Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARI

78.888 visualizaciones

Publicado el

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARI

Publicado en: Tecnología, Empresariales
 • Inicia sesión para ver los comentarios

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ SEMİNERİ SUNUM NOTLARI

 1. 1. Süreç yönetimi
 2. 2. Süreç-Tanım <ul><li>ISO 9000:2005 </li></ul><ul><li>Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli faaliyetler takımıdır. </li></ul><ul><ul><li>Not 1 – Genel olarak bir sürecin girdileri, diğer süreçlerin çıktılarıdır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Not 2 – Genel olarak, bir kuruluş içindeki süreçler, katma değer sağlamak için kontrollü şartlar altında planlanır ve gerçekleştirilir. </li></ul></ul>
 3. 3. Süreç-Özellikler <ul><li>Süreçler, </li></ul><ul><li>Tanımlanabilen (Sürecin temel unsurlarının belirlenebilmesi özelliği) , </li></ul><ul><li>Ölçülebilen (Sürecin performans ölçümleri ile izlenebilmesi) , </li></ul><ul><li>Yinelenebilen (Süreci harekete geçiren girdilerin işlenmesi sonucu oluşan çıktının müşteri ihtiyaç/beklentilerini devamlı karşılayabilmesi özelliği), </li></ul><ul><li>Kontrol edilebilen (Süreç sorumlularının süreç performansından her zaman bilgi sahibi olabilmesi ve gerektiğinde düzeltici faaliyetleri yerine getirebilmesi özelliği) ve </li></ul><ul><li>Katma değer oluşturan (Müşteri tatmini üzerinde olumlu etki oluşturma özelliği) </li></ul><ul><li>özelliklerde olmalıdır. </li></ul>
 4. 4. EFQM Mükemmellik Modeli Süreçler Liderlik Temel Performans Sonuçları İşbirlikleri ve Kaynaklar GİRDİLER SONUÇLAR YENİLİKÇİLİK VE ÖĞRENME Strateji Çalışanlar Toplumla İlgili Sonuçlar Müşterilerle İlgili Sonuçlar Çalışanlarla İlgili Sonuçlar Süreçler, ürünler ve hizmetler
 5. 5. 5- Süreçler <ul><li>Kuruluş, politika ve stratejisini destekleyecek , müşterilerini ve diğer paydaşlarını tam olarak tatmin edecek , onlar için katma değerin artmasını sağlayacak biçimde süreçlerini nasıl tasarlamakta , yönetmekte ve iyileştirmektedir . </li></ul><ul><ul><li>Süreçler sistematik olarak nasıl tasarlanmakta ve yönetilmektedir . </li></ul></ul><ul><ul><li>Süreçler , müşterileri ve diğer paydaşları tam olarak tatmin etmek ve onlar için giderek artan bir değer yaratmak amacıyla gerektiğinde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak nasıl iyileştirilmektedir . </li></ul></ul><ul><ul><li>Ürün ve hizmetler müşteri gereksinim ve beklentileri temel alınarak nasıl tasarlanmakta ve geliştirilmektedir . </li></ul></ul><ul><ul><li>Ürün ve hizmetler nasıl üretilmekte, sunulmakta ve servisi sağlanmaktadır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Müşteri ilişkileri nasıl yönetilmekte ve geliştirilmektedir . </li></ul></ul>
 6. 6. ISO 9000:2008 <ul><li>8 Kalite Yönetim Prensibi (ISO 9000:2005) </li></ul><ul><ul><li>Müşteri odaklılık </li></ul></ul><ul><ul><li>Liderlik </li></ul></ul><ul><ul><li>Kişilerin katılımı </li></ul></ul><ul><ul><li>Süreç yaklaşımı </li></ul></ul><ul><ul><li>Yönetimde sistem yaklaşımı </li></ul></ul><ul><ul><li>Sürekli iyileştirme </li></ul></ul><ul><ul><li>Karar vermede gerçekçi yaklaşım </li></ul></ul><ul><ul><li>Karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri </li></ul></ul>
 7. 7. Süreç <ul><li>8 Kalite Yönetim Prensibi (ISO 9000:2005) </li></ul><ul><ul><li>Müşteri odaklılık </li></ul></ul><ul><ul><li>Liderlik </li></ul></ul><ul><ul><li>Kişilerin katılımı </li></ul></ul><ul><ul><li>Süreç yaklaşımı </li></ul></ul><ul><ul><li>Yönetimde sistem yaklaşımı </li></ul></ul><ul><ul><li>Sürekli iyileştirme </li></ul></ul><ul><ul><li>Karar vermede gerçekçi yaklaşım </li></ul></ul><ul><ul><li>Karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri </li></ul></ul>Süreç Yaklaşımı Arzulanan bir sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir süreç olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.
 8. 8. Kalite Yönetim Prensipleri <ul><li>Süreç Yaklaşımı </li></ul><ul><li>Faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir süreç yaklaşımı ile yönetilirse amaçlanan sonuçlara daha kolay ulaşılır. </li></ul><ul><li>Yararlar: </li></ul><ul><ul><li>Kaynakların etkin kullanımı ile daha düşük maliyetler ve daha kısa çevrim süreleri . </li></ul></ul><ul><ul><li>Geliştirilmiş, tutarlı ve önceden tahmin edilebilen sonuçlar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Öncelikleri belirlenmiş iyileştirme fırsatlarına odaklanma. </li></ul></ul>
 9. 9. Kalite Yönetim Prensipleri <ul><li>Süreç Yaklaşımı </li></ul><ul><li>Sonuçlar: </li></ul><ul><ul><li>Amaçlanan sonuçları elde etmek için gerekli faaliyetlerin sistematik olarak tanımlanması </li></ul></ul><ul><ul><li>Ana faaliyetleri yönetmek için sorumlulukların açık bir biçimde oluşturulması </li></ul></ul><ul><ul><li>Ana faaliyetlerin yeterliliğinin ölçülmesi ve analiz edilmesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Ana faaliyetlerin birbirleri ile ve kuruluşun fonksiyonları ile ilişkilerinin tanımlanması </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuruluşun faaliyetlerini iyileştirebilecek olan unsurlara (kaynaklar, yöntemler ve malzemeler gibi) odaklanma </li></ul></ul><ul><ul><li>Faaliyetlerin müşteriler, tedarikçiler ve diğer paydaşlar üzerindeki risklerinin, sonuçlarının ve etkilerinin değerlendirilmesi . </li></ul></ul>
 10. 10. ISO 9001:2008 <ul><li>Madde 0.2 (ISO 9001:2008) </li></ul><ul><li>Süreç yaklaşımı aşağıdaki konuların önemini vurgulamaktadır: </li></ul><ul><ul><li>Şartları anlamak ve yerine getirmek (müşteriye odaklanmak, sorumlulukları netleştirmek) </li></ul></ul><ul><ul><li>Süreci yaratacağı katma değer açısından değerlendirmek . </li></ul></ul><ul><ul><li>Süreç performansının ve etkinliğinin sonuçlarını elde etmek. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nesnel ölçümlere dayanarak süreçlerin sürekli iyileştirilmesi . </li></ul></ul>
 11. 11. Süreç Yönetimi <ul><li>Süreç Yönetiminin Temel Aşamaları : </li></ul><ul><li>Süreç yönetiminin kendisi de bir süreçtir </li></ul><ul><li>Düşünme Aşaması ; bu aşama sonucunda süreçler, süreç sahipleri ve süreç takımları belirlenmiş olur. </li></ul><ul><li>Kavramsal Planlama ; öncelikle tüm süreçler sergilenir,  içinden öncelikli olanların tanımı yapılır. </li></ul><ul><li>Anlama Aşaması ; sonucunda süreçlerin akış diyagramı ve haritaları oluşturulmuş olur. </li></ul><ul><li>Analiz Yapma Aşaması ; süreçler yeniden tasarlanır. Yeni akış diyagramları ve haritalar oluşturulur. </li></ul><ul><li>Hazırlama Aşaması ; esas olarak süreçlerin projelendirilmesini açıklamaktadır. </li></ul><ul><li>Uygulama Aşaması ; uygulama öncesinde süreçler izlenir ve gerçekleştirilir. </li></ul>
 12. 12. Süreç yönetimi Departman Departman Departman Departman Departman Yönetim Aktivite Sorumluluk alanı Aktivite Aktivite Aktivite Aktivite Sorumluluk alanı Aktivite Aktivite Aktivite Aktivite Sorumluluk alanı Aktivite Aktivite Aktivite Sorumluluk alanı Aktivite Aktivite Aktivite Aktivite Aktivite Sorumluluk alanı Aktivite Aktivite Aktivite Girdiler Çıktılar Tedarikçi Müşteri Aktivite Aktivite Aktivite Aktivite Aktivite
 13. 13. Süreç GİRDİLER (Tedarikçiden) SÜREÇ ÇIKTILAR (Müşteriye) Finansal göstergeler Bütçe oluşturma Yıllık Bütçe Personel ihtiyacı bilgisi Personel temin Yeni personel Talep Ürün gerçekleştirme Ürün
 14. 14. Kaynakların Yönetimi Ölçüm, Analiz, İyileştirme Yönetim Sorumluluğu Kalite Yönetim Sisteminin Sürekli İyileştirilmesi MEMNUN İ YE T GEREKL İ L İ KL ER M Ü Ş T E R İ M Ü Ş T E R İ Ürün Girdi Çıktı Üretimi Gerçekleştirme Katma değer yaratan faaliyetler Bilgi akışı
 15. 15. Süreç Yaklaşımı (“Bir faaliyeti veya bir süreci gerçekleştirmek için belirlenen yol” – dokümante edilmiş veya edilmemiş olabilir) SÜRECİN ETKİLİLİĞİ Planlanmış sonuçlara ulaşabilme (ISO 9001:2008 gerekliliği) PROSEDÜR ÜRÜN (“Bir sürecin sonucu”) ÇIKTI SÜREÇ “ İlgili veya etkileşimli faaliyetler takımı” GİRDİ (Kaynaklar dahil) SÜRECİN VERİMİ Kullanılan kaynaklara karşılık ulaşılan sonuçlar (ISO 9004:2000 gerekliliği) FIRSATLARIN İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ (Süreç öncesinde, sırasında ve sonrasında) - Süreç performansı - Girdi ve çıktı karakteristikleri
 16. 16. Süreç Yaklaşımı Geliştiren: Walter Shewhart (1920 ler) Yaygınlaştıran : W. Edwards Deming Planla Ne, nasıl? Uygula Planı uygula Önlem Al Nasıl iyileştirilir? Kontrol Et Plan gerçekleşiyor mu?
 17. 17. Süreç Yaklaşımı <ul><li>ISO 9001:2008 madde 0.2 </li></ul><ul><ul><li>Planla: Müşteri istekleri ve kuruluşun politikası ile uyumlu sonuçların ortaya çıkması için gerekli hedefleri ve süreçleri oluştur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Uygula: Süreçleri uygula . </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrol Et: Süreçleri ve ürünü politikalar, hedefler ve ürünün şartlarına göre izle , ölç ve sonuçları raporla . </li></ul></ul><ul><ul><li>Önlem Al: Süreç performansını sürekli iyileştirme k için faaliyetleri başlat. </li></ul></ul>Planla Uygula Önlem Al Kontrol Et
 18. 18. Süreç Yaklaşımı <ul><li>PUKÖ döngüsü kuruluş içinde her seviyede uygulanabilir: </li></ul><ul><ul><li>Kalite yönetim sistemi planlaması, yönetimin gözden geçirmesi gibi stratejik süreçler , </li></ul></ul><ul><ul><li>Ürün gerçekleştirme süreçlerinin parçaları gibi operasyonel faaliyetler . </li></ul></ul>
 19. 19. Sistem Yaklaşımı DIŞ MÜŞTERİ DIŞ MÜŞTERİ Süreç B Süreç C Süreç E Süreç D Süreç A P U Ö K P U Ö K P U Ö K P U Ö K P U Ö K P U Ö K Süreç F İç Müşteri İç Müşteri P U Ö K
 20. 20. Sistem Yaklaşımı <ul><li>Bazı süreçler dış müşterilerle doğrudan etkileşim içinde olmayabilir. </li></ul><ul><ul><li>Yukarıdaki şekildeki “Süreç F” bu duruma bir örnektir (iç denetim, yönetimin gözden geçirmesi, eğitim süreçleri gibi). </li></ul></ul><ul><li>PUKÖ döngüsü her bir sürece tek tek uygulanabildiği gibi ( ISO 9001:2008 madde 4.1-e,f ) , tüm yönetim sistemine de uygulanmalıdır ( ISO 9001:2008 madde 8 ) . </li></ul>
 21. 21. Sistem Yaklaşımı <ul><li>8 Kalite Yönetim Prensibi (ISO 9000:2000) </li></ul><ul><ul><li>Müşteri odaklılık </li></ul></ul><ul><ul><li>Liderlik </li></ul></ul><ul><ul><li>Kişilerin katılımı </li></ul></ul><ul><ul><li>Süreç yaklaşımı </li></ul></ul><ul><ul><li>Yönetimde sistem yaklaşımı </li></ul></ul><ul><ul><li>Sürekli iyileştirme </li></ul></ul><ul><ul><li>Karar vermede gerçekçi yaklaşım </li></ul></ul><ul><ul><li>Karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri </li></ul></ul>Yönetimde Sistem Yaklaşımı Birbirleri ile ilişkili süreçlerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.
