Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Próxima SlideShare
Asas cakephp-mvc
Siguiente
Descargar para leer sin conexión y ver en pantalla completa.

6

Compartir

Descargar para leer sin conexión

eBuku Aplikasi Praktikal web 2.0 untuk pembejaran Pengajaran

Descargar para leer sin conexión

Ebuku Aplikasi Praktikal web 2.0 untuk pembejaran Pengajaran.
Susunan Sidek Ab Aziz et al. 2014

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

eBuku Aplikasi Praktikal web 2.0 untuk pembejaran Pengajaran

 1. 1. Web 2.0 Sidek Ab Aziz | Wan Zuhainis Saad Marzanah A Jabar | Fatimah Sidi Khaironi Yatim Sharif | Koh Tieng Wei Aplikasi Praktikal Untuk Pembelajaran Pengajaran MHPPUBLISHERS
 2. 2.         Aplikasi Praktikal Web 2.0 Untuk Pembelajaran Pengajaran                                     MHP PUBLISHERS SERI  KEMBANGAN,  BANGI,  PUTRAJAYA,  SKUDAI     2014          
 3. 3.   ii         Aplikasi  Praktikal  Web  2.0   untuk  Pembelajaran  Pengajaran                         Sidek  Ab  Aziz,  Wan  Zuhainis  Saad   Marzanah  A  Jabar,  Fatimah  Sidi   Khaironi  Yatim  Sharif,  Koh  Tieng  Wei       Kumpulan  Inovasi  Pengajaran-­‐Pembelajaran  SATRIA  (KIPPS)   Pusat  Pembangunan  Akademik  (CADe)   Universiti  Putra  Malaysia                         MHP  PUBLISHERS   SERI  KEMBANGAN,  BANGI,  PUTRAJAYA,  SKUDAI      
 4. 4.   iii     Aplikasi Praktikal Web 2.0 untuk Pembelajaran – Pengajaran Cetakan  Pertama  2014     Semua   hakcipta   terpeilihara.   Mana-­‐mana   bahagian   penerbitan   ini   tidak   boleh   dihasilkan   semula,   disimpan   dalam   sistem   simpanan   kekal,   atau   dipindahkan   dalam   sebarang   bentuk   atau   sebarang   cara   lektronik,   mekanik,   penggambaran  semula,  rakaman,  dan  sebagainya  tanpa  terlebih  dahulu  mendapat  keizinan  bertulis  daripada  penerbit.       Sidek  Ab  Aziz   Aplikasi  Praktikal  Web  2.0  untuk  Pembelajaran  –  Pengajaran/   ©  Sidek  Ab  Aziz  dan  rakan-­‐rakan.  2014.     ISBN 978-9839-972-12-2   1. Information  technology.  2.  Communication  and  technology.   I. Sidek  Ab  Aziz.  II.  Judul                           Rupa  taip  teks:  Times  New  Roman/  Extrabold   Saiz  taipteks:  10/12/20  poin     Reka  letak  teks:  Wan  Zuhainis  Saad   Reka  bentuk  kulit:  Adzrif  Effendy       Diterbitkan  oleh   MHP  Publishers   Seri  Kembangan   Selangor     Dicetak  oleh   WS  Sdn  Bhd   Seri  Serdang   Selangor  
 5. 5.   iv       KANDUNGAN   Prakata Segmen 1 Pengenalan Aplikasi Web 2.0 ..................................... 1 Segmen 2 Taksonomi Digital Bloom ...................................... 18 Segmen 3 Aplikasi Peta Minda 1 MindMap Crazenut ...................................... 24 2 Text 2 Mind Map ...................................... 31 Segmen 4 Aplikasi Animasi 3 Go! Animate ...................................... 35 Segmen 5 Aplikasi Interaktif 4 Google Document ...................................... 42 5 Google Form ...................................... 49 6 Google Search ...................................... 55 7 Padlet ...................................... 63 8 Pinterest ...................................... 69 9 Quizlet ...................................... 75 10 Simple Whiteboard ...................................... 87 11 Socrative ...................................... 89 12 Twitter ...................................... 100 13 VoiceThread ...................................... 108 Segmen 6 Aplikasi Penandaan 14 Diigo ...................................... 112 Segmen 7 Aplikasi Pengurusan
 6. 6.   v       15 Google Calendar ...................................... 116 16 Pipes ...................................... 122 17 QR code ...................................... 128 18 Zoho ...................................... 135 Segmen 8 Aplikasi Persembahan 19 Flipsnack ...................................... 144 20 Present.me ...................................... 151 21 Prezi ...................................... 162 22 VOKI ...................................... 168 23 Wordle ...................................... 176 24 YouTube Edu ...................................... 179 Segmen 9 Blog 25 Blogspot ...................................... 189 26 EduBlog ...................................... 195 27 Facebook ...................................... 201 Biodata Panel Penulis          
 7. 7.   vi          
 8. 8.   vii       PRAKATA Di abad ke 21 ini kemudahan internet yang tidak terhad, memudahkan kita mengakses pelbagai maklumat merangkumi bahan pengajaran dan pembelajaran sama ada secara formal atau tidak formal. Proses peningkatan ilmu pengetahuan yang sedia ada, kini boleh dilakukan menerusi pembelajaran ubiquitous yang boleh berlaku di mana jua kita berada dan pada bila-bila masa sahaja - maklumat kini berada di hujung jari! Walaupun kaedah pembelajaran ubiquitous tidak mengambil peranan pendidik secara lansung, namun tidak dapat dinafikan bahawa pelajar dewasa ini mempunyai banyak peluang dan ruang yang lebih luas untuk menimba ilmu pengetahuan melalui pembelajaran kendiri. Maka tidak hairanlah jika ramai pelajar yang telah menguasai satu-satu topik pembelajaran sebelum ia diajar oleh gurunya. Sesungguhnya pembelajaran ubiquitous ini amat dipengaruhi oleh perkembangan pesat ICT global dan sudah pastinya akan memberi pengaruh yang besar kepada kehidupan kita. Apa yang lebih membanggakan ia turut memberi impak yang meluas dalam sistem pendidikan di Malaysia melalui proses Pembestarian Pendidikan dalam usaha meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Sehubungan dengan itu, penggunaan teknologi terkini seperti aplikasi Web 2.0 yang semakin meluas membolehkan pelajar mencari maklumat serta membangunkan kandungan dengan lebih mudah dan berkesan. Aplikasi web 2.0 merupakan kesinambungan dari teknologi Web 1.0 yang mana jika sebelum ini pengguna hanya menggunakan web untuk mencari dan menerima maklumat semata-mata, tetapi dengan kewujudan teknologi Web 2.0, proses komunikasi dapat dijalankan secara dua hala dengan begitu berkesan, pantas dan mudah. Kini pengguna ICT bukan sahaja dapat melayari web malah dapat mempamer, memperluaskan dan berkongsi kreativiti mereka dengan sesiapa sahaja tanpa batasan masa, ruang dan lokasi.
 9. 9.   viii     Aplikasi Web 2.0 merupakan persekitaran yang sempurna bagi para pendidik dalam abad ini. Penggunaan aplikasi Web 2.0 membantu mengubah landskap pendidikan abad ke-2. Web 2.0 membentuk pendekatan pelajar untuk belajar secra kendiri, pendekatan pengajar untuk mengajar secara efektif dan bagaimana pendidik berinteraksi dengan pelajar dan rakan sejawat seantero dunia. Kajian terdahulu menunjukkan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran mampu meningkatkan hasil pembelajaran. Selain itu, pengajaran berasaskan teknologi mempunyai lebih banyak alternatif dan kepelbagaian untuk diterokai oleh para pelajar. Malahan penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan menyediakan banyak ruang dan kepelbagaian kaedah untuk para pelajar mengalami proses penciptaan dan penerokaan ilmu secara aktif yang pastinya akan menjadikan pelajar lebih berfikiran kreatif dan inovatif. Pembelajaran berasaskan teknologi maklumat wajar diaplikasikan sebagai salah satu pendekatan pembelajaran dinamik. Penggunaan teknologi maklumat mampu meningkatkan kreativiti, mengembangkan pemikiran, menggerakkan minda serta menjadikan pelajar menganalisis data saintifik khususnya dengan sebaiknya. Kini dengan kemudahan ICT terkini dengan perkhidmatan jalur lebar G3 dan G4 membolehkan pembelajaran dan pengajaran dilakukan menggunakan gajet atau peranti mudah alih seperti telefon pintar dan tablet, menjadikans proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan mudah. Buku ini merupakan hasil usaha kolektif mengumpulkan beberapa aplikasi Web 2.0 yang terdapat dalam tapak web di persekitaran internet yang menyediakan kemudahan untuk kita menggunapakai perisian mereka. Penulis merakamkan terima kasih kepada Prof Dr Mohamed Amin Embi, dari Universiti Kebangsaan Malaysia atas sokongan moral yang diberikan, juga kepada Chan Kim Fatt atas bantuan teknikal. Ucapan penghargaan juga ditujukan kepada Pengarah dan Timbalan Pengarah (Inovasi Pengajaran- Pembelajaran) Pusat Pembangunan Akademik (CADe) UPM atas keprihatinan pembangunan ICT dalam pembelajaran pengajaran, dan pihak Universiti Putra Malaysia menyalurkan bantuan
 10. 10.   ix     kewangan menerusi Geran Insentif Penyelidikan alam Pengajaran (GIPP) 2012/2014. Kami akui kompilasi ini tidak lengkap dan apatah lagi sempurna, namun setidak- tidaknya menjadi daya penggerak atau pemacu kepada pembaca untuk meneroka lebih banyak lagi perisian Web 2.0 yang boleh digunakan dengan sebaiknya tanpa mengeluarkan wang sedikit pun. Kami sentiasa optimis dan yakin serta perlu juga kami ditegaskan, adalah tidak wajar mengatakan semua perisian percuma tiada berkualiti. Dengan kekangan kos kehidupan yang semakin meningkat, setidaknya penggunaan perisian atau aplikasi Web 2.0 yang percuma dapat menggerakkan para pelajar dan pengajar agar terus menggunakan teknologi ICT dalam pembelajaran dan pengajaran agar kualitinya sentiasa dinamik dan terus dipertingkatkan. Kami juga akui tentunya banyak kelemahan di sana sini dalam buku ini. Kami dengan hati terbuka mengharapkan teguran yang membina dari pihak pembaca bagi memperbaiki kelemahan dan seterusnya meningkatkan kualitinya di masa hadapan. Segala kelemahan sudah pastinya hasil kerja kami, kerana hanya Allah sahajalah yang bersifat Maha Sempurna dan Maha Mengetahui. Sekian, Wassalam. Terima kasih. Sidang Penulis Universiti Putra Malaysia Serdang 2014    
 11. 11.   x      
 12. 12.  1   Segmen 1 Pengenalan Aplikasi Web 2.0* Pengenalan Dasar e-Pembelajaran Negara (DePAN) bertujuan untuk menyediakan satu kerangka dan hala tuju e-Pembelajaran yang jelas dan komprehensif bagi perlaksanaan peringkat IPT di Malaysia. DePAN yang digubal oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah distrukturkan mengikut tiga fasa utama yang mempunyai kerangka e-Pembelajaran meliputi lima tunggak utama iaitu Insfratruktur, Struktur Organisasi, Perkembangan Profesional, Kurikulum dan e-Kandungan serta Pembudayaan. Pembangunan e-Kandungan asli sangat penting sejajar dengan sasaran sebanyak 50 peratus menjelang tahun 2015 seperti yang dinyatakan dalam DePAN. Sehubungan itu, dengan adanya teknologi terkini aplikasi Web 2.0, pembangunan e-Kandungan akan dapat dilaksanakan dengan lebih interaktif dan efektif.
 13. 13.  2   Konsep Web 2.0 bermula daripada hasil kolaborasi O’Reilly bersama-sama Media Live International dalam satu sesi seminar pada tahun 2005. Istilah ini merupakan satu revolusi kepada penggunaan Internet. Prinsip Web 2.0 seperti yang dinyatakan oleh O’Reilly adalah, web sebagai platform (Web as platform) iaitu aplikasi yang dijalankan secara langsung melalui media Internet. Tanpa perlu dibatasi oleh sistem operasi tertentu, aplikasi Web 2.0 boleh diakses di mana-mana sahaja secara atas talian (online) serta aplikasi mobil melalui telefon pintar ataupun tablet. Selain daripada itu, sifat unik aplikasi Web 2.0 adalah menjadi suatu pusat pengetahuan besar hasil daripada gabungan pengumpulan maklumat yang disumbangkan oleh pengguna. Tanpa pengguna, maka aplikasi Web 2.0 yang dibangunkan tidak akan berjaya. Transformasi Web 1.0 kepada Web 2.0 Perkembangan teknologi telah memperkenalkan world wide web (www) kepada dunia. Pada peringkat awal sekitar tahun 1995, Web 1.0 telah didedahkan kepada pengguna Internet yang lebih berfokus kepada cara mendapatkan informasi bagi kegunaan peribadi kerana hanya melibatkan hubungan sehala. Selain itu konsep Web 1.0 hanya membenarkan pengguna untuk melihat dan membaca kandungan web tanpa adanya interaksi dengan pengguna yang lain. Antara limitasi dalam aplikasi Web 1.0 ialah pengguna lain tidak dapat mengembangkan kandungan web yang dibaca dan bersifat kurang interaktif untuk dilayari. Web 1.0 lebih dikenali sebagai web statik. Antara aplikasi Web 1.0 yang biasa digunakan adalah seperti e-mail dan laman web peribadi (personal web page) yang menggunakan kod HTML untuk dibangunkan. Kemunculan Web 2.0 serta kemajuan alat telekomunikasi seperti jalur lebar (broadband) dan WiFi sebagai perantara untuk berkomunikasi merupakan transformasi kepada aplikasi yang lebih interaktif. Berbanding penggunaan aplikasi Web 1.0 yang amat terhad, aplikasi Web 2.0 menyediakan platform
