Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Tổng Quan Nền Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam quý 2 - 2014

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 34 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Tổng Quan Nền Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam quý 2 - 2014 (20)

Anuncio

Más de Digital Marketing (20)

Tổng Quan Nền Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam quý 2 - 2014

 1. 1. TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM QUÝ 2 - 2014 Prepared by Vietnam Retailer Service team Latest data point: May 2014
 2. 2. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 2 NỘI DUNG CHÍNH TỔNG QUAN NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NHANH TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ VĨ MÔ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 3 XU HƯỚNG NỔI BẬT CỦA THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
 3. 3. Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 3 Consumer Confidence Survey – Q4 – 2013 Field Dates: November 11 to November 29, 2013 TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ VĨ MÔ
 4. 4. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 4 9.5 8.4 6.6 12.6 19.9 6.5 11.8 18.1 6.8 6.0 7.8 8.4 8.3 8.5 6.3 5.2 6.8 5.9 5.3 5.4 5.5 3 4 5 6 7 8 9 0 5 10 15 20 TỈ LỆ LẠM PHÁT VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP HÀNG NĂM Ở VIỆT NAM Tỉ lệ lạm phát so với năm trước (%) Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm (%) Nguồn: gso.gov.vn, 2014 (dự báo): World Bank LẠM PHÁT ĐƯỢC GIỮ Ở MỨC THẤP Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng GDP vẫn thấp hơn giai đoạn trước năm 2008 và không có dấu hiệu tăng trưởng trong thời gian tới. Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng +5.78% Công nghiệp +5.45% Tài chính ngân hàng +5.51% Nông, lâm, ngư nghiệp +5.80% Nửa đầu năm 2014 so với cùng kỳ năm ngoái
 5. 5. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 5 -0.91 0.54 -0.96 1.32 0.02 0.34 -0.44 0.3 Chỉ số CPI so với tháng trước Chỉ số giá lương thực thực phẩm CPI 1.8 1.7 1.6 3.0 4.1 4.5 2.9 4.0 4.7 4.9 7.0 6.6 6.7 7.5 6.3 6.0 4.4 Chỉ số CPI so với cùng kỳ năm trước CHÍNH PHỦ NỚI LỎNG KIỂM SOÁT GIÁ THỰC PHẨM, KHIẾN GIÁ CẢ TĂNG VỌT Nguồn: gso.gov.vn Các hộ gia đình có mức thu nhập thấp nhất ảnh hưởng nhiều nhất.
 6. 6. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 6 NHỮNG DẤU HIỆU KHẢ QUAN CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM: XUẤT KHẨU VÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI FDI tăng trưởng cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư nước ngoài mặc dù gần đây vốn FDI giải ngân có dấu hiệu suy giảm. Một phần thặng dư thương mại đến từ việc tái cấu trúc nền kinh tế. Nguồn: gso.gov.vn Cán cân thương mại Tỷ USD 2006-2014 FDI & CÁN CÂN THƯƠNG MẠI + 49% - 53% Vốn FDI đăng ký Vốn FDI giải ngân Tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước (%) - MAT Jun’14 -4 -3 -2 -1 0 1 2
 7. 7. TỔNG QUAN NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NHANH
