Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Էներգակիրներ• Բնությունից տրված բոլորայն տարրերնու երևույթները, որոնք օգտագործելով`մարդիկ կարողանում են ստանալէլեկտրաէներգ...
Ածուխ• Ածուխը առաջացել է միլիոնավոր տարիների ընթացքում`բուսական զանգվածի քայքայման հետևանքով: Ածուխըպարունակում է իր մեջ մ...
Նավթ• Նավթը երկրի նստվածքային թաղանթում տարածված այրվող,յուղանման, յուրահատուկ հոտով հեղուկ է, կարևորագույնօգտակար հանածո,...
Բնական գազ• Բնական գազը օգտակար անհամ, անոտ և անգույնգազային միացություն է, օգտակար հանածո, որն առաջացելէ երկրի ընդերքում ...
Էներգիայի այլընտրանքայինաղբյուրներ• Էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրներ ասելով`հասկանում ենք վերարտադրվող և շրջակամիջավայր...
Արևային էներգիա• Յուրաքանչյուր 20 րոպեի ընթացքում երկրին հասնողարևային էներգիայի քանակը հավասար է էներգիասպառող հիմնական ե...
Քամու էներգաին• Ճնշումների տարբերություններից ելնելովերկրագնդի վրա առաջանում են քամիներ: Քամուէներգիան կարող է վերածվելէլե...
• Աշխարհի զարգացման հետ զուգընթացասպարեզ են դուրս գալիս մի շարք նորէներգիայի աղբյուրներ, որոնք էկոլոգիապեսբավական մաքուր ե...
Ջուր• Ջրից էներգիա են ստանում մի քանի ձևով`ՀԷԿ(հիդրոէլեկտրոկայան), ալիքների էներգիա, մակընթացությանուժ: Այս երեք միջոցները...
ՋԷԿ• Ամբողջ աշխարհում արտադրվող էներգիայիշուրջ 75%-ը ստացվում է ՋԷԿ-երից: Չնայած այդմեծ տոկոսին, ՋԷԿ-երը ամենավտանգավորն ե...
ԱԷԿ• Սկսած 1960-ական թվականներից ամբողջաշխարհում լայն տարածում գտանատոմակայանները, աշխարհի մի շարք երկրներումԱԷԿ-ները տալի...
• Հայաստանում գործում է և ատոմակայան, և ջէկ,և հեկ-եր, և փորձում են արևից էներգիա ստանալ:Սակայն այս բոլոր էներգիայի աղբյորն...
Նյութը պատրաստեցի ես ` Էլեն Կարա-Խաչատրյանը
էներգակիրներ
էներգակիրներ
էներգակիրներ
էներգակիրներ
էներգակիրներ
էներգակիրներ
էներգակիրներ
էներգակիրներ
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

էներգակիրներ

537 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

էներգակիրներ

 1. 1. Էներգակիրներ• Բնությունից տրված բոլորայն տարրերնու երևույթները, որոնք օգտագործելով`մարդիկ կարողանում են ստանալէլեկտրաէներգիա կոչվում ենէներգակիրներ: Դրանցից են` քամիները,հոսող ջրերը, փայտը, ածուխը, գազը,միջուկային վառելիքը և այլն:
 2. 2. Ածուխ• Ածուխը առաջացել է միլիոնավոր տարիների ընթացքում`բուսական զանգվածի քայքայման հետևանքով: Ածուխըպարունակում է իր մեջ մեծ քանակությամբ ածխածին:Բուսազանգվածի մնցորդները թաղվել են երկրիընդերքում և ժամանակի ընթացքում ջերմաստիճանի ուճնշման ազդեցությամբ վերափոխվել են ածխի: Ածուխընավթից և գազից ամենաէժանն է, ամենատարածվածը,սակայն ամենավտանգավորը, մեծ վնաս է հասցնումմթնոլորտին: Ածխի արդյունահանումը տեղի է ունենումերկու եղանակով` բաց և ստորգետնյա, երկու դեպքում էլմեծ վնասներ է հասցվում բնությանը:Ստորգետնյաեղանակով ածխահանության ժամանակ գետնի տակառաջանում են ստորգետնյա դատարկություններ, որոնքժամանակի ընթացքում դառնում են փլուզումներիպատճառ:• Երկրորդ դեպքում ածխի շերտին հասնելու համարհսկայական տարածությունների վրա փորում, հեռացվումէ երկրի կեղևի վերին հողաշերտը: Հսկայական տարածքվերածվում է ոչ պիտանի տարածքի:
 3. 3. Նավթ• Նավթը երկրի նստվածքային թաղանթում տարածված այրվող,յուղանման, յուրահատուկ հոտով հեղուկ է, կարևորագույնօգտակար հանածո, արժեքվոր բնական պաշար: Նավթիպարունակության մեջ գերակշռում են ածխածինը և ջրածինը, քիչքանակությամբ կա նաև ազոտ, ծծումբ , թթվածին և այլ նյութեր:Վառելիքային ռեսուրսներից նավթը համարվում էամենաարժեքավորը, քանի որ նավթի վերամշակումից են ստանումբենզին, ասֆալտ, մազութ և այլն: Նավթը մեծ նշանակություն ունիարդյունաբերության մեջ: Նավթը արդյունահանվում է երկրիկեղևում գտնվող նավթաբեր շերտերից , որոնց հասնելու համարխորը հորատանցքներ են փորվում: Այդ հորատանցքները փորվումեն ինչպես ցամաքի, այնպես էլ ծովի հատակին• Նավթը տեղափոխվում է հիմնականում երեք եղանակով`նավթամուղներով, երկաթուղով, նավերով: Այս երեք եղանակներնէլ մեծ վնաս են հասցնում էկոհամակարգին: Աղտոտվում է ջուրը,մթնոլորտը, բնությունը … Ներկայումս նավթի համաշխարհայինծավալները գնահատվում են շուրջ 140 մլրդ տոննա: Սպառմաններկայիս տեմպերի պահպանման դեպում այն մարդկությանըկբավականացնի մոտ 40 տարի:
 4. 4. Բնական գազ• Բնական գազը օգտակար անհամ, անոտ և անգույնգազային միացություն է, օգտակար հանածո, որն առաջացելէ երկրի ընդերքում անաերոբ պայմաններում: Երկրիընդերքում բնական գազը գտնվում է միայն գազայինվիճակում, պարունակվում է ապարների շերտերում`հաճախ զուգակցված ածխի կամ նավթի հետ: Բնականգազի կազմի մեջ գերակշռում է մեթանը(CH4)` 92-98 %:Բնական գազը հանածո վառելանյութերից ամենամաքուրայրվողն է և ամենահարմարը արտահանելու ևօգտագործելու համար:Ներկայումս գազի տեղափոխմանհիմնական միջոցը խողովակաշարերն են:• Բնական գազը հսկայական դեր ունի ինչպես կենցաղում,այնպես էլ արդյունաբերության մեջ: ՋԷԿ-երումօգտագործվող վառելիքների շարքում այն զիջում է միայնածխին: Բնկան գազը մեծ ծավալներով օգտագործվում էմետաղամշակման ոլորտում: Բնական գազը որպեսավտոմեքենային վառելիք աշխարհում սկսել է ավելի մեծտարածում գտնել իր էժանության և էկոլոգիապես մաքուրլինելու պատճառով:
 5. 5. Էներգիայի այլընտրանքայինաղբյուրներ• Էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրներ ասելով`հասկանում ենք վերարտադրվող և շրջակամիջավայրի համար անվտանգ էներգիայիաղբյուրները: Այդպիսի այլընտրանքայինէներգիայի աղբյուրներից է արևային էներգիան,քամու էներգիան, լեռներից հոսող գետերի և ջրիէներգիան: Էկոլոգիապես անվնաս այս միջոցներըաշխարհում սկսել են մեծ զարգացում ապրելևշատ կիրառվել: Իմ կարծիքով, եթե հենց այսպիսմիջոցներով էլ աշխարհը ձեռք բերի էներգիա,ապա բնությանըայդքան էլ շատ վնասներ չենհասցվի:
