Publicidad

Prezentare PowerPoint.pdf

ell1sey
26 de Jan de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Prezentare PowerPoint.pdf

  1. VINDROVER TRACTAT PENTRU RECOLTAT FURAJE SI MASINA DE REGENERAT PAJISTI or gani zat î n dat a de 02.10.2015 î n cadr ul mani f est at i ei de: “AGRI – CULTURA” - TÂRGUL NATI ONAL DE AGRI CULTURA, Br ai l a 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA Bucuresti, C.P. 013813, OP 18, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 6, sector 1, Tel. (021)269.32.49, 269. 32.55, Fax (021)269.32.73, E-mail: t@ , ttp:www.inma.r icsi inma.ro h o PARTENER DE PROIECT: CONDUCATOR DE PROIECT: SOCIETATEA COMERCIALĂ MECANO FUC S.A. NEGRESTI - VASLUI: Str. Garii, nr. 48; IASI: Calea Chisinaului, nr. 34; VASLUI: Str. Metalurgiei, nr. 4 Tel/Fax: 0232.213.995, 0235.457.391, 0235.340.030 E-mail: office@mecano-fuc.ro, http: mecano-fuc.ro www.
  2. MASINĂ DE REGENERAT PAJISTI - MSP INDRODUCERE În ceea ce privește suprafața acoperită cu pajiști, prin cele 4,9 milioane ha, România este situată pe locul 5 în Europa, după Franța, Marea Britanie, Spania și Germania. Pe aceste suprafeţe producţiile sunt diminuate cu cca. 10…90 %, în funcţie de intensitatea eroziunii solului și gradului de degradare. Starea actuală a multora dintre suprafeţele cu pajişti naturale impune necesitatea implementării unui management adecvat pentru a fi transformate sau menţinute în terenuri fertile şi cu producţii mari. Pe plan mondial există preocupări ştiinţifice în domeniul reabilitării pajiştilor, în vederea combaterii riscului de degradare, în contextul schimbărilor climatice globale și regionale. Ținând seama de imperativul creșterii calității vietii pe termen lung și sub presiunea exigențelor tot mai mari ale consumatorilor de produse agricole vegetale și animale, S.C. MECANO FUC și INMA București au abordat dezvoltarea unui prototip de mașină care prin supraînsămânțarea direct în covorul ierbos a unor specii care conţin substanțe nutritive să conducă la valorificarea raţionala a pajiştilor.
  3. Destinatie: Masina de regenerat pajisti MSP este destinata tehnologiei de refacere a calitatii pajistilor degradate în conditiile schimbarilor climatice, prin prelucrarea solului în benzi înguste si semanatul direct în covorul ierbos al unui amestec de ierburi sau chiar al unei singure specii, pastrând în totalitate sau într-un anumit procent vegetaţia existentă. Caracteristici tehnice principale: - Tractorul necesar, CP 45 - Numărul de sectii pentru prelucrat solul în benzi înguste 4 - Numărul de sectii pentru semănat 4 - Numărul de benzi lucrate si rânduri semănate 8 - Distanta între benzile lucrate si semănate, mm 220 - Latimea de lucrat solul si semanat, m 1,76 - Consumul de combustibil la hectar, l/ha 14,19 - Capacitatea de lucru orara la timpul efectiv, ha/h 0,73 Pentru reabilitarea pajiștilor degradate prin metoda supraînsămânțării, mașina MSP execută la o singură trecere următoarele operații: - pregătirea patului germinativ cu organe active rotative tip cutiţe-freză “L”, care realizează niște benzi înguste în covorul vegetal al pajiştilor degradate; - semănatul la adâncimea şi în cantitatea dorită al unui amestec de ierburi sau chiar al unei singure specii în benzile înguste executate de secţiile pentru frezat; acoperirea cu un strat subţire de sol uşor tasat peste seminţe, pentru un contact corespunzător între acestea şi sol în scopul de a se obţine o bună germinaţie.
  4. Normele de seminţe distribuite la hectar pentru culturile de lucernă, trifoi și lolium