 8. 8. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 8 . 13.5% 8.1% 18.3% 0.3% 25.9% 18.0% 18.8% 11.5% 2.1% 1.1% -2.2% 0.3% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Unit value change Volume change Nominal growth Nguồn: Nielsen Regional Growth Reporter Q2-2014 – Quarterly versus year ago LẦN ĐẦU TIÊN TRONG 10 NĂM QUA, TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG VỀ SỐ LƯỢNG ÂM TRONG 3 QUÝ LIÊN TIẾP Tổng quan ngành hàng tiêu dùng nhanh – Total 6 Cities MT2 Partial
 9. 9. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 9 TẤT CẢ CÁC NGÀNH HÀNG ĐỀU BỊ ẢNH HƯỞNG Source: Nielsen Retail Audit - 6 Cities MT2 Partial, period up to June ‘14 -4% -5% -2% -8% 0% 3% 1% 1% -2% -3% 10% -4% 1% -7% -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 MAT TY vs YL Q2’14 vs Q2’13 Volume growth of Super categories – Total 6 Cities MT2 Partial
 10. 10. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 10 Tổng quan ngành hàng tiêu dùng nhanh – TT 6 Cities 9.0% 20.3% 1.8% 19.7% 8.2% 2.6% 2.1% -2.1% 1.3% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Thương mại truyền thống Unit value change Volume change Nominal growth Source: Nielsen Regional Growth Reporter Q2-2014 TT6 Cities and MT2 Partial, – Quarterly versus year ago TUY NHIÊN TẠI KÊNH TRUYỀN THỐNG ĐÃ CÓ DẤU HIỆU PHỤC HỒI
 11. 11. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 11 -0.2% 40.0% 37.7% 23.9% 9.2% 1.0% -3.1% 0.9% 0.3% -0.5% -3.2% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Unit value change Volume change Nominal growth MT – Like for Like Source: Nielsen Regional Growth Reporter Q2-2014, MT 2 Partial – Quarterly versus YA Note: Like for Like – Before 2013 is non-revamped; from 2014 is revamped data 28.0% 37.6% 31.7% 19.7% 23.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% MT - With store expansion TĂNG TRƯỞNG Ở KÊNH SIÊU THỊ ĐẾN TỪ CÁC CỬA HÀNG MỚI. NHÌN CHUNG CÁC CỬA HÀNG HIỆN CÓ BỊ ẢNH HƯỞNG TỪ VIỆC GIẢM SỐ LƯỢNG
 12. 12. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 12 Tổng quan ngành hàng tiêu dùng nhanh – Thành thị và Nông thôn Nguồn: Nielsen Regional Growth Reporter Q2-2014 – Quarterly versus year ago KHU VỰC NÔNG THÔN CÓ NHIỀU BIẾN ĐỘNG HƠN THÀNH THỊ VÀ CHƯA CÓ DẤU HIỆU PHỤC HỒI 4.7% 5.4% 4.6% 2.1% 0.6% 0.5% 0.9% 2.9% -0.6% 2.0% 9.7% -5.1% 1.6% -1.9% -3.1% -1.0% -2.2% 2.2% 6.7% 15.2% -0.6% 3.7% -1.3% -2.6% -0.1% 0.6% 1.6% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Thành thị 5.1% 14.5% -4.9% 16.6% 9.4% -0.2% -3.7% -8.6% -6.3% 8.1% 18.3% -0.9% 19.2% 11.8% 2.2% 0.0% -3.7% -1.5% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Nông thôn
 13. 13. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 13 Tổng quan ngành hàng tiêu dùng nhanh- On Premise vs Off Premise 6 Cities -6.6% 7.4% -8.3% -5% -12% -10% -7% -2.1% -1.4% 14.5% -4.8% 0.9% -7.1% -5.9% -5.5% -0.7% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% On Premise - 6 cities Nguồn: Nielsen Regional Growth Reporter Q2-2014 – Quarterly versus year ago This slide is retrieved for On-Premise Categories Only: Soft drinks, Gums, Beer, Energy Drinks, RTDM, RTDT, RTDC, Fruit Juice, Package Water, Sport Drinks TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC Ở ON-PREMISE ĐÃ CÓ DẤU HIỆU CHỮNG LẠI 7.5% 31.2% -1.1% -0.5% 8% -1.3% -2% -4% 1.8% 11.9% 37.2% 2.3% 2.7% 11.9% 1.9% 1.6% -1.6% 5.5% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Off Premise - 6 cities 55.7% 44.3% On Premise Off Premise
