Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Tema 9 A Guerra FríA 1945 1991 Lecciones 1 6

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Tema Entreguerras- IIGM ESA
Tema Entreguerras- IIGM ESA
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 40 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Similares a Tema 9 A Guerra FríA 1945 1991 Lecciones 1 6 (20)

Más de dudashistoria (20)

Anuncio

Tema 9 A Guerra FríA 1945 1991 Lecciones 1 6

 1. 1. A GUERRA FRÍA 1945-1991
 2. 2. Lección 1. A Organización da Paz. A ONU (1941-47)
 3. 3. As Conferencias de Paz <ul><li>Durante a Segunda Guerra Mundial (1941), os aliados comezaron a deseñar cómo se organizarían os anos posteriores a ela. </li></ul><ul><li>1941. Carta do Atlántico : </li></ul><ul><ul><li>Asinada por Roosevelt (EEUU) e Churchill (Gran Bretaña). </li></ul></ul><ul><ul><li>Nela lévanse a cabo os primeiros acordos. </li></ul></ul><ul><li>1943: </li></ul><ul><ul><li>Conferencia de Casablanca (Marrocos) </li></ul></ul><ul><ul><li>Conferencia de Teerán (Teherán. Irán) </li></ul></ul><ul><li>1945: </li></ul><ul><ul><li>Conferencia de Ialta (Yalta): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Asinada por Roosevelt, Churchill e Stalin (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. URSS) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Acordos acadados: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Stalin comprométese (verbalmente) a permitir eleccións libres naquelas zonas de Europa Oriental que foran ocupadas polas tropas rusas. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Divídese Alemaña en catro zonas de ocupación (zona norteamericana, zona británica, zona francesa e zona rusa). </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Substitución da Sociedade de Nacións, que non acadara os obxectivos polos que foi creada, por outra organización, a ONU (Organización de Nacións Unidas). </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Conferencia de Postdam : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maniféstase nela que a colaboración entre aliados rematara, e que Occidente e a URSS levarán a partir de entón camiños separados. </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Carta do Atlántico. 1941. Churchill e Roosevelt Conferencia de Casablanca. 1943 H. Giraud, Ch. de Gaulle, Roosevelt, Churchill Conferencia de Teherán. 1943 Stalin, Roosevelt, Churchill Conferencia de Yalta, 1945 Churchill, Roosevelt, Stalin Conferencia de Postdam, 1945 Churchill, Truman, Stalin
 5. 5. O novo repartimento de poder <ul><li>Fíxose obvio e necesario despois da guerra o organización dunha nova orde internacional e o marco de influencias mundial quedou resolto da seguinte maneira: </li></ul><ul><ul><li>Alemaña e Xapón perderon a súa influencia mundial e quedaron exentas das decisións internacionais. </li></ul></ul><ul><ul><li>Francia e Italia perderon peso político e situáronse en clara inferioridade con respecto a outras potencias mundiais. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estados Unidos e a URSS serán a partires de agora as que ostenten o poder mundial. </li></ul></ul><ul><ul><li>O Reino Unido vai ter grande importancia mundial, sen embargo, os seus días de hexemonía quedaron atrás. </li></ul></ul>
 6. 6. A Organización das Nacións Unidas (ONU) <ul><li>A creación da ONU tivo lugar na Conferencia de San Francisco no ano 1945 (abril-xuño). </li></ul><ul><li>Orixinalmente a súa carta fundacional sería firmada por cincuenta e unha nacións. </li></ul><ul><li>Obxectivos principais: </li></ul><ul><ul><li>O mantemento da paz e a seguridade mundial. </li></ul></ul><ul><ul><li>O fomento da cooperación internacional a nivel económico, social, cultural e humanitario. </li></ul></ul><ul><ul><li>A protección dos dereitos humanos e a igualdade entre as persoas, evitando a discriminación por raza, sexo ou relixión. </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Principáis órganos de funcionamento: </li></ul><ul><ul><li>A Asemblea Xeral: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Todos os países membros están representados nela. