EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros

Ekonomikas ministrija
Ekonomikas ministrijaEkonomikas ministrija
EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros 
Solvita Kokina 
LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkls 
Vecākā speciāliste
Kas ir Eiropas Biznesa atbalsta tīkls? 
•Lielākais Biznesa atbalsta tīkls pasaulē, kas veidots mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam 
•Plašs pakalpojumu klāsts, kas tiek piedāvāts bez maksas: 
oBiznesa iespējas ārvalstīs 
oES atbalsta programmas 
oES likumdošana 
oSadarbības partneru meklēšana 
oStarptautiskā tehnoloģiju pārnese u.c.
600 partneru organizācijas 54 valstīs
Kontaktbiržas 
4-5 Decembris 2014 
•Metālapstrāde 
•Mašīnbūve 
•Automatizācija 
•Elektronika 
•Elektrotehnika 
•Jaunās tehnoloģijas
Horizonts 2020
Programma ilgs no 2014.gada līdz 2020.gadam. Tās kopējais budžets ir €70 miljardi
MVU iespējas Horizonts 2020 programmā 
MVU var iesaistīties visās pētniecības attīstības un inovācijas formās, kuras ved uz rezultātu izmantošanu un komercializāciju; 
•MVU dalība kopīgos pētniecības, attīstības un inovācijas projektos (visās trijās Horizonts 2020 prioritātēs) 
•MVU instruments; 
•Inovācijas jaunajos uzņēmumos – Eurostars un citas programmas; 
•Piekļuve riska kapitāla finansējumam (aizdevuma un riska kapitāla mehānismi); 
•Pētnieku apmaiņa un mobilitāte – iesaistoties Marijas Skladovskas Kirī apakšprogrammā; 
•Iesaistīšanās iepirkumos.
Programma 
Nosacījumi 
MVU dalība kopīgos pētniecības, attīstības un inovācijas projektos 
Vismaz 3 neatkarīgas juridiskas vienības, kas veic uzņēmējdarbību dažādās ES dalībvalstīs vai asociētajās valstīs => konsorcija izveide 
MVU instruments 
Pieteikties var arī viens uzņēmums 
EUROSTARS 
Pieteikties var tikai konsorcijā, 3 līdz 4 dalībnieki no 2 līdz 3 dažādām EUROSTARS dalībvalstīm Svarīgi!* vadošajam partnerim jābūt uz pētniecību orientētam MVU 
*Pētniecības un attīstības darbus veicošs MVU ir uzņēmums, kas pētniecībā un attīstībā (P&A) iegulda vismaz 10% no tā ikgadējā apgrozījuma vai ar P&A nodarbina vismaz 10% no strādājošo pilna darba laika ekvivalenta
Piemērotākā opcija 
Horizonts 2020 Sadarbība pētniecībā - P&A tēmas 
Eurostars mērķis: P&A MVU 
MVU instruments mērķis: Biznesa inovāciju motivēti MVU, kas atbilst uzsaukumu tēmām 
P&A projekti 
Tirgus orientēti projekti 
- MVU, kuriem P&A ir kā pamatdarbība, kā partneri lielajos projektos - MVU, kas darbojas «lietotāj programmatūru izstrādes vidē» 
- MVU, kura pētniecības intensitāte ir vismaz 10% no apgrozījuma, konkrēta produkta izstrāde, starpvalstu sadarbība 
- MVU, uzņēmēji ar jaunu biznesa ideju prioritārās jomās un potenciālu to realizēt, izveidot ambiciozu biznesa plānu
Kur skatīties informāciju par uzsaukumiem 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
MVU instruments 
1. Posms koncepcija un priekšizpēte 
•Ideja/koncepts uz 10 lapām 
•Aktivitātes: paustās idejas pamatojums Riska novērtējums partneru meklējums pētījums pilota biznesa plāns 
•Izstrādāts biznesa plāns 2. posmam 
2 posms P&A, demonstrēšana, prototipa izstrāde 
•Biznesa plāns plus 2. posma aktivitāšu apraksts 
•Aktivitātes: Produkta attīstība, prototipēšana, testēšana, tirgus apzināšana, pētījums 
•Izstrādāts priekšlikums investora piesaistei 
3. Posms Komercializācija 
•Komisijas atzinums kā kvalitātes vērtējums investoru piesaistei 
•Privātā finansējuma piekļuves veicināšana 
•EEN tīkla atbalsts – mentoringa pakalpojums 
•Logs uz ES finanšu piesaistes iespējām 
50 000 Eiro 6 mēneši 
0,5-2,5 milj. Eiro 12-24 mēneši
MVU instrumenta tēmas 2014-2015 gadam 
•Augsta riska IKT inovācijas 
•Nanotehnoloģijas vai citas attīstītās tehnoloģijas ražošanai un materiāliem 
•Diagnostika ierīces un biomarķieri 
•Ilgtspējīga pārtikas ražošana un pārstrāde 
•Jūras un okeāni 
•Zemu oglekļa emisiju enerģētikas sistēmas 
•Videi draudzīgs un integrēts transports 
•Ekoinovācijas un ilgtspējīgu izejmateriālu piegāde 
•Pilsētu kritiskās infrastruktūras 
•Uz biotehnoloģijām balstīti rūpnieciskie procesi 
•Kosmosa izpēte 
•Mobils e-pārvaldes lietojums (2015) 
•MVU biznesa modeļi, inovācijas(2015) 
http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm
1.Posms 
2. Posms 
1. Posms 
2. Posms 
The calls for proposals are continuously open but there are several cut-off dates per year: 
18/06/2014 24/09/2014 17/12/2014 
09/10/2014 17/12/2014 
18/03/2015 17/06/2015 17/09/2015 16/12/2015 
18/03/2015 17/06/2015 17/09/2015 16/12/2015 
Projektu izvērtēšana
Ārvalstu sadarbības piedāvājumi 
Ārvalstu sadarbības partnera meklējumi
Projektiem nepieciešamās informācijas apzināšana 
•Šobrīd projektos iesaistīto ārvalstu partneru apzināšanās 
•Uzņēmumu atlase projekta vajadzībām 
•Iespējas saņemt finansējumu ārvalstīs, īstenojot pētniecības projektus. 
•Informācija tirgus pētījumu veikšanai
www.een.lv 
EEN Latvija LIAA birojs Pērses iela 2, Rīga, LV-1442 Tālr. 67039430 Fakss 67039431 een@liaa.gov.lv 
EEN Latvija LTC birojs Aizkraukles iela 21/326, Rīga, LV-1006 Tālr. 67540703 Fakss 67540709 een@edi.lv
1 de 16

