Nyttorealisering

E-delegationen
E-delegationenE-delegationen
Nyttorealisering
Anna Pegelow
Vad är egentligen problemet?
Projekt som
”misslyckas”
”Det blev inte
som vi tänkt
oss”
”Det blev
dyrare än vi
trodde”
”Vi vet inte om vi
nådde målet”
”Det tog
längre tid än
väntat”
Otydligt ansvar för att
skapa verklig förändring
Vad är våra mål?
Gör vi rätt saker för att
nå våra mål?
IT har ofta tagit lead i
verksamhetsutvecklingen
Samverkan ställer
nya krav
Varför tar det sån
tid?!?!
Så enkelt som möjligt
för så många som möjligt.
Kan vi fortsätta göra något på samma sätt
som vi alltid gjort …
…och ändå förvänta oss att vi ska kunna
uppnå ett nytt och bättre resultat än
tidigare,
eller måste vi kanske börja göra saker på
ett nytt sätt för att uppnå ett annat
resultat…?
Vad är en nytta?
Nytta är en mätbar förändring
vilken uppfattas som positiv av en eller flera
intressenter
och som bidrar till ett eller flera
verksamhetsmål
Vad är nyttorealisering?
Nyttorealisering
ett aktivt och systematiskt arbete med att
säkerställa och optimera nyttan med de
förändringar vi avser genomföra
Nyttorealisering som den röda tråden
Uppdrag
Vision
Strategi
Strategisk nivå
Förändringsbehov
GenomförbarhetAngelägenhet
Taktisk nivå
Nytta
Kvalitet
KostnadTid
Nytta
Operativ nivå
Göra rätt saker
Program- och
portföljstyrning
Målstyrning
Göra saker rätt
Projektstyrning
Förvaltningsstyrning
Linjeverksamhet
UppdragNuläge
Omvärld
Verksamhetsmål
(Nytta)
Förmågor
Förändringsperspektivet
Utveckling Förvaltning
Nytta
Genomförandeperiod
Realiseringsperiod
Kronor
(-)
(+)
Perioden för förändringsinsatsen
Effektkedja
Förändringsinsats
Konkretiseras i Behöver FörutsätterKräver
KräverDriverRealiserarBidrar till
Verksamhetsmål Nyttor Förändringar
Införande
insatser
Möjliggörare
Sju frågor för att säkerställa nyttorealisering…
6. Vem
ansvarar för
uppföljning?
7. Vilka
mätetal ska
användas?
1. Vad är
nyttan?
2. Hur ska
nyttan
realiseras?
5. Hur ska
nyttan följas
upp?
3. Vem ska
realisera
nyttan?
4. När
uppkommer
nyttan?
NYTTOREGISTER
KOSTNADER
NYTTA
Ekonomisk-/Kvalitativ nytta
Intern-/Extern nytta
Säker-/Osäker nytta
Kompetens och resurser
Arkitektur
Tidplan
Tekniska förutsättningar
Juridiska förutsättningar
Organisatoriska förutsättningar
Måluppfyllnad och strategier
Politisk angelägenhet
Teknisk angelägenhet
Organisatorisk angelägenhet
ANGELÄGENHET
Investeringskostnader
Utredningskostnader
Införandekostnader
Förvaltningskostnader
Beslutsunderlag
GENOMFÖRBARHET
Roller
Uppdragsledare alt
Projektledare
SPONSOR
/ BESTÄLLARE
Förändringsledare
UTVECKLINGSVERKSAMHET
Nyttorealiserings-
