Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Trinhchieutongket

233 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Trinhchieutongket

 1. 1. http://tcnthapmuoi.dongthap.gov.vnhttp://tcnthapmuoi.dongthap.gov.vn LOGO SỞ LĐTB&XH ĐỒNG THÁP TRƯỜNG TC NGHỀ THÁP MƯỜI LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011-2012 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2012-2013
 2. 2. http://tcnthapmuoi.dongthap.gov.vnhttp://tcnthapmuoi.dongthap.gov.vn LOGO SỞ LĐTB&XH ĐỒNG THÁP TRƯỜNG TC NGHỀ THÁP MƯỜI LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011-2012 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2012-2013 CHƯƠNG TRÌNH BUỔI LỄ
 3. 3. http://tcnthapmuoi.dongthap.go CHƯƠNG TRÌNH BUỔI LỄ Chào cờ và hát quốc ca1 Tuyên bố lý do2 Giới thiệu đại biểu3 Hiệu Trưởng Trường phát biểu tổng kết và khai giảng 4
 4. 4. http://tcnthapmuoi.dongthap.go CHƯƠNG TRÌNH BUỔI LỄ Đại diện giáo viên nhà Trường phát biểu cảm tưởng5 P.Hiệu Trưởng đọc Quyết định khen thưởng và trao học bổng6 P.Hiệu trưởng đọc Quyết định tốt nghiệp và trao bằng7 Phát quà cho các học sinh vượt khó học tốt8
 5. 5. http://tcnthapmuoi.dongthap.go CHƯƠNG TRÌNH BUỔI LỄ Trao giấy khen và phần thưởng cho CBGV có thành tích tốt9 Trao giấy khen và phần thưởng cho GV đạt giải KK hội thi HGGV dạy giỏi toàn quốc 10 Phát biểu cảm tưởng của học sinh tốt nghiệp11 Phát biểu cảm tưởng của học sinh khóa mới12
 6. 6. http://tcnthapmuoi.dongthap.gov.vnhttp://tcnthapmuoi.dongthap.gov.vn LOGO SỞ LĐTB&XH ĐỒNG THÁP TRƯỜNG TC NGHỀ THÁP MƯỜI LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011-2012 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2012-2013 THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU
 7. 7. http://tcnthapmuoi.dongthap.go THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU Ông: Đỗ Minh TriếtÔng: Đỗ Minh TriếtÔng: Đỗ Minh TriếtÔng: Đỗ Minh Triết Bí thư Đảng ủy Sở, P.Giám đốc Sở LĐTB&XHBí thư Đảng ủy Sở, P.Giám đốc Sở LĐTB&XHBí thư Đảng ủy Sở, P.Giám đốc Sở LĐTB&XHBí thư Đảng ủy Sở, P.Giám đốc Sở LĐTB&XH ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO SỞ LĐTB&XHĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO SỞ LĐTB&XHĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO SỞ LĐTB&XHĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO SỞ LĐTB&XH 1111 Phòng Quản lý đào tạo nghề Sở LĐTB&XHPhòng Quản lý đào tạo nghề Sở LĐTB&XHPhòng Quản lý đào tạo nghề Sở LĐTB&XHPhòng Quản lý đào tạo nghề Sở LĐTB&XH2222 Ông: ………………………….Ông: ………………………….Ông: ………………………….Ông: ………………………….
 8. 8. http://tcnthapmuoi.dongthap.go THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU Bà: Trần Thị QuýBà: Trần Thị QuýBà: Trần Thị QuýBà: Trần Thị Quý P.Chủ tịch UBND huyệnP.Chủ tịch UBND huyệnP.Chủ tịch UBND huyệnP.Chủ tịch UBND huyện ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN THÁP MƯỜIĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN THÁP MƯỜIĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN THÁP MƯỜIĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN THÁP MƯỜI 1111 P.Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ AnP.Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ AnP.Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ AnP.Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ An2222 Ông: ………………………….Ông: ………………………….Ông: ………………………….Ông: ………………………….
