η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου

E
Η εποχή της μεγάλης
ακμής του Βυζαντίου
 Η Μακεδονική Δυναστεία
  μέσα 9ου-τέλη 11ου αιώνα
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου
Βασίλειος Α’ και Λέων ΣΤ’
Ο Βασίλειος Α’ υπήρξε ο ιδρυτής της δυναστείας.
Ο Βασίλειος και στη συνέχεια ο γιος του Λέων ΣΤ’
εξέδωσαν τρεις σημαντικούς νέους κώδικες:

τον Πρόχειρο Νόμο

την Επαναγωγή → ρύθμισε για πρώτη φορά τις
δικαιοδοσίες του αυτοκράτορα και του πατριάρχη, της
κοσμικής δηλαδή και της εκκλησιαστικής εξουσίας, με βάση
την ισοτιμία.

τα Βασιλικά: διαιρεμένα σε 60 βιβλία, είναι το πιο πλήρες
έργο του ελληνορωμαϊκού και βυζαντινού Δικαίου, ισάξιο του
νομοθετικού έργου του Ιουστινιανού
Ο αυτοκράτορας Λέων
            Στ΄ σε στάση
            προσκύνησης μπροστά
            στον ένθρονο Χριστό,
            ψηφιδωτή παράσταση από το
            ναό της Αγίας Σοφίας στην
            Κωνσταντινούπολη, ύστερος
            9ος αι


 Ο Βασίλειος Α '
έφιππος εκδικάζει
 διαφορές μεταξύ
  στρατιωτικών
 (μικρογραφία από
χειρόγραφο, Μαδρίτη,
 Εθνική Βιβλιοθήκη).
Νικηφόρος Φωκάς
  Ο Νικηφόρος Φωκάς υπήρξε λαμπρός στρατηγός και από το 963
         αυτοκράτορας του Βυζαντίου


Οι επιτυχίες του εναντίον των Αράβων:
 ανακατέλαβε:
 την Κρήτη (961), την οποία οι Άραβες
 κατείχαν περίπου για 135 χρόνια,
 την Κύπρο,
 την Αντιόχεια,    ως αυτοκράτορας
 την Ταρσό

                     Χρυσό νόμισμα με τις μορφές του
                     Νικηφόρου Φωκά και της Παναγίας
                     (Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο).
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου
Ιωάννης Τσιμισκής
Πώς έγινε αυτοκράτορας ο Ι. Τσιμισκής

 Η αυτοκράτειρα Θεοφανώ, έχοντας βαρεθεί την
 αυστηρότητα του Νικηφόρου Φωκά (ο Φωκάς
 ήταν μορφή αυστηρή και ασκητική και είχε
 τάσεις να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και να
 μονάσει στο Άγιον Όρος. Τον απέτρεψε η χήρα
 αυτοκράτειρα Θεοφανώ με το να τον επιλέξει
 ως σύζυγό της και να τον ανεβάσει στο θρόνο
 ως επίτροπο των ανήλικων παιδιών της),
 οργάνωσε τη δολοφονία του, την οποία εκτέλεσε
 ο ανιψιός του και αρχιστράτηγος της Ανατολής
      Ιωάννης Τσιμισκής,
   ο οποίος και τον αντικατέστησε
             στο θρόνο.
1. Οι αγώνες των Μακεδόνων εναντίον
       των Αράβων
o μέσα του 9ου αιώνα: το Βυζάντιο πέρασε στην
 αντεπίθεση εναντίον των Αράβων.
o σκοπός: να ανακτηθούν οι ανατολικές επαρχίες και να
 αποκατασταθεί η βυζαντινή κυριαρχία σε ολόκληρη τη
 Μεσόγειο.
o πριν από το τέλος του 10ου αιώνα οι Μακεδόνες
 κατάφεραν να συντρίψουν την αντίσταση των Αράβων
 και να ανακαταλάβουν
 ολόκληρη τη Μ. Ασία,
 τη Συρία,
 την Άνω Μεσοποταμία και
 μεγάλο μέρος της Παλαιστίνης.
2. Οι αγώνες των Μακεδόνων εναντίον των
        Σαρακηνών
Οι Σαρακηνοί ως τις
αρχές του 10ου αιώνα
λυμαίνονταν με την
πειρατική τους δράση τα
βυζαντινά παράλια. Το
904 Σαρακηνοί πειρατές
από την Κρήτη
πολιόρκησαν τη
Θεσσαλονίκη και την
κατέλαβαν. Η λεηλασία,
η αιματοχυσία και οι
σφαγές κράτησαν μια
βδομάδα. Οι επιδρομείς
μετέφεραν στην Κρήτη
πλούσια λάφυρα και
30.000 αιχμαλώτους,
έχοντας μετατρέψει τη
δεύτερη σε μέγεθος πόλη   Οι Σαρακηνοί πολιορκούν τη Θεσσαλονίκη
της Αυτοκρατορίας σε   (μικρογραφία από χειρόγραφο, Μαδρίτη, Εθνική
                      Βιβλιοθήκη).
σωρό ερειπίων.
Χάρτης της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης όπου διακρίνονται
 τα θαλάσσια τείχη από όπου μπήκαν οι Σαρακηνοί
Ο βυζαντινός στόλος κατόρθωσε:

 να διώξει τους Σαρακηνούς από την Αδριατική
 και από το Αιγαίο.
 αποκατέστησε τις κτήσεις του Βυζαντίου στην
 Ιταλία και στις Δαλματικές ακτές
 απελευθέρωσε την Κρήτη και την Κύπρο.


