2η Ανακοίνωση 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή

Vasilis Sotiroudas
Vasilis SotiroudasIT Specialist - Adults Educator en Minstry of Education

Διά Βίου Μάθησης-Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Κοινοτικής Ενδυνάμωσης & Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών

2η Ανακοίνωση 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή
Διά Βίου Μάθησης-Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Κοινοτικής Ενδυνάμωσης & Επιμόρφωσης των
Εκπαιδευτικών
Νέες Ημερομηνίες & με Επίτιμους Προσκεκλημένους
‘Κρήτη-Χανιά 2016: Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΛΗ
ΜΑΘΑΙΝΕΙ’
Ενεργητικός Διάλογος/Διαβούλευση, Συμμετοχικός Σχεδιασμός και
Συμμετοχική Διερεύνηση για την Διά Βίου Μάθηση, την Κοινοτική Ανάπτυξη
& Συνοχή
Χανιά, 10/02/2016, Αρ. Πρωτ:5/16
Προς : Περιφερειακή Ενότητα Χανίων: Τμήμα Δία Βίου Μάθησης/Παιδείας και Απασχόλησης, - Δήμο Χανίων, -Δήμο Πλατανιά, -Δήμο
Αποκορώνου, - Δήμο Κισσάμου, -MAICH, -Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών,ΣχολήΜηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, -Ομάδες Συμμετοχικού σχεδιασμού και δόμησηςμε φυσικά υλικά,
-Πανεπιστήμιο Κρήτης,-ΤΕΙ Κρήτης, -Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης, -Πανεπιστήμιο των Ορέων, -
Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων, -Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων -Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων, -Σχολικούς
Συμβούλους Α/θμιας και Β/θμιαςΕκπ/σης, -Διευθυντέςκαι εκπαιδευτικούςσχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων, -
Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνου, -Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνου, -Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου, -
Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου, -ΔιεύθυνσηΑ/θμιας Εκπ/σηςΝ. Λασιθίου, -Διεύθυνση Β/θμιαςΕκπ/σης Ν. Λασιθίου, -Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας Κρήτης, -Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ε. Βενιζέλος, - Ίδρυμα Μουσείο Ν. Καζαντζάκης, -Eφορεία
Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, -Eφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, -ΚΓ_Eφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, -
Κέντρα Πρόληψης, -ΚΕΔΔΥ, -Υπεύθυνους Σχ δραστηριοτήτων, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, και γενικότερα όλους τους τοπικούς φορείς
δημιουργούς Εκπαίδευσης και Πολιτισμού στην Κοινότητα (Μουσεία, Αρχαιολογικούς Χώρους, Χώρους Τέχνης - Πινακοθήκες,
Πολιτιστικούς Συλλόγους, Ιστορικά Αρχεία, Δίκτυα Νέων, Επιμελητήρια κ.ά )
Κοινοπ. : Περιφέρεια Κρήτης (Τμήματα Δια Βίου Μάθησης,Παιδείαςκαι Απασχόλησης), ΔήμουςΚρήτης (Γραφεία Δια Βίου Μάθησης και
Γραφεία Πολιτισμού), Προς Περιφερειακή Δ/νσηΑ/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, Προςτον ΠροϊσταμένηΑρχή Επιστημονικήςκαι
Παιδαγωγικής Καθοδήγησηςτης ΠεριφερειακήςΔ/νσηςΑ/θμιας και Β/θμιαςΕκπ/σης Κρήτης
Εργαστήριο Ιστορίας και
Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής
ΠολυτεχνείουΚρήτης
Υπό την Αιγίδα
του
Υπουργείου
Παιδείας-
Έρευνας-
Θρησκ/των
Με την ευγενική συμμετοχή
της
Υπό την αιγίδα της
Πανελλήνιας
Ένωσης Γενικών
Γραμματέων
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
"Κλεισθένης"
2
Το e-Επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην
Κοινότητα» & το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ)
σε συνεργασία με
 το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΦΚΣ) & το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΑΡΧ.ΜΗΧ)
 Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE LAB),
σε συνδιοργάνωση με
την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τους Δήμους Χανίων-
Πλατανιά-Κισσάμου-Αποκορώνου, την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, το Εργαστήριο Ιστορίας και
Θεωρίας Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνείου Κρήτης &
τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας N. Χανίων
διοργανώνουν το 2ο
Πανελλήνιο/Περιφερειακό Συνέδριο
Διά Βίου Μάθησης-Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Κοινοτικής Ενδυνάμωσης &
Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών
‘Κρήτη-Χανιά 2016:
Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΑΘΑΙΝΕΙ’
Ενεργητικός Διάλογος/Διαβούλευση, Συμμετοχικός Σχεδιασμός και
Συμμετοχική Διερεύνηση για την Διά Βίου Μάθηση, την Κοινοτική Ανάπτυξη
& Συνοχή
Πνευματικό Κέντρο Χανίων 3, 4 και 5 Iουνίου 2016
Αναλυτικά
3
Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το
Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Κρήτης (Τμήμα ΦΚΣ), το Πολυτεχνείο Κρήτης-Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Εργαστήριο
Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων TUC TIE Lab) και σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια
Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, τους Δήμους Χανίων-Πλατανιά-
Κισάμου-Αποκορώνου, το Εργαστήριο της Ιστορίας της Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής και τις Δ/νσεις
Α/θμιαςκαι Β/θμιας Εκπ/σης Χανίων, διοργανώνουν το 2ο
Πανελλήνιο επιστημονικό Συνέδριο ΔΒΜ
με θέμα: «Κρήτη-Χανιά 2016: Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΑΘΑΙΝΕΙ. Ενεργητικός
Διάλογος/Διαβούλευση, Συμμετοχικός Σχεδιασμός, Συμμετοχική Διερεύνηση για την Διά Βίου
Μάθηση, την Κοινοτική Ανάπτυξη και Συνοχή».
Η προβληματική του συνεδρίου
Η περιφερειακήμαςκοινότητα καιηπόλημας τον καιρότης κρίσηςέχουν να απαντήσουν σεκρίσιμα
ζητήματα [κοινωνικού αποκλεισμού, άνισων ευκαιριών στην εκπαίδευση, συνεχόμενες
εξελισσόμενος κόσμος (χωρο-χρόνος) με συνέπειες στη ζωή των πολιτών, κοινωνικοοικονομική
αστάθεια,κρίσηαξιώνκ.ά].Εντούτοις, ηδράσητηςτοπικής αυτοδιοίκησης δείχνει να εξαρτάται, να
σχεδιάζεται και να επιβάλλεται «από τα πάνω» (top down) δίχως να λαμβάνονται υπόψη η
ανομοιογένεια και η ιδιαιτερότητα της τοπικής περιοχής. Στο παραπάνω πλαίσιο οι υπάρχουσες
δομές (αυτοδιοικητικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές κλπ), παρότι συχνά επιδεικνύουν σημαντική
δραστηριοποίηση, χαρακτηρίζονται από δυσκαμψία κι αποσπασματικότητα, συχνά δρουν
αλληλοεπικαλυπτόμενες-ανταγωνιστικά, δίχως ενδιαφέρον για τον έλεγχο του αποτελέσματος του
παραγόμενου έργου τους. Η πρακτική τους διακρίνεται από έλλειψη κατεύθυνσης, δικτύωσης,
συνέργειας και κουλτούρας συνεργασίας, με έμφαση στην περιφρούρηση ενός ανταγωνιστικού
εργασιακά -όχι ιδιαίτερα αποτελεσματικού- μικρόκοσμου. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τους
περιορισμούςκαιτις εξελίξειςστοευρύτεροκοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο, έχουν ως αποτέλεσμα η
τοπικήκοινότητα να δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των πολιτών της. Ο μόνος τρόπος
για να επιβιώσει στη σύγχρονη εποχή μοιάζει να είναι το να πρωταγωνιστήσει στη διαμόρφωση
«από τα κάτω» (bottom up) μίας ‘άλλης’ νοοτροπίας, αυτής της ενεργητικής συμμετοχής και της
πρωτοβουλίας των ίδιων των πολιτών για την επίλυση των προβλημάτων του τόπου.
Αυτά ήταν και τα πορίσματα του πρώτου καρπού της Συνεργασίας (ΕΔΕΕΚ-Περιφέρειας
κρήτης/Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και των Δήμων Νομού Χανίων), δηλαδή, του 1ου
Πανελλήνιου-Περιφερειακού Συνεδρίου Δια Βίου Μάθησης «Κρήτη-Χανιά 2015: Εμπειρίες, Οπτικές
Προοπτικές για τη Δια Βίου Μάθηση την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την Κοινοτική Ενδυνάμωση και την
Eπιμόρφωση των Eκπαιδευτικών» [(Χανιά 12-14 /06/2015) 2ο
και 3ο Στρογγυλό τραπέζι: Συζήτηση
με τους φορείς και τους εκπροσώπους των θεσμών1
]
Σκοπός του συνεδρίου
Στοπλαίσιο τουσυνεδρίουθα αναπτυχθούν εμπειρίες-προβληματισμοίκαιθα κατατεθούν ιδέες και
μεθοδολογικές προσεγγίσεις γύρω από θέματα αιχμής του πεδίου της Διά Βίου Μάθησης-
Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Κοινοτικής Ενδυνάμωσης.
Σκοπόςτου συνεδρίου,προφανώςπέρα απότην ανάδειξη-καταγραφήτων τοπικών αναγκών καιμία
πρώτη αποτίμηση του παραγόμενου έργου, είναι η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της Διά
Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς και των θεσμών που τις στηρίζουν-
εφαρμόζουν-διαχέουν σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης, Εκπαίδευσης και Κοινωνίας. Ταυτόχρονα
αναδεικνύονται οι σύγχρονες τάσεις-παραδείγματα-καλές πρακτικές από την Περιφέρεια της
Κρήτης, της Ελλάδας αλλά και του Ευρωπαϊκού χώρου διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την
ανάδειξηενόςΔικτύουΜάθησηςανθρώπων που κατανοούν τορόλοκαιτιςαρχέςτουΑνθρωπισμού
1 Συζήτηση με Δημάρχους Ν. Χανίων: http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=887, Συζήτηση με Αυτοδιοικητικά
Στελέχη Ν. Χανίων http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=823, Συζήτηση περί Δια Βίου Μάθησης, εκπαιδευτικής
πολιτικής κι επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών http://cretaadulteduc.gr/blog/?cat=32
4
και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ως κρίσιμους παράγοντες για τη συνοχή και την ανάπτυξη της
Περιφερειακής Κοινότητας που μαθαίνει Δια Βίου.
Καταληκτικά,μετοΣυνέδριοεπιχειρείταιηανάδειξητης αναγκαιότητας δημιουργίας ενός Δικτύου
φορέωνγια τηνΔια Βίου Μάθηση στηνΠεριφέρεια της Κρήτης, ενός τόπου που ενίοτε πρωτοπορεί
παράγοντας Πολιτισμό και Κοινωνική Καινοτομία.
Στόχοι του Συνεδρίου
 Να αναδειχθούνυπαρκτάπροβλήματα(τοπικέςανάγκες) που αντιμετωπίζουν καθημερινά
οι πολίτες και να διαμορφωθεί ένας πρώτος χώρος διαβούλευσης, επικοινωνίας και
συνεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος Συνεδρίου με έμφαση στην μύηση μιας κοινής
