Se ha denunciado esta presentación.

Projecte teaming líders mediadors i mediadores

0

Compartir

Cargando en…3
×
1 de 19
1 de 19

Projecte teaming líders mediadors i mediadores

0

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Un projecte teaming destinat a formar aquells líders naturals que no compten dels suficients recursos econòmics.

Aporta 1€ al mes al teu candidat o candidata.

Un projecte teaming destinat a formar aquells líders naturals que no compten dels suficients recursos econòmics.

Aporta 1€ al mes al teu candidat o candidata.

Más Contenido Relacionado

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

Projecte teaming líders mediadors i mediadores

 1. 1. Líders Mediadors i Mediadores Projecte de Formació en Resolució i Gestió de Conflictes i Mediació Comunitària per a persones proactives socialment i amb menys oportunitats. Xavier Pastor i Eduard Carrera, director i coordinador del Diploma de Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària de la UdG
 2. 2. Justificació • Aquest projecte neix de l’emprenedoria de docents, exalumnes i col·laboradors del Diploma de Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària de la Universitat de Girona, primer i única formació especialitzada a Catalunya en el tractament de la conflictivitat pública i comunitària. • Aquestes persones han copsat la importància de disposar de competències per a la gestió de conflictes públics amb èxit, sobretot d’unes actituds positives i pacifiques orientades a la resolució dels conflictes. • En les nostres comunitats hi ha persones amb aquest actituds i proactives socialment, però que no disposen dels recursos econòmics necessaris per accedir a la formació i assolir compètències de la resolució de conflictes i de la mediació, malgrat desenvolupen orientativament aquesta activitat en el dia a dia. • Per aquests motius, sorgeix el projecte Líders mediadors i mediadores. 2
 3. 3. Resum del projecte "Líders mediadors i mediadores " és un projecte que té com a finalitat facilitar l'accés a la formació en Prevenció, Gestió i Resolució de Conflictes Públics i Comunitaris que ofereix la Universitat de Girona, a partir del programa de postgrau i cursos, a persones amb menys recursos i oportunitats, proactives socialment, amb actituds positives i dialogants per tal que desenvolupin l’activitat mediadora i pacificadora en les seves comunitats amb èxit. L’accés a aquest formació es facilitat a través d’un programa de Teaming –microdonacions online- , a aquestes persones perquè apliquin els coneixements obtinguts i transformin les situacions de conflicte que viuen les seves comunitats en oportunitats pel canvi col·lectiu, de millora personal i d’integració i benestar social. 3
 4. 4. Objectius del projecte 1. Actuar en favor de les persones amb menys recursos i oportunitats proactives socialment en la gestió i resolució de conflictes amb la finalitat d'ajudar a explotar plenament el seu potencial i facilitar la convivència i el desenvolupament col·lectiu de les seves comunitats. 2. Trobar persones, teamers (donants) –persones i organitzacions que fan una aportació i que formen part del grup de promotors- , que aportin una microdonació d’1 € mensual per tal que els candidats seleccionats puguin accedir a la formació del programa de postgrau i de cursos -mòduls- de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària de la UdG. 3. En relació a la formació especialitzada que obtindran els alumnes per mitjà del postgrau i dels cursos: a. Oferir unes competències teòriques i pràctiques per a l'abordatge, tractament i intervenció de conflictes públics, socials, comunitaris, col·lectius de qualitat per a ser aplicada posteriorment per part dels candidats en la gestió, resolució i prevenció de conflictes en les seves comunitats, afavorint la convivència i el benestar. b. Capacitar per a la intervenció professional als conflictes comunitaris i de l'espai públic. c. Assolir les competències per detectar, gestionar i resoldre conflictes a l'espai comunitari, la xarxa de Serveis Públics, el treball en equip d'Institucions i organitzacions i la coordinació de projectes i de bones pràctiques. d. Disposar de pautes i criteris per a l'elaboració de projectes de mediació comunitària i de bones pràctiques per a la gestió del conflicte comunitari i públic i per a la seva avaluació. 4
 5. 5. Beneficiaris • Els beneficiaris d'aquest projecte son: – Com a beneficiaris directes, aquelles persones seleccionades per realitzar aquesta formació i que han obtingut per part dels teamers els diners suficients – microdonacions mensuals- per satisfer la matrícula del postgrau o dels cursos-mòduls oberts. – Com a beneficiaris indirectes, les comunitats a les quals pertanyen els candidats seleccionats i que aplicaran en posterioritat els coneixements assolits amb la formació. 5
