Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Helburuak eta edukiak

10.227 visualizaciones

Publicado el

Helburuak eta edukiak azaltzeko aurkezpena.

 • Sé el primero en comentar

Helburuak eta edukiak

 1. 1. HELBURUEN ZEHAZTAPENA
 2. 2. 1. HAUSNARKETA <ul><li>Zer da helburu bat zure hitzetan? </li></ul><ul><li>Zertarako baliatzen dituzu helburuak? </li></ul><ul><li>Idatz ezazu oraingo zure ikastalde baterako markatu duzun helburu bat. </li></ul><ul><li>Zergatik aukeratu duzu helburu hori zure talderako? </li></ul><ul><li>Zeren arabera formulatu duzu? </li></ul>Bikoteka elkartu eta bost minutuz galderak erantzun.
 3. 3. Erantzun-orria horman itsatsi Gainontzeko kideen orriak irakurri: Ba ote da testuen arteko ezberdintasunik? Talde handian: .-Ulertu ez duzuna galdetu .-Arreta eman dizuna aipatu feedbacka
 4. 4. 2. HELBURUEN BEHARRA <ul><li>Helbururik gabe eskolek ez dute iparrik. Dena dela, helburua ezin da edozein modutara definitu: gure lana behar bezala planifikatu eta ebaluatuko badugu, helburuak zehaztu behar ditugu. </li></ul><ul><li>Bestalde, helburuak ikaslearen benetako beharren arabera markatu behar ditugu eta eskoletan egingo dugun lanaren isla izan beharko dute; hau da, operatiboak izango dira. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Helburu motak </li></ul>“ Ikasleek lortu beharreko emaitzak esplizituki, zehazki eta behatzeko moduan adierazten duen enuntziatua da” “ Ikasleak lortu behar dituen emaitzak era globalean adierazten dituen enuntziatua da. Lortu beharreko portaerak zehaztu gabe edo inplizituki azaltzen dira ” <ul><li>Ezaugarriak: </li></ul><ul><li>Helburu orokorren zehaztapenak dira </li></ul><ul><li>Zuzenean ebalua ditzakegu portaera behagarri eta neurgarriak deskribatzen baitituzte </li></ul><ul><li>Ez dira anbiguoak: lortu beharreko portaera argiro eta ziurtasunez adierazten baitute </li></ul><ul><li>Ezaugarriak: </li></ul><ul><li>Ikasprozesua zuzentzen eta gidatzen dute </li></ul><ul><li>Interpretazio ezberdinak izan ditzaketen barne portaerak deskribatzen dituzte. </li></ul><ul><li>Ez dira behagarriak ez eta neurgarriak ere </li></ul><ul><li>Ebaluagarriak dira helburu operatibo moduan formulatzen baditugu </li></ul>Helburu operatiboa Helburu orokorra
 6. 6. ADIBIDEA <ul><li>A Helburua </li></ul><ul><li>“ Radar sistema baten kontrol mekanismoen erabilera kritikoki ulertzeko gai izan” </li></ul><ul><li>B Helburua </li></ul><ul><li>“ Radar sistema baten kontrol mekanismo guztien izenak aipatu” </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Helburuak zehazterakoan, kontuan izan beharrekoak : </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Gaitasun maila: </li></ul><ul><li>Formulazioetan“gai izango da” enuntziatuko dugu, eta ez “ahaleginduko da”. </li></ul><ul><li>Benetakotasuna: </li></ul><ul><li>Markatutako helburuak ikaslearen bizitza errealari lotutako jarduerak izango dira </li></ul><ul><li>Lorgarritasuna </li></ul><ul><li>Ebaluagarriak izango dira; emaitzak emango dituenak, maila etab... kontuan izanik. Lortuko ez duguna zertarako zehaztu? Ulermen mailako eginkizunak ulermen mailan markatu eta landuko ditugu. </li></ul><ul><li>Argitasuna: </li></ul><ul><ul><li>Aditz neurgarriak erabiliko ditugu neurgaitzak ekidinez: “Irakurritakoa ulertzeko gai da ” baino hobeto, “irakurritakoa laburbiltzeko gai da ”. Aditz neurgarriak ebaluagarriak izateaz gain, ikasleari zer eskatu behar zaion oso modu argian azalduko digute: </li></ul></ul>