ansvarig
Uppdragsledare alt
Projektledare
SPONSOR
/ BESTÄLLARE
FörändringsledareUppdragsledare alt
Projektledare
SPONSOR
/ BESTÄLLARE
FörändringsledareUppdragsledare alt
Projektledare
SPONSOR
/ BESTÄLLARE
Förändringsledare
Program-/projekt-
eller Uppdragsledare
Beställare/Sponsor
Förändringsledare
”Projektet”
Verksamhetsledning
Portföljledning
Utvecklingskontor Controller/Uppföljnings-ansvarig
BEFINTLIG VERKSAMHET
Byggstenarna i strukturen
Identifiera
verksamhetsmål och
nyttor
Specificera
nyttor
Planera
nytto-
realisering
Realisera
nyttor
Följ upp
nytto-
realisering
Styrning
av processen
för nytto-
realisering
Behov &
problem
Krav
Möjligheter
& Risker
Uppdrag, verksamhetsmål, strategier, värderingar
Identifiera
verksamhetsmål och
nyttor
Specificera
nyttorSpecificera
nyttor
Planera
nytto-
realisering
PROCESSEN
STYRANDE PRINCIPER
183 400
KOSTNAD & NYTTA PER AKTÖR (KSEK) NETTONYTTA PER ÅR (KSEK)
KSEK
NPV
90 818
1 - 4
TOTAL RISKPOÄNG
7
KOMPLEXITET
3
POLITISK ANGELÄG.
Medium
ROI
Beskrivning av satsningenNamn på satsning
KSEK KSEK KSEK
1105%
PAYBACK
5,5 år (2015)
TOTAL KOSTNAD
16 600
TOTAL NYTTA
200 000
NETTONYTTA
-50 000
0
50 000
100 000
150 000
200 000
Nytta Kostnad Nettonytta Ack. nettonytta
-50 000
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Riksarkivet Näringsdepartementet
Osäker Nytta
Säker Nytta
Kostnad
Uppdatera grafer
DOKUMENTMALLAR
3
3
4
2
1
2
0
1
2
3
4
5
Politisk angelägenhet
Teknisk angelägenhet
Samhällsnytta
Nytta förvaltning
Kostnad
Risk
PORTFÖLJSTYRNING
NYTTOKATEGORIER
MOGNADSMODELL
ROLLER OCH ANSVAR
… men viktigast är kulturen!
Så enkelt som möjligt
för så många som möjligt.
Erfarenheter från nyttorealisering i praktiken
Gemensam målbild
• Är vi överens om varför vi
gör en förändring och vad
som behöver göras?
- fortsätt fråga VARFÖR
• Driv på aktörernas
prioritering
• ”Håll i” målet!
Engagemang i tidigt skede
• Alla berörda aktörer ska
ingå i styrgrupp
• Påverkan i tidigt skede
skapar realism och
långsiktigt engagemang
• Prata samma språk
genom gemensamma
metoder och rutiner
Utpekat ansvar
• vilka i de berörda
verksamheterna måste
engageras och hur?
• identifiera och engagera
nyttorealiseringsansvariga
tidigt
• förändringsledning!
Bevisa förändringen
• prata om "förändringen" istället
för "projektet"
• mät innan och efter
• fokusera på de 2-3 nyttor som
är anledningen till den
önskade förändringen
Vägledningen som kvalitetsstämpel
Leveranser som skapar
faktisk förändring
Tydligare och snabbare payback
Sales pitchen?
Verifierade case
Mer information och kontakt
anna.pegelow@regeringskansliet.se
1 de 19