 6. 6. Com finançarem la formació? • Cadascun dels candidats seleccionats podran optar a rebre mircrodonacions online d’1 € mensual per part de les persones de l’equip, els teamers (donants), i que els permetrà satisfer la matrícula del postgrau o dels cursos- mòduls oberts. 6
 7. 7. Teaming • Les microdonacions es realitzaran a través del sistema teaming. • Teaming és una iniciativa solidària que va néixer l'any 1998 i on distintes persones formen part d’equips, teamers, que per mitjà de les seves microdonacions d'1 euro mensual ajuden al desenvolupament i realització d’una causa social. • Així, un dels principals objectius de Teaming Online és ajudar les persones que realment ho necessiten i la aportació individual d’altres persones, teamers (donants), és clau per aconseguir-ho. • Per poder fer efectives les aportacions i desenvolupar les causes socials es crea el sistema online del Teaming. 7
 8. 8. Com funciona Teaming online? • Primer, es crea un grup de persones que aporten un 1 euro per una causa social-projecte. • En aquest cas, la causa-projecte són totes les persones candidates seleccionades per a rebre el finançament dels teamers (donants) de manera que els permeti accedir a la formació especialitzada de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària. • Cada teamer (donant) explicitarà la seva donació per a una o un candidat. Cada teamer comunicarà en el fòrum per a qui és la donació d’1 euro mensual. • El candidat acumularà els diners fins poder matricular-se al Diploma de Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació comunitària o en el seu defecte en algun dels mòduls del Postgrau que s’obren com a cursos. Això permetrà a aquest candidats anar efectuant la formació del Diploma a poc a poc i continuar rebent les donacions dels seus teamers. • Els candidats que esdevinguin alumnes informaran i explicaran els seus avanços formatius i les aplicacions que fan en la resolució, gestió i/o prevenció de conflictes a través d’un blog. 8
 9. 9. Diploma de Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària • El Diploma de Postgrau en Resolució de Conflictes Públics i en Mediació Comunitària (Semipresencial) de la Universitat de Girona és el primer i encara únic postgrau dedicat exclusivament al tractament de la conflictivitat públic. • Fins avui s’han efectuat 7 edicions consecutiva i ininterrompudament. • Compte amb la col·laboracions de distintes institucions públiques, organitzacions privades i entitats del tercer sector. • Aquest diploma consta de 750 hores i suposa l’obtenció de 30 crèdits ECTS. Durant l’any també es donen 4 mòduls com a cursos oberts, oferint més possibilitats de formació. • Des de l’equip de direcció, col·laboradors docents i gestió acadèmica es fa un seguiment personalitzat de l’alumne per tal d’ajudar-lo a assolir els coneixements del postgrau, aplicar les competències i millorar la seva carrera professional. • A més de les activitats que les alumnes han de fer per a cada tema, també han d’elaborar un projecte pràctic i aplicat o unes pràctiques en una institució i/o organització de 80 hores. • Els candidats del teaming es comprometen a fer un projecte o unes pràctiques que benefici a la seva comunitat i als seus conciutadans. 9
 10. 10. Cerca de candidats i difusió • Es realitzaran 2 accions bàsiques: 1. Contactes amb responsables municipals per a presentar el projecte i copsar les persones que poden ser candidat a rebre donacions particulars per accedir a la formació. 2. Difusió per internet i les xarxes socials del projecte de Teaming a exalumnes i col·laboradors del postgrau: institucions, organitzacions i entitats per a sumar donants particulars i a la recerca d’altres candidats que compleixin els requisits. 10
 11. 11. Contacte amb les diferents comunitats • Inicialment es planteja el projecte a municipis bàsicament gironins per la relació i els acords amb el Diploma de Postgrau, per exemple, a nivell de convenis de pràctiques. Aquests municipis són: – Ripoll, Torroella de Montgrí, Salt, Olot, Figueres, Girona, Besalú, Banyoles, La Bisbal d’Empordà, Santa Cristina. • S’obriran els contactes i les presentacions a altres muncipis que manifestin interès pel projecte i per implementar les accions de difusió del projecte. • Els municipis que participin del projecte es comprometen a copsar candidats que compleixin els requisits, i a difondre el projecte. 11