 8. 8. Definitu, Hautatu, Osatu, Deskribatu, Azpimarratu, Zenbatu, Izendatu, Identifikatu, Bilatu, Sailkatu, Sortu, Lotu, Konpondu, Burutu, Finkatu, Zatitu, Jarri, Laburbildu, Bideratu, Osatu, Nahastu, Elkartu, Parekatu,Gaitzetsi, Eskatu, Ohartarazi, Azaldu, Zehaztu, Aurkitu, Formulatu,Bereizi, Itzuli, Interpretatu, Adierazi, Adibideak Eman, Antolatu, Egin, Konparatu (Alderatu), Negoziatu, Erabaki, Banandu, Desberdindu, Laburtu, Ordenatu, Moldatu, Berregin, Konbinatu, Bateratu, Arrazoitu, Iritziak Eman , Agindu, Ukatu Jakin Ezagutu Ulertu Antzeman Baloratu Analizatu Garatu Ikasi Konfiatu Saiatu Lortu ADITZ NEURGARRIAK HELBURUAK ZEHAZTEKO ERABILTZEKOAK ADITZ NEURGAITZAK HELBURU OROKORRAK FORMULATZEKOAK
 9. 9. 3. KOMUNIKAZIO GAITASUNAK <ul><li>Paperak hormetan utzirik eta esandakoa aintzat hartuz, honako galderak erantzungo ditugu hirukoteka: </li></ul><ul><li>.-Zer irakasten diegu ikasleei? </li></ul><ul><li>.-Zenbat alderdi ditu irakasten dugun horrek? </li></ul><ul><li>.-Zertan trebatzen ditugu ikasleak? </li></ul><ul><li>.-Zer nahi dugu gure ikasleek lor dezaten? </li></ul><ul><li>Erantzunak talde handian kontrastatuko ditugu </li></ul><ul><li>Irakurri honako testuok eta erantzunekin alderatu </li></ul>
 10. 10. Kurrikulutik hautatutako eta birformulatutako ideiak <ul><li>Hizkuntza gure eginkizunaren objektua da </li></ul><ul><li>Hizkuntza komunikaziorako erabiltzen dugun zeinu sistema da </li></ul><ul><li>Gizarte harremanetan ekintzen bitartez erabiltzen dugu hizkuntza </li></ul><ul><li>Gure ikuspegitik, hizkuntza ikastea honela definitu dezakegu: ikaslea hizkuntza ekintzetan (edo komunikazio eginkizunetan) trebatu komunikazioan arrakasta lor dezan </li></ul><ul><li>Komunikazioan arrakasta lortzeko lau komunikazio gaitasunak garatu behar ditugu: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gaitasun diskurtsiboa </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gaitasun linguistikoa </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gaitasun estrategikoa </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gaitasun soziolinguistikoa </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 11. 11. Zertan trebatu behar dugu ikaslea? Definiziook aipatutako gaitasunekin lotu <ul><li>Testuak ulertzeko eta sortzeko gaitasuna </li></ul><ul><li>Hizkuntza arauei jarraituz adierazpen egokiak ulertzeko eta sortzeko gaitasuna </li></ul><ul><li>Komunikazioaren testuinguru eta egoerara egokitzeko gaitasuna </li></ul><ul><li>Hizkuntzaren erabileran oztopoak gainditzeko eta komunikazioa eraginkortzeko gaitasuna </li></ul><ul><li>Soziolinguistikoa </li></ul><ul><li>Linguistikoa </li></ul><ul><li>Estrategikoa </li></ul><ul><li>Diskurtsiboa </li></ul>
