การให้บัตรแพ้ยา

Rachanont Hiranwong
Rachanont HiranwongCommunity Pharmacist en NinePharmacy Drugstore
การให้บัตรแพ้ยา
      รชานนท์ หิรัญวงษ์
สาคัญอย่างไร
 บัตรแพ้ยาเป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลประวัติแพ้ยา  ที่สามารถ
 ช่วยในการป้องกันการแพ้ยาซ้าได้
 การให้บัตรแพ้ยาโดยไม่อธิบายให้เหมาะสม เหมือนกับครูที่
 สอนลูกศิษย์ให้อ่านตามหนังสือ
 การให้บัตรแพ้ยาโดยไม่ทวนสอบความเข้าใจของผู้ป่วย
 เหมือนกับการสอนโดยไม่มีการสอบ จึงรับประกันไม่ได้ว่า
 ผู้ป่วยจะเข้าใจสิ่งที่อธิบาย
ควรให้บัตรแพ้ยาอย่างไร
6 ข้อควรจา
บัตรแพ้ยาข้อมูลครบ
      ชื่อสามัญของยา

      อาการที่เกิดขึ้น

      ผลการประเมิน

      หน่วยงาน  และชื่อผู้ประเมิน
      วันที่ทาการประเมิน

      คาแนะนาเพิ่มเติมเพื่อ
      ป้องกันการแพ้ยาในกลุ่ม
      เดียวกัน
ชื่อยาจาให้แม่น
 ให้ผู้ป่วยจดจาชื่อสามัญของยา และอาการที่เกิดขึ้น
 ทวนสอบผู้ป่วยว่าจาชื่อยาได้จริงๆ

 ควรบอกให้ญาติสนิท คนใกล้ชิด หรือแฟนทราบ

           อา – ม็อก – ซี่ – ซิล - ลิน
ยืดอกพกบัตร
 พกบัตรแพ้ยาติดตัวไว้ตลอด

 เมื่อไปโรงพยาบาล ไปคลินิก หรือไปร้านยา ให้แสดง
 บัตรแก่แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล
 ทุกครั้ง
เจ็บป่วยต้องหาหมอ
 หลีกเลี่ยงการซื้อยามา
 ใช้เอง โดยเฉพาะยาชุด
 ยาที่ไม่ทราบชื่อ และยา
 ของผู้อื่น
 ถ้าไปร้านยา ให้ถามหา
 เภสัชกร
รักบัตรยิ่งชีพ
 บัตรแพ้ยาเป็นเอกสารทางการแพทย์ที่จะช่วยให้
 แพทย์สามารถเลือกใช้ยาเพื่อรักษาผู้ป่วยได้อย่าง
 ปลอดภัย และป้องกันการเกิดแพ้ยาซ้า
 เมื่อบัตรแพ้ยาหายให้ติดต่อสถานพยาบาลเดิม หรือ
 ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว
แพ้ยาทาอย่างไรดี
 หลังรับประทานยาที่ไม่เคยใช้ให้สังเกตอาการหลัง
 รับประทานยา 1/2 – 1 ชั่วโมง
 ถ้ามีผื่นคันตามตัว หรือมีอาการแน่นหน้าอก หายใจ
 ลาบาก ให้รีบมาพบแพทย์โดยนายาที่รับประทานไป
 มาด้วย (ถ้าไม่มียาเหลือ ให้นาฉลาก หรือซองยามา
 แทน) และอย่าลืมเอาบัตรแพ้ยาไปด้วย
1 de 10