 14. 14.  3   kepada pengguna untuk berhubung, berkomunikasi dan berkolaborasi antara satu sama lain. Penjanaan serta perkongsian maklumat antara pengguna membantu mengembangkan informasi serta dapat menjadi pusat ilmu secara tidak formal. Antara aplikasi Web 2.0 yang biasa digunakan adalah seperti Facebook, Google docs, Twitter, Scribd, Blogger, Wiki dan Flickr. Konsep & Definisi Web 2.0 Terdapat pelbagai konsep yang diutarakan bagi merujuk kepada definisi sebenar Web 2.0. Terma Web 2.0 asalnya dipetik daripada DiNucci (1999) yang kemudiannya dipopularkan oleh Dougherty dan O’Reilly seperti yang dinyatakan dalam Dunlap dan Lowenthal (2011). Web 2.0 turut dikenali sebagai ‘read-write web’ (Ajjan & Hartshorne 2008; Madden & Fox 2006; Maloney 2007; Murugesan 2007; Richardson 2009) iaitu pengguna sendiri berkuasa untuk mengawal data dan maklumat mereka menerusi penggunaan perkhidmatan interaktif ini. Simkins dan Schultz (2010) pula menyatakan, Web 2.0 sebagai aplikasi atas talian yang mudah digunakan untuk melaksanakan pelbagai tugasan serta sangat praktikal kepada semua pengguna. Manakala Grosseck (2009) dan Davis (2009) menjelaskan, Web 2.0 merupakan satu platform kepada penggunaan sosial iaitu individu berhubung secara atas talian untuk melakukan aktiviti kolaborasi, pembinaan kandungan, penjanaan pengetahuan dan perkongsian maklumat atau kumpulan aktiviti-aktiviti ini juga boleh dikatakan sebagai participative Web (Murugesan 2007) kerana penglibatan aktif pengguna untuk sama-sama menjana dan berkongsi kandungan di dalam web. Menurut O'Reilly (2005), aplikasi yang dibangunkan diklasifikasi sebagai Web 2.0 jika ia memiliki antara ciri-ciri berikut iaitu:-
 15. 15.  4   (i) Web sebagai platform Web sebagai platform merupakan tempat untuk aplikasi dijalankan secara langsung melalui internet. Contohnya seperti penggunaan aplikasi “Google” dan “Flickr” yang boleh diakses di mana-mana sahaja secara atas talian tanpa perlu dipasang (install) atau dibatasi oleh sistem operasi tertentu contohnya seperti penggunaan aplikasi Microsoft Office yang memerlukan pemasangan Windows sebagai sistem operasi. (ii) Memanfaatkan kepintaran secara kolektif (Harnessing collective intelligence) Sifat unik Web 2.0 adalah dapat membina pusat pengetahuan yang besar hasil daripada gabungan pengumpulan maklumat daripada pengguna-pengguna yang memberikan sumbangan pengetahuan. Contoh aplikasi Web 2.0 seperti Wikipedia (http://www.wikipedia.org/) yang merupakan ensiklopedia tidak rasmi atas talian yang terbesar terbina hasil daripada penulisan, penambahan serta suntingan pengetahuan dan maklumat yang disumbangkan oleh pengguna-pengguna aktif atas talian seterusnya dikongsi bersama dengan pengguna-pengguna yang lain. (iii) Data adalah “Intel” dalaman seterusnya (Data is the next intel inside) Aplikasi web 2.0 pada dasarnya dijalankan oleh pangkalan data. Nilai data yang dimiliki oleh sesuatu aplikasi Web 2.0 menjadi teras dan penyokong kuat untuk membentuk menjadi suatu aplikasi Web 2.0 yang unggul. Contohnya seperti Amazon Books (http://www.amazon.com/) yang dapat memberikan maklumat data yang lengkap dan luas bukan sahaja berkaitan dengan maklumat fizikal dan kandungan buku malahan ulasan serta penilaian dari pengguna lain serta pautan kepada buku-buku yang berkaitan. Dengan kemudahan ini, buku yang diinginkan akan segera diperoleh.
 16. 16.  5   (iv) Berakhirnya kitaran keluaran perisian (End of the software release cycle) Aplikasi Web 2.0 berbeza dengan perisian yang perlu menggunakan sistem operasi tertentu untuk berfungsi. Contohnya, perisian Microsoft Office yang perlu menggunakan sistem operasi Windows biasanya diperbaharui (upgrade) setiap dua atau tiga tahun sekali. Sebaliknya bagi aplikasi Web 2.0, ia akan sentiasa diperbaharui dan dikemaskini secara berterusan tanpa mengira waktu kerana sifatnya bukan sebagai produk tetapi sebagai platform dan perkhidmatan. (v) Model Pengaturcaraan Ringan (Lightweight programming models) Aplikasi Web 2.0 boleh digubah dan direncam kerana ia dibina daripada model pengaturcaraan ringan seperti AJAX dan RSS. Model ini terkenal dengan khidmat keringkasannya serta mudah untuk digubah dan dipakai semula bagi membentuk aplikasi Web 2.0 dengan bentuk perkhidmatan yang baru. Pengubahan dan pengabungan aplikasi-aplikasi sedia ada ini juga dipanggil sebagai “mush up”. Contoh mush up yang paling mudah menurut Gil (2010) adalah facebook (http://www.facebook.com/), walaupun ia dikenali sebagai aplikasi rangkaian sosial tetapi ia juga turut memiliki lain- lain perkhidmatan mush up seperti facebook “zombies” (permainan yang menghubungkan dengan lain-lain pengguna facebook), facebook “music videos” (rakan facebook memperkenalkan muzik yang disukai kepada lain-lain rakan facebook) dan facebook “iRead” (rakan facebook berkongsi buku yang mereka baca, lihat dan tinjau). (vi) Perisian melebihi satu peranti tunggal (Software above the level of a single device) Jika dahulu kebergantungan sesuatu perisian untuk dijalankan adalah bersandarkan kepada platform PC (personal computer) sahaja, iaitu segala kerja atau tugasan perlu dilaksanakan dengan adanya PC. Kini, dengan perkembangan teknologi mudah alih atau mobil, segala tugasan atau kehendak dapat dilakukan di mana-mana sahaja. Dengan
 17. 17.  6   kewujudan pelbagai peranti mudah alih serta bersepadu dengan aplikasi Web 2.0, pengguna dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan mana-mana peranti yang mereka miliki. Contohnya seperti aplikasi Evernote, ia dapat diakses di dalam pelbagai platform peranti seperti iPhone, iPad, Android dan tablet. Justeru ia tidak terkurung kepada satu peranti tunggal sahaja. (vii) Pengguna kaya pengalaman (Rich user experiences) Menurut Gorsuch (2012), pengguna kaya pengalaman apabila aplikasi Web 2.0 dapat menyediakan pengguna dengan aplikasi rangkaian dan kolaborasi iaitu membenarkan keterlibatan pengguna untuk bekerja secara kolaboratif dengan menyediakan pengaksesan yang mudah dan bebas (independent) iaitu boleh dilarikan dengan mana-mana platform perangkat keras (hardware) atau perangkat lembut (software). Aplikasi Web 2.0 juga memiliki program pengaturcaraan ringan seperti AJAX yang membenarkan pengguna membuat penyuntingan dokumen dalam masa sebenar (real time) serta mendapat respon atau tindakbalas dengan segera dan boleh berkolaborasi sosial seperti yang terdapat dalam rangkaian sosial. Contoh aplikasi adalah seperti Google Docs yang merupakan satu aplikasi kolaborasi yang membenarkan aktiviti penyuntingan dalam masa sebenar seterusnya dokumen tersebut boleh dikongsi, dibuka dan disunting oleh pengguna lain dengan serentak. Perbezaan Web 1.0 dan Web 2.0 Pelbagai penerbitan dan penyelidikan samada melalui media elektronik mahupun pembentangan di seminar berkaitan teknologi membincangkan tentang aplikasi dan kepentingan teknologi Web 2.0 dalam dunia pendidikan. Namun begitu bagi mereka yang mula berjinak untuk mengenali teknologi Web 2.0 mungkin sedikit keliru dengan definisi serta terma-terma yang dibincangkan. Jadual 1 menerangkan secara ringkas perbezaan antara aplikasi Web 2.0 dengan aplikasi terdahulu iaitu Web 1.0.
 18. 18.  7   Jadual 1. Perbezaan antara aplikasi Web 1.0 dan Web 2.0 Perkara Web 1.0 Web 2.0 Sifat • Sehala (Statik) • Tertutup • Pemaparan maklumat. • Dua hala (Dinamik) • Kolaboratif • Bertukar dan berkongsi maklumat. Aplikasi • Aplikasi sebagai produk • Perisian sebagai perkhidmatan Pengalaman pengguna • Melihat dan membaca kandungan (read web). • Penglibatan pasif. • Melihat, membaca dan menulis kandungan (read- write web). • Penglibatan aktif. Kandungan • Bertumpu tentang syarikat dan perniagaan. • Tentang apa sahaja, komuniti dan global. Fokus kandungan • Penerbitan • Penyertaan Sumber kandungan • Pemilik atau webmaster. • Semua pengguna Keterlihatan kandungan/ maklumat • Kandungan/ maklumat yang statik. • Kandungan/maklumat diterbitkan di seluruh dunia/global. Pengelolaan kandungan • Taksonomi • Direktori • Folksonomi • Penandaan (bookmarking) • Tag Pengaksesan • Tertutup • Dial up • Terbuka • Broadband • WiFi Teknologi • Html • Xml, JavaScript, CSS,
 19. 19.  8   AJAX, RSS Contoh • Web peribadi, E-mail, Geocities. • Facebook, Youtube, Twitter, GoogleDocs, LinkedIn, Blogger, Wikis. Web 2.0 dikatakan dinamik kerana wujudnya interaksi atau komunikasi dua hala di antara para pengguna. Melalui interaksi ini, pengguna dapat bekerja secara kolaboratif dan berkongsi serta bertukar maklumat. Pengguna aplikasi teknologi Web 2.0 adalah pengguna yang aktif kerana mereka tidak sekadar melihat dan membaca kandungan, malah mereka merupakan sumber terbesar dalam membina kandungan di dalam aplikasi tersebut. Contoh yang paling terdekat seperti penggunaan rangkaian sosial facebook. Melalui media interaktif ini, pengguna dapat berinteraksi dan meluahkan pelbagai perkara untuk dikongsi bersama-sama pengguna lain. Dalam bidang pendidikan pula, facebook menjadi platform kepada pendidik dan pelajar untuk berkomunikasi sesama mereka di luar kelas samada membincangkan dan mendapatkan maklumbalas berkaitan tugasan atau menjadi alat untuk aktiviti berkumpulan secara virtual. Berbanding aplikasi teknologi Web 1.0 yang statik contohnya seperti e-mail hanya sekadar untuk memapar dan menerima informasi yang tidak menggalakkan interaksi sesama pengguna lain menjadikan mereka pengguna yang pasif. Di samping itu, pemilikan kandungan terhad yang dibina dan diterbitkan tidak dapat dikongsi serta disebarkan sepenuhnya secara global. Web 2.0 merupakan satu plartform yang memberikan perkhidmatan pencarian maklumat kepada pengguna. Contohnya seperti Google yang menyediakan perisian seperti pelayar yang membantu pengguna mendapatkan pelbagai maklumat melalui internet. Maklumat yang diperoleh adalah berdasarkan populariti kata kunci dalam proses pencarian data. Tambahan daripada itu, Web 2.0 juga sentiasa dikemaskini tanpa mengikut jadual tertentu.
 20. 20.  9   Kelebihan Web 2.0 Berikut disenaraikan beberapa kelebihan Web 2.0 yang menjadikan evolusi web ini sangat berpengaruh: (a) Mudah diadaptasi/digunakan Menurut Parker dan Chao (2007), antara ciri-ciri aplikasi Web 2.0 yang paling berkuasa adalah dari aspek kemudahgunaan. Maloney (2007) turut menyatakan bahawa salah satu kelebihan evolusi teknologi Web 2.0 adalah ia membenarkan individu menulis karya atau kandungan mereka di web tanpa kemahiran tertentu. Ini kerana, pengguna tidak memerlukan kemahiran teknikal yang tinggi serta masa yang lama untuk menguasai mana-mana aplikasi Web 2.0. Justeru, pengguna akan lebih berfokuskan kepada aktiviti membangunkan kandungan, pertukaran maklumat dan kolaborasi tanpa gangguan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran teknologi yang sukar, kerana aplikasi Web 2.0 memiliki ciri-ciri yang mesra pengguna serta antaramuka yang menarik minat untuk diterokai. Contohnya seperti penggunaan aplikasi komunikasi dan rangkaian sosial seperti Skype dan facebook. (b) Perkongsian Terdapat banyak sumber pengetahuan yang terdiri daripada pelbagai bidang yang wujud dalam web. Antara bahan-bahan yang biasa dikongsi adalah seperti jurnal, video, foto dan lain-lain lagi. Melalui aktiviti perkongsian dengan menggunakan aplikasi Web 2.0, dikatakan dapat membantu meningkatkan kemahiran metakognitif pelajar kerana mereka perlu membaca secara kritikal untuk menggunakan Web sebagai sumber pembelajaran sepanjang hayat (Dunlap & Lowenthal 2011). Perkongsian juga mendorong individu dalam komuniti untuk turut menyumbang pengetahuan dan pemikiran. Menurut McLoughlin dan Lee (2007) Aplikasi penandaan sosial seperti del.icio.us dan Diigo membenarkan pengumpulan sumber daripada web dan penandaan dilakukan seterusnya sumber tersebut dikongsi. Melalui