 12. 12. 4. Formulaziorako proposamena <ul><li>Horren guztiaren ondorioz, helburuen barruan hiru eduki-mota bereiz daitezke: </li></ul><ul><li>Eduki pragmatikoak: testua + kontestua </li></ul><ul><li>Eduki psikolinguistikoak: estrategiak eta azpitrebetasunak </li></ul><ul><li>Eduki linguistikoak: adierazpide linguistikoak (hizkuntza formak), adierazpide testualak (lokailuak, testu antolatzaileak,...) eta adierazpide pragmatikoak (esakuneak, espresioak,...) </li></ul><ul><li>Helburuak definitzeko orduan ikasleak zein egoeratan edota zein eginkizunetan komunikatu behar duen definitzea da logikoena. Eduki pragmatikoak izango dira, beraz, helburu bihurtuko direnak. </li></ul><ul><li>Orain arte AEKn erabili izan dugun komunikazio-eginkizuna terminoa oso adierazgarria eta oso egokia da. Enpresetan lan eginkizuna ere erabili izan da: hori ere oso egokia da. </li></ul><ul><li>Eginkizuna definitzeko orduan, zeintzuk termino erabili? HEOKn honakoak agertzen dira: </li></ul>
 13. 13. mintzamenean (adib.): famili/lagunarteko solasak, telefonozko elkarrizketak, bat-bateko topaketak, kontaketak, argibideak, deskribapenak,... entzumena (aurrekoez gain): berriak, kantak, filmak, irrati-telebistetako iragarkiak,.... idatziak (irak. eta idaz.): oharrak, eskutitzak, argibideak (tresna baten funtzionamendua, lan bat egiteko,...), errezetak, horoskopoa, iragarkiak, albisteak, ipuinak, kronikak, postalak,... testu era elkarrizketak/bakarrizketak, azalpenak, instrukzioak, argudioak, narrazioak, deskribapenak testu mota EDUKI PRAGMATIKOAK: TESTUA publikoa • pribatua / urruntasunezkoa • gertutasunezkoa / hierarkikoa • solidarioa / formala • informala ikasle-irakasle / ikasle-ikasle / lagunak / guraso-seme-alabak / lankide - lankide / zuzendaria - langilea Komunikazioaren partaideen arteko harremana TREBETASUN EMAILEAK: informazio bat eskatu, zerbitzu baten berri eskatu, zalantza bat argitu, entzundako zurrumurruen berri eman, nork bere burua aurkeztu, proposamen bat egin, iradokizunak egin,... TREBETASUN HARTZAILEAK: informazioa jaso, zalantzak argitu, kontsultak egin, hipotesiak baieztatu, jakin-mina asebete, entzun-irakurritakoari buruzko iritzia eman. komunikazioaren xedea EDUKI PRAGMATIKOAK: KONTESTUA
 14. 14. ikasleak egin beharrekoa definitu: instrukzio zehatz batzuek diotena bete / jasotako informazioaren berri eman / mapa bat osatu / irudiak ordenatu / taula bete / galderak erantzun,... (trebetasun emaileen kasuan, neurri batean, komunikazioaren xedearekin bat etorriko dira) Eginkizunak euskara estandarra / herri-hizkuntza Hizkera (ahoz) egunerokoak • berezituak / hurbilak • urrunak / ezagunak • ez-ezagunak. Gaia eguneroko harremanak / familiartekoa / akademikoa / pertsonala / periodistikoa / aisialdikoa / lanekoa / literarioa Erabilera-esparrua zuzenean, aurrez aurre (bi pertsona edo talde txikia) / bitartekoak medio (telefonoa, irrati-telebista, megafonia,...) eskuz bat-batean idatziak, egunkaria, inprimakiak, foiletoak, postala liburuak, menuak, mapak, txostena,... Komunikazio-kanala <ul><li>Ahozkoan: </li></ul><ul><li>interakziozkoa: erantzun soilak, erantzunak zabaldu, galde-erantzunetan parte hartu, jatorrizko hiztunaren benetako jardunean partaidea izanik, </li></ul><ul><li>transakzionala: txanda laburreko elkarrizketak, azalpen laburrak, deskribapenak, narrazioak, argudioak </li></ul><ul><li>Irakurmenean: irakurgai erreala • pedagogikoa / euskaraz sortua • itzulpena </li></ul>Komunikazio-era erreala • fikziozkoa Komunikazio-egoera EDUKI PRAGMATIKOAK: KONTESTUA
