Publicidad

Relatii interpersonale - 1

8 de Nov de 2013
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Relatii interpersonale - 1

 1. RELAŢIILE partea I
 2. • Nimeni nu întreprinde o călătorie de unul singur. Depindem constant de cineva pentru a ajunge la destinaţia propusă. • Nu putem reuşi în viaţă fără ajutorul celor din jur, dar stabilirea unor relaţii pozitive poate fi o provocare.
 3. NATURA RELAŢIILOR INTERP ERSONALE A. De ce sunt relaţiile interpersonale atât de importante? B. Ce trebuie să ştiu despre cei din jurul meu?
 4. A. De ce suntr aţiil int per el e er sonal e at de im t e? ât porant • Omul este o fiinţă socială. Nu poate trăi singur. • Relaţiile sunt „ cleiul” care încheagă unitatea dintre oameni. • Cu cât relaţiile sunt mai solide, cu atât unitatea e mai puternică.
 5. Toate acţiunile noastre depind de munca în echipă, în grup, în comunitate, indiferent dacă suntem lideri sau discipoli, antrenori sau jucători, părinţi sau copii, profesori sau studenţi, preşedinţi de companii sau muncitori.
 6. Întrebarea este: cu ce îi ajută implicarea noastră pe ceilalţi? Cum putem şti dacă am stabilit relaţii solide cu cei din jur? Să analiz ă m cinci caracteristici ale relaţ iilor noastre!
 7. 1. Respectul • Când e vorba de relaţii, totul începe cu respectul, cu dorinţa a de a conferi valoare nouă şi semenilor noştri. • „ Nu-i puteţi face pe cei din jur să se simtă importanţi în prezenţa voastră dacă în sinea voastră nu daţi doi bani pe ei” (Les Giblin, analist pentru relaţii umane). • Trebuie să manifestaţi respect faţă de semenii voştri chiar înainte ca aceştia să fi făcut ceva să-l merite, şi asta pentru simplul fapt că sunt persoane umane. • Dar în acelaşi timp, trebuie să acţionaţi în aşa fel încât să-l câştigaţi în faţa celor dragi. Iar locul unde îl puteţi câştiga se află pe nisipuri mişcătoare.
 8. 2. Experienţe comune • Respectul nu este suficient pentru a fundamenta relaţii pozitive. • Nu se pot stabili relaţii cu persoane necunoscute. • Este nevoie de experienţe comune.
 9. 3. Încrederea • • • Când îi respectaţi pe cei din jur şi petreceţi timp cu ei, încât le împărtăşiţi experienţele, le inspiraţi foarte multă încredere. Încrederea este un factor vital în stabilirea relaţiilor pozitive. „ Să fii demn de încredere este un lucru mult mai valoros decât să fii iubit” (George MacDonald, poet scoţian) Fără încredere nu poţi menţine nici o relaţie.
 10. 4. Reciprocitate • • • • Relaţiile care nu se bazează pe principiul reciprocităţii sunt sortite pieirii. Dacă o persoană joacă mereu rolul „ destinatarului” , iar cealaltă interpretează mereu rolul „ expeditorului” , relaţia se va dezintegra în cele din urmă. Orice persoană trebuie să „ interpreteze” ambele roluri. Arătaţi-le celorlalţi, dăruiţi-le întreaga voastră atenţie! Arătaţi-le că le iubiţi!
 11. 5. Bucurie reciprocă • O dată cu consolidarea relaţiei, persoanele implicate încep să se bucurie de compania celorlalţi. • Doar simplul fapt că sunt împreună poate să transforme un eveniment neplăcut într-o experienţă pozitivă.
 12. „ Puţine lucruri vă vor oferi o răsplată mai mare ca timpul şi eforturile depuse pentru a-i înţelege pe cei din jur. Nimic nu vă va conferi o valoare mai mare în calitatea voastră de persoană. Nimic nu vă va dărui o satisfacţie sau o fericire mai mare” .