γλώσσαςμε σκοπότην επίλυση των προβλημάτων–ικανοποίησητων αναγκών (πρωτοβουλία-
συνεργασία-αποδοχή-δικτύωση),
 Να αναδειχθεί η κρισιμότητα του ρόλου των ενεργών πολιτών ως κοινοτικών εμψυχωτών
(εκπαιδευτικοίκαιπολιτισμικοίεμψυχωτές,εργαζόμενοιστουςΟΤΑ καιαπλοίπολίτες) προς την
κατεύθυνση της υλοποίησης του συμμετοχικού σχεδιασμού και της καλλιέργειας δεξιοτήτων
συνεχούς εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης,
 Να αναδειχθούν καλές πρακτικές φορέων του τόπου και να θεμελιωθεί η αναγκαιότητα
για μία ολιστική προσέγγισηεπίλυσης προβλημάτωνστην τοπικήκοινότητα μέσω της Δια Βίου
Μάθησης (αναγκαιότηταγια συντονισμένηδράσηκαισυνέργειες,ενισχυμένης επιπρόσθετα με
νέα τεχνογνωσία) καθώς και ανάγκη αξιοποίησης των υπαρχόντων εκπαιδευτικών δομών
(ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΚΕΠΑΠΕ, κ.α)
Σε ποιους απευθύνεται
Το συνέδριο απευθύνεται σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων εκπαιδευτικών και
πολιτιστικών δομών, εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές,
υποψήφιουςδιδάκτορες,διδάκτορεςερευνητές,ανεξάρτητους ερευνητές, αλλά και σε κάθε πολίτη
που τον/τηνενδιαφέρειηκατανόησητων δυνατοτήτων τηςΠεριφερειακής Κοινότητας, της Δια Βίου
Μάθησης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του ρόλου της Δικτύωσης για την δημιουργία μιας
Κοινότητας Μάθησης και Πρακτικής σε επίπεδο Πόλης.
Υποβολήαιτήσεων-εισηγήσεων/εργαστηρίων καιδημοσίευση πρακτικών- Βεβαιώσεις
Συμμετοχής
Προσοχή! ΝέεςΗμερομηνίες (παράταση υποβολήςεισηγήσεων)
Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου καλούν τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλουν για κρίση τις προτάσεις συμμετοχής τους (αναφορικά με εισήγηση ή εργαστήριο) στο
συνέδριο(περίληψη250 λέξεων),σχετικέςμετη θεματολογία του. Όλες οι εισηγήσεις, διάρκειας 15
λεπτών και τα επιμορφωτικά σενάρια των εργαστηρίων διάρκειας 90 λεπτών θα αποτελέσουν
μέροςτων πρακτικώντουσυνεδρίου και θα φιλοξενηθούν ως δημοσιεύσεις στα επόμενα τεύχη του
επιστημονικού περιοδικού (αυστηρά έως 10 σελίδες: Τimes New Roman, μέγεθος χαρακτήρων 12,
διάστιχο 1,5).
Οι περιλήψεις υποβάλλονται μέχρι 15/03/2016. Στη συνέχεια εξετάζονται από την επιστημονική
επιτροπήτου συνεδρίουκαιοιυποψήφιοι εισηγητές ενημερώνονται για την έγκριση της εισήγησής
τους έως 10 Απριλίου. Οι ολοκληρωμένες-τελικές εισηγήσεις υποβάλλονται προς δημοσίευση στη
συντακτική-επιστημονική επιτροπή αυστηρά μέχρι τις 15 Μαϊου 2016. Αυτές πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές συγγραφής που ορίζονται στο δικτυακό χώρο του e-επιστημονικού περιοδικού
«ΕκπαίδευσηΕνηλίκωνκαι Πολιτισμόςστην Κοινότητα» http://cretaadulteduc.gr/blog/?page_id=786.
Η δημοσίευση θα ακολουθήσει στα τεύχη 18, 19, 20 κλπ του e-επιστημονικού περιοδικού τα οποία
θα τρέξουν ως θεματικά τεύχη πριν τη λήξη του 2016.
5
Το σύνολο των συγγραφέων, οι εισηγήσεις ή τα εργαστήρια των οποίων θα συμπεριληφθούν στα
Πρακτικά του Συνεδρίου, θα πάρουν την ‘Βεβαίωση ως Εισηγητές’ ή ως ‘Εμψυχωτές Εργαστηρίου
του Συνεδρίου’ και, ταυτόχρονα, ‘Βεβαίωση Συμμετοχής στο Συνέδριο’ εφόσον το
παρακολουθήσουν στο σύνολό του. Οι λοιποί συμμετέχοντες-επισκέπτες στις εργασίες του
Συνεδρίου θα λάβουν ‘Βεβαίωση συμμετοχής στο Συνέδριο’.
Συμμετοχή και εγγραφή στο Συνέδριο
Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι ελεύθερη, καθώς το ΕΔΕΕΚ και όλοι οι συνδιοργανωτές
(αυτοδιοικητικοί-εκπαιδευτικοί-πολιτισμικοίφορείς) κρίνουν απολύτωςαπαραίτητοτο σεβασμό στο
δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στη γνώση του συνόλου του πληθυσμού των πολιτών του
τόπου.
Οι θεματικοί άξονες του Συνεδρίου
Οι θεματικές ενότητες ενδέχεται να εμπλουτισθούν ή να τροποποιηθούν, ανάλογα πάντοτε με τις
προτάσεις που θα υποβληθούν. Σε γενικές γραμμές φαίνεται να μπορεί να τηρηθεί στοιχειωδώς η
ακόλουθη δομή:
(Α).Επιστημονικές εισηγήσεις
1. ΒασικέςφιλοσοφικέςαρχέςκαιθεωρητικέςπροσεγγίσειςτηςΔιά Βίου Μάθησης καιτης
ΕκπαίδευσηςΕνηλίκων,
2. Περί ΔημοκρατίαςκαιΚοινοτικήςΕνδυνάμωσης,
3. Κοινωνικήκι εκπαιδευτικήπολιτικήσεΑυτοδιοικητικό,ΕθνικόκαιΕυρωπαϊκόεπίπεδο,
4. Εκπαίδευση,κατάρτιση,πιστοποίησηεκπαιδευτών ενηλίκων,
5. Επιμόρφωσητων Εκπαιδευτικώνως πολιτισμικών καικοινωνικών εμψυχωτών (ΕιδικήΑγωγή,
Συμβουλευτική,Περιβάλλον-Οικολογία κλπ),
6. Ενδυνάμωση/ΠρόσβασηΕυάλωτωνκοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) (ΠολυπολιτισμικήΕκπαίδευση-
άτομα με αναπηρία,ηλικιωμένοι,γυναίκες,νέοικλπ),
7. Κοινωνικήκαινοτομία καικοινωνικήεπιχειρηματικότητα,
8. Άσκησηδεξιοτήτωνκαιανάπτυξητουανθρώπινουδυναμικού,
9. ΣυμμετοχικήΈρευνα Δράσης-ΘεμελιωμένηΘεωρία στην ΕκπαίδευσηΕνηλίκων καιστηΔια Βίου
Μάθηση,
10. Νέεςτεχνολογίες-Δίκτυα Μάθησης-Έξυπνες/Πράσινες/Δημιουργικές/ΜανθάνουσεςκλπΠόλεις,
11. Συμμετοχική-ΚριτικήΕκπαίδευση-ΔιαβούλευσηκαιΣυμμετοχικόςΣχεδιασμός,
(Β). ΚέντραΔιάΒίου ΜάθησηςΔήμων(ΚΔΒΜ)-ΚέντραΕπαγγελματικήςΚατάρτισης
ΠεριφερειακώνΕνοτήτων (ΚΕΚΑΠΕ).
Εμπειρίες καιμελέτεςπερίπτωσηςεφαρμογήςδράσεων Δήμων καιΠεριφερειακών Ενοτήτων της
Κρήτηςκαιτης Ελλάδας.
(Γ).Σχολεία ΔεύτερηςΕυκαιρίαςκαι Παραρτήματάτους.
Περιπτωσιακέςμελέτεςδιαχείρισηςεμπειριών-κρίσεων,εφαρμογήςδράσεων-δραστηριοτήτων ως
καλώνπρακτικών.
(Δ).Πολιτιστικοί και Εκπαιδευτικοίφορείς. Πολιτιστικές υποδομές/αστικόπεριβάλλον
Περιπτωσιακέςμελέτεςδιαχείρισηςεμπειριών-κρίσεων,εφαρμογήςδράσεων-δραστηριοτήτων ως
καλώνπρακτικών.
(Ε) Κατάθεση εμπειριών (εκπαιδευτών, εκπαιδευόμενων και στελεχών) των ανωτέρων δομών.
Άλλο(;) Προσθέτετεκαισυμπληρώνετεελεύθερα:…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
6
Το Πρόγραμμα τουΣυνεδρίουθα περιλαμβάνει,εκτόςαπό Εισηγήσεις, ΣτρογγυλάΤραπέζια με
διακεκριμένουςεπιστήμονεςκαι Βιωματικά Εργαστήρια (ΕυαισθητοποίησηςμέσωΤέχνης,
Διαβούλευσης-ΑνάληψηςΔράσης/ΣυμμετοχικούΣχεδιασμού).
Βιωματικά Εργαστήριατύπου (Ι) & τύπου(ΙΙ)
Ενδεικτικές κατευθύνσειςεργαστηρίωντύπου(Ι)
Στόχος των εργαστηρίων αυτών που θα λειτουργήσουν ως εργαστήρια τέχνης είναι να
απελευθερώσουν τη φαντασία και τα συναισθήματα των ατόμων εμπλέκοντάς τα με όλες τους τις
αισθήσεις σε μία ολιστική εμπειρία επικοινωνίας και μάθησης.
(Ι) 1. ΕργαστήριοΘεάτρουτουκαταπιεσμένου,εκπαιδευτικούδράματος,θεατρικούπαιχνιδιού
(Ι) 2 ΕργαστήριοΧορούκαικίνησης,
(Ι) 3 Εικαστικόεργαστήριο,
(Ι) 4 Μουσικο-θεραπευτικόΕργαστήριο,
(Ι) 5 Κινηματογράφος/videoart
Προσθέτετεκαισυμπληρώνετεελεύθερα :…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ενδεικτικές κατευθύνσειςεργαστηρίωντύπου(ΙΙ)
Στόχοςτων εργαστηρίωναυτών που θα λειτουργήσουν ως ομάδες εργασίας ενεργών πολιτών είναι
εστιάζοντας σε προβληματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής (μελέτες περίπτωσης-επίλυση
προβλήματος) και μέσω αυτών να πραγματοποιηθεί «ενεργητικός διάλογος-συμμετοχική
διαβούλευση-σχεδιασμός» προκειμένου τα άτομα να ασκηθούν στην εν λόγω μέθοδο, ενώ
παράλληλα να αναδειχθούν πιθανές σκέψεις και προτάσεις οι οποίες εν συνεχεία μπορούν να
προκαλέσουν δυνητικά δράσεις ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των πολιτών στον τόπο.
(ΙΙ) 1. Καλλιτεχνικήδημιουργία στηνπόλη-Διασύνδεσητων πολιτιστικών δομών,
(ΙΙ) 2. ΕυαίσθητεςΚοινωνικέςΟμάδες-Προσβασιμότητα (τοπικήκοινότητα καιαστικόπεριβάλλονή
ΕνσωμάτωσηΕΚΟ στηνΚοινότητα),
(ΙΙ) 3. Η προβολήτης«ταυτότητας» τουτόπουμαςστοεσωτερικόκαιστοεξωτερικό(πολιτισμός-
τουρισμός),
(ΙΙ) 4. Άσκησηστις δεξιότητεςτουερευνητήπουερευνά τοέργοτου
Προσθέτετεκαισυμπληρώνετεελεύθερα:…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΕΠΙΤΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ-ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
 Δημήτρης Ιμπραήμ(ΣυντονιστήςEκστρατείαςGreenpeace,Eλληνικό Τμήμα)
 Δρ ΠέτροςΓοuγουλάκης (ΔιαΒίου Μάθηση και ΕκπαιδευτικήΠολιτική, Αναπ.Καθηγητής
Παν/μίου Στοκχόλμης-ΠαιδαγωγικόΤμήμα)
 Dr Jane Thompson Jane (Artist,AdultEducationResearcher,CommunityEmpowerement,
ΝIACE, London)
 Δρ. ΓιώργοςΓρόλλιος(Καθηγητής,ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης,ΠΤΔΕ)
 Δρ. ΓιώργοςΜπαγάκης(ΕπιμόρφωσηΕκπαιδευτικών, ΚαθηγητήςΠανεπιστήμιο
Πελοποννήσου)
 Υπ. Δρ. ΔεληγιάννηςΔημήτριος(ΑντιδήμαρχοςΚοινωνικήςΠολιτικήςΔήμουΛαρισαίων,
ΕπιστημονικήΈνωση ΕκπαίδευσηςΕνηλίκων)
7
 Μαρία Ηλιοπούλου,Ψυχολόγος(Αντιδήμαρχοςγια τοΠαιδίτουΔήμου Αθηναίων,Ανοικτά
Σχολεία )
 Μαρία Δημοπούλου (M.ed.,ΥπεύθυνηΠεριβαλλοντικήςΑγωγήςΑ΄ΔιεύθυνσηΠ.Ε.Αθηνών,
Συντονίστρια ΤοπικούΔικτύουΣχολείων - "Αειφόρα Σχολεία στην Α'Αθήνας")
 Δρ. ΔημήτρηςΓερμανός(Καθηγητής,Τμήμα Επιστημών ΠροσχολικήςΑγωγήςκαι
Εκπαίδευσης,ΑΠΘ)
 ΝίκοςΧρυσόγελος(Χημικός-Περιβαλλοντολόγος,Κοιν/σεπ‘ΑνέμοςΑνανέωσης’)
 Δρ. ΑναστάσιοςΕμβαλωτής(ΣυνδικαλιστικήΕκπαίδευση-ΕπιμόρφωσηΕκπαιδευτικών
ΙΠΕΜ/ΔΟΕ, Αναπλ.ΚαθηγητήςΠαν/μίουΙωαννίνων)
 ΕκπρόσωποςΥπουργείουΠαιδείαςΈρευνας&Θρησκ/των-ΓενικήΓραμματείαΕκπαίδευσης
Ενηλίκων/Τμήμα Δια Βίου Μάθησης)
 ΝίκοςΠαϊζης, Eρευνητής(Μαθηματικόςερευνητής, ΚοινοτικήΕνδυνάμωση-Συνδικαλιστική
ΕκπαίδευσηΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ)
 ΓιώργοςMαυρομάτης(ΕιδικόΕπιστημονικόΠροσωπικό-ΚοινωνικόΠολύκεντροΑΔΕΔΥ)
 Δρ. ΠαρασκευήΧατζηπαναγιώτου(Δικτύωση Κοινοτήτων,ΑνθρώπινοΔυναμικό-Ευρωπαϊκό
ΠανεπιστήμιοΚύπρου)
 Δρ. ΕλένηΚατσαρού(ΠανεπιστήμιοΚρήτης-ΣυμμετοχικήΕκπ/κή Έρευνα στην Πράξη-
Έρευνα Δράσης)
 Δρ. Αμαλία Κωτσάκη(Καθηγήτρια ΣχολήςΑρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠολυτεχνείουΚρήτης,
ΕργαστήριοΙστορίαςτηςΘεωρίαςτηςΑρχιτεκτονικής)
 Δρ. ΚωνσταντίνοςΟυγγρίνης(Επικ.ΚαθηγητήςΣχολήςΑρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΠολυτεχνείουΚρήτης)
 ΓαβριήλΚουρής(ΓενικόςΓραμματέαςΔήμουΠλατανιά,Κοινωνικός-ΠολιτικόςΕπιστήμων,