 21. 21.  10   sumbangan penandaan yang aktif ini perkongsian terhadap pengetahuan dan kandungan berasaskan web akan berkembang. (d) Kolaborasi Melalui penggunaan aplikasi Web 2.0, idea atau maklum balas dapat diperoleh dalam masa sebenar. Perolehan maklum balas yang diterima bukan sekadar dari pandangan seorang pengguna tetapi lebih daripada seorang yang dapat memberikan maklum balas dalam masa yang singkat tanpa perlu menunggu masa lama. Justeru berdasarkan kepada kelebihan ini, aktiviti kolaborasi dapat dilaksanakan tanpa kesukaran. Berger dan Trexler (2010) berpendapat bahawa strategi kolaboratif dapat meningkatkan pembelajaran selain itu dapat menghubungkan pelajar dengan pengajar dan pelajar dengan komuniti global pelajar. (c) Sinkronis dan asinkronis Sinkronis merujuk kepada masa yang sama tetapi tempat yang berbeza, pembelajaran boleh menjadi sinkronis apabila pengajar dan pelajar bertemu dalam masa tertentu di dalam kelas samada secara muka atau maya (Cavus & Kanbul 2010). Manakala asinkronis merujuk kepada masa dan tempat yang berbeza iaitu apabila pembelajaran berlaku antara pengajar dan pelajar bukan pada masa dan tempat yang sama (Cavus & Kanbul 2010). Menurut Vaughan dan Garisson (2009), aplikasi Web 2.0 boleh bergerak secara sinkronis dan asinkronis yang sangat berguna bagi mengatasi limitasi masa dan ruang. Justeru, dengan cara ini pendekatan pembelajaran secara pembelajaran teradun (blended learning) atau secara maya sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan berkesan. (d) Mobil Kemudahan pengaksesan internet yang boleh diperoleh dengan mudah serta kebebasan aplikasi Web 2.0 yang tidak bergantung kepada satu-satu peranti (O'Reilly 2005) sahaja menjadikan ia sangat fleksibel untuk bergerak secara mobil. Maka, penggunaan aplikasi Web 2.0 dalam persekitaran pembelajaran
 22. 22.  11   secara maya membenarkan guru untuk menyampaikan bahan pengajaran dan pembelajaran manakala pelajar dapat merujuk kembali pembelajaran tanpa mengira masa dan tempat (Berger & Trexler 2010; Cavus & Kanbul 2010; Zuraidah 2011). (e) Zero kos dan menyeronokkan Menurut Murugesan (2007), semakin banyak syarikat atau kumpulan individu yang membangunkan aplikasi Web 2.0 telah menawarkan perkhidmatan inovatif ini dengan kadar yang percuma. Hampir kesemua aktiviti sosial seperti berkolaborasi, berkomunikasi, berkongsi dan maklum balas yang dilakukan secara online adalah tanpa berbayar dan hanya memerlukan sambungan internet dan peranti sahaja (Meloni 2010). Perkhidmatan yang percuma dan menyeronokkan ini (Berger & Trexler 2010) menjadikan aplikasi Web 2.0 sesuai untuk diintegrasikan di dalam pendidikan. Kategori Aplikasi Web 2.0 Hampir 200 aplikasi Web 2.0 disenaraikan di dalam buku Web 2.0 How-to for Educators tulisan Solomon dan Schrum (2010), aplikasi-aplikasi tersebut disusun kepada 24 kategori. Manakala aplikasi sumber Web 2.0 iaitu JiT2U yang dibangunkan oleh Mohamed Amin dan Afendi (2011) telah memperkenalkan 10 kategori aplikasi Web 2.0 yang sesuai untuk pengajar dan pelajar. Sumber tambahan lain yang berkaitan turut diperoleh daripada buku-buku aplikasi Web 2.0 yang telah diterbitkan oleh Mohamed Amin (2011a; 2011b; 2011c; 2011d; 2012a; 2012b; 2012c; 2012d; 2012e; 2012f; 2013a; 2013b) dan dapat diakses di dalam laman Scribd (http://www.scribd.com/). Di dalam laporan TLRP-TEL (2008) pula, aplikasi Web 2.0 dikegorikan berdasarkan empat kategori aktiviti sosial yang utama. Berikut adalah senarai kategori aplikasi Web 2.0 (Jadual 2).
 23. 23.  12   Jadual 2. Aplikasi Web 2.0 mengikut kategori No.   Rujukan   Kategori   1   Solomon  &  Schrum   (2010)   • Anotasi  dan  pengambilan  nota   • Audio  dan  Podcast   • Blogs   • Kalendar   • Penulisan  kolaboratif   • Idea  atau  peta  minda   • Komuniti  pelajar  dan  pendidik   • Perbincangan  online  dan  komunikasi   • Ruang  pembelajaran  dan  sistem  pengurusan   kandungan   • Papan  putih  online   • Peta   • Pembacaan  mikroblog  dan  mikroblogging   • Perkongsian  dan  penyuntingan  gambar   • Penyuntingan  video  dan  persembahan   • Lukisan  dan  penerbitan   • Penandaan  sosial  dan  portal   • Penjanaan  aktiviti  dan  kuiz   • RSS   • Timelines   • Sidang  video   • Perkongsian  video   • Dunia  maya     • Wiki       2   Mohamed  Amin   Embi  (2011a;   2011b;  2011c;   2011d;  2012a;   2012b;  2012c;   2012d;  2012e;   2012f;  2013a;   • Aplikasi  kolaborasi   • Aplikasi  perangkaian  sosial   • Aplikasi  penyelidikan   • Aplikasi  anotasi  dan  penandaan   • Aplikasi  membina  kandungan   • Aplikasi  penerbitan  
 24. 24.  13   2013b);   Mohamed.Amin  &   Afendi  Hamat   (2011)   • Aplikasi  peta  minda  dan  cambah  minda   • Aplikasi  perkongsian   • Aplikasi  tinjauan  dan  undian   • Aplikasi  interaktif     3   TLRP-­‐TEL  2008   • Aplikasi  sosial  ekspresi   • Aplikasi  sosial  reflektif   • Aplikasi  sosial  penerokaan   • Aplikasi  sosial  permainan   Berdasarkan kepada pelbagai kategori aplikasi Web 2.0 seperti yang telah diringkaskan di dalam Jadual 2, penyelidik telah membuat pembahagian aplikasi Web 2.0 kepada beberapa kategori sosial yang utama serta beberapa penambahan kategori mengikut kesesuaian kajian serta dalam konteks pendidikan. Ringkasan kepada kategori aplikasi sosial Web 2.0 dan contoh- contoh aplikasi tersebut seperti di dalam Jadual 3. Jadual 3. Kategori aplikasi sosial Web 2.0 Bil.   Kategori   Penerangan   Contoh  aplikasi   1   Aplikasi  sosial   ekspresi   Melibatkan  rekabentuk   media,  perkongsian  dan   penerbitan.   Jing,  Slideshare,   Scribd,  Prezi   2   Aplikasi  sosial   reflektif   Penggunaan  aplikasi  seperti   blog,  rangkaian  sosial  dan   wiki.   Blog,  Weebly,   Wordpress,  Wiki,   facebook.   3   Aplikasi  sosial   penerokaan   Penggunaan  aplikasi  seperti   Syndication,  recommenders   dan  folksonomies,   annotation  and   bookmarking.   Diigo,  del.icio.us.   4   Aplikasi  sosial   penyelidikan   Aplikasi  tinjauan  dan  undian,   serta  aplikasi  pencarian   maklumat.   Survey  Monkey,   Polleverywhere,   Google  Scholar.   5   Aplikasi  sosial  peta   Aplikasi  peta  minda  dan   Mind42,  bubble.  
 25. 25.  14   minda  &  gempur   minda   gempur  minda.   6   Aplikasi  sosial   penilaian   Penggunaan  aplikasi  kuiz  dan   aplikasi  yang  dapat   memberikan  maklumbalas.   Quizlet,  Padlet.   7   Aplikasi  sosial   kolaborasi   Aplikasi  yang  menggalakkan   aktiviti  kerjasama  dalam   kumpulan  dalam   menyelesaikan  tugasan.   Google  docs,     Walaupun aplikasi Web 2.0 dibahagikan mengikut kategori sosial masing- masing, namun begitu tidak dinafikan ia turut memiliki ciri-ciri daripada kategori yang lain. Contohnya seperti kategori aplikasi sosial kolaborasi, hampir semua jenis aplikasi Web 2.0 turut memiliki ciri-ciri kolaborasi. *Sumbangan oleh Mohamed Amin Embi, UKM BIBLIOGRAFI Ajjan, H. & Hartshorne, R. 2008. Investigating faculty decision to adopt Web 2.0 technologies: Theory and empirical test. Internet and Higher Education 11(2008):71-80. Berger, P. & Trexler, S. 2010. Choosing Web 2.0 Tools for Learning and Teaching in Digital World. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, LLC. Cavus, N. & Kanbul, S. 2010. Designation of Web 2.0 tools expected by the students on technology-based learning environment. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2(2):5824-5829. Davis, C. 2009. Web 2.0 definition, usage, and self-efficacy: A study of Graduate library school students and academic librarians at colleges and universities with ALA accredited degree programs. Disertasi Ph.D, Department of Educational Leadership, Policy, and Technology, University of Alabama.
 26. 26.  15   DiNucci, D. 1999. Fragmented Future. Print 53(4):32. Dunlap, J.C. & Lowenthal, P.R. 2011. Learning, unlearning, and relearning: Using Web 2.0 technologies to support the development of lifelong learning skills. Dlm. Magoulas, G.D. (pnyt.). E-infrastructures and technologies for lifelong learning: Next generation environments, hlm. 292-315. Hershey, PA: IGI Global. Gil, P. 2010. What Exactly Is an Internet 'Mashup'? http://netforbeginners.about.com/od/m/f/What-Is-an-Internet- Mashup.htm.html [8 Januari 2013]. Gorsuch, E. 2012. Scriblink, a whiteboard for the Web 2.0 era. http://wb20socialimpact.blogspot.com/2012/03/scriblink-whiteboard-for- web-20-era.html [8 Januari 2013]. Grosseck, G. 2009. To use or not to use web 2.0 in higher education? Procedia Social and Behavioral Sciences 1(2009):478-482. Maloney, E.J. 2007. What Web 2.0 can teach us about learning. The Chronicle 53(18):26. Meloni, J. 2010. Technologies for teaching: Stratergies and Pitfalls. The Chronicle of Higher Education. Mohamed Amin Embi. 2010. Amalan, Keberkesanan & Cabaran Pelaksanaan e-Pembelajaran di Malaysia. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia: Klang Mohamed Amin Embi. 2011. e-Learning Implementation in Malaysian Higher Education Institutions: Status, Trends & Challenges. Malaysian Ministry of Higher Education: Klang
 27. 27.  16   Mohamed Amin Embi. 2011a. Web 2.0 Social Networking Tools: A Quick Guide. UKM: Bangi. Mohamed Amin Embi. 2001b. Web 2.0 Sharing Tools: A Quick Guide. UKM. Bangi. Mohamed Amin Embi. 2011c. Web 2.0 Tools in Education: A Quick Guide. UKM: Bangi. Mohamed Amin Embi. 2011d. Aplikasi Web 2.0 dalam Pengajaran & Pembelajaran. UKM: Bangi. Mohamed Amin Embi. 2012a. Web 2.0 e-Publishing Tools: A Quick Guide. UKM: Bangi Mohamed Amin Embi. 2012b. Web 2.0 Mindmapping & Brainstorming Tools: A Quick Guide. UKM: Bangi Mohamed Amin Embi. 2012c. Web 2.0 Content Creation Tools: A Quick Guide. UKM: Bangi Mohamed Amin Embi. 2012d. Web 2.0 Survey & Polling Tools: A Quick Guide. UKM: Bangi Mohamed Amin Embi. 2012e. Web 2.0 CollaboratingTools: A Quick Guide. UKM: Bangi Mohamed Amin Embi. 2012f. Web 2.0 Research Tools: A Quick Guide. UKM: Bangi. Mohamed Amin Embi. 2013a. Web 2.0 Interactive Tools. UKM: Bangi Mohamed Amin Embi. 2013b. 40 Must-know Web 2.0 Edutools. A Quick Guide. UKM: Bangi
 28. 28.  17   Mohamed Amin Embi & Afendi Hamat. 2011. Jit2u. http://jitzu.ukm.my/web20/.html [20 September 2012]. Murugesan, S. 2007. Understanding Web 2.0. IT Professional 9(4):34-41. O'Reilly, T. 2005. What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html [19 Oktober 2011]. Parker, K.R. & Chao, J.T. 2007. Wiki as a teaching tool. Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects 3:55-70. Richardson, W. 2009. Blogs, Wiki, Podcast and Other Powerful Web Tools for Classrooms. Ed. ke-2. Thousand Oaks, California: Corwin Press. Simkins, M. & Schultz, R. 2010. Using WEB 2.0 tools at school. Leadership 39(3):12-14,38. Solomon, G. & Schrum, L. 2010. Web 2.0: How-To for Educators. Washington, DC: International Society for Technology in Education. TLRP-TEL 2008. Education 2.0? Designing the web for teaching and learning. Vaughan, N.D. & Garisson, D.R. 2009. Designing collaborative communities of inquiry through the application of Web 2.0 tools. Dlm. Kidd, T.T. & Chen, I.L. (pnyt.). Wired for Learning: An Educator's to Web 2.0, hlm. 61-84. Charlotte, NC: Information Age Publishing. Zuraidah Saidin. 2011. Web 2.0 dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Kertas kerja Seminar Bahasa Melayu.