Recomendados

อาการไม่พึงประสงค์จากยา ร้านยา por
อาการไม่พึงประสงค์จากยา ร้านยาอาการไม่พึงประสงค์จากยา ร้านยา
อาการไม่พึงประสงค์จากยา ร้านยาLatthapol Winitmanokul
2K vistas47 diapositivas
Adverse drug reaction 09 por
Adverse drug reaction 09Adverse drug reaction 09
Adverse drug reaction 09Rachanont Hiranwong
15.5K vistas71 diapositivas
Naranjo por
NaranjoNaranjo
NaranjoSasi Oh
26.4K vistas5 diapositivas
10 r กับการให้ยาอย่างปลอดภัย por
10 r กับการให้ยาอย่างปลอดภัย10 r กับการให้ยาอย่างปลอดภัย
10 r กับการให้ยาอย่างปลอดภัยSuradet Sriangkoon
121.8K vistas14 diapositivas
ความแตกต่างระหว่าง Drotaverine และ hyoscine por
ความแตกต่างระหว่าง Drotaverine และ hyoscineความแตกต่างระหว่าง Drotaverine และ hyoscine
ความแตกต่างระหว่าง Drotaverine และ hyoscineAiman Sadeeyamu
25.8K vistas2 diapositivas
การใช้ยาในผู้สูงอายุ por
การใช้ยาในผู้สูงอายุการใช้ยาในผู้สูงอายุ
การใช้ยาในผู้สูงอายุSirinoot Jantharangkul
22.5K vistas38 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

การใช้ยาในเด็ก (Drugs in Pediatrics) por
การใช้ยาในเด็ก (Drugs in Pediatrics)การใช้ยาในเด็ก (Drugs in Pediatrics)
การใช้ยาในเด็ก (Drugs in Pediatrics)Aiman Sadeeyamu
35.4K vistas6 diapositivas
ระบบยา por
ระบบยาระบบยา
ระบบยาRachanont Hiranwong
17.6K vistas60 diapositivas
ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ ภญ.ปุณฑริก ประสิทธิศาสตร์ por
ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ ภญ.ปุณฑริก ประสิทธิศาสตร์ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ ภญ.ปุณฑริก ประสิทธิศาสตร์
ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ ภญ.ปุณฑริก ประสิทธิศาสตร์Utai Sukviwatsirikul
68.4K vistas3 diapositivas
คู่มือการจ่ายยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2554 por
คู่มือการจ่ายยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2554คู่มือการจ่ายยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2554
คู่มือการจ่ายยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2554Utai Sukviwatsirikul
157.4K vistas160 diapositivas
ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน por
ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบันยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบันUtai Sukviwatsirikul
92.5K vistas20 diapositivas
แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย 2554 por
แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย 2554แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย 2554
แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย 2554Utai Sukviwatsirikul
645 vistas16 diapositivas

La actualidad más candente(20)

