Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

วิกฤตเศรษฐกิจ และการเตรียมความพร้อม.pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 56 Anuncio

วิกฤตเศรษฐกิจ และการเตรียมความพร้อม.pptx

Descargar para leer sin conexión

เราจะเตรียมการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่รออยู่ในช่วง 2 ปีข้างหน้า ได้อย่างไร และจะหยิบฉวยโอกาสที่เปิดขึ้นได้อย่างไร

เราจะเตรียมการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่รออยู่ในช่วง 2 ปีข้างหน้า ได้อย่างไร และจะหยิบฉวยโอกาสที่เปิดขึ้นได้อย่างไร

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Más reciente (19)

Anuncio

วิกฤตเศรษฐกิจ และการเตรียมความพร้อม.pptx

 1. 1. วิกฤตเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อม กอบศักดิ์ ภูตระกูล 28 มิถุนายน 2565
 2. 2. 2 2 ประเด็นหลักที่จะนาเสนอ • ความเข้าใจในวิกฤต • การเตรียมการรองรับ
 3. 3. 3 เศรษฐกิจมีขึ้นลง
 4. 4. 4 และมีความท้าทายทางเศรษฐกิจหรือวิกฤตเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ
 5. 5. 5 เศรษฐกิจสหรัฐ (1871-2009)
 6. 6. 6 ระดับความรุนแรงของเฮอริเคน
 7. 7. 7 ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว
 8. 8. 8 ตัวอย่างวิกฤตในช่วงที่ผ่านมา • Great Depression • Oil Shocks • Latin America Debt Crisis • Asian Crisis • Subprime Crisis • Covid-19
 9. 9. 9 ความแตกต่างระหว่างวิกฤตที่เกิดจากตัวเรา และจากคนอื่น SET 1992-2004 SET 2005-2013
 10. 10. Economic Turbulence 2022
 11. 11. 11 New Normal มาถึงแล้ว - คนเริ่มใช้ชีวิตตามปกติ
 12. 12. 12 ความคืบหน้าในการต่อสู้กับโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา 5.22 พันล้านคน 68.0% ในเวลา 1 ปีกว่าๆ Sources:NYTandWorldometer
 13. 13. 13 เรากาลังเข้า Phase ใหม่ของเศรษฐกิจ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 ช่วงที่ถูกกระทบ อย่างรุนแรง จากการระบาด ของโควิด-19 ช่วง Next Chapter ช่วงเปลี่ยนผ่าน ช่วงความผันผวน
 14. 14. 14 ช่วงของความแปรปรวน
 15. 15. 15 Dow Jones – การเปลี่ยนแปลงเทียบกับวันก่อนหน้า (%)
 16. 16. 10 กรกฎาคม 2563 16 พร้อมความท้าทายชุดใหม่ใน Phase ใหม่ • ความขัดแย้ง (Geo-politics) • ความผันผวนในระบบ การค้าและการเงินโลก • Technological Disruption • การแข่งขันและโอกาสที่เปิ ด ในยุค “ศตวรรษของเอเชีย” ที่จะนาไปสู่ Next Chapter 11 16 จากภาวะซบเชา ความท้าทายในการ ประคองตนให้อยู่รอด 16
 17. 17. 17 2 คาถามหลักที่เราต้องตอบให้ได้ • จะเตรียมตัวรับความผันผวนในช่วง Transition อย่างไร • จะสาเร็จในช่วง Next Chapter ได้อย่างไร
 18. 18. 1. การเตรียมการรองรับความผันผวน
 19. 19. 19 7 ความท้าทายในช่วง Phase ใหม่ • วิกฤตความขัดแย้งระหว่างประเทศ • วิกฤตราคาพลังงาน • วิกฤตอาหารโลก • ความปั่นป่วนในตลาดการเงินโลก • Recession ในสหรัฐ และในประเทศต่างๆ • โอกาสการเกิดวิกฤต EmergingMarkets • ปัญหาเศรษฐกิจจีน รัสเซีย-สหรัฐ Fed จีน
 20. 20. ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ-รัสเซียจะไม่จบง่าย GDP รัสเซีย เทียบกับสหรัฐ ท่านปูตินเป็นประธานาธิบดี การผนวกไครเมีย 20
 21. 21. GDP รัสเซียหลังการผนวกไครเมีย (2014) - 20% 21