 29. 29.     18   Segmen 2 Taksonomi Digital Bloom Taksonomi Bloom Benjamin Bloom, seorang pakar psikologi USA telah memberi sumbangan yang besar dalam bidang pendidikan dengan menyusun klasifikasi kognitif pembelajaran. Pengkelasan tersebut dikenali sebagai Taksonomi Bloom. HOT (Pemikiran Peringkat Tinggi) Mencipta (Cipta) Creating Menilai (Nilai) Evaluating Menganalisis (Analisis) Analysing Mengguna (Guna) Applying Memaham (Faham) Understanding Mengingat (Ingat) Remembering LOT (Pemikiran Peringkat Rendah) Taksonomi Bloom dibuat berdasarkan urutan ketrampilan berfikir dari tahap yang rendah ke tahap yang tinggi. Menurut Bloom, kita tidak dapat memahami suatu konsep apabila kita tidak dapat mengingatnya terlebih dahulu. Kita juga tidak dapat mengguna atau mengamalkan suatu pengetahuan atau konsep jika kita tidak memahaminya terlebih dahulu. Urutan yang yang dikemukakan oleh Bloom ini merupakan suatu proses berfikir dari tingkat Pemikiran Peringkat Rendah (Lower Order Thinking, LOT) ke tingkat Pemikiran Peringkat Tinggi (Higher Order Thinking, HOT).
 30. 30.     19   Pada sekitar tahun 1990-an Lorin Anderson, pelajar kepada Bloom telah melakukan proses semakan dan pengubahsuaian kepada Taksonomi Bloom dengan menggunakan kata kerja bagi setiap kategori. Setiap kategori memiliki elemen yang terdiri atas sejumlah kata kerja berkait mulai dari tingkat LOT ke tingkat HOT, iaitu: Elemen Kata kerja C1 Mengingati Remembering mengenalpasti, penyenaraian, menerangkan, mengenal pasti, mengambil, penamaan, mengesan, mencari Recognising, listing, describing, identifying, retrieving, naming, locating, finding C2 Memaham Understanding pentafsiran, ringkasan, inferring, parafrasa, mengelaskan, membandingkan, menjelaskan, memberikan contoh Interpreting, summarising, inferring, paraphrasing, classifying, comparing, explaining, exemplifying C3 Menggunakan Applying melaksanakan, menjalankan, menggunakan, melaksanakan Implementing, carrying out, using, executing C4 Menganalisis Analysing membandingkan, menganjurkan, dekonstruksi, anggapan, menggariskan, dapatan, penstrukturan, integrasi Comparing, organising, deconstructing, attributing, outlining, finding, structuring,
 31. 31.     20   integrating C5 Penilaian Evaluating menyemak, membuat hipotesis, mengkritik, bereksperimen, penilaian, pengujian, mengesan, memantau Checking, hypothesising, critiquing, Experimenting, judging, testing, detecting, monitoring C6 Mencipta Creating merekabentuk, membina, merancang, menghasilkan, mencipta, mengungkap, membuat designing, constructing, planning, producing, inventing, devising, making Taksonomi Digital Bloom Namun begitu elemen yang dikemukakan oleh Anderson tidak begitu spesifik yang dapat diintegrasi dalam penggunaan aplikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Oleh yang demikian, setiap kategori tersebut perlulah dilengkapi dengan kata kerja yang berkait dengan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. C1 Mengingat Remembering Mengenali, penyenaraian, menerangkan, mengenal pasti, mengambil, penamaan, mengesan, mencari, senarai bulet, menonjolkan, penandabuku, rangkaian sosial, penandaan sosial, penandaan tempatan atau Recognizing, listing, describing, identifying, retrieving,naming, locating, finding, bullet pointing, highlighting, bookmarking, social networking, Social
 32. 32.     21   kegemaran, mencari, Googling. bookmarking, favoriting/local bookmarking, searching, Googling. C2 Memaham Understanding Pentafsiran, penyimpulan, infer, parafrasa, mengelaskan, membandingkan, menjelaskan, memberi contoh, carian lanjutan, carian Boolean, jurnal blog, twittering, mengkategori dan tag, mengulas, mencatat, melanggan. Interpreting, summarizing, inferring, paraphrasing, classifying, comparing, explaining, exemplifying, Advanced searching, Boolean searching, blog journaling, twittering, categorising and tagging, commenting, annotating, subscribing. C3 Mengguna Applying Melaksanakan, menjalankan, menggunakan, melaksanakan, menjalankan, memuatkan, bermain, operasi, menggodam, memuat naik, berkongsi, penyuntingan. Implementing, carrying out, using, executing, running, loading, playing, operating, hacking, uploading, sharing, editing. C4 Menganalisis Analysing Membandingkan, menganjurkan, dekonstruksi, menganggap, menggariskan, mencari, penstrukturan, menyepadukan, mengadun, menghubungkan, Comparing, organising, deconstructing, Attributing, outlining, finding, structuring,
 33. 33.     22   Kejuruteraan-balikan, memulakan, memeta-minda, mengesahkan, menyemak. integrating, Mashing, linking, reverse-engineering, cracking, mind- mapping, validating, tagging. C5 Menilai Evaluating Menyemak, membuat hipotesis, mengkritik, bereksperimen, pengadilan, pengujian, mengesan, pemantauan, (Blog/vlog) mengulas, mengkaji, pencatatan, perantara, bekerjasama, rangkaian, mencerminkan, ujian (Alfa dan beta). Checking, hypothesising, critiquing, experimenting, judging, testing, detecting, monitoring, (Blog/vlog) commenting, reviewing, posting, moderating, collaborating, networking, reflecting, (Alpha & beta) testing. C6 Mencipta Creating merekabentuk, membina, perancangan, menghasilkan, mencipta, mengungkap, membuat, pengaturcaraan, penggambaran, animasi, Blog, Video blogging, mengadun, mencampur, wiki, penerbitan, pengawasan video, podcasting, mengarahkan/menghasilkan, mencipta atau membina mash ups. designing, constructing, planning, producing, inventing, devising, making, programming, filming, animating, Blogging, Video blogging, mixing, remixing, wiki-ing, publishing, videocasting, podcasting, directing/producing,
 34. 34.     23   creating or building mash ups. Bibliografi Anderson, L.W. and D. Krathwohl (Eds.) (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. Longman, New York.
 35. 35.       24   Segmen 3 | Peta Minda Bab 1 MindMap Crazenut Apa itu Peta Minda? Peta Mind (Mind Mapping) merupakan salah satu teknik yang lazim digunakan untuk meningkatkan daya ingatan pelajar bagi sesuatu maklumat. Pembinaan Peta Minda selalunya bermula dengan satu rangkaikata atau imej di tengah-tengah kertas sama ada menggunakan lakaran tangan mahupun perisian komputer. Daripada imej tengah atau konsep pusat, ia memancar keluar seumpama cabang-cabang pokok ataupun urat-urat darah yang mengalir dari jantung. Cabang-cabang atau urat-urat itu melambangkan apa yang terkandung di dalam fikiran anda. Bagaimana Peta Minda Berfungsi? Peta Minda adalah satu teknik yang digunakan bertujuan untuk membolehkan minda kita menyimpan sesuatu maklumat atau fakta secara lebih kemas. Teknik ini memerlukan kita mengabungkan beberapa keperluan seperti warna, gambar, garisan dan lain lain lagi. Peta minda sebenarnya mengajar kita selari dengan bagaimana otak kita berfikir. Hasil dari penggunaan peta minda yang betul, akan menjadikan sesuatu fakta dapat diingat dalam jangkamasa yang lama. Apa yang penting ialah, dengan hanya melihat sekali imbas peta minda yang kita buat, ianya akan mengingatkan apa yang kita baca sebelum ini. Bayangkan, bagaimana bergunanya nota yang dibuat dengan teknik ini sebelum peperiksaan bermula. Pelajar lain membaca nota berjela jela panjangnya tapi anda hanya melihat nota sekali imbas sahaja.
 36. 36.       25   • Peta minda boleh menghubungkan fungsi otak kiri dengan otak kanan bagi meningkatkan daya ingatan. • Meningkatkan kemahuan anda belajar; ianya berfungsi sebagaimana ciri semulajadi otak (linear, menyeluruh, menghubungkait, membanding, menganalisis). • Menjimatkan masa serta ruang dengan hanya mengguna kata kunci sahaja. • Fokus kepada isu sebenar meningkat. • Hubungan dengan idea mudah dikenalpasti kerana lengkap dengan simbol, rajah, bongkah dan warna. • Bagus untuk mengulangkaji pelajaran kerana ideanya ringkas, unggul dan penuh makna yang nyata dan tersirat. Terdapat banyak aplikasi atau perisian Peta Minda masa kini, namun perisian ringkas dan mudah yang dibincangkan di seksyen ini adalah MindMap Crazenut. Ianya percuma untuk di muat turun dan ia boleh digunakan secara off-line (tanpa perlu talian internet). Dapatkannya di http://mindmap.crazenut.org
 37. 37.       26   Sebaik sahaja Menu Help ditekan, akan terpapar rakaman skrin seperti berikut.
 38. 38.       27   Gunakan sub menu Inspector bagi mengubahsuai warna fon (font) dan cabang (branch), menambah atau mengurang saiz fon. Untuk menyimpan peta minda anda bagi pengubahsuai dan semakan masa akan datang, sila klik menu Mind Map > Save
 39. 39.       28   Anda juga boleh menyimpan fail tersebut dalam komputer anda ke dalam local storage dengan pilihan penyimpanan secara automatik bagi setiap minit, atau menyimpannya dalam bentuk fail menerusi format .json di mana- mana direktori pilihan anda. Hanya aplikasi mind map ini sahaja boleh membuka dan seterusnya anda bolehlah mengubahsuai kandungannya. Bagi membolehkan anda menggunakan Peta Minda yang anda hasilkan dalam perisian MS Word atau MS Powerpoint, anda perlulah menyimpannya menerusi Menu Mind Map > Export As Image
 40. 40.       29   Bawa tetikus ke mana-mana bahagian imej Peta Minda, dan klik tetikus kanan anda. Selanjutnya Save image As … dalam format PNG (portable Network Graphics) yang boleh dibaca oleh mana-mana perisian grafik. Imej yang telah disimpan dalam format ini, tidak boleh di ubahsuai.
 41. 41.       30   Aplikasi yang Setara Terdapat banyak aplikasi Peta MInda di pasaran diantaranya termasuklah: • Mindomo • Text2Mindmap.com • iMindMap by Tony Buzan • Mind42
 42. 42.   31     Segmen 3 | Peta Minda Bab 2 Text2mindmap Aplikasi Text2MindMap • Peta minda merupakan cara yang terbaik untuk menyusun atau mengurus pemikiran anda. • Aplikasi ini telah berada di ruang siber sejak tahun 2008. • Aplikasi ini memudahkan anda membuat peta minda secara online. • Apa yang perlu hanyalah menyusun maklumat yang berkaitan dalam kawasan teks dan peta minda akan dijanakan secara automatik. • Anda masih berpeluang untuk menyusun semula dan mengubahsuai mengikut cita rasa anda. Skop: Pengurusan Klasifikasi: Perisian Online/ Percuma URL: http://www.text2mindmap.com
 43. 43.   32     Bagaimana ia berfungsi? o Teknik pantas untuk belajar Text2MindMap adalah bermain dengannya. Tuliskan apa sahaja dalam dalam kawasan teks dan gunakan kekunci TAB untuk inden baris teks, dan butang klik "Draw Map Mind" untuk melihat apa yang berlaku. Setiap baris teks dalam kawasan teks akan menjadi nod yang berasingan di dalam peta minda. o Takukan teks (menggunakan kekunci TAB) akan mewujudkan cawangan baru nod dalam peta minda. Kawasan  Teks   Kawasan  Lakaran  
 44. 44.   33     Berikut adalah cara pantas menggunakan kekunci CTRL o CTRL - Enter (Menjana peta minda) o CTRL - S (Save) (Menyimpan) o CTRL - D (Download) ( Muat turun) o CTRL - + (Zoom in – membesarkan saiz imej) o CTRL - - (mengecilkan saiz imej) Menukar warna bagi teks, cabang dan kotak o Klik menu Options membolehkan anda memilih warna bagi cabang atau nod untuk mengubahsuai peta minda anda. Sebaik Imej Download diklik, paparan berikut akan tertera
 45. 45.   34     Dua pilihan disediakan samaada untuk download imej dalam format PDF atau dalam format imej .jpg.
 46. 46.   35     Segmen 4 | Animasi Bab 3 Go! Animate Apa itu Aplikasi Go! Animate? Go animate merupakan aplikasi yang membolehkan pengguna membuat video animasi yang hebat, halaman ini bukan sahaja berfungsi untuk mencantumkan gambar manjadi slide show, malahan pengguna dapat membuat video animasi yang kelihatan professional dari mula tanpa memerlukan bantuan lukisan dan mahupun kamera.
 47. 47.   36     Profail Aplikasi Pembuat/Pembangun:   Goanimate   Klasifikasi:   Lesen  Proprietary     Jenis  Aplikasi:   Pembelajaran   dan   pengajaran   dalam   bentuk  multimedia   Lesen  :   Individu  atau  Perniagaan   Pautan:   http://goanimate.com/   Tahap   taksonomi   digital   Bloom:   Menggunakan,  mencipta   Fungsi-fungsi dan Kegunaan 1. Goanimate adalah aplikasi cloud base yang membolehkan pengguna membuat video animasi dan berkongsi video tersebut. 2. Pengguna boleh membuat video animasi yang bergerak dengan suara latar oleh voice dubber. Selain itu, semua jenis video juga disokong oleh Goanimate. 3. Goanimate menawarkan perkhidmatan secara percuma selain servis berbayar untuk beberapa jenis pengguna yang berasaskan perniagaan. 4. Perkhidmatan ini telah menarik pelbagai lapisan masyarakat termasuk individu, syarikat, dan sekolah. 5. Langkah-langkah Pengunaan 1. Layari laman http:goanimate.com 2. Sila daftar akaun baru
