“EL JOVE PALEONTÒLEG”
EL BLOG DE PALEONTOLOGIA EN CATALÀ
FOTOS DE RÈPTILS
VOLADORS
COELUROSAURAVUS
COELUROSAURAVUS
COELUROSAURAVUS
ICAROSAURUS
KUEHNEOSAURUS
KUEHNOSAURUS
KUEHNOSAURUS
PETEINOSAURUS
P
E
T
E
I
N
O
S
A
U
R
U
S
P
E
T
E
I
N
O
S
A
U
R
U
S
EUDIMORPHODON
E
U
D
I
M
O
R
P
H
O
D
O
N
E
U
D
I
M
O
R
P
H
O
D
O
N
DIMORPHODON
DIMORPHODON
DIMORPHODON
DIMORPHODON
DIMORPHODON
A
N
U
R
O
G
N
A
T
H
U
S
A
N
U
R
O
G
N
A
T
H
U
S
RHAMPHORHYNCHUS
RHAMPHORHYNCHUS
PTERODÀCTIL
(PTERODACTYLUS)
PTERODÀCTIL
(PTERODACTYLUS)
P
T
E
R
O
D
À
C
T
I
L
P
T
E
R
O
D
A
C
T
Y
L
U
S
DSUNGARIPTERUS
DSUNGARIPTERUS
D
S
U
N
G
A
R
I
P
T
E
R
U
S
D
S
U
N
G
A
R
I
P
T
E
R
U
S
ANHANGUERA
A
N
H
A
N
G
U
E
R
A
A
N
H
A
N
G
U
E
R
A
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Rèptils voladors 1

522 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Rèptils voladors 1

 1. 1. “EL JOVE PALEONTÒLEG” EL BLOG DE PALEONTOLOGIA EN CATALÀ FOTOS DE RÈPTILS VOLADORS
 2. 2. COELUROSAURAVUS
 3. 3. COELUROSAURAVUS COELUROSAURAVUS
 4. 4. ICAROSAURUS
 5. 5. KUEHNEOSAURUS
 6. 6. KUEHNOSAURUS KUEHNOSAURUS
 7. 7. PETEINOSAURUS
 8. 8. P E T E I N O S A U R U S P E T E I N O S A U R U S
 9. 9. EUDIMORPHODON
 10. 10. E U D I M O R P H O D O N E U D I M O R P H O D O N
 11. 11. DIMORPHODON
 12. 12. DIMORPHODON DIMORPHODON
 13. 13. DIMORPHODON DIMORPHODON
 14. 14. A N U R O G N A T H U S A N U R O G N A T H U S
 15. 15. RHAMPHORHYNCHUS
 16. 16. RHAMPHORHYNCHUS
 17. 17. PTERODÀCTIL (PTERODACTYLUS)
 18. 18. PTERODÀCTIL (PTERODACTYLUS)
 19. 19. P T E R O D À C T I L P T E R O D A C T Y L U S
 20. 20. DSUNGARIPTERUS
 21. 21. DSUNGARIPTERUS
 22. 22. D S U N G A R I P T E R U S D S U N G A R I P T E R U S
 23. 23. ANHANGUERA
 24. 24. A N H A N G U E R A A N H A N G U E R A

×