 22. 22. ราคาพลังงานที่จะอยู่ในระดับสูงไปอีก 1-2 ปี 22
 23. 23. วิกฤตอาหารโลกที่อาจจะลุกลามมากขึ้น – ราคาข้าวโพด 23
 24. 24. นามาสู่ปัญหาเงินเฟ้อโลกที่เพิ่มขึ้นในทุกประเทศ เงินเฟ้อสหรัฐ 24
 25. 25. และความท้าทายต่อธนาคารกลางทั่วโลก เงินเฟ้อจาก Supply Shocks เงินเฟ้อพื้นฐาน 25
 26. 26. การปรับขึ้นดอกเบี้ยในตลาดการเงินโลก US 2Y Bond Yield 26
 27. 27. การเร่งดูดสภาพคล่องกลับ คาถาม จะต้อง ดูดสภาพคล่อง กลับเร็วแค่ไหน ในรอบนี้ ขนาดงบดุลของ Fed 27
 28. 28. Dot Plot ล่าสุดของ FOMC 28 3.4% 3.8% 3.4%
 29. 29. ท่านประธานเฟด "the Fed will not hesitate to keep raising rates until inflation comes down" 29 the worst mistake that the Fed could make would be to fail to get inflation back down
 30. 30. การเร่งขึ้นดอกเบี้ย Fed Funds Rate คาถาม จะต้อง ขึ้นดอกเบี้ย ไปสูงแค่ไหน ในรอบนี้ 30
 31. 31. นัยยะต่อราคาสินทรัพย์ต่างๆ Dow Jones Nasdaq Bitcoin US 10Y Bond Prices 31
 32. 32. นัยยะต่อค่าเงิน USD Yuan Baht Yen 32
 33. 33. โอกาสเกิด Recession ในสหรัฐ 68% ของ CEOs 30% ของ Economists คิดว่าจะมีโอกาสเกิด Recession ปีหน้า 33
 34. 34. โอกาสเกิด Emerging Market Crisis 34
 35. 35. ค่าเงินกีบ 35
 36. 36. ปัญหาเศรษฐกิจจีน 36
 37. 37. ปัญหาเศรษฐกิจจีน 37
 38. 38. Country Garden Holdings 38 ราคาหุ้น ราคาหุ้นกู้ USD ครบกาหนด 2024
 39. 39. ทั้งหมดนี้ หมายความว่า 2-3 ปีข้างหน้าจะไม่ง่าย เราต้องเตรียมการรับมือ
 40. 40. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
 41. 41. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา 41 GDP ก่อนเกิดโควิด
 42. 42. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา 42
 43. 43. ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไทย 2ปี 43
 44. 44. ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ปี 44
 45. 45. เงินเฟ้อไทย 45
 46. 46. สิ่งที่ต้องจับตามอง - การเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ให้เศรษฐกิจไทย 2021 2022-24 • ส่งออก • บริโภคในประเทศ • ไทยเที่ยวไทย • ส่งออก • ท่องเที่ยวจากต่างประเทศ • ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน • ลงทุนจากต่างประเทศ (FDIs) 46
 47. 47. ต้องสร้างแรงส่งให้เพียงพอ 47
 48. 48. สิ่งที่ต้องจับตามอง- การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว 48
 49. 49. สิ่งที่ต้องจับตามอง - ดอกเบี้ยนโยบาย 49
 50. 50. สิ่งที่ต้องจับตามอง - ค่าเงินบาท 50
 51. 51. เงินสารองระหว่างประเทศของไทย 51
 52. 52. 52 โอกาสในวิกฤตมีเสมอ • อุตสาหกรรมรถไฟฟ้า มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า • อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน • ระบบ Logistics สมัยใหม่ • ภาคเกษตร อาหารแห่งอนาคต • อุตสาหกรรมปุ ๋ ย • ภาคท่องเที่ยว • ช่องทางการชาระเงินแบบยใหม่ • โอกาสการลงทุน และ Aquisitions
 53. 53. ถ้าเราเตรียมรับมือดี เราน่าจะผ่านไปได้
 54. 54. เราน่าจะหยิบฉวยโอกาสมาเป็นของเราได้
 55. 55. เราน่าจะมีภูมิคุ้มกันภัยพอที่จะรับกับคาถามสาคัญ Who is next ?
 56. 56. 56 ส่วนคาถามที่เราอาจจะมีปัญหาจริงๆ • จะเตรียมตัวรับความผันผวนในช่วง Transition อย่างไร • จะสาเร็จในช่วง Next Chapter ได้อย่างไร

×