ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi

Ekonomikas ministrija
Ekonomikas ministrijaEkonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi 
Reģionālie forumi „Atbalsts uzņēmējiem” 
04.11.2014. Bauska
Vienotas institūcijas izveide 
2 
Attīstības finanšu institūcija
ALTUM – īpaša misija 
•Specializēta attīstības institūcija – valsts atbalsta sniegšanai uzņēmējdarbībai 
•Sniedzam atbalstu konkrēti definētās, valstij nozīmīgās jomās un nozarēs 
•Ievērojama pieredze uzņēmēju finansēšanā – uzsācēji, mikrouzņēmumi, MVU, ražotāji, pakalpojumu sniedzēji, lauksaimnieki u.c. 
•Papildinām komercbanku piedāvājumu jomās, kuras neatbilst komercbanku kredītpolitikai – biznesa uzsākšana, strauja izaugsme, nepietiekošs nodrošinājums u.c. 
•Sadarbība ar komercbankām
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM atbalsta programmas 
Līdz 2015. gadam – pieejami vēl 60 miljoni EUR 
MVU izaugsmes programma 
Maziem un vidējiem projektiem 
Fokuss uz ražotājiem, pieejams arī lauksaimniekiem 
Plašs atbalstāmo nozaru klāsts 
Procentu subsīdijas un garantijas 
Konkurētspējas uzlabošanas programma 
Vidējiem un lieliem projektiem 
Fokuss uz ražotājiem 
Pieejams arī jaundibinātiem uzņēmumiem 
Lauksaimnieku apgrozāmo līdzekļu aizdevumi 
Lauksaimniecības produktu audzēšanai/primārai ražošanai 
Paplašināšanās projektu ietvaros vai sezonalitātes dēļ 
Zemes iegādes kreditēšanas programma 
Sadarbībā ar LAF 
Zemes iegādei lauksaimniecības produktu audzēšanai un ražošanai 
Starta programma 
Biznesa uzsācējiem 
Bez iepriekšējas biznesa pieredzes 
Ražotājiem, pakalpojumu sniedzējiem un tirgotājiem 
Konsultāciju un mācību iespējas 
Procentu subsīdijas 
MVU mikrokreditēšanas programma Nelieliem projektiem Vienkārša noformēšana Procentu subsīdijas 
MVU 
Lauksaimnieki 
Uzsācēji / mikrouzņēmumi 
Mikrokreditēšanas programma 
Ļoti maza mēroga projektiem 
Vienkārša noformēšana 
Pieejams arī lauksaimniekiem un biznesa uzsācējiem
ALTUM atbalsta aizdevumu priekšrocības 
•Mazākas nodrošinājuma prasības 
•Uzņēmējiem ar mazāku pieredzi uzņēmējdarbībā 
•Garāki atmaksas termiņi 
•Atlikti pamatsummas maksājumi līdz projekta ieviešanai 
•Atmaksas grafiki atbilstoši darbības specifikai 
•Zemākas pašu kapitāla prasības 
•Citi atviegloti nosacījumi: zemākas līdzdalības prasības, konsultāciju iespējas, procentu subsīdijas, uzsācējiem aizdevuma izsniegšana bez komisijas maksas utml.
Piedāvājums biznesa uzsācējiem – Starta programma 
• Biznesa uzsācējs – no idejas līdz 3 gadiem 
• Īpašai auditorijai – īpašs piedāvājums : 
Atbalsts un padoms: projekta izvērtējums, konsultācijas, palīdzība biznesa plāna rakstīšanā, mentori, mācības 
Iedvesma: labie piemēri, iedrošinājums 
Finansējums: aizdevumi, procentu subsīdijas
Starta programma 
 Aizdevums 
līdz EUR 76 835 
uz termiņu līdz 8 gadiem, bet ne vēlāk kā līdz 31.12.2020 