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>As resolucións tomadas nela teñen repercusións internacionáis, aínda que a súa consecución non é de cumprimento obrigatorio. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>O Consello de Seguridade: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>É o órgano executivo. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial se consituiron como membros permanentes deste consello e outorgáronse a sí mesmo o dereito de veto (dereito a impedir que unha resolución se cumpla). </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>A Secretaría Xeral: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>É o órgano que se encarga da representación e execución das decisións que formula o Consello. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O seu secretario é elixido pola Asemblea. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>O Tribunal de Xustiza (Na Haia –Haya-) </li></ul></ul><ul><li>Órganos subordinados : </li></ul><ul><ul><li>A OIT </li></ul></ul><ul><ul><li>A FAO ( Food and Agriculture Organization. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) </li></ul></ul><ul><ul><li>A UNESCO ( United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization . Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ) </li></ul></ul><ul><ul><li>A UNICEF ( United Nations Children's Fund. Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) </li></ul></ul>
 8. 8. Asemblea Xeral Consello de Seguridade da ONU Pazo de Xustiza da ONU
 9. 10. Lección 2. O Plan Marshall e a División en Bloques
 10. 11. O Plan Marshall <ul><li>Coñécese con este nome a un proxecto para a recuperación económica de Europa, levado a cabo polo secretario de Estado norteamericano George Marshall no ano 1947. </li></ul><ul><li>Obxectivos : </li></ul><ul><ul><li>Evitar o erro do aillamento dos Estados Unidos despois da Gran Guerra (1ª), cando se desentendeu dos problemas de destrucción e endebedamento de Europa, o que ocasionou graves consecuencias para a economía mundial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Crear un núcleo forte de países capitalistas que freasen ao comunismo. </li></ul></ul>O cartel anuncia a financiación, a través del Plan Marshall, de parte das obras de reconstrucción da Alemania Occidental.
 11. 12. <ul><li>A resolución primordial que se levou a cabo foi o de proporcionar créditos e axudas aos países que acolleron ao plan, o cal foi básico para unha pronta recuperación tras a Segunda Guerra Mundial. </li></ul><ul><li>Sen embargo, as condicións que tiñan calquer país que quixese vincularse a este plan eran: </li></ul><ul><ul><li>Adoptar a democracia como réxime político. </li></ul></ul><ul><ul><li>Adoptar o capitalismo como sistema económico. </li></ul></ul><ul><li>Consecuentemente a URSS e os demais países comunistas quedaron fora, sen embargo, crearon un plan alternativo: o CAME ou COMECON , fundado en 1949 (organismo socialista de cooperación económica) </li></ul>Países de Europa que recibiron axudas do Plan Marshall
 12. 13. Escalada de tensións e formación de bloques (Consecuencias das Conferencias) <ul><li>Lonxe de cumplir a súa palabra, a URSS impuso réximes comunistas nos países de Europa do Leste onde todavía permañecía o Exército Vermello. Esta situación serviu para que Estados Unidos e Reino Unido acusase aos soviéticos de destruir as liberdades (non permitir as eleccións libres dentro destes países). </li></ul><ul><li>Doutrina Truman (1947. Truman, presidente de EEUU): baséase na necesidade de conter o avance do comunismo, que nese mesmo instante ameazaba Grecia e Turquía. </li></ul><ul><li>O comezo da nova expansión do comunismo adoita ser considerado o inicio da ruptura dos dous bloques (Occidental, liderado por Estados Unidos e Oriental, liderado pola URSS), sen embargo, vai ser a división de Alemaña en catro