Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

софия столица на нашата родина

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 32 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

софия столица на нашата родина

 1. 1. ССооффиияя –– ссттооллииццаа ннаа ннаашшааттаа ррооддииннаа Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 2. 2. ВВссяяккаа ддъърржжаавваа ииммаа ссввоояя ссттооллииццаа.. ССттооллииццаа ее ггллааввнниияятт ггрраадд ннаа ддааддееннаа ддъърржжаавваа,,ооттккъъддееттоо ттяя ссее уу ппррааввлляявваа.. ССттооллииццааттаа ннаа ББъъллггаарриияя ее ……Со……фи……я.. Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 3. 3. Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 4. 4. София е разположена в подножието на красивата планина Витоша сред равното Софийско поле. През нея преминава най-дългата българска река Искър. Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 5. 5. Столицата София е един от най-древните европейски градове. Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 6. 6. Преди повече от 2 хиляди години край лечебните извори тракийското племе серди основало свое селище. Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 7. 7. Римляните го нарекли Сердика. Една легенда разказва: Богат и прочут бил византийският император Юстиниян Велики. От близки и далечни страни му изпращали подаръци. Неговите роби му строели високи крепости. Славата му станала известна в цял свят. Но богатствата и славата не го направили щастлив. Юстиниян имал само една дъщеря, която се казвала София. Момичето боледувало отдавна. Никой не можел да му помогне. Бащата извикал лекари от цял свят. Те донесли най-различни лекарства, но не могли да върнат здравето й. Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 8. 8. Един мъдрец дал съвет на императора. София трябва да напусне императорския дворец. Тя ще оздравее, ако живее сред природата. Само чистият въздух, слънцето и бистрата вода могат да й помогнат. Юстиниян Велики изпратил конници по всички посоки на своята родина. Те дълго търсили такова място, питали и разпитвали. Най-после го намерили близо до днешна Витоша. Тук имало минерални извори. Под лъчите на слънцето цъфтели чудни цветя. Малкият каменен град, който се намирал тук се наричал Сердика. София започнала да живее тук. На устните й отново се върнала хубавата усмивка и тя започнала да пее с хубавия си глас. Скоро тя оздравяла. Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 9. 9. Но София не напуснала вече това място. За благодарност тя заповядала да се построи черква, която била наречена на нейното име. Градът започнал да расте. В него били построени много дворци, театри, бани, паметници. Оградили го с високи стени. Старото му име било забравено. ччеерркквваа ““ССввееттаа ССооффиияя”” Т. Пантелеева СОУ ллееччееббеенн ииззввоорр “Христо Ботев” гр. Айтос
 10. 10. По – късно заселници по тези земи били славяните. Те назовавали своето селище Средец. Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 11. 11. По- късно селището било наречено София, на името на големия християнски храм “ Света София”. Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 12. 12. Днес в центъра на града могат да се видят много останки от крепостни стени и храмове от тези времена. черквата “ Свети Георги” черквата “ Света София” Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 13. 13. След Освобождението на България от османско иго София става столица на България. Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 14. 14. София днес Днес София е най- важният стопански, културен, транспортен и научен център в България. Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 15. 15. Тук се намират хиляди магазини. Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 16. 16. Тук се намират много фабрики и заводи. Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 17. 17. От гарите, автогарите и летището потеглят влакове, автобуси и самолети за всички краища на страната и света. Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 18. 18. Вече има и метростанция Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 19. 19. В столицата се намират сградите, откъдето се управлява Министерския съвет Президентството страната ни: Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 20. 20. Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос В столицата се намират: 1 2 3 Площад “ Народно събрание” -1. Сградата на Народното събрание 2.Паметника на “Цар Освободител” 3. Храм – паметник “ Св. Александър Невски”
 21. 21. В столицата София се намират: Университетът “ Св. Климент Охридски ” е един от най- големите и стари университети на Балканския полуостров До него е националната ни библиотека “ Св. Св. Кирил и Методий ” Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 22. 22. В центъра на София се намират: Народният театър “Иван Вазов” Национална опера и балет Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 23. 23. В столицата има много научни институти, висши училища, концертни зали, музеи,галерии,стадиони и жилищни квартали Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 24. 24. В столицата има много научни институти, висши училища, концертни зали, музеи,галерии,стадиони и жилищни квартали Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 25. 25. Красивата планина Витоша е един от символите на София. Тя предоставя чудесни възможности за почивка. Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 26. 26. Гербът на София е създаден през 1900 година. Той е във формата на щит, разделен на четири части. Горе вляво е богинята пазителка на града, а до нея вдясно – черквата “ Св. Георги”. В лявата страна долу е изобразена планината Витоша, а вдясно- лечебните извори. В центъра е лъвът-символ на българската мощ. Отдолу е написан девизът на града… Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 27. 27. Великолепната скулптора е сътворена от Георги Чапкънов и представлявя млада жена, която държи лавров венец в едната си ръка, а на другата е кацнала птица. Идеята за създаването на тази статуя е свързана с това , че трябва да символизира мъдрост ,защото както е известно Св. София е великомъченица, действителен образ, майка на Вяра, Надежда и Любов.
 28. 28. Какво ново знам и мога? Кой град наричаме столица? най-големият град в дадена държава главният град на дадена държава, откъдето се управлява областен град в дадена държава Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос Кликни върху верния за теб Кликни върху верния за теб отговор! отговор!
 29. 29. Какво ново знам и мога? Гербът на София е: Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос Кликни върху верния за теб Кликни върху верния за теб отговор! отговор!
 30. 30. Какво ново знам и мога? В коя част на България е разположена нашата столица…ю…г.о.…за…па…дн…а…та.. ? В подножието на коя планина е разположена София …В…ит…о…ш…а .? София е разположена сред С …оф…и…й…ск…от.. поле. Искър Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос о Коя река преминава през столицата ни …………?
 31. 31. Какво ново знам и мога? серди София е основана от тракийското племе ………… Римляните я нарекли ………….. Сердика , а славяните-………….. Средец Една от най-старите запазените сгради е ………………………………. София е обявена за столица след …………………………. Освобождението на България …………… Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос църквата “Свети Георги” Кое природно богатство е привлякло в древността хората да основат селище …ле…че…бн…и…те …из…во…ри…….
 32. 32. Домашна работа – Учебна тетрадка стр.5 Т. Пантелеева СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос

×