 6. 6. Արևային էներգիա• Յուրաքանչյուր 20 րոպեի ընթացքում երկրին հասնողարևային էներգիայի քանակը հավասար է էներգիասպառող հիմնական երկրիների մեկ տարվա ընթացքումօգտագործած հանածո վառելանյութից ստացվածէներգիային: Երկիր հասած էներգիայի մեծ մասը կլանում էԵրկրի մակերույթը, թոխանցում է ծովերի, լճերի և գետերիջրերին, ինչպես նաև բույսերին: Մի փոքր մասը քամիների,ալիքների առաջացման պատճառ է դառնում: 20-րդ դարիերկրորդ կեսից մարդիկ սկսեցին մեթոդներ մշակել` արևիցէներգիա ստանալու համար, այդ էներգիան էկոլոգիապեսմաքուր էր, անսպառ էներգիայի աղբյուր :Արևից ստացվողէներգիան վերականգնելի է և մաքուր: Սակայն արևիբացակայությանը գիշերային, երբեմն էլ ցերեկայինժամերին, կախվածությունը տարվա եղանակիցխոչընդոտում են նրա արդյունավետ օգտագործումը: Բացիայդ արևի էներգիան լիարժեք օգտագործելու համարանհրաժեշտ է կուտակել, իսկ կուտակելու համարմեծածավալ սարքավորումներ են պահանջվում: Որքան մեծէ կուտաքվելիք էներգիայի պաշարը, այնքան մեծածավալկուտակիչներ են անհրաժեշտ:
 7. 7. Քամու էներգաին• Ճնշումների տարբերություններից ելնելովերկրագնդի վրա առաջանում են քամիներ: Քամուէներգիան կարող է վերածվելէլեկտրաէներգիայի: Պարզվել է, որ մեր մոլորակիվրա քամու էներգիան այնքան է, որ կարող էլիովին բավարարել մարդկության էներգետիկպահանջները: Մթնոլորտի բարձր շերտերումքամին ավելի ուժգին է և մշտական, ինչն ավելիմեծ քանակությամբ էներգիա է ապահովում, քանԵրկրի մակերևույթի կամ ծովային քամիները:• Մի շարք երկրներ հսկայական ներդրումներ ենանում այս ոլորտում և ստանում շոշափելիարդյունք:
 8. 8. • Աշխարհի զարգացման հետ զուգընթացասպարեզ են դուրս գալիս մի շարք նորէներգիայի աղբյուրներ, որոնք էկոլոգիապեսբավական մաքուր են : Այդպիսի էներգակիներիցեն ` ալկոհոլային վառելիք կամ կեսազանգված,կենսագազ, մարդու կղանքը, գեոթերմալ էներգիաև այլն: Իմ կարծիքով, եթե երկրները սկսենզարգացնել այդ էներգիայի աղբյուրները, ապաբնության և էներգիայի զարգացումըհեշտությամբ կընթանա: Աշխարհում մի շարքերկրներ, ընտրել և զարգացնում են հենց այսճանապարհը: Ինչն էլ ավելի մեծ զարգացման էբերում երկրին: Ցավոք Հայաստանը դեռ այզարգացման մակարդակին չի հասել, որկարողանա ձեռնարկել այդ էներգակիրներիստեղծումը, սակայն այդ ուղղությամբ որոշակիքայլեր կատարվում են