 9. 9. http://tcnthapmuoi.dongthap.go THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Phòng LĐTB&XH huyệnPhòng LĐTB&XH huyệnPhòng LĐTB&XH huyệnPhòng LĐTB&XH huyện LÃNH ĐẠO CÁC BAN NGÀNH HUYỆN THÁP MƯỜILÃNH ĐẠO CÁC BAN NGÀNH HUYỆN THÁP MƯỜILÃNH ĐẠO CÁC BAN NGÀNH HUYỆN THÁP MƯỜILÃNH ĐẠO CÁC BAN NGÀNH HUYỆN THÁP MƯỜI 1111 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Phòng GD&ĐT huyệnPhòng GD&ĐT huyệnPhòng GD&ĐT huyệnPhòng GD&ĐT huyện2222 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Hội LHPN huyệnHội LHPN huyệnHội LHPN huyệnHội LHPN huyện3333
 10. 10. http://tcnthapmuoi.dongthap.go THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Huyện ĐoànHuyện ĐoànHuyện ĐoànHuyện Đoàn LÃNH ĐẠO CÁC BAN NGÀNH HUYỆN THÁP MƯỜILÃNH ĐẠO CÁC BAN NGÀNH HUYỆN THÁP MƯỜILÃNH ĐẠO CÁC BAN NGÀNH HUYỆN THÁP MƯỜILÃNH ĐẠO CÁC BAN NGÀNH HUYỆN THÁP MƯỜI 4444 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Đài truền Thanh huyệnĐài truền Thanh huyệnĐài truền Thanh huyệnĐài truền Thanh huyện5555 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trung Tâm GD Thường xuyên HuyệnTrung Tâm GD Thường xuyên HuyệnTrung Tâm GD Thường xuyên HuyệnTrung Tâm GD Thường xuyên Huyện6666
 11. 11. http://tcnthapmuoi.dongthap.go THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường CĐ Nghề Đồng ThápTrường CĐ Nghề Đồng ThápTrường CĐ Nghề Đồng ThápTrường CĐ Nghề Đồng Tháp LÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG NGHỀ TRONG VÀ NGOÀI TỈNHLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG NGHỀ TRONG VÀ NGOÀI TỈNHLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG NGHỀ TRONG VÀ NGOÀI TỈNHLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG NGHỀ TRONG VÀ NGOÀI TỈNH 1111 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường CĐ Nông Nghiệp Nam BộTrường CĐ Nông Nghiệp Nam BộTrường CĐ Nông Nghiệp Nam BộTrường CĐ Nông Nghiệp Nam Bộ2222 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường TC Nghề Vĩnh LongTrường TC Nghề Vĩnh LongTrường TC Nghề Vĩnh LongTrường TC Nghề Vĩnh Long3333
 12. 12. http://tcnthapmuoi.dongthap.go THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường TC Nghề Thanh BìnhTrường TC Nghề Thanh BìnhTrường TC Nghề Thanh BìnhTrường TC Nghề Thanh Bình LÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG NGHỀ TRONG VÀ NGOÀI TỈNHLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG NGHỀ TRONG VÀ NGOÀI TỈNHLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG NGHỀ TRONG VÀ NGOÀI TỈNHLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG NGHỀ TRONG VÀ NGOÀI TỈNH 4444 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường TC Nghề Hồng NgựTrường TC Nghề Hồng NgựTrường TC Nghề Hồng NgựTrường TC Nghề Hồng Ngự5555 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trung tâm GTVL Đồng ThápTrung tâm GTVL Đồng ThápTrung tâm GTVL Đồng ThápTrung tâm GTVL Đồng Tháp6666
 13. 13. http://tcnthapmuoi.dongthap.go THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường THPT Tháp MườiTrường THPT Tháp MườiTrường THPT Tháp MườiTrường THPT Tháp Mười LÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆNLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆNLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆNLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN 1111 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường THPT Đốc Binh KiềuTrường THPT Đốc Binh KiềuTrường THPT Đốc Binh KiềuTrường THPT Đốc Binh Kiều2222 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường THPT Trường XuânTrường THPT Trường XuânTrường THPT Trường XuânTrường THPT Trường Xuân3333
 14. 14. http://tcnthapmuoi.dongthap.go THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường THPT Mỹ QuýTrường THPT Mỹ QuýTrường THPT Mỹ QuýTrường THPT Mỹ Quý LÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆNLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆNLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆNLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN 4444 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường THPT Phú ĐiềnTrường THPT Phú ĐiềnTrường THPT Phú ĐiềnTrường THPT Phú Điền5555
 15. 15. http://tcnthapmuoi.dongthap.go THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường THCS TT Mỹ AnTrường THCS TT Mỹ AnTrường THCS TT Mỹ AnTrường THCS TT Mỹ An LÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆNLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆNLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆNLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN 1111 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường THCS Mỹ QuýTrường THCS Mỹ QuýTrường THCS Mỹ QuýTrường THCS Mỹ Quý2222 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường THCS Mỹ ĐôngTrường THCS Mỹ ĐôngTrường THCS Mỹ ĐôngTrường THCS Mỹ Đông3333
