Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Literatura, educació Emocional i diàleg a les aules

 1. Literatura, educació Emocional i diàleg a les aules. Núria Valls 70 ena Jornada DIM i 4a TROBADA D’EDUCADORS INNOVADORS A CATALUNYA Barcelona 18 de desembre 2018
 2. Lectura i emocions Si aconseguim que els estudiants descobreixin que poden gaudir llegint, ja hem assolit més del 50% dels objectius curriculars. R. Bisquerra Pensant en el futur de l’educació. 10 anys de debats amb la comunitat educativa. Any 2014. Barcelona. Fundació Jaume Bofill. Pàg. 50.
 3. Lectura i literatura  La persona que s’entusiasma amb la lectura, desitjarà continuar llegint al llarg de la vida . R. Bisquerra Pensant en el futur de l’educació. 10 anys de debats amb la comunitat educativa. Any 2014. Barcelona. Fundació Jaume Bofill. Pàg. 50. CC BY
 4. La lectura dels clàssics a l’escola Aquest és un dels grans reptes de l’educació actual: com motivar a llegir a partir d’emocionar- se en la lectura. R. Bisquerra Pensant en el futur de l’educació. 10 anys de debats amb la comunitat educativa. Any 2014. Barcelona. Fundació Jaume Bofill. Pàg. 50.
 5. El Petit Príncep  _Adéu li va dir.  -Adéu – va dir la guineu-. Aquí tens el meu secret. És molt senzill: només es veu bé amb el cor. L’essencial és invisible als ulls.  -L’essencial és invisible als ulls – va repetir el petit príncep, per recordar-se’n.  Antoine de Saint Éxupery 1999 Baecelona Emecé Editores.
 6. Diàleg amb la guineu  Curiosament, Antoine de Saint- Exupéry fa que el Petit Príncep dialogui amb un dels animals més estigmatitzats a la literatura: a les faules, a la literatura popular, la paraula guineu és sinònim de molts defectes i actituds condemnables.
 7. Crear espais de lectura col·lectiva
 8. Com afavorir el diàleg a les aules?  Afavorir l’expressió de les emocions derivades de la lectura, una forma de diàleg a les aules. CC BY-NC-ND
 9. Quins valors es transmeten mitjançant el diàleg?  El respecte mutu.  Aprendre a escoltar.  Saber esperar el torn de paraules.  Admetre diferents punts de vista sobre una mateixa lectura.  Dialogar sempre respectant els drets humans. En la pràctica del diàleg no hi caben ni la discriminació ni la manipulació.  El diàleg fomenta actituds de convivència i coneixement mutu.
 10. Diàleg al Renaixement : Don Quijote i Sancho Panza  Les històries fingides són tant millors , quant més s’acosten a la veritat o consemblança, i les veritables valen tant més com més veritables són.  Cervantes Don Quixot de la Mancha. Capítol LIX . 2005.Barcelona Edicions 62.
 11. Tanka del poeta Carles Riba dedicada a Joana Raspall quan estudiava en l’Escola de Bibliotecàries de Catalunya. La poesia? Cal cercar-la on tu saps ja que és, com la gràcia o com l’aigua pura i dura, d’una font emboscada. Per a Joana Raspall Carles Riba
 12. Bibliografia  Bisquerra,R. Pensant en el futur de l’educació. 10 anys de debats amb la comunitat educativa. Any 2014. Barcelona. Fundació Jaume Bofill. Pàg. 50.  Cervantes,M. Don Quixot de la Mancha. Capítol LIX. 2005. Barcelona Edicions 62.  Cervantes,M. El Ingenioso Hidlago Don Quijote de La Mancha. 2015. Editorial Anaya.  Dickens.C. Cançó de Nadal. 2012. Barcelona. Vicens Vives. Aula Literària.  Raspall,J. Instants (Haikus i tankas) 2009. Edicions de Llobregat. Sant Feliu de Llobregat.  Saint Éxupery, A. El petit príncep.1999. Barcelona Emecé Editores.
 13. Webgrafia  https://www.slideshare.net/marianuriavalls/la-importancia-de-la-poetisa- joana-raspall-en-la-educacin-literaria-infantil-i-y-juvenil (Consulta 5 d’octubre 2018)
Publicidad