 0% līdzfinansējums 
projektiem līdz EUR 7 114, citiem – tikai 10% 
 Procentu likmes subsīdijas 
Uzņēmumiem līdz 1 gadam – 80 % no maksājamās procentu summas 
Uzņēmumiem no 1 līdz 3 gadiem vai nākamā uzņēmuma pirmajā darbības gadā – 70 % no maksājamās procentu summas 
 Bez papildu ķīlas 
aizdevumiem līdz EUR 25 000 
 Konsultanti 
konsultantu tīkls visā Latvijā 
Nozaru ierobežojumi www.altum.lv
Topošajiem uzņēmējiem / Uzsācēja uzņēmuma pirmajā darbības gadā 
Starta programma – procentu subsīdija 
Aizdevums 
EUR 35 000 
Procentu likme 7% 
Termiņš 6 gadi 
Procentu maksājums 
EUR 8 000 
Procentu subsīdija 
80% apmērā 
EUR 6 400 
Faktiskais procentu maksājums EUR 1 600 
Aizdevums 
EUR 15 000 
Procentu likme 8% 
Termiņš 4 gadi 
Procentu maksājums EUR 2 500 
Procentu subsīdija 70% apmērā 
EUR 1 750 
Faktiskais procentu maksājums EUR 750 
Uzņēmuma otrajā vai trešajā darbības gadā / Nākamā uzņēmuma pirmajā darbības gadā
Atbalsta sniegšanas process – Starta programma 
Sadarbība 
ar konsultantu 
biznesa 
plānošanā, 
dokumentu 
sagatavošanā 
Klients 
sāk projekta 
īstenošanu 
un iesniedz 
dokumentus 
Biznesa 
ideja 
Izskatīšana 
un ALTUM 
lēmums 
par atbalsta 
sniegšanu 
No dažām dienām līdz vairākiem mēnešiem 
Līdz 30 dienām 
Atbalsta 
saņemšana 
Projekta 
īstenošana 
Aizdevuma 
atmaksa 
3 – 10 dienas 
Līguma 
sagatavošana 
un noslēgšana 
~90% iesniedz 
~60% tiek piešķirts 
ALTUM 
kredīt- 
darbinieks 
analizē 
iesniegtos 
dokumentus
Biežāk pieļautās biznesa uzsācēju kļūdas 
1)Nepietiekami izvērtētas savas vai komandas kompetences 
2)Nepietiekami izpētīts tirgus 
3)Plānojot ieņēmumus, nav ņemts vērā sākšanas periods un sezonalitāte 
4)Netiek identificēti riski 
5)Vēlme startēt ar zemāko cenu 
6)Pārāk vispārīgas vai nepietiekamas mārketinga aktivitātes 
7)Pārāk lielas sākuma investīcijas 
8)Nepietiekami rūpīga finanšu plānošana un vadība
MVU mikrokreditēšanas programma 
 Vienkāršota pieteikšanās 
 Atbalsts pieejams 
mikro, maziem un vidējiem komersantiem 
 Aizdevums 
līdz EUR 25 000 investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem 
Investīcijām līdz 7 gadiem un apgrozāmiem līdzekļiem līdz 5. gadiem, bet ne vēlāk kā 31.12.2025. 
 Līdzfinansējums 
līdz EUR 7 114 – līdzdalība 0% 
virs EUR 7 114 – līdzdalība 10% 
 Procentu likmes subsīdijas 
50 % no maksājamās procentu summas projektiem līdz EUR 30 000 
Nozaru ierobežojumi www.altum.lv
Mikrokreditēšanas programma 
 Vienkāršota pieteikšanās 
 Atbalsts pieejams 
mikrouzņēmumiem; 
biznesa uzsācējiem, arī pirms uzņēmuma dibināšanas 
 Aizdevuma summa 
līdz EUR 14 228 investīcijām 
līdz EUR 7 114 apgrozāmiem līdzekļiem 
 Līdzfinansējums 
līdz EUR 7 114 – līdzdalība 0% 
virs EUR 7 114 – līdzdalība 10% 
Nozaru ierobežojumi www.altum.lv
MVU izaugsmes aizdevumi 
 Atbalsts pieejams 
mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām 
 Aizdevuma summa 
investīcijām līdz 430 tūkst. EUR (lauksaimniecībā līdz 2.85 milj. EUR ) 
apgrozāmiem līdzekļiem līdz 285 tūkst. 
pakalpojumu nozarē sīkajiem un mikro uzņēmumiem līdz 43 tūkst. EUR 
 Līdzfinansējums 
10% investīcijām 
 Garantija 
LAF garantija lauksaimniekiem 
ALTUM garantija ražotājiem 
Procentu likmes subsīdijas 
 50 % no maksājamās procentu summas 
Nozaru ierobežojumi www.altum.lv
Konkurētspējas programma 
 Atbalsts pieejams 
mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem 
jaundibinātiem un strauji augošiem uzņēmumiem 
 Aizdevuma summa 
investīcijām no 14.2* tūkst. EUR līdz 1.4 milj. EUR 
apgrozāmiem līdzekļiem no 7.1* tūkst. EUR līdz 720 tūkst. EUR 
no 76.8 tūkst. EUR uzņēmumiem, kas atbilst Starta programmai 
 Termiņš 
investīcijām līdz 10 gadiem 
apgrozāmiem līdzekļiem līdz 5 gadiem 
 Līdzfinansējums 
25% investīcijām 
0% apgrozāmiem līdzekļiem 
 Garantija 
iekļauta programmas nosacījumos 
* minimālās summas ierobežojumi attiecas uz mikrouzņēmumiem 
Nozaru ierobežojumi www.altum.lv
Lauksaimnieku apgrozāmo līdzekļu programma 
 Atbalsts pieejams lauksaimniecības 
produktu primārajiem ražotājiem 
pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām 
Aizdevuma summa 
no EUR 7 000 līdz EUR 1.0 milj. EUR 
kooperatīvajām sabiedrībām līdz 2.85 milj. EUR 
 Garantijas 
 LAF garantijas 
 Procentu likme 
 EUR fiksētā no 4% 
Nozaru ierobežojumi www.altum.lv
Zemes iegādes kreditēšanas programma 
 Sadarbībā ar LAF 
ALTUM veic aizdevumu pieteikumu pieņemšanu, izvērtēšanu, aizdevumu izsniegšanu un administrēšanu, bet lēmumu par aizdevuma piešķiršanu, pamatojoties uz ALTUM ieteikumu, pieņem LAF 
 Aizdevuma summa 
 līdz 430.0 tūkst. EUR 
 Procentu likme 
fiksētā daļa 2.5% gadā 
mainīgā daļa – Valsts kases resursu cena 
 Zemes iegādes mērķis 
lauksaimniecības produktu ražošanai 
Par ierobežojumiem www.altum.lv
Klients 
iesniedz 
vajadzīgos 
dokumentus 
Izskatīšana un 
ALTUM/LAF 
lēmums 
par atbalsta 
sniegšanu 
Saruna 
ar ALTUM 
kredīt- 
darbinieku 
Atbalsta saņemšanas process – MVU, mikro, lauksaimnieki 
Klients un 
attīstības 
projekta 
ideja 
Līguma 
sagatavošana 
un noslēgšana 
Dažas dienas, vairāki mēneši 
Līdz 30 dienām 
Atbalsta 
saņemšana 
Projekta 
īstenošana 
Aizdevuma 
atmaksa 
4 – 10 dienas 
MVU, mikrouzņēmumi: 
Lauksaimnieki: 
95% tiek piešķirts 
99% iesniedz 
96% iesniedz 
83% tiek piešķirts
ALTUM – blakus uzņēmējiem visā Latvijā
Atrodi sev piemērotāko programmu – www.altum.lv
Paldies! 
Jelgavas filiāle 
Lielā iela 12, Jelgava 
Darba dienās 8:30 – 17:00 
Tālr. 63026729 
Konsultāciju centrs Bauskā 
Pionieru iela 1/1, Bauska 
Pirmdiena, trešdiena 8:30 -17:00 
Tālr. 63026729, 29515605 
Konsultāciju centrs Dobelē 
Brīvības iela 7, Dobele 
Otrdiena , ceturtdiena 8:30 -17:00 
Tālr. 63026729, 28334347
1 de 21

