Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Politiske skandaler belyst gjennom Syse, Tønne og Valla-saken i VG og DB

  1. Politiske skandalejournalistikk Forelesning: 11/6/07 - Belyst gjennom Syse-, Tønne- og Valla-saken
  2. Et blikk videre, konsekvenser av skandalejournalistikken Hvilke konsekvenser kan skandalen ha for journalistikken og samfunnet? Hvor er skandalens plass, og hva betyr den for demokratiet og politikken? En fri og uavhengig presse skal ivareta viktige oppgaver som er sentrale for et velfungerende demokrati, som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Men hvordan oppfyller skandalejournalistikken disse idealene? John B. Thompson lanser i boka Political Scandal fire, til dels motstridende teorier for hva slags konsekvenser skandalen kan ha. Disse er ikke Thompsons ”egne”, men teorier som har vært mer eller mindre artikulert i debatten kring skandalejournalistikk. Han kaller disse for henholdsvis: (1) ingenkonsekvensteorien, (2) den funksjonelle teorien, (3) trivialiseringsteorien og (4) omstyrtelsesteorien. Thompson skriver dog at han vil forsøke å vise at […] each is unsatisfactory[…] . Dette fordi skandaler, ifølge ham, i sin natur er meget komplekse, og fordi det finnes så mange ulike typer av dem.
Publicidad