Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem

395 visualizaciones

Publicado el

Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem
Agra Spurdziņa, Nodarbinātības valsts aģentūra

2015.gada 1.oktobris, Valmiera

Publicado en: Empresariales
 • Sé el primero en comentar

Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem

 1. 1. Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem 2015. Nodarbinātības valsts aģentūras Valmieras filiāles vadītāja Agra Spurdziņa
 2. 2. NVA pakalpojumi un aktuālie pasākumi darba devējiem 2  CV/Vakanču portāls  Brīvo darba vietu reģistrēšana un pretendentu atlase
 3. 3. Brīvo darba vietu reģistrēšana (I) 3 Sadarbība ar darba devēju vakances reģistrēšanai un pretendentu atlasei Darba devējs reģistrē vakanci NVA filiālē Darba devējs reģistrē vakanci CV un Vakanču portālā Vakances pieteikšana Pieteikt vakanci KLĀTIENĒ Pieteikt vakanci TELEFONISKI Pieteikt vakanci E-PASTĀ valmiera@nva.gov.lv nva@nva.gov.lv Vakances publicēšana Pieteikt brīvo darba vietu Izveidot lietotāja kontu portāla mājas lapā 1 darba dienas laikā vakance pieejama darba meklētājiem Saņemt NVA apstiprinājumu Piemērotu pretendentu atlases iespējas NVA
 4. 4. 4 * Dati uz 09.2015  NVA datu bāzē šobrīd aktuālas ir 12 509 brīvās darba vietas, no tām 5 612 darba devēji ir reģistrējuši pašreģistrācijas ceļā NVA CV un vakanču portālā un 6 897 ir pieteiktas NVA filiālēs. Pieprasītāko profesiju TOP 10 Brīvo darba vietu reģistrēšana (II) Profesijas nosaukums Aktuālais brīvo darba vietu skaits* KRAVAS AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS 413 MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS 402 PAVĀRS 297 KUĢU REMONTATSLĒDZNIEKS 179 VEIKALA KASIERIS 172 ŠUVĒJS 164 PROGRAMMĒTĀJS 113 PĀRDEVĒJS KONSULTANTS 107 BŪVSTRĀDNIEKS 104 NOLIKTAVAS DARBINIEKS 95
 5. 5. NVA pakalpojumi un aktuālie pasākumi darba devējiem 5  Aktuālie aktīvās nodarbinātības pasākumi darba devējiem
 6. 6. 6 • Iespēja – praktiski apmācīt darba devēja vajadzībām nepieciešamo darbinieku noteiktā profesijā; • ESF projekta īstenošanas periods – 2015. - 2021. • ESF projekta finansējums – 5 467 164 eiro • Pie darba devēja plānotais apmācīto skaits – 1 240 NVA reģistrēti bezdarbnieki, t.sk. 2015. gadā 131 bezdarbnieki. Apmācība pie darba devēja (I)
 7. 7. Apmācība pie darba devēja (II)  Darba devējs nodrošina: 7 Bezdarbnieka apmācību kvalificētā profesijā Bezdarbnieka iesaistes ilgums –6 mēneši praktiskās apmācības, pēc praktiskās apmācības, darba tiesisko attiecību turpināšana vismaz 6 mēneši Darba algu, kas nav mazāka par valstī noteiktās minimālās algas apmēru Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Kvalificētu darba vadītāju, t.sk. teorētiskās un praktiskās apmācības
 8. 8. Apmācība pie darba devēja (III)  Darba devēja ieguvumi: 8 Darba devēja vajadzībām atbilstoši apmācītu, kvalificētu darbinieku Ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam – 160 eiro (pirmos divus mēnešus), 120 eiro (nākamos divus mēnešus), 90 eiro (pēdējos divus mēnešus) Ikmēneša dotācija darba vadītājam – 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas Obligātās veselības pārbaudes veikšanas izdevumi – līdz 28,46 eiro par vienu bezdarbnieku Individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes izdevumi – līdz 50 eiro vienam bezdarbniekam Vienreizēja dotācija darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti – līdz 711 eiro
 9. 9. Apmācība pie darba devēja (IV) 9 * Dati uz 09.2015  Periodā š.g. janvāris – augusts sadarbība izveidota ar 34 darba devējiem. KOKZĀĢĒTAVAS OPERATORS RAŽOŠANAS IEKĀRTAS OPERATORS LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR AUTOMĀTISKĀM IEKĀRTĀM MĒBEĻU IZGATAVOŠANAS OPERATORS GRĀMATVEDIS (CETURTĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA) MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS TELEFONISTS VIESMĪLIS GAĻAS KŪPINĀTĀJS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS REMONTATSLĒDZNIEKS Pieprasītāko profesiju TOP 10
