Publicidad

Sähköisiä työtapoja historian ja yhteiskuntaopin opetukseen Phyol koulutus 2015

Teacher, educational writer, trainer & consultant en Ideaoppi
29 de Jan de 2015
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Similar a Sähköisiä työtapoja historian ja yhteiskuntaopin opetukseen Phyol koulutus 2015 (20)

Publicidad

Sähköisiä työtapoja historian ja yhteiskuntaopin opetukseen Phyol koulutus 2015

 1. Sähköisiä oppimiseen ja arviointiin PHYOL 29.1.2015 Sähköposti: eenariina@ideaoppi.fi Blogi: www.ideaoppi.fi Twitter: @eenariina Slideshare.net/eenariinahamalainen
 2. TVT & hi/yh-opetus ne yhteen soppii • Pieni oma empiirinen kokemus: 95% oppilaista kertoo oppineensa paremmin kurssilla, jossa keskiössä oli oma tekeminen ja tuottaminen – sähköisten työtapojen avulla jakaminen muille on helppoa • Sähköiset työtavat palvelevat OPS:n taitotavoitteita • Verkossa valtava määrä motivoivaa, innostavaa, havainnollista materiaalia – verkostoidu, saa ja jaa vinkkejä esim. Facebookin TVT historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa –ryhmässä! – tärkeintä kuitenkin oppilaan oma toiminta oppimisensa eteen – tässä tvt on loistava apu!
 3. Pari sanaa arvioinnista • Sähköiset menetelmät mahdollistavat arvioinnin laajentamisen loppukokeesta koko kurssin kattavaksi – lähtökohtana oppimisen prosessi – kun käytetään oppilaslähtöisiä menetelmiä ja oppilaat tuottavat materiaalia pitkin kurssia, on reilua, että myös se on arvioinnin kohteena – kokeilkaa vaikka kokeetonta jaksoa  – myös vertaisarviointi helpompaa sähköisesti
 4. Esimerkkejä sähköisestä arvioinnista: • Sähköinen portfolio (esim. Google Drivessa, Evernotessa, Pedanetissa, omalla koneella > lopuksi palautus pdf-muodossa…) • Sähköinen oppimispäiväkirja • Sähköinen koe (lunttaa luvalla tai perinteinen) • Sähköpostipalautus (tehtävien jako valkokankaalla tai tikulla) • Palautus oppimisympäristössä (Moodle, Pedanet, Edmodo, GAFE…) • Palautus pilvipalvelussa • Abitti
 5. Itse tekemään! • Koulutuksen rakenne – Ensimmäiset kaksi tuntia tehdään oppilaan roolissa hi/yh-kurssin sähköisiä tehtäviä ja kokeillaan erilaisia työtapoja – Viimeisen tunnin aikana tuotetaan opettajana jokin tehtävä/työtapa/testi verkkoon
 6. Motivointi • Tietovisa keskiajan Suomesta • Mene osoitteeseen kahoot.it • Syötä nimesi ja odota testin alkamista
 7. Johdatus Suomen historiaan • Keksikää ryhmissä viisi merkittävää ilmiötä/asiaa/tapahtumaa Suomen historiassa ja kirjoittakaa ne osoitteeseen • https://todaysmeet.com/phyol • Pohtikaa sitten ryhmissää biisejä, jotka liittyvät jollain tavalla Suomen historiaan. Etsikää, löytyisikö biisistä video, tallenne tai sanat netistä. Lisätkää linkki videoon tai laulun sanat + SEKÄ OMA PERUSTELUNNE VALINNALLE osoitteeseen – http://padlet.com/Eena/phyol