Recomendados

Varför är nyttorealisering viktigt? por
Varför är nyttorealisering viktigt? Varför är nyttorealisering viktigt?
Varför är nyttorealisering viktigt? E-delegationen
1.5K vistas24 diapositivas
Intro Vägledning i Nyttorealisering por
Intro Vägledning i NyttorealiseringIntro Vägledning i Nyttorealisering
Intro Vägledning i NyttorealiseringE-delegationen
1.2K vistas45 diapositivas
Nyttorealisering! por
Nyttorealisering!Nyttorealisering!
Nyttorealisering!Maria Björk
1.7K vistas39 diapositivas
Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014 por
Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014
Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014Maria Björk
1.4K vistas42 diapositivas
CASE: Folksam har integrerat PPS med Antura Projects por
CASE: Folksam har integrerat PPS med Antura ProjectsCASE: Folksam har integrerat PPS med Antura Projects
CASE: Folksam har integrerat PPS med Antura ProjectsSvenskt Projektforum
819 vistas15 diapositivas
Projektverktygsdagen 2012 por
Projektverktygsdagen 2012Projektverktygsdagen 2012
Projektverktygsdagen 2012Maria Björk
531 vistas21 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder" por
Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"
Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"Frontit
3.8K vistas38 diapositivas
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder! por
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!Frontit
2.5K vistas22 diapositivas
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten" por
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"Frontit
1.7K vistas29 diapositivas
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation" por
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"Frontit
2K vistas46 diapositivas
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld" por
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"Frontit
3.5K vistas33 diapositivas
Effektmål - så funkar det, av Jeanin Day, Antrop por
Effektmål - så funkar det, av Jeanin Day, AntropEffektmål - så funkar det, av Jeanin Day, Antrop
Effektmål - så funkar det, av Jeanin Day, AntropAntrop
7.6K vistas15 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder" por Frontit
Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"
Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"
Frontit3.8K vistas
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder! por Frontit
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!
Frontit2.5K vistas
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten" por Frontit
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"
Frontit1.7K vistas
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation" por Frontit
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"
Frontit2K vistas
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld" por Frontit
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"
Frontit3.5K vistas
Effektmål - så funkar det, av Jeanin Day, Antrop por Antrop
Effektmål - så funkar det, av Jeanin Day, AntropEffektmål - så funkar det, av Jeanin Day, Antrop
Effektmål - så funkar det, av Jeanin Day, Antrop
Antrop7.6K vistas
Frontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effekt por Frontit
Frontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effektFrontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effekt
Frontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effekt
Frontit2.7K vistas
Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare! por Frontit
Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!
Frontit Seminarium: Våga vara en modern projektledare!
Frontit3.5K vistas
Breakit Impact Challenge Ethos international guide por Carin Roeraade
Breakit Impact Challenge Ethos international guideBreakit Impact Challenge Ethos international guide
Breakit Impact Challenge Ethos international guide
Carin Roeraade220 vistas
Frontit seminarium: Hur kan kommuner nå effektmål och minska resursslöseri i ... por Frontit
Frontit seminarium: Hur kan kommuner nå effektmål och minska resursslöseri i ...Frontit seminarium: Hur kan kommuner nå effektmål och minska resursslöseri i ...
Frontit seminarium: Hur kan kommuner nå effektmål och minska resursslöseri i ...
Frontit3.7K vistas
Vad krävs för att lyckas med Nyttorealisering - erfarenheter från E-delegatio... por E-delegationen
Vad krävs för att lyckas med Nyttorealisering - erfarenheter från E-delegatio...Vad krävs för att lyckas med Nyttorealisering - erfarenheter från E-delegatio...
Vad krävs för att lyckas med Nyttorealisering - erfarenheter från E-delegatio...
E-delegationen631 vistas
Introduktion till nyttorealisering - Projektrevision i offentlig verksamhet por Svenskt Projektforum
Introduktion till nyttorealisering - Projektrevision i offentlig verksamhetIntroduktion till nyttorealisering - Projektrevision i offentlig verksamhet
Introduktion till nyttorealisering - Projektrevision i offentlig verksamhet
Trafikverkets satsning på att få mer för pengarna och intressanta väg- och ... por Sveriges Byggindustrier
Trafikverkets satsning på att få mer för pengarna och intressanta väg- och  ...Trafikverkets satsning på att få mer för pengarna och intressanta väg- och  ...
Trafikverkets satsning på att få mer för pengarna och intressanta väg- och ...
2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit por Pontus Wadström
2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit
2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit
Pontus Wadström360 vistas
Breakit Impact Challenge - Ethos International guide por Carin Roeraade
Breakit Impact Challenge - Ethos International guide Breakit Impact Challenge - Ethos International guide
Breakit Impact Challenge - Ethos International guide
Carin Roeraade93 vistas

Similar a Nyttorealisering

Visaulisering som Förändringskraft! por
Visaulisering som Förändringskraft!Visaulisering som Förändringskraft!
Visaulisering som Förändringskraft!Mats Hultman
512 vistas23 diapositivas
Allagi intro 2016 por
Allagi intro 2016Allagi intro 2016
Allagi intro 2016Fredrik Thuresson
282 vistas7 diapositivas
Agil revolution startar i toppen version por
Agil revolution startar i toppen version Agil revolution startar i toppen version
Agil revolution startar i toppen version Frontit
122 vistas60 diapositivas
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill! por
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!Frontit
4.2K vistas65 diapositivas
Agil transformation startar i toppen por
Agil transformation startar i toppen Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen Frontit
384 vistas55 diapositivas
Bäst resultat med rätt kompetens por
Bäst resultat med rätt kompetensBäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetensHenrik Bagewitz
155 vistas3 diapositivas

Similar a Nyttorealisering(20)