 16. 16. http://tcnthapmuoi.dongthap.go THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường THCS Láng BiểnTrường THCS Láng BiểnTrường THCS Láng BiểnTrường THCS Láng Biển LÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆNLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆNLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆNLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN 4444 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường THCS Mỹ HòaTrường THCS Mỹ HòaTrường THCS Mỹ HòaTrường THCS Mỹ Hòa5555 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường THCS Tân KiềuTrường THCS Tân KiềuTrường THCS Tân KiềuTrường THCS Tân Kiều6666
 17. 17. http://tcnthapmuoi.dongthap.go THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường THCS Trường XuânTrường THCS Trường XuânTrường THCS Trường XuânTrường THCS Trường Xuân LÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆNLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆNLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆNLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN 7777 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường THCS Hưng ThạnhTrường THCS Hưng ThạnhTrường THCS Hưng ThạnhTrường THCS Hưng Thạnh8888 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường THCS Thạnh LợiTrường THCS Thạnh LợiTrường THCS Thạnh LợiTrường THCS Thạnh Lợi9999
 18. 18. http://tcnthapmuoi.dongthap.go THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường THCS Phú ĐiềnTrường THCS Phú ĐiềnTrường THCS Phú ĐiềnTrường THCS Phú Điền LÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆNLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆNLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆNLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN 10101010 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường THCS Thanh MỹTrường THCS Thanh MỹTrường THCS Thanh MỹTrường THCS Thanh Mỹ11111111 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường THCS Mỹ AnTrường THCS Mỹ AnTrường THCS Mỹ AnTrường THCS Mỹ An12121212
 19. 19. http://tcnthapmuoi.dongthap.go THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường THCS Đốc Binh KiềuTrường THCS Đốc Binh KiềuTrường THCS Đốc Binh KiềuTrường THCS Đốc Binh Kiều LÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆNLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆNLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆNLÃNH ĐẠO CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN 13131313 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. Trường THCS Nguyễn Văn TreTrường THCS Nguyễn Văn TreTrường THCS Nguyễn Văn TreTrường THCS Nguyễn Văn Tre13131313
 20. 20. http://tcnthapmuoi.dongthap.go THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. DNTN Cơ Khí Phan TấnDNTN Cơ Khí Phan TấnDNTN Cơ Khí Phan TấnDNTN Cơ Khí Phan Tấn ĐẠI DIỆN CÁC DOANH NGHIỆP HUYỆNĐẠI DIỆN CÁC DOANH NGHIỆP HUYỆNĐẠI DIỆN CÁC DOANH NGHIỆP HUYỆNĐẠI DIỆN CÁC DOANH NGHIỆP HUYỆN 1111 …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. DNTNDNTNDNTNDNTN2222
 21. 21. http://tcnthapmuoi.dongthap.go THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU Ông: Nguyễn Thanh Minh HiềnÔng: Nguyễn Thanh Minh HiềnÔng: Nguyễn Thanh Minh HiềnÔng: Nguyễn Thanh Minh Hiền Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trườngBí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trườngBí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trườngBí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường LÃNH ĐẠO TRƯỜNG TC NGHỀ THÁP MƯỜILÃNH ĐẠO TRƯỜNG TC NGHỀ THÁP MƯỜILÃNH ĐẠO TRƯỜNG TC NGHỀ THÁP MƯỜILÃNH ĐẠO TRƯỜNG TC NGHỀ THÁP MƯỜI 1111 P.Hiệu trưởng Nhà trườngP.Hiệu trưởng Nhà trườngP.Hiệu trưởng Nhà trườngP.Hiệu trưởng Nhà trường2222 Ông: Lê Minh ChâuÔng: Lê Minh ChâuÔng: Lê Minh ChâuÔng: Lê Minh Châu
 22. 22. http://tcnthapmuoi.dongthap.go THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU Toàn thể các Phòng, Khoa và toàn thể học sinh của TrườngToàn thể các Phòng, Khoa và toàn thể học sinh của TrườngToàn thể các Phòng, Khoa và toàn thể học sinh của TrườngToàn thể các Phòng, Khoa và toàn thể học sinh của Trường TRƯỜNG TC NGHỀ THÁP MƯỜITRƯỜNG TC NGHỀ THÁP MƯỜITRƯỜNG TC NGHỀ THÁP MƯỜITRƯỜNG TC NGHỀ THÁP MƯỜI