 8. Verkkokeskustelut ja -väittelyt • Kirjalliseen keskusteluun / väittelyyn on helppo palata myöhemmin • Pienryhmät, ihanne noin 4 henkilöä • Valmiiksi annetut roolit tuovat oman lisän tehtävään • Opettaa opiskeltavan aiheen lisäksi eläytymistä, kirjallista ilmaisua, verkkokeskusteluetikettiä…
 9. Verkkokeskustelu • Keskusteluharjoitus, jonka tavoitteena on tutustua 1800-luvun suuriin aatteisiin: liberalismiin, konservatismiin, nationalismiin ja sosialismiin. TÄSSÄ HARJOITUKSESSA KUVITELLAAN, ETTÄ ELÄMME VUOTTA 1850! • Etsi tietoa ja ota selvää kaikista näistä aatteista. Voit käyttää apuna oppikirjaa sekä hakea lisäksi vapaasti tietoa verkosta. Muista 1800-luvun konteksti. eli meitä kiinnostaa, mitä nämä aatteet olivat 1800-luvulla, ei esim. nykypäivänä :) • Osallistu sitten opettajan sinulle määräämään ryhmän keskusteluun OPETTAJAN SINULLE ANTAMAN ROOLIN NÄKÖKULMASTA. ÄLÄ PALJASTA ROOLIASI SUORAAN MUILLE, VAAN MUIDEN TEHTÄVÄNÄ ON ARVATA SE SUHTAUTUMISTAVASTASI. Keskustelkaa ensin jonkun aikaa ja alkakaa sitten arvailla toistenne rooleja. Perustelkaa, miksi arvelette toisen edustavan jotakin asennetta. • Osoite keskusteluun ja oma roolisi on opettajan sinulle jakamassa lapussa
 10. Välipala: muista videot! • Videoiden teko on mainio lisä hi/yh-opetukseen • Välineeksi riittää useimmiten älypuhelin • Haastattelut: – esim. vaalien alla – elämäntavan muutoksesta perheessä – tuovat ”oikeaa elämää” kouluun > historialle kasvot • Opetusvideot: esim. Morfo ja Explain Everything • Oppilaiden Morfolla ja iMoviella tekemä video Kaarle XII:sta
 11. Yksilöllisen oppimisen polku • Pekka Peura on kehittänyt yksilöllisen oppimisen mallia • Ideana eteneminen omaan tahtiin: lahjakkaille mahdollisuus syventyä, heikoimmille enemmän henkilökohtaista tukea – Itsearviointi tärkeää • Kurssellaini esim. 1/3 tai puolet opiskellaan yksilöllisen oppimisen mallin mukaan • Tvt mahdollistaa monipuoliset yksilölliset polut • Oppilaat keräävät kaiken polulla tuottamansa materiaalin omaan portfolioonsa
 12. Poluilla olen hyödyntänyt seuraavia sähköisiä välineitä • Sähköiset käsitekartat (välineenä esim. Popplet, bubbl.us, Notability) • Sähköiset testit kuten Socrative (monivalintoja) ja Quizlet (käsitekortteja) • Verkkokeskustelu tai –väittely • Videot (verkosta haetut tai itse tekemäni, välineenä Canva + Explain Everything) • Google Drive (open materiaalin jakamiseen +oppilaiden portfolion pohjana) • Polut on tehty Canvalla + linkit upotettu Thinglinkillä
 13. Pari esimerkkiä yksilöllisen oppimisen poluista • Yhteiskuntaopin 1. kurssilla: – http://urly.fi/lMg • Historian 2. kurssilta: – http://urly.fi/jME • Tutustukaa polkuihin, tehkää testejä, kokeilkaa Quizlettia, katsokaa videoita…Poimi parhaat ideat talteen!
 14. Sitten tuotetaan itse • Suunnittele jokin tehtävä/materiaali/testi, esimerkiksi: • monivalintatesti Socrativella • käsitekarttatehtävä • Quizlet-kortteja • videotehtävä • posteritehtävä Padletiin • kahoot-testi • chat-tehtävä Todaysmeettiin • ohjeita löydät täältä: http://urly.fi/k7l
Publicidad