 22. 22. Sistem Yaklaşımı Süreç A Süreç B Süreç C Süreçler nadiren tek başlarına bulunurlar. Bir sürecin çıktısı genellikle bir başka sürecin girdisini veya girdilerinin bir parçasını oluşturur. “ Kalite yönetim sisteminde, değişiklikler planlanıp uygulandığında, kalite yönetim sisteminin bütünlüğü sürdürülmelidir” (ISO 9001:2008 – 5.4.2.b) Ön şart, süreçler arası etkileşimin belirlenmiş olması
 23. 23. 4.1 Genel şartlar <ul><li>Kurulu ş , bu standard ı n öngördü ğ ü ş artlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi olu ş turmal ı , dokümante etmeli, uygulamal ı , süreklili ğ ini sa ğ lamal ı ve bunun etkinli ğ ini sürekli iyile ş tirmelidir. Kurulu ş ; </li></ul><ul><ul><li>Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan süreçleri ve bunlar ı n bütün kurulu ş taki ihtiyaçlarını belirlemeli </li></ul></ul><ul><ul><li>Bu süreçlerin s ı ras ı n ı ve birbirleri ile etkile ş imini belirlemeli , </li></ul></ul><ul><ul><li>Süreçlerin çalıştırılmasının ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriterler ve metotları tayin etmeli , </li></ul></ul><ul><ul><li>Bu süreçlerin çal ış t ı r ı lmas ı n ı ve izlenmesini desteklemek için gereken kayna ğı n ve bilginin haz ı r bulundurulmas ı n ı sa ğ lamal ı , </li></ul></ul><ul><ul><li>Bu süreçleri izlemeli, uygulanabilir olduğunda , ölçmeli ve analiz etmeli ve </li></ul></ul><ul><ul><li>Planlanm ı ş sonuçlara ula ş mak ve bu süreçleri sürekli iyile ş tirmek için gerekli faaliyetleri uygulamal ı d ı r . </li></ul></ul><ul><li>Bu süreç ler, kurulu ş taraf ı ndan bu standard ı n ş artlar ı na uygun olarak yönetilmelidir. </li></ul>
 24. 24. 4.1 Genel şartlar <ul><li>Kuruluş, ürünün şartlarına ile uygunluğunu etkileyecek herhangi bir </li></ul><ul><li>prosesi dış kaynaklı hale getirmeyi seçtiğinde , bu tür prosesler </li></ul><ul><li>üzerindeki kontrolü sağlamalıdır . Bu dış kaynaklı proseslerde </li></ul><ul><li>uygulanacak kontrolün şekli ve kapsamı kalite yönetim sistemi </li></ul><ul><li>içinde tanımlamalı . </li></ul><ul><li>Not (1) Yukar ı da söz konusu olan kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler; yönetim faaliyetleri, kaynaklar ı n temini, ürün gerçekle ş tirme ve ölçmeler ile ilgili prosesleri içermelidir. </li></ul><ul><li>Not (2) Dış kaynaklı bir proses ‘ kuruluşun kalite yönetim sistemi için </li></ul><ul><li>İhtiyaç duyduğu ve kuruluşun dışarıdan bir kuruluş tarafından </li></ul><ul><li>yürütülmesini seçtiği prosestir. </li></ul>
 25. 25. 4.1 Genel şartlar <ul><li>Not (3) Dış kaynaklı proseslerin kontrolünün sağlanması kuruluşu müşteri </li></ul><ul><li>şartlarına, yasal ve kanuni şartlara uygunluk sorumluluğundan kurtarmaz. </li></ul><ul><li>Dış kaynaklı prosesler için uygulanacak olan kontrolün şekli ve kapsamı bazı </li></ul><ul><li>faktörlerden etkilenebilir, örneğin; </li></ul><ul><li>a) Dış kaynaklı sürecin, kuruluşun ürün gerekliliklerinin uygunluğunu sağlama yeteneği üzerindeki etki, </li></ul><ul><li>b) Kontrolün süreç üzerindeki uygulanma derecesi </li></ul><ul><li>c) 7.4 maddesinin uygulanması ile ilgili kontrole ulaşma yeterliliği </li></ul>
 26. 26. ISO 9001:2008 <ul><ul><li>a) Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan süreçleri ve bunların bütün kuruluştaki ihtiyaçlarını belirlemeli </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>KYS için gereken süreçler nelerdir ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Her bir sürecin müşterileri (iç-dış) kimlerdir ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bu müşterilerin şartları nelerdir ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Süreçlerin “sahipleri” kimlerdir ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dış kaynaklı hale getirilen süreçler var mıdır ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Her bir sürecin girdileri ve çıktıları nelerdir ? </li></ul></ul></ul>
 27. 27. Süreçlerin Belirlenmesi <ul><li>Üretim planlama süreci </li></ul><ul><li>Teklif ve sözleşme yönetim süreci </li></ul><ul><li>Eğitim süreci </li></ul><ul><li>İşe alma süreci </li></ul><ul><li>Arıza bakım süreci </li></ul><ul><li>Önleyici bakım süreci </li></ul><ul><li>Ürün geliştirme süreci </li></ul><ul><li>Satış sonrası hizmetlerin yönetimi süreci </li></ul><ul><li>Yatırım yönetim süreci </li></ul><ul><li>İthalat Süreci </li></ul><ul><li>Tahsilat süreci </li></ul><ul><li>İhracat süreci </li></ul><ul><li>Sevkiyat süreci </li></ul><ul><li>Üretim süreci </li></ul><ul><li>Rekolte tahmin süreci </li></ul><ul><li>Salon işlemleri yönetim süreci </li></ul><ul><li>Tescil süreci </li></ul><ul><li>İç tetkik süreci </li></ul><ul><li>Yönetim gözden geçirme süreci </li></ul><ul><li>Şantiye yönetim süreci </li></ul>Örnek
 28. 28. Süreçlerin Belirlenmesi <ul><li>Acil Servis Yönetim Süreci </li></ul><ul><li>Genel cerrahi yönetim süreci </li></ul><ul><li>Doğumhane yönetim süreci </li></ul><ul><li>Tetkik yönetim süreci (Laboratuar) </li></ul><ul><li>Klinik tedavi süreci </li></ul><ul><li>Yataklı servis tedavi süreci </li></ul><ul><li>Hasta yatış süreci </li></ul><ul><li>Görüntüleme süreci (röntgen, ultrason,vb.) </li></ul><ul><li>Sabit kaynakların bakımı süreci </li></ul><ul><li>İlaç yönetim süreci (eczacılık) </li></ul><ul><li>Ayniyat süreci </li></ul><ul><li>Personel yönetim süreci </li></ul><ul><li>Satınalma süreci </li></ul><ul><li>Hasta şikayeti yönetim süreci </li></ul>Hastane KYS süreçleri - Örnek
 29. 29. ISO 9001:2008 <ul><ul><li>Süreçlerin sırasını ve birbirleri ile etkileşimini tayin etmeli, </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Süreçlerin akışı nedir ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bu akış nasıl tanımlanabilir (süreç haritaları veya akış diyagramları) ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Süreçler arasındaki ara yüzler nelerdir ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nasıl bir dokümantasyona ihtiyaç duyuyoruz ? </li></ul></ul></ul>SÜREÇ HARİTASI Bir süreçte yapılan işlerin ve işin akışının kolayca anlaşılmasını sağlayan ve süreci görsel hale getiren diyagramdır. Süreç haritası, süreçteki tanımlanan aktiviteleri ve karar noktalarını gösterir .
 30. 30. Bölüm Bölüm Bölüm Bölüm <ul><li>Sürecin görsel olarak ifade edilmesi </li></ul><ul><li>Mevcut sürecin doğrulanması, </li></ul><ul><li>Süreç süresinin ve darboğazların belirlenmesi </li></ul><ul><li>Değer yaratmayan adımların belirlenmesi </li></ul><ul><li>Verilerin toplanacağı yerleri göstermesi </li></ul>Süreç haritasının yararlar Süreç haritası
 31. 31. ISO 9001:2008 <ul><ul><li>Süreçlerin çalıştırılmasının ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriterler ve metotları tayin etmeli, </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Süreçlerin beklenen ve beklenmeyen sonuçlarının karakteristikleri nelerdir ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İzleme , ölçme ve analiz kriterleri nelerdir ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bunu KYS planlaması ve ürün gerçekleştirme süreçleri içinde nasıl ilişkilendirebiliriz ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ekonomik konular nelerdir (maliyet, zaman, atık,..) ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Veri toplama için uygun yöntemler nelerdir ? </li></ul></ul></ul>
 32. 32. ISO 9001:2008 <ul><ul><li>Süreçlerin çalıştırılmasını ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynağın ve bilginin hazır bulundurulması sağlamalı, </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Her bir süreç için gereken kaynaklar nelerdir ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İletişim kanalları nelerdir ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Süreçler için iç ve dış bilgiyi nasıl sağlayabiliriz ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geri bildirimi nasıl sağlarız ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toplamamız gereken veriler nelerdir ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hangi kayıtları saklamaya ihtiyacımız var ? </li></ul></ul></ul>
 33. 33. ISO 9001:2008 <ul><ul><li>Bu süreçleri ölçmeli, analiz etmeli, </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Süreç performansını nasıl izleyebiliriz (süreç yeterliliği, müşteri tatmini) ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hangi ölçümler gerekli ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toplanan bilgileri en iyi nasıl analiz edebiliriz (istatistiksel teknikler) ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bu analizlerin sonuçları bize ne gösterir ? </li></ul></ul></ul>
 34. 34. ISO 9001:2008 <ul><ul><li>Planlanm ı ş sonuçlara ula ş mak ve bu süreçleri sürekli iyile ş tirmek için gerekli faaliyetleri uygulamal ı d ı r . </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Süreci nasıl geliştirebiliriz ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hangi düzeltici / önleyici faaliyetler gereklidir ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bu düzeltici / önleyici faaliyetler uygulanmış mıdır ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bunlar etkin midir ? </li></ul></ul></ul>
 35. 35. ISO 9001:2008 <ul><li>8 Ölçme, analiz ve iyileştirme </li></ul><ul><li>8.1 Genel </li></ul><ul><li>Kuruluş, aşağıdakiler için gerekli olan izleme , ölçme, analiz ve iyileştirme süreçlerini planlamalı ve uygulamalıdır . </li></ul><ul><ul><li>Ürünün uygunluğunu göstermek, </li></ul></ul><ul><ul><li>KYS nin uygunluğunu sağlamak, </li></ul></ul><ul><ul><li>KYS nin etkinliğini sürekli iyileştirmek. </li></ul></ul>
 36. 36. ISO 9001:2008 <ul><li>8 Ölçme, analiz ve iyileştirme </li></ul><ul><li>8.2.3 Süreçlerin izlenmesi ve ölçülmesi </li></ul><ul><li>Kuruluş , kalite yönetim sistemi proseslerinin izlenmesi ve uygulanabilen durumlarda ölçülmesi için uygun metotlar ı uygulamal ı d ı r . Bu metotlar, proseslerin planlanan sonuçlara ula ş abilme yetene ğ ini göstermelidir. Planlanan sonuçlara ulaşılamadığında düzeltme ve düzeltici faaliyetler uygun olduğunda başlatılmalıdır. </li></ul><ul><li>NOT - Uygun yöntemleri tanımlarken, kuruluşun her bir prosesine uygun olan izleme ve ölçmenin; ürün şartlarına uygunluğu üzerindeki etkileri ve kalite yönetim sisteminin etkinliği ile ilişkili olarak; şekli ve kapsamını dikkate alması tavsiye edilir. </li></ul>
 37. 37. Süreçlerin izlenmesi ve ölçülmesi <ul><li>Süreçler sürekli izlenmeli ve iyileştirme fırsatları aranmalıdır. Çünkü: </li></ul><ul><li>Müşteri istekleri zamanla değişmektedir, </li></ul><ul><li>Rakipleri daha iyi performans gösterebilir </li></ul><ul><li>Yeni teknolojik gelişmeler ortaya çıkmaktadır, </li></ul><ul><li>Vb. </li></ul>
 38. 38. Süreçlerin izlenmesi ve ölçülmesi 3) Düzeltmeler, Düzeltici / önleyici faaliyetler 1) Hedef / Gerçekleşen Karşılaştırılması 2) Pareto ve Sebep – Sonuç Analizi 4) Yeterlilik Analizi / Kaynak Planlanması Mevcut kaynak : Yeterli Yeterli değil Ek kaynak ihtiyacı : HEDEF Süreç Takip / Analiz Formu Faaliyetler Sorumlu Ne zaman Son durum
 39. 39. ISO 9001:2008 Kalite Politikası Kalite Hedefleri KYS nin planlanması Süreçlerin belirlenmesi Süreçlerin performans parametrelerinin ve hedeflerinin belirlenmesi Yönetimin gözden geçirmesi P U Ö K P U Ö K Madde 4.1 e,f / 8.2.3 Madde 8 Uygulama Düzeltme/Düzeltici Faaliyet Ölçme/İzleme
 40. 40. Süreçlerin Dokümantasyonu <ul><ul><li>Her kuruluş müşterisine , uygulanabilir yasal ve mevzuat şartlarına , faaliyetlerinin yapısına ve genel kuruluş stratejisine göre hangi süreçleri dokümante edeceğine karar vermelidir . Dokümantasyonun oluşturulması kullanımı ve kontrolü kuruluşun etkin ve verimli çalışması için değerlendirilmelidir. Bu karar sırasında dikkate alınabilecek faktörlere örnekler: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kalite üzerindeki etkisi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Müşteri tatminsizliği riski </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yasal ve/veya mevzuat şartları </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ekonomik risk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Etkinlik ve verim </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Personel yetkinliği </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Süreçlerin karmaşıklığı </li></ul></ul></ul>
 41. 41. Süreçlerin Dokümantasyonu <ul><li>Dokümantasyonun yapısı ve miktarı şunlara bağlıdır: </li></ul><ul><ul><li>Sözleşme ve mevzuat şartları ile yasal şartlar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Müşterilerin beklentileri ve ihtiyaçları. </li></ul></ul><ul><ul><li>İlgili tarafların beklentileri ve ihtiyaçları. </li></ul></ul><ul><li>Süreçleri dokümante etmek için değişik yöntemler kullanılabilir: </li></ul><ul><ul><li>Grafiksel sunumlar </li></ul></ul><ul><ul><li>Yazılı talimatlar </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrol listeleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Akış diyagramları </li></ul></ul><ul><ul><li>Görsel medya </li></ul></ul><ul><ul><li>Elektronik yöntemler </li></ul></ul><ul><ul><li>...... </li></ul></ul>
 42. 42. Süreçlerin Dokümantasyonu <ul><li>ISO 9001:2008 </li></ul><ul><li>4.2.2 Kalite el kitabı </li></ul><ul><ul><li>Kalite yönetim sistemi süreçlerin in birbirine olan etkilerinin tarif edilmesi ni içermelidir. </li></ul></ul>
 43. 43. Fonksiyonel organizasyonların darboğazları nelerdir?