 Αποτέλεσμα: το Βυζάντιο απαλλάχθηκε από την
 πειρατεία και ανέκτησε τη ναυτική κυριαρχία
 στην ανατολική Μεσόγειο
3.Οι αγώνες των Μακεδόνων εναντίον
     των Βουλγάρων
Οι Βούλγαροι, μετά τη
συντριβή του Κρούμου
(813), εκχριστιανίστηκαν
από τους Βυζαντινούς
(864), άρχισαν να
δέχονται σταθερά τον
ελληνικό πολιτισμό και
μέχρι τα τέλη του 9ου
αιώνα είχαν φιλικές
σχέσεις με το Βυζάντιο.


 Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος.
 Βουλγαρική εικόνα του 1862.
 Μουσείο Φιλιππούπολης (Plovdiv).
Ο τσάρος των Βουλγάρων, Συμεών:
Όταν, όμως έγινε τσάρος ο Συμεών:
 παραβίασε την ειρήνη,
 εισέβαλε στη Θράκη, λεηλάτησε τη Μακεδονία και έφτασε με επιδρομές ως
 την Πελοπόννησο.
 απέσπασε την Εκκλησία της Βουλγαρίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο
 και ανακήρυξε τον αρχιεπίσκοπο της Πατριάρχη,
 ο ίδιος αυτοτιτλοφορήθηκε Τσάρος των Ρωμαίων και των Βουλγάρων. Ο Συμεών φιλοδοξούσε να υποτάξει
 το Βυζάντιο και να δημιουργήσει τη
 δική του αυτοκρατορία στα Βαλκάνια.
 Ο βυζαντινός στρατός ματαίωσε τα
 επεκτατικά του σχέδια και το
 βουλγαρικό κράτος περιορίστηκε στα
 παλαιά του σύνορα. Μετά το θάνατο
 του Συμεών (927) ακολούθησε
 περίοδος ειρήνης για σαράντα
 περίπου χρόνια.

                    Nίκη των Bυζαντινών επί των Bουλγάρων,
                    Mικρογραφία από το Xρονικό του Iωάννη
                    Σκυλίτζη, τέλη 12ου-αρχές 13ου αιώνα.
Νέα προβλήματα με τους Βουλγάρους – ρόλος των
          Ρώσων

