Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de Dolors Reig (el caparazón)(20)

Publicidad

Copsdebatdelvi

 1. Dinamització de comunitats online Dolors Reig Hernández (dreig): http://www.dreig.eu/caparazon
 2. Facilitació de la participació online Comentes?
 3. Importància de potenciar la participació… Implicació, emoció i comunitats Groundswell
 4. REALITAT: Quantitat • Pitjor en Blocs: 95- 5-0.1. • Wikipedia: 99.8-0.2- 0.003. Nielsen
 5. Tipus de participació Les 4LS, (Linking, Lurking, Learning, Leading… Enllaçar, veure, aprendre, liderar http://www.flickr.com/photos/dcleesfo/164496007/ by Dave Lee Sheryl Nussmaum-beach , John Seeley Brown
 6. Qualitat de la participació? -Trolls -Autopromoció, Spam -Hoigans (atendre)
 7. MODEL EVOLUTIU: de la confiança, de la comprensió: Consumidors - o Lurkers: llegeixen. Poden ser molt actius, encara que potser no tant visibles com altres (Who is online?) Els que comenten: clarificació (de vegades Hoygans), d´acord, suggerències, enllaços (límit: spam) Els que contribueixen: UGC. Derek Wenmoth, basat en el model de rol de Lee
 8. Potenciar la participació: No preocupar-nos….redefinint el terme “lurker” • Si els lurkers participen o no no és tant important com elevar el coneixement col.lectiu. • Una dimensió més de la diversitat a les CoP. (Wenger) • Participació legítima perifèrica, llibertat. (LPP -John Seely Brown) • Positivització: Aprenentatge.
 9. Diferents funcions dels usuaris: • Tots els participants poden liderar alguna parcela: -Criteri de rellevància de les aportacions al contingut -Criteri de rellevància de les aportacions a la formació del vincle emocional. -Mediadors de conflictes. -Relacions als límits, amb altres comunitats.
 10. Als límits hi ha capital social i un dels Origens de la innovació Les persones als límits dels sistemes poden estar interactuant amb persones als límits d´altres sistemes (pont entre xarxes) A diferència del que passa en interaccions cara a cara o reunions d´equips, les comunitats d´èxit poden crear focs al centre que atraguin a les persones als límits de la comunitat a la participació (McDermott, R. Building Spontaneity Into Strategic Communities )
 11. Tipus de comunitats: • Gestió del Coneixement – empresa • Aprenentatge – forma d´aproximació legítima a la comunitat • En projectes, en cursos clàssics és imprescindible la participació. En una comunitat de pràctica són més importants que els objectius de la comunitat, els objectius de cada individu:
 12. • Canvi de criteris: visita és participació • Publicar els resultats (Analytics): Fer partícep de l´ evolució a la comunitat • Explicitar que són admisibles diferents nivells de participació
 13. Dinamitzadors de comunitats, Community managers, definició: • ¿Community managers? Cultivar, no gestionar. • “Persona encargada de construir, hacer crecer y gestionar comunidades alrededor de una marca o causa" (objecte social) (Wikipedia) • Transdisciplinarietat
 14. Perfil, característiques (soft skills) e- moderadors 1. Estil de comunicació eficaç: FACILITACIÓ -Diàleg, Peer to peer, Comunicació horitzontal, no veritat (constructivisme): Autorevelacions sobre el propi procés d´aprenentatge. -Orientació, guia, síntesi : Ajudar a que sorgeixin converses incipients -Lideratge natural – invisibilitat No Laissez Faire, directivitat al principi (newsletters, mail, connexions, xats privats, etc …)
 15. 2. Passió: “amateurs” les 10.000 hores… No protagonisme: traslladar freqüentment el missatge de que la CoP és de tots: Ex. Obama: “nuestros problemas son los problemas de los Americanos” Reflexió individual, difusió global: Tendim a realitzar millor tasques simples davant d´audiències, però pitjor si són complexes)
 16. 3. Autenticitat, identitat • “Be yourself”, el to és de conversa casual (difícil per moltes empreses) • Identitat: parlar a nivell personal (disclaimers si cal), amb signatura personal. No “The Support Team.” CONFIANÇA • Encoratja l´autenticitat online. • Desarma les crítiques. • Els blocs corporatius no tenen credibilitat (Business Week, “Only 16% Trust Corporate Blogs: Are They Worth Doing?“, citant les conclusions d´un estudi de Forrester, “Time to rethink your corporate blogging ideas“ Cluetrain Manifesto
 17. Transparència, no mentir… ABANS… ARA… WEB SOCIAL
 18. 4. Escoltar, moderar, connectar, reforçar : • Reforçar: Qualitat però també ESFORÇ. Multiliteracies, buscar la modalitat adequada. Karma, reforços externs només al principi. El reforç principal són les connexions, personals i entre continguts: L´aprenentatge. • Moderar: No aprovar comentaris que devaluin l´esforç de tots (trols, hoygans), però ser FLEXIBLES al principi. • Connectar: Tasca de mediació. Buscar punts en comú, les vinculacions entre individus reforcen la comunitat. (Moderador-Participants i entre participants) Permetre les Subcomunitats.