partes o fenómeno que divida o mundo en estes dous bloques: </li></ul><ul><ul><li>En 1948 os aliados occidentais (Gran Bretaña, Francia e EEUU) uniron os territorios para formar a República Federal Alemana ou RFA ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Como protesta, a URSS, en cuxa zona se atopaba Berlín –capital alemá-, tamén dividida en catro sectores de ocupación, iniciou o bloqueo de Berlín, polo que todos os accesos por terra a Berlín Occidental quedaron pechados durante case un ano. Os aliados responderon cuha ponte aérea para abastecer á cidade. En 1949 a zona rusa convertiríase na República Democrática Alemá ( RDA ). </li></ul></ul><ul><li>Ambos bloques afianzáronse mediante a creación de alianzas militares: </li></ul><ul><ul><li>Occidente coa creación da OTAN en 1949 (Organización do Tratado do Atlántico Norte). </li></ul></ul><ul><ul><li>Os países comunistas coa creación do Pacto de Varsovia, en 1955. </li></ul></ul>
 13. 15. Os inicios da Guerra Fría. A Guerra de Corea <ul><li>¿ Cándo se levou a cabo ? A Guerra Fría tivo lugar dende finais dos anos corenta ata o comezo dos anos noventa do século XX. </li></ul><ul><li>¿ Qué é a Guerra Fría ? Foi un enfrontamento total de estratexias e obxectivos entre EEUU e a URSS, sen chegar nunca ao enfrontamento directo entre eles, posto que existía o temor a unha guerra nuclear. Estados Unidos xa usara a bomba atómica no ano 1945, mentres que a URSS estivo en condicións de utilizala en 1949; polo tanto, o clima que se vivía a nivel mundial era o de “equilibrio do terror”. </li></ul><ul><li>A pesares de que non se levou a cabo un conflicto directo entre as dúas potencias, sí que houbo conflictos armados periféricos, como a Guerra de Corea. Este tipo de conflictos reúnen as seguintes características: </li></ul><ul><ul><li>O enfrontamento indirecto entre ambas superpotencias (sen declaración formal de hostilidades entre elas). </li></ul></ul><ul><ul><li>Os enfrontamentos que pode haber son localizados nun espazo moi concreto , evitándose a toda costa a súa extensión fora del. </li></ul></ul><ul><li>O caso da Guerra de Corea foi o primeiro conflicto armado da Guerra Fría. Trala derrota xaponesa, a península de Corea quedara dividida en dúas zonas de ocupación (paralelo 38º): a norteamericana no Sur e a rusa no Norte. A pesares de que en 1948 as dúas potencias retiran as súas tropas de Corea, deixaron establecidos dous estados distintos, cada un deles afín a cada potencia. Isto provocou que en 1950 Corea do Norte invadira Corea do Sur. Tanto EEUU como a URSS apoiaron aos seus respectivos aliados, dendo por finalizada a contenda en 1953, volvendo á situación normal. </li></ul>
 14. 16. Lección 3. Dous Sistemas enfrontados: O Mundo Capitalista
 15. 17. Introducción <ul><li>A partires da segunda metade do século XX fase patente a división do mundo en tres partes diferenciasdas: </li></ul><ul><ul><li>O Primeiro Mundo , que se corresponde co bloque capitalista. </li></ul></ul><ul><ul><li>O Segundo Mundo , que se corresponde co bloque comunista. </li></ul></ul><ul><ul><li>O Terceiro Mundo , ou aqueles países que non están adscritos a ningún dos dous primeiros. </li></ul></ul>
 16. 18. O bloque capitalista <ul><li>Características: </li></ul><ul><ul><li>Económicamente segue a economía de libre mercado. </li></ul></ul><ul><ul><li>As persoas do Primeiro Mundo poseen un alto nivel medio de vida, sen embargo, existen amplas desigualdades sociais e crises periódicas (como a do petróleo de 1973). </li></ul></ul><ul><ul><li>Países adscritos ao mundo capitalista: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>EEUU, líder e núcleo central. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Europa Occidental. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xapón e os Dragóns Asiáticos (Singapur, Hong Kong, Taiwán e Corea do Sur): </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>O primeiro acadou o seu pequeno milafre económico, grazas a axuda de EEUU, a quen lle interesaba ter un enclave capitalista fronte a URSS. </li></ul></ul></ul></ul>
