Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Batxillerat

3.685 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Batxillerat

 1. 1. IES POMPEU FABRA MARTORELL BATXILLERAT
 2. 2. BATXILLERAT : Objectiu <ul><li>proporcionar a l’alumnat: </li></ul><ul><ul><ul><li>formació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>maduresa intel·lectual i humana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>coneixements i destreses </li></ul></ul></ul><ul><li>que li permetin progressar en el seu </li></ul><ul><li>desenvolupament personal i social </li></ul><ul><li>i incorporar-se a la vida activa i a </li></ul><ul><li>l’educació superior. </li></ul>
 3. 3. BATXILLERAT : Durada <ul><li>D os cursos acadèmics </li></ul>BATXILLERAT : Sortides <ul><li>E studis universitaris (prèvia s uperació de les proves d’accés . </li></ul><ul><li>C icles de formació professional de grau superior </li></ul><ul><li>E nsenyaments artístics de grau superior (Disseny i Arts plàstiques) </li></ul>
 4. 4. BATXILLERAT : Horari <ul><li>De dilluns a divendres de 8,30 a 15 hores </li></ul>BATXILLERAT : Organització <ul><ul><ul><li>Matèries comunes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Matèries de modalitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Matèries optatives </li></ul></ul></ul>El batxillerat s’organitza en :
 5. 5. NOVETAT BATXILLERAT LOE <ul><li>Es passa a segon amb dues assignatures suspeses. </li></ul><ul><li>Amb tres o quatre assignatures no superades de primer, pot optar : </li></ul><ul><ul><li>Repetir curs sencer. </li></ul></ul><ul><ul><li>Matricular-se de les matèries de primer amb </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>avaluació negativa </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ampliar aquesta matrícula amb dues o </li></ul></ul><ul><ul><li>tres matèries de segon sempre que no </li></ul></ul><ul><ul><li>coincideixin amb matèries de primer curs </li></ul></ul><ul><ul><li>no superades. </li></ul></ul><ul><li>Han de tornar a fer el curs complet si el </li></ul><ul><li>nombre de matèries amb avaluació negativa </li></ul><ul><li>és superior a quatre . </li></ul>
 6. 6. NOVETAT BATXILLERAT LOE <ul><li>A SEGON curs, un alumne amb assignatures no superades, pot optar per : </li></ul><ul><ul><li>Tornar a fer el curs complert </li></ul></ul><ul><ul><li>Matricular-se de les matèries amb </li></ul></ul><ul><ul><li>avaluació negativa. </li></ul></ul>
 7. 7. MODALITATS DE BATXILLERAT <ul><li>ARTÍSTIC </li></ul><ul><ul><li>CIENTÍFIC-NATURA I SALUT </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>TECNOLÒGIC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>SOCIAL </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>HUMANÍSTIC </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 8. 8. BATXILLERAT : Matèries comunes Treball de recerca - - / 2* Religió (voluntària) 1 1 Tutoria 3 - Història d’Espanya 3 - Història de la Filosofia - 2 Ciències per al món contemporani - 2 Filosofia i ciutadania - 2 Educació física 3 3 Llengua estrangera 2 2 Llengua castellana i literatura 2 2 Llengua catalana i literatura 2n 1r
