Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Orientacions, equilibri i obertura en comunitats(20)

Publicidad

Más de Dolors Reig (el caparazón)(20)

Publicidad

Orientacions, equilibri i obertura en comunitats

 1. VIII seminari especialitzat en gestió del coneixement Tot sobre comunitats en línia en l’àmbit públic Perquè les CoPs? Com millorar-les? Equilibri i obertura Diferents orientacions de les Comunitats de Pràctica. Barcelona, 29 de setembre 2009 Dolors Reig, El caparazón elcaparazon.net
 2. Diferents tipus de comunitats, diferents objectius:
 3. Comunicació - Conversa Pot generar-se una comunitat en qualsevol lloc on es produeixi una conversa FÀCIL, ABUNDANT Mai no ha estat tant fàcil crear grups… (el propi concepte de comunitat ha deixat de ser escàs)
 4. Sentit, orientació de les comunitats de pràctica virtuals  Pel grup d´individus  Per la organització 1. Aprenentatge social (P2P), 1. Gestió del coneixement -Learning to know – to be (Seeley Brown) -Organitzacions que aprenen (Senge), Benchmarking (Expertesa) -Expertesa corporativa -Competències, Saviesa digital. -Productes de coneixement -Desenvolupament de projectes o productes transversals -Treball col.laboratiu a diferents àrees o empreses. 2. Relacions – Atenció 2. Relacions - Provisió de Contexte – Millora clima laboral - Millora del clima laboral -Construció Identitat digital (e-portfolis) 3. Reputació digital: construcció de la marca -Atenció, Rellevància, Visibilitat de la companyia 3. Reputació digital professional - Antena -Rellevància, +Atenció, Visibilitat, veu -Cultura d´empresa participativa (RSC) -Antena -Projecció d´Expertesa (e-portfoli institucional) -Realització personal
 5. Nova escassetat: Atenció i Rellevància. -equilibri de necessitats: CONEIXEMENT RELACIONS VISIBILITAT – REPUTACIÓ - ANTENA Necessitats individuals Necessitats institucionals (aglutinadors del grup)
 6. Aprenentatge / Coneixement  Comunitats orientades a contingut, projectes concrets: Wikipedia  Comunitats d´experts, orientades a solució de problemes. PLE FÒRUMS WIKIS
 7. Les CoPs com element fonamental de la nova educació OBERTA Cop Cop Cop Communities of Practice: a Social Discipline of Learning (Wenger) Modificat de
 8. Comunitat i aprenentatge PERSONALITZATS  Ara, el filtraje que feien els professionals es posterior a la producció. A la època de l´amateurisme de masses, primer es publica i després es filtra per mitjà de folcsonomies, enllaços, etc… Construcció col.laborativa de coneixement  Els millors continguts, avaluats entre parells o segons criteris a internet passen a formar part dels de la institució (augmentant el coneixement de la disciplina)
 9. Relació  Comunitats orientades a converses de final obert: diàleg tècnic i social.  Comunitats orientades a les relacions (Alcohòlics anònims) FORUMS, XATS, MICROBLOGGING
 10. Visibilitat, Reputació  Comunitats orientades a la participació individual Bloc corporatiu Xarxes socials i d´interès Planetes de Blocs Mashups o e-portfolis BLOCS (microsoft) institucionals
 11. 3. Visibilidad, Relevancia 1. Conocimiento 2. Relaciones, Atención
 12. 7 principis, 5 envers obertura 1. Disseny per l´evolució 2. Obrir un diàleg obert entre perspectives internes i externes 3. Invitar a diferents nivells de participació 4. Desenvolupar espais públics i privats. 5. Focalitzar-se en valors 6. Combinar la familiaritat i l´estímul 7. Crear un ritme per la comunitat 7 principles from Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, W. M. (2002). Cultivating Communities of Practice. Boston: Harvard Business School Press.
 13. obertura
 14. Evolució natural com a xarxes: http://www.orgnet.com/BuildingNetworks.pdf
 15. Els Límits, les zones Privacitat, regulacions World WIDE Web
 16. La xarxa potencia els efectes  Pel grup d´individus  Per la organització 1. Aprenentatge 2.0 1. Coneixement fluit 2. Relacions , conversa 2. Relacions, conversa 3. Reputació digital 3. Reputació digital
 17. Més sobre Orientacions
 18. Gràcies! Barcelona, 29 de setembre 2009 Dolors Reig, El caparazón elcaparazon.net
Publicidad