Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

El vídeo

1.412 visualizaciones

Publicado el

Aspectes tècnics referits al vídeo i els seus formats de compressió.
Informació extreta del curs Dinamitzador de les TIC.

 • Sé el primero en comentar

El vídeo

 1. 1. Multimèdia UNITAT 3 - El Vídeo R. Catrisse, B. de Vicente
 2. 2. El Vídeo Digital <ul><li>Senyores i senyors, EL VIDEO </li></ul>
 3. 3. El Vídeo Digital <ul><li>Conceptes bàsics </li></ul><ul><ul><li>Fins no fa massa, el vídeo tradicional era analògic i per tant es complien les dos premisses següents: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El vídeo digital es pot definir com la representació digital del senyal de vídeo analògic. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La digitalització pot realitzar-se en les diverses fases del procés de producció: l’enregistrament, l’edició i la difusió. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ara, el vídeo analògic conviu, mentre va morint, amb el vídeo digital </li></ul></ul>
 4. 4. El Vídeo Digital <ul><li>Que cal tenir en compte? </li></ul><ul><ul><li>Velocitat de bits </li></ul></ul><ul><ul><li>La dimensió de la pantalla </li></ul></ul><ul><ul><li>Relació d’aspecte </li></ul></ul><ul><ul><li>Fotogrames per segon </li></ul></ul><ul><ul><li>El tamany de l’arxiu </li></ul></ul><ul><ul><li>La compressió </li></ul></ul><ul><ul><li>El format del vídeo </li></ul></ul>
 5. 5. El Vídeo Digital <ul><li>La velocitat de bits </li></ul><ul><ul><li>De la mateixa manera que mediem el caudal de bits en el so, ho fem també amb el vídeo </li></ul></ul><ul><ul><li>Parlem de Mbps , en lloc de Kbps de l’audio </li></ul></ul>
 6. 6. El Vídeo Digital <ul><li>La dimensió de la pantalla </li></ul><ul><ul><li>És la mida horitzontal i vertical de cada imatge en el vídeo, normalment expressada en píxels </li></ul></ul><ul><ul><li>La mida estàndard d’una pel·lícula de DVD és de 720x576 píxels </li></ul></ul>
 7. 7. El Vídeo Digital <ul><li>Relació d’aspecte </li></ul><ul><ul><li>En diem de la relació que hi ha entre l’amplada i l’alçada de les imatges del vídeo. </li></ul></ul><ul><ul><li>En tenim dues de genèriques: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>4:3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>16:9 </li></ul></ul></ul>
 8. 8. El Vídeo Digital <ul><li>Fotogrames per segon </li></ul><ul><ul><li>Si tenim en compte que el vídeo és una successió de diferents imatges fixes </li></ul></ul><ul><ul><li>És el nombre d’imatges que composen un segon del nostre vídeo </li></ul></ul><ul><ul><li>El nombre estàndard de FPS d’un vídeo és de 25 FPS </li></ul></ul>
 9. 9. El Vídeo Digital <ul><li>Tamany de l’arxiu </li></ul><ul><ul><li>El principal problema del vídeo sobre ordinador és la immensa quantitat d’informació que cal memoritzar. Cal més d’1Mb per a memoritzar una sol frame (imatge de 768x576 píxels). </li></ul></ul><ul><ul><li>Es necessiten de 25 a 50 Mb per un sol segon de vídeo (30s = 1 Gb). </li></ul></ul><ul><ul><li>Els processadors han de ser capaços de fer passar imatges amb molt informació a 1/25 de segon. </li></ul></ul>
 10. 10. El Vídeo Digital <ul><li>Formats de compressió </li></ul><ul><ul><li>Existeix actualment una profusió de formats i estàndards de vídeo digital. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cal distingir entre els formats d’enregistrament que impliquen una nova generació de càmeres i de suports (digitals), dels d’edició i difusió. En el món de la informàtica personal us podeu trobar, entre d’altres, els següents formats... </li></ul></ul>
 11. 11. El Vídeo Digital <ul><li>Formats de compressió </li></ul><ul><ul><li>Vídeo for Windows </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Creat per Microsoft (1992) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La cadència d’imatges és en funció del maquinari. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els fitxers s’anomenen Movies i tenen extensió AVI (Audio Vídeo Interlaced) . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Quicktime </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Es un sistema de compressió creat per Apple (1991) per a Mac. També hi ha una versió per a windows. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els fitxers s’anomenen Movies i tenen extensió MOV . </li></ul></ul></ul>
 12. 12. El Vídeo Digital <ul><li>Formats de compressió </li></ul><ul><ul><li>MPEG-1 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Establert el 1992, MPEG-1 (Moving Picture Expert Group) està pensat com a distribució de vídeo sobre diferents suports informàtics: CD-ROM, Internet… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Té una qualitat semblant al VHS (358x255 amb 16 milions de color, 1.5 Mbits/s) </li></ul></ul></ul>
 13. 13. El Vídeo Digital <ul><li>Formats de compressió </li></ul><ul><ul><li>MPEG- 2 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Format superior al MPEG-1 amb una resolució PAL (720x485) i pensat per a la Televisió Digital. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Es el format amb que emeten les diferents plataformes digitals de satèl·lit i el cable. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>També utilitzat en els DVD. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>MPEG- 4 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Amb un format i una resolució baixa per a facilitar la seva transmissió, està ideat per a vídeo-conferències i Internet, bàsicament. </li></ul></ul></ul>
 14. 14. El Vídeo Digital <ul><li>Format de Vídeo </li></ul><ul><ul><li>DVD - Digital Versàtil Disc </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Podem parlar molta estona sobre els DVD però a nivell usuari bàsic direm el que considerem més important com és… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Resolució de pantalla 720 x 576 a 25 Frames </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Compressió MPEG-2 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>És possible emmagatzemar-hi més de 4 hores de vídeo </li></ul></ul></ul></ul>