 9. 9. BATXILLERAT : Artístic Matèries de modalitat DIBUIX TÈCNIC 2 TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ GRAFICOPLÀSTICA VOLUM DISSENY DIBUIX TÈCNIC 1 HISTÒRIA DE L’ART CULTURA AUDIOVISUAL DIBUIX ARTÍSTIC 2 DIBUIX ARTÍSTIC 1 SEGON PRIMER
 10. 10. BATXILLERAT : Científic/Tecnològic Natura i Salut Matèries de modalitat BIOLOGIA 2 TECNOLOGIA INDUSTRIAL 2 BIOLOGIA 1 TÈCNOLOGIA INDUSTRIAL 1 DIBUIX TÈNIC 2 QUÍMICA 2 ELECTROTÈCNIA DIBUIX TÈNIC 1 QUÍMICA 1 MECÀNICA C. TERRA 2 FÍSICA 2 C. TERRA 1 FÍSICA 1 MATEMÀTIQUES 2 MATEMÀTIQUES 1 SEGON PRIMER
 11. 11. BATXILLERAT : Humanitats/C.Socials Matèries de modalitat SEGON PRIMER GEOGRAFIA GREC 2 -PSICOLOGIA SOCIOLOGIA -FRANCÈS -LITERATURA UNIVERSAL (Anglès) (2h) -RELIGIÓ / CULTURA RELIGIOSA -ECONOMIA MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS 2 LITERATURA CATALANA MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS 1 LITERATURA CASTELLANA HISTÒRIA DE L’ART HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI GREC 1 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESA 2 LLATÍ 2 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESA 1 LLATÍ 1
 12. 12. ARTÍSTIC DIBUIX ARTÍSTIC VOLUM IMATGE FONAMENTS DEL DISSENY TÈC. GRAFICOPLÀSTIQUES NOVES TENDÈNCIES ART CONTEMPORANI
 13. 13. ARTÍSTIC <ul><li>Viatge a Madrid – ARCO </li></ul><ul><li>Exposició anual </li></ul><ul><li>Visites a diverses exposicions </li></ul>
 14. 14. CIENTÍFIC-NATURA I SALUT BIOLOGIA QUÍMICA CIÈNCIES DE LA TERRA I M.A. FÍSICA MATEMÀTIQUES BIOLOGIA HUMANA
 15. 15. CIENTÍFIC-NATURA I SALUT <ul><li>VIATGE A VALÈNCIA (1r) </li></ul><ul><li>VIATGE A TOULOUSE: AIRBUS I CITÉ DE L’ESPACE (2n) </li></ul><ul><li>VISITA AL MICROSCOPI ELECTRÒNIC </li></ul><ul><li>CONFERÈNCIES A COSMOCAIXA </li></ul><ul><li>PRÀCTIQUES DE LABORATORI </li></ul>
 16. 16. VIATGE A VALÈNCIA: 1r i 2n BATXILLERAT NATURA I SALUT
 17. 17. HUMANÍSTIC <ul><li>LLATÍ </li></ul><ul><li>GREC </li></ul><ul><li>HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA </li></ul><ul><li>GEOGRAFIA </li></ul><ul><li>Hª DE L’ART </li></ul><ul><li>CULTURA RELIGIOSA </li></ul><ul><li>PSICOLOGIA i SOCIOLOGIA </li></ul><ul><li>FRANCÈS </li></ul><ul><li>LITERATURA CATALANA </li></ul><ul><li>LITERATURA CASTELLANA </li></ul><ul><li>LITERATURA UNIVERSAL </li></ul>
 18. 18. SOCIALS <ul><li>MATEMÀTIQUES </li></ul><ul><li>ECONOMIA </li></ul><ul><li>ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESA </li></ul><ul><li>GEOGRAFIA </li></ul><ul><li>HISTÒRIA MÓN C. </li></ul>
 19. 19. TECNOLÒGIC <ul><li>TECNOLOGIA INDUSTRIAL I i II </li></ul><ul><li>ELECTRÒNICA </li></ul><ul><li>ELECTROTÈCNIA </li></ul><ul><li>FÍSICA </li></ul><ul><li>DIBUIX TÈCNIC </li></ul>
 20. 20. TREBALL DE RECERCA CIENTÍFIC The Study of the flora of the Anoia River-Martorell
 21. 21. TREBALL DE RECERCA TECNOLÒGIC (Reconeixements en premis diversos: CIRIT, Exporecerca, Fundació Epson)
 22. 22. PROJECTES INTERNACIONALS SÓCRATES, COMÈNIUS
 23. 23. PROJECTES INTERNACIONALS ITÀLIA-PORTUGAL-ALEMÀNIA-POLÒNIA-TURQUIA
 24. 24. SCHOOLS PARTNERS IES POMPEU FABRA-MARTORELL-ESPAÑA GIMNAZJUM 7 – KIELCE-POLAND LICEO BALZAN-BADIA POLÈSINE-ITALIA ESCOLA EMIDIO NAVARRO-PORTUGAL ISTITTUTO NERVI-BARLETTA-ITALIA
 25. 25. Jordània
 26. 26. Bulgaria
 27. 27. INTERCANVIS LINGÜISTICS APRENENT ANGLÈS A OXFORD, WORCESTER, LONDON, ODENSE, GÖTEBORG …..

×