 10. 10. Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem (I) 10 • Iespēja – izveidot darba vietu ar NVA finansiālu atbalstu, pieņemot darbā NVA reģistrēto bezdarbnieku,; • ESF projekta finansējums – 23 405 260 eiro, t.sk. 2015. gadam 821 138 eiro; • ESF projekta īstenošanas periods – 2015. – 2022. • Plānotais rādītājs – subsidēto darba vietu izveidošana 4 783 bezdarbniekiem (478 personām ar invaliditāti un 4365 pārējo mērķa grupu bezdarbniekiem), t.sk. 2015.gadā plānota subsidēto darba vietu izveide 500 bezdarbniekiem (100 personām ar invaliditāti un 400 pārējo mērķa grupu bezdarbniekiem).
 11. 11.  Darba devējs nodrošina: 11 Darba vietu bezdarbniekam Bezdarbnieka iesaistes ilgums – 12 - 24 mēnešus Personu ar invaliditāti iesaista – 24 mēneši Darba algu, kas nav mazāka par valstī noteiktās minimālās algas apmēra Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Nodrošina kvalificētu darba vadītāju Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem (II)
 12. 12.  Darba devēja ieguvumi: 12 Iesaistot bezdarbnieku Ikmēneša darba algas dotāciju - 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas Dotācija darba vadītājam – 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas Iesaistot bezdarbnieku ar invaliditāti Dotācija darba vadītājam – 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas Ikmēneša darba algas dotāciju pusotras valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā Vai ikmēneša darba algas dotāciju valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā, ja nodarbina mazkvalificētos darbos Dotācija obligātās veselības pārbaudes veikšanai Vienreizēja dotācija darba vietas pielāgošanai – līdz 711 eiro Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem (III)
 13. 13. 13  Periodā š.g. janvāris – augusts sadarbība izveidota ar 400 darba devējiem. 10 populārākās profesijas, kurās nodarbināti bezdarbnieki ar invaliditāti: Nr. p.k. Profesija 1 GRĀMATVEŽA PALĪGS 2 APRŪPĒTĀJS 3 LIETVEDIS 4 GRĀMATVEDIS (TREŠĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA) 5 LABIEKĀRTOŠANAS STRĀDNIEKS 6 PALĪGSTRĀDNIEKS 7 MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS 8 INFORMĀCIJAS IEVADĪŠANAS OPERATORS 9 ŠUVĒJS 10 ADMINISTRATORS 10 populārākās profesijas, kurās nodarbinātas personas, kurām grūtības iekļauties darba tirgū: Nr. p.k. Profesija 1 PALĪGSTRĀDNIEKS 2 LOPKOPIS 3 LAUKSTRĀDNIEKS 4 MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS 5 LABIEKĀRTOŠANAS STRĀDNIEKS 6 LAUKSAIMNIECĪBAS PALĪGSTRĀDNIEKS 7 KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORS 8 TRAKTORTEHNIKAS VADĪTĀJS 9 PALĪGSTRĀDNIEKS 10 ŠUVĒJS *Dati uz 09.2015 Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem (IV)
 14. 14. Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (I) 14 • Iespēja –izveidot darba vietu ar NVA finansiālu atbalstu, pieņemot darbā NVA reģistrēto jaunieti; • Mērķa grupa – jaunieši (vecumā no 18 – 29 gadiem), kuriem grūtības iekļauties darba tirgū; • ESF projekta finansējums– 7 935 471 eiro (t.sk. 2015. gadam 2 232 886 eiro) • ESF projekta īstenošanas periods – 2014.– 2018. • Kopējais rādītājs - 1 592 izveidotas darba vietas t.sk. 2015.gadā 420 darba vietas (t.sk.142 darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti).
 15. 15.  Darba devējs nodrošina: 10 Darba vietu jaunietim bezdarbniekam (vecumā no 18 – 29 gadiem) Jaunieša bezdarbnieka iesaistes ilgums – 6 vai 12 mēnešus; Iesaistot jaunieti ar invaliditāti – 12, 18 vai 24 mēneši Darba algu, kas nav mazāka par valstī noteiktās minimālās algas apmēra Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Nodrošina kvalificētu darba vadītāju Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (II)