Όταν ήταν αυτοκράτορας ο Ν. Φωκάς, οι Βούλγαροι
 αμφισβήτησαν πάλι τη βυζαντινή κυριαρχία.
Το Βυζάντιο εμπιστεύθηκε την εξουδετέρωση του
 βουλγαρικού κινδύνου στους συμμάχους του Ρώσους, οι
 οποίοι κυρίευσαν τη Βουλγαρία, αλλά την
 οικειοποιήθηκαν.
Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμισκής:
 εκστράτευσε εναντίον τους (971),
 τους ανάγκασε να φύγουν,
 υπέταξε τη Βουλγαρία και
 κατάργησε το Πατριαρχείο της.
Ο τσάρος των Βουλγάρων, Σαμουήλ
Οι Βούλγαροι
γρήγορα
ανασυντάχθηκαν.
Υπό την ηγεσία
του Σαμουήλ
δημιούργησαν ένα
ισχυρό κράτος και
με τις
καταστροφικές
επιδρομές τους
μέχρι την
Πελοπόννησο
κατά τα τέλη του
10ου αιώνα
απείλησαν σοβαρά
το Βυζάντιο
Την αντεπίθεση κατά του Σαμουήλ ανέλαβε ο
 Βασίλειος Β‘ ο Βουλγαροκτόνος
 Σημαντικές μάχες:
  Μάχη του Σπερχειού
  ποταμού (997): ο βουλγαρικός
  στρατός, επιστρέφοντας από
  λεηλασία στην Πελοπόννησο,
  εξοντώθηκε.
  Μάχη στο Κλειδί (1014): Οι
  Βούλγαροι κατατροπώθηκαν, ο
  στρατός τους διαλύθηκε και οι
  χώρες που εξουσίαζε ο
  Σαμουήλ προσαρτήθηκαν
  σύντομα στην αυτοκρατορία και
  αποτέλεσαν δύο βυζαντινά
  θέματα.
                   Η νίκη των Βυζαντινών κατά των
Για τα επόμενα 170 χρόνια       Βουλγάρων στη Μάχη του Κλειδίου
βουλγαρικό κράτος έπαψε να υπάρχει.  και ο θάνατος του Σαμουήλ
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου
Η αποκατάσταση της κοινωνικής
ισορροπίας
• Οι Μακεδόνες αυτοκράτορες έδωσαν
 αποφασιστικό αγώνα κατά των
 δυνατών, των βυζαντινών δηλαδή
 μεγαλογαιοκτημόνων που διέθεταν
 δύναμη και πλούτο.
• Γιατί; →οι δυνατοί απειλούσαν τόσο
 την αυτοκρατορική εξουσία όσο και την
 ύπαρξη των ελεύθερων αγροτών, οι
 οποίοι αποτελούσαν τη βάση του
 στρατού και της οικονομίας του     Η χήρα Λανιηλίς ταξιδεύει (μικρογραφία από
 Βυζαντίου.               χειρόγραφο, Μαδρίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη). Η χήρα
                     Αανιηλίς ταξίδεψε, πάνω σε φορείο που μετέφεραν
                     τριακόσιοι νέοι δούλοι, από την Πάτρα στην
                     Κωνσταντινούπολη, για να επισκεφθεί τον Βασίλειο Α '
                     μετά τη στέψη του. Η περίπτωση της είναι ενδεικτική
                     της οικονομικής δύναμης που διέθεταν οι δυνατοί των
                     επαρχιών. Η περιουσία της περιλάμβανε μεγάλες
                     εκτάσεις γης, ολόκληρα χωριά και κωμοπόλεις,
   Θυμάστε ποιος αυτοκράτορας πρώτος  εργαστήρια μεταξωτών και λινών υφασμάτων,
                     εργαστήρια ταπητουργίας καθώς και 3.000 δούλους.
    έλαβε μέτρα κατά των δυνατών ;   Τα υπάρχοντα της αυτά κληροδότησε αργότερα στον
                     αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ'
Ο αγώνας των Μακεδόνων κατά των δυνατών

Με μια σειρά νόμων οι Μακεδόνες αυτοκράτορες προσπάθησαν να
  περιορίσουν την απληστία των δυνατών:

1. τους απαγόρευσαν να αποκτούν κτήματα μικροϊδιοκτητών,
2. τους υποχρέωσαν να επιστρέψουν, χωρίς αποζημίωση, όσα είχαν ως
  τότε αγοράσει
3. έδωσαν στους μικροκαλλιεργητές προτεραιότητα στην αγορά γης.

Τα πιο αυστηρά μέτρα θέσπισε ο Βασίλειος Β', ο οποίος αντιμετώπισε
  και στρατιωτικά τους ισχυρούς μεγαλογαιοκτήμονες, που επιχείρησαν
  με τους ιδιωτικούς στρατούς τους να τον εκθρονίσουν.

  Το 1002 καθιέρωσε το αλληλέγγνον, σύμφωνα με το οποίο οι πλούσιοι
  αναλάμβαναν τις φορολογικές υποχρεώσεις των ταπεινών, δηλαδή των
  φτωχών, που αδυνατούσαν να πληρώσουν τους φόρους τους.
Αποτελέσματα της εσωτερικής πολιτικής
      των Μακεδόνων
• Με την αντιαριστοκρατική πολιτική τους
 οι αυτοκράτορες της Μακεδόνικης
 δυναστείας και κυρίως ο Βασίλειος Β'
 διέσωσαν τους ελεύθερους καλλιεργητές,
 συγκράτησαν τις επεκτατικές τάσεις των
 δυνατών
 εξασφάλισαν την κοινωνική ισορροπία,
 απομακρύνοντας τον κίνδυνο αποδυνάμωσης της
 κεντρικής εξουσίας και προστατεύοντας το δημόσιο
 συμφέρον.
δικτυογραφία
http://egpaid.blogspot.com
http://el.wikipedia.org
http://1dimplagiarist.blogspot.gr
http://constantinople.ehw.gr/forms/fLem
 maBodyExtended.aspx?lemmaID=10927
1 de 21