 12. 12. Internet: Grup de donants i projecte amb candidats • Al web del Teaming consta un grup, líders mediadors i mediadores format per teamers (donants) que són les persones que promouen amb les seves donacions el projecte: persones proactives socialment amb actituds dialogants i conciliadores puguin accedir a una formació especialitzada en Resolució de Conflictes i Mediació Comunitària de la UdG. • Aquestes persones se sumen aportant 1 euro al mes del seu compte corrent per tal que un dels candidats o candidates puguin accedir a la formació. El sistema garanteix una donació de forma segura, automàtica, transparent i sense comissions. • En el fòrum (espai de comunicació) del grup i del projecte, el donant explicitarà per a qui són els seus euros mensuals. Es tracta de potenciar que amics i amigues, familiars, veïns i veïnes, ciutadans facin la microdonació i que el candidat o candidata pugui formar-se, revertint els seus coneixements obtinguts en favor de la comunitat i del seu futur professional. • És important fer difusió i xarxa del projecte i del candidat a qui amb l’objectiu d’aconseguir entre els membres de la comunitat nous donants. • Els candidats sel·leccionats seran presentats a la plataforma, amb un breu currículum acadèmic i social i una breu descripció de les seves motivacions per tal de rebre les aportacions. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. Procés de funcionament del grup i del projecte Contacte amb Matriculació les de diferents l’alumne comunitats Publicació del Selecció dels perfil dels candidats en candidats al funció dels web de criteris teaming Publicació en la Seguiment la plataforma de on-line del l’alumne Teaming: Grup i projecte 15
 16. 16. Criteris de sel·lecció dels candidats en funció dels criteris Requisits • Homes, dones, joves, majors d’edat. personals • Amb recursos econòmics insuficients ordinaris que no li permetin fer front al pagament d’una matrícula en sol pagament o de forma fraccionada (en situació d’atur ,empleats en condicions precàries etc. ). Actituds i • Alta disponibilitat per a l’aprenentatge. aptituds • Dialogant, empatic, resolutiu, pacient, capacitat d’organització. • Involucrats socialment i que puguin acreditar desenvolupar un rol facilitador, mediador o dinamitzador en activitats col·lectives, espais públics o vinculats a entitats no lucratives (AMPA; entitats socials, esportives, culturals, ambientals, de Voluntariat etc.). Coneixements • Preferentment amb formació universitària (les persones que no en tinguin, rebran al finalitzar la formació un certificat d’aprofitament de la Universitat). • Capaços de llegir i escriure en llengua catalana o en castellà. • Usuari de programari bàsic de textos a l’ordinador. • Capaç de navegar per internet i desenvolupar-se en entorn online. 16
 17. 17. Publicació del perfil dels candidats • En funció del requisits establerts, els candidats han de fer arribar al correu electrònic: info@resoluciodeconflictes.org – Un breu currículum (1/2 pàgina) amb els aspectes acadèmics, laborals i socials més importants i que acrediti o doni fe que es reuneixen els criteris de sel·lecció esmentats. És molt important fer consta la situació laboral actual. – Una breu descripció de les motivacions per les quals vol accedir a aquest programa com a receptor de les donacions. 17
 18. 18. Matriculació i seguiment • En funció dels fons recaptats (nombre de donants), es procedirà a matricular a l’alumne en el Diploma de Postgrau o en el seu defecte en algun dels mòduls oberts com a cursos del postgrau. • S'establirà un sistema de seguiment amb l’alumne, per tal de: – Ajudar a assolir els nivells alts de competències. – Minimitzar els problemes que puguin sorgir en el període formatiu. – Informar i comunicar, per mitjà d’un blog, els avenços de l’alumne als seus teamers, explicant els coneixements adquirits i les idees o projectes que poden revertir en positiu a favor del benestar i la convivència en la seva comunitat. 18
 19. 19. Durada i criteris de la donació • S’establirà una durada màxima per a les donacions dels candidats de 24 mesos. • Durant aquests 24 mesos, els candidats o candidates podran recollir el màxim de donacions que els permeti accedir a la formació de postgrau o bé als mòduls oberts com a cursos. • Un cop satisfeta la matrícula del postgrau, el candidat ja no podrà obtenir més donacions, sempre i quan no es publiciti una nova formació especialitzada que no es contempli dins del postgrau. • Els candidats que en el seu defecte no puguin optar per satisfer la matrícula del postgrau, però si a algun dels cursos, podrà continuar rebent donacions per realitzar altres mòduls del postgrau i per al postgrau. • Si durant el període de 24 mesos, un candidat o candidata no obté sufients recursos per fer el postgrau o algun mòdul, els teamers decidiran a quin altra candidat o candidats es volen atorgar les donacions. 19

×