 19. Més Elements de reforç… • “Sharisme” Isaac Mao, que suposa la naturalitat humana de “compartir”. • Augment del capital social, de les connexions (networking), la visibilitat • Expectatives sobre l´aprenentatge o la solució de problemes concrets (Bones pràctiques, Reificació=productes) • El treball del coneixement produeix un excedent de subjectivitat en forma d´aprenentatge i realització personal (Aprenentatge generatiu). Senge, Peter: “La quinta disciplina”.
 20. "¿Qué quiere el yo contemporáneo? La cámara ha creado una cultura de la celebridad, los ordenadores, de conectividad. Cuando la web ha permitido la convergencia entre ambas y las redes sociales han extendido la interconectividad, las dos culturas se han unido: la celebridad y la conectividad son formas de ser conocidos. Y eso es lo que quiere el ser contemporáneo: ser visible.“ WILLIAM DERESIEWICZ, El fin de la soledad Visibilitzar sempre, encara que treballem en grup, l´esforç individual.
 21. Premiar els millors (o molts) comentaris o entrades (Premis de la Campanya Obama) • Reconeixement Multiformat: F2F, Trobades virtuals, xats, etc... (canvi d´orientació de les trobades presencials: ocasions socials, reservar el CONEIXEMENT a l´entorn virtual) • Entorn que permeti modificació, opinió: El sentiment de pertanyença a la comunitat es potencia si es dóna llibertat per proposar idees de millora. (creació d´un espai de propostes de millora) • Apel.lar a la majoria: és més efectiu el missatge: “la majoria fa això” que el missatge directe “fer o no fer això”
 22. Sobre tecnologia, deixar manuals visibles. La formació en tecnologies s´ha de viure com a transversal. 5. Ser experts: - En l´objecte social: moltes aportacions al principi. - En tecnologia (“Hard Skills”) • Els coneixements, sobretot en tecnologia, del “líder” hauran de ser iguals als dels participants
 23. • Obrir CANALS múltiples, SOSTENIBLES DE CONVERSA als SOCIAL MEDIA • Experiències d´èxit: BLOCS, IDENTITAT DIGITAL, traslladables, com a reforç a la plataforma principal. Reforçar la identitat digital dels participants, habilitant espai propi que es retroalimenti de manera recíproca amb el comú els ensenyarà a enllaçar, recopilar, construir, crear, sintetitzar, conversar, etc… i serà garantia de permanència a la comunitat. • Acostar la informació a l´usuari: Pàgines d´ inici, PLE, INTEGRAR FLUXES LABORAL-VITAL.
 24. 6. Clarificar • Definir bé els objectius, la cultura informal, “la marca” o “la causa”, la finalitat de la comunitat (o del projecte concret), les regles de la participació: La indefinició, l´ambigüitat de la tasca genera Procastinació. Crear compromisos (Cialdini): Possible producció de continguts, de síntesis, de resultats CONCRETS i derivats de la participació • També els plaços ajuden: Principi d´Escassetat (Cialdini) • Posar límits, Subcomunitats: “Ambient intimacy de Dunbar”: 100 – 150.
