Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Tk tech-green-biblio-10-11

626 visualizaciones

Publicado el

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Tk tech-green-biblio-10-11

  1. 1. ‫הטכניון – מכון טכנול וגי לישראל הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים‬ ‫סמסטר א תש"ע 1102-0102 קורס 319602‬ ‫בין אקולוגיה לטכנולוגיה - קיימות כמנוע צמיחה‬ ‫מרצה: תגית כלימור‬ ‫‪www.kkarc.com tagit@kkarc.com‬‬ ‫רשימת מקורות חלקית‬ ‫תאוריה‬‫-‪Abley, Ian. Sustaining architecture in the anti-machine age. Chichester, West Sussex, Wiley‬‬‫.1002 ,‪Academy‬‬ ‫אסופת מאמרים בין תחומית הבוחנת את יחסי הגומלין בין צמיחה, פיתוח טכנולוגי וקיימות.‬‫.2691 ,‪Carson, Rachel L. Silent spring. Boston, Mass, Houghton Mifflin‬‬ ‫ספר מכונן של רייצל קרסון, ביולוגית ימית, שהביאה לקדמת הבמה את ההשלכות הסביבתיות ההרסניות‬ ‫והבלתי הפיכות בגין הזיהום הנגרם על ידי האדם.‬‫.4991 ,‪Fry, Tony. Remakings :ecology, design, philosophy. Sydney, Australia Envirobook‬‬‫.1691 ,‪Jacobs, Jane. The death and life of great American cities. New York‬‬ ‫בקורת נוקבת על בינוי הערים האמריקאי והארת חשיבות התכנון העירוני לרווחת התושבים.‬ ‫.7991 ,‪Benyus, Janine M. Biomimicry :innovation inspired by nature. New York, Quill‬‬ ‫חשיבה יחודית על השיעור שניתן ללמוד מהטבע כדי ליצור סביבה בת קיימא. חשיבתה משפיעה על הדור‬ ‫החדש באדריכלות.‬‫‪Herman, Prigann, Heike Strelow and Vera David, eds., Ecological aesthetics :art in‬‬‫.4002 ,‪environmental design: theory and practice. Basel, Birkhauser‬‬ ‫ספר על אומנות ואקולוגיה.‬‫‪Marras, Amerigo, ed. ECO-TEC :architecture of the in-between. New York, Princeton‬‬‫.9991 ,‪Architectural Press‬‬ ‫אסופת מאמרים של אדריכלים ותיאורטיקנים המתמקדת בממשק שבין טכנולוגיה וקיימות.‬‫‪McDonough, William and Braungart , Michael. Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make‬‬‫.2002 ,‪Things. NY, North Point Press‬‬ ‫ספר רב השפעה של אדריכל וכימאי המציעים מהפכה בחשיבה באמצעות השמת העקרון של " מעריסה‬ ‫לעריסה" באדריכלות ירוקה על ידי לימוד מהטבע וישום מחזור רכיבי המבנה.‬‫1‬ ‫11-01-‪TK-tech-green-biblio‬‬
  2. 2. ‫.‪Orr, David W. Earth in mind :on education, environment, and the human prospect‬‬‫.4991 ,‪Washington, D.C. , Island Press‬‬‫.‪Orr, David W. Ecological literacy :education and the transition to a postmodern world‬‬‫.2991 ,‪Albany, N.Y. ,State University of New York Press‬‬ ‫‪Weinstock, Michael,The architecture of emergence : the evolution of form in nature and‬‬ ‫0102 ,‪civilization, John Wiley & Sons‬‬ ‫הספר עוסק בלימוד מורכבות הסביבה הפיזית והתרבותית ויחסי הגומלין בין הפרט והכלל. המוטו של הספר‬ ‫הוא חקירת הצורה כבבואה של השינוי וייחסי הגומלין מחוייבי המציאות בין כל התהליכים המתרחשים בעולמנו.‬‫.0002 ,‪Wines, James, Green Architecture, Koln, Germany. Taschen‬‬ ‫מהחלוצים בניסוח הכורח בתכנון מבנים משתלבים בסביבתם תוך מתן מגוון מבנים מאסכולות שונות.‬ ‫תל אביב, מכון השל,‬ ‫בנשטיין, גרמי, עורך. מקום למחשבה – מקראה בחשיבה והגות סביבתית בת זמננו.