plaça d'aparcament i un traster. Preu: 149.000 € Selecciona home/dona: PERSONAL DE VIGILÀNCIA Requisits: - Permís de treball o nacionalitat andorrana - Permís de conduir - Català i castellà - Bona presència Oferim incorporació immediata Interessats/ades, envieu CV a vipsa@vipsa.ad Cerca: Noia rentaplats amb coneixements de cuina Interessades, truqueu al tel. 829 948 RESTAURANT CA LA CONXITA
 13. 13Dijous, 31 de desembre del 2015 EntrEtEnimEnt Troba les diferències Troba les 7 diferències que hi ha entre les fotos. La foto original és la de l’esquerra. Solució del joc anterior sudoku 7 Descobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémer mesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres. VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis... www.cisa.ad 73 73 73 Troba la paraula amagada El concepte de bellesa més selecte a Andorra CaritaAndorra Tel: +376 73 76 73 Crta. d’Anyós - Anyós Park - la Massana la paraula amagada anterior és: Tramvia d _ _ _ _ _ _ 3 3 7 8 6 7 2 7 3 5 2 7 6 2 1 8 9 5 3 7 2 8 3 9 8 1 9 3 4 2 9 9 6 2 4 8 7 5 8 6 7 2 8 4 9 1 6 5 4 9 5 1 9 7 3 6781329564 452167839 369485271 624891753 913756482 875243916 538914627 297638145 146572398 963157248 412983657 758264319 647395182 325841796 891726534 176439825 584612973 239578461
 14. 14 Dijous, 31 de desembre del 2015 O Oci El vídEo amagat Per descobrir el vídeo amagat només has de tenir instal·lada una aplicació de lectura de codi QR al teu smartpho- ne. Utilitza-la per poder visualitzar així un vídeo diferent cada dia. Llegint codi QR... Lector codi QR cartellera Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Promoció vàlida de vehicles en estoc TECNOLOGIA PER A GAUDIR PROGRAMA SEAT IBIZA -2000 € Marta Pons Especialista en dietètica Centre d'Assessorament Dietètic +376 737 173 i nutrició Supervisa i equilibra tots els menús d’Anyós Park! Segueix-nos: De dilluns a dijous (excepte festius)* * CONSULTEU LA CARTELLERA A WWW.CINEMESILLA.COM CINEMES ILLACARLEMANY AMB EL CINEMA EN VERSIÓ ORIGINAL SUBTITULADA EN ESPANYOL CaRlItoS Y SNooPY, la PElíCUla Snoopy s’embarca en una gran missió com a as de l’aviació per enfrontar-se al seu enemic, el Baró Roig. Mentres- tant, Carlitos Brown també viurà la seva aventura. 15.45, 17.45, 19.45 StaR WaRS - El dESPERtaR dE la FUERZa Setena entrega de la saga de La guerra de les galàxies. Trenta anys després de la tornada del Jedi, la galàxia encara està en guerra. 16.00, 19.00. VOSe: 19.30 PalmERaS EN la NIEvE Any 1953. Dos germans viatgen des dels Pirineus fins a la colònia espanyola de Fernando Poo, una terra llunyana i exò- tica a Guinea Equatorial, per treballar en una plantació de cacau. 16.00, 19.00 El dESaFío Basada en la història real de Philippe Petit, un home que el 1974 va caminar sobre una corda fluixa estesa entre les torres del World Trade Center. 15.30, 18.00 oCHo aPEllIdoS CatalaNES Koldo posa rumb a Sevilla per convèn- cer Rafa que han de viatjar a Catalunya per rescatar Amaia, que s’ha enamorat d’un català. 17.30, 20.15 El vIaJE dE aRlo ¿Què hauria passat si l’asteroide que va canviar per sempre la vida a la Terra no hagués impactat al planeta? 15.30 cartellera
