Se ha denunciado esta presentación.

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการให้ข้อมูลขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร

0

Compartir

1 de 1
1 de 1

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการให้ข้อมูลขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร

0

Compartir

Descargar para leer sin conexión

โปสเตอร์เรื่อง "ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการให้ข้อมูลขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง" นำเสนอที่การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบบริการ จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๘

โปสเตอร์เรื่อง "ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการให้ข้อมูลขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง" นำเสนอที่การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบบริการ จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๘

Más Contenido Relacionado

×