 23. 23. http://tcnthapmuoi.dongthap.gov.vnhttp://tcnthapmuoi.dongthap.gov.vn LOGO SỞ LĐTB&XH ĐỒNG THÁP TRƯỜNG TC NGHỀ THÁP MƯỜI LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011-2012 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2012-2013 TRAO GIẤY KHEN CHO HỌC SINH KHÁ
 24. 24. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN GIẤY KHEN LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Võ Minh Hiếu KTDN K4-2N HS Khá Giấy khen 2 Lê Thị Huệ Phương KTDN K4-2N HS Khá Giấy khen 3 Phan Văn Tài KTDN K4-2N HS Khá Giấy khen 4 Nguyễn Thị Tuyết Nương KTDN K4-2N HS Khá Giấy khen 5 Nguyễn Trung Hiếu KTDN K4-2N HS Giỏi Giấy khen 6 Nguyễn Thị Thỳ Du KTDN K4-2N HS Giỏi Giấy khen
 25. 25. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN GIẤY KHEN LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 3 (3N) VÀ KHÓA 5(2N)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 3 (3N) VÀ KHÓA 5(2N)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 3 (3N) VÀ KHÓA 5(2N)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 3 (3N) VÀ KHÓA 5(2N) T T Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Lê Văn Đông ĐCN K3-3N HS Khá Giấy khen 2 Nguyễn Văn Phú ĐCN K5-2N HS Khá Giấy khen
 26. 26. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN GIẤY KHEN LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 4(2 NĂM)LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 4(2 NĂM)LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 4(2 NĂM)LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 4(2 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Lê Vũ Bình VTHC K4-2N HS Khá Giấy khen 2 Nguyễn Thị Kim Kha VTHC K4-2N HS Khá Giấy khen 3 Đồng Thị Trúc Linh VTHC K4-2N HS Khá Giấy khen 4 Võ Vương Tân Thượng Thẩm VTHC K4-2N HS Khá Giấy khen 5 Trần Thị Ngọc Thiện VTHC K4-2N HS Khá Giấy khen
 27. 27. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN GIẤY KHEN LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 5(2 NĂM)LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 5(2 NĂM)LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 5(2 NĂM)LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 5(2 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Nguyễn Thị Ngọc Chẩm VTHC K5-2N HS Khá Giấy khen 2 Nguyễn Văn Phường VTHC K5-2N HS Khá Giấy khen
 28. 28. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN GIẤY KHEN LỚP VĂN BẢO VỆ THỰC VẬT 5(2 NĂM)LỚP VĂN BẢO VỆ THỰC VẬT 5(2 NĂM)LỚP VĂN BẢO VỆ THỰC VẬT 5(2 NĂM)LỚP VĂN BẢO VỆ THỰC VẬT 5(2 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Đỗ Trung Hiếu BVTV K5-2N HS Khá Giấy khen 2 Nguyễn Văn Tam BVTV K5-2N HS Khá Giấy khen 3 Lương Văn Tâm BVTV K5-2N HS Khá Giấy khen 4 Trần Văn Tâm BVTV K5-2N HS Khá Giấy khen 5 Nguyễn Văn Út BVTV K5-2N HS Khá Giấy khen 6 Huỳnh Văn Toàn BVTV K5-2N HS Khá Giấy khen 7 Đoàn Văn Hưng BVTV K5-2N HS Khá Giấy khen
 29. 29. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN GIẤY KHEN LỚP KTSC&LRMT KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP KTSC&LRMT KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP KTSC&LRMT KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP KTSC&LRMT KHÓA 4 (2 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Nguyễn Thành Nhân KTSC&LRMT K4-2N HS Giỏi Giấy khen 2 Nguyễn Minh Thảo KTSC&LRMT K4-2N HS Giỏi Giấy khen 3 Nguyễn Văn Út KTSC&LRMT K4-2N HS Giỏi Giấy khen
 30. 30. http://tcnthapmuoi.dongthap.gov.vnhttp://tcnthapmuoi.dongthap.gov.vn LOGO SỞ LĐTB&XH ĐỒNG THÁP TRƯỜNG TC NGHỀ THÁP MƯỜI LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011-2012 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2012-2013 TRAO GIẤY KHEN VÀ HỌC BỔNG CHO HỌC SINH KHÁ
 31. 31. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG LOẠI KHÁ LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 5 (3 NĂM)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 5 (3 NĂM)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 5 (3 NĂM)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 5 (3 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Bùi Văn Hết ĐCN K5-3N HS Khá Học bổng + Giấy khen 2 Nguyễn Văn Dư ĐCN K5-3N HS Khá Học bổng + Giấy khen 3 Bùi Linh Trí ĐCN K5-3N HS Khá Học bổng + Giấy khen 4 Nguyễn Minh Lý ĐCN K5-3N HS Khá Học bổng + Giấy khen
 32. 32. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG LOẠI KHÁ LỚP KTSC&LRMT KHÓA 4 (3 NĂM)LỚP KTSC&LRMT KHÓA 4 (3 NĂM)LỚP KTSC&LRMT KHÓA 4 (3 NĂM)LỚP KTSC&LRMT KHÓA 4 (3 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Nguyễn Chí Thông KTSC&LRMT K4-3N HS Khá Học bổng + Giấy khen 2 Huỳnh Châu Giang KTSC&LRMT K4-3N HS Khá Học bổng + Giấy khen 3 Lê Văn Nhẩn KTSC&LRMT K4-3N HS Khá Học bổng + Giấy khen