 15. 15Dijous, 31 de desembre del 2015 O horÒscop MESTRE TOUREMA Soluciona tots els teus problemes Resultats en 2 dies Tel. 0034 610 324 179 la recepta centre d’assessorament Dietètic Marta pons Jansana C/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.ad preparació: En una cassola saltem els escamarlans i els reservem. En el mateix oli saltem el pollastre amb sal i pebre i també el reservem. Fem el sofregit (ceba, tomàquet) i l’afegim al pollastre i ho deixem coure uns 10 minuts. Hi afegim un cullerot d’aigua i el vi i ho deixem coure 20 minuts. Mentrestant, fregim el pa i els alls. Col·loquem el pa fregit, els alls, una mica de vi, el julivert, les ametlles, la xocolata, una mica de sal i una cullerada del sofregit de pollastre al túrmix i ho triturem. Ho ajuntem tot i quan falti poc per acabar hi incorporem els escamarlans. És un plat molt ric en proteïnes. Els que pateixen d’àcid úric n’han de vigilar el consum! IngreDIents pollastre aMB escaMarlans · 1 pollastre tallat · 2 cebes grosses · 3 o 4 tomàquets madurs · 1 vas de vi (ranci, negre o blanc) · 2 cigales per persona · 10 o 12 ametlles torrades i pelades · 2 llesques de pa · 2 alls · 20 gr. de xocolata negra · oli · sal · pebre · julivert tv avuI us recoManeM... 22.08 Pel·lícula: Greystoke, la llegenda de Tarzan Els supervivents d’un naufragi viuen a la jungla, on mor la dona en donar a llum un nen, que serà adoptat pels micos. 22.00 El Resplandor: Especial Mota La resplendor de Kubrick és la pel· lícula escollida per conduir l’espec· tacle d’humor. 23.40 Cámbiame de año Campanades amb Marta Torné, Pelayo Díaz, Cristina Rodríguez i Natalia Ferviú des de la Puerta del Sol. 22.10 Sessió XL: La batalla de Anzio El 1944, tropes aliades procedents del nord d’Àfrica desembarquen a Anzio i un general intenta aixecar una fortalesa. 21.00 La noche en Paz: Especial Nochevieja Paz Padilla i Joaquín Prat seran els amfitrions d’aquest especial amb una varietat d’esquet· xos còmics i actuacions musicals. 22.30 El club de la comedia: Especial Nochevieja Alexandra Jiménez estrena nou progra· ma de monòlegs amb Arturo Valls, Paula Prendes i Miki Nadal, entre d’altres. 23.45 Campanadas 2016 Carlos Sobera i Cristina Pedroche acomia· den l’any des de la Puerta del Sol. 20.55 Film: Hugo Cabret París, anys 30. Un nen orfe, rellotger i lladre viurà una increïble aventura al costat d’una nena. 23.35 Especial Cap d’Any Els Quelcom són els en· carregats de donar la benvinguda al 2016. àrIes 21març - 20abril taure 21abril - 21maig Bessons 22maig - 21juny cranc 22juny - 23juliol lleó 24juliol - 23agost verge 24agost - 23setembre Balança 24setembre - 23 octubre escorpí 24octubre - 22novembre sagItarI 23novembre - 21desembre caprIcorn 22desembre - 20 gener aquarI 21gener - 19febrer peIxos 20febrer - 20març L’actitud mental estarà molt ben disposada. Hi haurà es· pai per a tot i per a tothom. Si estàs esperant uns diners que et deuen, el més as· senyat serà tenir paciència. Idees creatives et do· nen voltes al cap. Si les poses en pràctica, rebràs notícies. Segurament prendràs part en diverses aventures. Re· corda cuidar la salut. Recorda que avui aca· ba l’any. Relaxa’t i gaudeix del temps que passes amb els teus. L‘àrea dels diners estarà a bon resguard.Tan sols prepara’t per a un any millor. Bona salut. Cap d’Any equilibrat en l’àrea de la feina i els diners. És un bon moment per planificar. Projectes laborals que estaven estancats per falta de diners començaran a activar·se. L’àrea de l’economia seguirà beneficiant·se de l’acció lunar. No oblidis fer caminades. A la feina caldrà que apliquis la intuïció per afrontar situacions incòmodes. Perspectives interes· sants que t’ajudaran a avançar en les qüestions que t’interessen. Les teves condicions de salut milloren. Disposaràs d’una dosi extra d’energia.