B.A.,M.P.Adm)
 Δρ. ΕλένηΜωραϊτη (Εκπ/σηΕνηλίκων-ΕπιμόρφωσηΕκπαιδευτικών,Εικαστικός Εθνικού
επιμορφωτικούΠρογράμματοςΜΕΛΙΝΑ-ΕκπαίδευσηκαιΠολιτισμός,Πρ.Διδάσκουσα
ΑνωτάτηςΣχολήςΚαλώνΤεχνών)
 Δρ. Χρύσα Τερεζάκη(Εκπ/σηΕνηλίκων-ΕπιμόρφωσηΕκπαιδευτικών, ΕπιστημονικόΔίκτυο
ΕκπαίδευσηςΕνηλίκωνΚρήτης )
 Δρ. ΜάρκοςΠεράκης(Ψυχολόγος-Εκπαιδευτήςατόμων καιομάδων)
 ΜαριάνθηΛιάπη(MSc,ΕπιστημονικήΣυνεργάτιδα στοΕργαστήριοΜεταβαλλόμενων
Ευφυών ΠεριβαλλόντωνΠΚ(TUCTIE Lab), Συντονίστρια τουΠρογράμματος"Εκπαιδότοποι")
 Δρ. ΛάκηςΚουρετζής(ΕπίτιμοςΔιδάκτωρ ΠανεπιστημίουΑθηνών στηΘεατρικήΑγωγή)
 Αρχιμουσικός ΝίκοςΑθανασόπουλος(MουσικόςΔιευθυντήςτηςChamperSymphony
Orchestra(CSO,Eκπαιδευτήςεκπαιδευτών Ενηλίκων)
 Δρ. ΤζομπανάκηΚατερίνα (Dance inEducation-CommunityDance Artist)
Πληροφορίες
Για απορίες ή ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο info@cretaadulteduc.gr (Γραμματεία
ΕΔΕΕΚ), καθώς και στους:
 Δρ. Χρύσα Τερεζάκη, Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ, Πρόεδρος-Συντονίστρια Α του Συνεδρίου
(Tel.: 6972669166, e-mail: xterezaki@gmail.com).
 Δρ. Ελένη Κατσαρού, Επικ. Καθηγήτρια Παν/μίου Κρήτης (Τμήμα ΦΚΣ),
Αντιπρόεδρος-Συντονίστρια Β του Συνεδρίου (Katsarou@uoc.gr )
 Δρ. Κων/νος-Αλκέτας Ουγγρίνης, Επικ. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης (ΑΡΧΜΗΧ),
Αντιπρόεδρος- Συντονιστής Β του Συνεδρίου (kugrinis@gmail.com )
Επίσης στους παρακάτω δικτυακούς τόπους: http://cretaadulteduc.gr/blog &
https://www.cretaadulteduc.gr,
Επιστημονική Ομάδα του Συνεδρίου
8
 Κουλαουζίδης Γεώργιος, Καθηγητής Σύμβουλος ΕΑΠ, Γενικός Γραμματέας Δήμου Θέρμης
 Κωνσταντίνος-ΑλκέταςOυγγρίνης,Επικ. Καθηγητής, Διευθυντής TUC TIE Lab, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών-
Πολυτεχνείο Κρήτης, Συντονιστής Β (Αντιπρόεδρος) Συνεδρίου
 Αμαλία Κωτσάκη, Καθηγήτρια ΣΑΜ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πρόεδρος ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
 Γαβριήλ Κουρής, ΓενικόςΓραμματέαςΔήμου Πλατανιά
 ΣωτηρούδαςΒασίλειος, ΚαθηγητήςΠληροφορικής,ΠΕ19 Πληροφορική,ΕκπαίδευσηΕνηλίκων
 Αθηνά Ντούλια, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, PhD), Σχολική Σύμβουλος Χανίων
 Ιωάννα Ραμουτσάκη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Χανίων
 Βασίλειος Σωτηρούδας, Καθηγητής Πληροφορικής, ΠΕ19 Πληροφορική, Εκπαίδευση Ενηλίκων
 Λεωνίδας Μανωλικάκης, Σκηνοθέτης, Υπεύθυνος Πολιτισμού ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
 Κωνσταντίνα Σδραβοπούλου, Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc in Manufacturing: Management and
Technology, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
 Αντώνης Λενακάκης, Επίκουρος Καθηγητής Θεατρικής Τέχνης και Αγωγής, Θεατροπαιδαγωγική, Παιχνίδι και
εκπαίδευση/επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της
Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 Χρύσα Τερεζάκη, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, MSc, PhD στην Εκπαίδευση Ενηλίκων), Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ
 Ευαγγελία Κατέρη, Ψυχολόγος (MSc, PhD),
 Μάρκος Περάκης (Ψυχολόγος PhD, Εκπαιδευτής ατόμων και ομάδων)
 Ασπασία Βασιλάκη, Νηπιαγωγός (MSc)
 Εμμανουήλ Κουναλάκης, Εκπαιδευτικός (MSc)
 Μαρία Μιχαήλ, Eκπαιδευτικός (ΠΕ70, MSc), «Ψυχολογία-Συμβουλευτική»
 Ελένη Χαλιούλια, (ΠΕ 09, MED), Οικονομολόγος, Εκπαίδευση Ενηλίκων
 Σταματία Χαλιούλια (ΠΕ20, MED), Πληροφορικής, Εκπαίδευση Ενηλίκων
 Ειρήνη Σπανάκη, Εκπαιδευτικός (ΠΕ60, PhD)
 Μαριάνθη Λιάπη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός (MSc, υπ. Δρ), Συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Mεταβαλλόμενων
Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης
 Άννα Τσίγκου, Σπουδές στην Εκπαίδευση (MSc), /Εκπ-ση Ενηλίκων-ΕΑΠ (Msc), Μέλος Συντονιστικού
Συμβουλίου ΕΔΕΕΚ
 Αθανάσιος Κατσαγκόλης, Eκπαιδευτικός (ΠΕ11, PhD) MSc στα «Μοντέλα
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων». Σχολικός Σύμβουλος Ηρακλείου & Λασιθίου,
 Ευγενία Θεοδότου, Εκπαιδευτικός (ΠΕ60, MSc, PhD candidate στο ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ)
 Παναγιώτης Σημαντηράκης, Οικονομολόγος, Αντιπεριφερειάρχης ΔΒΜΠεριφέρειας Κρήτης
 Κωσταντίνος Φλουρής, Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Περιφέρεια Κρήτης
 Τσάφος Βασίλης, Επικ. Καθηγητής ΤΕΑΠΗ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Κατσαρού Ελένη, Επικ. Καθηγήτρια ΦΚΣ, Παν/μιο Κρήτης
Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου
Συντονιστές του Συνεδρίου
 Δρ. Τερεζάκη Χρύσα, Εκπαιδευτικός (Msc, PhD στην Εκπαίδευση Ενηλίκων-ΕΑΠ), Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ,
Συντονίστρια Α (Πρόεδρος) Συνεδρίου
 Δρ. Oυγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας, Επικ. Καθηγητής, Διευθυντής TUC TIE Lab, Σχολή Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών-Πολυτεχνείο Κρήτης, Συντονιστής Β (Αντιπρόεδρος) Συνεδρίου
 Δρ. Κατσαρού Ελένη, Επικ. Καθηγήτρια ΦΚΣ, Παν/μιο Κρήτης, Συντονίστρια Β (Αντιπρόεδρος) Συνεδρίου
Επίτιμα Μέλη
 Αρναουτάκης Σταύρος, Περιφερειάρχης Κρήτης
9
 Βουλγαράκης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
 Σημαντηράκης Παναγιώτης, Οικονομολόγος, Αντιπεριφερειάρχη ΔΒΜΠεριφέρειας Κρήτης
 Ζομπανάκη Κατερίνα, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαίδευσης-Δια Βίου Μάθησης Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων
 Βάμβουκας Αναστάσιος, Δήμαρχος Χανίων
 Περράκη Βαρβάρα, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Χανίων
 Μαλανδράκης Γιάννης, Δήμαρχος Πλατανιά Χανίων
 Κουκιανάκης Χαράλαμπος, Δήμαρχος Αποκορώνου Χανίων
 Σταθάκης Θόδωρος, Δήμαρχος Κισάμου Χανίων
 Αμαλία Κωτσάκη, Καθηγήτρια ΣΑΜ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πρόεδρος ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ
 Γαβριήλ Κουρής, Γενικός Γραμματέας Δήμου Πλατανιά
 Ζώτου Σούλα, ΠνευματικόΚέντροΧανίων
 Oυγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας,Επικ.Καθηγητής, Διευθυντής TUC TIE Lab, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών-
Πολυτεχνείο Κρήτης, Συντονιστής Β (Αντιπρόεδρος) Συνεδρίου
 Μηλιαράκης Μανόλης, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων
 Ζερβάκης Στέλιος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων
Μέλη
 Φλουρής Κωσταντίνος, Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Περιφέρεια Κρήτης
 Λιάπη Μαριάνθη (MSc), Επιστημονική Συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Μεταβαλλόμενων Ευφυών
Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης
 Κουσκουρίδα Φραγκούλα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Διευθύντρια 5ου Δ. Σχ Αλικαρνασού
 Λάμπουρα Βαρβάρα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Δ.Σχ. Μύρτου Λασιθίου
 Δαβράδου Άννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 1Ο
Δ. Σχ Μουρνιών, Μέλος Συντονιστικού Λέσχης Ανάγνωσης
«Ταξιδευτές στο Φως»-ΕΔΕΕΚ,
 Βαρβαντάκη Ελπίδα, Εκπαιδευτικός, (ΠΕ60. Υπ., Msc, 1ο
Νηπ/γείο Μουρνιών)
 Σταμπολάκη Βάνια, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, Δ. Σχ Αγ. Μαρίνας)
 Βόλτσου Σοφία, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, 13ο
Δημοτικό Σχολείο Χανίων)
 Παπαδαντωνάκη Ευτυχία, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, 13ο
Δημοτικό Σχολείο Χανίων)
 Μυλωνάκη Παρασκευή, Εκπαιδευτικός (ΠΕ05, Msc, 13ο
Δημοτικό Σχολείο Χανίων)
 ΜαστοράκηΈλενα, Εκπαιδευτικός(ΠΕ70,Δημοτικό ΣχολείοΝαυστάθμου)
 Ρωμανιάς Γιάννης, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, Δημοτικό Σχολείο Ναυστάθμου)
 Τσαλαπάκης Αντώνης, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, 1Ο
Δ. Σχ Κισάμου)
 Σκαράκη Γιάννα, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, Δ. Σχ Αγ. Μαρίνας)
 Παπαδομαρκετάκη Ευγενία, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, Msc)
 Θεοφάνους Ειρήνη, Εκπαιδευτικός (Μουσικής, Μουσικό Σχολείο Β/θμια Εκπ/ση)
 ΜπουντρογιάννηΧριστοφία, Εκπαιδευτικός(ΠΕ70, 13ο
Δημοτικό ΣχολείοΧανίων, ΜέλοςΣυντονιστικού Λέσχης
Ανάγνωσης «Ταξιδευτές στο Φως»-ΕΔΕΕΚ)
 Τερεζάκη Χρύσα, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, 13ο
Δημοτικό Σχολείο Χανίω, PhD, Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ)
 Μανωλικάκης Λεωνίδας, Σκηνοθέτης, Υπεύθυνος Πολιτισμού ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ
 Μαχαιράς Περικλής, Εκπαιδευτικός, Επιμορφωτής εκπαιδευτικών Μηχανικών και εκπαιδευτικών Τεχνολόγων
Μηχανικών στο Π.Ε.Κ. Κρήτης, Διευθυντής Γυμνασίου Βάμου
 Ραμουτσάκη Ιωάννα, Εκπαιδευτικός (PhD)-Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Χανίων
 Τσίγκου Άννα, Σπουδές στην Εκπαίδευση/Εκπ-ση Ενηλίκων-ΕΑΠ (Msc), Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου
ΕΔΕΕΚ
10
 Μαρκουλάκη Ρία, Μουσειοπαιδαγωγός, Ίδρυμα Ερευνών -Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
 Μιχαήλ Μαρία, Εκπαιδευτικός, (Msc), Διευθύντρια Δ. Σχ. Παζινού, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου ΕΔΕΕΚ,
 Σπανάκη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός (PHD) 1/Θ Νηπ/γείο Σκαλάντου Ηρακλείου,
 Χαριστού Στυλιανή, Εκπαιδευτικός, (Msc), Διευθύντρια Δ. Σχ. Καλυβών,
 Παγωνίδης Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός, 4o Δημοτικό Σχολείο Χανίων,
 Ντούλια Αθηνά, Εκπαιδευτικός (PhD), Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπ/σης Ν. Χανίων
 Ευαγγελία Γκένιου, Εκπαιδευτικός (ΠΕ 70, MSc)
 Γιαννουλάκη Αθηνά,Προϊσταμένη στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων,
 Χαλιούλια Σταματία, (ΠΕ 20, MED), Πληροφορικής, Εκπαίδευση Ενηλίκων
 Χαλιούλια Ελένη, (ΠΕ 09, MED), Οικονομολόγος, Εκπαίδευση Ενηλίκων