 16. 16.  Darba devēja ieguvumi: 16 Iesaistot jaunieti bezdarbnieku Ikmēneša darba algas dotāciju jaunietim - 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas Dotācija darba vadītājam – 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas Iesaistot jaunieti ar invaliditāti Dotācija darba vadītājam – 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas Ikmēneša darba algas dotāciju pusotras valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā Vai ikmēneša darba algas dotāciju valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā, ja nodarbina mazkvalificētos darbos Dotācija obligātās veselības pārbaudes veikšanai Vienreizēja dotācija darba vietas pielāgošanai – līdz 711 eiro Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (III)
 17. 17. 17 * Dati uz 09.2015 AUTOMOBIĻU MAZGĀTĀJS MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS PALĪGSTRĀDNIEKS LENTZĀĢA OPERATORS APKOPĒJS ASISTENTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI BĀRMENIS BIROJA ADMINISTRATORS DATU IEVADES OPERATORS GRĀMATVEŽA PALĪGS  Periodā š.g. janvāris – augusts sadarbība izveidota ar 296 darba devējiem. Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (IV)
 18. 18. Pirmā darba pieredze (I) 18 • Iespēja – piesaistīt darbā jaunieti ar profesionālo vai augstāko izglītību; • Mērķa grupa – jaunieši bezdarbnieki (vecumā no 18 – 29 gadiem), ar profesionālo vai augstāko izglītību; • Kopējais finansējums – 2 488 399 eiro t.sk. 2015. gadā 492 962 eiro; • Īstenošanas periods – 2014. – 2018. • Plānots izveidot darba vietas 1 820 jauniešiem bezdarbniekiem t.sk. 2015.gadā 321 jaunietim iegūt pirmo darba pieredzi
 19. 19. Pirmā darba pieredze (II)  Darba devējs nodrošina: 19 Darba vietu jaunietim bezdarbniekam (vecumā no 18 – 29 gadiem) Jaunieša bezdarbnieka iesaistes ilgums –12 mēneši kvalificētā profesijā Darba algu, kas nav mazāka par valstī noteiktās minimālās algas apmēra Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Nodrošina kvalificētu darba vadītāju
 20. 20. Pirmā darba pieredze (III)  Darba devēja ieguvumi: 20 Iesaistot jaunieti bezdarbnieku Ikmēneša darba algas dotāciju jaunietim - 160 eiro (pirmos 6 mēnešus), 100 eiro (atlikušos 6 mēnešus) Dotācija darba vadītājam – 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas Individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes izdevumi – līdz 50 eiro vienam bezdarbniekam Iesaistot jaunieti ar invaliditāti Dotācija darba vadītājam – 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas Ikmēneša darba algas dotāciju – 240 eiro (pirmos 6 mēnešus), 200 eiro (atlikušos 6 mēnešus) Individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes izdevumi – līdz 50 eiro vienam bezdarbniekam Vienreizēja dotācija darba vietas pielāgošanai – līdz 711 eiro
 21. 21. Pirmā darba pieredze (IV) Pieprasītāko profesiju TOP 10 21 ĢEODĒZIJAS INŽENIERIS ELEKTROSPĒKSTACIJAS OPERATORS DATU IEVADES OPERATORS FRIZIERIS PAVĀRS ELEKTROIEKĀRTU MONTIERIS KOKMATERIĀLU MARĶĒTĀJS NOLIKTAVAS DARBINIEKS GALDNIEKS GRĀMATVEŽA PALĪGS * Dati uz 09.2015  Periodā š.g. janvāris – augusts sadarbība izveidota ar 88 darba devējiem.
 22. 22. Kā darba devējs var pieteikties? 22 1. solis Darba devējs aizpilda pieteikuma formu un pievieno prasīto informāciju. Ja rodas jautājumi, sazinās ar tuvāko NVA filiāli (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar koordinējošā eksperta palīdzību). 2. solis Aizpilda pieteikumu un iesniedz NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots pasākums. Visu NVA filiāļu kontaktinformāciju atrodama NVA interneta vietnē – www.nva.gov.lv 3. solis NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un ne retāk kā reizi 2 mēnešos izskata pieteikumus un pieņem lēmumu - apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu. 4.solis NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina veikt piemērotu pretendentu atlasi dalībai pasākumā un slēgt līgumu.
 23. 23. Paldies par uzmanību! Informācija par pakalpojumiem un dokumenti: mājaslapā www.nva.gov.lv Jaunākās ziņas: Twitter kontā http://twitter.com/NVA_gov_lv Labās prakses video piemēri: Youtube kanālā http://www.youtube.com/TheNVA Jaunākās ziņas: Draugiem.lv lapā http://www.draugiem.lv/nva/ Jaunākās ziņas: Facebook.com lapā http://www.facebook.com/Nodarbinatiba

×