Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan

Lessons in Values Education Grade 9

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan

 1. 1. Balangkas ng Pagtalakay sa Mga Konsepto sa Pagpapalalim Inihanda ni: Gng. E . A. Manangan Mataas Na Paaralang Juan C. Laya San Manuel, Pangasinan
 2. 2.  1. Kung kawalang katarungan ang pagpatay, ang buhay ay katarungan.  2. Kung kawalang katarungan ang pang-aagaw ng lupa, katarungan ang gumalang sa pagmamay-ari (ng lupa).  3. Kung kawalang katarungan ang pang-aapi, katarungan ang pagkalinga at paggalang sa dignidad ng tao.
 3. 3.  1. pagkilala sa tao bilang tao – ito’y tungkol sa taong tumatayo bilang isang indibidwal na may sariling pagka-siya at  2. pagkilala sa karapatan ng tao- ito’y tungkol sa ginagalawang ugnayan ng tao sa kapwa at lipunan.
 4. 4.  Ang katarungan sa sarili ay ang paglalagay sa ayos ng sarili. Iniipon at binubuo ng tao ang iba’t-ibang salik at pwersang nagtutunggalian at humahatak sa kanya patungo sa iba-ibang direksyon.  Ang dahilan kung bakit ko kailangang ayusin ang aking sarili ay dahil mahalaga (may halaga ) ako.
 5. 5.  Ang katarungang panlipunan ay ang pag-iingat sa sarili ng komunidad upang makagawa, makabuo at makalikha. (Ito ay nauukol sa tao at sa mga ugnayan nila sa isa’t-isa.)
 6. 6.  1. Mga batas- upang maingatan ang karapatan ng tao.  2. Ang Pamahalaan-upang masiguro ang patas na pagbabahagi ng yaman ng bansa.  3.Mga Pulis-upang magbantay sa kalayaan ng tao.  4. Ang malalim na ugnayan ng tao sa loob ng komunidad.
 7. 7.  Ito ay isang pagpapahalaga na kailangang pagsikapang panatilihin ng bawat isa.  Ito ay kailangang makita bilang isang kilos na nagmumula sa loob ng bawat isa.
 8. 8.  Kumuha ng isang malinis na papel at isulat dito ang lahat ng mga mahahalagang konsepto na natutuhan mula sa aralin.  Gumawa ng concept web at pag-ugnayin ang mga konseptong naisulat.
 9. 9. Katarungang Panlipunan ------- ---------- ------------------ --------
 10. 10. Batayang Konsepto: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

×