Recomendados

2ο Πανελλήνιο/Περιφερειακό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης-Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Κοι... por
2ο Πανελλήνιο/Περιφερειακό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης-Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Κοι...2ο Πανελλήνιο/Περιφερειακό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης-Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Κοι...
2ο Πανελλήνιο/Περιφερειακό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης-Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Κοι...Vasilis Sotiroudas
5.4K vistas7 diapositivas
Prosklhsh synedrioy por
Prosklhsh synedrioyProsklhsh synedrioy
Prosklhsh synedrioyVasilis Sotiroudas
2.9K vistas2 diapositivas
Final3 εδεεκ 2_tuc_uoc_anakoinvsh por
Final3 εδεεκ 2_tuc_uoc_anakoinvshFinal3 εδεεκ 2_tuc_uoc_anakoinvsh
Final3 εδεεκ 2_tuc_uoc_anakoinvshVasilis Sotiroudas
6.5K vistas17 diapositivas
Final synergasia edeek_chania [4545291] por
Final synergasia edeek_chania [4545291]Final synergasia edeek_chania [4545291]
Final synergasia edeek_chania [4545291]Vasilis Sotiroudas
3.9K vistas4 diapositivas
«Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή» por
 «Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή» «Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή»
«Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή»Vasilis Sotiroudas
4.3K vistas13 diapositivas
φορμα συμμετοχης συνεδριου_εργαστηριων por
φορμα συμμετοχης συνεδριου_εργαστηριωνφορμα συμμετοχης συνεδριου_εργαστηριων
φορμα συμμετοχης συνεδριου_εργαστηριωνVasilis Sotiroudas
6.5K vistas5 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή por
Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή ΣυμμετοχήΠανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή
Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή ΣυμμετοχήVasilis Sotiroudas
3K vistas4 diapositivas
Πρόσκληση por
ΠρόσκλησηΠρόσκληση
Πρόσκλησηpapagekon
433 vistas12 diapositivas
Πρόγραμμα Συνεδρίου por
Πρόγραμμα ΣυνεδρίουΠρόγραμμα Συνεδρίου
Πρόγραμμα ΣυνεδρίουVasilis Sotiroudas
3.3K vistas12 diapositivas
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης ως φορέας στήριξης της κοινωνικής συνοχής por
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης ως φορέας στήριξης της κοινωνικής συνοχήςΗ Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης ως φορέας στήριξης της κοινωνικής συνοχής
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης ως φορέας στήριξης της κοινωνικής συνοχήςΓιώργος Ζάχος
59 vistas17 diapositivas
Programma synedriou neos_paidagogos por
Programma synedriou neos_paidagogosProgramma synedriou neos_paidagogos
Programma synedriou neos_paidagogosVasilis Sotiroudas
4.2K vistas30 diapositivas
Προσχεδιο Νόμου για ΑΕΙ 2011 por
Προσχεδιο Νόμου για ΑΕΙ 2011Προσχεδιο Νόμου για ΑΕΙ 2011
Προσχεδιο Νόμου για ΑΕΙ 2011Kleanthis Thramboulidis
15 vistas21 diapositivas

La actualidad más candente(8)

Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή por Vasilis Sotiroudas
Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή ΣυμμετοχήΠανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή
Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή
Vasilis Sotiroudas3K vistas
Πρόσκληση por papagekon
ΠρόσκλησηΠρόσκληση
Πρόσκληση
papagekon433 vistas
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης ως φορέας στήριξης της κοινωνικής συνοχής por Γιώργος Ζάχος
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης ως φορέας στήριξης της κοινωνικής συνοχήςΗ Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης ως φορέας στήριξης της κοινωνικής συνοχής
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης ως φορέας στήριξης της κοινωνικής συνοχής
Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και τοπικά δίκτυα: νέες ευκαιρίες δράσης por Ifigenia Vardakosta
Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και τοπικά δίκτυα: νέες ευκαιρίες δράσηςΑκαδημαϊκές βιβλιοθήκες και τοπικά δίκτυα: νέες ευκαιρίες δράσης
Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και τοπικά δίκτυα: νέες ευκαιρίες δράσης

Destacado

Itlp conference 3rd call for papers por
Itlp conference 3rd call for papersItlp conference 3rd call for papers
Itlp conference 3rd call for papersVasilis Sotiroudas
4.2K vistas7 diapositivas
Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης por
Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της ΕκπαίδευσηςΠρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της ΕκπαίδευσηςVasilis Sotiroudas
14.3K vistas842 diapositivas
επιμορφωτικη δραση por
επιμορφωτικη δρασηεπιμορφωτικη δραση
επιμορφωτικη δρασηVasilis Sotiroudas
4.7K vistas2 diapositivas
τσακιριδου γριβα-σωτηρουδας por
τσακιριδου γριβα-σωτηρουδαςτσακιριδου γριβα-σωτηρουδας
τσακιριδου γριβα-σωτηρουδαςVasilis Sotiroudas
5.6K vistas28 diapositivas
Developing / Enhancing language skills in bilingual learning environment por
Developing / Enhancing language skills in bilingual learning environmentDeveloping / Enhancing language skills in bilingual learning environment
Developing / Enhancing language skills in bilingual learning environmentVasilis Sotiroudas
4.3K vistas2 diapositivas
Το πολυποίκιλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αλβανία por
Το πολυποίκιλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην ΑλβανίαΤο πολυποίκιλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αλβανία
Το πολυποίκιλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην ΑλβανίαVasilis Sotiroudas
5.8K vistas15 diapositivas

Destacado(8)

Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης por Vasilis Sotiroudas
Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της ΕκπαίδευσηςΠρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
Vasilis Sotiroudas14.3K vistas
τσακιριδου γριβα-σωτηρουδας por Vasilis Sotiroudas
τσακιριδου γριβα-σωτηρουδαςτσακιριδου γριβα-σωτηρουδας
τσακιριδου γριβα-σωτηρουδας
Vasilis Sotiroudas5.6K vistas
Developing / Enhancing language skills in bilingual learning environment por Vasilis Sotiroudas
Developing / Enhancing language skills in bilingual learning environmentDeveloping / Enhancing language skills in bilingual learning environment
Developing / Enhancing language skills in bilingual learning environment
Vasilis Sotiroudas4.3K vistas
Το πολυποίκιλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αλβανία por Vasilis Sotiroudas
Το πολυποίκιλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην ΑλβανίαΤο πολυποίκιλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αλβανία
Το πολυποίκιλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αλβανία
Vasilis Sotiroudas5.8K vistas

Similar a 2η Ανακοίνωση 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή

Pr kids4thecity mathitiki diavouleusi por
Pr kids4thecity mathitiki diavouleusiPr kids4thecity mathitiki diavouleusi
Pr kids4thecity mathitiki diavouleusiEnvironmental Education
3.1K vistas2 diapositivas
Το ζήτημα της αποδοτικότητας και η αυτοαξιολόγηση por
Το ζήτημα της αποδοτικότητας και η αυτοαξιολόγησηΤο ζήτημα της αποδοτικότητας και η αυτοαξιολόγηση
Το ζήτημα της αποδοτικότητας και η αυτοαξιολόγησηguest77f356
4.1K vistas65 diapositivas
ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο por
ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο ΣχολείοΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο
ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο ΣχολείοPanagiotes Anastasiades
1.4K vistas12 diapositivas
ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ por
ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑSyros Koskovolis
281 vistas11 diapositivas
Ελεύθερος χρόνος - Ψυχαγωγία por
Ελεύθερος χρόνος - ΨυχαγωγίαΕλεύθερος χρόνος - Ψυχαγωγία
Ελεύθερος χρόνος - Ψυχαγωγίαchavalesnick
7.1K vistas7 diapositivas
«Πολιτιστικές Πολιτικές και Τοπική Ανάπτυξη» por
 «Πολιτιστικές Πολιτικές και Τοπική Ανάπτυξη» «Πολιτιστικές Πολιτικές και Τοπική Ανάπτυξη»
«Πολιτιστικές Πολιτικές και Τοπική Ανάπτυξη»PostScriptum
607 vistas106 diapositivas