 44. 44. Fonksiyonel organizasyon <ul><li>Darboğazlar : </li></ul><ul><ul><li>Süreçlerin girdileri çıktı haline gelinceye kadar, departmanlar arasındaki aktarımlar nedeniyle , erozyonlar ve gecikmeler olabilir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sorumlular, sürecin tümünün nasıl işlediğinden habersizdirler. </li></ul></ul><ul><ul><li>Yapılan geliştirmeler sürecin bütünü gözetilmeden yapılır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Departmanlar sürecin kendilerine ait olan kısmını iyileştirir ken sürecin bütününü dikkate almazlar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Süreç içinde çalışanlar genellikle, süreç içinde rol ve etkinliklerinin bilincinde değildir . </li></ul></ul><ul><ul><li>Süreç performansı genellikle bütünü yansıtmayacak şekilde yetersiz düzeyde ölçülür. </li></ul></ul><ul><ul><li>........... </li></ul></ul>
 45. 45. Organizasyonel Yapılanma Fonksiyonel Organizasyon Süreç Bazlı Organizasyon Dikey, Fonksiyonel Yönetim Süreçlerle çakışan Fonksiyonel Yönetim Fonksiyonlarla çakışan Süreçlerle Yönetim Yatay, Süreçlerle Yönetim
 46. 46. Süreçlerin Tanımlanması <ul><li>Süreçleri yönetmek için yönetilen süreçler hakkında bilgi sahibi olmak gerekir . </li></ul><ul><ul><ul><li>Kurumun yapısı </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hizmet aşamaları – süreçlerin yapısı ( bir süreçte hangi bölümler yer almaktadır, hangi faaliyetler gerçekleştirilmektedir ,.vb) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Her aşamadaki birimin performansı </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beklentilere ya da zorunluluklara göre hizmet süreçlerindeki değişiklik gereksinimleri </li></ul></ul></ul>
 47. 47. Süreçlerin Tanımlanması <ul><ul><li>Girdileri – Tedarikçileri </li></ul></ul><ul><ul><li>Çıktıları – Müşterileri </li></ul></ul><ul><ul><li>Sınırları </li></ul></ul><ul><ul><li>Sahibi – Sorumlusu </li></ul></ul><ul><ul><li>Uygulayıcıları </li></ul></ul><ul><ul><li>Alt süreçleri – Aktiviteleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrol Noktaları </li></ul></ul><ul><ul><li>Performans göstergeleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Hedefleri </li></ul></ul>
 48. 48. Süreçlerin Tanımlanması- Girdiler <ul><li>Sürecin Girdileri </li></ul><ul><ul><li>Bir ya da daha fazla girdi olabilir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dış veya iç müşteriden / tedarikçiden gelebilir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bir başka sürecin çıktısı olabilir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Soyut (bilgi,..vb)ya da somut (rapor,liste,..vb)olabilir </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bir fiziksel ürün, yarı ürün, malzeme </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rapor, fatura, kayıt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yazılım, bilgi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ekipman </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enerji </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Finansal kaynaklar </li></ul></ul></ul><ul><li>Üretim planlama süreci girdileri : </li></ul><ul><li>Kabul edilmiş sipariş </li></ul><ul><li>Stok seviyeleri </li></ul><ul><li>Personel bilgisi(sayısı) </li></ul><ul><li>Ürün reçetesi/ağacı </li></ul><ul><li>Bakım planları </li></ul>
 49. 49. Süreçlerin Tanımlanması- Girdiler GİRDİ ÇIKTI KONTROL SÜREÇ A SÜREÇ C SÜREÇ D SÜREÇ B
 50. 50. Süreçlerin Tanımlanması- Tedarikçiler <ul><li>Sürecin Tedarikçisi </li></ul><ul><ul><li>Süreç girdilerini sağlayan </li></ul></ul><ul><ul><li>Dış / iç tedarikçi </li></ul></ul><ul><ul><li>Bir başka iç / dış süreç </li></ul></ul>Üretim planlama süreci girdileri Tedarikçi(leri) Kabul edilmiş sipariş - Sipariş kabul süreci Stok seviyeleri - ERP programı Personel bilgisi(sayısı) - İnsan kaynakları süreci Ürün reçetesi/ağacı - Ürge Bakım planları - Bakım süreci Örnek
 51. 51. Süreçlerin Tanımlanması- Çıktılar <ul><li>Sürecin Çıktıları </li></ul><ul><ul><li>Bir ya da daha fazla çıktı olabilir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Soyut ya da somut olabilir </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bir fiziksel ürün, yarı ürün, malzeme </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rapor, fatura, kayıt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yazılım, bilgi v.b. </li></ul></ul></ul><ul><li>Üretim planlama süreci çıktılar : </li></ul><ul><li>İş emirleri </li></ul><ul><li>Satınalma ihtiyaçları </li></ul><ul><li>Personel ihtiyacı(sayısı) </li></ul><ul><li>Ekipman ihtiyacı </li></ul>
 52. 52. Süreçlerin Tanımlanması- Müşteriler <ul><li>Sürecin Müşterisi </li></ul><ul><ul><li>Süreç çıktılarını kullanan </li></ul></ul><ul><ul><li>Dış / iç müşteri </li></ul></ul><ul><ul><li>Bir başka iç / dış süreç </li></ul></ul>Üretim planlama süreci çıktıları Müşteriler İş emirleri - Üretim süreci Satınalma ihtiyacı - Satınalma süreci Personel ihtiyacı (sayısı) - İnsan kaynakları süreci Ekipman ihtiyacı - İş planı geliştirme süreci Örnek
 53. 53. Süreçlerin Tanımlanması- Sınırlar <ul><li>Sürecin Sınırları </li></ul><ul><ul><li>Başlangıç sınırı : Süreç hangi faaliyet(ler) ile başlıyor? </li></ul></ul><ul><ul><li>Bitiş sınırı : Süreç hangi faaliyet(ler) ile bitiyor? </li></ul></ul><ul><li>Örnek – Yeni eleman alımı süreci </li></ul><ul><li>Başlangıç: Mevcut personelin işten ayrılması </li></ul><ul><li>Bitiş : Yeni elemanın iş teklifini kabul etmesi </li></ul><ul><li>Süreç sınırlarının dışında kalan alanlar: </li></ul><ul><li>Ayrılanlarla mülakat </li></ul><ul><li>İşe alma maliyet kontrolü </li></ul>
 54. 54. Süreçlerin Tanımlanması- Üst yönetim <ul><li>Üst Yönetim / Sorumluluklar </li></ul><ul><li>Süreç sahibini belirler. </li></ul><ul><li>Süreç ekibi üyelerini onaylar. </li></ul><ul><li>Ekibin yetkisini belirler. </li></ul><ul><li>Ekip için uygun kaynakları temin eder. </li></ul><ul><li>Süreç ölçümlerini izler ve ekibe geri bildirim verir. </li></ul><ul><li>Yaşamsal iş konularını tespit eder ve proje hedeflerini belirler (Süreç iyileştirme ) </li></ul><ul><li>Süreç iyileştirme projelerinin birbirine entegre olmasını sağlar. </li></ul><ul><li>Süreçler arası ilişkileri düzenler ve çelişkileri çözümler. </li></ul><ul><li>Bölümler arası kopuklukları giderir. </li></ul><ul><li>Ödül/tanıma sistemini belirler. </li></ul>
 55. 55. Süreçlerin Tanımlanması- Sahibi <ul><li>Süreç Sahibi / Sorumlusu </li></ul><ul><ul><li>Fonksiyonel organizasyonlar için : Sürecin içindeki en üst organizasyonel amir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Süreç bazlı organizasyonlar için : Süreç ekibi lideri. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sorumlulukları </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Süreç standartlarının (uygulama adımları) oluşturulması </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Etkinliğin gözden geçirilmesi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İyileştirme fırsatlarının belirlenmesi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İyileştirmelerin hayata geçirilmesi </li></ul></ul></ul>
 56. 56. Süreçlerin Tanımlanması- Sahibi <ul><li>Süreç Sahibi / Sorumlusu </li></ul><ul><ul><li>Özellikleri </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Süreci tanır </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İyileştirme çalışmalarına yatkındır </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İyileştirmeye açık noktaları tespit edebilir </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ekibini yönlendirebilir </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fonksiyonel ön yargılara sahip değildir </li></ul></ul></ul>
 57. 57. Süreçlerin Tanımlanması- Ekibi <ul><li>Sürecin Uygulayıcıları / Süreç Ekibi </li></ul><ul><ul><li>Fonksiyonel organizasyonlar için : Süreçte rol alan bölümler / sorumlular. </li></ul></ul><ul><ul><li>Süreç bazlı organizasyonlar için : Süreç ekibi. </li></ul></ul><ul><li>Süreç uygulayıcıları; </li></ul><ul><li>Süreci analiz eder ve iyileştirir. </li></ul><ul><li>Değişiklikleri yapar veya önerir. </li></ul><ul><li>Bölümler arası konuları süreç sahibine iletir. </li></ul><ul><li>Süreç iyileştirmelerini uygular. </li></ul><ul><li>Süreç performansını izler ve problemleri giderir. </li></ul><ul><li>Ölçümlerdeki gelişmeleri izler ve öneriler getirir. </li></ul>
 58. 58. Süreçlerin Tanımlanması- Seviye <ul><li>Alt Süreçleri / Faaliyetleri </li></ul><ul><ul><li>Süreçlerin anlamlı bir biçimde sınıflandırılması </li></ul></ul><ul><ul><li>Seviyelerinin belirlenmesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Birbirleri ile etkileşimlerinin tayin edilmesi </li></ul></ul>
 59. 59. Süreçlerin Tanımlanması- Seviye OPERASYONEL SÜREÇLER Vizyonu gerçekleştirmede doğrudan etkili süreçler “ Müşteriden – Müşteriye” çalışan süreçler Örneğin Maliye Bakanlığı; Gelirlerin toplanması süreci, Merkezi bütçeleme süreci, Kamu taşınmazlarının yönetimi Kuruluşun varoluş amaçlarını gerçekleştirmek için yapılan faaliyetlerden oluşan süreçler süreçler Örneğin; Personel yönetim süreci, İdari ve mali işler süreci YÖNETSEL VE DESTEK SÜREÇLER Operasyonel süreçleri gerçekleştirmede yardımcı olan süreçler
 60. 60. Süreçlerin Tanımlanması- Seviye Kaynak: APQC OPERASYONEL SÜREÇLER Pazarı ve Müşteriyi Tanıma Vizyon ve Strateji Geliştirme Ürün ve Servis Tasarımı Pazarlama ve Satış Ürün Üretimi ve Sunulması Hizmet Üretimi ve Sunulması Faturalama ve Satış Sonrası İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi Bilgi Yönetimi Finansal ve Fiziksel Kaynakların Yönetimi İşbirliklerinin Yönetimi Değişim ve Gelişim Yönetimi Çevre Yönetim Programının Uygulanması YÖNETSEL VE DESTEK SÜREÇLER
 61. 61. Süreçlerin Tanımlanması- Seviye TEMEL SÜREÇLER Ana iş faaliyetlerinin üst düzeyde tanımı Kuruluşun misyonuyla doğrudan ilgili olan ve dış müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan 1. kademe süreçler ALT SÜREÇLER Temel süreç adımlarının genişletilmiş hali DETAY SÜREÇLER Alt süreçte yer alan adımların genişletilmiş hali
 62. 62. Süreçlerin Tanımlanması- Seviye “ Temel Süreç” , bir çok bölümü kapsayan ve içerisinde birden çok sürecin bulunduğu süreçlerdir Temel sürecin içerisinde yer alan süreçlere ise “alt süreç” adı verilir. Alt sürecin altında da süreçler bulunabilir. Bu süreçlere “detay süreç” adı verilir. Sonunda bir çıktısı olmayan ve tek başına bir anlam ifade etmeyen işlemler ise aktivite olarak tanımlanır. TEMEL SÜREÇLER ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER AKTİVİTELER / FAALİYETLER
 63. 63. Süreçlerin Tanımlanması- Seviye <ul><li>Örnek; </li></ul><ul><li>TEMEL SÜREÇ : Devlet mallarının yönetimi </li></ul><ul><li>ALT SÜREÇLER : Satış, kiralama, ecrimisil, trampa süreçleri </li></ul><ul><li>DETAY SÜREÇLER : </li></ul><ul><li>- Bedel belirleme </li></ul><ul><li>- İhale </li></ul>
 64. 64. Süreçlerin Tanımlanması- Seviye <ul><li>(TEMEL SÜREÇ) Müşteri Hizmetlerinin Yönetilmesi </li></ul><ul><li>(ALT SÜREÇ) Öğrenci Hizmetlerinin Yönetilmesi </li></ul><ul><li>Veli Hizmetlerinin Yönetilmesi </li></ul><ul><li>(Detay süreç) Öğrenci Kayıt süreci </li></ul><ul><li>Öğrenci sağlık ve güvenlik hizmetleri yönetim süreci </li></ul><ul><li> Öğrenci memnuniyeti ölçme ve değerlendirme süreci </li></ul>
 65. 65. Süreçlerin Tanımlanması- Seviye Temel Süreçler Eğitim, öğretim süreçleri Rehberlik süreci Finansal kaynakları yönetme Fiziksel Kaynakların Yönetilmesi Süreci (bakım , onarım,vb.) İnsan kaynaklarını yönetme Örnek: Okul Operasyonel Süreçler Yönetsel ve Destek Süreçler
 66. 66. Süreçlerin Tanımlanması- Seviye Temel Süreçler Ürün geliştirme Ürün üretme Ürün satma Finansal kaynakları yönetme Bilgiyi yönetme İnsan kaynaklarını yönetme Örnekler: Alt Süreçler Satışları tahminleme Üretim planlama Satınalma Üretimi gerçekleştirme ......... Detay Süreçler Tedarikçi seçme Satınalma Girdi Muayene .........