 16. Sílvia Calvó Martí Rafel 22.000eurosenonzeajutsperalamillo- ra de l’eficiència energètica en edificis és unaxiframolt baixaquecalincrementar perteniredificisméseficients. Malgrat la manca de precipitacions, les estacions han mantingut les pistes en bon estat. Vallnord ha registrat 30.000 esquiadorsenlasetmanadeNadal. enviaUnsmsal747amblaparaUlaclaU “canvio”Aquesta és una secció d’intercanvi i donació d’objectes via SMS. Els missatges es publicaran com a mínim durant un dia. En cap cas s’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànon Baixada del Molí, 5 Andorra la Vella T. 809 810 | F. 829 810 mes@mes.ad | www.mes.ad de desembre del 2015 El diari s’imprimeix en paper reciclat Dijous 31 ¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciar algunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifesla foto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Si lafotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesde contingutinteriors,etrecompensarem! ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES Carretera d’Arinsal · Edifici Amadeus B · Local 3 · AD400 ARINSAL · Reserves : 838 566 / 353 780 CUINA BASCA MENÚ ESPECIAL CAP DE SETMANA amb postres i beguda inclosos 18 €+IGI HORARI D’ESTIU Dijous i divendres des de les 19 h. Dissabtes i diumenges de 12 a 16 h i de 19 a 3 de la matinada. En festes populars i dies d’activitats especials estarem oberts (consulteu horaris). MENÚ SIDRERIA MENÚS PER A GRUPS Gaudeix els caps de setmana amb els nostres plats d’“alubias” de Tolosa BARRA DE TAPES, RACIONS, ENTREPANS ‘CHULETONES’ I PEIX A LA BRASA TERRASSA //F. G. fotoreporter@mes.ad Aquest pas al passeig del riu d’Encamp, a l’altura del Complex, fa massa temps que està tancat al públic. el fotoreporter 331957 Cambio ruedas con llanta medida 175/65/13 .de contacto muy buen estado 324500 CANVIO REGALO 3 TELEVISORS DE TUBO AMB BON ESTAT I 4 SOFAS 337993 CANVIO Taula d cuina amb un calaix, molt antiga, d’antiquari 337993 CANVIO bolso de Bimba&Lola d color negre. Molt actual. 325601 Canvi Joguines x nen-nena: peluchos interactius, vaixells playmobil, puzzles 657811 Canvio mercedes 300Td 4X4 ,automa- tic revisat ,impecable. 339767 Canvio Iphone 4 ,8Gb 649071 BUSCO cotxe clasic estil escarbat, mini etc... Es igual l’estat en que estigui. 343198 ‘canvio’ PIS A ORGANYA 3 dormitoris,2 banys,asolellat,ascensor i parquing. 386927 CANVIO: coche saab93 2.2 gasoil per coche4x4 386927 CANVIO: moto kawasaki 125 de marc- has itv e revisions eb dia e dos cascos 331431 Busco moto 125cc...almenys que aguanti uns 8mesos... 327291 Canvio plaça de parquing Ubn.Camp de perot, fase 2 604941 Busco yamaha dt 200 para piezas 337993 CANVIO Oportunitat! Bolso motxilla Louis Vuitton. Nou sense estrenar. Molt maco 649071 BUSCO cotxe clasic estil escarbat, mini etc... Es igual l’estat en que estigui. 327291 Canvio plaça de parquing Ubn.Camp de perot, fase 2 325601 CANVI Dvd samsung color gris x canvi d menjador 325601 CANVI 5 sessions d’electroestimulacio a egv x no tenir temps. 351061 BUSCO Yamaha R6 en buen estado. 643775 CANVI Tabla snowboar + fijaciones marca Burton, 150 cmts.un solo uso practicamente nueva. 327291 Canvio plaça de parquing Ubn.Camp de perot, fase 2 331431 Busco moto 125cc...almenys que aguanti uns 8mesos. 602714 CANVIO BMW 320TD Compact 207.000km Totes les revisions a la BMW 380340 Canvio cadenes de cotxe noves per es- trenar!! 372543 Canvio 4 rodes de neu mida 195 65 r15 noves practicament 652255 CANVIO: audi a4 2.5 tdi 180cv 4x4 200000km impecable full equip. 329776 Canvio: 4 rodes de jeep Hyundai Santa Fe, de carretera amb janta or 329776 Canvio: 4 rodes de jeep Hyundai Santa Fe, de carretera amb janta or 383252 CANVI plaça de parking zona Valira Nova. cap un coche gran Europ-Auto SA · Tel.825 671 - europauto@seat.ad Promoció vàlida de vehicles en estoc TECNOLOGIA PER A GAUDIR PROGRAMA SEAT LEON -3000 € Av. Del Fener, 15-17 Edifici Picó, 1r C AD500 Andorra la Vella Tel.: 827 888 Móbils: 322 553 · 356 320 Fax. 846 888 innova@andorra.ad AUTO LLAR SALUT VIDA EXÈQUIES EMPRESA Bones festes