Recomendados

ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi Ekonomikas ministrija
406 vistas21 diapositivas
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi Ekonomikas ministrija
544 vistas25 diapositivas
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi Ekonomikas ministrija
305 vistas28 diapositivas
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi Ekonomikas ministrija
846 vistas21 diapositivas
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi Ekonomikas ministrija
15.1K vistas22 diapositivas
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi Ekonomikas ministrija
301 vistas27 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi Ekonomikas ministrija
302 vistas30 diapositivas
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai por
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībaiALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
536 vistas22 diapositivas
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi Ekonomikas ministrija
495 vistas26 diapositivas
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai por
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai Ekonomikas ministrija
236 vistas19 diapositivas
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai por
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībaiALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībaiEkonomikas ministrija
172 vistas19 diapositivas
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai por
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai Ekonomikas ministrija
294 vistas22 diapositivas

La actualidad más candente(20)

ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredziALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredziALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredziALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi

Destacado

Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Ekonomikas ministrija
330 vistas31 diapositivas
Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020 por
Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020
Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020Ekonomikas ministrija
603 vistas31 diapositivas
Dual degree in finland por
Dual degree in finlandDual degree in finland
Dual degree in finlandTimo Oksanen
336 vistas8 diapositivas
Z/S ”Kalna Ventinieki” iedvesmas stāsts por
Z/S ”Kalna Ventinieki” iedvesmas stāstsZ/S ”Kalna Ventinieki” iedvesmas stāsts
Z/S ”Kalna Ventinieki” iedvesmas stāstsEkonomikas ministrija
576 vistas10 diapositivas
redsd por
redsdredsd
redsdzenqa1
172 vistas3 diapositivas
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Ekonomikas ministrija
303 vistas31 diapositivas

Destacado(16)

Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020
Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020
Dual degree in finland por Timo Oksanen
Dual degree in finlandDual degree in finland
Dual degree in finland
Timo Oksanen336 vistas
redsd por zenqa1
redsdredsd
redsd
zenqa1172 vistas
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
dr Filip Przybylski–Lewandowski, Normatywność koloru w przestrzeni publicznej por w_strone_piekna
dr Filip Przybylski–Lewandowski, Normatywność koloru w przestrzeni publicznejdr Filip Przybylski–Lewandowski, Normatywność koloru w przestrzeni publicznej
dr Filip Przybylski–Lewandowski, Normatywność koloru w przestrzeni publicznej
w_strone_piekna679 vistas
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem por Ekonomikas ministrija
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiemNodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā por Ekonomikas ministrija
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodāSadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
Rocket Japanese Review por RobRosen2739
Rocket Japanese ReviewRocket Japanese Review
Rocket Japanese Review
RobRosen2739699 vistas
презентация Булгаков Александр por xeniaz
презентация Булгаков Александрпрезентация Булгаков Александр
презентация Булгаков Александр
xeniaz454 vistas
военное дело эпохи средневековья фадеев владислав 6 класс por xeniaz
военное дело эпохи средневековья фадеев владислав 6 классвоенное дело эпохи средневековья фадеев владислав 6 класс
военное дело эпохи средневековья фадеев владислав 6 класс
xeniaz816 vistas
Katarzyna Kiełbińska - Praktyki partycypacyjne i dyskusja medialna na przykła... por w_strone_piekna
Katarzyna Kiełbińska - Praktyki partycypacyjne i dyskusja medialna na przykła...Katarzyna Kiełbińska - Praktyki partycypacyjne i dyskusja medialna na przykła...
Katarzyna Kiełbińska - Praktyki partycypacyjne i dyskusja medialna na przykła...
w_strone_piekna522 vistas
Industrial training report (submitted by shaloo mishra) por Sajid Hussain
Industrial training report (submitted by shaloo mishra)Industrial training report (submitted by shaloo mishra)
Industrial training report (submitted by shaloo mishra)
Sajid Hussain3.6K vistas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.

Similar a ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi

ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai por
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai
ALTUM atbalsta programmas uzņēmumu attīstībai Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
382 vistas20 diapositivas
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredziALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredziEkonomikas ministrija
210 vistas28 diapositivas
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana por
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošanaALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošanaEkonomikas ministrija
392 vistas25 diapositivas
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana por
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošanaALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošanaEkonomikas ministrija
428 vistas27 diapositivas
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi Ekonomikas ministrija
439 vistas19 diapositivas
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana por
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana Ekonomikas ministrija
388 vistas24 diapositivas

Similar a ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi (12)

ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredziALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošanaALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošanaALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošanaALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
Ekonomikas ministrija1.1K vistas

Más de Ekonomikas ministrija

Drošība digitālajā vidē por
Drošība digitālajā vidēDrošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidēEkonomikas ministrija
31 vistas21 diapositivas
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai por
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiAtbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiEkonomikas ministrija
19 vistas14 diapositivas
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt? por
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Ekonomikas ministrija
27 vistas14 diapositivas
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai  por
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Ekonomikas ministrija
38 vistas18 diapositivas
Atbalsts procesu digitalizācijai por
Atbalsts procesu digitalizācijaiAtbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijaiEkonomikas ministrija
33 vistas20 diapositivas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas por
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Ekonomikas ministrija
31 vistas18 diapositivas

Más de Ekonomikas ministrija(20)

Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt? por Ekonomikas ministrija
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas por Ekonomikas ministrija
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n... por Ekonomikas ministrija
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt? por Ekonomikas ministrija
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai  por Ekonomikas ministrija
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai 
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai 
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas por Ekonomikas ministrija
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējasValsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore... por Ekonomikas ministrija
Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore...Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore...
Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore...
DIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAM por Ekonomikas ministrija
DIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAMDIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAM
DIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAM
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai por Ekonomikas ministrija
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijaiAizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai
Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiemEiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem
Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem
Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze por Ekonomikas ministrija
Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze
Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze

ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi

 • 1. ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi Reģionālie forumi „Atbalsts uzņēmējiem” 04.11.2014. Bauska
 • 2. Vienotas institūcijas izveide 2 Attīstības finanšu institūcija
 • 3. ALTUM – īpaša misija •Specializēta attīstības institūcija – valsts atbalsta sniegšanai uzņēmējdarbībai •Sniedzam atbalstu konkrēti definētās, valstij nozīmīgās jomās un nozarēs •Ievērojama pieredze uzņēmēju finansēšanā – uzsācēji, mikrouzņēmumi, MVU, ražotāji, pakalpojumu sniedzēji, lauksaimnieki u.c. •Papildinām komercbanku piedāvājumu jomās, kuras neatbilst komercbanku kredītpolitikai – biznesa uzsākšana, strauja izaugsme, nepietiekošs nodrošinājums u.c. •Sadarbība ar komercbankām
 • 5. ALTUM atbalsta programmas Līdz 2015. gadam – pieejami vēl 60 miljoni EUR MVU izaugsmes programma Maziem un vidējiem projektiem Fokuss uz ražotājiem, pieejams arī lauksaimniekiem Plašs atbalstāmo nozaru klāsts Procentu subsīdijas un garantijas Konkurētspējas uzlabošanas programma Vidējiem un lieliem projektiem Fokuss uz ražotājiem Pieejams arī jaundibinātiem uzņēmumiem Lauksaimnieku apgrozāmo līdzekļu aizdevumi Lauksaimniecības produktu audzēšanai/primārai ražošanai Paplašināšanās projektu ietvaros vai sezonalitātes dēļ Zemes iegādes kreditēšanas programma Sadarbībā ar LAF Zemes iegādei lauksaimniecības produktu audzēšanai un ražošanai Starta programma Biznesa uzsācējiem Bez iepriekšējas biznesa pieredzes Ražotājiem, pakalpojumu sniedzējiem un tirgotājiem Konsultāciju un mācību iespējas Procentu subsīdijas MVU mikrokreditēšanas programma Nelieliem projektiem Vienkārša noformēšana Procentu subsīdijas MVU Lauksaimnieki Uzsācēji / mikrouzņēmumi Mikrokreditēšanas programma Ļoti maza mēroga projektiem Vienkārša noformēšana Pieejams arī lauksaimniekiem un biznesa uzsācējiem
 • 6. ALTUM atbalsta aizdevumu priekšrocības •Mazākas nodrošinājuma prasības •Uzņēmējiem ar mazāku pieredzi uzņēmējdarbībā •Garāki atmaksas termiņi •Atlikti pamatsummas maksājumi līdz projekta ieviešanai •Atmaksas grafiki atbilstoši darbības specifikai •Zemākas pašu kapitāla prasības •Citi atviegloti nosacījumi: zemākas līdzdalības prasības, konsultāciju iespējas, procentu subsīdijas, uzsācējiem aizdevuma izsniegšana bez komisijas maksas utml.
 • 7. Piedāvājums biznesa uzsācējiem – Starta programma • Biznesa uzsācējs – no idejas līdz 3 gadiem • Īpašai auditorijai – īpašs piedāvājums : Atbalsts un padoms: projekta izvērtējums, konsultācijas, palīdzība biznesa plāna rakstīšanā, mentori, mācības Iedvesma: labie piemēri, iedrošinājums Finansējums: aizdevumi, procentu subsīdijas
 • 8. Starta programma  Aizdevums līdz EUR 76 835 uz termiņu līdz 8 gadiem, bet ne vēlāk kā līdz 31.12.2020  0% līdzfinansējums projektiem līdz EUR 7 114, citiem – tikai 10%  Procentu likmes subsīdijas Uzņēmumiem līdz 1 gadam – 80 % no maksājamās procentu summas Uzņēmumiem no 1 līdz 3 gadiem vai nākamā uzņēmuma pirmajā darbības gadā – 70 % no maksājamās procentu summas  Bez papildu ķīlas aizdevumiem līdz EUR 25 000  Konsultanti konsultantu tīkls visā Latvijā Nozaru ierobežojumi www.altum.lv
 • 9. Topošajiem uzņēmējiem / Uzsācēja uzņēmuma pirmajā darbības gadā Starta programma – procentu subsīdija Aizdevums EUR 35 000 Procentu likme 7% Termiņš 6 gadi Procentu maksājums EUR 8 000 Procentu subsīdija 80% apmērā EUR 6 400 Faktiskais procentu maksājums EUR 1 600 Aizdevums EUR 15 000 Procentu likme 8% Termiņš 4 gadi Procentu maksājums EUR 2 500 Procentu subsīdija 70% apmērā EUR 1 750 Faktiskais procentu maksājums EUR 750 Uzņēmuma otrajā vai trešajā darbības gadā / Nākamā uzņēmuma pirmajā darbības gadā
 • 10. Atbalsta sniegšanas process – Starta programma Sadarbība ar konsultantu biznesa plānošanā, dokumentu sagatavošanā Klients sāk projekta īstenošanu un iesniedz dokumentus Biznesa ideja Izskatīšana un ALTUM lēmums par atbalsta sniegšanu No dažām dienām līdz vairākiem mēnešiem Līdz 30 dienām Atbalsta saņemšana Projekta īstenošana Aizdevuma atmaksa 3 – 10 dienas Līguma sagatavošana un noslēgšana ~90% iesniedz ~60% tiek piešķirts ALTUM kredīt- darbinieks analizē iesniegtos dokumentus