 17. 19. Estados Unidos <ul><li>A súa situación económicamente boa e o optimismo derivado dela, non implicou que non existisen graves problemas nos seus territorios, asusntos internos que conmocionaron nos anos seguintes á Segunda Guerra Mundial á opinión pública: </li></ul><ul><ul><li>O acoso ás liberdades : debido o anticomunismo exacerbado existente nos Estados Unidos, non se permitía relación alguna con mundo comunista: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exemplo disto o temos no asasinato do matrimonio Rosenberg, acusado de espiar a favor dos rusos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A Caza de Bruxas de Hollywood, que foi emprendida polo senador McCarthy e salpicou a famosas estrelas do momento. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>O asasinato do presidente John Fitzgerald Kennedy na súa visita a Dallas no ano 1963. </li></ul></ul><ul><ul><li>O escándalo do Watergate , un asunto de espionaxe no cuartel xeral do Partido Demócrata que o Executivo republicano tratou de ocultar mentíndolle ao país. Destapado por dous periodistas do Washington Post (Carl Bernstein y Bob Woodward), o escándalo obrigou ao presidente Richard Nixon a presentar a súa dimisión no ano 1974. </li></ul></ul>
 18. 20. <ul><ul><li>A cuestión racial, tamén chamada o dilema americano : a poboación negra dos EEUU comezou a reclmar os seus dereitos dende final da Segunda Guerra Mundial: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Un dos seus máximos líderes, Martin Luther King (asasinado en 1968) foi célebre por expresar os seus ideais de igualdade e xustiza para o pobo afroamericano no seu discurso Teño un soño . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No ano 1954 estableceuse a igualdade de acceso á escola que, para ser garantido, tivo que contar coa presenza de tropas federais para que os estudantes negros puidesen exercer o seu dereito. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Os presidentes Kennedy e Johnson puxeron especial empeño nesta causa. </li></ul></ul></ul>
 19. 22. Lección 3. Dous Sistemas enfrontados: O Mundo Comunista
 20. 23. A Unión de Repúblicas Socialistas <ul><li>Tras a morte de Stalin, que convertérase tras a guerra en persoa de culto, a loita polo poder do partido fíxose evidente. Finalmente sería Nikita Khruschev o que acadase o poder. </li></ul><ul><li>Política interior do novo líder: </li></ul><ul><ul><li>O Fixo un proceso de desestalinización ou condena dos crimes feitos por Stalin. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tratou de suavizar o réxime soviético, sen embargo, o Partido seguiría controlando as Institucións, e continuaría habendo censura e represión das liberdades. </li></ul></ul><ul><li>A economía na época de Nikita Khruschev –tanto en Rusia como nos países do Leste de Europa- ten que facer frente aos mesmos problemas anteriores: </li></ul><ul><ul><li>Baixa productividade. </li></ul></ul><ul><ul><li>Insuficiencia de materias primas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Crise agrícola permanente. </li></ul></ul><ul><ul><li>Baixo nivel de vida. </li></ul></ul><ul><ul><li>Falta de abastecemento de produtos básicos de consumo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Existencia dun mercado negro moi forte. </li></ul></ul><ul><li>Tras a caída de Khruschev, o réxime foi controlado por unha xerontocracia, é dicir, o poder mantívose nas mans de persoas de ideade moi avanzada. Neste caso destacou a figura de Brezhnev até a entrada de Mihaíl Gorbachov en 1985. </li></ul>