 67. 67. Süreçlerin Tanımlanması- Seviye Time To Market Process (Marketing - Product, Process development) Yönetim Sistemi Gözden Geçirme Kaynakların Yönetimi YÖNETİM SÜREÇLERİ Dış İlişkiler İç Denetim Düzeltici – Önleyici Faaliyetler . Ölçüm Ekipmanları Yönetimi İletişim Bakım DESTEK SÜREÇLER OPERASYONEL SÜREÇLER Yeni Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi Süreci Pazar, Ürün, Süreç Geliştirme Tasarım Süreci Pazarlama ve Tanıtım Süreci Sipariş Kabul Satınalma Üretim Süreci Sevkiyat Süreci Satış Sonrası Hizmetler PAZAR ) MÜŞTERİ MÜŞTERİ PAZAR )
 68. 68. Süreçlerin Tanımlanması- Aktiviteler TEKNİSYEN MUAYENECİ ÖRNEKLERİ AL ÖRNEKLERİ HAZIRLA MUAYENE ET ONAYLA ÖRNEKLERİ İADE ET FORMLARI DOLDUR RED KARAR VER KABUL SORUMLULUK AKIŞ ŞEMASI SIRALI AKIŞ ŞEMASI ÖRNEKLERİ AL ÖRNEKLERİ HAZIRLA MUAYENE ET ONAYLA ÖRNEKLERİ İADE ET FORMLARI DOLDUR RED KARAR VER KABUL
 69. 69. Süreçlerin Tanımlanması- Aktiviteler Bilgi Akış Şeması Sembolleri Süreç başlangıcı süreç sonu Faaliyet veya işlem Karar noktası Kağıt dokümanlar Gecikme (örn. Bekleme geçici depolama) Taşıma veya hareket Kontrol veya onay Depolama Akış yönü, süreç adımlarını bağlamak için Aktarma (tel., faks) Sayfa içi birleştirici (aynı sayfadaki adımları bağlamak için) Sayfa içi birleştirici (farklı sayfadaki adımları bağlamak için)
 70. 70. Süreçlerin Tanımlanması- Etkileşimler TEMEL SÜREÇLER MÜŞTERİ MÜŞTERİ Sipariş kabul ve planlama Eğitim hazırlık Eğitimin sunulması Sonuçların analizi Hizmetin Sunulması Yeni Ürün Geliştirme İhtiyaç belirleme Yeni program geliştirme Doküman ve sunuş hazırlama Eğitimci yetiştirme İnsan Kaynaklarının Yönetilmesi Yetkinlik belirleme / değerlen. Yetkinlik geliştirme Etkinlik değerlen. Finansal Kaynaklarının Yönetilmesi Alacakların-Ödemelerin Takibi Evet Standart program? Yeterli mi? Evet Hayır Hayır TALEP EĞİTİM GERİ BESLEME BİLGİLERİ FATURA ÖDEME
 71. 71. Süreçlerin Tanımlanması- Kontrol Noktaları <ul><li>Sürecin Kontrol Noktaları </li></ul><ul><ul><li>Sürecin belirlenmiş çıktıları üretebilmesini güvence altına almak amacıyla tanımlanmış yöntemler . </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dokümanlar (prosedür, talimat, kalite planı, ....) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dokümante edilmemiş prosedürler </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Listeler </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kanunlar, yönetmelikler, standartlar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Belirleyici ve düzenleyici kurallar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lisans şartları </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>......... </li></ul></ul></ul>
 72. 72. Süreçlerin Tanımlanması- Performans <ul><li>Süreçlerin performansını ölçebilmek için parametrelerin belirlenmesi gerekir . Genel olarak performans parametreleri şu şekilde sınıflandırılabilir: </li></ul><ul><ul><li>Kalite </li></ul></ul><ul><ul><li>Çevrim süresi </li></ul></ul><ul><ul><li>Müşteri memnuniyeti (iç-dış) </li></ul></ul><ul><ul><li>Etkinlik </li></ul></ul><ul><ul><li>Yeterlilik </li></ul></ul><ul><ul><li>Verimlilik </li></ul></ul><ul><ul><li>Maliyet </li></ul></ul>
 73. 73. Süreç performans göstergeleri <ul><li>Performans göstergesi : </li></ul><ul><li>-Sunulan ürünün kalitesini izlemek, değerlendirmek ve </li></ul><ul><li>geliştirmek için bir araçtır. </li></ul><ul><li>-Bir standardın ne kadar uygulandığını, amacına </li></ul><ul><li>ulaşıp, ulaşmadığını değerlendirmek için kullanılır. </li></ul>
 74. 74. Süreçlerin Tanımlanması- Performans Performans Parametreleri <ul><li>Süreç Parametreleri </li></ul><ul><li>(Öncü Göstergeler) </li></ul><ul><li>Süreç performansı </li></ul><ul><li>Çıktı karakteristikleri </li></ul><ul><li>İş Sonuçları </li></ul><ul><li>(Sonuç Göstergeleri) </li></ul><ul><li>Finansal sonuçlar </li></ul><ul><li>Finansal olmayan sonuçlar </li></ul>
 75. 75. Süreçlerin Tanımlanması- Performans B ü y ü m e Yeni Ürünler Mevcut Ürünler Yeni Pazar SONUÇ GÖSTERGELERİ Teslimat Performansı . . . . ÖNCÜ GÖSTERGELER <ul><li>Planlama </li></ul><ul><li>Satınalma </li></ul><ul><li>Üretim </li></ul><ul><li>Red oranı </li></ul><ul><li>Temin süresi </li></ul><ul><li>Kalifiye Satıcı </li></ul><ul><li>Hata oranı </li></ul><ul><li>Çevrim zamanı </li></ul><ul><li>Planlanmayan durma </li></ul><ul><li>Verim </li></ul>
 76. 76. Süreçlerin Tanımlanması- Performans <ul><li>MÜŞTERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜMLERİ : </li></ul><ul><li>Süreç performansını müşterinin nasıl algıladığını gösterir. Örneğin : </li></ul><ul><li>Güvenirlik </li></ul><ul><li>Taleplere cevap verebilme </li></ul><ul><li>Nezaket, iletişim </li></ul><ul><li>Ödenen paraya karşılık alınan değer </li></ul>SONUÇ GÖSTERGELERİ <ul><li>İÇ ÖLÇÜMLER : </li></ul><ul><li>Sürecin kendi performansını gösterir. Örneğin : </li></ul><ul><li>Cevap verme süresi </li></ul><ul><li>Çevrim süresi </li></ul><ul><li>İşlem süresi </li></ul><ul><li>İşletme Maliyeti </li></ul><ul><li>Verimlilik </li></ul><ul><li>ÇIKTI ÖLÇÜMLERİ : </li></ul><ul><li>Süreç çıktısının performansını gösterir. Örneğin : </li></ul><ul><li>Miktar </li></ul><ul><li>Zamanında sevkiyat </li></ul><ul><li>Hata oranları </li></ul><ul><li>Tanımlara uygunluk </li></ul><ul><li>Doğruluk </li></ul>ÖNCÜ GÖSTERGELER
 77. 77. Süreçlerin Tanımlanması- Performans <ul><li>İç müşteri beklentileri şunlar olabilir: </li></ul>GENEL İSTEKLER <ul><li>Kalite </li></ul><ul><li>Tamlık </li></ul><ul><li>Doğruluk </li></ul><ul><li>Açıklık </li></ul><ul><li>Anlamlılık </li></ul><ul><li>Güvenilirlik </li></ul><ul><li>Zaman </li></ul><ul><li>Zamanında teslim </li></ul><ul><li>Çevrim zamanı </li></ul><ul><li>Güvenilirlik </li></ul><ul><li>İstikrar </li></ul><ul><li>Sözleri tutma </li></ul><ul><li>İşbirliği </li></ul><ul><li>Esneklik </li></ul><ul><li>Nezaket </li></ul><ul><li>Hevesli olma </li></ul><ul><li>İletişim </li></ul><ul><li>Dinleme </li></ul><ul><li>Empati </li></ul><ul><li>Algılama </li></ul>SÜRECE ÖZEL İSTEKLER +
 78. 78. Süreçlerin Tanımlanması- Performans <ul><li>Bazı süreç performans göstergeleri ile ilgili örnekleri ; </li></ul><ul><li>Şikayet çözümleme süresi </li></ul><ul><li>Tekrar eden şikayet sayısı </li></ul><ul><li>Hizmet çevrim süresi </li></ul><ul><li>Hatalı fatura yüzdesi </li></ul><ul><li>Fazla çalışma süresi </li></ul><ul><li>Müşteri memnuniyeti ölçme anketine katılım oranı </li></ul><ul><li>Gerçekleştirilen eğitim adedi (saatleri) </li></ul><ul><li>Zamanında gerçekleştirilen eğitim adedi </li></ul><ul><li>Hatalı ödenen maaş oranı </li></ul><ul><li>Basında yer alma adedi </li></ul><ul><li>E-posta ile yapılan başvurunun yanıtlanma (ortalama) süresi </li></ul><ul><li>Müşteri yapılan ile görüşme adedi </li></ul><ul><li>Kapatılan düzeltici faaliyet oranı </li></ul>
 79. 79. Süreçlerin Tanımlanması- Performans <ul><li>Bazı süreç performans göstergeleri ile ilgili örnekleri ; </li></ul><ul><li>İade ürün oranı </li></ul><ul><li>İade ürün tutarı </li></ul><ul><li>Kapasite kullanım oranı </li></ul><ul><li>Çalışan başına satış oranı </li></ul><ul><li>Hatalı sevkiyat oranı </li></ul><ul><li>Ödenen tazminat tutarı </li></ul><ul><li>Zamanında yapılan sevkiyat oranı </li></ul><ul><li>Ortalama sipariş teyit süresi </li></ul><ul><li>Karlılık </li></ul><ul><li>Bakım planına uyum oranı </li></ul><ul><li>Stok devir hızı </li></ul>
 80. 80. Süreç performans göstergeleri <ul><li>Hastane ile ilgili bazı süreç performans gösterge örnekleri </li></ul><ul><li>Yatan hasta ölüm oran ı </li></ul><ul><li>Yeni do ğ an ölüm oranı </li></ul><ul><li>Operasyon öncesi ölüm oranı </li></ul><ul><li>Sezaryen oranı </li></ul><ul><li>Planlanmamış tekrar kabuller </li></ul><ul><li>Özel bakım birimlerine planlanmam ış dönü ş ler </li></ul><ul><li>Ameliyathaneye planlanmam ış dönü ş ler </li></ul><ul><li>Tekrar eden film çekim adedi, maliyeti </li></ul><ul><li>.......saat içinde a cile planlanmam ış dönü ş sayısı </li></ul><ul><li>......saatten fazla a cilde tutulan hasta say ı s ı </li></ul><ul><li>Tedavinin tamamlanmas ı ndan önce a cili terk eden hasta say ı s ı </li></ul><ul><li>Acil bak ı m iptalleri </li></ul>
 81. 81. Süreçlerin Tanımlanması- Performans * Ölçülebilir * Ulaşılabilir * Sonuca Yönelik * Dönemsel Performans hedefleri
 82. 82. Hedefler <ul><li>Hedeflerin özellikleri : </li></ul><ul><li>Hedef açıkça tanımlanmış mı? </li></ul><ul><li>Kuruluşun hedef(ler)i – hedeflenen zaman dilimi için – uygun mu ?(önceliklendirilmiş mi?) (dönemsel) </li></ul><ul><li>Kuruluş bu hedeflerle arzu ettiği noktaya ulaşabilir mi? (vizyon odaklı) </li></ul><ul><li>Hedef(ler) kuruluşun misyon’unu destekliyor mu? </li></ul><ul><li>Hedef(ler) ölçülebilir (veriye dayılı - izlenebilir) ve ulaşılabilir mi? </li></ul>
 83. 83. Hedefler <ul><li>Hedeflerin özellikleri (devam): </li></ul><ul><li>Hedef (ler) iddialı mı? </li></ul><ul><li>Hedef, kuruluşun diğer hedefleri ile uyumlu mu? </li></ul><ul><li>Hedefler birbirlerini tamamlayıcı mı? </li></ul><ul><li>Hedef(ler), uygulayıcıların çoğu tarafından anlaşılabilir ve desteklenebilir mi? </li></ul>
 84. 84. Hedefler <ul><li>Bir hedef : </li></ul><ul><li>1- Gerçekçi ve mevcut kaynakların etkin kullanımı ile ulaşılabilir ise, </li></ul><ul><li>2- Hedefe ulaşma yolları ile birlikte tariflenmiş ise , </li></ul><ul><li>3-Bu hedef kuruluş tarafından önceliklendirilmiş ise, </li></ul><ul><li>4- Kaynaklar (finansal kaynaklar,vb.)ile desteklenmiş ise, </li></ul><ul><li>5 -Herkes üzerinde uzlaşmış ve destekliyorsa, </li></ul><ul><li>HEDEF OLUR. </li></ul>
 85. 85. Hedefler <ul><li>Ama bir hedef ; </li></ul><ul><li>1-Gerçekleştirilmesi imkansız ise, </li></ul><ul><li>2- Gerçekleştirme yolları belirsiz ise, </li></ul><ul><li>3- Üzerinde uzlaşma sağlanmadıysa, </li></ul><ul><li>4- Kaynak yokluğu nedeniyle iptal edilecekse, </li></ul><ul><li>5- Çok kolay gerçekleştirilebilecekse, </li></ul><ul><li>6- Sadece bir iyi niyet ifadesi ise , </li></ul><ul><li>7-Dönemsel değil ise, </li></ul><ul><li>HEDEF OLAMAZ. </li></ul>
 86. 86. Hedeflerle Yönetim <ul><li>Belirsiz hedefler : </li></ul><ul><li>“ </li></ul><ul><li>“ Ölüm oranlarının azaltılması ” </li></ul><ul><li>“ Daha kaliteli hizmet üretmek” </li></ul><ul><li>“ Daha çok kar etmek” </li></ul><ul><li>Hangi ölümler (ameliyat öncesi / sonrası / acil)? </li></ul><ul><li>Ne kadar daha kaliteli? </li></ul><ul><li>Ne zaman? </li></ul><ul><li>Neye göre daha fazla kar? </li></ul><ul><li>............. </li></ul>
 87. 87. Hedefler <ul><li>Aylık ortalama geliri 3 milyon TL seviyesine ulaştırmak (2009) </li></ul><ul><li>Toplam giderlerini aylık ortalamasını 2,5 milyon TL seviyesinde tutmak (2010) </li></ul><ul><li>Kapalı tribün satış gelirinin geçen yıla göre % 10 arttırmak </li></ul><ul><li>Stadyum doluluk oranını geçen sezona göre % 5 arttırmak </li></ul><ul><li>Kulüp web sayfasına ulaşım oranını geçen sezona göre % 23 arttırmak. </li></ul><ul><li>xxxx yılı sonuna kadar (A) ürünündeki birim maliyetin % 10 düşürülmesi. </li></ul><ul><li>İş kazalarından kaynaklanan çalışma günü kaybını xxxx yılına kadar %30 azaltmak. </li></ul><ul><li>Elektrik tüketimini xxxx yılında ürün başına %2 azaltmak. </li></ul><ul><li>Yıllık arıza oranını xxxx yılına göre % 10 düşürmek </li></ul>
 88. 88. SÜREÇ FORMU TARİH: REV. No.: KOD: AD: SORUMLU: TEMEL SÜREÇ: ALT SÜREÇ: DE TAY S.: ÜYELER: SÜREÇ SINIRLARI BAŞLANGIÇ: BİTİŞ: TEDARİKÇİLER MÜŞTERİLER GÖSTERGELER Girdi Sağlayan Çıktı Kime SÜREÇ ŞEMASI ONAY: İMZA :
 89. 89. Süreçlerin Tanımlanması <ul><li>İmar süreci (Örnek) </li></ul><ul><li>Sürecin sahibi: İmar İşleri Sorumlusu </li></ul><ul><li>Süreçte görev alanlar: Bölge Müdürü, Harita/Kadastro Sorumlusu, Elektrik Sorumlusu, çevre </li></ul><ul><li>yönetimi sorumlusu </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Sürecin Kapsamı: Satışı veya tahsisi gerçekleştirilen arsanın inşaat ile ilgili faaliyetleri </li></ul><ul><li>kapsar; imar durumu belgesinin düzenlenmesi , inşaat ruhsatının düzenlenmesi , yapı </li></ul><ul><li>kullanma izninin düzenlenmesi. </li></ul><ul><li>Girdiler : </li></ul><ul><li>-Başvuru </li></ul><ul><li>-Yönetmelik uyarınca istenen belgeler </li></ul><ul><li>Süreç Performans Göstergeleri : </li></ul><ul><li>İmar durum belgesi verme süresi (gün) </li></ul><ul><li>İnşaat ruhsatı verme süresi (gün) </li></ul>Çıktılar : -İmar durumu belgesi -İnşaat ruhsatı -Yapı kullanma izni <ul><li>Yapı kullanma izni verme süresi (gün) </li></ul><ul><li>(Tüm koşulların sağlanması durumunda </li></ul>
 90. 90. Stratejik Planlama
 91. 91. Stratejik Planlama <ul><li>Bir kuruluşun sistemli ve disiplinli bir şekilde </li></ul><ul><ul><li>Kendisini nasıl tanımladığını, </li></ul></ul><ul><ul><li>Neler yaptığını, </li></ul></ul><ul><ul><li>Yaptığı şeyleri niçin yaptığını, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ulaşmayı arzu ettiği durumu </li></ul></ul><ul><li>değerlendirmesi , şekillendirmesi , bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir. </li></ul>
 92. 92. <ul><li>Stratejik planlama ne değildir : </li></ul><ul><li>Günü kurtarmaya yönelik değildir : </li></ul><ul><li>Uzun vadeli bir yaklaşımdır. </li></ul><ul><li>Bir şablon değildir : </li></ul><ul><li>Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir araçtır. </li></ul><ul><li>Sadece bir doküman değildir : </li></ul><ul><li>Stratejik planın hazırlanması, gerçekleştirilmesi için yeterli değildir. Planın sahiplenilmesi ve harekete geçilmesi gerekir . Asıl olan stratejik plan dokümanı değil, stratejik planlama sürecidir. </li></ul>Stratejik Planlama
 93. 93. Stratejik Planlama MİSYON VİZYON POLİTİKALAR KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ ANA HEDEFLER / STRATEJİLER SÜREÇ / BÖLÜM HEDEFLERİ KİŞİSEL HEDEFLER UYGULAMA PLANLARI TAKİP VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM VE SENARYOLAR