Similar a 2η Ανακοίνωση 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή(20)

Το ζήτημα της αποδοτικότητας και η αυτοαξιολόγηση por guest77f356
Το ζήτημα της αποδοτικότητας και η αυτοαξιολόγησηΤο ζήτημα της αποδοτικότητας και η αυτοαξιολόγηση
Το ζήτημα της αποδοτικότητας και η αυτοαξιολόγηση
guest77f3564.1K vistas
ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο por Panagiotes Anastasiades
ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο ΣχολείοΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο
ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο
ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ por Syros Koskovolis
ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Syros Koskovolis281 vistas
Ελεύθερος χρόνος - Ψυχαγωγία por chavalesnick
Ελεύθερος χρόνος - ΨυχαγωγίαΕλεύθερος χρόνος - Ψυχαγωγία
Ελεύθερος χρόνος - Ψυχαγωγία
chavalesnick7.1K vistas
«Πολιτιστικές Πολιτικές και Τοπική Ανάπτυξη» por PostScriptum
 «Πολιτιστικές Πολιτικές και Τοπική Ανάπτυξη» «Πολιτιστικές Πολιτικές και Τοπική Ανάπτυξη»
«Πολιτιστικές Πολιτικές και Τοπική Ανάπτυξη»
PostScriptum607 vistas
Presentation por standrian
PresentationPresentation
Presentation
standrian143 vistas
Πολιτική Παιδεία Α και Β Λυκείου por Georgia Kazakou
Πολιτική Παιδεία Α και Β ΛυκείουΠολιτική Παιδεία Α και Β Λυκείου
Πολιτική Παιδεία Α και Β Λυκείου
Georgia Kazakou1.3K vistas
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική Παιδεία στο Ημερήσιο και Εσπ... por 1ο Γενικό Λύκειο Σπάτων
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική Παιδεία στο Ημερήσιο και Εσπ...Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική Παιδεία στο Ημερήσιο και Εσπ...
Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική Παιδεία στο Ημερήσιο και Εσπ...
Parallel worlds Summary by N.Anastasopoulos por talk forward
Parallel worlds Summary by N.AnastasopoulosParallel worlds Summary by N.Anastasopoulos
Parallel worlds Summary by N.Anastasopoulos
talk forward134 vistas
Talk forward 24 04 press release por talk forward
Talk forward 24 04 press releaseTalk forward 24 04 press release
Talk forward 24 04 press release
talk forward118 vistas
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1 por jk2013
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
jk2013331 vistas
Πέτρος Σπανός Περιβάλλον - Κοινωνία - Οικονομία: Ο ρόλος της εκπαίδευσης για ... por ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου
Πέτρος Σπανός Περιβάλλον - Κοινωνία - Οικονομία: Ο ρόλος της εκπαίδευσης για ...Πέτρος Σπανός Περιβάλλον - Κοινωνία - Οικονομία: Ο ρόλος της εκπαίδευσης για ...
Πέτρος Σπανός Περιβάλλον - Κοινωνία - Οικονομία: Ο ρόλος της εκπαίδευσης για ...
Δουλεύοντας με Δημόσια Ανοιχτά Δεδομένα και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα... por Periklis Georgiadis
Δουλεύοντας με Δημόσια Ανοιχτά Δεδομένα και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα...Δουλεύοντας με Δημόσια Ανοιχτά Δεδομένα και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα...
Δουλεύοντας με Δημόσια Ανοιχτά Δεδομένα και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα...
οδηγιεσ διδασκαλιασ πολιτειακη παιδεια Teliko por 2epalkav
οδηγιεσ διδασκαλιασ πολιτειακη παιδεια Telikoοδηγιεσ διδασκαλιασ πολιτειακη παιδεια Teliko
οδηγιεσ διδασκαλιασ πολιτειακη παιδεια Teliko
2epalkav494 vistas
Σοφός ψηφιακός μετασχηματισμός_Κυπρος 13Μαίου.pdf por SofosLoisos
Σοφός ψηφιακός μετασχηματισμός_Κυπρος 13Μαίου.pdfΣοφός ψηφιακός μετασχηματισμός_Κυπρος 13Μαίου.pdf
Σοφός ψηφιακός μετασχηματισμός_Κυπρος 13Μαίου.pdf
SofosLoisos6 vistas
Νοιαζομαι και δρω por 93dimath
Νοιαζομαι και δρωΝοιαζομαι και δρω
Νοιαζομαι και δρω
93dimath1.5K vistas
Πρόγραμμα συνεδρίου por domdib1
Πρόγραμμα συνεδρίουΠρόγραμμα συνεδρίου
Πρόγραμμα συνεδρίου
domdib1237 vistas
ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξης por forkeratea
ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξηςιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξης
ιδρυτική διακύρηξη δημοτικής παράταξης
forkeratea581 vistas

Más de Vasilis Sotiroudas

ProfilPASS.pdf por
ProfilPASS.pdfProfilPASS.pdf
ProfilPASS.pdfVasilis Sotiroudas
1.3K vistas136 diapositivas
Ο θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία por
Ο θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην ΑλβανίαΟ θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία
Ο θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην ΑλβανίαVasilis Sotiroudas
1.7K vistas13 diapositivas
evaluation.pdf por
evaluation.pdfevaluation.pdf
evaluation.pdfVasilis Sotiroudas
7 vistas4 diapositivas
Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω... por
Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω...Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω...
Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω...Vasilis Sotiroudas
2.6K vistas22 diapositivas
αξιολόγηση αξιολόγησης por
αξιολόγηση αξιολόγησηςαξιολόγηση αξιολόγησης
αξιολόγηση αξιολόγησηςVasilis Sotiroudas
102 vistas9 diapositivas
Book por
BookBook
BookVasilis Sotiroudas
1.2K vistas110 diapositivas

Más de Vasilis Sotiroudas(18)

Ο θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία por Vasilis Sotiroudas
Ο θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην ΑλβανίαΟ θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία
Ο θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία
Vasilis Sotiroudas1.7K vistas
Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω... por Vasilis Sotiroudas
Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω...Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω...
Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω...
Vasilis Sotiroudas2.6K vistas
αξιολόγηση αξιολόγησης por Vasilis Sotiroudas
αξιολόγηση αξιολόγησηςαξιολόγηση αξιολόγησης
αξιολόγηση αξιολόγησης
Vasilis Sotiroudas102 vistas
Ο Θεσμός των Φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία por Vasilis Sotiroudas
Ο Θεσμός των Φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην ΑλβανίαΟ Θεσμός των Φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία
Ο Θεσμός των Φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία
Vasilis Sotiroudas2.3K vistas
Outdoor sustainable education and school outdoor area por Vasilis Sotiroudas
Outdoor sustainable education and school outdoor areaOutdoor sustainable education and school outdoor area
Outdoor sustainable education and school outdoor area
Vasilis Sotiroudas1.8K vistas
Διαχείριση Συγκρούσεων. Η περίπτωση των σχολικών μονάδων por Vasilis Sotiroudas
Διαχείριση Συγκρούσεων. Η περίπτωση των σχολικών μονάδωνΔιαχείριση Συγκρούσεων. Η περίπτωση των σχολικών μονάδων
Διαχείριση Συγκρούσεων. Η περίπτωση των σχολικών μονάδων
Vasilis Sotiroudas3.3K vistas
Conference programme education across borders por Vasilis Sotiroudas
Conference programme education across bordersConference programme education across borders
Conference programme education across borders
Vasilis Sotiroudas2.6K vistas
Η διγλωσσία ως εγγενές χαρακτηριστικό της διεθνοποίησης και των πολυπολιτισμι... por Vasilis Sotiroudas
Η διγλωσσία ως εγγενές χαρακτηριστικό της διεθνοποίησης και των πολυπολιτισμι...Η διγλωσσία ως εγγενές χαρακτηριστικό της διεθνοποίησης και των πολυπολιτισμι...
Η διγλωσσία ως εγγενές χαρακτηριστικό της διεθνοποίησης και των πολυπολιτισμι...
Vasilis Sotiroudas3.1K vistas
Διαχείριση Κρίσεων στα Σχολεία - Εγχειρίδιο por Vasilis Sotiroudas
Διαχείριση Κρίσεων στα Σχολεία - ΕγχειρίδιοΔιαχείριση Κρίσεων στα Σχολεία - Εγχειρίδιο
Διαχείριση Κρίσεων στα Σχολεία - Εγχειρίδιο
Vasilis Sotiroudas3.7K vistas

Último

Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό por
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόDimitra Mylonaki
10 vistas41 diapositivas
Xmas_2023.pptx por
Xmas_2023.pptxXmas_2023.pptx
Xmas_2023.pptx41dimperisteriou
149 vistas17 diapositivas
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου por
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουRoy Akanthopoulou
70 vistas4 diapositivas
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf por
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdfssuser9e6212
558 vistas16 diapositivas
ΑΝΑΠΗΡΙΑ. por
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ssuser43d27b
9 vistas7 diapositivas
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdf por
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfMitsiPikramenouSinSig-3F.pdf
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfTassos Karampinis
36 vistas9 diapositivas

Último(20)

Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Dimitra Mylonaki10 vistas
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου por Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Roy Akanthopoulou70 vistas
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212558 vistas
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. por ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 vistas
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo850 vistas
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 por ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b17 vistas
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 vistas
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. por ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b41 vistas
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx por psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa14 vistas
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu172 vistas
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212423 vistas
Βρίσκοντας τα μνημεία por Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki17 vistas
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 vistas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx por 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas31 vistas
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf por ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3518 vistas
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.5K vistas