 48. 48.   37     Rajah 1: Skrin Pendaftaran 3. Pengesahan pengaktifan akaun melalui alamat emel yang diberi Rajah 2(a): Skrin Pengesahan Pengaktifan Akaun
 49. 49.   38     Gambarajah 2(b): Screen Pengesahan Pengaktifan Akaun 4. Semak Akaun Goanimate yang telah berjaya didaftar Rajah 3: Skrin Masuk Akaun Pengguna 5. Pilih Tema dan Membina Fail Video
 50. 50.   39     Rajah 4(a): Skrin Pemilihan Tema Skrin 4(b): Screen Pembinaan Video
 51. 51.   40     6. Semakan Video Lengkap Rajah 5: Screen Video Lengkap di Akaun Pengguna Bagaimana Go! Animate Membantu dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran a. Pengajar boleh upload video ke dalam akaun GoAnimate kepada pelajar secara mudah dengan cara Click, Drag, Action. Ia dapat menjimatkan masa dan berciri lebih kreatif. b. Pelajar boleh membuat video secara kreatif dan juga memudahkan pelajar untuk berkongsi video yang berguna yang melibatkan pembelajaran kepada rakan-rakan yang lain.
 52. 52.   41     Aplikasi-aplikasi Alternatif         Melalui keek, pengguna dapat memuat turun video yang telah dirakam ke dalam applikasi ini. Jadi pengguna dapat berkongsi video dengan pengguna keek yang lain.  
 53. 53.   42     Segmen 5 | Aplikasi Interaktif Bab 4 GOOGLE DOCUMENT Apakah itu Google Document? Google Docs adalah aplikasi web dari perkhidmatan Google drive. Ia merupakan satu editor yang mudah untuk anda menghasilkan, berkongsi dan menyimpan dokumen, persembahan dan lembaran kerja dengan serta merta dan selamat. Ia juga adalah perkhidmatan storan yang membolehkan pengguna menghasilkan serta menyunting dokumen secara atas talian dan pada masa yang sama pengguna boleh berkoloborasi secara nyata dengan pengguna yang lain.
 54. 54.   43     1. Profail Aplikasi Pembuat/Pembangun Google Inc Kalsifikasi Percuma Lesen Freeware Jenis Aplikasi Productivity Tool Pautan http://docs.google.com Tahap taksonomi digital Bloom Mengingati, Aplikasi 2. Ciri dan kegunaan Antara ciri dan kegunaan Google Document adalah: a. Dokumen, lembaran kerja, persembahan boleh dibina menggunakan Google Docs, diimpot melalui antaramuka web atau dihantar melalui emel. b. Dokumen boleh disimpan ke komputer lokal pengguna dalam pelbagai bentuk (ODF, HTML, PDF, RTF, Text, Office Open XML). c. Dokumen disimpan secara automatik ke server Google untuk mengelak kehilangan data. d. Google Docs boleh digunakan sebagai peralatan kolaborasi untuk menyunting dokumen secara masa nyata. Dokumen boleh dikongsi, buka dan disunting oleh pelbagai pengguna pada masa yang sama. e. Google Docs adalah salah satu perkhidmatan perkongsian document ‘cloud computing’. f. Ciri perkongsian Google Docs' sharing membolehkan anda dan pelajar menentukan capaian akses untuk kemaskini dokumen. Ini akan meningkatkan mutu kerja berkumpulan dan kemahiran suntingan. g. Pengajar yang menggunakan Google Docs boleh membuat pengumuman tentang tugasan dan memantau kemajuan pelajar secara interaktif dimana tunjuk ajar boleh diberi semasa pelajar sedang membuat tugasan. Melalui sejarah
 55. 55.   44     revisi, kita boleh melihat siapa yang membuat sumbangan kepada tugasan yang berkaitan. h. Pelajar akan mendapati bahawa Google Docs membantu mereka mengurus dengan teratur serta sentiasa cemerlang dengan tugasan mereka. Ia mudah untuk mereka berkolaborasi dengan rakan secara atas talian walaupun mereka berada di tempat yang berlainan, dan mereka mendapat maklum balas dengan mudah dari pengajar, ibu bapa, dan rakan. 3. Langkah demi langkah I. Menghasilkan fail menggunakan Google Docs a) Menghasilkan dokumen baru klik ke Documents List, klik butang merah untuk Create dan pilih Document dari menu drop-down. b) Namakan dokumen dan mula menaip. Google Docs akan menyimpan dokumen anda secara automatik, dan anda akan melihat teks yang menyatakan bila dokumen anda disimpan pada kali terakhir. c) Anda boleh mengakses dokumen anda pada bila-bila masa pada senarai dokumen di http://docs.google.com.
 56. 56.   45     II. Berkongsi dokumen a) Dari Documents list, pilih dokumen yang hendak dikongsi, anda juga boleh memilih lebih dari satu dokumen, dan pergi ke menu drop-down More dan klik di Share. b) Dari dokumen anda, klik butang biru Share pada atas kanan tetingkap. c) Dibawah senarai "Who Has Access" klik tag "Change" bersebelahan ikon "Private”. d) Cek pada butang radio untuk "anyone with link" e) Kemudian pada "Access," tukar setting pada "Can Edit." f) Klik "Done" g) Dibawah 'Add people,' taip alamat emel mereka yang anda ingin berkongsi dokumen. Contoh tambah marzanah@upm.edu.my h) Anda boleh menambah seorang atau senarai dari a mailing list. i) Pada bahagian kanan klik senarai nama pilih 'Can edit.'
 57. 57.   46     j) Sekiranya anda ingin menambah mesej pada jemputan anda klik pada Add message dan taipkan mesej teks anda. k) Klik Share & save. Sentiasa pastikan 'Send email notifications (recommended)' dipilih sebelum anda klik Share & save. l) Di dialog 'Sharing settings' anda dapat melihat siapa yang mempunyai akses ke dokumen anda, mengubah hak capaian dokumen, remove editors, commenters, and viewers, dan change your document's visibility option.
 58. 58.   47     4. Alternatif untuk Google Document Berikut adalah senarai rangkaian ke alternatif yang ada. 1 Buzzword Buzzword, pemproses perkataan atas talian adalah dari Adobe. Ia adalah menarik, flash- based, dan mudah digunakan. Buzzword membolehkan pengguna berkongsi dokumen, dengan tahap capaian dokumen yang berbeza kepada pengguna. 2 Zoho Semua yang boleh dilakukan menggunakan Word boleh dibuat di Zoho. Ia adalah mudah untuk digunakan dan mempunyai kesemua ciri aplikasi web yang lengkap. 3 Etherpad Etherpad adalah perisian yang sesuai untuk kolaborasi. Anda tidak perlu sign in untuk Etherpad, hanya klik “Start New Pad” dan bermula. Kongsi pautan ke pad atau hantar jemputan ke kontak anda melalui emel. Anda boleh menyunting teks di pada secara nyata, dan perubahan dilakukan secara automatik. Anda boleh ‘chat’ di ‘side bar’, menyimpan salinan yang sebelum, supaya boleh berpatah balik sekiranya berlaku ralat. 4 Peepel Peepel adalah keseluruhan suit aplikasi desktop, yang disimpan di pelayar anda. Anda boleh menggunakan lebih dari satu tetingkap Peepel pada tetingkap pelayar yang sama, membolehkan anda mengurus lebih dari satu aktiviti dalam aliran kerja pada masa yang sama. Peepel memberikan perkhidmatan pemproses perkataan seperti WebWriter, WebSheet untuk lembaran
 59. 59.   48     kerja, pengurus kontak, perkongsian fail dan peralatan untuk koloborasi. 5 OpenGoo OpenGoo adalah sama seperti kedua-dua Google Docs dan suit Zoho, dengan antaramuka yang berintegrasi tersedia untuk anda. Anda boleh mencapai calendar, tugasan, dokumen, nota melekit, emel, kontak dan peralatan pemantauan melalui antaramuka OpenGoo. Untuk menyunting dokumen, OpenGoo adalah sama seperti Google Docs. Anda boleh mencipta dokumen atau slaid pertunjukan, sama seperti antaramuka Google. Anda boleh menyemak dokumen dan tag dokumen ini atau meletakkan ia di folder untuk senang diurus.
 60. 60.   49     Segmen 5 | Aplikasi Interaktif Bab 5 GOOGLE FORM Apakah itu Google Form? 1. Profail Aplikasi Pembuat/Pembangun : Google Inc Kalsifikasi: Percuma Lesen: Freeware Jenis Aplikasi: Productivity Tool Pautan: http://docs.google.com Tahap taksonomi digital Bloom: Analisis
 61. 61.   50     2. Ciri dan kegunaan Google Form adalah alat yang berguna untuk membantu anda merancang aktiviti, menghantar kaji selidik, memberi pelajar kuiz, atau mengumpul maklumat lain dalam cara yang mudah diselaraskan. Satu bentuk Google Form boleh disambungkan kepada spreadsheet Google. Jika spreadsheet dikaitkan dengan form, maklum balas secara automatik akan dihantar ke spreadsheet. Jika tidak, pengguna boleh melihat maklumat ini pada "Ringkasan Responses" iaitu halaman diakses dari menu Responses. 3. Langkah demi langkah I. Create a form from your Drive: i. Klik butang merah Create, dan Form. ii. Di templat form yang dibuka, masukkan soalan. Anda juga boleh menyusun form anda kepada bahagian serta mengikut halaman.
 62. 62.   51     Membina soalan kuiz pelajar menggunakan Google Form
 63. 63.   52     II. Create a form from a Google spreadsheet: i. Menggunakan spreadsheet, klik pada menu Insert dan pilih Form. ii. Mesej pemberitahuan tentang form baru telah wujud, akan dipaparkan pada bahagian paling atas halaman. iii. Klik pada Add questions here untuk mula menyunting form atau Dismiss untuk membuang mesej ini, dan mula spreadsheet anda. (Nota: Sekiranya anda memilih untuk membuang mesej ini, anda boleh menyunting form pada bila-bila masa dengan memilih menu Form dan klik Edit form.) iv. Selepas membina form menggunakan Google spreadsheet, anda akan mendapat tab yang baru di bahagian paling bawah
 64. 64.   53     spreadsheet dengan label “Form responses.” Dimana tindakan respons untuk form anda akan ditambah. v. Selepas form dibina, anda boleh menambah dan menyunting soalan, headers, dan page breaks. Anda juga boleh memilih cara bagaimana responses untuk form anda. 4. Alternatif untuk Google Form Berikut adalah senarai rangkaian ke alternatif yang ada. i Lime Survey Lime Survey adalah aplikasi web sumber terbuka untuk membina, publish dan mengutip respons dari kaji selidik samada secara online atau offline. ii Smart Survey Smart-Survey adalah soal selidik secara online yang direka untuk membantu pengguna membina soal selidik, dan publish secara online dan melihat hasil secara grafik dalam masa nyata. iii HeyCrowd HeyCrowd adalah perisian kaji selidik atas talian dan peralatan untuk soal selidik yang rekabentuk untuk membantu pengguna membuat kaji selidik secara atas talian dengan cepat dan kaji selidik secara mobil. Ia membolehkan melihat keputusan kaji selidik secara grafik dalam masa nyata. Ia juga berpotensi untuk sasaran responden dalam jumlah ribuan.
 65. 65.   54     iv Flisti Membolehkan anda menghasilkan pemilihan (polling) yang dibenamkan secara atas talian tanpa perlu sign in. v 123ContactForm Ia adalah percuma dan dibenarkan sehingga 5 kaji selidik.
 66. 66.   55     Segmen 5 | Aplikasi Interaktif Bab 6 GOOGLE SEARCH Apa itu Google Search? Google Search adalah aplikasi carian yang popular. Google Search menyediakan banyak kemudahan carian yang menakjubkan. Enjin carian Google Search akan bekerja berdasarkan kekunci yang diberikan. Kemahiran menggunakan kekunci ini amat berguna dalam memaksimakan penggunaan Google Search dalam kerja seharian. Profil Aplikasi Nama : Google Search Pembangun : Google Inc Klasifikasi : Percuma Lesen : Freeware Jenis : Enjin Carian
 67. 67.   56     Ciri-ciri dan Penggunaan Kebiasaannya, pengguna dengan mudah menaip apa sahaja perkataan yang ingin dicari. Adakah ini cara yang betul? Sebenarnya Google Search TIDAK akan mengambil kira semua perkataan. Berikut adalah senarai item yang diambil kira dan diabaikan oleh Google Search. Penggunaan Simbol Khas • Frasa Quoted • Kuiri dengan frasa dalam quote mencari dokumen yang mengandungi frasa yang betul-betul sama.
 68. 68.   57     • Sebagai contoh, kuiri [“Larry Page”] akan menyenaraikan dokumen yang mengandungi frasa “Larry Page” bukan “Larry has a home page”atau “Larry E.Page”. • Kuiri [Larry Page] tanpa quote akan menyenaraikan “Larry has a home page” dan “Larry E.Page”. • Operator – • Mulakan setiap term yang anda tidak mahu tersenarai dalam keputusan pencarian dengan tanda “–”. • Untuk mencari dokumen tanpa terma tertentu, letakkan tanda “–” di hadapan perkataan kuiri. • Tanda “-“ memberi tahu yang anda mahu mengeluarkan semua dokumen yang mengandungi terma tersebut. Jangan letakkan space di antara “-“dan perkataan. Contohnya : • Gunakan [ dolphins –football ] • Bukan [ dolphins – football ] • Operator ~ • Cari perkara sinonim dengan memulakan kuiri dengan tanda ~, dikenali sebagai tilde atau operator sinonim. • Operator ~ memberitahu enjin pencari untuk menggunakan perkataan selepas operator tersebut dan juga perkataan lain yang sinonim dengan perkataan tersebut sebagai kuiri carian. • Letakkan symbol ~tanpa space dengan perkataan berikutnya. Contoh : • [ ~lightweight laptop ] • Bukan [ ~ lightweight laptop ].