Recomendados

3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής por
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας ΕποχήςKvarnalis75
42.1K vistas33 diapositivas
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας por
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της ΑυτοκρατορίαςKvarnalis75
36.9K vistas40 diapositivas
5. Η Βυζαντινή Εποποιϊα. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας por
5. Η Βυζαντινή Εποποιϊα. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας5. Η Βυζαντινή Εποποιϊα. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας
5. Η Βυζαντινή Εποποιϊα. Επικοί αγώνες και επέκταση της ΑυτοκρατορίαςΤσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
12.9K vistas39 diapositivas
Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία. α. Οικονομία και κοινωνία της υ... por
Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία. α. Οικονομία και κοινωνία της υ...Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία. α. Οικονομία και κοινωνία της υ...
Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία. α. Οικονομία και κοινωνία της υ...Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
44.7K vistas17 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081) por
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)Kvarnalis75
37K vistas24 diapositivas
2. Η άλωση της Πόλης por
2. Η άλωση της Πόλης2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της ΠόληςKvarnalis75
81.7K vistas81 diapositivas
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β... por
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ιστορία Β...Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
13.9K vistas37 diapositivas
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων por
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεωνKvarnalis75
20.7K vistas24 diapositivas
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ και η αυγή της Νέας Εποχής. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου por
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ και η αυγή της Νέας Εποχής. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ και η αυγή της Νέας Εποχής. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ και η αυγή της Νέας Εποχής. Ιστορία Β΄ ΓυμνασίουΤσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
8.7K vistas36 diapositivas

La actualidad más candente(20)

1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081) por Kvarnalis75
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)
Kvarnalis7537K vistas
2. Η άλωση της Πόλης por Kvarnalis75
2. Η άλωση της Πόλης2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της Πόλης
Kvarnalis7581.7K vistas
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων por Kvarnalis75
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων
7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δυσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων
Kvarnalis7520.7K vistas
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους por Kvarnalis75
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους
Kvarnalis7556.6K vistas
Η Άλωση της Πόλης por Than Kioufe
Η Άλωση της ΠόληςΗ Άλωση της Πόλης
Η Άλωση της Πόλης
Than Kioufe7.1K vistas
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη por Kvarnalis75
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
Kvarnalis7554K vistas
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών por irinikel
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιώνH ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών
irinikel18.9K vistas
II. 2. Hράκλειος - Εσωτερική Μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης por Kvarnalis75
II. 2. Hράκλειος - Εσωτερική Μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσηςII. 2. Hράκλειος - Εσωτερική Μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης
II. 2. Hράκλειος - Εσωτερική Μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης
Kvarnalis7523.4K vistas
2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο por Kvarnalis75
2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο
2. Oι Bούλγαροι κι οι σχέσεις τους με το Bυζάντιο
Kvarnalis7524.1K vistas

Similar a η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ por
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗelissabet
1.7K vistas25 diapositivas
Byzantium the macedonian dynasty por
Byzantium  the macedonian dynastyByzantium  the macedonian dynasty
Byzantium the macedonian dynastyΧαράλαμπος Γαρίτατζης
111 vistas28 diapositivas
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 por
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Georgia Sofi
619 vistas10 diapositivas
C-ΙΣΤΟΡΙΑ-Μακεδόνες.ppt por
C-ΙΣΤΟΡΙΑ-Μακεδόνες.pptC-ΙΣΤΟΡΙΑ-Μακεδόνες.ppt
C-ΙΣΤΟΡΙΑ-Μακεδόνες.pptssuser2f8893
4 vistas22 diapositivas
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 por
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Georgia Sofi
3.3K vistas13 diapositivas
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 por
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Georgia Sofi
2.6K vistas7 diapositivas

Similar a η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου(20)

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ por elissabet
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
elissabet1.7K vistas
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 por Georgia Sofi
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Georgia Sofi619 vistas
C-ΙΣΤΟΡΙΑ-Μακεδόνες.ppt por ssuser2f8893
C-ΙΣΤΟΡΙΑ-Μακεδόνες.pptC-ΙΣΤΟΡΙΑ-Μακεδόνες.ppt
C-ΙΣΤΟΡΙΑ-Μακεδόνες.ppt
ssuser2f88934 vistas
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 por Georgia Sofi
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Georgia Sofi3.3K vistas
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 por Georgia Sofi
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Georgia Sofi2.6K vistas
Διάδοχοι του Ιουστινιανού - Ηράκλειος - Εξελληνισμός του ρωμαϊκού κράτους por Χρυσούλα Κοσμά
Διάδοχοι του Ιουστινιανού - Ηράκλειος - Εξελληνισμός του ρωμαϊκού κράτουςΔιάδοχοι του Ιουστινιανού - Ηράκλειος - Εξελληνισμός του ρωμαϊκού κράτους
Διάδοχοι του Ιουστινιανού - Ηράκλειος - Εξελληνισμός του ρωμαϊκού κράτους
1. Τα λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων & 2. Τα ελληνικά κράτη:Τραπε... por Nasia Fatsi
1. Τα λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων & 2. Τα ελληνικά κράτη:Τραπε...1. Τα λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων & 2. Τα ελληνικά κράτη:Τραπε...
1. Τα λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων & 2. Τα ελληνικά κράτη:Τραπε...
Nasia Fatsi1.9K vistas
Ιστορία της Ρωμανίας (867 - 1081 μ.Χ.) por Peter Tzagarakis
Ιστορία της Ρωμανίας (867 - 1081 μ.Χ.)Ιστορία της Ρωμανίας (867 - 1081 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (867 - 1081 μ.Χ.)
Peter Tzagarakis1.1K vistas
Αλέξιος Α΄Κομνηνός,Μάριος Άνθης por Iliana Kouvatsou
Αλέξιος Α΄Κομνηνός,Μάριος ΆνθηςΑλέξιος Α΄Κομνηνός,Μάριος Άνθης
Αλέξιος Α΄Κομνηνός,Μάριος Άνθης
Iliana Kouvatsou243 vistas
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 por Georgia Sofi
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Georgia Sofi1.2K vistas
Η εποχή της ακμής por Akis Ampelas
Η εποχή της ακμήςΗ εποχή της ακμής
Η εποχή της ακμής
Akis Ampelas587 vistas
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου por elissabet
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουοι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
elissabet4.1K vistas
1. H διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας por Kvarnalis75
1. H διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας1. H διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας
1. H διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας
Kvarnalis7535.3K vistas
Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατα τον 11ο αι. por irinikel
Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατα τον 11ο αι.Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατα τον 11ο αι.
Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατα τον 11ο αι.
irinikel13.5K vistas
προς την άλωση por Ελένη Ξ
προς την άλωσηπρος την άλωση
προς την άλωση
Ελένη Ξ472 vistas
η αντίστροφη μέτρηση por Ελένη Ξ
η αντίστροφη μέτρησηη αντίστροφη μέτρηση
η αντίστροφη μέτρηση
Ελένη Ξ1K vistas
5. Η βυζαντινή εποποιία. 7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δύσης. por varalig
5. Η βυζαντινή εποποιία. 7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δύσης. 5. Η βυζαντινή εποποιία. 7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δύσης.
5. Η βυζαντινή εποποιία. 7. Σχέσεις Βυζαντίου-Δύσης.
varalig22 vistas
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.) por Peter Tzagarakis
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)
Peter Tzagarakis1.4K vistas