 25. “Social networks will be like air” Charlene Li 7. Opertura • Comunicació amb l´exterior, diversitat, inclús “Coopetició”: Societat del coneixement, interdisciplinar. Identificar i potenciar els àmbits d´expertícia, d´expressió de la diversitat, ajudarà a l´objectiu d´aprenentatge i enriquiment mutu que ha de basar la formació en comunitats. • Jardiners, no enginyers: Permetre, fomentar les extensions (Clay Shirky) • Diversitat: Establir múltiples nodes (temes) fa més probable que la gent a la perifèria pugui trobar un tema en el qual participar.
 26. 8. Representar “Evangelista”, advocat, mediador entre la cultura de la empresa (o organització) I la de la comunitat. Presència, sobretot en cas de conflicte. (la responsabilitat tendeix a diluïr-se, atribuïr-la, de manera explícita, si cal)
 27. 9. Explorar: Esperar la participació? Buscar la participació on es produeix: Base de Social Media Optimization
 28. 2/3 dels usuaris d´internet són membres o visiten xarxes socials, blocs I altres CGM (Consumer generated media). Suposa més del 10% del temps d´ús total de la xarxa (més, inclús, que al mail). Nielsen
 29. Web social, social media, SMO “Groups: The Secret Weapon of the Social Web” • Págines Facebook, Grups Linkedin, Grups Twitter (Tribes), Grups Friendfeed, Grups Linkedin, Xarxes Ning • Netiqueta, Ètica blocs, Reciprocitat (ex. Twitter)
 30. Noves e-competències? 5 intel.ligències • Mentalitat ètica: Jarvis: “Fes el que sàpigues fer millor, enllaça la resta”. • Disciplina: Els “Outliers” i l´esforç. • Síntesis: “The simplest thing that could possibly work…” Ward Cunningham, inventor del wiki • Creativitat: Revolució creativa • Respecte: Netiqueta • Habilitats socials: Internet ens fa més socials Ampliat de Howard Gardner, "Five minds for the future".
 31. Referències, lectures http://www.slideshare.net/Odilas/debatdevi-a-la-prctica http://www.learningreview.es/tecnologias-formacion-274/artlos-y-entrevistas-temas-228/1285-participacion-la-clave-del- exito-en-las-iniciativas-20-1a-parte#content http://www.learningreview.es/tecnologias-formacion-274/artlos-y-entrevistas-temas-228/1368-positivizar-el-termino- lurker http://www.slideshare.net/marti/la-cocina-de-la-cops-cocinando-comunidades-de-practica Nielsen, Jakob (2006): Participation Inequality: Encouraging More Users to Contribute. Recuperado Febrero 2009 En http://www.useit.com/alertbox/participation_inequality.html Traducción Español en: http://www.dreig.eu/caparazon/2009/01/10/distribucion-desigual-de-la-participacion-en-blogs- comunidades-redes-sociales-etc-90-9-1-algunas-claves/ Chui, M., Miller, A., Roberts, R. (2009): Six ways to make Web 2.0 work: Recuperado Febrero 2009 de: http://www.mckinseyquarterly.com/Business_Technology/Application_Management/Six_ways_to_make_Web_20_ work_2294?gp=1 Traducción Español en: http://www.dreig.eu/caparazon/2009/02/25/buenas-y-malas-practicas-en-la-transicion-hacia-la- empresa-20/ Mao, Isaac (2008): Sharism: A Mind Revolution. Recuperado Febrero 2009: http://freesouls.cc/essays/07-isaac-mao- sharism.html Traducción Español en: http://www.dreig.eu/caparazon/2008/12/17/sharismo-la-esencia-de-la-web-20/ Deresiewicz, William (2009). The End of Solitude. Section: The Chronicle Review Volume 55, Issue 21, Page B6 , Recuperado Febrero 2009 de http://chronicle.com/free/v55/i21/21b00601.htm Traducción Español en: http://www.dreig.eu/caparazon/2009/02/15/internet-de-las-personas-ni-solos-ni-locos-en-la- web/
 32. Gràcies! Dolors Reig Hernández (dreig): http://www.dreig.eu/caparazon http://elcaparazon.net
Publicidad