2η Ανακοίνωση 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή

 • 1. 2η Ανακοίνωση 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Διά Βίου Μάθησης-Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Κοινοτικής Ενδυνάμωσης & Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών Νέες Ημερομηνίες & με Επίτιμους Προσκεκλημένους ‘Κρήτη-Χανιά 2016: Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΑΘΑΙΝΕΙ’ Ενεργητικός Διάλογος/Διαβούλευση, Συμμετοχικός Σχεδιασμός και Συμμετοχική Διερεύνηση για την Διά Βίου Μάθηση, την Κοινοτική Ανάπτυξη & Συνοχή Χανιά, 10/02/2016, Αρ. Πρωτ:5/16 Προς : Περιφερειακή Ενότητα Χανίων: Τμήμα Δία Βίου Μάθησης/Παιδείας και Απασχόλησης, - Δήμο Χανίων, -Δήμο Πλατανιά, -Δήμο Αποκορώνου, - Δήμο Κισσάμου, -MAICH, -Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,ΣχολήΜηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, -Ομάδες Συμμετοχικού σχεδιασμού και δόμησηςμε φυσικά υλικά, -Πανεπιστήμιο Κρήτης,-ΤΕΙ Κρήτης, -Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης, -Πανεπιστήμιο των Ορέων, - Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων, -Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων -Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων, -Σχολικούς Συμβούλους Α/θμιας και Β/θμιαςΕκπ/σης, -Διευθυντέςκαι εκπαιδευτικούςσχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων, - Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνου, -Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνου, -Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου, - Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου, -ΔιεύθυνσηΑ/θμιας Εκπ/σηςΝ. Λασιθίου, -Διεύθυνση Β/θμιαςΕκπ/σης Ν. Λασιθίου, -Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Κρήτης, -Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ε. Βενιζέλος, - Ίδρυμα Μουσείο Ν. Καζαντζάκης, -Eφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, -Eφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, -ΚΓ_Eφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, - Κέντρα Πρόληψης, -ΚΕΔΔΥ, -Υπεύθυνους Σχ δραστηριοτήτων, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, και γενικότερα όλους τους τοπικούς φορείς δημιουργούς Εκπαίδευσης και Πολιτισμού στην Κοινότητα (Μουσεία, Αρχαιολογικούς Χώρους, Χώρους Τέχνης - Πινακοθήκες, Πολιτιστικούς Συλλόγους, Ιστορικά Αρχεία, Δίκτυα Νέων, Επιμελητήρια κ.ά ) Κοινοπ. : Περιφέρεια Κρήτης (Τμήματα Δια Βίου Μάθησης,Παιδείαςκαι Απασχόλησης), ΔήμουςΚρήτης (Γραφεία Δια Βίου Μάθησης και Γραφεία Πολιτισμού), Προς Περιφερειακή Δ/νσηΑ/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, Προςτον ΠροϊσταμένηΑρχή Επιστημονικήςκαι Παιδαγωγικής Καθοδήγησηςτης ΠεριφερειακήςΔ/νσηςΑ/θμιας και Β/θμιαςΕκπ/σης Κρήτης Εργαστήριο Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής ΠολυτεχνείουΚρήτης Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας- Έρευνας- Θρησκ/των Με την ευγενική συμμετοχή της Υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης "Κλεισθένης"
 • 2. 2 Το e-Επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» & το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με  το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΦΚΣ) & το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΑΡΧ.ΜΗΧ)  Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE LAB), σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τους Δήμους Χανίων- Πλατανιά-Κισσάμου-Αποκορώνου, την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, το Εργαστήριο Ιστορίας και Θεωρίας Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνείου Κρήτης & τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας N. Χανίων διοργανώνουν το 2ο Πανελλήνιο/Περιφερειακό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης-Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Κοινοτικής Ενδυνάμωσης & Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών ‘Κρήτη-Χανιά 2016: Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΑΘΑΙΝΕΙ’ Ενεργητικός Διάλογος/Διαβούλευση, Συμμετοχικός Σχεδιασμός και Συμμετοχική Διερεύνηση για την Διά Βίου Μάθηση, την Κοινοτική Ανάπτυξη & Συνοχή Πνευματικό Κέντρο Χανίων 3, 4 και 5 Iουνίου 2016 Αναλυτικά
 • 3. 3 Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα ΦΚΣ), το Πολυτεχνείο Κρήτης-Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων TUC TIE Lab) και σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, τους Δήμους Χανίων-Πλατανιά- Κισάμου-Αποκορώνου, το Εργαστήριο της Ιστορίας της Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής και τις Δ/νσεις Α/θμιαςκαι Β/θμιας Εκπ/σης Χανίων, διοργανώνουν το 2ο Πανελλήνιο επιστημονικό Συνέδριο ΔΒΜ με θέμα: «Κρήτη-Χανιά 2016: Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝΕΤΑΙ Η ΠΟΛΗ ΜΑΘΑΙΝΕΙ. Ενεργητικός Διάλογος/Διαβούλευση, Συμμετοχικός Σχεδιασμός, Συμμετοχική Διερεύνηση για την Διά Βίου Μάθηση, την Κοινοτική Ανάπτυξη και Συνοχή». Η προβληματική του συνεδρίου Η περιφερειακήμαςκοινότητα καιηπόλημας τον καιρότης κρίσηςέχουν να απαντήσουν σεκρίσιμα ζητήματα [κοινωνικού αποκλεισμού, άνισων ευκαιριών στην εκπαίδευση, συνεχόμενες εξελισσόμενος κόσμος (χωρο-χρόνος) με συνέπειες στη ζωή των πολιτών, κοινωνικοοικονομική αστάθεια,κρίσηαξιώνκ.ά].Εντούτοις, ηδράσητηςτοπικής αυτοδιοίκησης δείχνει να εξαρτάται, να σχεδιάζεται και να επιβάλλεται «από τα πάνω» (top down) δίχως να λαμβάνονται υπόψη η ανομοιογένεια και η ιδιαιτερότητα της τοπικής περιοχής. Στο παραπάνω πλαίσιο οι υπάρχουσες δομές (αυτοδιοικητικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές κλπ), παρότι συχνά επιδεικνύουν σημαντική δραστηριοποίηση, χαρακτηρίζονται από δυσκαμψία κι αποσπασματικότητα, συχνά δρουν αλληλοεπικαλυπτόμενες-ανταγωνιστικά, δίχως ενδιαφέρον για τον έλεγχο του αποτελέσματος του παραγόμενου έργου τους. Η πρακτική τους διακρίνεται από έλλειψη κατεύθυνσης, δικτύωσης, συνέργειας και κουλτούρας συνεργασίας, με έμφαση στην περιφρούρηση ενός ανταγωνιστικού εργασιακά -όχι ιδιαίτερα αποτελεσματικού- μικρόκοσμου. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τους περιορισμούςκαιτις εξελίξειςστοευρύτεροκοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο, έχουν ως αποτέλεσμα η τοπικήκοινότητα να δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των πολιτών της. Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει στη σύγχρονη εποχή μοιάζει να είναι το να πρωταγωνιστήσει στη διαμόρφωση «από τα κάτω» (bottom up) μίας ‘άλλης’ νοοτροπίας, αυτής της ενεργητικής συμμετοχής και της πρωτοβουλίας των ίδιων των πολιτών για την επίλυση των προβλημάτων του τόπου. Αυτά ήταν και τα πορίσματα του πρώτου καρπού της Συνεργασίας (ΕΔΕΕΚ-Περιφέρειας κρήτης/Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και των Δήμων Νομού Χανίων), δηλαδή, του 1ου Πανελλήνιου-Περιφερειακού Συνεδρίου Δια Βίου Μάθησης «Κρήτη-Χανιά 2015: Εμπειρίες, Οπτικές Προοπτικές για τη Δια Βίου Μάθηση την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την Κοινοτική Ενδυνάμωση και την Eπιμόρφωση των Eκπαιδευτικών» [(Χανιά 12-14 /06/2015) 2ο και 3ο Στρογγυλό τραπέζι: Συζήτηση με τους φορείς και τους εκπροσώπους των θεσμών1 ] Σκοπός του συνεδρίου Στοπλαίσιο τουσυνεδρίουθα αναπτυχθούν εμπειρίες-προβληματισμοίκαιθα κατατεθούν ιδέες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις γύρω από θέματα αιχμής του πεδίου της Διά Βίου Μάθησης- Εκπαίδευσης Ενηλίκων-Κοινοτικής Ενδυνάμωσης. Σκοπόςτου συνεδρίου,προφανώςπέρα απότην ανάδειξη-καταγραφήτων τοπικών αναγκών καιμία πρώτη αποτίμηση του παραγόμενου έργου, είναι η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της Διά Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς και των θεσμών που τις στηρίζουν- εφαρμόζουν-διαχέουν σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης, Εκπαίδευσης και Κοινωνίας. Ταυτόχρονα αναδεικνύονται οι σύγχρονες τάσεις-παραδείγματα-καλές πρακτικές από την Περιφέρεια της Κρήτης, της Ελλάδας αλλά και του Ευρωπαϊκού χώρου διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ανάδειξηενόςΔικτύουΜάθησηςανθρώπων που κατανοούν τορόλοκαιτιςαρχέςτουΑνθρωπισμού 1 Συζήτηση με Δημάρχους Ν. Χανίων: http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=887, Συζήτηση με Αυτοδιοικητικά Στελέχη Ν. Χανίων http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=823, Συζήτηση περί Δια Βίου Μάθησης, εκπαιδευτικής πολιτικής κι επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών http://cretaadulteduc.gr/blog/?cat=32
