Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Cas projecte

215 visualizaciones

Publicado el

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Cas projecte

  1. 1. CAS: Per què és important reciclar a casa?Síntesi destacant l’aprenentatge que es preténActualment molta gent recicla degut a que cada vegada som més conscients dels beneficis queaixò comporta. Hi ha una part de la meva família que no ho fa i per aquest motiu vull plantejar-losla pregunta “Per què és important reciclar a casa?”. A partir d’aquí pretenc que entenguin què ésel reciclatge, els seus avantatges i com dur-lo a terme a casa.Índex Contingut ObservacionsContext GeneralExperiència en 10 anysensenyament Nivell d’usuariExperiència / Nivelld’expertesa en l’ús deTICTipus d’escola -Localització del centre Es dur a terme a casaConnexió InternetLocalització dels Despatx de casarecursos tecnològicsSituació -socioeconòmica delsalumnesContext de la història o cas Es tracta de dos adults amb pocNivell dels alumnes coneixement de les noves tecnologiesÀrea / unitat -Fites en la història • Cerca d’informació a Internet sobre el reciclatge • Debat i reflexió sobre la informació www.google.es recollida www.vullreciclar.catActivitats planificades • Activitat interactiva entre els dos http://bloc.petitaxarxa.cat/catea la sessió o unitat adults: joc vullreciclar.cat gory/manualitats/page/2/ • Manualitat de reciclatge amb els néts. • Elaboració de cartells pels contenidors de casa
  2. 2. Aconseguir un bon maneig de les novesNivell d’aprenentatge tecnologies alhora que són conscients de laesperat importància de reciclar Aplicació de les TIC, exposició oral iTipus d’activitat activitats lúdiques sobre el reciclatgeActivitats de la història o cas Ordinador amb connexió a internet iTecnologies utilitzades impressora Per facilitar la recerca d’informació i perRaó per la qual la fa motivar i engrescar els adults en el seu ---servir aprenentatge a través de les diferents activitats proposades Organització i selecció de la informació,Naturalesa de las habilitats lingüístiques per a debatre iactivitats (tasques exposar els arguments adients, habilitatscognitives a realitzar) creatives i d’interaccióDificultats trobades -Ajuda / col·laboració Col·laboració de tota la família en el projecteemprada Planificar, presentar, seguir i avaluar elRol del professor procés a més de facilitar les eines i recursos Explorar, dur a terme les activitats, qüestionar, autoavaluar, a fi d’aprendre i serRol de l’estudiant protagonista del seu propi procés d’aprenentatgeResultatsObservacions -Avaluació de Els aprenents han participat activament enl’aprenentatge l’activitat amb una actitud oberta davant el nou repte i amb interès per aprendre nous hàbits beneficiosos per a tots. L’activitat ha partit dels coneixements previs dels aprenents que s’han pogut observar a través a la primera activitat. A partir d’aquí hem anat evolucionant i realitzant noves activitats que aportessin nous coneixements i trobar així l’equilibri amb el que ja sabien. Tot el procés s’ha realitzat de forma col·laborativa entre els aprenents i la mediadora. Hem après tots de tots i aprofitat els coneixements que cadascú tenia. El problema ha estat dissenyat a partir de les necessitats i motivacions dels propis aprenents, per tant és intencional i contextualitzat. En tot moment s’ha volgut promoure la reflexió dels aprenents i la mediadora. La reflexió ha estat present a l’hora de dissenyar l’activitat, durant la implementació
  3. 3. de les activitats i al final a través de l’autoavaluació i avaluació de tot el procés per part de cadascun dels implicats El treball amb els adults és molt gratificantLliçó apresa pel però calen buscar les eines adients perprofessor engrescar-los a aprendre coses novesHISTÒRIA COMPLETAEntrevistadora: Hola Eva, em podries explicar quina va ser la principal motivació periniciar aquest projecte?Educadora: La família va creixent i cada vegada hi ha més menuts a casa que arribende l’escola amb un munt de coses apreses. Fa uns dies, quan un dels meus nebots vaarribar de l’escola va preguntar als seus avis per quin motiu no reciclaven si a l’escolaels havien ensenyat a fer-ho i era d’allò més fàcil. És a partir d’aquest moment que sem’acut plantejar el següent problema a la família per tal que la família entengui què esel reciclatge, els seus avantatges i com dur-lo a terme a casa.Entrevistadora: La teva família va mostrar interès en tot moment o a l’inici els vacostar una mica?Educadora: La veritat em va resultar tot molt fàcil perquè a tots els va resultar moltbona la idea i em van “fer cas” en tot moment mostrant moltes ganes i interès.Entrevistadora: És la teva primera experiència a l’hora de planificar i dur a la practicauna activitat d’ensenyament i aprenentatge amb adults?Educadora: Amb adults no és la primera vegada ja que he fet classes d’alfabetitzacióper adults varis anys, però integrant les noves tecnologies a l’aprenentatge si que és laprimera vegada i estic contenta del procés i del resultat.Entrevistadora: Engrescar als adults és més difícil que engrescar als nens?Educadora: Crec que l’important és que, tant nens com adults,vegin l’ utilitat d’allòque estan fent, això es la clau per voler aprendre coses noves. Penso que el fetd’involucrar els néts també va ser molt significatiu per a ells.Entrevistadora: Els adults tenien facilitat per fer un bon ús de les noves tecnologiesque s’han utilitzat?Educadora: No massa, tenien un nivell força baix, la qual cosa el projecte ha servittambé per aprendre a dominar-les més. Penso que saber cercar informació els seràútil per moltes altres coses. Ells n’han quedat molt contents i penso els hi serà útil alseu dia a dia.Entrevistadora: I tu les utilitzes sovint?Educadora: Actualment les utilitzo força ja sigui a la feina o a casa. Estic aprenentmoltes coses. Penso que és una eina important i que si les saps utilitzar et podenfacilitar molt la feina.Entrevistadora: Penses que el teu projecte serveix per a tots els adults?Educadora: Doncs la veritat és que no. El meu projecte sorgeix d’una demanda i unesnecessitats molt concretes de dos adults. Per tant aquest projecte no respon a lesnecessitats de tothom, però si que es podrien agafar idees per altres projectessemblants.Entrevistadora: Gràcies Eva per respondre a les preguntes, fins aviat.

×