 69. 69.   58     • Operator OR dan | • Tentukan sinonim atau alternatif carian dengan uppercase OR atau | (vertical bar). Contohnya : • [ Tahiti OR Hawaii ] • [ Tahiti | Hawaii ] • [ blouse OR shirt OR chemise ] • [ blouse | shirt | chemise ] • Contoh yang pertama dan kedua akan menyenaraikan dokumen yang mengandungi salah satu perkataan “Tahiti” atau “Hawaii” atau kedua-duanya, tapi bukan dokumen yang tidak mengandungi “Tahiti” atau tidak mengandungi “Hawaii.” • Contoh yang ketiga dan keempat akan menyenaraikan salah satu, dua atau ketiga-tiga dokumen dengan perkataan “blouse,” “shirt,” dan “chemise.” • Nota: sekiranya anda menulis OR dengan “o” lowercase atau “r” lowercase , Google akan memahaminya sebagai perkataan carian dan bukan sebagai operator. • Gunakan quotes (“ ”) untuk mengumpulkan perkataan berkumpulan sebagai frasa carian. Contoh • [ filter OR stop “junk email“ OR spam ] • [ “New Zealand“ OR “Ivory Coast“ holiday OR vacation package ] • Operator.. • Operator .. digunakan untuk memastikan keputusan mengandungi nombor dalam jangkauan tertentu dengan menulis nombor tersebut dipisahkan dengan dua titik., tanpa space. • Sebagai contoh, mencari barang berharga dalam lingkungan $250 ke $1000 • [ recumbent bicycle $250..$1000 ]
 70. 70.   59     • Mencari maklumat berkenaan Revolusi Rusia di antara tahun tertentu. • [ Russian Revolution 1800..2000 ] • Operator * • Gunakan *, karekter asterisk, juga dikenali sebagai wildcard, untuk dipadankan dengan satu atau lebih perkatan (diletakkan di dalam quotes). • Sebagai contoh, [ “Google * my life“ ] memberitahu Google untuk mencari dokumen denga frasa yang bermula dengan “Google” diikuti satu atau lebih perkatan, dikuti dengan “my life.” • Frasa yang akan tersenarai termasuk: “Google changed my life,” “Google runs my life,” dan “Google is my life.” • Carian pada site tertentu • Digunakan untuk mencari maklumat pada site tertentu. • Kuiri dimulakan dengan site: sekiranya anda mahu jawapan dari site tertentu seperti (.org, .edu). • Sebagai contoh: site:edu or site:nytimes.com.
 71. 71.   60     • Carian berdasarkan jenis fail • Carian jenis fail tertentu seperti PDF, PPT, atau XLS, dengan menambah filetype: dan 3 huruf abbreviation fail tersebut. • Jenis-jenis fail yang boleh dicari • Adobe Flash (.swf) • Adobe Portable Document Format (.pdf) • Adobe PostScript (.ps) • Autodesk Design Web Format (.dwf) • Google Earth (.kml, .kmz) • GPS eXchange Format (.gpx) • Hancom Hanword (.hwp) • HTML (.htm, .html, other file extensions)
 72. 72.   61     • Microsoft Excel (.xls, .xlsx) • Microsoft PowerPoint (.ppt, .pptx) • Microsoft Word (.doc, .docx) • OpenOffice presentation (.odp) • OpenOffice spreadsheet (.ods) • OpenOffice text (.odt) • Rich Text Format (.rtf, .wri) • Scalable Vector Graphics (.svg) • TeX/LaTeX (.tex) • Text (.txt, .text, other file extensions),termasuk kod sumber bahasa pengaturcaraan. • Basic source code (.bas) • C/C++ source code (.c, .cc, .cpp, .cxx, .h, .hpp) • C# source code (.cs) • Java source code (.java) • Perl source code (.pl) • Python source code (.py) • Wireless Markup Language (.wml, .wap) • XML (.xml) • Carian berdasarkan page yang berkaitan • Gunakan operator related: untuk mencari dokumen yang mengandungi maklumat yang hampir sama. Taip related: diikuti alamat laman web • Sebagai contoh, sekiranya anda menemui laman web yang anda gemari, cuba gunakan related:[insert URL] untuk mencari laman web yang hampir sama.
 73. 73.   62     Aplikasi Alternatif Bing, Yahoo, WebCrawler
 74. 74.   63     Segmen 5 | Aplikasi Interaktif Bab 7 PADLET Apakah itu PADLET? PADLET adalah ruang maya untuk notepad digital. Ia umpama menggunakan ‘post-it’ secara digital. Ia adalah ruang untuk sesiapa saja meletakkan maklumat di ruang dalam internet. 1. Profail Aplikasi Pembuat/Pembangun : Padlet.com Kalsifikasi: Percuma Lesen: Freeware Jenis Aplikasi: Networking and Collaborative Tool Pautan: http://padlet.com Tahap taksonomi digital Bloom: Remember, Understand, Apply, Analyze, Evaluate, Create
 75. 75.   64     2. Ciri dan kegunaan Mudah: Menggunakan ‘drag and drop’ dan ‘autosave’. Ia merupakan perisian yang anda mungkin telah tahu untuk menggunakannya. Koloborasi secara terus: Tidak perlu membuat ‘reload pages’. Multimedia: Boleh menggunakan video, teks, gambar, animasi dan pelbagai format. Kerahsiaan: Kerahsiaan boleh dicapai menerusi kawalan capaian pengguna. Mobile: Padlet boleh digunakan di telefon, tablet dan peranti mudahalih yang lain. Fleksibel: Format bebas, tiada struktur yang perlu diikuti untuk menggunakannya Antaramuka yang menarik: Latarbelakang yang disediakan adalah pelbagai dan menarik. Terbenam: Boleh dibenamkan di blog atau halaman web dan sebagai plug-in di ‘wordpress’. 3. Langkah demi langkah I. Sign up:
 76. 76.   65     II. Bina ruang (wall) Anda boleh membuat pelbagai perkara, dengan kreatif. Padlet akan menghasilkan wall yang kosong, anda boleh meletakkan berbagai perkara berikut, mudah dan sangat berkuasa. Bina Wall untuk: • Papan kenyataan. • Mengajar • Bookmark halaman ‘favorite’ • Perbincangan dengan ‘moderator’ • Sumbangsaran • Perancangan aktiviti • Menyimpan nota • Membuat senarai • Melihat dan berkongsi video
 77. 77.   66     III. Contoh penggunaan 4. Penggunaan PADLET dalam pengajaran dan pembelajaran I. Menggunakan PADLET sebagai carta: Bina satu ruang umum, supaya pelajar boleh meletakkan atau berkongsi apa yang mereka faham atau dapat atau yang ingin mereka tahu dengan lebih lanjut tentang sesuatu topik yang diajar. Moderator boleh digunakan untuk memantau. Padlet juga boleh dipancarkan pada papan interaktif.
 78. 78.   67     II. Menggunakan PADLET untuk kumpulan penyelidikan Kumpulan penyelidik boleh menggunakan PADLET dengan meletakkan bahan atau maklumat baru untuk tujuan perbincangan, dengan cara ini ia akan menggalakkan percambahan idea dan perkara baru. III. Menggunakan PADLET untuk showcase hasil tugasan pelajar Pelajar diminta untuk menghasilkan portfolio digital, persembahan atau menghasilkan video. Bina wall untuk ‘Tugasan Terbaik Tahun Ini’ 5. Alternatif untuk PADLET Berikut adalah senarai rangkaian ke alternatif yang ada. A. Screen Chomp (iPad app) Papan ‘doodle’ yang mudah, penanda dan alat satu klik untuk perkongsian idea. Hanya rekod, lakar, kongsi untuk mengujudkan video yang boleh dimainkan semula.
 79. 79.   68     B. KAKAO TALK Aplikasi telefon pintar untuk panggilan dan teks secara percuma. Panggilan secara kumpulan boleh dibuat dan temujanji boleh dijadualkan. Ia merupakan kaedah komunikasi yang mudah, riang dan cepat. Digunakan di platform Android, iOS, BlackBerry, Windows OS dan Bada
 80. 80.   69     Segmen 5 | Aplikasi Interaktif Bab 8 PINTEREST Apakah itu PINTEREST? 1. Pinterest merupakan papan buletin percuma maya di mana pengguna membuat pin untuk video dan imej di web. Imej-imej ini kemudiannya disusun ke dalam kategori yang berbeza di dalam papan pin pengguna. 2. Pin juga boleh dikongsi dan dicapai yang menjadikan ia satu peralatan yang hebat untuk pembelajaran secara maya. 3. Pin juga boleh kelihatan kepada pengguna Pinterest yang lain untuk tujuan kolaborasi dan perkongsian. Profail Aplikasi Pembuat/Pembangun : Pinterest.com Kalsifikasi: Percuma Lesen: Freeware Jenis Aplikasi: Muliti media content creation and sharing Pautan: http://pinterest.com Tahap taksonomi digital Bloom: Remember, Understand, Apply, Analyze, Evaluate, Create
 81. 81.   70     Ciri dan kegunaan • Pinterest boleh digunakan untuk mencipta kandungan untuk pengajaran. Keupayaan untuk membuat pin pada imej, pautan, dan video ke dalam visual akan menghasilkan perkongsian kandungan yang menarik antara pengajar dan pelajar. • Pinterest sebagai alat untuk ‘brainstorming’ dalam mendapatkan idea dan sumber untuk menghasilkan visual untuk tugasan atau projek. • Pinterest digunakan untuk mendapatkan imej dan video untuk pengajaran. • Tugasan kumpulan dimana pelajar boleh berkolaborasi dan berkongsi imej untuk persembahan. • Membuat jurnal bergambar • Membuat perancangan pengajaran Langkah demi langkah 1. Sign up:
 82. 82.   71     2. Mencari Pin
 83. 83.   72     3. Contoh penggunaan Menwujudkan pin board
 84. 84.   73     Alternatif untuk PINTEREST Berikut adalah senarai rangkaian ke alternative yang ada.
 85. 85.   74     JUX Jux adalah laman web yang memberi tumpuan kepada individu-individu yang kreatif, menyediakan ruang untuk berkongsi imej yang berkualiti tinggi yang biasanya berkisar beberapa jenis bidang kreatif. Jux tidak mempunyai butang pelayar untuk berkongsi imej, tetapi sebaliknya memberi tumpuan kepada berkongsi kerja anda sendiri kreatif, sama ada audio, video, imej, teks, atau lebih. CHILL Jika anda ingin laman web seperti Pinterest yang lebih memberi tumpuan pada video, maka Chill adalah untuk anda. Chill mempunyai hampir semua fungsi yang sama dengan Pinterest, ia membolehkan pengguna untuk menyimpan,mengkategorikan dan berkongsi video dari seluruh web di satu lokasi mudah. Susun atur dan pelayar butang adalah sama seperti yang terdapat dalam Pinterest.
 86. 86.       75   Segmen 5 | Aplikasi Interaktif Bab 9 QUIZLET APAKAH QUIZLET? QUIZLET ditemui pada 2005 oleh Andrew Sutherland yang berumur 15 tahun. Ia digunakan pada mulanya untuk membina perbendaharaan kata. Kini, Quizlet merupakan antara laman web pendidikan yang terbesar di dunia. (Sumber: http://quizlet.com/) Faedah  Menggunakan  Quizlet Berikut adalah beberapa faedah menggunakan Quizlet: Quizlet sangat menarik dan interaktif. • Ia meningkatkan penglibatan pelajar di dalam kelas, • Ia dapat memudahkan pengguna memahami terma dan definisi. • Ia juga dapat memberi gambaran keberkesanan teknik pengajaran di dalam kelas • Ia boleh digunakan pada mana peralatan dan platform.
 87. 87.       76   PELBAGAI KAEDAH PENGGUNAAN QUIZLET • Kad Imbasan • Belajar • Mengeja • Ujian • Tebaran • Lumbaan KAEDAH AKTIVITI QUIZLET Lancarkan : http://quizlet.com/ LANGKAH 1
 88. 88.       77   MENDAFTAR Isikan maklumat yang diperlukan untuk pendaftaran. MEMBINA AKTIVITI LANGKAH 2 LANGKAH 3
 89. 89.       78   Setelah mendaftar, anda perlu klik ‘Create a Set’ untuk membina aktiviti anda. Penyediaan Terma dan Definisi
 90. 90.       79   Paparan Kad Imbasan
 91. 91.       80   Paparan Contoh Kad Imbasan Secara Senarai Paparan Aktiviti Pembelajaran Paparan Ejaaan Paparan Ujian Jenis Soalan Bertulis
 92. 92.       81  
 93. 93.       82   Soalan Objektif Soalan Benar atau Salah
 94. 94.       83   Paparan Aktviti Taburan
 95. 95.       84   Paparan Aktiviti Lumbaan
 96. 96.       85   Mencetak Set Aktiviti Kad Imbasan boleh dicetak dalam berbagai bentuk seperti Jadual, Glosari, Senarai atau Kad. Perkongsian Set aktiviti boleh dikongsikan melalui emel dan laman web lain atau blog. LANGKAH 4 LANGKAH 5
 97. 97.       86   Rujukan: Laman Web Quizlet dan Data Personal.
 98. 98.       87   Segmen 5 | Aplikasi Interaktif Bab 10 SIMPLE WHITEBOARD APAKAH SIMPLE WHITEBOARD? Simple whiteboard merupakan satu aplikasi melukis yang boleh digunakan secara offline. Tidak memerlukan plugin dan imej boleh disimpan dalam bentuk file PNG. Saiz imej boleh ditukar dan setiap lukisan dan teks boleh diubah kedudukannya. PROFAIL APLIKASI Pembangun : Google Chrome Klasifikasi : Percuma. Ia boleh digunakan dengan perisian Windows dan Mac. Jenis : Melukis dan menyunting, berkongsi. CIRI APLIKASI SIMPLE WHITEBOARD Tahap Taksonomi Digital Bloom: Mengaplikasi – menyunting, berkongsi, memuatnaik