 15. 15. <ul><li>ZEIN GAITASUN AGERTZEN DIRA HELBURU HONETAN? </li></ul>gramatikala soziolinguistikoa diskurtsiboa estrategikoa z erbaiten inguruko iritziak eta balorazioak / aurrez aurreko elkarrizketa informala <ul><li>ZERBAIT FALTA DA? </li></ul>
 16. 16. <ul><li>TESTUA / KONTESTUAREN ZEIN EZAUGARRI AGERTZEN DIRA HELBURU HONETAN? </li></ul>Trebetasuna Esparrua Testu mota Kanala z erbaiten inguruko iritziak eta balorazioak / aurrez aurreko elkarrizketa informala <ul><li>ZERBAIT FALTA DA? </li></ul>
 17. 17. Laburbilduz: gardentasunaren izenean (irakaslearentzat eta ikaslearentzat) aipaturiko edukietatik hiru gomendatuko genuke: Testua: testu-erak testu-mota baino pista gehiago ematen du. Esanguratsuena hautatuko dugu beti edo bien arteko nahastura. Testuingurua: erabilera-esparruak familiartekoa, eguneroko harremanetakoa eta lanekoa izango dira kasu gehienetan. Horrez gain, partaideen arteko harremana izan daiteke horretarako egokia. Testuinguruaren barruan ere asmo komunikatiboa agertzen da. Hau da, “zertarako?” galderari erantzuten diona. Adibidez: “ Telefonozko elkarrizketak egiteko gai izango da” enuntziatzen badugu, zertarako hitz egin aintzat hartu beharko dugu; Informazio bat eskatzeko/emateko, zalantzaren bat argitzeko, iritzia azaltzeko, aholkuak emateko, gomendatzeko, zoriontzeko…(garai bateko funtzioen parekoak)
 18. 18. Horren arabera helburu bat honela definituko dugu: Testua : oharra (testu mota: instrukzioak) Testuingurua : lankide bati Zertarako : lan bat nola egin behar duen azaltzeko. Definizioa: ohar bat idatzi lankide bati lan bat nola egin behar den azaltzeko. Aholku bat: beharrezkoa dena besterik ez definitu. Esate baterako: Testua: Bilera-deiak Testuingurua: lankideentzat (jakina, norentzat bestela) Zertarako: lankideei bilera baten berri emateko (jakina) Definizioa: bilera-deiak idatzi.
 19. 19. 5. Ariketa praktikoak <ul><li>Ondoren, mailaren arabera taldeka jarrita (hasierakoa, 1 a, 1 b, 2 eta 3) eta gure kurrikuluaren mailaketa eskuan, ondorengo helburuak (HKZtik ateratakoak) geure mailari dagozkion aztertuko dugu </li></ul><ul><li>Feedbacka: Emaitzak talde handian alderatuko ditugu </li></ul><ul><li>Soberan geratu diren helburuak denon artean birkokatuko ditugu </li></ul>
 20. 20. 1. Urratsa Oharrak Familia eta lagunen arteko oharretan azalpenak eta instrukzioak 2. Urratsa Elkarrizketa informalak Ohiko erosketetan azalpenak Berria Berri motzetan narrazioak eta azalpenak Prospektuak Errezetetan instrukzioak eta azalpenak 3. Urratsa Elkarrizketa informala Langileen arteko ohiko harremanetan deskribaketak Oharrak Telefonozko oharretan instrukzioak
 21. 21. 4. Urratsa Elkarrizketa formala Profesionalekiko ( mediku, zurgin...) elkarrizketetan azalpenak Ipuinak Alegietan narrazioak deskribaketak eta instrukzioak 5. Urratsa Eskutitza Iritzi eskutitzetan narrazioak eta argudioak Berria Berri normaletan narrazioak eta azalpenak 6. Urratsa Iragarki ofiziala Oposizio deialdietan azalpenak eta instrukzioak Eskutitza Curriculuma
 22. 22. 7. Urratsa Elkarrizketa informala Lagunen artean jai giroko narrazioak eta azalpenak. Elkarrizketa formala Hitzarmenen negoziazioan argudioak. Iragarki ofiziala Aktetan azalpenak eta argudioak. Berria Erreportaia. Azalpena, deskribaketa. 8. Urratsa Eskutitzak Maitasun eskutitza. Txisteak Txiste narratiboak.
