Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

sjellje organizative - berimi pytje

3.420 visualizaciones

Publicado el

.

Publicado en: Economía y finanzas
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

sjellje organizative - berimi pytje

 1. 1. Facebook.com/EkonomistatUP B.Krasniqi Në SO Formimi i personalitetit varet nga? Tipet e menaxhimit te konflikteve`? Dallimi ne mes te qendrimeve dhe vlerave? Puna , objektivat dhe karakteristikat e punes? Shperblimi i menaxhereve dhe puntoreve? Perceptimi dhe faktoret qe ndikojn ne perceptim? Ndikimi i variablave te pavarur ne variabla te varur? 1.Zgjedhja e menaxherve dhe punetorve dallon sepse? 2.Dallimi ne mes vlerave dhe qendrimeve? 3. Dallimi ne mes menaxhimit sipas kontrollit dhe objektivav? 4.Avantazhet dhe disavantazhet e shmangjes tkonflikteve. 1.Rendesia e vlerave dhe karakteristikat e saj? 2.Qendrimet dhe funksionet e qendrimeve 3.Nivelet hierarkike''te selektimi i punonjesve''. 1. Cilsite e personalitetit qe ndikon ne SO ? 2. Faktoret e jashtem te Perceptimit ? 3. Teoria e Motivimit ndermjet vendosjes dhe objektivave ? 4. Komunikimi me Nivele te uleta ? 5. Dallimi autoritetit zyrtar dhe jo zyrtar ? 6. Motivimi ne Proces ? 7. Teora e Pritjes ? 8. Marrja e vendimeve ne Grup ?
 2. 2. Facebook.com/EkonomistatUP B.Krasniqi 9. Ku dalloon shperblimi I menaxhereve dhe puntoreve ? 10. Teoria ne baze te faktoreve, teoria e higjenes ? 11. Kur grupi behet ekip ? 12. Zotesia, kuptimi, llojet dhe burimet ? 13. Projektimi dhe Riprojektimi I punes? 14. Arsimimi dhe Edukimi permanent I Menaxherve ? 15. Kur komunikimi I niveleve te uleta behet Autoritet? 16. Vlersimi I suksesit te puntoreve dhe Menaxherve ? 17. Personaliteti ? 18. Marrja e vendimive ne grup ( perparsit dhe te metat ) 19. Vlersimi I suksesit te menaxherve behet sipas ketyre kriterve ? 20. Arsimimi dhe Edukimi permanent nenkupton ? 21. Rendesia e grupeve jo formale dhe komunikimi jo formal qendron ? 22. Burimet e autoriteteve jane ? 23. Teora e Z e motivimit ? 24. Dallimi I vlerave dhe qendrimve ? 25. Teoria e Pritjes ? 26. Udheqja Racionale ? 27. Sjjellja Organizative nne Raport me shkencat tjera ? 28. Komunikimi kupton dhe llojet e tij ? 29. Shperblimi i puntorve dhe menaxhereve 30. Menaxhimi i konflikteve
 3. 3. Facebook.com/EkonomistatUP B.Krasniqi 31. Pika e kontrollit si cilsi e personalitetit 32. Ndikimi i sociologjis dhe i shkencace politike ne sjelljen organizative... 33. Shperblimi i puntoreve dhe menaxhereve 34. Efikasiteti dhe efektiviteti i grupeve 35. Modeli i frellengut 36. Menaxhimi i konflikteve 37. Motivimi si funksion i projektimit te punes 38. Pika e kontrollit si cilsi e personalitetit 39. Ndikimi i sociologjis dhe i shkencave politike ne sjelljen organizative 40. Teoria motivim-higjen(herzberg) 2. 1.Shperblimi i puntoreve dhe menaxhereve 2.Efikasiteti dhe efektiviteti i grupeve 4.Menaxhimi i konflikteve 5.Motivimi si funksion i projektimit te punes 6.Pika e kontrollit si cilsi e personalitetit 7.Ndikimi i sociologjis dhe i shkencave politike ne sjelljen organizative 8.Teoria motivim-higjen(herzberg) 1.Pika kontrollit si cilesi e personalitetit 2.Ndikimii i sociologjis she shkencave politike ne SO 3.Teoria motivim higjien
 4. 4. Facebook.com/EkonomistatUP B.Krasniqi 4.Menaxhimi konfliktit 5.Motivimi si projektim i punes.. 6.Teoria pritjes 7.Projektimi dhe riprojektimi punes 8.Kur behet grupi ekip. 29.06.2012 1.Zgjedhja e menaxherve dhe punetorve dallon sepse? 2.dallimi ne mes vlerave dhe qendrimeve 3. Dallimi ne mes menaxhimit sipas kontrollit dhe objektivav 4.avantazhet dhe disavantazhet e shmangjes tkonfliktev. 1.rendesia e vlerave dhe karakteristikat e saj 2 qendrimet dhe funksionet e qendrimeve 3 puna objrktovat dhe karakteristikat 4 akomodimi i konfliktit qeshtu diqka. 5 nivelet hierarkike''te selektimi i punonjesve''2.Dallimi ne mes te qendrimeve dhe vlerave? puna , objektivat dhe karakteristikat e punes perceptimi dhe faktoret qe ndikojn ne perceptim Formimi i personalitetit varet nga? 1.Tipet e menaxhimit te konflikteve`?
 5. 5. Facebook.com/EkonomistatUP B.Krasniqi 3. Sjellja Organizative ne raport me shkencat tjera ?-shkencat tjera qe kontribojne ne sjelljen organizative jane psikologjia(e cila tenton qe ta mat,shpjegoj dhe nganjehere ta ndryshoje sjelljen e njerezve), sociologjia(e cila studion sistemin shoqeror ne te cilen individet luajne rolin e tyre),sociologjia psikologjike(ne te cilen bashkojne konceptet keto dy shkenca te cilat fokusohen ne influencen e njerezve mes veti),Antropologjia(qe ben studimin e shoqerise mbi qenien njerezore dhe aktivitetin e tyre) dhe shkencat politike(qe studiojne sjelljen e individeve apo grupeve ne rrethin politik).
 6. 6. Facebook.com/EkonomistatUP B.Krasniqi 3. Sjellja Organizative ne raport me shkencat tjera ?-shkencat tjera qe kontribojne ne sjelljen organizative jane psikologjia(e cila tenton qe ta mat,shpjegoj dhe nganjehere ta ndryshoje sjelljen e njerezve), sociologjia(e cila studion sistemin shoqeror ne te cilen individet luajne rolin e tyre),sociologjia psikologjike(ne te cilen bashkojne konceptet keto dy shkenca te cilat fokusohen ne influencen e njerezve mes veti),Antropologjia(qe ben studimin e shoqerise mbi qenien njerezore dhe aktivitetin e tyre) dhe shkencat politike(qe studiojne sjelljen e individeve apo grupeve ne rrethin politik).

×