Visaulisering som Förändringskraft! por Mats Hultman
Visaulisering som Förändringskraft!Visaulisering som Förändringskraft!
Visaulisering som Förändringskraft!
Mats Hultman512 vistas
Agil revolution startar i toppen version por Frontit
Agil revolution startar i toppen version Agil revolution startar i toppen version
Agil revolution startar i toppen version
Frontit122 vistas
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill! por Frontit
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!
Frontit4.2K vistas
Agil transformation startar i toppen por Frontit
Agil transformation startar i toppen Agil transformation startar i toppen
Agil transformation startar i toppen
Frontit384 vistas
Bäst resultat med rätt kompetens por Henrik Bagewitz
Bäst resultat med rätt kompetensBäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetens
Henrik Bagewitz155 vistas
Bäst resultat med rätt kompetens por Henrik Bagewitz
Bäst resultat med rätt kompetensBäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetens
Henrik Bagewitz135 vistas
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens por Henrik Bagewitz
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetensVDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
Henrik Bagewitz440 vistas
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro por Frontit
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i ÖrebroFrukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro
Frontit75 vistas
20080221 blivande ledare feb por andjoh0625
20080221 blivande ledare feb20080221 blivande ledare feb
20080221 blivande ledare feb
andjoh0625850 vistas
Agil revolution startar i toppen por Frontit
Agil revolution startar i toppen Agil revolution startar i toppen
Agil revolution startar i toppen
Frontit95 vistas
Agil revolution startar i toppen por Frontit
Agil revolution startar i toppen Agil revolution startar i toppen
Agil revolution startar i toppen
Frontit283 vistas
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf por Pontus Wadström
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf
Pontus Wadström185 vistas
VNR_2.0_Huvudrapport och bilagor por Daniel Jafari
VNR_2.0_Huvudrapport och bilagorVNR_2.0_Huvudrapport och bilagor
VNR_2.0_Huvudrapport och bilagor
Daniel Jafari452 vistas
Agil revolution startar i toppen por Frontit
Agil revolution startar i toppenAgil revolution startar i toppen
Agil revolution startar i toppen
Frontit653 vistas
Intro till EA och Sigma Target Architecture por Johan Hallberg
Intro till EA och Sigma Target ArchitectureIntro till EA och Sigma Target Architecture
Intro till EA och Sigma Target Architecture
Johan Hallberg1.3K vistas
Agil revolution startar i toppen Stockholm por Frontit
Agil revolution startar i toppen Stockholm Agil revolution startar i toppen Stockholm
Agil revolution startar i toppen Stockholm
Frontit251 vistas
Frukostseminarium Malmö.pdf por Frontit
Frukostseminarium Malmö.pdfFrukostseminarium Malmö.pdf
Frukostseminarium Malmö.pdf
Frontit28 vistas

Más de E-delegationen

Samverkan offentlig och privat sektor por
Samverkan offentlig och privat sektorSamverkan offentlig och privat sektor
Samverkan offentlig och privat sektorE-delegationen
978 vistas26 diapositivas
E-legitimationer por
E-legitimationerE-legitimationer
E-legitimationerE-delegationen
607 vistas5 diapositivas
Samverkan e-hälsomyndigheten por
Samverkan  e-hälsomyndighetenSamverkan  e-hälsomyndigheten
Samverkan e-hälsomyndighetenE-delegationen
693 vistas21 diapositivas
Mina meddelanden por
Mina meddelandenMina meddelanden
Mina meddelandenE-delegationen
635 vistas34 diapositivas
Ett smartare Sverige por
Ett smartare SverigeEtt smartare Sverige
Ett smartare SverigeE-delegationen
891 vistas14 diapositivas
En metod för utveckling i samverkan por
En metod för utveckling i samverkanEn metod för utveckling i samverkan
En metod för utveckling i samverkanE-delegationen
797 vistas7 diapositivas

Más de E-delegationen(20)