การใช้ยาในเด็ก (Drugs in Pediatrics) por Aiman Sadeeyamu
การใช้ยาในเด็ก (Drugs in Pediatrics)การใช้ยาในเด็ก (Drugs in Pediatrics)
การใช้ยาในเด็ก (Drugs in Pediatrics)
Aiman Sadeeyamu35.4K vistas
ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ ภญ.ปุณฑริก ประสิทธิศาสตร์ por Utai Sukviwatsirikul
ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ ภญ.ปุณฑริก ประสิทธิศาสตร์ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ ภญ.ปุณฑริก ประสิทธิศาสตร์
ภาษาอังกฤษกับทักษะทางเภสัชศาสตร์ ภญ.ปุณฑริก ประสิทธิศาสตร์
Utai Sukviwatsirikul68.4K vistas
คู่มือการจ่ายยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2554 por Utai Sukviwatsirikul
คู่มือการจ่ายยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2554คู่มือการจ่ายยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2554
คู่มือการจ่ายยา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2554
Utai Sukviwatsirikul157.4K vistas
ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน por Utai Sukviwatsirikul
ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบันยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
Utai Sukviwatsirikul92.5K vistas
แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย 2554 por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย 2554แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย 2554
แนวทางการพัฒนาการตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในคนไทย 2554
3 ยาสามัญประจำบ้าน por Pa'rig Prig
3 ยาสามัญประจำบ้าน3 ยาสามัญประจำบ้าน
3 ยาสามัญประจำบ้าน
Pa'rig Prig12.4K vistas
ร้านยาคุณภาพ โดย ชวิการ์ ทับบุญ por Utai Sukviwatsirikul
ร้านยาคุณภาพ โดย ชวิการ์ ทับบุญ ร้านยาคุณภาพ โดย ชวิการ์ ทับบุญ
ร้านยาคุณภาพ โดย ชวิการ์ ทับบุญ
Utai Sukviwatsirikul13.4K vistas
อาหาร Dm por CAPD AngThong
อาหาร Dmอาหาร Dm
อาหาร Dm
CAPD AngThong22.7K vistas
เอกสารประกอบการสอนวิชาเภสัชบำบัด ๓ (๗๙๑๕๕๑) หัวข้อ Assessment of Adverse drug... por Rachanont Hiranwong
เอกสารประกอบการสอนวิชาเภสัชบำบัด ๓ (๗๙๑๕๕๑) หัวข้อ Assessment of Adverse drug...เอกสารประกอบการสอนวิชาเภสัชบำบัด ๓ (๗๙๑๕๕๑) หัวข้อ Assessment of Adverse drug...
เอกสารประกอบการสอนวิชาเภสัชบำบัด ๓ (๗๙๑๕๕๑) หัวข้อ Assessment of Adverse drug...
Rachanont Hiranwong18.3K vistas
การเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPP por Utai Sukviwatsirikul
การเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPPการเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPP
การเตรียมตัวของร้านยาเพื่อรองรับกฎกระทรวง GPP
Utai Sukviwatsirikul34.5K vistas
ความรู้ทั่วไปเรื่องยา (ภญกนิษฐา) 19/6/58 por Junee Sara
ความรู้ทั่วไปเรื่องยา (ภญกนิษฐา) 19/6/58ความรู้ทั่วไปเรื่องยา (ภญกนิษฐา) 19/6/58
ความรู้ทั่วไปเรื่องยา (ภญกนิษฐา) 19/6/58
Junee Sara2.4K vistas
ความรู้ทั่วไปเรื่องยา (ภญโมเรศ) por Junee Sara
ความรู้ทั่วไปเรื่องยา (ภญโมเรศ)ความรู้ทั่วไปเรื่องยา (ภญโมเรศ)
ความรู้ทั่วไปเรื่องยา (ภญโมเรศ)
Junee Sara3.3K vistas
คู่มือการจัดทำบัญชีข้อมูลยา ของ รพ.สต. (Drug Catalogue) por Sakarin Habusaya
คู่มือการจัดทำบัญชีข้อมูลยา ของ รพ.สต. (Drug Catalogue)คู่มือการจัดทำบัญชีข้อมูลยา ของ รพ.สต. (Drug Catalogue)
คู่มือการจัดทำบัญชีข้อมูลยา ของ รพ.สต. (Drug Catalogue)
Sakarin Habusaya22.4K vistas
Cross hypersensivity to NSIADs, Allergic and pseudoallergic reactions. por Utai Sukviwatsirikul
Cross hypersensivity to NSIADs, Allergic and pseudoallergic reactions.Cross hypersensivity to NSIADs, Allergic and pseudoallergic reactions.
Cross hypersensivity to NSIADs, Allergic and pseudoallergic reactions.
Utai Sukviwatsirikul15.4K vistas
Gpp คู่มือการพัฒนาตนเองสู่การมีวิธีปฎิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมในร้านยา por Utai Sukviwatsirikul
Gpp คู่มือการพัฒนาตนเองสู่การมีวิธีปฎิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมในร้านยา Gpp คู่มือการพัฒนาตนเองสู่การมีวิธีปฎิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมในร้านยา
Gpp คู่มือการพัฒนาตนเองสู่การมีวิธีปฎิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมในร้านยา
Utai Sukviwatsirikul17.1K vistas
คู่มือการจ่ายยาเด็ก (Drugs in Pediatrics) por Utai Sukviwatsirikul
คู่มือการจ่ายยาเด็ก (Drugs in Pediatrics)คู่มือการจ่ายยาเด็ก (Drugs in Pediatrics)
คู่มือการจ่ายยาเด็ก (Drugs in Pediatrics)
Utai Sukviwatsirikul48.7K vistas
สมุนไพรไทย por porntiwa karndon
สมุนไพรไทย สมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย
porntiwa karndon7.2K vistas