 99. 99.       88   BAGAIMANA MENGGUNAKAN SIMPLE WHITEBOARD? https://chrome.google.com/webstore dan taipkan simple whiteboard pada search. Kemudian klik ‘Lauch App’. ALTERNATIF KEPADA APLIKASI i. Paint ii. Educreations (Web 2.0) iii. Piratepad (Web 2.0)
 100. 100.       89   Segmen 5 | Aplikasi Interaktif Bab 11 SOCRATIVE APAKAH SOCRATIVE? Socrative adalah sistem pintar respon pelajar yang membantu pengajar dalam meningkatkan penglibatan pelajar di dalam kelas melalui siri latihan pendidikan dan permainan menggunakan telefon pintar, komputer riba dan tablet. (Sumber :http://www.socrative.com/) FAEDAH MENGGUNAKAN SOCRATIVE Berikut adalah beberapa faedah menggunakan Socrative: • Socrative sangat menarik dan interaktif. • Ia meningkatkan keterlibatan pelajar di dalam kelas. • Ia dapat memberi maklum balas mengenai pemahaman pelajar dengan segera. • Ia juga dapat memberi gambaran keberkesanan teknik pengajaran di dalam kelas. • Ia boleh digunakan pada mana peralatan dan platform. • Ia memberi laporan keputusan latihan dengan segera.
 101. 101.       90   BAGAIMANA SOCRATIVE MEMBANTU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN? • Soalan Benar atau Salah • Solan Objektif • Respon Pendek • Data Visual (dalam bentuk geraf dan respon pendek) • Pre-penilaian • Pos-penilaian • Kuiz pendek • Maklum balas • Penilaian formatif KAEDAH MENYEDIAKAN KUIZ DENGAN SOCRATIVE Lancarkan : http://www.socrative.com/ LANGKAH 1  
 102. 102.       91   LANGKAH 2 MENDAFTAR LOG MASUK Setelah mendaftar, anda perlu klik kepada untuk log masuk. LANGKAH 2 LANGKAH 3
 103. 103.       92   NOMBOR BILIK Setelah log masuk, pengajar akan diberi nombor bilik yang akan diberikan kepada pelajar. PAPARAN PENGAJAR SELEPAS LOG MASUK LANGKAH 4
 104. 104.       93   PAPARAN PELAJAR LOG MASUK MENYEDIAKAN KUIZ LANGKAH 5
 105. 105.       94   MEMBINA SOALAN KUIZ LANGKAH 6
 106. 106.       95   Soalan Objektif CONTOH SOALAN: SOALAN OBJEKTIF
 107. 107.       96   SOALAN BESERTA IMEJ Soalan boleh dimuatturun dalam bentuk pdf
 108. 108.       97  
 109. 109.       98   PAPARAN PADA PELAJAR LAPORAN Setelah menamatkan kuiz, laporan dalam format excel boleh dimuat turun. LANGKAH TERAKHIR
 110. 110.       99   RUJUKAN: LAMAN WEB SOCRATIVE DAN DATA PERSONAL.
 111. 111.       100   Segmen 5 | Aplikasi Interaktif Bab 12 TWITTER Apakah itu TWITTER? Twitter ialah sebuah micro-blogging yang dikategorikan dalam laman sosial yang membolehkan pengguna menghantar mesej yang dipanggil Tweet. Setiap tweet hanya terhad kepada 140 aksara sahaja. Twitter menghubungkan penggunanya dengan orang lain secara elektronik dan pengguna boleh membuat profail diri masing-masing di rangkaian media sosial tersebut. Berikut adalah istilah yang biasa digunakan di dalam Twitter: • Tweet : Mesej 140-watak. • Retweet (RT) : Re-berkongsi atau memberi kredit kepada tweet orang lain. • Feed : Aliran tweet yang anda lihat di laman utama anda. Ia terdiri daripada kemaskini tweet daripada pengguna yang anda mengikutinya. • Handle : username anda. • Mention (@) : Satu cara untuk rujukan terhadap pengguna lain dalam tweet (contohnya @ mashable). Pengguna akan diberitahu apabila @ disebut. Ia juga adalah satu cara untuk mengadakan perbincangan dengan pengguna lain.
 112. 112.       101   • Direct Message (DM) : Mesej bersifat peribadi antara dua orang. • Hashtag (#) : Satu cara untuk menunjukkan topik perbualan atau menyertai dalam perbincangan berkaitan yang lebih besar (contohnya # AmericanIdol, # Obama). Hashtag adalah alat penemuan yang membolehkan orang lain untuk mencari tweet anda, berdasarkan topik. Anda juga boleh klik pada hashtag untuk melihat semua tweet yang menyebut dalam masa sebenar - walaupun dari orang yang anda tidak mengikuti. 1. Profil Aplikasi Pembuat/Pembangun : Jack Dorsey / Twitter.com Kalsifikasi: Percuma Lesen: Apache License, Version 2.0 Jenis Aplikasi: Rangkaian dan medan komunikasi secara digital Pautan: https://twitter.com/ Tahap taksonomi digital Bloom: Applying, Understanding, Remembering 2. Ciri-ciri dan kegunaan Medium Komunikasi Pengguna dapat berkomunikasi secara maya di mana sahaja dengan sambungan internet. Mereka juga berpeluang mendapat kawan baru di rangkaian ini. Mudah Cara penggunaannya memudahkan pengguna untuk mengakses sama ada pengguna baru atau pengguna sedia ada. Hanya daftar akaun baru
 113. 113.       102   dengan mendaftarkan emel dan anda boleh mula mengakses. Pautan Twitter juga senang dipasang di mana-mana peranti mudah alih ataupun komputer biasa. Mobiliti Aplikasi ini boleh diakses dengan mudah di telefon pintar, komputer riba, tablet dan peranti mudah alih yang lain. Berkongsi Pengguna dapat berkongsi pelbagai pautan diantara rakan mereka atau ‘followers’ sama ada pautan tersebut adalah berita, video klip dan pelbagai lagi. Selain itu pengguna juga dapat berkongsi gambar atau imej di antara satu sama lain. Keupayaan menerima dan menghantar mesej Pengguna Twitter juga dapat menghantar mesej mereka atau mengemaskini status mereka melalui rangkaian sosial ini yang digelar Tweet. Dalam masa yang sama mereka juga dapat menerima mesej daripada rakan mereka atau followers mereka. 3. Langkah demi langkah a. Pendaftaran akaun (Sign up) b. Pengikuti & pengikut (Following & Follower)
 114. 114.       103   c. Komunikasi langsung (Direct Communication) Anda juga boleh berkomunikasi secara langsung dengan orang- orang yang mengikuti anda secara peribadi. d. Retweeting Retweeting membolehkan anda berkongsi tweet dengan orang lain.
 115. 115.       104   e. Hashtag (#) Hashtag ini diwakili oleh tanda nombor "#." Meletakkan salah satu simbol kecil di depan perkataan atau frasa menunjukkan subjek yang anda fikir adalah bernilai dalam perbualan. f. Aplikasi mobil (Mobile application) Anda boleh muat turun aplikasi mobil. 4. Penggunaan TWITTER dalam pengajaran dan pembelajaran • Menyediakan kaedah penyelesaian. Apabila pelajar menghadapi masalah, ianya dapat disuarakan dan dibantu secara langsung tanpa berlengah.
 116. 116.       105   • Gunakan Twitter chat. Anda boleh memulakan perbualan mengenai topik perbincangan yang bersesuaian dengan kumpulan anda. • Berkomunikasi dengan baik. Tanya soalan dan mulakan perbincangan dengan pelajar-pelajar dan guru-guru untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan topik. • Gunakan hashtags. Hashtags adalah cara terbaik untuk menarik perhatian. • Adakan promosi. Twitter juga berkait dengan beberapa platform media sosial yang lain, ia dapat membentuk jaringan komunikasi dengan individu berkaitan yang dapat membantu anda. • Berkongsi. Jika terdapat isu-isu yang baru dan menarik mengenai bidang tertentu, anda boleh berkongsi pautan tersebut di Twitter. • Penyelidikan. Twitter adalah alat penyelidikan yang hebat. Hanya menggunakan bar carian untuk mencari topik-topik yang berkaitan dan isu-isu terkini untuk menyertai perbincangan. • Live tweeting. Persidangan dan peristiwa-peristiwa semasa boleh dilakukan melalui life tweeting. Ini akan memastikan pengikut yang dikemaskini setiap beberapa minit. • Bertukar idea. Terdapat beberapa pendidik lain dan pakar-pakar di Twitter yang boleh berkomunikasi dan berkongsi pendapat dengan anda. • Cari mentor. Jurulatih dan mentor juga boleh didapati yang boleh memberikan tips cepat dan latihan untuk pelajar yang berminat secara percuma. • Cari kumpulan yang betul. Sekumpulan pelajar boleh diwujudkan di Twitter bagi membolehkan rakan-rakan bercakap mengenai pelajaran dalam keadaan tidak formal.
 117. 117.       106   5. Alternatif untuk TWITTER Di Malaysia sahaja terdapat lebih 10 juta pengguna kepada aplikasi Facebook yang merupakan platform media sosial yang viral dan mudah untuk berkomunikasi secara jarak jauh dengan mempunyai lebih daripada 700 juta pengguna di seluruh dunia. MySpace adalah salah satu laman web rangkaian sosial yang mengkonsentrasikan perkhidmatannya di bidang muzik dengan menarik perhatian kandungan yang lebih lengkap, seperti paparan profil peribadi, kumpulan, blog, foto, dan aplikasi muat turun lagu serta video secara percuma sehingga 100 lagu yang boleh diterbitkan ataupun didengarkan oleh sendiri, malahannya boleh juga di-share dengan pengguna lain. Tumblr merupakan salah satu laman sosial melalui kaedah bloging secara percuma di internet dan pengguna tumblr menggunakan profile mereka untuk mengemaskini blog mereka seperti maklumat data diri, gambar yang terkini, tukar tajuk blog dan sebagainya. Plurk adalah satu rangkaian sosial percuma dan perkhidmatan mikro-blog yang membolehkan pengguna untuk menghantar dan mengemas kini status (dikenali sebagai plurks) melalui mesej atau link pendek, yang boleh dikarang sehingga 210 aksara teks panjang.
 118. 118.       107   FriendFeed adalah sebagai alat pengumpul maklumat yang menarik yang menggabungkan maklumat daripada media sosial dan laman web rangkaian sosial, laman web bookmark sosial, blog dan update blog mikro, serta apa- apa jenis suapan RSS / Atom yang menggunakan aliran maklumat untuk membuat suapan khas untuk berkongsi, status serta perbincangan, atau dan komen dengan rakan- rakan di alam maya sama ada pengguna boleh membuat Bloggers secara individu, perniagaan atau organisasi. Brightkite adalah sebuah laman web rangkaian sosial berasaskan lokasi. Pengguna dapat "check-in" di tempat-tempat dengan menggunakan mesej teks atau salah satu aplikasi mudah alih mereka yang berhampiran atau yang telah ada sebelum ini. 6. Rujukan http://mashable.com/2012/06/05/twitter-for-beginners/ http://en.wikipedia.org/wiki/Plurk http://www.makngah.com/2013/02/cara-buat-blog-dengan- tumblrcom.html http://en.wikipedia.org/wiki/FriendFeed http://en.wikipedia.org/wiki/Brightkite http://www.binablog.biz/uploads/6/6/1/1/6611461/fanpage_123.pdf http://aeryice.blogspot.com/2009/03/apa-itu-myspace.html http://www.hashtags.org/platforms/twitter/30-ways-to-use-twitter-for- education
 119. 119.       108   Segmen 5 | Aplikasi Interaktif Bab 13 VoiceThread Apa itu VoiceThread? Voice Thread adalah satu aplikasi awan, tiada perisian perlu dipasangkan untuk beroperasi. Hanya memastikan Adobe Flash terkini dipasang dalam system anda. Voice Thread berfungsi dalam pelayar web moden pada semua sambungan Internet. Voice Thread membenarkan anda muat naik, berkongsi dan membincangkan dokumen persembahan, imej, fail audio dan video. Lebih 50 jenis media boleh digunakan.
 120. 120.       109   Profail Aplikasi Pembangun : Ben Papell & Steve Muth @ VoiceThread Kelasifikasi : License ($99/year – Single Instructor/ $999/year – Department) Lesen : Proprietary Jenis : Multimedia Slide Presentation Web Application Versi Stabil : - Ciri-ciri Kegunaan Web application awan ini membantu para pengguna memahami konsep- konsep dan teori-teori dalam pelajaran dan pembelajaran secara kolabolatif.
 121. 121.       110   Bagaimanakah perkhidmatan dibekalkan? Voice Thread boleh membenarkan anda mengulas pada gambar menggunakan satu daripada lima pilihan: mikrofon, webcam, teks, telefon dan audio-fail dimuat naik. Voice Thread juga hak-hak peribadi dengan membenarkan anda berkongsi bahan dengan orang-orang tertentu, atau membukanya kepada seluruh dunia.
 122. 122.       111   Aplikasi-Aplikasi Alternatif [1] Google Drive – https://www.drive.google.com/ [2] Wikispaces – https://www.wikispaces.com/ [3] Collaborize Classroom – http://www.collaborizeclassroom.com/  
 123. 123.       112   Segmen 5 | Aplikasi Penandaan Bab 14 DIIGO Apakah itu DIIGO? Diigo adalah akronim untuk Digest of Internet Information, Groups and Other Stuff. Ia adalah aplikasi perkongsian kandungan dan alat untuk bookmarking supaya pengguna boleh berkongsi ilmu dan komen, dengan menggunakan diigo pengguna boleh mencapai bookmark mereka dimana sahaja internet boleh dicapai. 1. Profail Aplikasi Pembuat/Pembangun : diigo.com Kalsifikasi: Percuma Lesen: Freeware Jenis Aplikasi: Koleksi dan anotasi atau penjelasan untuk screenshot dan gambar Pautan: http://diigo.com Tahap taksonomi digital Bloom: Remember, Apply, Create