Más de elissabet

το κρητικο και το μακεδονικο ζητημα por
το κρητικο και το μακεδονικο ζητηματο κρητικο και το μακεδονικο ζητημα
το κρητικο και το μακεδονικο ζητημαelissabet
2.2K vistas35 diapositivas
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίας por
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίαςη κρίσιμη εποχή της εικονομαχίας
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίαςelissabet
1.7K vistas23 diapositivas
από το αυτοκρατορικό καθεστώς (30π por
από το αυτοκρατορικό καθεστώς (30παπό το αυτοκρατορικό καθεστώς (30π
από το αυτοκρατορικό καθεστώς (30πelissabet
1.1K vistas32 diapositivas
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ... por
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ...ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ...
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ...elissabet
616 vistas8 diapositivas
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ por
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣelissabet
331 vistas13 diapositivas
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ por
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥelissabet
14.9K vistas11 diapositivas

Más de elissabet(20)

το κρητικο και το μακεδονικο ζητημα por elissabet
το κρητικο και το μακεδονικο ζητηματο κρητικο και το μακεδονικο ζητημα
το κρητικο και το μακεδονικο ζητημα
elissabet2.2K vistas
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίας por elissabet
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίαςη κρίσιμη εποχή της εικονομαχίας
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίας
elissabet1.7K vistas
από το αυτοκρατορικό καθεστώς (30π por elissabet
από το αυτοκρατορικό καθεστώς (30παπό το αυτοκρατορικό καθεστώς (30π
από το αυτοκρατορικό καθεστώς (30π
elissabet1.1K vistas
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ... por elissabet
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ...ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ...
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ...
elissabet616 vistas
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ por elissabet
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
elissabet331 vistas
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ por elissabet
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ
elissabet14.9K vistas
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ por elissabet
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΟ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
elissabet530 vistas
Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ por elissabet
Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
elissabet536 vistas
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ por elissabet
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
elissabet268 vistas
ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ por elissabet
ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
elissabet6.7K vistas
Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ por elissabet
Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
elissabet5.2K vistas
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗ por elissabet
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗ
elissabet266 vistas
Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ por elissabet
Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
elissabet901 vistas
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗ por elissabet
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗ
elissabet845 vistas
Ο Β΄ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ por elissabet
Ο Β΄ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥΟ Β΄ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Ο Β΄ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
elissabet7.8K vistas
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ por elissabet
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΣΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ
elissabet858 vistas
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ por elissabet
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
elissabet1.2K vistas
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ por elissabet
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
elissabet4.5K vistas
ενοτητα 4 por elissabet
ενοτητα 4ενοτητα 4
ενοτητα 4
elissabet297 vistas
Ενότητα 3, παρουσίαση κειμένου por elissabet
Ενότητα 3, παρουσίαση κειμένουΕνότητα 3, παρουσίαση κειμένου
Ενότητα 3, παρουσίαση κειμένου
elissabet206 vistas