 15. 15. El Vídeo Digital <ul><li>Format de Vídeo digital </li></ul><ul><ul><li>VCD - Vídeo CD </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Podem emmagatzemar-hi 74 minuts de vídeo per CDR74. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Es realitza amb Mpeg1 a una resolució de pantalla de 352 x 288, 25 Frames per Segon i amb resolucions constants de 1.150 Kbs pel vídeo i de 224 Kbs a 44.100 Hz pel àudio. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La gran majoria de reproductors de DVD del mercat soportan VideoCD </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La gran majoria de reproductors de DVD del mercat soportan VideoCD </li></ul></ul></ul>
 16. 16. El Vídeo Digital <ul><li>Format de Vídeo </li></ul><ul><ul><li>SVCD - Super VideoCD </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El SVCD va ser creat per un consorci de grans empreses com Sony, Philips i Matsushita amb la intenció de superar la qualitat del VideoCD. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S'emmagatzemen uns 30 minuts de vídeo per CDR74. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Es realitza amb Mpeg2 a una resolució de pantalla de 480x576, 25 Frames per Segon. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>És possible escollir entre resolucions fixes de vídeo i àudio (uns 2.550 kbs ) i variables (entre 2.350 i 2.550 kbs). Per àudio es realitza a 44.100 kHZ o 48.000 kHZ. </li></ul></ul></ul>
 17. 17. El Vídeo Digital <ul><li>Format de Vídeo </li></ul><ul><ul><li>CVCD - Compressed VideoCD </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>És un format nascut a Internet, creat per una comunitat de persones amb semblants aficions cinèfiles que busca la màxima qualitat en un mínim espai. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>És possible emmagatzemar-hi 130 minuts de vídeo per CDR74. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El CVCD es realitza en Mpeg1 o Mpeg2, a una resolució de pantalla de 352 x 288, 25 Frames por Segon, amb unes resolucions variables de 0 a 1.150 i un bitrate Constant pel àudio entre 96 Kbs y 224 Kbs a 44.100 Hz. </li></ul></ul></ul>
 18. 18. El Vídeo Digital <ul><li>Format de Vídeo </li></ul><ul><ul><li>DIVx </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Format de vídeo comprimit basat en l’estandar MPEG-4 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>És posible emmegatrzemar 60 minuts de vídeo en un CDR74, amb una qualitat propera a la de un DVD </li></ul></ul></ul>
 19. 19. Edició de Vídeo Digital <ul><li>Etapes en el procés del Vídeo Digital </li></ul><ul><ul><li>Etapa 1 - Font de vídeo </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La qualitat de la font de vídeo determina la qualitat de la versió digital comprimida. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El Betacam-SP i les càmeres digitals són preferibles als formats Hi-8 i VHS. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els principals factors determinants en el moment de la filmació són: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Estabilitat de la càmera </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fons d’escena </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Il·luminació adequada </li></ul></ul></ul></ul>
 20. 20. Edició de Vídeo Digital <ul><li>Etapes en el procés del Vídeo Digital </li></ul><ul><ul><li>Etapa 2 - Captura i Digitalització </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El procés de captura implica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Càmeres analògiques: disposar d’una placa de captura. La seva funció és la conversió analògica-digital del senyal de vídeo. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Càmeres digitals: disposar d’un bus de connexió d’alta capacitat. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El procés de digitalització es exclusiu de les camàres analògiques. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La qualitat es manifesta en la velocitat de digitalització, variant d'1 a 10 Mb/segon, el nombre de colors i les dimensions de la imatge. </li></ul></ul></ul>
 21. 21. Edició de Vídeo Digital <ul><li>Etapes en el procés del Vídeo Digital </li></ul><ul><ul><li>Etapa 3 - Edició </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Un cop realitzada la digitalització, es disposa d’eines informàtiques que faciliten l’edició i la generació d’efectes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Existeixen diversos programes d’edició de vídeo digital. Un dels més coneguts és l'Adobe Premiere. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El resultat de l’edició pot ser una restitució analògica o digital. </li></ul></ul></ul>
 22. 22. Edició de Vídeo Digital <ul><li>Etapes en el procés del Vídeo Digital </li></ul><ul><ul><li>Etapa 4 - Compressió </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Si és previst difondre seqüències de vídeo en format digital cal aplicar les hi un procés de compressió per reduir la mida dels fitxers. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Existeixen diversos estàndards de compressió, que es triaran en funció de la plataforma final de visualització. </li></ul></ul></ul>
 23. 23. Edició de Vídeo Digital <ul><li>Etapes en el procés del Vídeo Digital </li></ul><ul><ul><li>Etapa 5 - Difusió </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La difusió en un suport digital pot requerir una nova etapa de postproducció: el muntatge del vídeo dins una aplicació multimèdia interactiva . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La difusió de vídeo per la Web requereix la conversió a un format específic. </li></ul></ul></ul>
 24. 24. Torn de preguntes <ul><li>Si no hi ha més preguntes </li></ul><ul><ul><li>Passem a la part pràctica </li></ul></ul>

×