 13. B. C e t ebuie să şt despr cei din r iu e j ulm ur eu? • Oamenilor nu le pasă cât de multe lucruri ştiţi până nu ştiu cât de mult vă pasă de ei înşişi. • Darul de a-i înţelege pe cei din jur are un impact covârşitor asupra capacităţii noastre de a comunica cu cei din jur.
 14. „ Cea mai mare greşeală pe care poţi să o faci în încercarea de a fi convingător este să acorzi prioritate exprimării ideilor şi sentimentelor tale. Oamenii îşi doresc însă să fie ascultaţi, respectaţi, înţeleşi. Din clipa în care oamenii îşi dau seama că sunt înţeleşi, devin dispuşi să-ţi înţeleagă punctul de vedere” (David Burns,doctor în medicină şi profesor de psihiatrie).
 15. De ce nu r şesc oam eu enii să-i înţel ă pe ceil ţ eag ali? Un avocat spunea: „ Jumătate dintre controversele şi conflictele ce se nasc între oameni sunt cauzate nu de diferenţele de opinie sau de incapacitatea de a se pune de acord asupra unui anumit subiect, ci de lipsa de înţelegere faţă de semenii lor” . Dacă am putea reduce numărul neînţelegerilor, tribunalele nu ar mai fi atât de aglomerate.
 16. U nel din cauzel neînţel il : e e eger or • • • 1. Team a „ Să nu dispreţuim şi nici să nu ne opunem lucrurilor pe care nu le înţelegem” (William Penn). Mulţi par să facă exact pe dos. Atunci când nu-i înţeleg pe ceilalţi, începe să le fie teamă. În momentul când a început să le fie teamă de semenii lor, nu mai încearcă să-şi înfrângă temerile pentru a afla mai multe lucruri despre ei. Şi atunci apare un cerc vicios.
 17. U nel din cauzel neînţel il : e e eger or 2. Egocentrism ul • Dacă vreţi să vă convingeţi de aceasta, jucaţi-vă cu un copil de 2 ani! El îşi alege din instinct cele mai bune jucării şi insistă să le păstreze. • O modalitate de a ne depăşi egoismul nativ este să încercăm să vedem lucrurile din perspectiva altor oameni
 18. O scurtă lecţie: • • • • • • • Cel mai nesemnificativ cuvânt: E U. Cel mai important cuvânt: NOI. Cele mai importante două cuvinte: VĂ M Ţ UM SC. UL E Cele mai importante trei cuvinte: T UL E E IE AT OT ST RT . Cel mai importante patru cuvinte: CARE E E PĂ RE A DUM AVOAST Ă ? ST RE NE R Cele mai importante cinci cuvinte: AI F CUT O T AB B Ă. Ă RE Ă UN Cele mai importante şase cuvinte: VRE SĂ T ÎNŢ E E M B . AU E L G AI INE
 19. U nel din cauzel neînţel il : e e eger or 3. Incapacitatea de a a precia diferenţele • În loc să încercăm să-i modelăm pe cei din jur după propria noastră imagine, trebuie să învăţăm să le apreciem diferenţele. • Dacă cineva e înzestrat cu un talent pe care voi nu îl posedaţi, este minunat. Căci în doi vă puteţi suplini slăbiciunile. • Dacă o persoană provine dintr-o cultură diferită, lărgiţivă orizontul şi învăţaţi tot ce poate fi mai bun de la ea! Noile cunoştinţe dobândite vă vor ajuta să intraţi în legătură nu numai cu persoana respectivă, ci şi cu altele.
 20. U nel din cauzel neînţel il : e e eger or • • • 4. Incapacitatea de a recunoaşte asem nările ă Pentru a-i înţelege pe cei din jur, trebuie să ne gândim ce am simţi noi dacă am fi într-o situaţie similară cu persoanele cu care interacţionăm. Ştim ce am dori să se întâmple într-o anumită situaţie. Există şansa ca persoana care e alături de noi să nutrească aceleaşi sentimente.