Samverkan offentlig och privat sektor por E-delegationen
Samverkan offentlig och privat sektorSamverkan offentlig och privat sektor
Samverkan offentlig och privat sektor
E-delegationen978 vistas
Samverkan e-hälsomyndigheten por E-delegationen
Samverkan  e-hälsomyndighetenSamverkan  e-hälsomyndigheten
Samverkan e-hälsomyndigheten
E-delegationen693 vistas
En metod för utveckling i samverkan por E-delegationen
En metod för utveckling i samverkanEn metod för utveckling i samverkan
En metod för utveckling i samverkan
E-delegationen797 vistas
Digital samverkan och juridik i samspel por E-delegationen
Digital samverkan och juridik i samspelDigital samverkan och juridik i samspel
Digital samverkan och juridik i samspel
E-delegationen638 vistas
Att kunna ta användarens perspektiv por E-delegationen
Att kunna ta användarens perspektivAtt kunna ta användarens perspektiv
Att kunna ta användarens perspektiv
E-delegationen741 vistas
Gemensamt bildspel eftermiddag por E-delegationen
Gemensamt bildspel eftermiddagGemensamt bildspel eftermiddag
Gemensamt bildspel eftermiddag
E-delegationen740 vistas
Gemensamt bildspel förmiddag por E-delegationen
Gemensamt bildspel förmiddagGemensamt bildspel förmiddag
Gemensamt bildspel förmiddag
E-delegationen579 vistas
E seminarium nyttorealisering 111125 por E-delegationen
E seminarium nyttorealisering 111125E seminarium nyttorealisering 111125
E seminarium nyttorealisering 111125
E-delegationen1.9K vistas
Enkelt enhetligt och effektivt informationsutbyte vart är vi på väg por E-delegationen
Enkelt enhetligt och effektivt informationsutbyte  vart är vi på vägEnkelt enhetligt och effektivt informationsutbyte  vart är vi på väg
Enkelt enhetligt och effektivt informationsutbyte vart är vi på väg
E-delegationen716 vistas
Framtidens e förvaltning 20110519 por E-delegationen
Framtidens e förvaltning 20110519Framtidens e förvaltning 20110519
Framtidens e förvaltning 20110519
E-delegationen645 vistas
Enkelt, enhetligt och effektivt informationsutbyte - Offentliga Rummet 2011 por E-delegationen
Enkelt, enhetligt och effektivt informationsutbyte - Offentliga Rummet 2011Enkelt, enhetligt och effektivt informationsutbyte - Offentliga Rummet 2011
Enkelt, enhetligt och effektivt informationsutbyte - Offentliga Rummet 2011
E-delegationen494 vistas
Juridik + sociala medier = sant por E-delegationen
Juridik + sociala medier = santJuridik + sociala medier = sant
Juridik + sociala medier = sant
E-delegationen386 vistas

