Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Suxeito e predicado (con animación)

10.156 visualizaciones

Publicado el

Presentación Powerpoint sobre os compoñentes da oración (3º ciclo de Primaria). En galego.

Publicado en: Educación
 • Você pode obter ajuda de ⇒ www.boaaluna.club ⇐ Sucesso e cumprimentos!
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Suxeito e predicado (con animación)

 1. 1. COMPOÑENTES DA ORACIÓN 3. COMPLEMENTOS1. SUXEITO 3.1. Do predicado nominal- Definición - Atributo- Recoñecer o núcleo 3.2. Do predicado verbal- Unidades que - Complemento directo poden funcionar de - Complemento indirecto suxeito - Complemento- Suxeito elíptico circunstancial 2. PREDICADO - Definición - Recoñecer o núcleo - Tipos de predicado: nominal ou verbal - Tipos de verbos predicativos: transitivos ou intransitivos
 2. 2. O SUXEITODEFINICIÓNÉ a parte da oración que nos indica que cousa ou quen realiza a acción.EXEMPLOSAna casou con Mefisto ao rematar a universidade.Nuns minutos aparece na pantalla o esconxuro axeitado. FÍXATE O suxeito non ten un lugar fixo na oración; pode ir antes ou despois do verbo.
 3. 3. O SUXEITODefiniciónÉ a palabra máis importante Recoñecementodo suxeito. Sempre será un nome ou O NÚCLEO un pronome. DO SUXEITO Exemplos As follas caeron no chan.  Aquí o núcleo é un nome (substantivo). Eu sei o segredo de Lolo.  O núcleo desta oración é un pronome.
 4. 4. O SUXEITOa) Un nome ou substantivo:Xoán concedeu unha entrevista. UNIDADES QUE PODEN FUNCIONAR COMO SUXEITOb) Un pronome:El recibira unha carta do seu amigo.c) Unha frase nominal: formada sempre por un substantivo (núcleo) e outraspalabras (determinantes, complementos…)A casa de Xoán ten tres habitacións. (Determinante + núcleo + complemento)A casa encantada ten tres habitacións. (Determinante + núcleo + complemento)
 5. 5. SUXEITO SUXEITO ELÍPTICODefiniciónÉ aquel suxeito que non está expreso na oración, é dicir, non aparece porque sesobreentende.ExemploAprobaron todos os exames do curso.  (Eles/elas)Viches algunha vez a Messi?  (Ti)
 6. 6. O PREDICADODEFINICIÓNÉ a parte da oración que nos di o que fai o suxeito (predicado verbal) ou como é ouestá o suxeito (predicado nominal).EXEMPLOSO tenreiro mancou unha pata na corte.  Predicado verbalA veterinaria está de vacacións.  Predicado nominalFÍXATEPode haber oracións nas que o predicado estea formado unicamente por un verbo.O can ladra.
 7. 7. O PREDICADODefiniciónÉ a palabra máis O NÚCLEO Recoñecementoimportante do predicado. DO PREDICADO Sempre será un verbo. Distinción entre verbos copulativos e verbos predicativos Os verbos copulativos son estos: ser, estar, parecer e semellar. Os verbos predicativos son todos os demais. Exemplos As vacas estaban desorientadas.  O núcleo é un verbo copulativo. As ondas do mar batían nas rochas con forza.  O núcleo é un verbo predicativo.
 8. 8. O PREDICADO TIPOS DE PREDICADO PREDICADO NOMINAL PREDICADO VERBAL Formado por un verbo copulativo.  Formado por un verbo predicativo.O complemento recibe o nome de Os complementos poden ser deatributo. varios tipos: -Complemento directo. -Complemento indirecto. -Complemento circunstancial.E que son os complementos do predicado? Pois son aquelas palabras que completana información do verbo, que nos din máis datos sobre o verbo.
 9. 9. O PREDICADOExemplos de oracións con predicado nominal e unidades que poden funcionar de atributo. Oque está en negriña e a diferentes cores é o atributo. ATRIBUTOSO gañador foi Carlos. SubstantivoO GPS é un aparello electrónico Frase nominalA mesa está limpa. AdxectivoA miña casa é esa. Pronome Frase preposicionalDiego é de Viana do Bolo. AdverbioO día do cumpreanos foi onte.
 10. 10. O PREDICADO VERBOS PREDICATIVOS INTRANSITIVOS TRANSITIVOSSon aqueles verbos que permiten que Son aqueles verbos que precisan dea oración teña significado completo complementos para que a oración teñaaínda que non leve complementos. un sentido completo.
 11. 11. O PREDICADOExemplos de oracións con verbos predicativos intransitivos:Meus pais chegaron… (Esta oración tería sentido sen ter que engadir complementos)Meus pais chegaron a casa… (Oración con complementos)Meus pais chegaron a casa da miña amiga. (Oración con complementos)Exemplos de oracións con verbos predicativos transitivos:Meus pais mercaron … (Esta oración non ten sentido completo se non lle engadimoscomplementos). A que a todos nos vén inmediatamente á cabeza a pregunta de quemercaron? Pois esa información que engadimos a maiores serían os complementos.Meus pais mercaron unha casa … (Oración con complementos)Meus pais mercaron unha casa en Cambre. (Oración con complementos)
 12. 12. PREDICADO COMPLEMENTOS DO PREDICADO VERBALCOMPLEMENTO COMPLEMENTODIRECTO (CD) CIRCUNSTANCIAL (CC) COMPLEMENTO INDIRECTO (CI)
 13. 13. PREDICADO COMPLEMENTO DIRECTO (CD)DEFINICIÓN: É o elemento sobre o que recae directamente a acción do verbo.RECOÑECEMENTO: Responde á pregunta “que + verbo?” Pódese substituír por un pronome átono. Permite pasar a oración a voz pasiva. (verbo ser + participio do verbo, de xeitoque o complemento directo pasa a ser o suxeito).Exemplo: O meu can come as galletas.  CDEsta oración en voz pasiva sería: As galletas son comidas polo meu can.  Suxeito
 14. 14. PREDICADO COMPLEMENTO INDIRECTO (CI)Definición: É o elemento que indica quen recibe a acción do verbo.Recoñecemento: Responde á pregunta “a quen (ou para quen) + verbo?” Podémolo substituír por un pronome átono (me, che, lle, nos, vos, lles).Así na oración: A nai canta unha fermosa cantiga á súa nena, podemos substituír o CIquedando a oración do seguinte xeito: A nai cántalle unha fermosa cantiga.Neste caso o pronome átono “lle” fai a función de complemento indirecto (CI) naoración.
 15. 15. PREDICADO COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL (CC)Definición: É o elemento que expresa as circunstancias nas que ocorre a acción.Recoñecemento: Responde a algunha destas preguntas clasificándose así en varios tipos:- “Onde?”  Complemento circunstancial de lugar (CCL).- “Cando?”  Complemento circunstancial de tempo (CCT).- “Como?”  Complemento circunstancial de modo (CCM).- “Canto?”  Complemento circunstancial de cantidade (CCC).- “Con quen?”  Complemento circunstancial de compañía.- “Con que?”  Complemento circunstancial de instrumento.
 16. 16. RECOÑECER COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIAISMeu irmán vive en Cambre.Caín a rolos.Iremos á discoteca con María.Raúl virá mañá.Ela traballou moito.Pegárono con pegamento.
 17. 17. POWERPOINT ELABORADO POLO:

×