Último

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ por
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝssuser43d27b
25 vistas20 diapositivas
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"gymkeram
20 vistas22 diapositivas
Είδη ζώων.pptx por
Είδη ζώων.pptxΕίδη ζώων.pptx
Είδη ζώων.pptxpeikoulini11
11 vistas4 diapositivas
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx por
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxgymkeram
49 vistas19 diapositivas
Τεστ στην Πληροφορική por
Τεστ στην ΠληροφορικήΤεστ στην Πληροφορική
Τεστ στην ΠληροφορικήPenelope Markellou
502 vistas2 diapositivas
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf por
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfMitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfTassos Karampinis
33 vistas14 diapositivas

Último(20)

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ por ssuser43d27b
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ssuser43d27b25 vistas
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram20 vistas
Είδη ζώων.pptx por peikoulini11
Είδη ζώων.pptxΕίδη ζώων.pptx
Είδη ζώων.pptx
peikoulini1111 vistas
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx por gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram49 vistas
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... por gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 vistas
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας por 7gymnasiokavalas
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
7gymnasiokavalas17 vistas
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf por 7gymnasiokavalas
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdfΒεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf
Βεβαίωση παρακολούθησης_Μπορουμε στο σχολείο_7ο Γυμνάσιο Καβάλας.pdf
7gymnasiokavalas15 vistas
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου por Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Roy Akanthopoulou90 vistas
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ por Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki21 vistas
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu282 vistas
Ευρωπαϊκή Ένωση por ssuser43d27b
Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση
ssuser43d27b20 vistas
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu125 vistas
Palaiodologiko_2023.pptx por 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist70 vistas
1ος περιπατος.pptx por ssuser6a63b0
1ος περιπατος.pptx1ος περιπατος.pptx
1ος περιπατος.pptx
ssuser6a63b011 vistas
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 por gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 vistas
σχολ αθλητισμος 24.pptx por ssuser6a63b0
σχολ αθλητισμος 24.pptxσχολ αθλητισμος 24.pptx
σχολ αθλητισμος 24.pptx
ssuser6a63b010 vistas
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 por ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b18 vistas
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx por 36dimperist
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptxXmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
36dimperist37 vistas