 23. 23. <ul><li>Helburuak birmailakatu ostean birdefinituko ditugu falta diren elementuak gehituz eta soberan geratu direnak ezabatuz (ikus itzazue 17. eta 18. diapositibak </li></ul><ul><li>Adibidea: </li></ul><ul><ul><li>Familiarteko topaketa berezietan narrazioak eta azalpenak </li></ul></ul><ul><ul><li>Kurrikuluaren arabera hiru kontu agertu beharko lirateke garbi: testua zein den (testu mota edo testu era), testuingurua (soil-soilik pertinenteak direnak) eta asmo komunikatiboa. Horrelako zerbait izan daiteke: </li></ul></ul><ul><ul><li>Gertaera bat etxekoei kontatu eta horren inguruko azalpenak eman </li></ul></ul><ul><ul><li>Testu-mota: batez ere narratiboa, azalpenezko sekuentziak ere izango ditu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Testu-era: elkarrizketa, era inplizituan garbi agertzen da, beraz, zertarako idatzi? </li></ul></ul><ul><ul><li>Testuingurua: etxekoei </li></ul></ul><ul><ul><li>Asmo komunikatiboa: zerbait kontatu eta azalpenak eman. </li></ul></ul>
 24. 24. <ul><li>Orain hartu zure mailaketaren trebetasun bat eta maila horretarako gutxienez hiru helburu sortu </li></ul><ul><li>Adib: </li></ul><ul><ul><li>Ikaslearen eguneroko kontestu ezagunetan eta gai orokor eta arrunten inguruan, ikasleen arteko nahiz jatorrizko hiztunekiko elkarrizketetan parte hartzeko gauza izango da. Baita instrukzioak emateko, pertsonak eta objektuak labur deskribatzeko eta narrazio edo kontaketa laburrak antolatzeko ere. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lehen mailarako HEOK-k egiten duen definizioa da (mintzamena). </li></ul></ul><ul><ul><li>Horren arabera ikasleak gai orokorren inguruan elkarrizketetan instrukzioak emateko gai izan behar du. Horrek zer esan nahi du, nolako instrukzioak: </li></ul></ul><ul><ul><li>Makina bat nola funtzionatzen duen azaldu </li></ul></ul><ul><ul><li>Lan bat nola egin azaldu. </li></ul></ul><ul><ul><li>/.../ </li></ul></ul>
 25. 25. <ul><li>Hartu gogokoen edo gehien gorrotatzen dituzun ikasunitate, metodo eta material sortetatik liburuki batzuk (AOI AEK zein HABErenak; Solas-Jolas; Ahoz-Aho; IKA; bestelakoak…gogoratu HKZ landu dugula), eta bertan ageri diren helburuak edo komunikazio eginkizunak aztertu: formulazioetan nolako edukiak, trebetasunak, gaitasunak…markaturik agertzen dira? Zerbait faltan edo soberan daukate? Zein helbururen barruan kokatu ditzakegu? Helburu/Eduki horiekin eginkizun osoagoak definitu (gutxienez lau helburu material sorta ezberdinak erabiliz). </li></ul><ul><ul><li>Adib: </li></ul></ul><ul><ul><li>1 maila > Mintzamena > </li></ul></ul><ul><ul><li>Testua > elkarrizketa/bakarrizketa > bat-bateko topaketa </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontestua > berdinen arteko harremana + aurrez aurre </li></ul></ul><ul><ul><li>Asmo komunikatiboa > Entzundako zurrumurruen berri eman </li></ul></ul><ul><ul><li>FORMULAZIO POSIBLE BAT: lagun, ezagun, lankide... bati entzundako zurrumurru baten berri eman (gainontzeko elementuak soberan daude, ez duzue uste?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zein material sortak definitu ditu helburuak proposamenetik gertuen? </li></ul></ul>

×