 14. 14. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 14 16% 8% 36% THỨC UỐNG ĐÃ CÓ DẤU HIỆU PHỤC HỒI TRONG KHI THỰC PHẨM VÀ SẢN PHẨM CHĂM SÓC CÁ NHÂN TIẾP TỤC SUY GIẢM 10.3% -1.7% -2.8% -4.0% 3.0% 6.3% 1.4% 3.8% -3.1% -3.2% 30.0% 16.3% 8.3% -1.3% -1.1% THỨC UỐNG THỰC PHẨM PERSONAL CARE Total 6 Cities MT2 Source: Nielsen Growth Reporter Q2-2014 – Quarterly versus year ago Tổng quan ngành hàng tiêu dùng nhanh – Total 6 Cities MT2 Partial
 15. 15. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 15 CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN TIẾP TỤC SUY GIẢM MẠNH Ở NÔNG THÔN 28.1% 29.2% 11.4% 2.2% -1.7% 13.2% 12.5% -3.2% -5.9% - 11.7% Source: Nielsen Growth Reporter Q2-2014 – Quarterly versus year ago Categories retreived for Rural: Shampoo, Hair Conditioner, Toilet Soap, Toothpaste, Toothbrush, Feminine Protection, Laundry, Dishwashing Liquid, Fabric Softener,Soft Drink, Energy Drink, RTD Tea, RTD Milk. 15.2% 6.2% -9.0% - 13.0% -18.4% 10.3% -1.7% -2.8% -4.0% 3.0% 17.1% 10.0% 4.8% 0.6% 2.6% 30.0% 16.3% 8.3% -1.3% -1.1% Nông thôn Total 6 Cities MT2 Thức uống Sản phẩm chăm sóc gia đình Sản phẩm chăm sóc cá nhân Thức uống Sản phẩm chăm sóc gia đình Sản phẩm chăm sóc cá nhân
 16. 16. HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
 17. 17. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 19 Nguồn: Vietnam Consumer Confidence Report Tại Việt Nam, chỉ số CCI vẫn thấp hơn so với mức trung bình của khu vực Base : All respondents n= 10078 CHỈ SỐ NIỀM TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG (CCI) VIETNAM CONSUMER INDEX ASIA PACIFIC CONSUMER INDEX 111 121 128 120 98 105 93 85 103 99 98 Chỉ số CCI của Việt Nam thấp hơn mức trung bình của khu vực 96 99 94 95 87 88 96 95 97 98 99 98 Chỉ số CCI của Việt Nam vẫn ở mức thấp
 18. 18. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 20 KINH TẾ VẪN LÀ MỘT TRONG NHỮNG MỐI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU, KẾ ĐẾN LÀ SỨC KHỎE. Những sự kiện gần đây khiến “duy trì hòa bình” trở thành mối quan tâm hàng đầu trong quý này. ID PH TH VN 0% 10% 20% 30% 40% FUTURE OF CHILDREN SUSTAINING PEACE THE ECONOMY JOB SECURITY WORK/ LIFE BALANCE JOB SECURITY POLITICAL STABILITY 4 MỐI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU TẠI THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI Source: CCI Report Q2-2014 HEALTH THE ECONOMY INCREASING UTILITY BILLS JOB SECURITY HEALTH THE ECONOMY WORK/ LIFE BALANCE POLITICAL STABILITY HEALTH