 33. 33. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG LOẠI KHÁ LỚP CẮT GỌT KIM LOẠI KHÓA 5 (3 NĂM)LỚP CẮT GỌT KIM LOẠI KHÓA 5 (3 NĂM)LỚP CẮT GỌT KIM LOẠI KHÓA 5 (3 NĂM)LỚP CẮT GỌT KIM LOẠI KHÓA 5 (3 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Nguyễn Văn Hậu CGKL K5-3N HS Khá Học bổng + Giấy khen
 34. 34. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG LOẠI KHÁ LỚP KTML&ĐHKK KHÓA 5 (3 NĂM)LỚP KTML&ĐHKK KHÓA 5 (3 NĂM)LỚP KTML&ĐHKK KHÓA 5 (3 NĂM)LỚP KTML&ĐHKK KHÓA 5 (3 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Phan Văn Công KTML&ĐHKK K5-3N HS Khá Học bổng + Giấy khen 2 Nguyễn Văn Huy KTML&ĐHKK K5-3N HS Khá Học bổng + Giấy khen
 35. 35. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG LOẠI KHÁ LỚP BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA 5 (2 NĂM)LỚP BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA 5 (2 NĂM)LỚP BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA 5 (2 NĂM)LỚP BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA 5 (2 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Nguyễn Ngọc Quý BVTV K5-2N HS Khá Học bổng + Giấy khen 2 Lâm Thị Trầm BVTV K5-2N HS Khá Học bổng + Giấy khen
 36. 36. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG LOẠI KHÁ LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 4 (2 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Phạm Ngọc Khá VTHC K4-2N HS Khá Học bổng + Giấy khen 2 Hồ Thị Diễm Kiều VTHC K4-2N HS Khá Học bổng + Giấy khen 3 Nguyễn Văn Xinh VTHC K4-2N HS Khá Học bổng + Giấy khen 4 Đinh Thị Mỹ Phượng VTHC K4-2N HS Khá Học bổng + Giấy khen
 37. 37. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG LOẠI KHÁ LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 5 (3 NĂM)LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 5 (3 NĂM)LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 5 (3 NĂM)LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 5 (3 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Võ Thị Hồng Gấm CNTT K5-3N HS Khá Học bổng + Giấy khen
 38. 38. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG LOẠI KHÁ LỚP KTSC&LRMT KHÓA 5 (3 NĂM)LỚP KTSC&LRMT KHÓA 5 (3 NĂM)LỚP KTSC&LRMT KHÓA 5 (3 NĂM)LỚP KTSC&LRMT KHÓA 5 (3 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Trần Minh Tân KTSC&LRMT K5-3N HS Khá Học bổng + Giấy khen 2 Nguyễn Minh Tuấn KTSC&LRMT K5-3N HS Khá Học bổng + Giấy khen
 39. 39. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG LOẠI KHÁ LỚP KTDN KHÓA 5 (2 NĂM)LỚP KTDN KHÓA 5 (2 NĂM)LỚP KTDN KHÓA 5 (2 NĂM)LỚP KTDN KHÓA 5 (2 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Nguyễn Thị Diễm Thúy KTDN K5-2N HS Khá Học bổng + Giấy khen
 40. 40. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG LOẠI KHÁ LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 5 (2 NĂM)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 5 (2 NĂM)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 5 (2 NĂM)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 5 (2 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Trần Văn Dương Lil ĐCN K5-2N HS Khá Học bổng + Giấy khen 2 Nguyễn Văn Trung ĐCN K5-2N HS Khá Học bổng + Giấy khen 3 Nguyễn Hữu Vinh ĐCN K5-2N HS Khá Học bổng + Giấy khen
 41. 41. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG LOẠI KHÁ LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 4 (3 NĂM)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 4 (3 NĂM)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 4 (3 NĂM)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 4 (3 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Võ Quốc Trạng ĐCN K4-3N HS Khá Học bổng + Giấy khen 2 Ngô Tuấn Anh ĐCN K4-3N HS Khá Học bổng + Giấy khen 3 Nguyễn Bùi Ngọc Tố Trinh ĐCN K4-3N HS Khá Học bổng + Giấy khen 4 Huỳnh Văn Vỉnh ĐCN K4-3N HS Khá Học bổng + Giấy khen
 42. 42. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG LOẠI KHÁ LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Trần Hùng Sơn ĐCN K4-2N HS Khá Học bổng + Giấy khen
 43. 43. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG LOẠI KHÁ LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 5 (2 NĂM)LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 5 (2 NĂM)LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 5 (2 NĂM)LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 5 (2 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Huỳnh Thị Thu Ngoan VTHC K5-2N HS Khá Học bổng + Giấy khen 2 Nguyễn Văn Sĩ VTHC K5-2N HS Khá Học bổng + Giấy khen 3 Ngô Thị Diễm VTHC K5-2N HS Khá Học bổng + Giấy khen