  5. VINDROVER TRACTAT - VF INDRODUCERE Fânul joaca un rol esenţial în alimentația de iarnă a animalelor. Din literatura de specialitate se cunoaște faptul că randamentul unei vaci de lapte este influenţat de potenţialul genetic în general 20 %, 30 % de condiţiile de cazare și îngrijire, iar de furajarea 50 %. Acest lucru este dependent de relaţia recoltare - conservare - furajare raţională. Recoltarea plantelor furajere pe pășunile permanente şi terenurile cultivate este des întâlnită începând de primăvara şi până toamna târziu în scopul asigurării necesarului zilnic de hrană la animale. Cantitatea şi calitatea furajelor depind de diverşi factori impuşi de ritmul de vegetaţie al plantelor, condiţiile atmosferice, mecanizarea lucrărilor și felul de depozitare. Unul dintre aceștia este ploaia, care înnegrește furajul, îl depreciează, compromiţând chiar recolta. În aceasta situaţie, prin aplicarea unei tehnologii inovative care să conducă la grăbirea uscării fanului pe sol, S.C. MECANO FUC S.A. în parteneriat cu INMA București a găsit soluția pentru rezolvarea acestei probleme. Astfel, prin realizarea în cadrul tehnologiei inovative a unui vindrover tractat, care este destinat să efectueze operaţiile de cosire, strivire şi aşezare pe sol în brazdă, a plantelor furajere ierboase, în vederea uscării naturale, riscul provocat de rămânerea prelungită a furajului recoltat pe teren este mult diminuat. În procesul de lucru, vindroverul tractat prin înaintarea în lan, apleacă plantele cu ajutorul unei bare din faţă, le taie cu un aparat de tăiere cu degete și cuțit şi le dirijează cu niște degete elastice ale unui rabator spre două valţuri de strivire. Laminarea plantelor de către acestea are un rol important în obținerea unor furaje de calitate, deoarece grăbeşte evaporarea apei, uniformizând umiditatea dintre frunzuliţe şi tulpini, în scopul reducerii pierderilor de frunzuliţe prin scuturare.
  6. Destinatie: Vindroverul tractat este destinat tehnologiei de recoltare si conditionare a plantelor furajere, executând la o singură trecere operatiile de cosit, strivit si lăsat pe sol în brazda continua în vederea uscarii naturale. Caracteristici tehnice principale: - Tipul tractat - Tractorul necesar, CP 45...65 - Tipul aparatului de tăiere cu degete si cutit - Turatia prizei de putere, rot/min 540 - Latimea constructiva de lucru, m 2,7 Vindroverul VF are în componență următoarele ansambluri principale: - Echipament pentru recoltat furaje care realizează operaţiile de cosire, strivire şi aşezare pe sol în brazdă continuă şi uniformă a plantelor furajere ierboase de pe pajiştile cultivate sau naturale, în vederea uscării naturale; - Cadru de rulare şi cuplare la tractorul agricol prevăzut cu bară de tracțiune; - Cardan 540 rot/min, 47 kW, Mmin=830 Nm, Lmin=1400 mm, furcă tractor 1 ⅜" Z6; - Cardan 540 rot/min, 47 kW, Mmin=830 Nm, Lmin=700 mm, furcă tractor 1 ⅜" Z6.
  7. Valorile medii ale indicilor realizați de vindrover Denumirea indicelui UM Valoarea determinată Lățimea medie efectivă de lucru mm 2100 Lățimea medie a brazdei după tăiere (prima treaptă de reglare) mm 1500 Lățimea medie a brazdei după tăiere (a doua treaptă de reglare) mm 1100 Înălţimea medie de tăiere (miriştea) mm 62
  8. MULȚUMIRI Lucrarea a fost efectuată in cadrul proiectului ”Dezvoltarea de echipamente tehnice inovative destinate tehnologiei de valorificare rațională a pajiștilor în condițiile schimbărilor climatice”, contract de finanțare 30DPST programul INOVARE Echipamentele prezentate sunt destinate tehnologiilor de valorificare rațională a pajiștilor si vin în sprijinul respectării Hotărârii nr. 78/2015 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiștilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013. În vigoare de la 18.02.2015, unde la Art. 12 precizează: (1) În vederea întreținerii si utilizării suprafețelor de pajisti, precum si pentru conservarea, ameliorarea si păstrarea biodiversitatii acestora, utilizatorii pajiștilor au obligația să aplice pe fiecare parcela acțiunile tehnice cuprinse în proiectul de amenajament pastoral, precum si planul de fertilizare. (2) Lucrările de întreținere a pajiștilor cuprind cel puțin: a) distrugerea mușuroaielor, curățarea de pietre, a vegetației arbustifere nevaloroase, combaterea buruienilor si executarea lucrărilor de desecare; b) combaterea eroziunii solului si respectarea stricta a regulilor de exploatare rationala; c) corectarea regimului aerohidric al solului; d) lucrări de fertilizare cu îngrășăminte chimice si organice; e) lucrări de regenerare a pajiștilor prin însămânțări si supraînsămânțări executate atât primăvara, cât si toamna, în funcție de condițiile de clima și sol, cu respectarea măsurilor stabilite prin angajamentele pastorale.
Publicidad