Nyttorealisering

 • 2. Vad är egentligen problemet? Projekt som ”misslyckas” ”Det blev inte som vi tänkt oss” ”Det blev dyrare än vi trodde” ”Vi vet inte om vi nådde målet” ”Det tog längre tid än väntat” Otydligt ansvar för att skapa verklig förändring Vad är våra mål? Gör vi rätt saker för att nå våra mål? IT har ofta tagit lead i verksamhetsutvecklingen Samverkan ställer nya krav Varför tar det sån tid?!?!
 • 3. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Kan vi fortsätta göra något på samma sätt som vi alltid gjort … …och ändå förvänta oss att vi ska kunna uppnå ett nytt och bättre resultat än tidigare, eller måste vi kanske börja göra saker på ett nytt sätt för att uppnå ett annat resultat…?
 • 4. Vad är en nytta? Nytta är en mätbar förändring vilken uppfattas som positiv av en eller flera intressenter och som bidrar till ett eller flera verksamhetsmål
 • 5. Vad är nyttorealisering? Nyttorealisering ett aktivt och systematiskt arbete med att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar vi avser genomföra
 • 6. Nyttorealisering som den röda tråden Uppdrag Vision Strategi Strategisk nivå Förändringsbehov GenomförbarhetAngelägenhet Taktisk nivå Nytta Kvalitet KostnadTid Nytta Operativ nivå Göra rätt saker Program- och portföljstyrning Målstyrning Göra saker rätt Projektstyrning Förvaltningsstyrning Linjeverksamhet UppdragNuläge Omvärld Verksamhetsmål (Nytta) Förmågor
 • 8. Effektkedja Förändringsinsats Konkretiseras i Behöver FörutsätterKräver KräverDriverRealiserarBidrar till Verksamhetsmål Nyttor Förändringar Införande insatser Möjliggörare
 • 9. Sju frågor för att säkerställa nyttorealisering… 6. Vem ansvarar för uppföljning? 7. Vilka mätetal ska användas? 1. Vad är nyttan? 2. Hur ska nyttan realiseras? 5. Hur ska nyttan följas upp? 3. Vem ska realisera nyttan? 4. När uppkommer nyttan? NYTTOREGISTER
 • 10. KOSTNADER NYTTA Ekonomisk-/Kvalitativ nytta Intern-/Extern nytta Säker-/Osäker nytta Kompetens och resurser Arkitektur Tidplan Tekniska förutsättningar Juridiska förutsättningar Organisatoriska förutsättningar Måluppfyllnad och strategier Politisk angelägenhet Teknisk angelägenhet Organisatorisk angelägenhet ANGELÄGENHET Investeringskostnader Utredningskostnader Införandekostnader Förvaltningskostnader Beslutsunderlag GENOMFÖRBARHET
 • 11. Roller Uppdragsledare alt Projektledare SPONSOR / BESTÄLLARE Förändringsledare UTVECKLINGSVERKSAMHET Nyttorealiserings- ansvarig Uppdragsledare alt Projektledare SPONSOR / BESTÄLLARE FörändringsledareUppdragsledare alt Projektledare SPONSOR / BESTÄLLARE FörändringsledareUppdragsledare alt Projektledare SPONSOR / BESTÄLLARE Förändringsledare Program-/projekt- eller Uppdragsledare Beställare/Sponsor Förändringsledare ”Projektet” Verksamhetsledning Portföljledning Utvecklingskontor Controller/Uppföljnings-ansvarig BEFINTLIG VERKSAMHET
 • 12. Byggstenarna i strukturen Identifiera verksamhetsmål och nyttor Specificera nyttor Planera nytto- realisering Realisera nyttor Följ upp nytto- realisering Styrning av processen för nytto- realisering Behov & problem Krav Möjligheter & Risker Uppdrag, verksamhetsmål, strategier, värderingar Identifiera verksamhetsmål och nyttor Specificera nyttorSpecificera nyttor Planera nytto- realisering PROCESSEN STYRANDE PRINCIPER 183 400 KOSTNAD & NYTTA PER AKTÖR (KSEK) NETTONYTTA PER ÅR (KSEK) KSEK NPV 90 818 1 - 4 TOTAL RISKPOÄNG 7 KOMPLEXITET 3 POLITISK ANGELÄG. Medium ROI Beskrivning av satsningenNamn på satsning KSEK KSEK KSEK 1105% PAYBACK 5,5 år (2015) TOTAL KOSTNAD 16 600 TOTAL NYTTA 200 000 NETTONYTTA -50 000 0 50 000 100 000 150 000 200 000 Nytta Kostnad Nettonytta Ack. nettonytta -50 000 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 Riksarkivet Näringsdepartementet Osäker Nytta Säker Nytta Kostnad Uppdatera grafer DOKUMENTMALLAR 3 3 4 2 1 2 0 1 2 3 4 5 Politisk angelägenhet Teknisk angelägenhet Samhällsnytta Nytta förvaltning Kostnad Risk PORTFÖLJSTYRNING NYTTOKATEGORIER MOGNADSMODELL ROLLER OCH ANSVAR … men viktigast är kulturen!
 • 13. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Erfarenheter från nyttorealisering i praktiken
 • 14. Gemensam målbild • Är vi överens om varför vi gör en förändring och vad som behöver göras? - fortsätt fråga VARFÖR • Driv på aktörernas prioritering • ”Håll i” målet!
 • 15. Engagemang i tidigt skede • Alla berörda aktörer ska ingå i styrgrupp • Påverkan i tidigt skede skapar realism och långsiktigt engagemang • Prata samma språk genom gemensamma metoder och rutiner
 • 16. Utpekat ansvar • vilka i de berörda verksamheterna måste engageras och hur? • identifiera och engagera nyttorealiseringsansvariga tidigt • förändringsledning!
 • 17. Bevisa förändringen • prata om "förändringen" istället för "projektet" • mät innan och efter • fokusera på de 2-3 nyttor som är anledningen till den önskade förändringen
 • 18. Vägledningen som kvalitetsstämpel Leveranser som skapar faktisk förändring Tydligare och snabbare payback Sales pitchen? Verifierade case
 • 19. Mer information och kontakt anna.pegelow@regeringskansliet.se