Recomendados

Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” por
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”Ekonomikas ministrija
596 vistas16 diapositivas
ES atbalsts pētniecībai un inovācijai por
ES atbalsts pētniecībai un inovācijaiES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijaiEkonomikas ministrija
486 vistas15 diapositivas
8 eic_18022022_lv por
8 eic_18022022_lv8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lvALTUM
27 vistas12 diapositivas
8 apvārsnis eiropa j.ancans por
8 apvārsnis eiropa j.ancans8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancansALTUM
42 vistas7 diapositivas
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020 por
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020 Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020 Ekonomikas ministrija
394 vistas23 diapositivas
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” por
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” Ekonomikas ministrija
211 vistas27 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemEkonomikas ministrija
594 vistas30 diapositivas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
806 vistas20 diapositivas
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020 por
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
507 vistas26 diapositivas
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020 por
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020 Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā Horizonts 2020 Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
254 vistas26 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemEkonomikas ministrija
245 vistas38 diapositivas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
483 vistas25 diapositivas

La actualidad más candente(19)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem... por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...
2 liaa atbalsta programmas_210222 por ALTUM
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222
ALTUM65 vistas
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredziALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.

Similar a EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros

ES atbalsts pētniecībai un inovācijai por
ES atbalsts pētniecībai un inovācijaiES atbalsts pētniecībai un inovācijai
ES atbalsts pētniecībai un inovācijaiEkonomikas ministrija
664 vistas15 diapositivas
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” por
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” Ekonomikas ministrija
280 vistas26 diapositivas
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemEkonomikas ministrija
154 vistas19 diapositivas
Digitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalsts por
Digitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalstsDigitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalsts
Digitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalstsElektrumlv
228 vistas20 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Ekonomikas ministrija
289 vistas37 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
408 vistas41 diapositivas

Similar a EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros(20)

Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” por Ekonomikas ministrija
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Digitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalsts por Elektrumlv
Digitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalstsDigitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalsts
Digitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalsts
Elektrumlv228 vistas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība por Ekonomikas ministrija
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstībaViedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
LIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā por Addiction SIA
LIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā LatvijāLIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā
LIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā
Addiction SIA973 vistas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem

Más de Ekonomikas ministrija

Drošība digitālajā vidē por
Drošība digitālajā vidēDrošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidēEkonomikas ministrija
30 vistas21 diapositivas
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai por
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiAtbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiEkonomikas ministrija
19 vistas14 diapositivas
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt? por
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Ekonomikas ministrija
27 vistas14 diapositivas
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai  por
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Ekonomikas ministrija
38 vistas18 diapositivas
Atbalsts procesu digitalizācijai por
Atbalsts procesu digitalizācijaiAtbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijaiEkonomikas ministrija
33 vistas20 diapositivas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas por
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Ekonomikas ministrija
31 vistas18 diapositivas

Más de Ekonomikas ministrija(20)

Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt? por Ekonomikas ministrija
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas por Ekonomikas ministrija
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n... por Ekonomikas ministrija
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt? por Ekonomikas ministrija
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai  por Ekonomikas ministrija
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai 
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai 
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas por Ekonomikas ministrija
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējasValsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore... por Ekonomikas ministrija
Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore...Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore...
Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore...
DIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAM por Ekonomikas ministrija
DIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAMDIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAM
DIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAM
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai por Ekonomikas ministrija
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijaiAizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai
Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiemEiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem
Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem
Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze por Ekonomikas ministrija
Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze
Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze

Último

Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots por
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsGranulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vistas13 diapositivas
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei por
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiKā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
29 vistas25 diapositivas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas por
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasSiltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vistas21 diapositivas
Gāzes katls un apkalpošana por
Gāzes katls un apkalpošanaGāzes katls un apkalpošana
Gāzes katls un apkalpošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
24 vistas13 diapositivas
Siltummsūknis dzīvoklī por
 Siltummsūknis dzīvoklī Siltummsūknis dzīvoklī
Siltummsūknis dzīvoklīEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
33 vistas11 diapositivas
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle por
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleAtbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
50 vistas16 diapositivas

EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros

 • 1. EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros Solvita Kokina LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Vecākā speciāliste
 • 2. Kas ir Eiropas Biznesa atbalsta tīkls? •Lielākais Biznesa atbalsta tīkls pasaulē, kas veidots mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam •Plašs pakalpojumu klāsts, kas tiek piedāvāts bez maksas: oBiznesa iespējas ārvalstīs oES atbalsta programmas oES likumdošana oSadarbības partneru meklēšana oStarptautiskā tehnoloģiju pārnese u.c.
 • 4. Kontaktbiržas 4-5 Decembris 2014 •Metālapstrāde •Mašīnbūve •Automatizācija •Elektronika •Elektrotehnika •Jaunās tehnoloģijas
 • 6. Programma ilgs no 2014.gada līdz 2020.gadam. Tās kopējais budžets ir €70 miljardi
 • 7. MVU iespējas Horizonts 2020 programmā MVU var iesaistīties visās pētniecības attīstības un inovācijas formās, kuras ved uz rezultātu izmantošanu un komercializāciju; •MVU dalība kopīgos pētniecības, attīstības un inovācijas projektos (visās trijās Horizonts 2020 prioritātēs) •MVU instruments; •Inovācijas jaunajos uzņēmumos – Eurostars un citas programmas; •Piekļuve riska kapitāla finansējumam (aizdevuma un riska kapitāla mehānismi); •Pētnieku apmaiņa un mobilitāte – iesaistoties Marijas Skladovskas Kirī apakšprogrammā; •Iesaistīšanās iepirkumos.
 • 8. Programma Nosacījumi MVU dalība kopīgos pētniecības, attīstības un inovācijas projektos Vismaz 3 neatkarīgas juridiskas vienības, kas veic uzņēmējdarbību dažādās ES dalībvalstīs vai asociētajās valstīs => konsorcija izveide MVU instruments Pieteikties var arī viens uzņēmums EUROSTARS Pieteikties var tikai konsorcijā, 3 līdz 4 dalībnieki no 2 līdz 3 dažādām EUROSTARS dalībvalstīm Svarīgi!* vadošajam partnerim jābūt uz pētniecību orientētam MVU *Pētniecības un attīstības darbus veicošs MVU ir uzņēmums, kas pētniecībā un attīstībā (P&A) iegulda vismaz 10% no tā ikgadējā apgrozījuma vai ar P&A nodarbina vismaz 10% no strādājošo pilna darba laika ekvivalenta
 • 9. Piemērotākā opcija Horizonts 2020 Sadarbība pētniecībā - P&A tēmas Eurostars mērķis: P&A MVU MVU instruments mērķis: Biznesa inovāciju motivēti MVU, kas atbilst uzsaukumu tēmām P&A projekti Tirgus orientēti projekti - MVU, kuriem P&A ir kā pamatdarbība, kā partneri lielajos projektos - MVU, kas darbojas «lietotāj programmatūru izstrādes vidē» - MVU, kura pētniecības intensitāte ir vismaz 10% no apgrozījuma, konkrēta produkta izstrāde, starpvalstu sadarbība - MVU, uzņēmēji ar jaunu biznesa ideju prioritārās jomās un potenciālu to realizēt, izveidot ambiciozu biznesa plānu
 • 10. Kur skatīties informāciju par uzsaukumiem http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
 • 11. MVU instruments 1. Posms koncepcija un priekšizpēte •Ideja/koncepts uz 10 lapām •Aktivitātes: paustās idejas pamatojums Riska novērtējums partneru meklējums pētījums pilota biznesa plāns •Izstrādāts biznesa plāns 2. posmam 2 posms P&A, demonstrēšana, prototipa izstrāde •Biznesa plāns plus 2. posma aktivitāšu apraksts •Aktivitātes: Produkta attīstība, prototipēšana, testēšana, tirgus apzināšana, pētījums •Izstrādāts priekšlikums investora piesaistei 3. Posms Komercializācija •Komisijas atzinums kā kvalitātes vērtējums investoru piesaistei •Privātā finansējuma piekļuves veicināšana •EEN tīkla atbalsts – mentoringa pakalpojums •Logs uz ES finanšu piesaistes iespējām 50 000 Eiro 6 mēneši 0,5-2,5 milj. Eiro 12-24 mēneši
 • 12. MVU instrumenta tēmas 2014-2015 gadam •Augsta riska IKT inovācijas •Nanotehnoloģijas vai citas attīstītās tehnoloģijas ražošanai un materiāliem •Diagnostika ierīces un biomarķieri •Ilgtspējīga pārtikas ražošana un pārstrāde •Jūras un okeāni •Zemu oglekļa emisiju enerģētikas sistēmas •Videi draudzīgs un integrēts transports •Ekoinovācijas un ilgtspējīgu izejmateriālu piegāde •Pilsētu kritiskās infrastruktūras •Uz biotehnoloģijām balstīti rūpnieciskie procesi •Kosmosa izpēte •Mobils e-pārvaldes lietojums (2015) •MVU biznesa modeļi, inovācijas(2015) http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm
 • 13. 1.Posms 2. Posms 1. Posms 2. Posms The calls for proposals are continuously open but there are several cut-off dates per year: 18/06/2014 24/09/2014 17/12/2014 09/10/2014 17/12/2014 18/03/2015 17/06/2015 17/09/2015 16/12/2015 18/03/2015 17/06/2015 17/09/2015 16/12/2015 Projektu izvērtēšana
 • 14. Ārvalstu sadarbības piedāvājumi Ārvalstu sadarbības partnera meklējumi
 • 15. Projektiem nepieciešamās informācijas apzināšana •Šobrīd projektos iesaistīto ārvalstu partneru apzināšanās •Uzņēmumu atlase projekta vajadzībām •Iespējas saņemt finansējumu ārvalstīs, īstenojot pētniecības projektus. •Informācija tirgus pētījumu veikšanai
 • 16. www.een.lv EEN Latvija LIAA birojs Pērses iela 2, Rīga, LV-1442 Tālr. 67039430 Fakss 67039431 een@liaa.gov.lv EEN Latvija LTC birojs Aizkraukles iela 21/326, Rīga, LV-1006 Tālr. 67540703 Fakss 67540709 een@edi.lv