 94. 94. Stratejik Planlama <ul><ul><li>Misyon : Kuruluşun amacını ya da varoluş nedenini açıklayan ifade . Faaliyet konusunun, işin ya da işlevin niçin var olduğunu belirtir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Misyon :Biz kimiz? Ne iş yapıyoruz? Kimin için yapıyoruz? </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Niye yapıyoruz ? Sorularına yanıt veren varlık nedenidir </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>- Misyon belirlenirken / gözden geçirilirken yanıtlanacak sorular ; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kuruluşun varlık nedeni nedir? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kuruluşun müşterileri kimlerdir? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kuruluş müşterilere ne sağlanıyor? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Müşteriler ne istiyor? Neye değer veriyor? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kuruluşun müşteri üzerinde bıraktığı etki nedir? Kuruluş hakkında ne söylenmesi isteniyor? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kuruluşun toplum üzerindeki etkisi nedir? </li></ul></ul></ul>
 95. 95. Kamuda Stratejik Planlama <ul><li>Misyonun Özellikleri: </li></ul><ul><li>Misyon kurumun diğer kurumlardan farkını belirtir . </li></ul><ul><li>Misyon işletmenin ürettiği ürün veya hizmetle ilgilidir . </li></ul><ul><li>Misyon müşteri ve pazarla ilgilidir . </li></ul><ul><li>Misyon kurumun toplumdaki imajını belirlemektedir . </li></ul><ul><li>Misyon kurumun en temel amacıdır . </li></ul><ul><li>Misyonun kurum değerleriyle de yakın bir ilgisi vardır. </li></ul>
 96. 96. Stratejik Planlama <ul><li>MİSYON ÖRNEKLERİ </li></ul><ul><li>Okul: </li></ul><ul><li>1. Endüstri kuruluşlarına nitelikli ara eleman yetiştirmek </li></ul><ul><li>2. Toplumsal kalkınma ve refahın gelişmesine katkıda bulunmak </li></ul><ul><li>3. Bilimsel düşünme ve sorun çözme yeteneği gelişmiş insanlar yetiştirmek </li></ul><ul><li>Levi Strauss'un misyonu ; </li></ul><ul><li>Markalı hazır giyim ürünlerini uluslararası alanlarda pazarlayacak kârlı ve sorumluluk sahibi bir ticari başarıyı devam ettirmektir. </li></ul><ul><li>IBM : </li></ul><ul><li>Tüm insanlık faaliyetlerinde problemleri çözmek. </li></ul>
 97. 97. Stratejik Planlama <ul><li>MİSYON ÖRNEKLERİ </li></ul><ul><li>Maliye Bakanlığı Misyonu </li></ul><ul><li>Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek maliye politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamak, belirlenen maliye politikalarını uygulamak, uygulamayı takip etmek ve denetlemektir.  </li></ul>
 98. 98. Stratejik Planlama <ul><li>MİSYON ÖRNEKLERİ </li></ul><ul><li>İnsanları mutlu etmek. (WALT DISNEY) </li></ul><ul><li>Ülke yararına teknolojik gelişmeler sağlamak. (SONY) </li></ul><ul><li>İnsanlık yararına teknoloji geliştirmek. ( HP) </li></ul><ul><li>Dünyadaki bütün atletlere ilham ve “innovasyon” sağlamak. (Ni ke) </li></ul><ul><li>Londra Ticaret Odası’nın misyonu: </li></ul><ul><li>Bölgesindeki işletmelerin sözcüsü olarak, Londra ve çevresinde ekonomik zenginliğin ve kalitenin artırılmasına hizmet etmektir. </li></ul><ul><li>İnsan yaşamını korumak ve iyileştirmek (Sağlık kuruluşu) </li></ul><ul><li>T arımsal verimliliği arttırmak (Gübre Üreten kuruluş) </li></ul>
 99. 99. Stratejik Planlama <ul><li>MİSYON (Hastane) Biz, tedavi edici sağlık hizmetlerini en iyi şekilde ve tıbbi etiğe uygun ve hasta haklarına saygılı olarak sunmak için varız. </li></ul>
 100. 100. Stratejik Planlama <ul><ul><li>Vizyon : Kuruluşun gelecekte nasıl olmak istediğini tanımlayan ifadedir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vizyon ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Geleceğe yönelik Hayali </li></ul></ul><ul><ul><li>Net Belirsiz </li></ul></ul><ul><ul><li>Üst yönetimin inancını simgeleyen Çok uzun </li></ul></ul><ul><ul><li>Ulaşılması oldukça zor Dünyayı kurtaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Ana çerçeveyi tanımlayan bir slogan Misyon tarifi </li></ul></ul><ul><ul><li>OLMALIDIR OLMAMALIDIR </li></ul></ul>- Gizli bir belge değildir. - Kuruluşun karakterini ve amaçlarını aktarmakta en önemli aracıdır
 101. 101. Stratejik Planlama <ul><ul><li>Vizyon belirlenirken / gözden geçirilirken yanıtlanacak sorular ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuruluşun gelecekteki müşterileri kimler olacak? </li></ul></ul><ul><ul><li>Rakipler kimler? </li></ul></ul><ul><ul><li>Rakiplere göre kuvvetli ve zayıf yönler nelerdir? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vizyon değişikliği yapmaya ihtiyaç var mı? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vizyon belirlenirken / gözden geçirilirken kullanılacak bilgiler ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuruluşun mevcut misyonu </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuruluşun mevcut vizyonu </li></ul></ul><ul><ul><li>Dış etkenler </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pazarlar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rakipler </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Özdeğerlendirme </li></ul></ul>
 102. 102. Stratejik Planlama <ul><ul><li>Vizyon örnekleri; </li></ul></ul><ul><ul><li>Adidas’ı yok etmek (Nike 1960’ lar) </li></ul></ul><ul><ul><li>Yamaha’yı imha edeceğiz (Honda 1970’ler) </li></ul></ul>
 103. 103. Stratejik Planlama Misyon Vizyon Bugünü yansıtır Yarını gösterir Müşterileri belirler İlham vericidir Temel süreçleri belirlemeye yarar Kurumun gitmek istediği yönü belirler Performans ölçütlerini belirlemeye yarar Stratejik karar ölçütlerini belirlemeye yarar
 104. 104. Stratejik Planlama <ul><ul><li>Politikalar : Firmanın ana fonksiyonlarında, prensip ve değerlerini, anlayış ve iş yapma biçimini açıklayan metinlerdir (kalite, çevre, personel, finansal v.b. politikalar). </li></ul></ul><ul><ul><li>Mevcut Durum ve Senaryolar : Pazar ve pazar koşulları, ekonomik durumlar, yasal dayanaklar , çevre faktörleri, dış güçler, rekabet analizi ve iç göstergeler sonucu ortaya çıkan güçlü ve zayıf yönlerdir. </li></ul></ul>
 105. 105. <ul><li>Plan ve Programlar </li></ul><ul><li>SWOT Analizi </li></ul><ul><li>Piyasa Analizi </li></ul><ul><li>Hedef Kitle/İlgili t araflar ı n b elirlenmesi </li></ul>DURUM ANALİZİ Kuruluşun bulunduğu yer <ul><li>Kurulu ş un varoluş gerek ç es i </li></ul>MİSYON VE İLKELER Kuruluşun gitmek istediği yer <ul><li>Arzu edilen gelecek </li></ul>VİZYON <ul><li>Orta vadede ula şı lacak ama ç lar </li></ul><ul><li>Amaca y ö nelik , somut ve ö l çü lebilir hedefler </li></ul>STRATEJİK AMA Ç LAR VE HEDEFLER
 106. 106. <ul><li>Ama ç ve hedeflere ula ş ma y ö ntemleri </li></ul><ul><li>Detayl ı i ş planlar ı </li></ul>FAALİYETLER VE PROJELER Kuruluşun gitmek istediği yere nasıl gidebilecek ? <ul><li>Raporlama </li></ul><ul><li>Kar ş ı la ş t ı rma </li></ul>İ ZLEME   Gelişme nasıl takip edilip değerlendirilecek ? <ul><li>Geri besleme </li></ul><ul><li>Ö l ç me y ö ntemlerinin belirlenmesi </li></ul><ul><li>Performans g ö stergeleri </li></ul><ul><li>Performans Y ö netimi </li></ul>DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS Ö L ÇÜ M Ü
 107. 107. Durum Analizi <ul><li>Temel Yöntem: GZFT (SWOT) Analizi </li></ul>Kuruluş İçi Analiz G üçlü Yönler S trength Z ayıf Yönler W eakness Çevresel Analiz F ırsatlar O pportunities T ehditler T hreats
 108. 108. Stratejik Planlama <ul><li>GÜÇLÜ YÖNLERİN SAPTANMASI </li></ul><ul><li>Kuruluşun üstünlükleri nelerdir ? </li></ul><ul><li>Kuruluş neleri iyi yapmaktadır ? </li></ul><ul><li>Başkaları , kuruluşta güçlü yön olarak neleri görmektedirler ? </li></ul><ul><li>ZAYIF YÖNLERİN SAPTANMASI </li></ul><ul><li>Kuruluş neleri kötü yapmaktadır ? </li></ul><ul><li>Kuruluşun neleri iyileştirmeye gereksinimi var ? </li></ul><ul><li>Başkaları hangi konularda kuruluştan daha iyidirler ? </li></ul><ul><li>Başkalarının gözüyle kuruluşun ne gibi zayıf yönleri vardır? </li></ul>
 109. 109. Stratejik Planlama <ul><li>FIRSATLAR </li></ul><ul><li>Kuruluşun önünde duran fırsatlar nelerdir ? </li></ul><ul><li>Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmakta ? </li></ul><ul><li>Fırsat Yaratan Kaynaklar: </li></ul><ul><li>Teknoloji ve pazarda oluşan değişimler </li></ul><ul><li>Hükümet politikalarındaki değişiklikler </li></ul><ul><li>Sosyo-kültürel yapıdaki değişimler </li></ul><ul><li>Yerel olaylar </li></ul>
 110. 110. Stratejik Planlama <ul><li>TEHDİTLER </li></ul><ul><li>Kuruluş n e gibi engeller le karşılaşmakta dır ? </li></ul><ul><li>Kuruluşun r akipleri ne yapmaktalar ? </li></ul><ul><li>Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi ? </li></ul><ul><li>Değişen teknoloji kuruluşu tehdit ediyor mu ? </li></ul><ul><li>Kuruluşun f inansal sorunları var mı ? </li></ul>
 111. 111. Stratejik Planlama <ul><li>Sonuç : </li></ul><ul><li>Güçlü yönler ile fırsatların uyumlaştırılması </li></ul><ul><li>Güçlü yönlerin fırsatlardan yararlanacak şekilde </li></ul><ul><li>kullanılması </li></ul><ul><li>Zayıflıkları güçlü yönlere dönüştürecek stratejiler geliştirilmesi </li></ul><ul><li>Tehditlerin güçlü yanlar ile bütünleştirilebilecek fırsatlara dönüştürülmesi </li></ul>
 112. 112. Stratejik Planlama <ul><li>SWOT Analizi kuralları : </li></ul><ul><li>Genellikle on kişiden küçük gruplar ile yapılır </li></ul><ul><li>Beyin Fırtınası teknikleri kullanılarak uygulanabilir </li></ul><ul><li>Fırsatların belirlenmesinde somut çözümler üretmek yerine sorunun araştırılması ve çözümlenmesi ön plandadır </li></ul>
 113. 113. Durum Analiz Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Kurumun güçlü yönleri ile çevreden gelen fırsatları eşleştiren stratejiler Fırsatları kullanmak amacıyla zayıf yönleri ortadan kaldırmaya yönelik stratejiler Tehditler Güçlü yönleri kullanarak dış tehditleri bertaraf etmeye yönelik stratejiler Kurumsal zayıflıkların dış tehditleri etkili kılmasını önleyecek savunma stratejileri
 114. 114. Stratejik Planlama <ul><ul><li>Kritik Başarı Faktörleri : Vizyona ulaşabilmek , onu gerçekleyebilmek için, olmazsa olmaz , odaklanılması gereken yönler , karakteristikler , koşullar ve değişkenlerdir . </li></ul></ul><ul><ul><li>Kritik başarı faktörleri, kuruluşu müşteri gözünde rakiplerinden farklı kılacak, pazarda rakibe göre üstünlük sağlamasına imkan verecek, güçlendirilmesi ve odaklanması gereken yönlerdir.  </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuruluşun rekabetteki performansını ve konumunu pekiştirecek sınırlı sayıda alan / konudur. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Örnekler : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Yüksek ürün / hizmet kalitesi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Müşteri mutluluğu </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Rekabetçi maliyet </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Güçlü yan sanayi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Güçlü dağıtım teşkilatı </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Geniş ürün / hizmet portföyü </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Güçlü mali yapı , güçlü alt yapı.. v.b. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pazar payı </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Marka imajı </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Yüksek teknoloji </li></ul></ul></ul></ul>
 115. 115. Stratejik Planlama <ul><ul><li>- Ana Hedef ve Stratejiler : Her bir Kritik Başarı Faktörünün alt açılımı olarak belirlenen ve sonuç göstergelerini içeren hedefler ( ne yapılacak) ile s tratejiler (nasıl yapılacak). </li></ul></ul><ul><li>- STRATEJİ: </li></ul><ul><li>BELİRNEMİŞ HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN İZLENEN YOL </li></ul>
 116. 116. Stratejik Planlama <ul><ul><li>Ana Hedef ve Stratejiler : Her bir Kritik Başarı Faktörünün alt açılımı olarak belirlenen ve sonuç göstergelerini içeren hedefler ( ne yapılacak) ile stratejiler (nasıl yapılacak). </li></ul></ul><ul><ul><li>Süreç (veya Bölüm) Hedefleri : Ana hedefleri gerçekleştirebilmek için süreçler (veya bölümler) bazına indirgenmiş hedeflerdir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kişisel Hedefler : Bölüm hedeflerinin söz konusu olduğu durumlarda, kişilerin bağlı oldukları bölümlerin hedeflerine bağlı olarak belirlenen detay hedeflerdir. </li></ul></ul>
 117. 117. Stratejik Planlama <ul><ul><li>Uygulama Planları : Stratejilerin gerçekleştirilmesi ve böylece hedeflerin tutturulabilmesi için ayrıntılı faaliyet ve uygulama planları gereklidir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Takip ve Değerlendirme : Uygulama sürekli ve sistematik bir şekilde izlenip değerlendirilerek, gerekli olabilecek değişiklikler saptanır, sonuçlar üzerindeki etkileri ölçülür. </li></ul></ul>
 118. 118. Süreç İyileştirme
 119. 119. Süreç İyileştirme <ul><ul><li>Fiyat baskısı, </li></ul></ul><ul><ul><li>Düşük kar yüzdeleri, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ucuz işçilik avantajlarının yitirilmesi, </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknolojik gelişmeler, </li></ul></ul><ul><ul><li>Müşterinin deha fazla talepkar olması, </li></ul></ul><ul><ul><li>Yeni ürünlerin hızla pazara sunulması, </li></ul></ul><ul><ul><li>Küreselleşme, vb. </li></ul></ul><ul><ul><li>faktörler, kuruluşlarda iyileştirme için baskı oluşturmaktadır. </li></ul></ul>Bu yüzden, kuruluşlarda gelişmenin sürekli olması yaşamsal bir gerekliliktir.
 120. 120. Süreç İyileştirme <ul><ul><li>Rakiplerden daha yüksek performansla yürütülen süreçler, bir kuruluşu diğerlerinden farklılaştırır. </li></ul></ul>Altın Kural : Hiçbir işlem, hiçbir süreç küçük bir iyileşme yapılamayacak kadar mükemmel değildir.