 44. 44. http://tcnthapmuoi.dongthap.gov.vnhttp://tcnthapmuoi.dongthap.gov.vn LOGO SỞ LĐTB&XH ĐỒNG THÁP TRƯỜNG TC NGHỀ THÁP MƯỜI LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011-2012 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2012-2013 TRAO GIẤY KHEN VÀ HỌC BỔNG CHO HỌC SINH GIỎI
 45. 45. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG LOẠI GIỎI LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Phạm Thị Diễm Phúc KTDN K4-2N HS Giỏi Học bổng + Giấy khen 2 Nguyễn Thị Bé Bông KTDN K4-2N HS Giỏi Học bổng + Giấy khen 3 Đinh Thị Trúc Phương KTDN K4-2N HS Giỏi Học bổng + Giấy khen 4 Ngô Hoài Thương KTDN K4-2N HS Giỏi Học bổng + Giấy khen
 46. 46. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG LOẠI GIỎI LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Phan Thành Đạt ĐCN K4-2N HS Giỏi Học bổng + Giấy khen 2 Phạm Đệ Huynh ĐCN K4-2N HS Giỏi Học bổng + Giấy khen
 47. 47. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG LOẠI GIỎI LỚP KTSC&LRMT KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP KTSC&LRMT KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP KTSC&LRMT KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP KTSC&LRMT KHÓA 4 (2 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Nguyễn Thị Hồng Minh KTSC&LRMT K4-2N HS Giỏi Học bổng + Giấy khen 2 Lê Thị Yến Nhiên KTSC&LRMT K4-2N HS Giỏi Học bổng + Giấy khen 3 Nguyễn Tấn Tường KTSC&LRMT K4-2N HS Giỏi Học bổng + Giấy khen
 48. 48. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG LOẠI GIỎI LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 5 ( 3 NĂM)LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 5 ( 3 NĂM)LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 5 ( 3 NĂM)LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 5 ( 3 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Hồ Thị Hồng Duyên CNTT K5-3N HS Giỏi Học bổng + Giấy khen 2 Trần Thị Thủy Tiên CNTT K5-3N HS Giỏi Học bổng + Giấy khen 3 Hồ Minh Thuận CNTT K5-3N HS Giỏi Học bổng + Giấy khen
 49. 49. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG LOẠI GIỎI LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 5 (2 NĂM)LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 5 (2 NĂM)LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 5 (2 NĂM)LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 5 (2 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Nguyễn Thị Ngọc Trăm KTDN K5-2N HS Giỏi Học bổng + Giấy khen 2 Đặng Thị Tuyết Trinh KTDN K5-2N HS Giỏi Học bổng + Giấy khen
 50. 50. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG LOẠI GIỎI LỚP BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA 5 (3 NĂM)LỚP BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA 5 (3 NĂM)LỚP BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA 5 (3 NĂM)LỚP BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA 5 (3 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Phạm Thị Kim Phướng BVTV K5-3N HS Giỏi Học bổng + Giấy khen
 51. 51. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG LOẠI GIỎI LỚP BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA 5 (2 NĂM)LỚP BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA 5 (2 NĂM)LỚP BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA 5 (2 NĂM)LỚP BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA 5 (2 NĂM) TT Họ và tên HS Lớp/Khóa Đạt danh hiệu Khen thưởng 1 Lê Nguyễn Xuân Thịnh BVTV K5-2N HS Giỏi Học bổng + Giấy khen 2 Trần Văn Thanh Tiên BVTV K5-2N HS Giỏi Học bổng + Giấy khen
 52. 52. http://tcnthapmuoi.dongthap.gov.vnhttp://tcnthapmuoi.dongthap.gov.vn LOGO SỞ LĐTB&XH ĐỒNG THÁP TRƯỜNG TC NGHỀ THÁP MƯỜI LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011-2012 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2012-2013 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP – HỆ TRUNG CẤP NGHỀ
 53. 53. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP – HỆ TRUNG CẤP NGHỀ LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 2 (3 NĂM)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 2 (3 NĂM) KHÓA HỌC 2008-2011KHÓA HỌC 2008-2011 LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 2 (3 NĂM)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 2 (3 NĂM) KHÓA HỌC 2008-2011KHÓA HỌC 2008-2011 TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NƠI SINH XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP GHI CHÚ 1 Nguyễn Thanh Điền 25/9/1990 Đồng Tháp TB Khá Đạt 2 Võ Quốc Khánh 27/5/1989 Đồng Tháp TB Khá Đạt