‬ ‫בשיתוף החברה להגנת הטבע והמשרד לאיכות הסביבה , 1002‬ ‫ברזל, אלכסנדר, עורך. עתידנו המשותף : אקולוגיה ועולם המחר, הנציבות העולמית של האו"ם לסביבה‬ ‫ולפיתוח, חיפה, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, עקד מוסד שמואל נאמן, 0991‬ ‫‪http://www.neaman.org.il/NeamanHeb/UpLoadFiles/DGallery/2472495780.pdf‬‬ ‫גרסטנפלד, מנפרד. סביבה ובלבול : מבוא לאקולוגיה עכשווית. הוצאת הקיבוץ המאוחד, 8991‬ ‫". בתוך אאוריקה כתב- עת להוראת מדעים‬ ‫דריפוס , עמוס . "המגוון הביולוגי בראי האתיקה הסביבתית‬ ‫וטכנולוגיה 61, אפריל 3002‬‫טל, אלון. הסביבה בישראל: משאבי טבע, משברים, מאבקים ומדיניות – מראשית הציונות ועד המאה ה 12. תל‬ ‫-‬ ‫אביב, הקיבוץ המאוחד , 2002.‬ ‫‫שטסל, זאב. אתיקה סביבתית .‫ירושלים ,האוניברסיטה העברית, המרכז להוראת המדעים, 9002.‬‫‪ ttp://www.ace.mmu.ac.uk/esd/menu.html‬‫‬‫‪h‬‬ ‫אנציקלופדיה בריטית בנושא קיימות המקנה מושגי יסוד ומידע רב.‬‫/‪http://www.worldwatch.org‬‬ ‫אתר המוקדש למחקר פיתוח בר-קיימא וצדק סביבתי‬ ‫‪Tides Foundation & Funders Workgroup for Sustainable Production and Consumption, The‬‬ ‫/‪Story of stuff, http://www.storyofstuff.com‬‬ ‫‪Global Footprint Network, http://www.footprintnetwork.org/index.php‬‬‫2‬ ‫11-01-‪TK-tech-green-biblio‬‬
  3. 3. ,‫ד"ר אטינגר , ליה, המחיר שמשלמת החברה הצרכנית - טביעת הרגל האקולוגית‬ http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/7143/68938/Forum68938M48I0.pdf ‫עירוניות מקיימת ובניה בת קיימא‬Edwards, Brian. Sustainable architecture: European directives and building design.Oxford, Architectural Press, 1999. .‫ספר המציג ראיה כוללת של מכלול נושאים בתחום הקיימות בתחום העירוני והבניני‬Frey, Hildebrand. Designing the city :towards a more sustainable urban form.London, E & FN Spon, 1999. .‫ספר הממקד את הדיון על מודלים עירוניים כגורם מוביל לשיקום ופיתוח ערים בנות קיימא‬Gauzin-Muller, Dominique. Sustainable architecture and urbanism :concepts, technologies,examples, Basel, Birkhauser, 2002. .‫ספר הבוחן היבטים סביבתיים עירוניים ובניינים תוך שילוב והמחשת הנושא באמצעות דוגמאות מאירופה‬Itoh, Shigeru ed., Proposals for SUSD international competition. Tokyo, Institute of BehavioralSciences (Japan), 2003. .‫תיעוד תחרות בינלאומית עם קבוצות עבודה ממקומות שונים בעולם המנסה להתוות חזון לערים קיימות‬Jenks ,Mike and Dempsey, Nicola. Future forms and design for sustainablecities. Amsterdam , Elsevier, 2005. .‫אסופת מאמרים העוסקים בבחינת השפעת התמורות בהתפתחות ותפקוד העיר על התכנון והעיצוב העירוני‬Low, Nicholas. The green city:sustainable homes, sustainable suburbs. Sydney, UNSWPress, 2005. . ‫ספר הבוחן את השפעת מצרף של שינויים בתחום העירוני והבניני כאחד ככלי לעיר בת קיימא‬Margolis, Liat and Robinson, Alexander. Living systems :innovative materials andtechnologies for landscape architecture. Basel, Birkhauser, 2007. .‫מבט על תכנון הנוף ככלי לקיימות‬Modell Kronsberg. sustainable building for the future, Hannover, Landeshauptstadt Hannover,Umweltdezernat, 2000. .‫שכונה בסמוך לאקספו של הנובר בגרמניה שתוכננה כשכונה ירוקה‬Moughtin, Cliff. Urban design: green dimensions. Oxford, Architectural Press, 1996. ‫ספר עם ראיה קלאסית הבוחנת את המרקמים הקיימים בעיר והממוקד על המבנה העירוני ,המקום הציבורי‬ .‫בעיר, על הרחובות והשכונות במושגים של שמירת אנרגיה וקיימות‬Pitts, Adrian. Planning and design strategies for sustainability and profit :pragmaticsustainable design on building and urban scales. Oxford, Architectural Press, 2004. ‫ספר הבוחן את כלכליות הבניה הירוקה באמצעות דוגמאות ברמה העירונית והבניניית‬3 TK-tech-green-biblio-10-11