 • 4. 4 και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ως κρίσιμους παράγοντες για τη συνοχή και την ανάπτυξη της Περιφερειακής Κοινότητας που μαθαίνει Δια Βίου. Καταληκτικά,μετοΣυνέδριοεπιχειρείταιηανάδειξητης αναγκαιότητας δημιουργίας ενός Δικτύου φορέωνγια τηνΔια Βίου Μάθηση στηνΠεριφέρεια της Κρήτης, ενός τόπου που ενίοτε πρωτοπορεί παράγοντας Πολιτισμό και Κοινωνική Καινοτομία. Στόχοι του Συνεδρίου  Να αναδειχθούνυπαρκτάπροβλήματα(τοπικέςανάγκες) που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες και να διαμορφωθεί ένας πρώτος χώρος διαβούλευσης, επικοινωνίας και συνεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος Συνεδρίου με έμφαση στην μύηση μιας κοινής γλώσσαςμε σκοπότην επίλυση των προβλημάτων–ικανοποίησητων αναγκών (πρωτοβουλία- συνεργασία-αποδοχή-δικτύωση),  Να αναδειχθεί η κρισιμότητα του ρόλου των ενεργών πολιτών ως κοινοτικών εμψυχωτών (εκπαιδευτικοίκαιπολιτισμικοίεμψυχωτές,εργαζόμενοιστουςΟΤΑ καιαπλοίπολίτες) προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του συμμετοχικού σχεδιασμού και της καλλιέργειας δεξιοτήτων συνεχούς εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης,  Να αναδειχθούν καλές πρακτικές φορέων του τόπου και να θεμελιωθεί η αναγκαιότητα για μία ολιστική προσέγγισηεπίλυσης προβλημάτωνστην τοπικήκοινότητα μέσω της Δια Βίου Μάθησης (αναγκαιότηταγια συντονισμένηδράσηκαισυνέργειες,ενισχυμένης επιπρόσθετα με νέα τεχνογνωσία) καθώς και ανάγκη αξιοποίησης των υπαρχόντων εκπαιδευτικών δομών (ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΚΕΠΑΠΕ, κ.α) Σε ποιους απευθύνεται Το συνέδριο απευθύνεται σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δομών, εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιουςδιδάκτορες,διδάκτορεςερευνητές,ανεξάρτητους ερευνητές, αλλά και σε κάθε πολίτη που τον/τηνενδιαφέρειηκατανόησητων δυνατοτήτων τηςΠεριφερειακής Κοινότητας, της Δια Βίου Μάθησης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του ρόλου της Δικτύωσης για την δημιουργία μιας Κοινότητας Μάθησης και Πρακτικής σε επίπεδο Πόλης. Υποβολήαιτήσεων-εισηγήσεων/εργαστηρίων καιδημοσίευση πρακτικών- Βεβαιώσεις Συμμετοχής Προσοχή! ΝέεςΗμερομηνίες (παράταση υποβολήςεισηγήσεων) Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν για κρίση τις προτάσεις συμμετοχής τους (αναφορικά με εισήγηση ή εργαστήριο) στο συνέδριο(περίληψη250 λέξεων),σχετικέςμετη θεματολογία του. Όλες οι εισηγήσεις, διάρκειας 15 λεπτών και τα επιμορφωτικά σενάρια των εργαστηρίων διάρκειας 90 λεπτών θα αποτελέσουν μέροςτων πρακτικώντουσυνεδρίου και θα φιλοξενηθούν ως δημοσιεύσεις στα επόμενα τεύχη του επιστημονικού περιοδικού (αυστηρά έως 10 σελίδες: Τimes New Roman, μέγεθος χαρακτήρων 12, διάστιχο 1,5). Οι περιλήψεις υποβάλλονται μέχρι 15/03/2016. Στη συνέχεια εξετάζονται από την επιστημονική επιτροπήτου συνεδρίουκαιοιυποψήφιοι εισηγητές ενημερώνονται για την έγκριση της εισήγησής τους έως 10 Απριλίου. Οι ολοκληρωμένες-τελικές εισηγήσεις υποβάλλονται προς δημοσίευση στη συντακτική-επιστημονική επιτροπή αυστηρά μέχρι τις 15 Μαϊου 2016. Αυτές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές συγγραφής που ορίζονται στο δικτυακό χώρο του e-επιστημονικού περιοδικού «ΕκπαίδευσηΕνηλίκωνκαι Πολιτισμόςστην Κοινότητα» http://cretaadulteduc.gr/blog/?page_id=786. Η δημοσίευση θα ακολουθήσει στα τεύχη 18, 19, 20 κλπ του e-επιστημονικού περιοδικού τα οποία θα τρέξουν ως θεματικά τεύχη πριν τη λήξη του 2016.
 • 5. 5 Το σύνολο των συγγραφέων, οι εισηγήσεις ή τα εργαστήρια των οποίων θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου, θα πάρουν την ‘Βεβαίωση ως Εισηγητές’ ή ως ‘Εμψυχωτές Εργαστηρίου του Συνεδρίου’ και, ταυτόχρονα, ‘Βεβαίωση Συμμετοχής στο Συνέδριο’ εφόσον το παρακολουθήσουν στο σύνολό του. Οι λοιποί συμμετέχοντες-επισκέπτες στις εργασίες του Συνεδρίου θα λάβουν ‘Βεβαίωση συμμετοχής στο Συνέδριο’. Συμμετοχή και εγγραφή στο Συνέδριο Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι ελεύθερη, καθώς το ΕΔΕΕΚ και όλοι οι συνδιοργανωτές (αυτοδιοικητικοί-εκπαιδευτικοί-πολιτισμικοίφορείς) κρίνουν απολύτωςαπαραίτητοτο σεβασμό στο δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στη γνώση του συνόλου του πληθυσμού των πολιτών του τόπου. Οι θεματικοί άξονες του Συνεδρίου Οι θεματικές ενότητες ενδέχεται να εμπλουτισθούν ή να τροποποιηθούν, ανάλογα πάντοτε με τις προτάσεις που θα υποβληθούν. Σε γενικές γραμμές φαίνεται να μπορεί να τηρηθεί στοιχειωδώς η ακόλουθη δομή: (Α).Επιστημονικές εισηγήσεις 1. ΒασικέςφιλοσοφικέςαρχέςκαιθεωρητικέςπροσεγγίσειςτηςΔιά Βίου Μάθησης καιτης ΕκπαίδευσηςΕνηλίκων, 2. Περί ΔημοκρατίαςκαιΚοινοτικήςΕνδυνάμωσης, 3. Κοινωνικήκι εκπαιδευτικήπολιτικήσεΑυτοδιοικητικό,ΕθνικόκαιΕυρωπαϊκόεπίπεδο, 4. Εκπαίδευση,κατάρτιση,πιστοποίησηεκπαιδευτών ενηλίκων, 5. Επιμόρφωσητων Εκπαιδευτικώνως πολιτισμικών καικοινωνικών εμψυχωτών (ΕιδικήΑγωγή, Συμβουλευτική,Περιβάλλον-Οικολογία κλπ), 6. Ενδυνάμωση/ΠρόσβασηΕυάλωτωνκοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) (ΠολυπολιτισμικήΕκπαίδευση- άτομα με αναπηρία,ηλικιωμένοι,γυναίκες,νέοικλπ), 7. Κοινωνικήκαινοτομία καικοινωνικήεπιχειρηματικότητα, 8. Άσκησηδεξιοτήτωνκαιανάπτυξητουανθρώπινουδυναμικού, 9. ΣυμμετοχικήΈρευνα Δράσης-ΘεμελιωμένηΘεωρία στην ΕκπαίδευσηΕνηλίκων καιστηΔια Βίου Μάθηση, 10. Νέεςτεχνολογίες-Δίκτυα Μάθησης-Έξυπνες/Πράσινες/Δημιουργικές/ΜανθάνουσεςκλπΠόλεις, 11. Συμμετοχική-ΚριτικήΕκπαίδευση-ΔιαβούλευσηκαιΣυμμετοχικόςΣχεδιασμός, (Β). ΚέντραΔιάΒίου ΜάθησηςΔήμων(ΚΔΒΜ)-ΚέντραΕπαγγελματικήςΚατάρτισης ΠεριφερειακώνΕνοτήτων (ΚΕΚΑΠΕ). Εμπειρίες καιμελέτεςπερίπτωσηςεφαρμογήςδράσεων Δήμων καιΠεριφερειακών Ενοτήτων της Κρήτηςκαιτης Ελλάδας. (Γ).Σχολεία ΔεύτερηςΕυκαιρίαςκαι Παραρτήματάτους. Περιπτωσιακέςμελέτεςδιαχείρισηςεμπειριών-κρίσεων,εφαρμογήςδράσεων-δραστηριοτήτων ως καλώνπρακτικών. (Δ).Πολιτιστικοί και Εκπαιδευτικοίφορείς. Πολιτιστικές υποδομές/αστικόπεριβάλλον Περιπτωσιακέςμελέτεςδιαχείρισηςεμπειριών-κρίσεων,εφαρμογήςδράσεων-δραστηριοτήτων ως καλώνπρακτικών. (Ε) Κατάθεση εμπειριών (εκπαιδευτών, εκπαιδευόμενων και στελεχών) των ανωτέρων δομών. Άλλο(;) Προσθέτετεκαισυμπληρώνετεελεύθερα:… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
 • 6. 6 Το Πρόγραμμα τουΣυνεδρίουθα περιλαμβάνει,εκτόςαπό Εισηγήσεις, ΣτρογγυλάΤραπέζια με διακεκριμένουςεπιστήμονεςκαι Βιωματικά Εργαστήρια (ΕυαισθητοποίησηςμέσωΤέχνης, Διαβούλευσης-ΑνάληψηςΔράσης/ΣυμμετοχικούΣχεδιασμού). Βιωματικά Εργαστήριατύπου (Ι) & τύπου(ΙΙ) Ενδεικτικές κατευθύνσειςεργαστηρίωντύπου(Ι) Στόχος των εργαστηρίων αυτών που θα λειτουργήσουν ως εργαστήρια τέχνης είναι να απελευθερώσουν τη φαντασία και τα συναισθήματα των ατόμων εμπλέκοντάς τα με όλες τους τις αισθήσεις σε μία ολιστική εμπειρία επικοινωνίας και μάθησης. (Ι) 1. ΕργαστήριοΘεάτρουτουκαταπιεσμένου,εκπαιδευτικούδράματος,θεατρικούπαιχνιδιού (Ι) 2 ΕργαστήριοΧορούκαικίνησης, (Ι) 3 Εικαστικόεργαστήριο, (Ι) 4 Μουσικο-θεραπευτικόΕργαστήριο, (Ι) 5 Κινηματογράφος/videoart Προσθέτετεκαισυμπληρώνετεελεύθερα :… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ενδεικτικές κατευθύνσειςεργαστηρίωντύπου(ΙΙ) Στόχοςτων εργαστηρίωναυτών που θα λειτουργήσουν ως ομάδες εργασίας ενεργών πολιτών είναι εστιάζοντας σε προβληματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής (μελέτες περίπτωσης-επίλυση προβλήματος) και μέσω αυτών να πραγματοποιηθεί «ενεργητικός διάλογος-συμμετοχική διαβούλευση-σχεδιασμός» προκειμένου τα άτομα να ασκηθούν στην εν λόγω μέθοδο, ενώ παράλληλα να αναδειχθούν πιθανές σκέψεις και προτάσεις οι οποίες εν συνεχεία μπορούν να προκαλέσουν δυνητικά δράσεις ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των πολιτών στον τόπο. (ΙΙ) 1. Καλλιτεχνικήδημιουργία στηνπόλη-Διασύνδεσητων πολιτιστικών δομών, (ΙΙ) 2. ΕυαίσθητεςΚοινωνικέςΟμάδες-Προσβασιμότητα (τοπικήκοινότητα καιαστικόπεριβάλλονή ΕνσωμάτωσηΕΚΟ στηνΚοινότητα), (ΙΙ) 3. Η προβολήτης«ταυτότητας» τουτόπουμαςστοεσωτερικόκαιστοεξωτερικό(πολιτισμός- τουρισμός), (ΙΙ) 4. Άσκησηστις δεξιότητεςτουερευνητήπουερευνά τοέργοτου Προσθέτετεκαισυμπληρώνετεελεύθερα:… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ΕΠΙΤΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ-ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ  Δημήτρης Ιμπραήμ(ΣυντονιστήςEκστρατείαςGreenpeace,Eλληνικό Τμήμα)  Δρ ΠέτροςΓοuγουλάκης (ΔιαΒίου Μάθηση και ΕκπαιδευτικήΠολιτική, Αναπ.Καθηγητής Παν/μίου Στοκχόλμης-ΠαιδαγωγικόΤμήμα)  Dr Jane Thompson Jane (Artist,AdultEducationResearcher,CommunityEmpowerement, ΝIACE, London)  Δρ. ΓιώργοςΓρόλλιος(Καθηγητής,ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης,ΠΤΔΕ)  Δρ. ΓιώργοςΜπαγάκης(ΕπιμόρφωσηΕκπαιδευτικών, ΚαθηγητήςΠανεπιστήμιο Πελοποννήσου)  Υπ. Δρ. ΔεληγιάννηςΔημήτριος(ΑντιδήμαρχοςΚοινωνικήςΠολιτικήςΔήμουΛαρισαίων, ΕπιστημονικήΈνωση ΕκπαίδευσηςΕνηλίκων)
 • 7. 7  Μαρία Ηλιοπούλου,Ψυχολόγος(Αντιδήμαρχοςγια τοΠαιδίτουΔήμου Αθηναίων,Ανοικτά Σχολεία )  Μαρία Δημοπούλου (M.ed.,ΥπεύθυνηΠεριβαλλοντικήςΑγωγήςΑ΄ΔιεύθυνσηΠ.Ε.Αθηνών, Συντονίστρια ΤοπικούΔικτύουΣχολείων - "Αειφόρα Σχολεία στην Α'Αθήνας")  Δρ. ΔημήτρηςΓερμανός(Καθηγητής,Τμήμα Επιστημών ΠροσχολικήςΑγωγήςκαι Εκπαίδευσης,ΑΠΘ)  ΝίκοςΧρυσόγελος(Χημικός-Περιβαλλοντολόγος,Κοιν/σεπ‘ΑνέμοςΑνανέωσης’)  Δρ. ΑναστάσιοςΕμβαλωτής(ΣυνδικαλιστικήΕκπαίδευση-ΕπιμόρφωσηΕκπαιδευτικών ΙΠΕΜ/ΔΟΕ, Αναπλ.ΚαθηγητήςΠαν/μίουΙωαννίνων)  ΕκπρόσωποςΥπουργείουΠαιδείαςΈρευνας&Θρησκ/των-ΓενικήΓραμματείαΕκπαίδευσης Ενηλίκων/Τμήμα Δια Βίου Μάθησης)  ΝίκοςΠαϊζης, Eρευνητής(Μαθηματικόςερευνητής, ΚοινοτικήΕνδυνάμωση-Συνδικαλιστική ΕκπαίδευσηΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ)  ΓιώργοςMαυρομάτης(ΕιδικόΕπιστημονικόΠροσωπικό-ΚοινωνικόΠολύκεντροΑΔΕΔΥ)  Δρ. ΠαρασκευήΧατζηπαναγιώτου(Δικτύωση Κοινοτήτων,ΑνθρώπινοΔυναμικό-Ευρωπαϊκό ΠανεπιστήμιοΚύπρου)  Δρ. ΕλένηΚατσαρού(ΠανεπιστήμιοΚρήτης-ΣυμμετοχικήΕκπ/κή Έρευνα στην Πράξη- Έρευνα Δράσης)  Δρ. Αμαλία Κωτσάκη(Καθηγήτρια ΣχολήςΑρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠολυτεχνείουΚρήτης, ΕργαστήριοΙστορίαςτηςΘεωρίαςτηςΑρχιτεκτονικής)  Δρ. ΚωνσταντίνοςΟυγγρίνης(Επικ.ΚαθηγητήςΣχολήςΑρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠολυτεχνείουΚρήτης)  ΓαβριήλΚουρής(ΓενικόςΓραμματέαςΔήμουΠλατανιά,Κοινωνικός-ΠολιτικόςΕπιστήμων, B.A.,M.P.Adm)  Δρ. ΕλένηΜωραϊτη (Εκπ/σηΕνηλίκων-ΕπιμόρφωσηΕκπαιδευτικών,Εικαστικός Εθνικού επιμορφωτικούΠρογράμματοςΜΕΛΙΝΑ-ΕκπαίδευσηκαιΠολιτισμός,Πρ.