 21. Lucr il pe car t ă l ea ur e e oat um t ebuie să l înţel ă r e eag despr oam e eni: • • 1. Toată lum îşi doreşte ea să fie cineva Nu există persoană în lume care să nu îşi dorească cu ardoare să fie cineva, să devină o persoană importantă. Chiar şi individul cel mai modest din lume îşi doreşte să fie privit cu respect de ceilalţi.
 22. Lucr il pe car t ă l ea ur e e oat um t ebuie să l înţel ă r e eag despr oam e eni: 2. Nim nui nu-i pasă ă cât de m ulte lucruri ştiţi până când nu ştie cât de m vă pasă de ult propria sa persoană
 23. „P aradoxical Com andm m ents of Leadership” • • • • • • • • • • • Oamenii sunt ilogici, iraţionali şi egoişti – iubeşte-i oricum! Dacă faceţi bine, oamenii vă vor acuza de motive egoiste – faceţi bine oricum! Dacă obţineţi succes, veţi avea parte de prieteni falşi şi de duşmani adevăraţi – luptaţi oricum ca să obţineţi succesul pe care îl meritaţi! Binele pe care îl faceţi astăzi va fi uitat probabil uitat mâine – faceţi bine oricum! Cinstea şi sinceritatea vă fac vulnerabili – fiţi cinstiţi şi sinceri oricum! Oamenii măreţi cu idei măreţe pot fi distruşi de oameni mărunţi cu idei meschine – nutriţi oricum gânduri măreţe! Oamenii îi protejează pe cei slabi, dar îi urmează doar pe cei puternici – luptaţi oricum pentru cei slabi! Ce construiţi în ani de zile poate fi distrus peste noapte – construiţi oricum! Oamenii au nevoie de ajutor, dar vă pot ataca dacă îi ajutaţi – ajutaţi-i oricum! Dăruiţi lumii tot ce poate fi mai bun din voi şi vă veţi alege cu un pumn în gură – dăruiţi oricum tot ce poate fi mai bun în voi! Întotdeauna e loc pentru mai bine.
 24. Lucr il ur e pe car t ă l ea e oat um t ebuie să l înţel ă r e eag despr oam e eni: • • • • • • • 3. Toată lum are nevoie d cineva ea e „ Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur şi cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice! Tot aşa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. Dar cum are să se încălzească dacă e singur? Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împreună. Şi funia împletită în trei nu se rupe uşor” (Ecl eziast 4,9-12). ul
 25. Lucr il pe car t ă l ea ur e e oat um t ebuie să l înţel ă r e eag despr oam e eni: • • • 4. Toţi oam enii pot deveni cineva dacă există o persoană care îi înţelege şi crede în ei În momentul în care vă înţelegeţi semenii şi credeţi în ei, pot să devină cu adevărat nişte persoane importante. Şi nu este nevoie să depuneţi un efort prea mare ca să-i ajutaţi pe oameni să se simtă importanţi. Lucrurile mărunte, făcute la momentul potrivit, pot însemna foarte mult.
 26. Lucr il pe car t ă l ea ur e e oat um t ebuie să l înţel ă r e eag despr oam e eni: • 5. Toţi cei care ajută pe cineva influenţează o m ţim de ul e oam eni. Ceea ce dăruiţi unei singure persoane se răspândeşte în vieţile tuturor celor asupra cărora persoana respectivă exercită la rândul ei o anumită influenţă.
 27. Concluzii • Abilitatea de a-i înţ elege pe oameni este în definitiv o opţ iune. • F iecare persoană este înzestrată cu talentul de a-i înţ elege, de a-i stimula ş i de a-i influenţ a pe cei din jur.
 28. RELAŢIILE partea a II-a
 29. CONSOLIDAREA RELAŢIILOR CONSTRUCTIVE sau STÂLP CARE STAU LA BAZA II CONSOLIDĂRII RELAŢIILOR UMANE
 30. P rovocări… • Cum pot să-mi încurajez semenii? • Cum pot să stabilesc legături cu oamenii? • Cum pot să învăţ taina ascultării semenilor mei?
