Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Mesurar per investigar

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
L'encís que fuig
L'encís que fuig
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 25 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Mesurar per investigar (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Mesurar per investigar

 1. 1. MESURAR PER INVESTIGAR <ul><li>La matèria i els materials </li></ul><ul><li>Dimensions de la matèria </li></ul><ul><li>Mesura de la superfície </li></ul><ul><li>Mesura del volum </li></ul><ul><li>Mesura de la massa </li></ul>
 2. 2. 1. La matèria i els materials <ul><li>Què és la matèria? </li></ul>
 3. 3. La matèria i els materials MATÈRIA és tot allò que ocupa un lloc en l’espai i té massa Les classes de matèria que s’empren per construir o fabricar objectes diversos s’anomenen MATERIALS
 4. 4. Estats físics de la matèria SÒLID LÍQUID GASÓS PLASMA http :// www.portaleureka.com / accesible / quimica /212-plasma-el-cuarto-estado-materia
 5. 5. 2. Dimensions de la matèria <ul><li>2.1 Magnitud i unitat de mesura </li></ul><ul><li>MAGNITUD és cada una de les característiques d’un cos que es pot mesurar </li></ul>MESURAR és comparar dues quantitats d’una mateixa magnitud: la quantitat que volem mesurar amb la unitat de mesura Resultat: nombre + unitat . Per exemple, 2 litres, 25 º C, 67 cm, 5 s, ... Magnituds: La temperatura El temps La longitud La massa ...
 6. 6. Unitats Sistema Internacional <ul><li>UNITAT: és el patró de comparança de qualsevol magnitud. </li></ul><ul><li>Fonamentals </li></ul><ul><li>Derivades </li></ul>
 7. 8. Exemples <ul><li>86 ps = 86. 10 -12 s </li></ul>8 Gbytes = 8. 10 9 bytes 1 hm = 10 2 m = 100 m 68 kg = 68 000 g 20 cm = 20.10 -2 m = 0,20 m 7 µm = 7. 10 -6 m =0,000007 m o 0,007 mm
 8. 9. Instruments de mesura Proveta, bureta, pipeta... cronòmetre Regle, cinta mètrica, peu de rei, Balança Instruments Temps Volum Longitud Massa Exemple Magnitud
 9. 10. Mesurem la longitud <ul><li>Unitat del SI: el metre ( m ) </li></ul><ul><li>Es defineix com la distància que recorre la llum en 1/ 299.792.458 s </li></ul><ul><li>Inicialment es va definir com la deumilionèssima part que separa el pol de l’equador terrestre ( càlculs basats en la mesura del meridià terrestre entre Dunkerque i Barcelona ) </li></ul>Kg i metre patró de l‘Oficina Internacional de Pesos i Mesures de Paris Metre patró de platí i iridi
 10. 11. Mesurem la superfície <ul><li>Unitat del SI : metre quadrat ( m 2 ) </li></ul><ul><li>Altres unitats: àrea ( a ) = 1 dam 2 </li></ul><ul><li>hectàrea ( ha ) = 1 hm 2 </li></ul>
 11. 12. Càlcul de superfícies
 12. 13. Mesura del volum <ul><li>Unitat del SI : metre cúbic ( m 3 ) </li></ul>
 13. 14. Escala unitats de volum Recordeu van de 1000 en 1000 !!
 14. 15. Exemples canvis unitats volum Converteix a m 3 : 3400 dm 3 . 1 m 3 = 3,4 m 3 1000 dm 3 7,21 hm 3 .1000000 m 3 = 7210000 m 3 1 hm 3 0,578 dam 3 . 1000 m 3 = 578 m 3 1 dam 3 Km 3 hm 3 dam 3 m 3 dm 3 cm 3 mm 3
 15. 16. Unitats de capacitat <ul><li>Escala del litre ( l ) </li></ul><ul><li>Van de 10 en 10 </li></ul><ul><li>kl hl dal l dl cl ml </li></ul><ul><li>Els més utilitzats </li></ul><ul><li>Decilitre ( dl ) = 0,1 l </li></ul><ul><li>Centilitre ( cl ) = 0,01 l </li></ul><ul><li>Mil.lilitre ( ml ) = 0,001 l </li></ul>RECORDEU !! 1 l = 1 dm 3 1 ml = 1 cm 3 1000 l = 1 m 3
 16. 17. Canvis unitats volum-capacitat Km 3 hm 3 dam 3 m 3 dm 3 cm 3 mm 3 kl hl dal l dl cl ml 1 l = 1 dm 3 1) 526 cm 3 a l 526 cm 3 . 1 dm 3 . 1 l = 0,526 l 1000 cm 3 1 dm 3 2 ) 0,00379 kl a cm 3 0,00379 kl . 1000 l . 1 dm 3 . 1000 cm 3 = 3790 cm 3 1 kl 1 l 1 dm 3
 17. 18. Mesura de volums
 18. 19. Càlcul de volums <ul><li>Determinació per immersió en un líquid </li></ul>V = 26 ml – 22ml = 4 ml
 19. 20. Càlcul de volums <ul><li>Determinació a partir de les seves dimensions </li></ul>Quin és el seu volum ?
 20. 21. Mesura de la massa <ul><li>Unitat SI: el kg </li></ul><ul><li>Escala unitats de massa : </li></ul>1 kg = 1000 g 1 g = 1000 mg Tona mètrica ( t ) = Megagram (Mg) 1 tona ( t ) = 1000 kg 1 quintar ( q ) = 100 kg 1 miriagram (mag )= 10 kg
 21. 22. La massa és la quantitat de matèria d’un cos <ul><li>És el mateix la massa que el pes ? </li></ul><ul><li>Tenim la mateixa massa aquí i a la Lluna ? </li></ul><ul><li>Pesem el mateix aquí que a la Lluna ? </li></ul>
 22. 23. Mesura de la massa d’un sòlid Balança de precisió de platets Granetari Balança electrònica
 23. 24. Mesura de la massa d’un líquid <ul><li>Es determina la massa del recipient buit </li></ul><ul><li>Es determina la massa del recipient amb el líquid </li></ul><ul><li>Es calcula la massa del líquid restant </li></ul>
 24. 25. Enllaços <ul><li>http://www.xtec.cat/~jfarre13/hot-potatoes/factors-conversio1-1.htm </li></ul>

×