Destacado

Slide ยา had (1) por
Slide ยา had (1)Slide ยา had (1)
Slide ยา had (1)Lek Suthida
5.7K vistas69 diapositivas
ระบบยาและงานบริบาลเภสัชกรรม por
ระบบยาและงานบริบาลเภสัชกรรมระบบยาและงานบริบาลเภสัชกรรม
ระบบยาและงานบริบาลเภสัชกรรมRachanont Hiranwong
12K vistas57 diapositivas
คู่มือการใช้งานระบบคลังยา por
คู่มือการใช้งานระบบคลังยาคู่มือการใช้งานระบบคลังยา
คู่มือการใช้งานระบบคลังยาamy69
13.3K vistas11 diapositivas
Ppt. med error.2 por
Ppt. med error.2Ppt. med error.2
Ppt. med error.2Prachaya Sriswang
14.8K vistas105 diapositivas
Ppt. HAD por
Ppt. HADPpt. HAD
Ppt. HADPrachaya Sriswang
12.1K vistas119 diapositivas
โครงการให้ความรู้พยาบาลใหม่ Pdf por
โครงการให้ความรู้พยาบาลใหม่ Pdfโครงการให้ความรู้พยาบาลใหม่ Pdf
โครงการให้ความรู้พยาบาลใหม่ Pdfporkhwan
64.3K vistas106 diapositivas

Destacado(20)

Slide ยา had (1) por Lek Suthida
Slide ยา had (1)Slide ยา had (1)
Slide ยา had (1)
Lek Suthida5.7K vistas
ระบบยาและงานบริบาลเภสัชกรรม por Rachanont Hiranwong
ระบบยาและงานบริบาลเภสัชกรรมระบบยาและงานบริบาลเภสัชกรรม
ระบบยาและงานบริบาลเภสัชกรรม
Rachanont Hiranwong12K vistas
คู่มือการใช้งานระบบคลังยา por amy69
คู่มือการใช้งานระบบคลังยาคู่มือการใช้งานระบบคลังยา
คู่มือการใช้งานระบบคลังยา
amy6913.3K vistas
โครงการให้ความรู้พยาบาลใหม่ Pdf por porkhwan
โครงการให้ความรู้พยาบาลใหม่ Pdfโครงการให้ความรู้พยาบาลใหม่ Pdf
โครงการให้ความรู้พยาบาลใหม่ Pdf
porkhwan64.3K vistas
มาตรการการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์ por Utai Sukviwatsirikul
มาตรการการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์ มาตรการการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์
มาตรการการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์
Utai Sukviwatsirikul8.4K vistas
สอนการป้องกันความคลาดเคลื่อนสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องยา por duangkaew
สอนการป้องกันความคลาดเคลื่อนสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องยาสอนการป้องกันความคลาดเคลื่อนสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องยา
สอนการป้องกันความคลาดเคลื่อนสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องยา
duangkaew5.6K vistas
การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลบางละมุง por Rachanont Hiranwong
การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลบางละมุงการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลบางละมุง
การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโรงพยาบาลบางละมุง
Rachanont Hiranwong2.3K vistas
เรื่องเล่าจาก Pcu ขนาย por Nim SiriWicha
เรื่องเล่าจาก Pcu ขนายเรื่องเล่าจาก Pcu ขนาย
เรื่องเล่าจาก Pcu ขนาย
Nim SiriWicha1.5K vistas
NSAIDs presentation จากใจหมอยาๆๆๆ por some163
NSAIDs presentation จากใจหมอยาๆๆๆNSAIDs presentation จากใจหมอยาๆๆๆ
NSAIDs presentation จากใจหมอยาๆๆๆ
some16311K vistas
จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม por Surang Judistprasert
จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม
Surang Judistprasert15.9K vistas
Presentคำแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษ (2) (1) (1) (1) (1) por saowaluk2556
Presentคำแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษ (2) (1) (1) (1) (1)Presentคำแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษ (2) (1) (1) (1) (1)
Presentคำแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษ (2) (1) (1) (1) (1)
saowaluk25568.2K vistas
คู่มือการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย por Utai Sukviwatsirikul
คู่มือการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียคู่มือการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
คู่มือการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
Utai Sukviwatsirikul8.1K vistas
นำเสนอการพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาด por Rachanont Hiranwong
นำเสนอการพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดนำเสนอการพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาด
นำเสนอการพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาด
Rachanont Hiranwong700 vistas
Antibiotics Smart Use Program por Sagar Nama
Antibiotics Smart Use ProgramAntibiotics Smart Use Program
Antibiotics Smart Use Program
Sagar Nama2.8K vistas