 31. Cum pot să -mi încurajez semenii? Sau DE RE ÎNCRE RE SP DE
 32. Dăruirea încrederii noastre necondiţionate în oameni ÎNAINTE ca ei să-şi dovedească meritele este cheia stimulării lor pentru a-şi atinge potenţialul.
 33. Să analiz ă m câteva noţ iuni legate de încredere:
 34. 1 . OAMENII NU AU ADESEA ÎNC REDERE ÎN EI ÎN ŞI ŞI
 35. Mulţi oameni nu au încredere în forţele lor. Sunt convinşi că vor da greş. Chiar şi atunci când văd luminiţa de la capătul tunelului, cred cu tărie că aparţine unui tren. Fiecare responsabilitate reprezintă o problemă pentru ei. Realitatea este însă alta: greutăţile vieţii rareori îi înfrâng pe oameni; lipsa de încredere în forţele proprii face de obicei acest lucru. Cu puţină încredere în ei înşişi, oamenii pot realiza lucruri miraculoase; fără ea, viaţa devine o povară.
 36. 2. OAMENII NU SE BU C U RĂ DE SPRIJINU L U NEI PERSOANE C ARE SĂ LE AC ORDE ÎNC REDEREA EI NEC ONDI ŢIONATĂ
 37. Astăzi oamenii se simt izolaţi. Sentimentul de unitate a devenit o raritate. Mulţi nu se bucură nici de sprijinul familial. Chiar şi în relaţiile familiale sunt prezente adesea mai mult teama, ameninţările, ca factor de educaţie. În loc să-şi înveţe copiii să aibă încredere în forţele proprii, unii părinţi îi descurajează. Sunt foarte multe cazuri în care nici măcar cei apropiaţi nu cred în cei dragi. Aceşti oameni nu au pe nimeni de partea lor. Nu e de mirare atunci că un lucru banal – cum ar fi o floare – poate schimba radical zorii unei dimineţi.
 38. 3. OAMENII Î ŞI DAU IMEDIAT SEAMA C ÂND C INEVA ARE ÎNC REDERE ÎN EI
 39. „ Una din fericirile prieteniei este de a şti cui să îi împărtăşeşti un secret” (Alessandro Manzoni, Logodnicii).
 40. Oamenii ştiu din instinct când semenii lor au încredere în ei sau când această încredere este adevărată sau falsă. Încrederea necondiţionată poate schimba viaţa unei persoane. Misiunea noastră nu este aceea de a încerca să-i convingem pe oameni să ne privească cu respect şi veneraţie; misiunea noastră este să-i determinăm să-şi formeze o părere cât mai avantajoasă despre ei înşişi şi să aibă încredere în ei, căci atunci încrederea şi veneraţia vor veni de la sine.
 41. 4. OAMENII F AC ORIC E C A SĂ F IE LA ÎN ĂLŢIMEA ÎNC REDERII PE C ARE LE-O ARĂTAŢI
 42. • • • • Oamenii reuşesc sau nu să atingă nivelul aşteptărilor voastre. Dacă sunteţi sceptici şi neîncrezători în ei, vor da dovadă de mediocritate. Dar dacă aveţi încredere în ei şi sunteţi convinşi că vor reuşi în viaţă, vor face tot ce le va sta în putinţă să nu vă înşele aşteptările. Iar în acest proces, toată lumea are de câştigat. De ce? Cei care cred în talentul nostru nu se limitează doar la a ne stimula. Ei ne creează o atmosferă propice succesului.
 43. 5. C U M SĂ DEVENIM ÎNC REZ ĂTORI ÎN OAMENI? – sugest – ii
 44. – aveţi încr eder în oam e eni înaint ca ei să f r şitceva în viaţă! e i eu • • • • Toată lumea iubeşte învingătorii. Este uşor să ai încredere în oamenii care şi-au dovedit deja meritele. Este mult mai dificil să crezi în oameni înainte ca aceştia să fi reuşit ceva în viaţă. Unii oameni îşi doresc cu disperare să aibă încredere în forţele proprii, dar au prea puţine speranţe. „ Nu există situaţii disperate; există doar oameni care s-au lăsat pradă disperării” (mareşalul Ferdinand Foch, I Război Mondial). Dumnezeu a sădit în fiecare dintre noi sămânţa măreţiei, chiar dacă aceasta rămâne de obicei în stare latentă. Dar în momentul în care credeţi în oameni, înseamnă să udaţi aceste seminţe, oferindu-le şansa să crească şi să înflorească.
