Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio

Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin

Descargar para leer sin conexión

Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin

1 Psikoloji Bilimi
2 Biyolojik Yaklaşım
3 Duyu ve Algı
4 Bilinç
5 Öğrenme
6 Bellek
7 Biliş: düşünme, zeka ve dil
8 Yaşam Boyu Gelişim
9 Motivasyon ve Duygu
10 Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet
11 Stres ve Sağlık
12 Sosyal Psikoloji
13 Kişilik Kuramları
14 Psikolojik Bozukluklar
15 Psikolojik Terapiler

Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin

1 Psikoloji Bilimi
2 Biyolojik Yaklaşım
3 Duyu ve Algı
4 Bilinç
5 Öğrenme
6 Bellek
7 Biliş: düşünme, zeka ve dil
8 Yaşam Boyu Gelişim
9 Motivasyon ve Duygu
10 Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet
11 Stres ve Sağlık
12 Sosyal Psikoloji
13 Kişilik Kuramları
14 Psikolojik Bozukluklar
15 Psikolojik Terapiler

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin (20)

Más de Ulaş Başar Gezgin (20)

Anuncio

Yarım Saatte Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin

 1. 1. Yarım Saatte Psikolojiye Giriş Ulaş Başar Gezgin
 2. 2. Psikolojiye Giriş Konuları • 1 Psikoloji Bilimi • 2 Biyolojik Yaklaşım • 3 Duyu ve Algı • 4 Bilinç • 5 Öğrenme • 6 Bellek • 7 Biliş: düşünme, zeka ve dil • 8 Yaşam Boyu Gelişim • 9 Motivasyon ve Duygu • 10 Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet • 11 Stres ve Sağlık • 12 Sosyal Psikoloji • 13 Kişilik Kuramları • 14 Psikolojik Bozukluklar • 15 Psikolojik Terapiler 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 2
 3. 3. 1 Psikoloji Bilimi • Psikoloji Nedir? • Psikolojinin Hedefleri • Psikoloji Tarihi • Psikolojide Modern Yaklaşımlar • Psikodinamik Yaklaşım • Davranışçı Yaklaşım • İnsancıl Yaklaşım • Bilişsel Yaklaşım • Sosyokültürel Yaklaşım • Biyopsikolojik Yaklaşım • Evrimsel Yaklaşım • Psikolojinin Alt Dalları • Psikoloji: Bilimsel Yöntem • Korelasyon • Deney • Psikolojik Araştırmada Etik • Hayvan Deneyleri 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 3
 4. 4. 2 Biyolojik Yaklaşım • Nöronlar ve Sinirler • Nöral Taşıyıcılar: Ağın Habercileri • Sinir Sistemi • Merkezi Sinir Sistemi • Çevresel Sinir Sistemi • Salgı Bezleri • Beyin Bölgeleri/Ağları • Lezyon Çalışmaları 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 4
 5. 5. 3 Duyu ve Algı • Görme • Gözün Yapısı • Göz Nasıl Çalışır? • Duyma • Kulağın Yapısı • Kulak Nasıl Çalışır? • Duyma Bozuklukları • Tatma • Koklama • Bedensel Duyular • Dokunma Duyusu • Algı 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 5
 6. 6. 4 Bilinç • Bilinç • Bilincin Değiştirilmiş Durumları • Uyku • Uykunun Evreleri • Uyku Bozuklukları • Düşler • Freud’un Yorumu • Etkinleşme-Bireşim Denencesi (Hipotez) • Hipnoz • Psikoaktif İlaçlar • Uyarıcılar • Depresanlar • Halüsinojenler 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 6
 7. 7. 5 Öğrenme • Klasik Koşullanma • Pavlov’un Köpek Deneyleri • Edimsel Koşullanma • Gözlemsel Öğrenme • Bandura ve Hacıyatmaz Deneyi 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 7
 8. 8. 6 Bellek • Bilgi İşleme Modeli: 3 Tür Bellek • Duyusal Bellek • Kısa Süreli Bellek • Uzun Süreli Bellek • Elizabeth Loftus ve Görgü Tanıklığı • Flaş Bellek • Unutma • Kodlama Hatası • Ket Vurma Kuramı • Hippokampüs ve Bellek • Çocukluk Belleği Yitimi (Amnezi) • Organik Bellek Yitimi 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 8
 9. 9. 7 Biliş: düşünme, zeka ve dil • Prototipler • Problem Çözme • Yaratıcılık • Zeka • Zeka Kuramları • Zekayı Ölçmek • Zekaya İlişkin Doğa/Çevre Tartışması • Dil • Dil-Düşünce İlişkisi • Sapir-Whorf Denencesi – Arrival filmi 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 9