Similar a การให้บัตรแพ้ยา

ศาสตร์และศิลป์ การสื่อสารข้อมูลเรื่องยา por
ศาสตร์และศิลป์ การสื่อสารข้อมูลเรื่องยาศาสตร์และศิลป์ การสื่อสารข้อมูลเรื่องยา
ศาสตร์และศิลป์ การสื่อสารข้อมูลเรื่องยาUtai Sukviwatsirikul
466 vistas14 diapositivas
ป้องกันความคลาดเคลิ่อนทางยาจากยาเข้าใหม่ por
ป้องกันความคลาดเคลิ่อนทางยาจากยาเข้าใหม่ป้องกันความคลาดเคลิ่อนทางยาจากยาเข้าใหม่
ป้องกันความคลาดเคลิ่อนทางยาจากยาเข้าใหม่duangkaew
4.3K vistas52 diapositivas
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60 por
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60Paradee Plodpai
524 vistas129 diapositivas
Medication reconciliation slide por
Medication reconciliation slideMedication reconciliation slide
Medication reconciliation slideRachanont Hiranwong
8.4K vistas61 diapositivas
คู่มือมะเร็งชุด1 por
คู่มือมะเร็งชุด1คู่มือมะเร็งชุด1
คู่มือมะเร็งชุด1THANAKORN
1.9K vistas5 diapositivas

Similar a การให้บัตรแพ้ยา(20)