 54. 54. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP – HỆ TRUNG CẤP NGHỀ LỚP QTMMT KHÓA 3 (2 NĂM)LỚP QTMMT KHÓA 3 (2 NĂM) KHÓA HỌC 2009-2011KHÓA HỌC 2009-2011 LỚP QTMMT KHÓA 3 (2 NĂM)LỚP QTMMT KHÓA 3 (2 NĂM) KHÓA HỌC 2009-2011KHÓA HỌC 2009-2011 TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NƠI SINH XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP GHI CHÚ 1 Phan Thị Hưng 1989 Đồng Tháp Khá Đạt 2 Phạm Vĩnh Nghi 19/02/1991 Đồng Tháp TB Khá Đạt
 55. 55. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP – HỆ TRUNG CẤP NGHỀ LỚP KTDN KHÓA 3 (2 NĂM)LỚP KTDN KHÓA 3 (2 NĂM) KHÓA HỌC 2009-2011KHÓA HỌC 2009-2011 LỚP KTDN KHÓA 3 (2 NĂM)LỚP KTDN KHÓA 3 (2 NĂM) KHÓA HỌC 2009-2011KHÓA HỌC 2009-2011 T T HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NƠI SINH XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP GHI CHÚ 1 Nguyễn Hoàng Ân 02/01/1989 Đồng Tháp Trung bình Đạt 2 Ngô Thị Cẩm Đương 22/5/1990 Đồng Tháp TB Khá Đạt 3 Lê Thị Thanh Phường 15/06/1989 Đồng tháp TB Khá Đạt 4 Trần Thị Thảo Trang 10/5/1991 Đồng Tháp Khá Đạt
 56. 56. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP – HỆ TRUNG CẤP NGHỀ LỚP KTSC&LRMT KHÓA 3 (3 NĂM)LỚP KTSC&LRMT KHÓA 3 (3 NĂM) KHÓA HỌC 2009-2012KHÓA HỌC 2009-2012 LỚP KTSC&LRMT KHÓA 3 (3 NĂM)LỚP KTSC&LRMT KHÓA 3 (3 NĂM) KHÓA HỌC 2009-2012KHÓA HỌC 2009-2012 T T HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NƠI SINH XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP GHI CHÚ 1 Lê Thị Út Hằng 04/8/1993 Đồng Tháp TB Khá Đạt 2 Bùi Vủ Linh 10/01/1990 Đồng Tháp TB Khá Đạt 3 Nguyễn Minh Sự 30/9/1993 Đồng Tháp TB Khá Đạt 4 Huỳnh Duy Tân 27/10/1990 Đồng Tháp Khá Đạt 5 Phạm Việt Thanh 24/5/1990 Đồng Tháp TB Khá Đạt 6 Hồ Minh Trí 04/8/1991 Đồng Tháp TB Khá Đạt 7 Lê Thị Cẩm Tú 26/10/1993 Đồng Tháp Trung bình Đạt
 57. 57. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP – HỆ TRUNG CẤP NGHỀ LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 3 (3 NĂM)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 3 (3 NĂM) KHÓA HỌC 2009-2012KHÓA HỌC 2009-2012 LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 3 (3 NĂM)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 3 (3 NĂM) KHÓA HỌC 2009-2012KHÓA HỌC 2009-2012 T T HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NƠI SINH XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP GHI CHÚ 1 Võ Văn Anh 22/4/1994 Đồng Tháp Khá Đạt 2 Lê Văn Đông 10/10/1991 Đồng Tháp Giỏi Đạt 3 Trần Trường Giang 03/7/1992 Đồng Tháp Khá Đạt 4 Nguyễn Tấc Lĩnh 02/4/1990 Đồng Tháp TB Khá Đạt 5 Lê Minh Trường 10/03/1994 Đồng Tháp Khá Đạt 6 Lê Minh Vương 25/4/1993 Đồng Tháp Khá Đạt
 58. 58. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP – HỆ TRUNG CẤP NGHỀ LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 3 (3 NĂM)LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 3 (3 NĂM) KHÓA HỌC 2009-2012KHÓA HỌC 2009-2012 LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 3 (3 NĂM)LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 3 (3 NĂM) KHÓA HỌC 2009-2012KHÓA HỌC 2009-2012 T T HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NƠI SINH XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP GHI CHÚ 1 Nguyễn Thị Ngọc Dung 21/4/1994 Đồng Tháp TB Khá Đạt 2 Nguyễn Thị Hồng 20/5/1985 Đồng Tháp TB Khá Đạt 3 Dương Văn Nhí 29/02/1993 Đồng Tháp TB Khá Đạt 4 Đỗ Kim Ngân 20/5/1993 Đồng Tháp TB Khá Đạt
 59. 59. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP – HỆ TRUNG CẤP NGHỀ LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM) KHÓA HỌC 2010 -2012KHÓA HỌC 2010 -2012 LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM) KHÓA HỌC 2010 -2012KHÓA HỌC 2010 -2012 T T HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NƠI SINH XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP GHI CHÚ 1 Nguyễn Thị Bé Bông 15/7/1991 Long An Giỏi Đạt 2 Nguyễn Thị Kiều Châm 09/12/1992 Đồng Tháp TB Khá Đạt 3 Nguyễn Thị Thùy Du 23/8/1991 Đồng Tháp Giỏi Đạt 4 Nguyễn Trung Hiếu 31/1/1990 Đồng Tháp Khá Đạt 5 Võ Minh Hiếu 14/4/1984 Đồng Tháp Khá Đạt 6 Nguyễn Thanh Hồng 03/6/1987 Đồng Tháp Trung bình Đạt 7 Phạm Thị Ngọc Nhân 27/02/1991 Đồng Tháp Khá Đạt 8 Nguyễn Thị Tuyết Nương 06/7/1992 Đồng Tháp Khá Đạt