 10. 10. 8 Yaşam Boyu Gelişim • Doğum Öncesi Gelişim • Bebeklik ve Çocukluk • Fiziksel Gelişim • Bilişsel Gelişim • Psikososyal Gelişim • Ergenlik • Fiziksel Gelişim • Bilişsel Gelişim • Psikososyal Gelişim • Yetişkinlik • Fiziksel Gelişim • Bilişsel Gelişim • Psikososyal Gelişim • Fiziksel ve Psikolojik Yaşlanma Kuramları • Ölüm ve Ölüm Sürecinin Aşamaları 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 10
 11. 11. 9 Motivasyon ve Duygu • İçgüdüler ve Evrimsel Yaklaşım • Gereksinimler ve İtkiler • Açlık • Aşırı Kiloluluk • Duygular • Ekman yüz ifadeleri araştırma (6 evrensel olarak ortak yüz ifadesi) 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 11
 12. 12. 10 Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet • İnsan Cinselliğinin Fiziksel Boyutu • İnsan Cinselliğinin Psikolojik Boyutu • Toplumsal Cinsiyet Rolleri • Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları • Cinsel Yönelim • Cinsel Bozukluklar ve Sorunlar • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 12
 13. 13. 11 Stres ve Sağlık • Stres ve Stres Kaynakları • Çevresel Stres Kaynakları • Psikolojik Stres Kaynakları • Fizyolojik Stres Kaynakları • Bağışıklık Sistemi ve Stres • Sağlık Psikolojisi ve Stres • Bilişlerin ve Kişiliğin Strese Etkisi • Streste Toplumsal Etmenler • Stresle Başa Çıkma 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 13
 14. 14. 12 Sosyal Psikoloji • Uyum ve İtaat • Zimbardo-Milgram-Asch-Şerif • Grup Davranışı • Grupdüşün (groupthink) • «Evet efendim sepet efendim»ciler • Tarikatlar • Toplumsal Biliş • (Neden) Yükleme • Tutumlar • Bilişsel Uyuşmazlık • İlk İzlenimler • Toplumsal Etkileşim: Önyargı ve Ayrımcılık • Önyargıyla Başa Çıkmak • Sevgi: Kişilerarası Çekim • Aşk Üçgeni - Robert Sternberg’ün Üç Açılı Aşk Kuramı • Saldırganlık • Toplum Yanlısı Davranışlar (Yardımlaşma Davranışı) 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 14
 15. 15. 13 Kişilik Kuramları • Psikodinamik Yaklaşım - Freud • Freud’un Kişilik Ayrımları • Freud’a göre Kişilik Gelişimi Evreleri • Yeni Freud’çular • Davranışçı Kuram ve Toplumsal Bilişsel Yaklaşım • Bandura • Üçüncü Güç: İnsancıllık ve Kişilik • Carl Rogers, Abraham Maslow ve diğerleri • Kişisel Özellik Yaklaşımı • Büyük Beşli: Açıklık, Sorumluluk (İçdenetim), Dışadönüklük, Uyumluluk, Duygusal denge • Kişiliğin Biyolojisi • İkizler ve Evlat Edinme Üstüne Araştırmalar • Psikoloji ve Kültür • Kişiliğin Değerlendirilmesi • Görüşme • İzdüşümsel (Projektif) Testler • Davranışsal Değerlendirmeler • Kişilik Ölçekleri 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 15
 16. 16. 14 Psikolojik Bozukluklar • DSM-5 – Tanı ve İstatistik El Kitabı, 5. Baskı • Fobik Bozukluklar • Panik Bozukluk • Genelleşmiş Kaygı Bozukluğu • Takıntılı-Zorlantılı Bozukluk (OKB) • Travma Sonrası Stres Bozukluğu • Duygudurum Bozuklukları • Majör Depresif Bozukluk • Bipolar Bozukluk • Yeme Bozuklukları • Anoreksia Nervosa • Bulimia Nervosa • Disosiyatif Kimlik Bozukluğu • Şizofreni • Kişilik Bozuklukları • Antisosyal Kişilik Bozukluğu • Sınırda (Borderline) Kişilik Bozukluğu 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 16
 17. 17. 15 Psikolojik Terapiler • Psikanaliz ve Psikodinamik Yaklaşımlar • İnsancıl Terapi • Davranış Terapileri • Bilişsel Terapiler • Bilişsel Davranışçı Terapiler • Grup Terapileri • Çevrimiçi Terapi • Biyomedikal Terapiler • Psikofarmakoloji • Elektrokonvülsif Terapi • Psikocerrahi 12/7/2022 Psikolojiye Giriş - Ulaş Başar Gezgin 17

×