  4. 4. Shashua-Bar, Limor. Development of an integrative model for evaluation of vegetation effectson the climate of an urban space. [supervision: Milo Hoffman, Yigal Tzamir], Haifa, Technion –Institute of Technology, 2005. .‫עבודת מאסטר החוקרת את השפעת הצמחיה על האקלים העירוני‬Toy ,Maggie, ed. The architecture of ecology. London, Academy Editions, 1997.Zeiher, Laura C. The ecology of architecture :a complete guide to creating the environmentallyconscious building. New York, Whitney Library of Design, 1996. ‫ספר מאמצע שנות התשעים הנותן רקע לצמיחת החשיבה הסביבתית והצעדים שנעשו בנושא באמצעות‬ .‫דוגמאות מארצות הברית‬ ‫גונן ענת ושות. עקרונות מנחים לתכנון ישובים ושכונות בני קיימא. משרד הבינוי והשיכון, אפריל 7002. מתוך‬ http://www.moch.gov.il/Moch/AdrihalRashi/EkronotManhimLetichnun.htm ‫עקרונות לבניה ירוקה במיקוד על מבנים‬Edwards, Brian. Green buildings pay. London, E & FN Spon,1998. .‫ספר המתמקד במקרה בוחן של מבני משרים, מסחר ואוניברסיטאות ומנתח את כלכליות הבניה הירוקה‬Gissen, David. Big & green :toward sustainable architecture in the 21 s. New York, PrincetonArchitectural Press, 2002. .‫שילוב של מאמרים ודוגמאות של מבנים בקנה מידה גדול, הממחישים את הפוטנציאל של בניה ירוקה‬Kwok, Alison G. The green studio handbook :environmental strategies for schematicdesign. Amsterdam, Elsevier, 2007. .‫מידע פרקטי המפרט מגוון רחב של גישות ואמצעים לתכנון מבנים יעילים וחוסכי אנרגיה‬Mendler, Sandra, William Odell, and Mary Ann Lazarus, eds., The HOK guidebook tosustainable design. Hoboken, N.J. , J. Wiley, 2006. .‫מידע פרקטי לתכנון מבנים ירוקים באמצעות המחשת הנושא באמצעות מקרי בוחן‬Powell, Robert. Rethinking the skyscraper :the complete architecture of Ken Yeang. London,Thames & Hudson, 1999. +RAMTV, Negotiate my boundary! : mass-customisation and responsive environments, Birkhauser, 2006 ‫בחינת הפוטנציאל הגלום בבחינה מחודשת של ההגדרה ואפשרויות השימוש בחללים במבנה לטובת חסכון‬ .‫במשאבים תוך מיקוד על פעילויות המשתמש‬4 TK-tech-green-biblio-10-11
  5. 5. Smith, Peter F. Sustainability at the cutting edge: emerging technologies for low energybuildings. Amsterdam, Elsevier, 2003. ‫סקירה ממוקדת על ההיבט האנרגטי של בנינים‬USA . Public / U.S. Department of Energy (DOE) and Public Technology, Inc. (PTI).Sustainable Building Technical Manual: Green Building Design, Construction and Operations .1996.http://www.p2pays.org/ref/04/03128/0312801.pdf .‫ספר מקיף שחובר על ידי גופים ממשלתיים עם אוריינטצי ה מעשית‬Yeang, Ken. Ecodesign : A manual for ecological design. Hoboken, N.J, Wiley, 2008. .‫קן יאנג , אחד מחלוצי הבניה הירוקה, פורס את משנתו האקולוגית‬Yeang, Ken with essays by Alan Balfour and Ivor Richards. Bioclimatic skyscrapers. London,Artemis, 1994. .‫בחינה מוקדת של קן יאנג על בניה גבוהה בראיה אקלימית ואקולוגית‬Yeang, Ken. Designing with nature : the ecological basis for architectural design. New York,McGraw-Hill, 1995.5 TK-tech-green-biblio-10-11

×