 124. 124.       113   2. Ciri dan kegunaan a. "Merakam dan anotasi" : Diigo juga membolehkan kita mendapatkan keseluruhan halaman web dan membuat anotasi di halaman tersebut menggunakan melalui segiempat, bulatan, anak panah, garisan atau teks, dan kesemua ini boleh disimpan sebagai imej dengan URL asal ke dalam Diigo Images library. Kita juga boleh menambah ‘tag’ atau berkongsi imej ini dengan kumpulan. b. “Menyimpan imej halaman web” : Halakan tetikus keatas imej dan klik "Save" untuk simpan imej ke diigo library anda. 3. Langkah demi langkah Akaun Pengajar Diigo Langkah 1: Dapatkan akaun Pengajar § Pergi ke halaman http://www.diigo.com/education (Nota: Pastikan anda telah ada akaun diigo sebelum mendapatkan akaun anda) Langkah 2: Notifikasi emel § Setelah di luluskan, anda akan menerima emel pengaktifan. Langkah 3: Capaian Konsol Pengajar § Ruang pengajar boleh dicapai di
 125. 125.       114   http://www.diigo.com/teacher_entry/console, ia membolehkan pengajar untuk mewujudkan dan mengurus akaun pelajar dan kumpulan dalam kelas. Langkah 4: Mengujudkan kumpulan kelas § Ini merupakan langkah pertama dalam mengadakan kumpulan untuk kelas. Klik "Create A Group for My Class" Langkah 5: Mewujudkan akaun pelajar di kumpulan kelas. Guna Option #1 untuk mewujudkan akaun pelajar dengan memasukkan nama mereka, ini akan secara automatik akan mengujudkan usernames and password untuk mereka.
 126. 126.       115   4. Alternatif untuk DIIGO Berikut adalah senarai rangkaian ke alternatif yang ada. A. Evernote Evernote dapat digunakan secara mudah untuk mendapatkan maklumat dalam mana-mana persekitaran pada kebanyakan peranti dan platform. Ia juga membolehkan maklumat dicapai dan dicari pada bila-bila masa, dan di mana sahaja B. Pinboard Pinboard adalah sebuah laman web bookmarking untuk mereka yang ingin mengenalpasti pautan dalam jumlah yang banyak. Objektif utama penggunaanya ialah supaya ia berguna, laju dan mudah serta kekal minimum.
 127. 127.       116   Segmen 7 | Aplikasi Pengurusan Bab 15 Google Calendar 1. Apa itu Google Calendar? Google Calendar adalah aplikasi web percuma untuk pengurusan masa yang dibangun oleh Google sejak 13 April 2006. Pengguna perlu mempunyai akaun Google untuk menggunakan aplikasi Google Calender. 2. Profail Aplikasi Pembangun : Google Klasifikasi : Percuma Jenis : Kalender electronic Pautan : https://www.google.com/calendar/ Tahap Taxonomy Digital Bloom : Ingat (C1)
 128. 128.       117   3. Ciri dan Kegunaan Antara muka Google Calendar adalah serupa dengan antara muka kalendar aplikasi desktop seperti Microsoft Outlook atau iCal pada Mac OS X. Antara muka Google Calendar membolehkan pengguna untuk melihat, menambah dan seret-dan-jatuh tarikh-tarikh tanpa memuatkan semula halaman. Ianya juga menyokong pandangan mod seperti mingguan, bulanan, dan agenda. Selain daripada mempunyai antara muka yang mudah ciri-ciri lain ialah: − Akses kandungan - dimana peristiwa-peristiwa kalender disimpan dalam talian, dan boleh dicapai dan dilihat dari mana-mana lokasi yang mempunyai akses Internet. − Perkongsian Kalender - membolehkan pelbagai kalendar untuk diwujudkan dan dilihat dalam pandangan yang sama. − Synkronasi peranti - dimana Google Calendar menggunakan Google Sync untuk mensynkronasi dengan pelbagai peranti mudah alih sebagai contoh peranti BlackBerry, Palm, iPhone, Pocket PC, Samsung) atau dengan aplikasi PC contohnya ialah Microsoft Outlook. − Integrasi Google- disepadukan dengan pelbagai perkhidmatan Google yang lain seperti Gmail, iGoogle dan Google Desktop. 4. Langkah Demi Langkah • Laman Google Calendar boleh dicapai melalui pautan https://www.google.com/calendar/ • Login Google Calender Masukkan email Akaun Google anda dan kata laluan, dan klik Daftar masuk aplikasi Google Calendar.
 129. 129.       118   • Sunting Nama Kalendar 1. Di bawah My Calendar atau Others Calender dalam ruang kiri, gerakkan tetikus anda ke atas kalendar yang sesuai dan klik pada anak panah drop-down yang muncul. 2. Pilih Calendar settings. 3. Klik pada medan Nama Calendar dan buat perubahan yang dikehendaki. 4. Klik Simpan. • Create Event - Membina Peristiwa boleh dibina beberapa cara: a. Klik dan taip untuk membina peristiwa
 130. 130.       119   b. Klik butang Create dan pilih "Quick Add" untuk membina peristiwa c. Klik butang Create dari Calender list untuk membina peristiwa Tetingkap terhasil untuk memasukkan maklumat-maklumat mengenai peristiwa yang hendak dibina. Isikan nama peristiwa, waktu, tempat dan perihal mengenai peristiwa berkenaan. Ciri lain yang boleh digunakan ialah lampiran fail dan panggilan video.
 131. 131.       120   • Peringatan dan Pemberitahuan • Tambah tetamu untuk menjemput tetamu berkongsi peristiwa yang dibina dengan menambah melalui emel tetamu. • Paparan peristiwa kalender yang telah dibuat boleh dipapar mengikut pilihan secara hari, minggu, bulan, 4 hari dan agenda.
 132. 132.       121   Pautan bantuan Google Calender yang disediakan oleh Google boleh dicapai melalui pautan https://support.google.com/calendar/?hl=en 5. Alternatif Perisian/ Setara A. Yahoo! Calendar adalah perkhidmatan kalendar berasaskan web daripada Yahoo!. B. Cozi adalah aplikasi percuma dan laman web membantu menyediakan kalendar, senarai membeli-belah untuk kegunaan kehidupan keluarga.
 133. 133.       122   Segmen 7 | Aplikasi Pengurusan Bab 16 PIPES Apakah itu PIPES? Pipes adalah perkhidmatan percuma dalam talian yang membolehkan anda mengolah dan mengujudkan campuran data mengunakan editor visual. Anda boleh menggunakan Pipes untuk melaksanakan projek web sendiri, atau menerbit dan berkongsi perkhidmatan web tanpa perlu menulis satu baris kod. 1. Profail Aplikasi Pembuat/Pembangun : yahoo.com Kalsifikasi: Percuma Lesen: Freeware Jenis Aplikasi: Pautan: http://pipes.yahoo.com Tahap taksonomi digital Bloom: Apply, Analyse, Create, Synthesize
 134. 134.       123   2. Ciri dan kegunaan Arahan mudah yang boleh digunakan untuk menghasilkan output mengikut keperluan: • menggabungkan pelbagai feed menjadi satu, menapis dan menterjemahkannya. • geokod feed kegemaran anda dan melihat perkara-perkara di atas peta interaktif. • widget / lencana di laman web anda. • Mendapatkan output mana-mana Paip sebagai RSS, JSON, KML, dan format yang lain. Langkah demi langkah: 1. Sign up:
 135. 135.       124   2. Bina pipes • Sources Modul ini akan mendapatkan data dari internet ke Pipes anda. • User Inputs Modul ini membenarkan anda menakrif parameter untuk pipe anda dan modul lain di dalam pipes.
 136. 136.       125   • Operators Modul ini akan membuat transformasi dan menyaring aliran data yang mengalir di pipes. • URL Modul untuk memanipulasi URL. • String Modul untuk memanipulasi text strings. • Date Modul untuk format tarikh dan hari. • Location Modul untuk mengubah text strings ke lokasi geografi. • Number Modul ini menyediakan operasi asas arithmetic operations. 3. Contoh penggunaan Mengajar topik pengaturcaraan menggunakan YAHOO PIPES • Log on pada Yahoo! Pipes • Klik untuk wujudkan New Pipe untuk paparaneditor visual. • Guna modul Text Input dari kategori User Inputs . • Lengkapkan maklumat Pipe apabila ia dilaksanakan – seperti bilangan restoran, nama bandar. • Bawa modul Yahoo Local dari Sources dan letakkan di ruang editing. • Sambungkan Pipe dari modul input(search item) ke modul Find input box di Yahoo Local module dengan
 137. 137.       126   pipe dari modul input (name of city) ke lokasi modul Yahoo Local • Taip 20 miles didalam kotak di modul Yahoo Local • Bawa modul Truncate dari Operator dan letakkan dirauangan editing • Sambungkan output Pipe di modul Yahoo Local ke input di modul Truncate. • Sambungkan output Pipe dari modul Truncate ke input modul Pipe Output. • Untuk menguji, klik pada modul carian Yahoo dan hasil ini akan dipaparkan di ruang Debugger dibahagian bawah skrin. • Klik Save, dan beri nama pada pipe ini. • Klik pada Run Pipe, dibahagian atas skrin untuk p e r l a k s a n a a n .
 138. 138.       127   4. Alternatif kepada PIPES Berikut adalah senarai rangkaian ke alternatif yang ada. A . Kivati Studio menyediakan cara mudah untuk pembangunan aplikasi. Ia menyediakan grafik antara muka pengguna yang mudah bertujuan untuk membolehkan siapa sahaja membangunkan aplikasi dalam masa yang singkat. B Dapper adalah peralatan yang membolehkan pengguna mengemaskini laman kegemaran mereka serta pemilik laman web untuk mengoptimumkan dan mengedarkan kandungan mereka dengan cara yang terkini.
 139. 139.       128   Segmen 7 | Aplikasi Pengurusan Bab 17 QR CODE Apakah itu QR Code? QR adalah Quick Response atau tindakbalas pantas. Ia merupakan imej imbasan seperti bar kod yang merujuk anda ke destinasi digital tertentu. Yang ke kanan, misalnya, akan membawa anda ke penjana kod QR. Di sana anda akan dapat mewujudkan pelbagai kod QR. Walau bagaimanapun, anda akan memerlukan satu aplikasi yang membaca kod QR. Terdapat banyak aplikasi QR kod percuma yang boleh di muat turun untuk Android dan Produk Apple. Kod QR menghantar anda ke pautan, nombor telefon bimbit, e-mel, SMS, bookmark, link dan banyak lagi.
 140. 140.       129   1. Profail Aplikasi Pembuat/Pembangun : www.kaywa.com from Zurich Swiss Kalsifikasi: Percuma Lesen: Freeware Jenis Aplikasi: Pengimbas dan peranti Pautan: http://qrcode.kaywa.com 2. Ciri dan kegunaan a. Mencipta Resume yang inovasi dan terkini Galakan untuk pelajar menghasilkan resume yang menghubung ke maklumat mereka yang lain seperti ke portfolio atau laman web profesional. Ini memberi galakan dan inovasi untuk pelajar menghasilkan penulisan teknikal. b. Memberi contoh Pengajar boleh menghasilkan QR yang menghubungkan pelajar ke contoh tugasan, samada dalam bentuk persembahan untuk kelas. c. Menyediakan perkhidmatan Integrasi QR dengan PBL or atau projek dimana pelajar boleh menghasilkan kod yang dihubungkan dengan kandungan yang dihasilkan. d. Menjadikan bilik kuliah yang lebih hijau Mengurangkan penggunaan cetakan kertas, dengan memberi pelajar QR yang merujuk mereka ke arahan, pengumuman atau tugasan. Ini akan menjimatkan ruang dan menjadikan perjalanan kuliah lebih hijau.
 141. 141.       130   e. Insentif dan Pujian Memberi hadiah dengan kaedah pelajar mengimbas kod yang menuju ke animasi atau lencana. Contohnya apabila mereka melepasi tahap ujian, mereka akan mendapat lencana cemerlang. Pelajar juga boleh mencipta kod mereka sendiri untuk memberi anugerah kepada rakan mereka yang lain. f. Menyediakan stesyen pembelajaran Letakkan kod di pelbagai lokasi di ruang pembelajaran yang membawa pelajar berinteraksi ke aktiviti atas talian, videos atau kandungan yang terangkai seperti di graphic organizer. g. Menyemak jawapan dan refleksi Pelajar boleh menyemak jawapan mereka dengan mengimbas kod QR selepas selesai ujian atau tugasan. Sebagai pengajar anda boleh membuat pengesahan secara visual apabila pelajar menyemak tugasan mereka serta bagaimana tugasan mereka diselesaikan. Ini membolehkan anda memantau pembelajaran individu dan memberi ruang untuk refleksi pelajar. h. Menyediakan penambahan/lanjutan pada tugasan Kaedah untuk aktiviti tambahan untuk pelajar yang ingin lebih berjaya, dimana kod boleh diletak di tugasan dan membolehkan pelajar menuju ke aktiviti atau soalan tambahan. i. Mengkompil penyelidikan Membolehkan pelajar untuk menjana kod yang menghubungkan mereka ke item penemuan semasa membuat penyelidikan. Ini boleh di post sebagai topik di wiki kelas atau di dinding kelas. Ini
 • AsyariAhmad

  Jul. 10, 2021
 • PengetuaLimaktdi

  Jun. 5, 2021
 • nurhashim98

  Aug. 19, 2020
 • SitiNur134

  May. 2, 2020
 • hengyenlin

  Jul. 20, 2017
 • obepsp

  Mar. 5, 2017

Ebuku Aplikasi Praktikal web 2.0 untuk pembejaran Pengajaran. Susunan Sidek Ab Aziz et al. 2014

Vistas

Total de vistas

3.187

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

21

Acciones

Descargas

242

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

6

×