 45. – scoat ţi-l în evidenţă cal ăţil e e it e! • • • • Mulţi oameni cred, în mod eronat, că pentru a-şi clădi relaţii pozitive şi pentru a avea influenţă asupra altora, trebuie să întruchipeze vocea autorităţii, care are dreptul să scoată în evidenţă deficienţele semenilor. Cum v-aţi simţi dacă cineva v-ar spune: „ Stai de fapt în umbra propriului tău scop în viaţă! Eşti o greşeală detestabilă! Eşti un ratat iremediabil! Eşti o eroare a naturii!... Înţelegi? Am fost destul de clară?” Calea clădirii unor relaţii pozitive e în sens opus. Cea mai bună modalitate prin care le puteţi arăta oamenilor că aveţi încredere în ei şi îi puteţi stimula este să vă concentraţi atenţia asupra calităţilor lor. „ Nimeni nu a reuşit să realizeze ceva măreţ, cu excepţia celor care au îndrăznit să creadă că sunt superiori circumstanţelor” (Bruce Burton).
 46. – t eceţi-l în r r e evist ă succesel ant ioar e er e! • • • • David şi Goliat: „ Domnul care m-a izbăvit din gheara leului şi din laba ursului mă va izbăvi şi din mâna acestui filistean” . Nu toţi oamenii pot să recunoască succesele trecute şi să extragă apoi din ele încrederea în forţele proprii. Unii oameni au nevoie de ajutor. Dacă le arătaţi că în trecut au repurtat victorii, vor trece mai uşor la acţiune. Trecerea în revistă a unor fapte trecute îi ajută pe oameni să aibă încredere în ei înşişi.
 47. – insuf aţi-l încr l e eder e at unci când dau gr ş! e • • • • Toţi dăm greş în viaţă; eşecurile fac parte din viaţă. În faţa lor avem două posibilităţi: a renunţa la lupta sau a merge mai departe. Celor care vor să cedeze, poate de la primele obstacole, trebuie să le arătaţi că aveţi în continuare încredere în ei, chiar şi atunci când fac greşeli sau când rezultatele sunt slabe. O modalitate prin care puteţi face acest lucru este să le povestiţi despre necazurile şi problemele voastre din trecut. Oamenii tind să creadă că, dacă o persoană are succes în prezent, a avut dintotdeauna. Ei nu înţeleg că am avut cu toţii porţia noastră de neîmpliniri, eşecuri şi necazuri. Arătaţi-le că succesul este o călătorie, un proces, nu o destinaţie!
 48. – obţineţi cât eva vict ii îm eună! or pr • „ Dacă eşti înzestrat cu dorinţa de a învinge, ai obţinut jumătate din victorie; dacă nu, ai obţinut jumătate din înfrângere” . • Pentru a-i convinge pe ceilalţi că pot obţine succesul, ajutaţi-i să câştige câteva victorii mărunte! • Încurajaţi-i să îşi asume responsabilităţi, pe care consideraţi că le vor duce cu bine la îndeplinire şi acordaţi-le în acest timp tot sprijinul necesar. Cu timpul, pe măsură ce încrederea lor se consolidează, îşi vor asuma şi vor înfrunta încercări mult mai dificile.
 49. – cr eionaţi-l succesel voast e! e e r • Se spune că un om poate să trăiască 40 de zile fără mâncare, 4 zile fără apă, 4 minute fără aer, dar numai 4 secunde fără speranţă. • Daţi speranţă celor din jur! • „ Îmbolnăviţi-i” pe ceilalţi de optimismul vostru!
 50. „Să f ceea ce sunt im em şi să devenim ceea ce put să devenim em – acest est singur r alvieţii!” a e ul ost (Rober Luis St t evenson)
Publicidad