 21. 25. A República Popular Chinesa <ul><li>En 1949, o grupo comunista liderado por Mao Tse-tung (Mao Zedong) proclamou a República Popular Chinesa , tras unha longa guerra civil. </li></ul><ul><li>As Características do Réxime de Mao b aseánbase nun réxime semellante ao partido único desenvolvido pola URSS: </li></ul><ul><ul><ul><li>Tratou de reafirmar o réxime eliminando a calqueira adversario , o que implicou unha dura represión que causou un grande número de vítimas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Popúxose sacar a China do seu atraso económico. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Suprimíronse os costumes típicos do país (ex: o matrimonio infantil). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Implantouse a igualdade entre homes e mulleres. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deuse prioridade á sanidade e á educación, deste modo, tratouse de acabar co analfabetismo. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entre 1958 e 1962 desenvolveuse o programa Gran Salto Adiante , co que pretendía producir máis, máis rápido, mellor e máis barato (todo isto sen ter que sacrificar a agricultura para industrializar o país, como fixera a URSS) </li></ul></ul></ul>
 22. 26. <ul><li>Os obxectivos do plan finalmente non se cumplieron, a pesares do enorme esforzo empleado por toda a poboación. </li></ul><ul><li>Por último, a súa política exterior herdou a tradicional hexemonía china sobre Asia sudoriental, buscando expandir o seu modelo político: ocupou o Tibet e intervino en Corea e maís tarde en Vietnam. </li></ul><ul><li>China rivalizou coa URSS polo liderazgo do comunismo e as súas relacións acabaron tras a morte de Stalin. </li></ul>
 23. 27. A República de Cuba <ul><li>A loita en guerrilla contra a ditadura de Fulgencio Batista levou –en 1959- a Fidel Castro ao poder en Cuba. </li></ul><ul><li>Características do réxime castrista : </li></ul><ul><ul><li>A partir do 1961 o seu réxime derivou na forma política comunista : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Baseada na expropiación y nacionalización das propiedades estadounidenses na illa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Baseda no establecemento de fortes relacións cooperativas coa URSS. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Castro instauraría una república socialista ditatorial , cunha economía planificada e dirixida dende o Estado. </li></ul></ul><ul><li>Problemas cos que contou o réxime castrista: </li></ul><ul><ul><li>O boicot económico estadounidense. </li></ul></ul><ul><ul><li>O seu sistema xeral, que provocou graves deficiencias no abastecemento e baixo nivel de vida. </li></ul></ul><ul><ul><li>Forte dependencia do réxime con respecto á URSS. </li></ul></ul>
 24. 29. Lección 5. A Guerra Fría entre 1955 e 1962
 25. 30. Reafirmación dos bloques <ul><li>A rebelión de Hungría e a Crise de Suéz , ambos conflitos acaecidos en 1956, deixaron claro que: </li></ul><ul><ul><li>Estados Unidos e a URSS continuarían a súa posición de evitar a toda costa o enfrontamento directo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada un dos bloque só contaba co apoio e a autoridad da superpotencia correspondente. </li></ul></ul><ul><li>A Crise de Suéz : </li></ul><ul><ul><li>O presidente de Exipto Nasser pediulles en 1956 aos países occidentais financiamento para construir a presa de Asuán. Ante a súa negativa e para poder sufragar os gastos, Exipto reaccionou nacionalizando o Canal de Suéz e pechándoo á navegación israelí. </li></ul></ul><ul><ul><li>Como resposta, Francia, Reino Unido e Israel enfrontáronse a Exipto, estalando, deste modo, a Segunda Guerra Árabe-Israelí , detida gracias á intervención da ONU. </li></ul></ul>
 26. 31. A Coexistencia Pacífica <ul><li>“ O principio de coexistencia pacífica ” formaba parte da política de Nikita Khruschev e afirmaba a renuncia da URSS á exportación do comunismo e a aceptación da existencia doutro bloque. </li></ul><ul><li>Grazas a este principio, comenzaron a establecerse diversas políticas de diálogo entre os mandatarios dos dous bloques , fracasadas polo incidente do U2 , avión espía norteamericano que foi bombardeado mentres sobrevoaba territorio ruso. </li></ul><ul><li>¿A coexistencia pacífica entre os dous bloques era foi real? A construción do Muro de Berlín en 1961 pon de manifesto o limitada que foi esta boa relación. Este muro, creado pola Alemaña Oriental (RDA) dividía Berlín na súa parte Oriental e Occidental. </li></ul>
