Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Suxeito e predicado (con animación)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
As FunciÓNs SintÁCticas
As FunciÓNs SintÁCticas
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (19)

Anuncio

Más reciente (20)

Suxeito e predicado (con animación)

 1. 1. COMPOÑENTES DA ORACIÓN 3. COMPLEMENTOS 1. SUXEITO 3.1. Do predicado nominal - Definición - Atributo - Recoñecer o núcleo 3.2. Do predicado verbal - Unidades que - Complemento directo poden funcionar de - Complemento indirecto suxeito - Complemento - Suxeito elíptico circunstancial 2. PREDICADO - Definición - Recoñecer o núcleo - Tipos de predicado: nominal ou verbal - Tipos de verbos predicativos: transitivos ou intransitivos
 2. 2. O SUXEITO DEFINICIÓN É a parte da oración que nos indica que cousa ou quen realiza a acción. EXEMPLOS Ana casou con Mefisto ao rematar a universidade. Nuns minutos aparece na pantalla o esconxuro axeitado. FÍXATE O suxeito non ten un lugar fixo na oración; pode ir antes ou despois do verbo.
 3. 3. O SUXEITO Definición É a palabra máis importante Recoñecemento do suxeito. Sempre será un nome ou O NÚCLEO un pronome. DO SUXEITO Exemplos As follas caeron no chan.  Aquí o núcleo é un nome (substantivo). Eu sei o segredo de Lolo.  O núcleo desta oración é un pronome.
 4. 4. O SUXEITO a) Un nome ou substantivo: Xoán concedeu unha entrevista. UNIDADES QUE PODEN FUNCIONAR COMO SUXEITO b) Un pronome: El recibira unha carta do seu amigo. c) Unha frase nominal: formada sempre por un substantivo (núcleo) e outras palabras (determinantes, complementos…) A casa de Xoán ten tres habitacións. (Determinante + núcleo + complemento) A casa encantada ten tres habitacións. (Determinante + núcleo + complemento)
 5. 5. SUXEITO SUXEITO ELÍPTICO Definición É aquel suxeito que non está expreso na oración, é dicir, non aparece porque se sobreentende. Exemplo Aprobaron todos os exames do curso.  (Eles/elas) Viches algunha vez a Messi?  (Ti)
 6. 6. O PREDICADO DEFINICIÓN É a parte da oración que nos di o que fai o suxeito (predicado verbal) ou como é ou está o suxeito (predicado nominal). EXEMPLOS O tenreiro mancou unha pata na corte.  Predicado verbal A veterinaria está de vacacións.  Predicado nominal FÍXATE Pode haber oracións nas que o predicado estea formado unicamente por un verbo. O can ladra.
 7. 7. O PREDICADO Definición É a palabra máis O NÚCLEO Recoñecemento importante do predicado. DO PREDICADO Sempre será un verbo. Distinción entre verbos copulativos e verbos predicativos Os verbos copulativos son estos: ser, estar, parecer e semellar. Os verbos predicativos son todos os demais. Exemplos As vacas estaban desorientadas.  O núcleo é un verbo copulativo. As ondas do mar batían nas rochas con forza.  O núcleo é un verbo predicativo.
 8. 8. O PREDICADO TIPOS DE PREDICADO PREDICADO NOMINAL PREDICADO VERBAL  Formado por un verbo copulativo.  Formado por un verbo predicativo. O complemento recibe o nome de Os complementos poden ser de atributo. varios tipos: -Complemento directo. -Complemento indirecto. -Complemento circunstancial. E que son os complementos do predicado? Pois son aquelas palabras que completan a información do verbo, que nos din máis datos sobre o verbo.
 9. 9. O PREDICADO Exemplos de oracións con predicado nominal e unidades que poden funcionar de atributo. O que está en negriña e a diferentes cores é o atributo. ATRIBUTOS O gañador foi Carlos. Substantivo O GPS é un aparello electrónico Frase nominal A mesa está limpa. Adxectivo A miña casa é esa. Pronome Frase preposicional Diego é de Viana do Bolo. Adverbio O día do cumpreanos foi onte.
 10. 10. O PREDICADO VERBOS PREDICATIVOS INTRANSITIVOS TRANSITIVOS Son aqueles verbos que permiten que Son aqueles verbos que precisan de a oración teña significado completo complementos para que a oración teña aínda que non leve complementos. un sentido completo.
 11. 11. O PREDICADO Exemplos de oracións con verbos predicativos intransitivos: Meus pais chegaron… (Esta oración tería sentido sen ter que engadir complementos) Meus pais chegaron a casa… (Oración con complementos) Meus pais chegaron a casa da miña amiga. (Oración con complementos) Exemplos de oracións con verbos predicativos transitivos: Meus pais mercaron … (Esta oración non ten sentido completo se non lle engadimos complementos). A que a todos nos vén inmediatamente á cabeza a pregunta de que mercaron? Pois esa información que engadimos a maiores serían os complementos. Meus pais mercaron unha casa … (Oración con complementos) Meus pais mercaron unha casa en Cambre. (Oración con complementos)
 12. 12. PREDICADO COMPLEMENTOS DO PREDICADO VERBAL COMPLEMENTO COMPLEMENTO DIRECTO (CD) CIRCUNSTANCIAL (CC) COMPLEMENTO INDIRECTO (CI)
 13. 13. PREDICADO COMPLEMENTO DIRECTO (CD) DEFINICIÓN: É o elemento sobre o que recae directamente a acción do verbo. RECOÑECEMENTO:  Responde á pregunta “que + verbo?”  Pódese substituír por un pronome átono.  Permite pasar a oración a voz pasiva. (verbo ser + participio do verbo, de xeito que o complemento directo pasa a ser o suxeito). Exemplo: O meu can come as galletas.  CD Esta oración en voz pasiva sería: As galletas son comidas polo meu can.  Suxeito
 14. 14. PREDICADO COMPLEMENTO INDIRECTO (CI) Definición: É o elemento que indica quen recibe a acción do verbo. Recoñecemento:  Responde á pregunta “a quen (ou para quen) + verbo?”  Podémolo substituír por un pronome átono (me, che, lle, nos, vos, lles). Así na oración: A nai canta unha fermosa cantiga á súa nena, podemos substituír o CI quedando a oración do seguinte xeito: A nai cántalle unha fermosa cantiga. Neste caso o pronome átono “lle” fai a función de complemento indirecto (CI) na oración.
 15. 15. PREDICADO COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL (CC) Definición: É o elemento que expresa as circunstancias nas que ocorre a acción. Recoñecemento:  Responde a algunha destas preguntas clasificándose así en varios tipos: - “Onde?”  Complemento circunstancial de lugar (CCL). - “Cando?”  Complemento circunstancial de tempo (CCT). - “Como?”  Complemento circunstancial de modo (CCM). - “Canto?”  Complemento circunstancial de cantidade (CCC). - “Con quen?”  Complemento circunstancial de compañía. - “Con que?”  Complemento circunstancial de instrumento.
 16. 16. RECOÑECER COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS Meu irmán vive en Cambre. Caín a rolos. Iremos á discoteca con María. Raúl virá mañá. Ela traballou moito. Pegárono con pegamento.
 17. 17. POWERPOINT ELABORADO POLO:

×