η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου

 • 1. Η εποχή της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου Η Μακεδονική Δυναστεία μέσα 9ου-τέλη 11ου αιώνα
 • 3. Βασίλειος Α’ και Λέων ΣΤ’ Ο Βασίλειος Α’ υπήρξε ο ιδρυτής της δυναστείας. Ο Βασίλειος και στη συνέχεια ο γιος του Λέων ΣΤ’ εξέδωσαν τρεις σημαντικούς νέους κώδικες: τον Πρόχειρο Νόμο την Επαναγωγή → ρύθμισε για πρώτη φορά τις δικαιοδοσίες του αυτοκράτορα και του πατριάρχη, της κοσμικής δηλαδή και της εκκλησιαστικής εξουσίας, με βάση την ισοτιμία. τα Βασιλικά: διαιρεμένα σε 60 βιβλία, είναι το πιο πλήρες έργο του ελληνορωμαϊκού και βυζαντινού Δικαίου, ισάξιο του νομοθετικού έργου του Ιουστινιανού
 • 4. Ο αυτοκράτορας Λέων Στ΄ σε στάση προσκύνησης μπροστά στον ένθρονο Χριστό, ψηφιδωτή παράσταση από το ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, ύστερος 9ος αι Ο Βασίλειος Α ' έφιππος εκδικάζει διαφορές μεταξύ στρατιωτικών (μικρογραφία από χειρόγραφο, Μαδρίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη).
 • 5. Νικηφόρος Φωκάς Ο Νικηφόρος Φωκάς υπήρξε λαμπρός στρατηγός και από το 963 αυτοκράτορας του Βυζαντίου Οι επιτυχίες του εναντίον των Αράβων: ανακατέλαβε:  την Κρήτη (961), την οποία οι Άραβες κατείχαν περίπου για 135 χρόνια,  την Κύπρο,  την Αντιόχεια, ως αυτοκράτορας  την Ταρσό Χρυσό νόμισμα με τις μορφές του Νικηφόρου Φωκά και της Παναγίας (Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο).
 • 7. Ιωάννης Τσιμισκής Πώς έγινε αυτοκράτορας ο Ι. Τσιμισκής Η αυτοκράτειρα Θεοφανώ, έχοντας βαρεθεί την αυστηρότητα του Νικηφόρου Φωκά (ο Φωκάς ήταν μορφή αυστηρή και ασκητική και είχε τάσεις να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και να μονάσει στο Άγιον Όρος. Τον απέτρεψε η χήρα αυτοκράτειρα Θεοφανώ με το να τον επιλέξει ως σύζυγό της και να τον ανεβάσει στο θρόνο ως επίτροπο των ανήλικων παιδιών της), οργάνωσε τη δολοφονία του, την οποία εκτέλεσε ο ανιψιός του και αρχιστράτηγος της Ανατολής Ιωάννης Τσιμισκής, ο οποίος και τον αντικατέστησε στο θρόνο.
 • 8. 1. Οι αγώνες των Μακεδόνων εναντίον των Αράβων o μέσα του 9ου αιώνα: το Βυζάντιο πέρασε στην αντεπίθεση εναντίον των Αράβων. o σκοπός: να ανακτηθούν οι ανατολικές επαρχίες και να αποκατασταθεί η βυζαντινή κυριαρχία σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. o πριν από το τέλος του 10ου αιώνα οι Μακεδόνες κατάφεραν να συντρίψουν την αντίσταση των Αράβων και να ανακαταλάβουν  ολόκληρη τη Μ. Ασία,  τη Συρία,  την Άνω Μεσοποταμία και  μεγάλο μέρος της Παλαιστίνης.
 • 9. 2. Οι αγώνες των Μακεδόνων εναντίον των Σαρακηνών Οι Σαρακηνοί ως τις αρχές του 10ου αιώνα λυμαίνονταν με την πειρατική τους δράση τα βυζαντινά παράλια. Το 904 Σαρακηνοί πειρατές από την Κρήτη πολιόρκησαν τη Θεσσαλονίκη και την κατέλαβαν. Η λεηλασία, η αιματοχυσία και οι σφαγές κράτησαν μια βδομάδα. Οι επιδρομείς μετέφεραν στην Κρήτη πλούσια λάφυρα και 30.000 αιχμαλώτους, έχοντας μετατρέψει τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη Οι Σαρακηνοί πολιορκούν τη Θεσσαλονίκη της Αυτοκρατορίας σε (μικρογραφία από χειρόγραφο, Μαδρίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη). σωρό ερειπίων.
 • 10. Χάρτης της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης όπου διακρίνονται τα θαλάσσια τείχη από όπου μπήκαν οι Σαρακηνοί
 • 11. Ο βυζαντινός στόλος κατόρθωσε:  να διώξει τους Σαρακηνούς από την Αδριατική και από το Αιγαίο.  αποκατέστησε τις κτήσεις του Βυζαντίου στην Ιταλία και στις Δαλματικές ακτές  απελευθέρωσε την Κρήτη και την Κύπρο. Αποτέλεσμα: το Βυζάντιο απαλλάχθηκε από την πειρατεία και ανέκτησε τη ναυτική κυριαρχία στην ανατολική Μεσόγειο
 • 12. 3.Οι αγώνες των Μακεδόνων εναντίον των Βουλγάρων Οι Βούλγαροι, μετά τη συντριβή του Κρούμου (813), εκχριστιανίστηκαν από τους Βυζαντινούς (864), άρχισαν να δέχονται σταθερά τον ελληνικό πολιτισμό και μέχρι τα τέλη του 9ου αιώνα είχαν φιλικές σχέσεις με το Βυζάντιο. Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος. Βουλγαρική εικόνα του 1862. Μουσείο Φιλιππούπολης (Plovdiv).