 19. 19. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 21 Base : All respondents who answered Yes to Q10 (Code 1) n=44 Source: Nielsen Consumer Confidence Index – Q2’13 NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐANG HẠN CHẾ CHI TIÊU CHIẾN LƯỢC CHI TIÊU CHIẾN LƯỢC TIẾT KIỆM “Gửi khoản tiền dư vào tài khoản tiết kiệm” đồng nghĩa với việc người tiêu dùng đang chi tiêu ít hơn Q: How to utilize spare cash after covering essential living expenses CHI TIÊU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ CHIẾN LƯỢC TIẾT KIỆM – QUÝ 2/2014 Q: Compared to this time last year, which of the following actions have you taken in order to save on household expenses? 63 63 62 Try to save on gas and electricity Spend less on new clothes Cut down on out-of-home entertainment % 72 74 77 79 1 % Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014
 20. 20. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 22 NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ THU NHẬP TRUNG CẤP Dân số có thu nhập trung cấp ngày càng đông ở Việt Nam trong những năm tới -> Phát triển các sản phẩm trong phân khúc người tiêu dùng này. Source: HIB – Nielsen database; OECD Development Centre ADB definition: 2 – 20 US$ spending per day 2010 2011 2012 2 9 27 39 20 3 4 14 32 34 14 2 6 21 38 25 8 2 Class A+ Class B Class C Class D Class E Class F 95 million in 2030 8 million in 2012 Middle class 44 million in 2020 Consumption $940 billion in 2030 $46 billion in 2012 $310 billion in 2020
 21. 21. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 23 3 XU HƯỚNG NỔI BẬT CỦA KINH TẾ VIỆT NAM Diện mạo mới của ngành bán lẻ Hàng cao cấp hay giá rẻ? Những câu chuyện về đổi mới
 22. 22. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 24 DIỆN MẠO MỚI CỦA NGÀNH BÁN LẺ
 23. 23. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 25 VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á Dân số (triệu người) Số lượng cửa hàng bán hàng tiêu dùng nhanh (‘000)* Thương mại truyền thống Thị phần về doanh thu% Urbanization % GDP per Capita index 2012 vs. 2009 (constant 2002 US$) Singapore 5.3 3.6 5% 100% 152 Malaysia 29.2 44.1 42% 73% 141 Thái Lan 66.8 389.2 50% 44% 138 Vietnam 88.8 520.0 87% 30% 168 Philippines 96.7 1067.4 50% 49% 145 Indonesia 246.9 2657.2 55% 51% 108 Nguồn World Bank Shopper Trends Shopper Trends Shopper Trends Worldbank Source: Pricing Practice SEANAP 2014 * Grocery & Drugstores *constant 2005 US$ 170 VIỆT NAM 93 INDONESIA 91 PHILIPPINES Số người trung bình trên một cửa hàng
 24. 24. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 26 No of outlets with an area < 2500 m. 55 18 17 16 13 14 11 6 2 60 42 19 21 19 14 13 20 6 4 68 31 19 26 19 15 13 21 6 4 December_2011 December_2012 December_2013 TĂNG TRƯỞNG VỀ SỐ LƯỢNG SIÊU THỊ Source: Nielsen Quarterly Retailer Update Report
 25. 25. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 27 103 78 100 25 17 17 Shop&Go Circle K B's mart Hapromart Ministop Family Mart 21 22 Guardian Medicare 106 72 44 4 40 7 9 6 10 71 31 28 3 17 19 17 13 8 7 7 3 1 2 1 1 1 Supermarket Minimart Convenience Store Health & Beauty Store Updated to 25/7/2014 Source: Nielsen Store Opening Tracking Jun‘ 14 B&B CÁC NHÀ BÁN LẺ ĐANG MỞ THÊM NHIỀU CỬA HÀNG TRONG QUÝ 2/2014
 26. 26. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 28 HÀNG CAO CẤP HAY GIÁ RẺ?