ศาสตร์และศิลป์ การสื่อสารข้อมูลเรื่องยา por Utai Sukviwatsirikul
ศาสตร์และศิลป์ การสื่อสารข้อมูลเรื่องยาศาสตร์และศิลป์ การสื่อสารข้อมูลเรื่องยา
ศาสตร์และศิลป์ การสื่อสารข้อมูลเรื่องยา
ป้องกันความคลาดเคลิ่อนทางยาจากยาเข้าใหม่ por duangkaew
ป้องกันความคลาดเคลิ่อนทางยาจากยาเข้าใหม่ป้องกันความคลาดเคลิ่อนทางยาจากยาเข้าใหม่
ป้องกันความคลาดเคลิ่อนทางยาจากยาเข้าใหม่
duangkaew4.3K vistas
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60 por Paradee Plodpai
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60
Paradee Plodpai524 vistas
คู่มือมะเร็งชุด1 por THANAKORN
คู่มือมะเร็งชุด1คู่มือมะเร็งชุด1
คู่มือมะเร็งชุด1
THANAKORN1.9K vistas
จดหมายข่าว อย.น้อย เล่ม 2 por oryornoi
จดหมายข่าว อย.น้อย เล่ม 2จดหมายข่าว อย.น้อย เล่ม 2
จดหมายข่าว อย.น้อย เล่ม 2
oryornoi1.8K vistas
ธนะรัชต์ นามผลดี การสรรหาคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด por pluakdeang Hospital
ธนะรัชต์ นามผลดี การสรรหาคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดธนะรัชต์ นามผลดี การสรรหาคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
ธนะรัชต์ นามผลดี การสรรหาคัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
pluakdeang Hospital1.8K vistas
คู่มือ การประเมินโรคหัวใจและหลอดเลือด สำหรับ อสม. por Utai Sukviwatsirikul
คู่มือ การประเมินโรคหัวใจและหลอดเลือด สำหรับ อสม.คู่มือ การประเมินโรคหัวใจและหลอดเลือด สำหรับ อสม.
คู่มือ การประเมินโรคหัวใจและหลอดเลือด สำหรับ อสม.
Utai Sukviwatsirikul13.3K vistas
PICO : ค้นข้อมูลอย่างไรให้ตรงประเด็นการรักษา por songsri
PICO : ค้นข้อมูลอย่างไรให้ตรงประเด็นการรักษาPICO : ค้นข้อมูลอย่างไรให้ตรงประเด็นการรักษา
PICO : ค้นข้อมูลอย่างไรให้ตรงประเด็นการรักษา
songsri51.7K vistas
ทันตกรรมกับความสมบูรณ์ของเวชระเบียน10กพ60 por Suthee Saritsiri
ทันตกรรมกับความสมบูรณ์ของเวชระเบียน10กพ60ทันตกรรมกับความสมบูรณ์ของเวชระเบียน10กพ60
ทันตกรรมกับความสมบูรณ์ของเวชระเบียน10กพ60
Suthee Saritsiri1.6K vistas
แนวทางการดูแลผู้ป่วยสติปัญญาบกพร่อง ออทิสติก สมาธิสั้น และภาวะบกพร่องทางการเร... por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางการดูแลผู้ป่วยสติปัญญาบกพร่อง ออทิสติก สมาธิสั้น และภาวะบกพร่องทางการเร...แนวทางการดูแลผู้ป่วยสติปัญญาบกพร่อง ออทิสติก สมาธิสั้น และภาวะบกพร่องทางการเร...
แนวทางการดูแลผู้ป่วยสติปัญญาบกพร่อง ออทิสติก สมาธิสั้น และภาวะบกพร่องทางการเร...
Utai Sukviwatsirikul14.5K vistas
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น
Utai Sukviwatsirikul1.7K vistas
Evidence based public health (medical cannabis policy) por Thira Woratanarat
Evidence based public health (medical cannabis policy)Evidence based public health (medical cannabis policy)
Evidence based public health (medical cannabis policy)
Thira Woratanarat207 vistas
งานนำเสนอ1 por dashasak03
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
dashasak03947 vistas
คู่มือเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและโรคที่เกี่ยวข้อง (2555).pdf por Vorawut Wongumpornpinit
คู่มือเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและโรคที่เกี่ยวข้อง (2555).pdfคู่มือเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและโรคที่เกี่ยวข้อง (2555).pdf
คู่มือเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและโรคที่เกี่ยวข้อง (2555).pdf

Más de Rachanont Hiranwong

การดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับ por
การดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับการดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับ
การดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับRachanont Hiranwong
778 vistas1 diapositiva
Pharmcare in TB/HIV patient por
Pharmcare in TB/HIV patientPharmcare in TB/HIV patient
Pharmcare in TB/HIV patientRachanont Hiranwong
4.1K vistas103 diapositivas
RDU in Banglamung Hospital por
RDU in Banglamung HospitalRDU in Banglamung Hospital
RDU in Banglamung HospitalRachanont Hiranwong
1K vistas21 diapositivas
การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลงRenal do... por
การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลงRenal do...การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลงRenal do...
การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลงRenal do...Rachanont Hiranwong
520 vistas1 diapositiva
การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลงRenaldos... por
การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลงRenaldos...การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลงRenaldos...
การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลงRenaldos...Rachanont Hiranwong
556 vistas1 diapositiva
การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบา... por
การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบา...การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบา...
การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบา...Rachanont Hiranwong
757 vistas1 diapositiva