 • 13. Ο τσάρος των Βουλγάρων, Συμεών: Όταν, όμως έγινε τσάρος ο Συμεών:  παραβίασε την ειρήνη,  εισέβαλε στη Θράκη, λεηλάτησε τη Μακεδονία και έφτασε με επιδρομές ως την Πελοπόννησο.  απέσπασε την Εκκλησία της Βουλγαρίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ανακήρυξε τον αρχιεπίσκοπο της Πατριάρχη,  ο ίδιος αυτοτιτλοφορήθηκε Τσάρος των Ρωμαίων και των Βουλγάρων. Ο Συμεών φιλοδοξούσε να υποτάξει το Βυζάντιο και να δημιουργήσει τη δική του αυτοκρατορία στα Βαλκάνια. Ο βυζαντινός στρατός ματαίωσε τα επεκτατικά του σχέδια και το βουλγαρικό κράτος περιορίστηκε στα παλαιά του σύνορα. Μετά το θάνατο του Συμεών (927) ακολούθησε περίοδος ειρήνης για σαράντα περίπου χρόνια. Nίκη των Bυζαντινών επί των Bουλγάρων, Mικρογραφία από το Xρονικό του Iωάννη Σκυλίτζη, τέλη 12ου-αρχές 13ου αιώνα.
 • 14. Νέα προβλήματα με τους Βουλγάρους – ρόλος των Ρώσων Όταν ήταν αυτοκράτορας ο Ν. Φωκάς, οι Βούλγαροι αμφισβήτησαν πάλι τη βυζαντινή κυριαρχία. Το Βυζάντιο εμπιστεύθηκε την εξουδετέρωση του βουλγαρικού κινδύνου στους συμμάχους του Ρώσους, οι οποίοι κυρίευσαν τη Βουλγαρία, αλλά την οικειοποιήθηκαν. Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμισκής:  εκστράτευσε εναντίον τους (971),  τους ανάγκασε να φύγουν,  υπέταξε τη Βουλγαρία και  κατάργησε το Πατριαρχείο της.
 • 15. Ο τσάρος των Βουλγάρων, Σαμουήλ Οι Βούλγαροι γρήγορα ανασυντάχθηκαν. Υπό την ηγεσία του Σαμουήλ δημιούργησαν ένα ισχυρό κράτος και με τις καταστροφικές επιδρομές τους μέχρι την Πελοπόννησο κατά τα τέλη του 10ου αιώνα απείλησαν σοβαρά το Βυζάντιο
 • 16. Την αντεπίθεση κατά του Σαμουήλ ανέλαβε ο Βασίλειος Β‘ ο Βουλγαροκτόνος Σημαντικές μάχες:  Μάχη του Σπερχειού ποταμού (997): ο βουλγαρικός στρατός, επιστρέφοντας από λεηλασία στην Πελοπόννησο, εξοντώθηκε.  Μάχη στο Κλειδί (1014): Οι Βούλγαροι κατατροπώθηκαν, ο στρατός τους διαλύθηκε και οι χώρες που εξουσίαζε ο Σαμουήλ προσαρτήθηκαν σύντομα στην αυτοκρατορία και αποτέλεσαν δύο βυζαντινά θέματα. Η νίκη των Βυζαντινών κατά των Για τα επόμενα 170 χρόνια Βουλγάρων στη Μάχη του Κλειδίου βουλγαρικό κράτος έπαψε να υπάρχει. και ο θάνατος του Σαμουήλ
 • 18. Η αποκατάσταση της κοινωνικής ισορροπίας • Οι Μακεδόνες αυτοκράτορες έδωσαν αποφασιστικό αγώνα κατά των δυνατών, των βυζαντινών δηλαδή μεγαλογαιοκτημόνων που διέθεταν δύναμη και πλούτο. • Γιατί; →οι δυνατοί απειλούσαν τόσο την αυτοκρατορική εξουσία όσο και την ύπαρξη των ελεύθερων αγροτών, οι οποίοι αποτελούσαν τη βάση του στρατού και της οικονομίας του Η χήρα Λανιηλίς ταξιδεύει (μικρογραφία από Βυζαντίου. χειρόγραφο, Μαδρίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη). Η χήρα Αανιηλίς ταξίδεψε, πάνω σε φορείο που μετέφεραν τριακόσιοι νέοι δούλοι, από την Πάτρα στην Κωνσταντινούπολη, για να επισκεφθεί τον Βασίλειο Α ' μετά τη στέψη του. Η περίπτωση της είναι ενδεικτική της οικονομικής δύναμης που διέθεταν οι δυνατοί των επαρχιών. Η περιουσία της περιλάμβανε μεγάλες εκτάσεις γης, ολόκληρα χωριά και κωμοπόλεις, Θυμάστε ποιος αυτοκράτορας πρώτος εργαστήρια μεταξωτών και λινών υφασμάτων, εργαστήρια ταπητουργίας καθώς και 3.000 δούλους. έλαβε μέτρα κατά των δυνατών ; Τα υπάρχοντα της αυτά κληροδότησε αργότερα στον αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ'
 • 19. Ο αγώνας των Μακεδόνων κατά των δυνατών Με μια σειρά νόμων οι Μακεδόνες αυτοκράτορες προσπάθησαν να περιορίσουν την απληστία των δυνατών: 1. τους απαγόρευσαν να αποκτούν κτήματα μικροϊδιοκτητών, 2. τους υποχρέωσαν να επιστρέψουν, χωρίς αποζημίωση, όσα είχαν ως τότε αγοράσει 3. έδωσαν στους μικροκαλλιεργητές προτεραιότητα στην αγορά γης. Τα πιο αυστηρά μέτρα θέσπισε ο Βασίλειος Β', ο οποίος αντιμετώπισε και στρατιωτικά τους ισχυρούς μεγαλογαιοκτήμονες, που επιχείρησαν με τους ιδιωτικούς στρατούς τους να τον εκθρονίσουν. Το 1002 καθιέρωσε το αλληλέγγνον, σύμφωνα με το οποίο οι πλούσιοι αναλάμβαναν τις φορολογικές υποχρεώσεις των ταπεινών, δηλαδή των φτωχών, που αδυνατούσαν να πληρώσουν τους φόρους τους.
 • 20. Αποτελέσματα της εσωτερικής πολιτικής των Μακεδόνων • Με την αντιαριστοκρατική πολιτική τους οι αυτοκράτορες της Μακεδόνικης δυναστείας και κυρίως ο Βασίλειος Β'  διέσωσαν τους ελεύθερους καλλιεργητές,  συγκράτησαν τις επεκτατικές τάσεις των δυνατών  εξασφάλισαν την κοινωνική ισορροπία, απομακρύνοντας τον κίνδυνο αποδυνάμωσης της κεντρικής εξουσίας και προστατεύοντας το δημόσιο συμφέρον.