 27. 34. A crise dos mísiles <ul><li>Foi un dos episodios máis sonados e complexos da Guerra Fría polas consecuencias que tivo. </li></ul><ul><li>No ano 1961, a CIA (Axencia Central de Intelixencia de EEUU) organizou e financiou o desembarque de cubanos anticastristas (en contra de Fidel Castro) na bahía de Cochinos (Cuba). O único que se acadou foi un maior achegamento entre Cuba e a URSS, que asinaron un acordo defensivo. </li></ul><ul><li>Como consecuencia do acordo, produciuse a crise dos mísiles en 1962. Un avión norteamericano fotografou en Cuba ramplas (pendentes) de mísiles soviéticos que apuntaban aos Estados Unidos. Ao coñecer a súa existencia, Kennedy, ordeou o bloqueo naval da illa anunciando que daría orde de afundir calquera barco que intentase rompelo. </li></ul><ul><li>O mundo temía ante a posibilidade de que estoupase a temida guerra nuclear, sobre todo mentres estiveron en Cuba os mísiles soviéticos. Finalmente Khruschev deu orden de retirada aos seus barcos e comprometeuse a desmantelar as ramplas. </li></ul>
 28. 36. Lección 6. A Guerra Fría a partir de 1962
 29. 37. A distensión <ul><li>A pesares de que continuaron levándose a cabo diversos conflictos periféricos, tras o desembarque en Bahía de Cochinos comezaron a verse xestos de distensión, de relaxamento entre os dous bloques: </li></ul><ul><ul><li>A instalación do teléfono vermello entre a Casa Branca e o Kremlin (a sede do Gobierno soviético de Moscova –Moscú-) para evitar malentendidos que derivasen en enfrontamentos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Os acordos SALT sobre a limitación de armas nucleares. </li></ul></ul>
 30. 38. A Guerra de Vietnam (1958-1975) <ul><li>Orixes: </li></ul><ul><ul><li>Vietnam correspondíase co territorio da antiga colonia francesa de Indochina. Cando os franceses se retiraron do seu antigo territorio, como xa ocurrira en Corea, a presenza de comunistas na zona norte era importante. Debido a este situación, na Conferencia de Xenebra (1954) se dividiu o país en dous Estados (polo paralelo 17º): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vietnam do Sur, cunha política vinculada ao mundo occidental e cuxa capital era Saigón. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A República Democrática de Vietnam, cunha política comunista, con capital en Hanoi e presidida por Ho Chi Minh. </li></ul></ul></ul>
 31. 39. <ul><li>O comezo da contenda (enmarcada no modelo de conflicto periférico ) estivo nas mans do Vietcong, un grupo armado comunista, que contaba coa axuda de China e da URSS e pretendía reunificar Vietnam. </li></ul><ul><li>Ante a situación, EEUU enviou –en principio- asesoramento en apoio á política de Saigón e a partir dos 70, instentsificou a súa acción enviando tropas, o que derivou nunha difícil e traumática para vietnamitas e norteamericanos: </li></ul><ul><ul><li>Os vietnamitas sufriron os estragos do armamento usado polo inimigo, como o napalm, que causou milleiros de vítimas e arrasou aldeas e cultivos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Na sociedade americana xurdiu un amplo movemento de rexeitamento ante o envío de soldados a un conflicto alleo e afastado. </li></ul></ul><ul><li>Ante o estancamento da guerra, EEUU retirou as súas tropas en 1975, e os comunistas levaron a cabo a reunificación do país. </li></ul>
 32. 40. Para botar unha ollada… <ul><li>http://es.wikipedia.org/wiki/Macarthismo </li></ul><ul><li>Films relacionados co Watergate: </li></ul><ul><ul><li>“ Todos os homes do Presidente”, película de 1976 baseada no libro escrito polos periodistas do Washington Post que destaparon a trama do Watergate. Foi gañadora de catro oscar da Academia e outras catro nominacións. </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Frost contra Nixon: o desafío”. Recentemente estreada nos cines. 5 nominacións aos oscar 2009. </li></ul></ul>

×