Διδάσκουσα ΑνωτάτηςΣχολήςΚαλώνΤεχνών)  Δρ. Χρύσα Τερεζάκη(Εκπ/σηΕνηλίκων-ΕπιμόρφωσηΕκπαιδευτικών, ΕπιστημονικόΔίκτυο ΕκπαίδευσηςΕνηλίκωνΚρήτης )  Δρ. ΜάρκοςΠεράκης(Ψυχολόγος-Εκπαιδευτήςατόμων καιομάδων)  ΜαριάνθηΛιάπη(MSc,ΕπιστημονικήΣυνεργάτιδα στοΕργαστήριοΜεταβαλλόμενων Ευφυών ΠεριβαλλόντωνΠΚ(TUCTIE Lab), Συντονίστρια τουΠρογράμματος"Εκπαιδότοποι")  Δρ. ΛάκηςΚουρετζής(ΕπίτιμοςΔιδάκτωρ ΠανεπιστημίουΑθηνών στηΘεατρικήΑγωγή)  Αρχιμουσικός ΝίκοςΑθανασόπουλος(MουσικόςΔιευθυντήςτηςChamperSymphony Orchestra(CSO,Eκπαιδευτήςεκπαιδευτών Ενηλίκων)  Δρ. ΤζομπανάκηΚατερίνα (Dance inEducation-CommunityDance Artist) Πληροφορίες Για απορίες ή ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο info@cretaadulteduc.gr (Γραμματεία ΕΔΕΕΚ), καθώς και στους:  Δρ. Χρύσα Τερεζάκη, Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ, Πρόεδρος-Συντονίστρια Α του Συνεδρίου (Tel.: 6972669166, e-mail: xterezaki@gmail.com).  Δρ. Ελένη Κατσαρού, Επικ. Καθηγήτρια Παν/μίου Κρήτης (Τμήμα ΦΚΣ), Αντιπρόεδρος-Συντονίστρια Β του Συνεδρίου (Katsarou@uoc.gr )  Δρ. Κων/νος-Αλκέτας Ουγγρίνης, Επικ. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης (ΑΡΧΜΗΧ), Αντιπρόεδρος- Συντονιστής Β του Συνεδρίου (kugrinis@gmail.com ) Επίσης στους παρακάτω δικτυακούς τόπους: http://cretaadulteduc.gr/blog & https://www.cretaadulteduc.gr, Επιστημονική Ομάδα του Συνεδρίου
 • 8. 8  Κουλαουζίδης Γεώργιος, Καθηγητής Σύμβουλος ΕΑΠ, Γενικός Γραμματέας Δήμου Θέρμης  Κωνσταντίνος-ΑλκέταςOυγγρίνης,Επικ. Καθηγητής, Διευθυντής TUC TIE Lab, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών- Πολυτεχνείο Κρήτης, Συντονιστής Β (Αντιπρόεδρος) Συνεδρίου  Αμαλία Κωτσάκη, Καθηγήτρια ΣΑΜ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πρόεδρος ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ  Γαβριήλ Κουρής, ΓενικόςΓραμματέαςΔήμου Πλατανιά  ΣωτηρούδαςΒασίλειος, ΚαθηγητήςΠληροφορικής,ΠΕ19 Πληροφορική,ΕκπαίδευσηΕνηλίκων  Αθηνά Ντούλια, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, PhD), Σχολική Σύμβουλος Χανίων  Ιωάννα Ραμουτσάκη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Χανίων  Βασίλειος Σωτηρούδας, Καθηγητής Πληροφορικής, ΠΕ19 Πληροφορική, Εκπαίδευση Ενηλίκων  Λεωνίδας Μανωλικάκης, Σκηνοθέτης, Υπεύθυνος Πολιτισμού ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ  Κωνσταντίνα Σδραβοπούλου, Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc in Manufacturing: Management and Technology, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων  Αντώνης Λενακάκης, Επίκουρος Καθηγητής Θεατρικής Τέχνης και Αγωγής, Θεατροπαιδαγωγική, Παιχνίδι και εκπαίδευση/επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  Χρύσα Τερεζάκη, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, MSc, PhD στην Εκπαίδευση Ενηλίκων), Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ  Ευαγγελία Κατέρη, Ψυχολόγος (MSc, PhD),  Μάρκος Περάκης (Ψυχολόγος PhD, Εκπαιδευτής ατόμων και ομάδων)  Ασπασία Βασιλάκη, Νηπιαγωγός (MSc)  Εμμανουήλ Κουναλάκης, Εκπαιδευτικός (MSc)  Μαρία Μιχαήλ, Eκπαιδευτικός (ΠΕ70, MSc), «Ψυχολογία-Συμβουλευτική»  Ελένη Χαλιούλια, (ΠΕ 09, MED), Οικονομολόγος, Εκπαίδευση Ενηλίκων  Σταματία Χαλιούλια (ΠΕ20, MED), Πληροφορικής, Εκπαίδευση Ενηλίκων  Ειρήνη Σπανάκη, Εκπαιδευτικός (ΠΕ60, PhD)  Μαριάνθη Λιάπη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός (MSc, υπ. Δρ), Συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Mεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης  Άννα Τσίγκου, Σπουδές στην Εκπαίδευση (MSc), /Εκπ-ση Ενηλίκων-ΕΑΠ (Msc), Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου ΕΔΕΕΚ  Αθανάσιος Κατσαγκόλης, Eκπαιδευτικός (ΠΕ11, PhD) MSc στα «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων». Σχολικός Σύμβουλος Ηρακλείου & Λασιθίου,  Ευγενία Θεοδότου, Εκπαιδευτικός (ΠΕ60, MSc, PhD candidate στο ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ)  Παναγιώτης Σημαντηράκης, Οικονομολόγος, Αντιπεριφερειάρχης ΔΒΜΠεριφέρειας Κρήτης  Κωσταντίνος Φλουρής, Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Περιφέρεια Κρήτης  Τσάφος Βασίλης, Επικ. Καθηγητής ΤΕΑΠΗ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Κατσαρού Ελένη, Επικ. Καθηγήτρια ΦΚΣ, Παν/μιο Κρήτης Οργανωτική Ομάδα του Συνεδρίου Συντονιστές του Συνεδρίου  Δρ. Τερεζάκη Χρύσα, Εκπαιδευτικός (Msc, PhD στην Εκπαίδευση Ενηλίκων-ΕΑΠ), Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ, Συντονίστρια Α (Πρόεδρος) Συνεδρίου  Δρ. Oυγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας, Επικ. Καθηγητής, Διευθυντής TUC TIE Lab, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών-Πολυτεχνείο Κρήτης, Συντονιστής Β (Αντιπρόεδρος) Συνεδρίου  Δρ. Κατσαρού Ελένη, Επικ. Καθηγήτρια ΦΚΣ, Παν/μιο Κρήτης, Συντονίστρια Β (Αντιπρόεδρος) Συνεδρίου Επίτιμα Μέλη  Αρναουτάκης Σταύρος, Περιφερειάρχης Κρήτης
 • 9. 9  Βουλγαράκης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων  Σημαντηράκης Παναγιώτης, Οικονομολόγος, Αντιπεριφερειάρχη ΔΒΜΠεριφέρειας Κρήτης  Ζομπανάκη Κατερίνα, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαίδευσης-Δια Βίου Μάθησης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων  Βάμβουκας Αναστάσιος, Δήμαρχος Χανίων  Περράκη Βαρβάρα, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Χανίων  Μαλανδράκης Γιάννης, Δήμαρχος Πλατανιά Χανίων  Κουκιανάκης Χαράλαμπος, Δήμαρχος Αποκορώνου Χανίων  Σταθάκης Θόδωρος, Δήμαρχος Κισάμου Χανίων  Αμαλία Κωτσάκη, Καθηγήτρια ΣΑΜ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πρόεδρος ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ  Γαβριήλ Κουρής, Γενικός Γραμματέας Δήμου Πλατανιά  Ζώτου Σούλα, ΠνευματικόΚέντροΧανίων  Oυγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας,Επικ.Καθηγητής, Διευθυντής TUC TIE Lab, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών- Πολυτεχνείο Κρήτης, Συντονιστής Β (Αντιπρόεδρος) Συνεδρίου  Μηλιαράκης Μανόλης, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων  Ζερβάκης Στέλιος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων Μέλη  Φλουρής Κωσταντίνος, Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Περιφέρεια Κρήτης  Λιάπη Μαριάνθη (MSc), Επιστημονική Συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης  Κουσκουρίδα Φραγκούλα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Διευθύντρια 5ου Δ. Σχ Αλικαρνασού  Λάμπουρα Βαρβάρα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Δ.Σχ. Μύρτου Λασιθίου  Δαβράδου Άννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 1Ο Δ. Σχ Μουρνιών, Μέλος Συντονιστικού Λέσχης Ανάγνωσης «Ταξιδευτές στο Φως»-ΕΔΕΕΚ,  Βαρβαντάκη Ελπίδα, Εκπαιδευτικός, (ΠΕ60. Υπ., Msc, 1ο Νηπ/γείο Μουρνιών)  Σταμπολάκη Βάνια, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, Δ. Σχ Αγ. Μαρίνας)  Βόλτσου Σοφία, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, 13ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων)  Παπαδαντωνάκη Ευτυχία, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, 13ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων)  Μυλωνάκη Παρασκευή, Εκπαιδευτικός (ΠΕ05, Msc, 13ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων)  ΜαστοράκηΈλενα, Εκπαιδευτικός(ΠΕ70,Δημοτικό ΣχολείοΝαυστάθμου)  Ρωμανιάς Γιάννης, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, Δημοτικό Σχολείο Ναυστάθμου)  Τσαλαπάκης Αντώνης, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, 1Ο Δ. Σχ Κισάμου)  Σκαράκη Γιάννα, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, Δ. Σχ Αγ. Μαρίνας)  Παπαδομαρκετάκη Ευγενία, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, Msc)  Θεοφάνους Ειρήνη, Εκπαιδευτικός (Μουσικής, Μουσικό Σχολείο Β/θμια Εκπ/ση)  ΜπουντρογιάννηΧριστοφία, Εκπαιδευτικός(ΠΕ70, 13ο Δημοτικό ΣχολείοΧανίων, ΜέλοςΣυντονιστικού Λέσχης Ανάγνωσης «Ταξιδευτές στο Φως»-ΕΔΕΕΚ)  Τερεζάκη Χρύσα, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70, 13ο Δημοτικό Σχολείο Χανίω, PhD, Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ)  Μανωλικάκης Λεωνίδας, Σκηνοθέτης, Υπεύθυνος Πολιτισμού ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ  Μαχαιράς Περικλής, Εκπαιδευτικός, Επιμορφωτής εκπαιδευτικών Μηχανικών και εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών στο Π.Ε.Κ. Κρήτης, Διευθυντής Γυμνασίου Βάμου  Ραμουτσάκη Ιωάννα, Εκπαιδευτικός (PhD)-Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Χανίων  Τσίγκου Άννα, Σπουδές στην Εκπαίδευση/Εκπ-ση Ενηλίκων-ΕΑΠ (Msc), Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου ΕΔΕΕΚ
 • 10. 10  Μαρκουλάκη Ρία, Μουσειοπαιδαγωγός, Ίδρυμα Ερευνών -Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος»  Μιχαήλ Μαρία, Εκπαιδευτικός, (Msc), Διευθύντρια Δ. Σχ. Παζινού, Μέλος Συντονιστικού Συμβουλίου ΕΔΕΕΚ,  Σπανάκη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός (PHD) 1/Θ Νηπ/γείο Σκαλάντου Ηρακλείου,  Χαριστού Στυλιανή, Εκπαιδευτικός, (Msc), Διευθύντρια Δ. Σχ. Καλυβών,  Παγωνίδης Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός, 4o Δημοτικό Σχολείο Χανίων,  Ντούλια Αθηνά, Εκπαιδευτικός (PhD), Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπ/σης Ν. Χανίων  Ευαγγελία Γκένιου, Εκπαιδευτικός (ΠΕ 70, MSc)  Γιαννουλάκη Αθηνά,Προϊσταμένη στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων,  Χαλιούλια Σταματία, (ΠΕ 20, MED), Πληροφορικής, Εκπαίδευση Ενηλίκων  Χαλιούλια Ελένη, (ΠΕ 09, MED), Οικονομολόγος, Εκπαίδευση Ενηλίκων