 27. 27. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 29 Source: Nielsen Retail Audit MAT Jun’14 PI: < 0.8 23% Volume % Growth YA Volume % Share HÀNG GIÁ RẺ ĐANG GIẢM, TRONG KHI HÀNG PHỔ̉ THÔNG VÀ CAO CẤP CŨNG KHÔNG TĂNG Người mua hàng giá rẻ đang cắt giảm chi tiêu ECONOMY Voice of Consumer «I used to have 5,6 items in my skincare regime, it’s now reduced to 2 or 3 then I use ingredient from my kitchen» Economic Downturn Quali Study, 14Q1 MAINSTREAM PI: 0.8 -1.2 59% PI: >1.2 PREMIUM 18%
 28. 28. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 30 AI BỊ ẢNH HƯỞNG NHIỀU NHẤT? Volume sale contribution of Price tier Volume % Growth of Economy Segment Source: Nielsen Retail Audit MAT Jun’14 -2.4 -2.6 -4.3 -6.1 -7.2 -7.3 -9.8 -10.2 -10.9 -11.4 -12.6 -22.1 -35.4 -37.0 -46.0 -54.7 -60.0 -50.0 -40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 Snack Msg-Bouillon MP CIG FS LP Face Care Pie & Sponge cake Beer Gums Sauces ED Repellents TP CSD RTDT 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 Snack Msg-Bouillon MP CIG FS LP Face Care Pie & Sponge cake Beer Gums Sauces ED Repellents TP CSD RTDT
 29. 29. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 31 30.1 17 50.9 23.2 60.2 3.8 12.8 MAINSTREAM ECONOMY VIETNAM’S DECOMPOSITION OF ‘PREMIUM’ Total FMCG VIETNAM % Value Sale PREMIUM Mid (PI: 1.5-1.8) High (PI: 1.8-3) Super (PI > 3) Low (PI: 1.2-1.5) 3.3% -9.8% 2% 18.1% Hàng giá rẻ đang giảm, trong khi hàng cao cấp bị phân khúc (PI: 0.8-1.2) (PI <= 0.8) (PI > 1.2) TỔNG QUAN VỀ PHÂN KHÚC GIÁ Value % Share Value % Chg YA x x Mainstream Economy -4.0% 1.9% -0.4% Economy Mainstream Premium Value Growth YA FMCG – 6 cities MT 2– MAT Jun’14 Source: Nielsen Retail Audit MAT Jun’14
 30. 30. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 33 NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ ĐỔI MỚI
 31. 31. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 34 Q2’ 13 Q3’ 13 Q4’ 13 Q1’ 14 Q2’ 14 154 178 162 176 225 7.3 8.5 7.6 8.0 10.0 NUMBER OF NEW LAUNCH SKUS THIS QUARTER % New items over Total active skus 565 652 832 770 610 7.4 8.6 10.6 9.3 7.7 901 1,015 1,162 850 1,142 7.8 8.6 9.5 6.9 8.9 BEVERAGE FOOD PERSONAL CARE SỐ LƯỢNG LỚN Ở NHIỀU NGÀNH HÀNG New launch on SKUs Level Source: Nielsen Retail Audit– 6 Cities MT2 Partial
 32. 32. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 35 Q2’ 13 Q3’ 13 Q4’ 13 Q1’ 14 Q2’ 14 3.4 17.1 8.3 6.2 19.8 3.3 5.1 2.5 4.5 3.3 VALUE SALE (‘BIL) % share 23.1 46.2 33.0 24.6 50.9 4.5 9.7 8.1 4.5 9.4 16.2 24.8 21.1 15.9 22.5 10.5 17.5 11.8 9.3 14.2 BEVERAGE FOOD PERSONAL CARE
 33. 33. Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 37 SẢN PHẨM MỚI Các nhà sản xuất ngày càng có nhiều sản phẩm mới CPI THỰC PHẨM VÀ TỔNG CPI Giá cả thực phẩm tăng gây áp lực cho người có thu nhập thấp THỊ TRƯỜNG HÀNG TIÊU DÙNG Doanh số giảm trong 4 quý liên tiếp, duy nhất so với khu vực châu Á Thái Bình Dường PHÂN KHÚC GIÁ RẺ Đang giảm doanh số nhiều nhất FDI Sự lạc quan của các nhà đầu tư nước ngoài GDP & LẠM PHÁT Lạm phát ở mức thấp nhưng tỷ lệ tăng trưởng GDP chậm hơn. NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM Lo lắng về nền hoà bình, công việc và sức khoẻ SUMMARY KÊNH HIỆN ĐẠI Đang phát triển; đặc biệt đến từ các nhóm cửa hàng mới trong quý vừa qua NGƯỜI TIÊU DÙNG Người tiêu dùng có thu nhập trung cấp ngày càng phát triển

×