 • 11. Biežāk pieļautās biznesa uzsācēju kļūdas 1)Nepietiekami izvērtētas savas vai komandas kompetences 2)Nepietiekami izpētīts tirgus 3)Plānojot ieņēmumus, nav ņemts vērā sākšanas periods un sezonalitāte 4)Netiek identificēti riski 5)Vēlme startēt ar zemāko cenu 6)Pārāk vispārīgas vai nepietiekamas mārketinga aktivitātes 7)Pārāk lielas sākuma investīcijas 8)Nepietiekami rūpīga finanšu plānošana un vadība
 • 12. MVU mikrokreditēšanas programma  Vienkāršota pieteikšanās  Atbalsts pieejams mikro, maziem un vidējiem komersantiem  Aizdevums līdz EUR 25 000 investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem Investīcijām līdz 7 gadiem un apgrozāmiem līdzekļiem līdz 5. gadiem, bet ne vēlāk kā 31.12.2025.  Līdzfinansējums līdz EUR 7 114 – līdzdalība 0% virs EUR 7 114 – līdzdalība 10%  Procentu likmes subsīdijas 50 % no maksājamās procentu summas projektiem līdz EUR 30 000 Nozaru ierobežojumi www.altum.lv
 • 13. Mikrokreditēšanas programma  Vienkāršota pieteikšanās  Atbalsts pieejams mikrouzņēmumiem; biznesa uzsācējiem, arī pirms uzņēmuma dibināšanas  Aizdevuma summa līdz EUR 14 228 investīcijām līdz EUR 7 114 apgrozāmiem līdzekļiem  Līdzfinansējums līdz EUR 7 114 – līdzdalība 0% virs EUR 7 114 – līdzdalība 10% Nozaru ierobežojumi www.altum.lv
 • 14. MVU izaugsmes aizdevumi  Atbalsts pieejams mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām  Aizdevuma summa investīcijām līdz 430 tūkst. EUR (lauksaimniecībā līdz 2.85 milj. EUR ) apgrozāmiem līdzekļiem līdz 285 tūkst. pakalpojumu nozarē sīkajiem un mikro uzņēmumiem līdz 43 tūkst. EUR  Līdzfinansējums 10% investīcijām  Garantija LAF garantija lauksaimniekiem ALTUM garantija ražotājiem Procentu likmes subsīdijas  50 % no maksājamās procentu summas Nozaru ierobežojumi www.altum.lv
 • 15. Konkurētspējas programma  Atbalsts pieejams mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem jaundibinātiem un strauji augošiem uzņēmumiem  Aizdevuma summa investīcijām no 14.2* tūkst. EUR līdz 1.4 milj. EUR apgrozāmiem līdzekļiem no 7.1* tūkst. EUR līdz 720 tūkst. EUR no 76.8 tūkst. EUR uzņēmumiem, kas atbilst Starta programmai  Termiņš investīcijām līdz 10 gadiem apgrozāmiem līdzekļiem līdz 5 gadiem  Līdzfinansējums 25% investīcijām 0% apgrozāmiem līdzekļiem  Garantija iekļauta programmas nosacījumos * minimālās summas ierobežojumi attiecas uz mikrouzņēmumiem Nozaru ierobežojumi www.altum.lv
 • 16. Lauksaimnieku apgrozāmo līdzekļu programma  Atbalsts pieejams lauksaimniecības produktu primārajiem ražotājiem pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām Aizdevuma summa no EUR 7 000 līdz EUR 1.0 milj. EUR kooperatīvajām sabiedrībām līdz 2.85 milj. EUR  Garantijas  LAF garantijas  Procentu likme  EUR fiksētā no 4% Nozaru ierobežojumi www.altum.lv
 • 17. Zemes iegādes kreditēšanas programma  Sadarbībā ar LAF ALTUM veic aizdevumu pieteikumu pieņemšanu, izvērtēšanu, aizdevumu izsniegšanu un administrēšanu, bet lēmumu par aizdevuma piešķiršanu, pamatojoties uz ALTUM ieteikumu, pieņem LAF  Aizdevuma summa  līdz 430.0 tūkst. EUR  Procentu likme fiksētā daļa 2.5% gadā mainīgā daļa – Valsts kases resursu cena  Zemes iegādes mērķis lauksaimniecības produktu ražošanai Par ierobežojumiem www.altum.lv
 • 18. Klients iesniedz vajadzīgos dokumentus Izskatīšana un ALTUM/LAF lēmums par atbalsta sniegšanu Saruna ar ALTUM kredīt- darbinieku Atbalsta saņemšanas process – MVU, mikro, lauksaimnieki Klients un attīstības projekta ideja Līguma sagatavošana un noslēgšana Dažas dienas, vairāki mēneši Līdz 30 dienām Atbalsta saņemšana Projekta īstenošana Aizdevuma atmaksa 4 – 10 dienas MVU, mikrouzņēmumi: Lauksaimnieki: 95% tiek piešķirts 99% iesniedz 96% iesniedz 83% tiek piešķirts
 • 19. ALTUM – blakus uzņēmējiem visā Latvijā
 • 20. Atrodi sev piemērotāko programmu – www.altum.lv
 • 21. Paldies! Jelgavas filiāle Lielā iela 12, Jelgava Darba dienās 8:30 – 17:00 Tālr. 63026729 Konsultāciju centrs Bauskā Pionieru iela 1/1, Bauska Pirmdiena, trešdiena 8:30 -17:00 Tālr. 63026729, 29515605 Konsultāciju centrs Dobelē Brīvības iela 7, Dobele Otrdiena , ceturtdiena 8:30 -17:00 Tālr. 63026729, 28334347