 60. 60. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP – HỆ TRUNG CẤP NGHỀ LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM) KHÓA HỌC 2010 -2012KHÓA HỌC 2010 -2012 LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM) KHÓA HỌC 2010 -2012KHÓA HỌC 2010 -2012 T T HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NƠI SINH XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP GHI CHÚ 9 Phạm Thị Diễm Phúc 1992 Đồng Tháp Giỏi Đạt 10 Đinh Thị Trúc Phương 05/6/1992 Tiền Giang Giỏi Đạt 11 Lê Thị Huệ Phương 12/8/1990 Đồng Tháp TB Khá Đạt 12 Phan Văn Tài 1987 Đồng Tháp TB Khá Đạt 13 Phạm Thị Kim Thoa 01/01/1992 Đồng Tháp TB Khá Đạt 14 Ngô Hoài Thương 17/7/1990 Đồng Tháp Khá Đạt 15 Đoàn Thị Lệ Trinh 04/12/1991 Đồng Tháp Khá Đạt
 61. 61. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP – HỆ TRUNG CẤP NGHỀ LỚP KTSC&LRMT KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP KTSC&LRMT KHÓA 4 (2 NĂM) KHÓA HỌC 2010-2012KHÓA HỌC 2010-2012 LỚP KTSC&LRMT KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP KTSC&LRMT KHÓA 4 (2 NĂM) KHÓA HỌC 2010-2012KHÓA HỌC 2010-2012 T T HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NƠI SINH XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP GHI CHÚ 1 Nguyễn Khắc Khiêm 10/10/1992 Đồng Tháp Giỏi Đạt 2 Nguyễn Thị Hồng Minh 10/6/1987 Đồng Tháp Khá Đạt 3 Nguyễn Thành Nhân 04/10/1990 Đồng Tháp Giỏi Đạt 4 Lê Thị Yến Nhiên 25/5/1990 Đồng Tháp Khá Đạt 5 Nguyễn Minh Thảo 21/8/1983 Đồng Tháp Khá Đạt 6 Nguyễn Tấn Tường 1987 Đồng Tháp Giỏi Đạt 7 Nguyễn Văn Út 1991 Đồng Tháp Khá Đạt
 62. 62. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP – HỆ TRUNG CẤP NGHỀ LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM) KHÓA HỌC 2010-2012KHÓA HỌC 2010-2012 LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHÓA 4 (2 NĂM) KHÓA HỌC 2010-2012KHÓA HỌC 2010-2012 T T HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NƠI SINH XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP GHI CHÚ 1 Phan Thành Đạt 03/3/1981 Tiền Giang Xuất sắc Đạt 2 Phạm Đệ Huynh 25/01/1984 Đồng Tháp Giỏi Đạt 3 Trần Hùng Sơn 01/01/1991 Đồng Tháp Giỏi Đạt 4 Huỳnh Văn Tâm 22/3/1991 Đồng Tháp Khá Đạt 5 Trần Phước Thành 16/4/1992 Đồng Tháp Khá Đạt 6 Nguyễn Văn Tiền 05/3/1991 Đồng Tháp Khá Đạt 7 Bùi Tuấn Vũ 09/4/1991 Tiền Giang Khá Đạt
 63. 63. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP – HỆ TRUNG CẤP NGHỀ LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 4 (2 NĂM) KHÓA HỌC 2010-2012KHÓA HỌC 2010-2012 LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 4 (2 NĂM) KHÓA HỌC 2010-2012KHÓA HỌC 2010-2012 T T HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NƠI SINH XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP GHI CHÚ 1 Lê Vũ Bình 03/11/1983 Đồng Tháp Khá Đạt 2 Lý Thị Cẩm Hồng 12/10/1985 Đồng Tháp Khá Đạt 3 Nguyễn Thị Kim Kha 28/9/1986 Đồng Tháp Khá Đạt 4 Phạm Ngọc Khá 01/01/1987 Đồng Tháp Khá Đạt 5 Bùi Bảo Khánh 29/3/1989 Đồng Tháp Khá Đạt 6 Hồ Thị Diễm Kiều 21/3/1992 Đồng Tháp Khá Đạt 7 Nguyễn Thị Bé Kiều 03/11/1987 Đồng Tháp TB Khá Đạt
 64. 64. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP – HỆ TRUNG CẤP NGHỀ LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 4 (2 NĂM) KHÓA HỌC 2010-2012KHÓA HỌC 2010-2012 LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 4 (2 NĂM) KHÓA HỌC 2010-2012KHÓA HỌC 2010-2012 T T HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NƠI SINH XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP GHI CHÚ 8 Lê Thị Hoàng Lang 1985 Đồng Tháp Khá Đạt 9 Đồng Thị Trúc Linh 25/8/1989 Đồng Tháp Khá Đạt 10 Đinh Thị Mỹ Phượng 15/9/1983 Đồng Tháp Giỏi Đạt 11 Đặng Thị Ngọc Quyên 21/9/1985 Tiền Giang Khá Đạt 12 Võ Vương Tân Thượng Thẩm 03/5/1991 Đồng Tháp Khá Đạt 13 Trần Thị Ngọc Thiện 29/11/1988 Đồng Tháp Khá Đạt 14 Phạm Hữu Thọ 04/9/1981 Đồng Tháp Khá Đạt
 65. 65. http://tcnthapmuoi.dongthap.go DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP – HỆ TRUNG CẤP NGHỀ LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 4 (2 NĂM) KHÓA HỌC 2010-2012KHÓA HỌC 2010-2012 LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 4 (2 NĂM)LỚP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH KHÓA 4 (2 NĂM) KHÓA HỌC 2010-2012KHÓA HỌC 2010-2012 T T HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NƠI SINH XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP GHI CHÚ 15 Nguyễn Thị Trinh 1983 Đồng Tháp Khá Đạt 16 Võ Mạnh Tường 20/6/1986 Nghệ Tĩnh TB Khá Đạt 17 Nguyễn Quốc Vững 01/01/1987 Đồng Tháp TB Khá Đạt 18 Bùi Thị Ái Vi 22/01/1989 Đồng Tháp Khá Đạt 19 Nguyễn Văn Xinh 21/02/1985 Đồng Tháp Khá Đạt
 66. 66. http://tcnthapmuoi.dongthap.gov.vnhttp://tcnthapmuoi.dongthap.gov.vn LOGO

×