 121. 121. Süreç İyileştirme <ul><li>Süreç iyileştireme ; </li></ul><ul><li>S üreç performans hedefleri doğrultusunda gerekli iyileştirme ihtiyaçlarının belirlenerek, planlanması gerçekleştirilmesi ve sürekliliğinin hayata geçirilmesidir. </li></ul><ul><li>İyileştirme; </li></ul><ul><li>- Ölçmelere dayalı, </li></ul><ul><li>- İş hedefleri doğrultusunda ve </li></ul><ul><li>- Sürekli olmalıdır. </li></ul>
 122. 122. Süreç İyileştirme <ul><li>Süreç iyileştirme kapsamı: </li></ul><ul><ul><li>Etkinlik : Sürecin planlanmış faaliyetleri gerçekleştirme ve planlanan sonuçlara ulaşma derecesi. </li></ul></ul><ul><ul><li>(Örn: Müşteri isteklerini karşılamak) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verim : Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki. </li></ul></ul><ul><ul><li>(Örn: Zamanında ve uygun maliyetle üretim yapmak) </li></ul></ul><ul><ul><li>Çevrim Süresi : Girdiyi çıktıya dönüştürme süresi </li></ul></ul><ul><ul><li>Esneklik : Sürecin değişen ve dalgalı talepleri karşılama yeteneği </li></ul></ul><ul><ul><li>Kapasite : Sürecin toplam potansiyeli </li></ul></ul>
 123. 123. Süreç İyileştirme <ul><ul><li>Süreçleri iyileştirmek için öncelikle süreçleri ölçmek gerekir. </li></ul></ul>SÜREÇ FAALİYETLER + KAYNAKLAR GİRDİ ÇIKTI Ürün karakteristiklerinin ölçümü Süreç parametrelerinin ölçümü
 124. 124. Süreç İyileştirme <ul><li>Süreçlerin izleme göstergeleri açısından “kararlı” ve “kontrol altında” olup olmadığı izlenmelidir. </li></ul>Süreç iyileştirmelerinde “kritik süreçler” e öncelik verilmelidir.
 125. 125. Süreç İyileştirme <ul><li>Süreç analiz ve geliştirme adımları : </li></ul><ul><li>1-İyileştirme ihtiyaçlarının ve öncelikli süreçlerin belirlenmesi </li></ul><ul><li>2-Süreç iyileştirme ekibinin oluşturulması </li></ul><ul><li>3-Sürecin analizi ve veri toplama planının oluşturulması </li></ul><ul><li>4-Tasarım </li></ul><ul><li>5-Pilot uygulama </li></ul><ul><li>6-Değişikliklerin hayata geçirilmesi </li></ul>
 126. 126. Süreç İyileştirme <ul><li>1-İyileştirme ihtiyaçlarının ve öncelikli süreçlerin belirlenmesi </li></ul><ul><li>Süreç iyileştirme çalışmaları; </li></ul><ul><li>Stratejik hedefler, </li></ul><ul><li>Performans göstergelerinden sapmalar, </li></ul><ul><li>Özdeğerlendirmeden çıkan iyileştirmeye açık alanlar, </li></ul><ul><li>Süreç olgunluk seviyesi (SOS) çalışması sonucu çıkan iyileştirmeye açık alanlar </li></ul><ul><li>SWOT analizinden çıkan zayıf yönler, </li></ul><ul><li>Süreç müşterilerinden gelen talepler, düzeltici önleyici faaliyetler, </li></ul><ul><li>Öneri sisteminden gelen önermeler, vb. kaynaklardan elde edilen bilgiler ile </li></ul><ul><li>başlatılır. </li></ul>
 127. 127. Süreç İyileştirme 1-İyileştirme ihtiyaçlarının ve öncelikli süreçlerin belirlenmesi <ul><li>Kritik Başarı Faktörleri üzerine etkisi büyük </li></ul><ul><li>ve </li></ul><ul><li>Gelişme ihtiyacı yüksek süreçler </li></ul>İyileştirme önceliğine sahip süreçler: KRİTİK SÜREÇLER
 128. 128. Kritik Süreçler Nasıl Belirlenir? <ul><li>İyileştirme İhtiyacı : Temel süreçlerin mevcut durumları hedeflenen durumlarıyla karşılaştırılır. </li></ul><ul><li>Etki Analizi : Temel süreçlerin kritik başarı ö lçüleri üzerindeki etkisi belirlenir. </li></ul>İyileştirme İhtiyacı 10: Çok şey yapmak gerekir 3 : Epeyce bir şeyler yapılmalı 1 : Yapacak pek az şey var 0 : B ir şey yapmaya gerek yok Etki Analizi 10: Çok fazla etkili 3 : Epeyce etkili 1 : Pek az etkisi var 0 : Hiç etkisi yok Süreçlerin kritik başarı ölçü leri üzerindeki toplam etki sini ve iyileştirme ihtiyacı nı belirlemek için takımlar halinde çalışılabilir.
 129. 129. Kritik Süreçler Nasıl Belirlenir? <ul><li>Veya </li></ul>Etki Analizi 0: ETKİSİ YOK 1: AZ ETKİ 2: ORTA ETKİ 3: ETKİLİ 4: ÇOK ETKİLİ Mevcut Durum 1 : YETERSİZ 2 : İYİLEŞTİRM AÇIK 3 : RAKİPLERİNDEN İYİ 4 : ÖRNEK MODEL
 130. 130. 1-İyileştirme ihtiyaçlarının ve öncelikli süreçlerin belirlenmesi ANA SÜREÇ KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ X Y Z A B C TOPLAM ETKİ 0: ETKİSİ YOK 4: ÇOK ETKİLİ ANA SÜREÇ MEVCUT HEDEF FARK A B C 1: YETERSİZ 2: İYİLEŞTİRMEYE AÇIK 3: RAKİPLERİNDEN İYİ 4: ÖRNEK MODEL İYİLEŞTİRME İHTİYACI TOPLAM ETKİ 6 4 2 0 4 0 3 1 YÜKSEK YÜKSEK KRİTİK SÜREÇ BÖLGESİ
 131. 131. 1-İyileştirme ihtiyaçlarının ve öncelikli süreçlerin belirlenmesi KRİTİK SÜREÇ BÖLGESİ 0 0 3 2 4 0 0 2 0 3 6 2 1 1 2 3 4 3 2 3 1 C A B Örnek 1 ANA SÜREÇ KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ X Y Z A B C TOPLAM ETKİ 0: ETKİSİ YOK 1:ETKİSİ AZ 2:ETKİSİ ORTA 3 ETKİLŞ 4: ÇOK ETKİLİ ANA SÜREÇ MEVCUT HEDEF FARK A B C 1: YETERSİZ 2: İYİLEŞTİRMEYE AÇIK 3: BAŞARILI 4: ÖRNEK MODEL İYİLEŞTİRME İHTİYACI TOPLAM ETKİ 6 4 2 0 4 0 3 1 YÜKSEK YÜKSEK
 132. 132. Bir h astane i çin k ritik s üreç t espiti ç alışması s onuçları Örnek 2
 133. 133. Poliklink Acil Hastane Kritik Süreçleri Örnek 2
 134. 134. 1-İyileştirme ihtiyaçlarının ve öncelikli süreçlerin belirlenmesi <ul><li>Kritik (kilit) süreçlerin belirlenmesi (Alternatif yöntem) </li></ul><ul><li>1-Kuruluşun ana ve destek süreçleri ile stratejileri bir matris şeklinde ilişkilendirilir. </li></ul><ul><li>2- Her sürecin , her stratejiye olan katma değeri değerlendirilir . </li></ul><ul><li>Düşük : 0 </li></ul><ul><li>Orta : 3 </li></ul><ul><li>Yüksek : 9 </li></ul><ul><li>3- Uzlaşma sağlanmaması durumunda , süreçlerin ayrıca birbirlerine göre önemi değerlendirilir (AHP) </li></ul><ul><li> 1 : Eş değere öneme sahip </li></ul><ul><li> 3 : Orta derecede önemli </li></ul><ul><li> 5 : Kuvvetli derecede önemli </li></ul><ul><li>9 : Çok kuvvetli derecede önemli </li></ul><ul><li>4-En yüksek değere sahip süreçten başlayarak süreçlerin sıralaması yapılır. </li></ul>
 135. 135. AHP yöntemi kullanılarak, süreçlerin önceliklendirilmesi 9: Çok önemli 7: Önemli 5: Orta Önemli 3: Az Önemli 1: Eşit önem Örnek Taşınır mal yönetim süreci Satış süreci Kiralama süreci İç denetim süreci Tahsilat süreci Normalizasyon Taşınır mal yönetim süreci Satış süreci Kiralama süreci İç denetim süreci Tahsilat süreci Toplam % Taşınır mal yönetim süreci 1 1/9 1/9 5 1/7 0.040 0.010 0.030 0.230 0.040 0.35 7 Satış süreci 9 1 1 7 1/9 0.340 0.080 0.310 0.330 0.030 1.09 21.8 Kiralama süreci 9 1 1 7 1 0.340 0.080 0.310 0.330 0.310 1.37 27.4 İç denetim süreci 1/5 1/7 1/7 1 1 0.007 0.010 0.040 0.040 0.310 0.41 8.2 Tahsilat süreci 7 9 1 1 1 0.260 0.800 0.310 0.040 0.310 1.72 34.4 Toplam 26.2 11.2 3.2 2.1 3.2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 100
 136. 136. 2-Süreç iyileştirme ekibinin oluşturulması <ul><li>Süreç iyileştirme ekibi ; </li></ul><ul><li>-Sürecin sınırları içinde çalışan veya süreci iyi tanıyan, </li></ul><ul><li>-Süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olan, </li></ul><ul><li>-Değişimi etkileyebilecek, </li></ul><ul><li>-Beceri ve motivasyon düzeyi yüksek, </li></ul><ul><li>-Çalışmaya süre ayırabilecek, </li></ul><ul><li>-Yenilikçi fikirlere açık </li></ul><ul><li>-Takım çalışmasına yatkın </li></ul><ul><li>-Etkin iletişim kurabilecek </li></ul><ul><li>-Yaklaşık 5-6 kişiden </li></ul><ul><li>oluşturulur. </li></ul>
 137. 137. 2-Süreç iyileştirme ekibinin oluşturulması <ul><li>Süreç iyileştirme ekibinin görev ve sorumlulukları ; </li></ul><ul><li>- Çalışma planının hazırlamak, </li></ul><ul><li>- İyileştirilecek süreci yakından incelemek, </li></ul><ul><li>- Sürecin akış şemasını hazırlamak, </li></ul><ul><li>- Yapılabilecek geliştirme ve ölçmeleri tasarlamak, </li></ul><ul><li>- Sürecin müşterileri ile görüşmek, </li></ul><ul><li>- Süreci analiz etmek ve iyileştirme önerilenini hazırlamak, </li></ul><ul><li>- Bölümler arası konuları süreç sahibine bildirmek, </li></ul><ul><li>- İyileştirmeleri devreye almak, ilgili personeli bilgilendirmek, </li></ul><ul><li>- İyileştirilen sürecin performansını izlemek ve sorunları gidermek, </li></ul><ul><li>- Geri bildirimleri değerlendirmek ve önerileri geliştirmek </li></ul>
 138. 138. Bölüm Bölüm Bölüm Bölüm <ul><li>Sürecin görsel olarak ifade edilmesi </li></ul><ul><li>Mevcut sürecin doğrulanması, </li></ul><ul><li>Süreç süresinin ve darboğazların belirlenmesi </li></ul><ul><li>Değer yaratmayan adımların belirlenmesi </li></ul><ul><li>Verilerin toplanacağı yerleri göstermesi </li></ul>Süreç haritasının yararlar Bu aşamada amaç, sürecin mevcut durumun (akışını, işleyişini) saptamaktır. Bunun için en iyi yöntem, sürecin mevcut süreç haritasının ekip tarafından çıkartılmasıdır. 3-Sürecin analizi ve veri toplama planının oluşturulması
 139. 139. 3-Sürecin analizi ve veri toplama planının oluşturulması Görünen durum
 140. 140. 3-Sürecin analizi ve veri toplama planının oluşturulması Gerçek durum 1 2 3
 141. 141. İyileştirme aşamaları Görünen / algılanan süreç Gerçek süreç Olması gereken … Neden olmasın … 3-Sürecin analizi ve veri toplama planının oluşturulması
 142. 142. 3-Sürecin analizi ve veri toplama planının oluşturulması <ul><li>Süreç katılımcılarıyla görüşme </li></ul><ul><li>Süreç haritasını ayrıntılı ve son haline getirmek için, </li></ul><ul><li>Şu andaki süreç performansını saptamak için, </li></ul><ul><li>Süreçte yaşanan sorunları belirlemek için, </li></ul><ul><li>Yakında sürece gelecek stratejik değişiklikler varsa, bunları öğrenmek için, </li></ul><ul><li>Süreç katılımcılarıyla görüşmeler yapılmalı </li></ul>
 143. 143. 3-Sürecin analizi ve veri toplama planının oluşturulması <ul><li>Sürecin mevcut durumu tespit edilirken , aşağıdaki sorulara yanıt bulunmalıdır : </li></ul><ul><li>- Süreç doğru tanımlanmış mı ? (Sürecin tedarikçileri kimlerdir? Müşteri kimdir? Çıktılar nelerdir? Sürecin girdileri nelerdir? İlgili standartlar nelerdir? Nasıl ölçülmektedir?) </li></ul><ul><li>- Süreç mevcut durumu yansıtıyor mu? </li></ul><ul><li>- Süreç adımları kimin tarafından gerçekleştirilmektedir? </li></ul><ul><li>Süreç ile ilgili yasal yükümlülükler var mı? Nelerdir? </li></ul><ul><li>- Her adım ile ilgili standartlar (beceri, donanım,bilgi) tanımlı mı? </li></ul><ul><li>- Süreç nasıl ölçülüyor? </li></ul><ul><li>- Süreç sahibi, müşteri mutluluğunu dikkate almış mı? </li></ul>
 144. 144. 3-Sürecin analizi ve veri toplama planının oluşturulması <ul><li>Süreç analiz edilirken aşağıdaki sorulara yanıt bulunmalıdır : </li></ul><ul><li>- Süreç sürdürülecek kadar değerli mi? </li></ul><ul><li>- Neden bu akış (mevcut durum) ile süreç tanımlanmaktadır? Mevcut durumun temelinde hangi kurallar ve varsayımlar bulunmaktadır? Bunlar doğru mu? </li></ul><ul><li>Her süreç adımı nda ne yapılıyor? </li></ul><ul><li>- Sürecin her bir adımı neden gerçekleştirilmektedir? (her bir adımın amacı nedir?), bu adım kaldırılırsa, çıktı aynı kalır mı? Nasıl etkilenir? </li></ul><ul><li>Sürecin bu adımı, çıktıya değer eklemekte midir? </li></ul><ul><li>Adımları daha ucuz, daha hızlı ve daha iyi yapmanın yolları var mı? </li></ul>
 145. 145. 3-Sürecin analizi ve veri toplama planının oluşturulması <ul><li>Bu faaliyet, sürecin başka bir adımında, başkası tarafından gerçekleştirilebilir mi? Başka bir adımla paralel yürütülebilir mi? Başka bir adımla birleştirilebilir mi? </li></ul><ul><li>Süreç dış kaynaklı hale getirilebilir mi? Bu durumda tedarikçi bu süreci nasıl gerçekleştirebilir? </li></ul><ul><li>- Süreç adımları arasındaki kopukluklar (mevcut olmayan / eksik, düşük performans gösteren adımlar), gereksiz tekrarlar var mı?. </li></ul><ul><li>Her süreç adımı ne kadar iyi gerçekleştiriliyor ( performans ölçümleri ve standartlar ile karşılaştırma )? </li></ul><ul><li>Teknoloji kullanımı (otomasyon,vb.) süreci nasıl değiştirir? </li></ul><ul><li>- Gerektiğinde düzeltici faaliyetler gerçekleştiriliyor mu? </li></ul>
 146. 146. Süreç adımları arasındaki kopuklukların belirlenmesi: - Haritası çizilen sürecin birimler arasında bağlantılarının kurulması, -Bittiği düşünülen bir işlemin gerçekten bitip bitmediğinin tespit edilmesi için yapılır   Kopukluk Analiz Formu Kopukluğun ortaya çıktı süreç adım Kopukluğun Tanımı Mevcut Durum Gelişme fırsatı Süreç performansına etki
 147. 147. Süreç adımları arasındaki kopuklukların belirlenmesi Kopukluk Analiz Formu-Sigortacılık Kopukluğun ortaya çıktı süreç adım Kopukluğun Tanımı Mevcut Durum Gelişme fırsatı Süreç performansına etki Eksper raporu hazırlama Uzun süre alıyor Ortalama 10 gün En çok 15 gün En geç 3 gün Yüksek Eksperin performansı takip edilmiyor Herhangi bir çalışma yok Sistematik olarak değerlendirilebilir Orta / yüksek Eksper raporu hatalı Ortalama % 20 Sıfır Yüksek Dosya kontrol inceleme Mükerrer kontroller mevcut Her aşamada evrak ve sayı açısından kontrol 3 aşama ile sınırlandırılabilir orta
 148. 148. 3-Sürecin analizi ve veri toplama planının oluşturulması <ul><li>Özetle, süreç analizi sırasında ; </li></ul><ul><li>Sürecin iç ve dış müşterileri ile iletişim kurulur , </li></ul><ul><li>Sürecin anlaşılması için fonksiyonlar arası süreç haritası hazırlanır, </li></ul><ul><li>Gecikme, maliyet, hataların nerelerde meydana geldiği tespit edilir, </li></ul><ul><li>Sürecin yeni biçimi tamamen ekibin bilgi ve deneyimine göre hazırlanmaktadır. </li></ul><ul><li>O HALDE SÜRECİN YENİ BİÇİMİNİ DEĞERLNDİRMEK iÇİN, BİLİMSEL YAKLAŞIMA GEREK BULUNMAKTADIR. </li></ul><ul><li>Yeni sürecin değerlendirilmesi için ölçüm gerçekleştirilecek noktaları belirlenir ve veri toplama planı oluşturulur. </li></ul>
 149. 149. Veri toplama <ul><li>Nitel veya nicel mi? </li></ul><ul><li>Ürün veya proses parametresi mi? </li></ul><ul><li>Verinin toplanacağı yer </li></ul><ul><li>Veri toplama sıklığı </li></ul>Veri toplama planı Ne ölçülecek Nasıl ölçülecek Kim ölçecek Örnekleme planı Ölçüt adı Tanımı Tipi Ölçme yöntemi Veri kayıt ortamı Atanan personel Nerede? Ne zaman ? Ne Kadar? Otomatik, Göz , ölçü aleti, ölçüm talimatı Kağıt ortamı/ Bilgisayar ortamı Yetkili ölçümcü Kaç adet veri toplana-cak?