Más de Rachanont Hiranwong(19)

การดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับ por Rachanont Hiranwong
การดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับการดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับ
การดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับ
Rachanont Hiranwong778 vistas
การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลงRenal do... por Rachanont Hiranwong
การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลงRenal do...การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลงRenal do...
การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลงRenal do...
Rachanont Hiranwong520 vistas
การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลงRenaldos... por Rachanont Hiranwong
การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลงRenaldos...การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลงRenaldos...
การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลงRenaldos...
Rachanont Hiranwong556 vistas
การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบา... por Rachanont Hiranwong
การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบา...การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบา...
การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบา...
Rachanont Hiranwong757 vistas
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการให้ข้อมูลขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีการทำงานข... por Rachanont Hiranwong
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการให้ข้อมูลขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีการทำงานข...ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการให้ข้อมูลขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีการทำงานข...
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการให้ข้อมูลขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีการทำงานข...
Rachanont Hiranwong677 vistas
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการให้ข้อมูลขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีการทำงานข... por Rachanont Hiranwong
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการให้ข้อมูลขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีการทำงานข...ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการให้ข้อมูลขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีการทำงานข...
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการให้ข้อมูลขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีการทำงานข...
Rachanont Hiranwong1.1K vistas
การพัฒนาระบบยา 2558 por Rachanont Hiranwong
การพัฒนาระบบยา 2558การพัฒนาระบบยา 2558
การพัฒนาระบบยา 2558
Rachanont Hiranwong1.2K vistas
ผลลัพธ์ต่อการควบคุมโรคหืดหลังจากได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม por Rachanont Hiranwong
ผลลัพธ์ต่อการควบคุมโรคหืดหลังจากได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรมผลลัพธ์ต่อการควบคุมโรคหืดหลังจากได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม
ผลลัพธ์ต่อการควบคุมโรคหืดหลังจากได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม
Rachanont Hiranwong2.2K vistas
หลักเกณฑ์ และแนวทาง การเปิดเผยราคากลางของหน่วยงาน por Rachanont Hiranwong
หลักเกณฑ์ และแนวทาง การเปิดเผยราคากลางของหน่วยงานหลักเกณฑ์ และแนวทาง การเปิดเผยราคากลางของหน่วยงาน
หลักเกณฑ์ และแนวทาง การเปิดเผยราคากลางของหน่วยงาน
Rachanont Hiranwong3.4K vistas
การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบา... por Rachanont Hiranwong
การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบา...การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบา...
การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบา...
Rachanont Hiranwong528 vistas
การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยา เทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบ... por Rachanont Hiranwong
การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบ...การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยาเทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบ...
การเฝ้าระวังผลต่อไตจากการใช้ยา เทโนโฟเวียร์ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลบ...
Rachanont Hiranwong1.1K vistas
การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลง por Rachanont Hiranwong
การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลง การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลง
การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลง
Rachanont Hiranwong987 vistas
การเตรียมน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นแตกต่างจากที่มีในบัญชีโรงพยาบาล por Rachanont Hiranwong
การเตรียมน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นแตกต่างจากที่มีในบัญชีโรงพยาบาลการเตรียมน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นแตกต่างจากที่มีในบัญชีโรงพยาบาล
การเตรียมน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นแตกต่างจากที่มีในบัญชีโรงพยาบาล
Rachanont Hiranwong15.6K vistas

การให้บัตรแพ้ยา