 9. 9. Ջուր• Ջրից էներգիա են ստանում մի քանի ձևով`ՀԷԿ(հիդրոէլեկտրոկայան), ալիքների էներգիա, մակընթացությանուժ: Այս երեք միջոցները, համեմատած Աէկ-ների, Ջէկ-երիէկոլոգիապես բավական մաքուր են: Չնայած ինչ-որ չափով իրենցվնասն են թողնում շրջակա միջավայրի վրա:• Հիդրոէլեկրակայնների (ՀԷԿ) աշխատանքը հիմնված է հոսող ջրիէներգիայի վերափոխման վրա: ՀԷԿ-եր հիմնականում կառուցում ենգետերի վրա, դրանց զուգահեռ կառուցելով նաև ամբարտակներ ուջրամբարներ: ՀԷԿ-երի արդյունավետ աշխատանքի համարանհրաժեշտ է երկու նախապայման` շուրջտարյա կայուն հոսք ևմեծ թեքություն ունեցող գետ:Երբ քամին անցնում է ջրի վրայով, նրաէներգիայի մի մասը փոխանցվում է ջրին` սետղծելով ալիքներ: ԱյսԷներգիան կարելի է անջատել հատուկ սարքերի օգնությամբ:Նշված սարքավորումները դեռևս փորձարկման փուլում են, բայցըստ հաշվարկների` ընդունակ են ալիքներից ստանալէլեկտրաէներգիայի մեծ պաշարներ: Մակընթացություններիժամանակ ջրային հզոր ալիքների ճանապարհներին ծովածոցերումկարելի է ամբարտակներ կառուցել, որոնց վրա տեղադրվածտուրբինները ջրի մեխանիկական էներգիան կվերածենէլեկտրաէներգիայի:
 10. 10. ՋԷԿ• Ամբողջ աշխարհում արտադրվող էներգիայիշուրջ 75%-ը ստացվում է ՋԷԿ-երից: Չնայած այդմեծ տոկոսին, ՋԷԿ-երը ամենավտանգավորն ենշրջակա միջավայրի համար: Մեծ քանակովթափոններ են արտաներում և մթնոլորտ, ևշրջակա միջավայր: ՋԷԿ-երը հիմնականումաշխատում են ածխով, իսկ ածխի այրումով մեծքանակությամբ ածխածին է գնում մթնոլորտ,որտեղ գնալով ավելանում է ածխածնի քանակը:Այրման պրոցեսում օգտագործվում է մեծքանակությամբ թթվածին, ինչի հետևանքովսպառվում է թթվածինը: Մեծ սարքերըհովվացնելու համար, օգտագործվում է ջուր,որտեղից որ վերցնում են ջուրը պրոցեսիավարտից հետո ջուրը հենց նույն վայրում էլհայտնվում է, սա առաջացնում է ջրի ջերմայինաղտոտում:
 11. 11. ԱԷԿ• Սկսած 1960-ական թվականներից ամբողջաշխարհում լայն տարածում գտանատոմակայանները, աշխարհի մի շարք երկրներումԱԷԿ-ները տալիս են ամբողջ արտադրվածէներգիայի մեծ մասը: ԱԷԿ-ները համեմատած ջէկ-երի ավելի մեծ քանակությամբ ջուր են պահանջում,ուստի ջերմային աղտոտումը այս կողմից ավելի մեծէ: Սակայն ԱԷԿ-ները չափազանց վտանգավոր են:Եթե ինչ-որ պայթյուն լինի ԱԷԿ-ում ապա տվյալերկիրը ուղղակի կլցվի ռադիոակտիվ տաերորվ,որոնք մի շարք աղետների, հիվադնությունների ևերկրի կործանման պատճառ կդառնա: Աէկ –ներիդժվարին գործընթացներից է ռադիոակտիվթափոնների թաղումը, դա կատարվում է օվկիանոսիհատակում: Եվ չափազանց մեծ վնասներ էպատճառում:
 12. 12. • Հայաստանում գործում է և ատոմակայան, և ջէկ,և հեկ-եր, և փորձում են արևից էներգիա ստանալ:Սակայն այս բոլոր էներգիայի աղբյորները մեծվնաս են հասցնում շրջակա միջավայրին,այնտեղ, որտեղ մենք ապրում են և մի օր այսամենը ուղղակի կխլի մեզանից մեր կյանքը:Ինչքանով է դա արդարացի, զեհվել ինչ-որատոմակայանի, կամ հազարավոր թափոններիպատճառով: Պետք է մտածել առողջության,առողջ ապագայի այլ , ոչ թե <<ռախիդ>> կյանքի,շահի, որը մեզ սպասվում է ապգայում: ՑավոքՀայաստանում այս խնդիրը իր կոնկրետլուծմանը չի արժանացել: Երկու կողմից էլհասկանում ենք, երկրի զարգացում և անապատհիվանդ բնակչությամբ կաաաաաաաաաաաաամոսկե միջին:
 13. 13. Նյութը պատրաստեցի ես ` Էլեն Կարա-Խաչատրյանը

×