 150. 150. Süreç aşamalarının adım adım incelenmesi, gereksiz adımların belirlenmesi Bu adım gerekli mi? Süreç çalışamaz Adımın korunması Adımın kaldırılması Süreç zarar görmez / çalışmayı sürdürür Kontrol edilecek başka adımlar var mı? Yeni süreç akışının çizilmesi Mevcut (yasal,vb.) kısıtlar kontrol edilir Süreçten bu adım kaldırılırsa ne olur? Ekip bu değişikliği yapmaya yetkili mi? İzin alınır EVET EVET HAYIR HAYIR EVET 3.Adım 5.Adım HAYIR Süreç değiştirilir
 151. 151. Süreç İyileştirme <ul><li>Sürecin tanımında 3 önemli nokta bulunmaktadır; </li></ul><ul><li>Bunlar; </li></ul><ul><li>1-İlişkili faaliyetler, </li></ul><ul><li>2-Müşteri, </li></ul><ul><li>3-Katma değer </li></ul><ul><li>DEĞER’ İN 4 boyutu bulunmaktadır :- </li></ul>DEĞER Değerin bileşenleri Müşteri isteği Zaman Hızlı Kalite Doğru Maliyet Ucuz Hizmet Kolay
 152. 152. 3-Sürecin analizi ve veri toplama planının oluşturulması <ul><ul><li>Faaliyetler “Katma Değer” yaratmalıdır . </li></ul></ul><ul><ul><li>Müşteri ihtiyaçlarına katkısı olan faaliyetler “Gerçek” , </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuruluş ihtiyaçlarına katkısı bulunan faaliyetler “İç” katma değer olarak değerlendirilir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bu iki sınıf dışında yapılan işler değer katmaz (bürokratik </li></ul></ul><ul><ul><li>ve kırtasiye) ve ortadan kaldırılmaları hedeflenir. </li></ul></ul>
 153. 153. 3-Sürecin analizi ve veri toplama planının oluşturulması <ul><li>Gerçek Katma Değer </li></ul><ul><ul><li>Müşteri siparişi kabulü </li></ul></ul><ul><ul><li>Ürün sevk etme </li></ul></ul><ul><ul><li>Hizmeti sunmak </li></ul></ul><ul><ul><li>Satış sonrası servis </li></ul></ul><ul><li>İç Katma Değer </li></ul><ul><ul><li>Satınalma siparişi açma </li></ul></ul><ul><ul><li>Fatura girişi yapma </li></ul></ul><ul><ul><li>Kalibrasyon, eğitim kayıtlarını güncelleme </li></ul></ul>
 154. 154. 3-Sürecin analizi ve veri toplama planının oluşturulması <ul><li>Katma değeri olmayanlar </li></ul><ul><li>Bozuk ve hatalı ürünlerle ilgili işlemler (hurdya ayırmak, yeniden işlemek) </li></ul><ul><li>Bir sonraki süreç adımı için beklemek (çalışanların, makinelerin, ürünlerin) </li></ul><ul><li>Ham madde, mamul, yarı mamul stokları, </li></ul><ul><li>Gereksiz taşımalar, aktarmalar, tasnif, </li></ul><ul><li>Muayene ve kontroller, </li></ul><ul><li>Raporlama, </li></ul><ul><li>Depolama, </li></ul><ul><li>Makine hazırlama, </li></ul><ul><li>Eksik malzeme sorunları, </li></ul><ul><li>Makine arızaları </li></ul><ul><li>(Muda = İsraf = Kaynakları tüketip, hiçbir değer yaratmayan faaliyettir.) </li></ul>
 155. 155. 3-Sürecin analizi ve veri toplama planının oluşturulması <ul><li>Bekleme Süresi ve Maliyet Analizi </li></ul><ul><li>1- Süreç şema sını oluştur . </li></ul><ul><li>2- Her süreç adımının süresini ölç . </li></ul><ul><li>3- Adımlar arası gecikmeleri n zamanını ölç. </li></ul><ul><li>4- Her süreç adımının maliyetini ölç . (Adam x saat x Maliyet) </li></ul><ul><li>5- Katma değer yaratmayan adımları belirle </li></ul><ul><li>5- Grafik veya özet tablo oluştur. </li></ul>
 156. 156. 3-Sürecin analizi ve veri toplama planının oluşturulması Grafik Analiz Yöntemi: Tablo Analiz Yöntemi: Bekleme: Faaliyetin bitiş zamanı ile sonraki faaliyetin başlangıcı arasındaki süredir. Faaliyetler Kümülatif Maliyet Kümülatif çevrim süresi (saat) Gerçek Katma değer İç katma değer Katma değeri yok Bekleme Süresi Faaliyet Zaman (saat) Maliyet (TL./işlem) Süreç Bekleme Toplam Çalışan Diğer Toplam
 157. 157. 3-Sürecin analizi ve veri toplama planının oluşturulması 51,85 30,00 81.85 44,5 7,00 51,5 Zaman (Saat) Maliyet (Para birimi / işlem) Eğitim planı hazırlama süreci Faaliyet Süreç Bekleme Toplam Çalışan Diğer Toplam İhtiyaçların belirlenmesi 24,00 12,00 36,00 20,00 - 20.00 Taleplerin yazılması 0,25 5,00 5,25 2,50 - 2,50 Taleplerin değerlendirilmesi 2,00 2,00 4,00 1,00 - 1,00 Eğitim kurumunun belirlenmesi 24,00 6,00 30,00 15,00 5,00 20,00 Onay 0,50 1,00 1.50 2,00 2,00 Eğitim planını hazırlanması 1,00 3,00 4,00 3,00 2,00 5,00 Eğitim planının onaylanması 0,10 1,00 1,10 1,00 - 1,00
 158. 158. 4-Tasarım <ul><li>Sürecin mevcut durumunun incelenmesinden sonra, </li></ul><ul><li>aşağıdaki yöntemlerle değişiklik yapılabilir; </li></ul><ul><li>1-Süreç adımlarında veya adımlar içindeki faaliyetlerde katma değer yaratmayan adımların yok edilmesi / azaltılması (çevrim süresinin, maliyetlerin azaltılması, kazancın ve müşteri memnuniyetinin arttırılması) ile iyileştirme yapılabilir. </li></ul><ul><li>2-Süreci baştan tasarlamak ile iyileştirme yapılabilir. Bu yöntemde otomasyon sisteminde değişiklik, süreç sahiplerinde değişiklik, işbölümü kurulması veya geliştirilmesi gibi yeniden tasarım söz konusu olabilir. </li></ul><ul><li>3-Kıyaslama sonucu seçilen sürecin ya, </li></ul><ul><li>- aynen uygulanması ile veya, </li></ul><ul><li>- gerekli değişiklikler yapılarak iyileştirme yapılabilir. </li></ul>
 159. 159. 4-Tasarım <ul><ul><li>Sadeleştirme </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Katma değer yaratmayan adımların kaldırılması (Bürokrasi) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kontrol ve karar adımlarının azaltılması </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hata önleyici sistemlerin kullanılması (Poka –yoke) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Etkin personel kullanımı </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tekrar eden faaliyetlerin ortadan kaldırılması </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Basitleştirme </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erken karar noktaları oluşturma </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İşlerin olabildiğince paralel gerçekleştirilmesi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ekip odaklı çalışılması, yetki ve sorumlulukların dağıtılması </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teknoloji kullanımı (otomasyon, uzman sistemler v.b.) </li></ul></ul></ul>
 160. 160. 4-Tasarım <ul><li>Sürekli iyileşme için iki temel yol: </li></ul><ul><ul><li>İlk Adım Projeleri / Sıçramalı İyileştirmeler </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mevcut süreçlerin tadili veya iyileştirilmeleri sağlanır. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ya da yeni süreçler tasarlanır. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Genellikle çapraz-fonksiyonel ekiplerle gerçekleştirilir. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bir darboğaz halinde veya rekabet üstünlüğü elde etmek için yapılır. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>-Örneğin ; Organizasyonel değişiklik, verimliliğin % 40 arttırılması. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Küçük-Süregelen İyileştirmeler / Kademeli İyileştirmeler </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>İlgili süreçte çalışanlar tarafından gerçekleştirilir. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mevcut süreçlere uygulanan küçük fakat sürekli iyileştirmelerdir . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Süreçlerin normal şartlar altında olduğu durumda tercih edilebilir. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>-Örneğin ; %60 olan verimliliğin, her üç ayda %1 arttırılması </li></ul></ul></ul>
 161. 161. Süreç İyileştirme Değişim, risk, getiri seviyesi Standartlaşma Kademeli iyileştirme Sıçramalı iyileştirme
 162. 162. 4-Tasarım <ul><li>Kriterler </li></ul><ul><li>1-Hedefler ile mevcut süreç performansı arasında büyük farkın bulunması. </li></ul><ul><li>2-Mevcut sürecin yetersiz kaldığı konusunda kuruluş içinde görüş birliğinin bulunması. </li></ul><ul><li>3- “Kıyaslama” sonuçlarının sürecin, rekabetin çok gerisinde kaldığını göstermesi. </li></ul><ul><li>Kullanılabilecek Yöntemler </li></ul><ul><li>1-Sıçramalı iyileştirme </li></ul><ul><li>2- Sıçramalı iyileştirme </li></ul><ul><li>3- Sıçramalı iyileştirme </li></ul>Süreç iyileştirmede kullanılacak yöntemler ile ilgili kılavuz
 163. 163. 4-Tasarım <ul><li>Kriterler </li></ul><ul><li>4-Süreçteki zayıflıkların çoğu “özel nedenlerden” kaynaklanması. </li></ul><ul><li>5-Süreçteki zayıflıkların çoğu “Genel nedenlerden” kaynaklanması. </li></ul><ul><li>6-Sürecin detaylarında yoğunlaşma ihtiyacı </li></ul><ul><li>Kullanılabilecek Yöntemler </li></ul><ul><li>4-Kademeli iyileştirme </li></ul><ul><li>5-Kademeli veya sıçramalı iyileştirme </li></ul><ul><li>6-Kademeli iyileştirme </li></ul>
 164. 164. 5 ve 6-Pilot uygulama ve değişikliklerin hayata geçirilmesi <ul><li>Süreç değişikliği yapılırken; </li></ul><ul><li>1-Süreçten etkilenenler bilgilendirilmeli, </li></ul><ul><li>2-Pilot uygulama yapılmalı, </li></ul><ul><li>3-Sonuçlar değerlendirilmeli, </li></ul><ul><li>4-Değişiklik standartlaştırılmalı (uygulanan sonuçların izlenmesi, düzeltmelerin yapılması, değişikliklerin prosedürlere ve diğer dokümanlara yansıtılması ve kalıcı olmasının sağlanması), </li></ul><ul><li>5-Eğitim verilmeli, </li></ul><ul><li>6-Değişiklikler yaygınlaştırılmalı, </li></ul><ul><li>7-Etkinlik izlenmelidir. </li></ul>
 165. 165. Süreç İyileştirme <ul><li>Süreç iyileştirmede sıkça yapılan hatalar: </li></ul><ul><ul><li>-Süreçleri stratejiler ve kurumsalı hedefler ile doğrudan ilişkilendirmemek, </li></ul></ul><ul><ul><li>-Sürekli iyileştirme hedeflemeden yola çıkmak. </li></ul></ul><ul><ul><li>-Hedeflerle doğrudan ilişkili olmayan, ölçülemeyen </li></ul></ul><ul><ul><li>parametreler kullanmak, </li></ul></ul><ul><ul><li>- Gerçekleşmesi olanaksız hedefler koymak </li></ul></ul><ul><ul><li>- İletişim zorlukları. </li></ul></ul>
 166. 166. İyi bir sürecin (olgun süreç) özellikleri ; 1-Müşteri odaklı 2-Maliyet değil, katma değer yaratan 3-Açıkça sahiplenilmiş 4-Adımları iyice tanımlanmış ve uygulayıcıları tarafından iyice anlaşılmış 5-Ölçülebilen 6-Sürekli iyileştirilen 7-Rekabet edebilen Süreç İyileştirme
 167. 167. Süreç İyileştirme Mevcut durum Banka önlerinde müşteri kuyrukları. Değişim mühendisliği Banka şubeleri kapa- nıyor. Ev-ofis banka- cılığı ile iş, müşteriye yaptırılıyor. Sürekli iyileştirme Kademeli Bilgisayar kullanan şubelerle kuyruklar kısalıyor. Sıçramalı Bankamatik ile şube sayısı artıyor ve 24 saat mesai başlıyor.
 168. 168. Süreç İyileştirmede kullanılan araçları <ul><li>1-Problem Çözme Teknikleri, </li></ul><ul><li>2-Kıyaslama, </li></ul><ul><li>3-6 Sigma, </li></ul><ul><li>4-Yalın üretim teknikleri( 5S, SMED, JIT, KANBAN, TPM, POKA-YOKE,vb.) </li></ul>
 169. 169. Süreç İyileştirme Araçları <ul><li>Problem Çözme Teknikleri </li></ul><ul><ul><li>Süreçleri analiz etmek, problemlerin nedenlerini ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek amacıyla kullanılan araçlardır. </li></ul></ul>
 170. 170. Süreç İyileştirme Araçları <ul><li>Pareto diyagramı: </li></ul><ul><li>Pareto analizi sorunların tanımlanmas ı ve çözümleri için önceliklendirilmes i amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem sorun çözme sürecine başlama yerinin seçilmesi , gelişmelerin izlenmesi, ya da bir sorunun temel nedeninin tanımlanması için bütün sorunların yada koşulların göreli öneminin gösterilmesi gereksinimi olduğu zaman kullanılır. </li></ul><ul><ul><li>- Bir şirketin üretiminin % 20’si bu şirketin gelirinin % 80’ini sağlar. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Ürünlerdeki parçaların % 20’sinin değeri, ürün değerinin % 80’i kadardır . </li></ul></ul>
 171. 171. Süreç İyileştirme Araçları
 172. 172. Süreç İyileştirme Araçları <ul><li>Neden – Sonuç Matrisi </li></ul><ul><li>Özel bir problemin ya da koşulun olası nedenlerinin belirlenmesi ve gösterilmesi için kullanılan yöntemdir. </li></ul><ul><li>Yaşayan bir dokümandır. </li></ul><ul><li>Problemleri oluşturan nedenler ortaya çıktıkça güncelleme yapılmalıdır </li></ul><ul><li>Bir süreci etkileyen nedenlerin sınıflandırılması ve ilişkilendirilmesi için kullanılır. </li></ul><ul><li>Problem çözme modelinde, sorunların nedenlerinin belirlenmesinde bir adım olarak kullanılır. </li></ul>
 173. 173. Neden-Sonuç Diyagramı Sorun İnsan Malzeme Ölçüm Makina Yöntem
 174. 174. Süreç İyileştirme Araçları <ul><li>Kıyaslama : </li></ul><ul><li>Bir kuruluşun, belirli bir konuda ya da iyileştirmede öncelliği olan süreçlerinde en iyi uygulamaya sahip olmasıyla tanınmış kuruluşları araştırmak, bulmak onlardan öğrenmek ve öğrenilenleri kendi süreçlerine uyarlamak temeline dayanan, sürekli gelişme ve performans hamleleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılan sistematik bir süreçtir. </li></ul>
 175. 175. Süreç İyileştirme Araçları <ul><li>Deming- “ Adapt, not adopt ” </li></ul><ul><li>Uyarlama  Kopyalama </li></ul><ul><li>Kıyaslama yöntemi için veri (iç / dış) analizi gerekmektedir. </li></ul><ul><li>- BİZ </li></ul><ul><li>-Neyi kıyaslayalım? </li></ul><ul><li>-Biz nasıl yapıyoruz? </li></ul><ul><li>- ONLAR </li></ul><ul><li>-En iyi kim? </li></ul><ul><li>-Onlar nasıl yapıyor? </li></ul>
 176. 176. Süreç İyileştirme Araçları <ul><li>Kıyaslama : </li></ul><ul><li>Sürekli iyileştirme sürecidir, rakip ürün analizi değildir. </li></ul><ul><li>Başkalarından öğrenmektir, endüstriyel casusluk değildir. </li></ul><ul><li>Öğrenilenleri kuruluşla uyarlamaktır, kopyalamak değildir </li></ul><ul><li>Müşteri odaklı çalışmadır, pazar araştırma faaliyetleri değildir. </li></ul><ul><li>Pazarda liderlik ve kalıcı rekabet avantajı sağlamak için gerekli bir süreçtir , çabuk ve kolay gerçekleştirilebilecek bir çalışma değildir. </li></ul>
 177. 177. Süreç İyileştirme Araçları <ul><li>Kıyaslama türleri : </li></ul><ul><li>1-Seçilen ortağa göre kıyaslama </li></ul><ul><li> - Kuruluş içi kıyaslama </li></ul><ul><li>- Rakip kuruluşlar ile yapılan kıyaslama (rekabetçi kıyaslama) </li></ul><ul><li> -Sektör dışı kıyaslama </li></ul><ul><li>- Genel (jenerik, yatay) kıyaslama </li></ul><ul><li>2-Odaklanılan noktaya göre kıyaslama </li></ul><ul><li>- Süreç odaklı kıyaslama </li></ul><ul><li>-Performans odaklı kıyaslama </li></ul><ul><li>-Stratejik kıyaslama </li></ul>
 178. 178. <ul><li>Süreç odaklı kıyaslama : </li></ul><ul><li>Mükemmelliği ile tanınan bir kuruluşun seçilen süreci, nasıl gerçekleştiği incelenerek, kıyaslama yapan kuruluşa uyarlanmasıdır. </li></ul><ul><li>Bu tür kıyaslama, rakiplerle ya da tamamen farklı bir sektördeki kuruluş ile yapılabilir. </li></ul><ul><li>Süreç odaklı kıyaslamada sürecin kendisine ve sonuçlarına odaklanmalı. </li></ul>Odaklanılan noktaya göre kıyaslama
 179. 179. <ul><li>Sürecin kendisinden çok, sadece sonuçlara odaklanıldığı takdirde, kıyaslama çalışması yüzeysel kalır ve sadece maliyette iyileşme sağlanır. </li></ul><ul><li>Süreç odaklı kıyaslamanın önem kazanmasının en önemli nedeni; kuruluşun ana süreçlerinde yapılan iyileştirmelerin rekabet gücüne ve finansal sonuçlara doğrudan yansımasıdır. </li></ul>Odaklanılan noktaya göre kıyaslama
 180. 180. İleri Süreç İyileştirme Araçları <ul><li>Alt ı Sigma seviyesi s adece mü ş teri ihtiyaçlar ı n ı n y ak ı ndan anla şı lmas ı , </li></ul><ul><li>olaylar ı n, verilerin ve istatistik analizlerin sistematik kullan ı m ı ve i ş süreçlerinin </li></ul><ul><li>yönetimi,iyile ş tirilmesi ve tekrar yap ı land ı r ı lmas ı na özel önem verilmesi ile </li></ul><ul><li>sa ğ lanabilir. </li></ul><ul><li>Gerçeğe dayalı yönetim </li></ul><ul><li>Müşteri odaklılık </li></ul><ul><li>Sürece odaklanma, yönetme, iyileştirme </li></ul><ul><li>Güçlü işbirliği </li></ul><ul><li>Tepkisel alışkanlıktan, önleyici yaklaşıma geçiş </li></ul>
 181. 181. İyileştirme Stratejileri Fark küçük mü? Müşteri Gereksinimleri Süreç Yeterliliği Yeniden Tasarım (DFSS) İyileştirme (DMAIC) Evet Hayır <ul><ul><ul><li>Yeni ürün / süreç tasarımı </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Genel Yaklaşım </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yüksek Risk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uzun süre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Birçok CTQ nun adreslenmesi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hedef : Sıçrama yaratmak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mevcut sürecin düzeltilmesi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dar odaklı </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mevcut süreç modelinin kullanımı </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Düşük Risk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kısa süre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Birkaç CTQ nun adreslenmesi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hedef : İyileştirme </li></ul></ul></ul>
 182. 182. T Ö A İ K Süreç Karakteri-zasyonu (Tipikleştirme) Süreç Optimizasyonu (En uygunlaş-tırmak) Tanımla Problem çıktı ve potansiyel girdilerinin tanımlanması Ölç Mevcut sürecin ölçülmesi; süreç doğru ölçülebiliyor mu? Sürecin yeterlilik seviyesi nedir? Analiz et Sürecin değişkenliğini yaratan önemli faktörlerin analizi, hipotezin oluşturulması, test edilmesi ve analizi İyileştir Önemli çıktıların optimizasyonu ile çıktının en seviyeye getirilmesi Kontrol et Sürecin 6 sigma seviyesinde tutunması için yapılacak kontrollerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi
 183. 183. 6 σ T Ö A İ K <ul><li>Tan ı mla </li></ul><ul><li>Sorunun tanımlanması Müşterinin belirlenmesi Kritik </li></ul><ul><li>süreç haritasının çizilmesi kritik Kalite Özelliklerinin(KKÖ) </li></ul><ul><li>belirlenmesi Proje kapsamının gözden geçirilmesi </li></ul><ul><li>Proje bilgilerinin güncelleştirilmesi . </li></ul>
 184. 184. 6 σ T Ö A İ K <ul><li>Ölç </li></ul><ul><li>Kontrol edilebilen değişkenlere (girdi/çıktı) ilişkin veri </li></ul><ul><li>toplama yönteminin belirlenmesi Ölçüm sistemi </li></ul><ul><li>yeterli mi? (MSA) Verinin toplanması Sürecin </li></ul><ul><li>yeterliliğinin hesaplanması Sürecin 6 sigma </li></ul><ul><li>seviyesinin tespit edilmesi. </li></ul><ul><li>Özetle; </li></ul><ul><li>1-Sürecin yeteneği hesaplanır, </li></ul><ul><li>2-Ölçüm sisteminin geçerli kılınması, </li></ul>
 185. 185. 6 σ T Ö A İ K <ul><li>Analiz et </li></ul><ul><li>Y’deki mevcut performansı etkileyen kök neden (ler) ile ilgili tezler (hipotezler) geliştiriştir , </li></ul><ul><li>Veriler ile bu tezler (hipotezler) doğrulanır ve belirlenir . </li></ul>
 186. 186. 6 σ T Ö A İ K <ul><li>İyileştir </li></ul><ul><li>Çözüm üretimi (Kritik girdi değişkenliklerini (X’leri) kontrol </li></ul><ul><li>eden çözümlerin belirlenmesi)  Çözümlerin daraltılması </li></ul><ul><li>(deney tasarımı) Fayda / maliyet analizi yapmak  Çözümün seçmek  Risk analizi (FMEA,SWOT analizi, PEST (*) analiz,vb) gerçekleştirmek  Çözümü planlamak  Pilot uygulamak </li></ul><ul><li>(*) PEST (politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik) </li></ul>
 187. 187. 6 σ T Ö A İ K <ul><li>Kontrol et </li></ul><ul><li>( Kazancın sürekli olması için nasıl bir kontrol sağlanmalıdır ?) </li></ul><ul><li>Bu a ş aman ı n amac ı uygulanan iyile ş tirme plan ı n ı ve elde edilen sonuçlar ı </li></ul><ul><li>de ğ erlendirmek ve elde edilen kazançlar ı n sürdürülmesi ve artt ı r ı lmas ı için </li></ul><ul><li>yap ı lmas ı gerekenleri ortaya koymakt ı r. </li></ul><ul><li>Bu a ş aman ı n ç ı kt ı lar ı ; • İ yile ş tirmeye konu olan sürecin son durumu , • İ yile ş tirme sonucu sa ğ lanan kazançlar , • İ yile ş tirme sonucu ortaya ç ı kan f ı rsatlar ve tavsiyelerdir . </li></ul>
 188. 188. Yalın Üretim <ul><li>İsraf: Gereksiz yere para, zaman, emek vb.ni harcama, savurganlık, tutumsuzluk (TDK sözlük) </li></ul><ul><li>İsraf : Müşteri için değeri olmayan faaliyetler </li></ul><ul><li>İsraf türleri: </li></ul><ul><li>Çalışanların ve makinelerin beklemesi (İşçilerin makine zamanı içinde beklemeleri), (bekleme süresi), </li></ul><ul><li>Gereksiz malzeme taşımaları, (malzemelerin gereksiz taşınması), (taşıma), </li></ul><ul><li>Gereksiz ve katma değer yaratmayan operasyonlar, (işlem içi israflar), </li></ul><ul><li>Malzeme, yarı mamul stokları, bitmiş mamül (stoklar, envanter) </li></ul><ul><li>Değer yaratmayan hareket </li></ul><ul><li>Kusur ve düzeltme </li></ul><ul><li>Fazla üretim </li></ul>
 189. 189. <ul><ul><li>Süreçteki beklemeleri kaldırmak </li></ul></ul><ul><ul><li>Süreçteki beklemeler ; </li></ul></ul><ul><ul><li>işlenmemiş parça yığılmalarına ve </li></ul></ul><ul><ul><li>aşırı stok yığıntılarına </li></ul></ul><ul><ul><li>neden olur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Süreçler arası yığılma üç nedenden oluşur: </li></ul></ul><ul><ul><li>Dengelenmemiş süreç (sürecin bir sonraki sürecin ihtiyacı kadar üretmemesi) akışları nedeniyle oluşan stoklama </li></ul></ul><ul><ul><li>Arıza vb. nedenlerden dolayı üretimi aksatmamak için kabullenilen stoklama </li></ul></ul><ul><ul><li>Yöneticilerin kendilerini güvende hissetmeleri için gerekli olandan fazla üretmek. </li></ul></ul>
 190. 190. Ayarlarda (set up) iyileştirmeler <ul><li>Müşteri; </li></ul><ul><li>Ürün ve hizmette çeşitlilik, </li></ul><ul><li>Düşük maliyetler ve </li></ul><ul><li>Yüksek güvenirlilik ve kalite </li></ul><ul><li>aramaktadır. </li></ul><ul><li>O halde kuruluşlar; </li></ul><ul><li>Sık aralıklarla ve küçük partiler seklinde üretim yapmalı, </li></ul><ul><li>Ürün çeşitliliğini arttırmalı ve </li></ul><ul><li>Kalite hatalarını azaltmalı </li></ul>
 191. 191. <ul><ul><li>Stoksuz üretime geçmek için 3 strateji vardır: </li></ul></ul><ul><ul><li>Bunlar; </li></ul></ul><ul><ul><li>Üretim çevrimini azalt </li></ul></ul><ul><ul><li>Hata ve arızaları sebeplerini araştırarak elemine et. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ayar sürelerini SMED teknikleriyle azalt. </li></ul></ul><ul><li>Kullanılan iyileştirme teknikleri; </li></ul><ul><li>Akış değer analizi, </li></ul><ul><li>Kanban (transfer stoklarını azaltmak), </li></ul><ul><li>SMED (uzun ayar ve kalıp değiştirme sürelerini düzenlemek), </li></ul><ul><li>Tpm (sık tezgah arızlarına çözüm getirmek) vb. </li></ul>
 192. 192. Ayarlarda (set up) iyileştirmeler <ul><li>SMED aşamaları; </li></ul><ul><li>1-Gözlem ve analiz (set up’ların alt faaliyetlere ayrılarak incelemesi) </li></ul><ul><li>2-İç ve dış set up ’ların birbirinden ayrılması, </li></ul><ul><li>3-İç set up’ ların, dış set-up’ a dönüştürülmesi </li></ul><ul><li>4-İç ve dış set up sürelerinin ayrı ayrı düşürü

×