Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Protecció de dades. Normativa Europea.

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Sintesi Tirem Pel Dret
Sintesi Tirem Pel Dret
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 14 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Similares a Protecció de dades. Normativa Europea. (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Protecció de dades. Normativa Europea.

 1. 1. Protecció de Dades : Legislació Europea Els quatre gats Ramon Pedro Roy Perdiz Jesús Martí Fernandez Sílvia Roura Mauri Hector Cimadevilla Peinado Ús i Aplicació de les TIC Aula 1 Universitat Oberta de Catalunya Grau de Dret 1er / 1er semestre
 2. 2. INDEX INTERACTIU Protecció de Dades : Legislació Europea OBJECTIUS INICIALS IDEES FONAMENTALS ORIGEN “FILOSÒFIC” DE LA NECESSITAT DE REGULACIÓ ESTRUCTURA DE LA LLEI EUROPEA ESTRUCTURA DE LA LLEI ESPANYOLA ESTRUCTURA DE LA LLEI CATALANA INCIDÈNCIA A ESPANYA INCIDÈNCIA A CATALUNYA CONSEQUÈNCIES DE LA NO APLICACIÓ LOPD ADRECES I TELÈFONS D’INTERÈS CONCLUSIONS QÜESTIONS A DEBAT
 3. 3. OBJECTIUS INICIALS <ul><li>1 Sintetitzar de forma clara i entenedora el conjunt de normativa reguladora del dret a la protecció de dades dins l’àmbit europeu. </li></ul><ul><li>2 Difondre la informació recollida i sintetitzada. </li></ul><ul><li>3 Donar a conèixer al públic en general mitjans de recerca i d’emmagatzematge d’informació en general i normativa en particular relacionada amb la protecció de dades. </li></ul><ul><li>4 Concretar la realitat normativa sobre Protecció de dades a nivell europeu, estatal i català. </li></ul><ul><li>5 Donar una idea clara del que significa gaudir del dret a la intimitat i les conseqüències legals quan aquest dret no és respectat. </li></ul><ul><li>6 Presentar al públic en general el camí que ha recorregut el dret a la intimitat i per extensió al dret de protecció dades des de l’inici de la societat fins als nostres dies. </li></ul>Protecció de Dades : Legislació Europea
 4. 4. IDEES FONAMENTALS <ul><ul><li>La Proteccio de Dades. </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>El Marc legal </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Els Conceptes Filosòfics Previs </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>La Història. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>El Constitucionalisme </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>La Normativa a Nivell Europeu. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>La Normativa a Nivell Estatal. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>La Normativa a Nivell Català. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Repercusions Positives i Negatives. </li></ul></ul></ul></ul>Protecció de Dades : Legislació Europea
 5. 5. ORIGEN “FILOSÒFIC” DE LA NECESSITAT DE REGULACIÓ Protecció de Dades : Legislació Europea Normativa Protecció de Dades Conflicte social Grècia-Roma Edad Mitjana Cristianisme Renaixement Dret a la Intimitat Humanisme Revolucions Burgeses Drets de l’Home Constitucionalisme Segle XXI < Segle IV IV aC a V dC V a XV 1776 i 1789 XV a XVII XIX i XX XXI
 6. 6. ESTRUCTURA DE LA LLEI EUROPEA Protecció de Dades : Legislació Europea Directiva 97/66/CE del Parlament Europeu Derogat per Directiva 2006/24/CE, del 15 de març del 2006 Constitució europea (article 68, part II de la Constitució europea). Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu , del 12 de juliol del 2002
 7. 7. ESTRUCTURA DE LA LLEI ESPANYOLA Protecció de Dades : Legislació Europea Constitució Espanyola de 1978 art. 18.4 Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig Llei orgànica 5/1992, de 29 d’octubre Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre LLEI 30/1992, de 26 de novembre Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo LLEI 37/2007, de 16 de novembre Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge Llei orgLlei orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personalànica 5/1992, de 29 d’octubre Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal Derogat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal LLEI 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos. LLEI 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
 8. 8. ESTRUCTURA DE LA LLEI CATALANA Protecció de Dades : Legislació Europea Resolució de 15 de desembre de 2003 Llei 5/2002, de 19 d'abril, Decret 48/2003, de 20 de febrer Estatut d’Autonomia de Catalunya Resolució de 16 de desembre de 2008 Resolució de 23 de juny de 2004 Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades Sobre els suports normalitzats per formalitzar les inscripcions al Registre de Protecció de Dades de Catalunya Es modificaren els suports normalitzats de les sol·licituds d'inscripció al Registre de protecció de dades de Catalunya, Per la que s'aprovaren el formulari de notificació i l'imprès de sol·licitud d'inscripció de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat privada al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.
 9. 9. INCIDÈNCIA A ESPANYA Protecció de Dades : Legislació Europea CONSTITUCIÓ ESPANYOLA ACPD - Nom, estructura i finalitat del fitxers. - Determinació del nivell de seguretat. - Conceptes teòrics i legals. - Personal autoritzat a l’accés dels fitxers. - Còpia d’inscripció i aprovació de fitxers. - Fitxa de legitimació del personal. - Mesures de seguretat i informàtiques a aplicar. - Inventari de suports. - Registre d’entrades i sortides de suports. - Registre d’incidències. S’HA D’IMPLANTAR MESURES DE SEGURETAT Sancions de 600 a 6.000.000 € Més 17.700 sentències dictaminades en els darrers anys relacionades amb la Protecció de Dades Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig. Llei 34/2002, de 11 de juliol. LEY 30/1992, de 26 de novembre,. DEROGAT - Reial Decret 994/1999, d'11 de juny. Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. LLEI 37/2007, de 16 de novembre. Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.
 10. 10. INCIDÈNCIA A CATALUNYA <ul><li>A Catalunya regeixen les mateixes fonts que a nivell de l’Estat Espanyol. </li></ul><ul><li>A Catalunya el desenvolupament de la LOPD és vertebrat per l’Agència Catalana de Protecció de Dades la qual es creada per la Llei 5/2002, de 19 d’abril i inicià les seves actuacions a l’octubre de 2003. </li></ul><ul><li>A Catalunya l’APDCAT exerceix l’autoritat i control sobre administracións i organs depenents: </li></ul><ul><ul><li>1 Administracions –generalitat, diputacions- consells comarcals – ajuntaments- ... </li></ul></ul><ul><ul><li>2 Entitats que en depenen </li></ul></ul><ul><ul><li>3 Consorcis (que formen part de administracions). </li></ul></ul><ul><ul><li>4 Universitats </li></ul></ul><ul><ul><li>5 Entitats que presten serveis públics, </li></ul></ul><ul><li>per tota la resta de factors (entitats que no siguin del sector públic), les competències corresponen a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. </li></ul><ul><li>A Catalunya la Comunicació de dades i el règim de sancions és igual que en la resta de l’Estat espanyol. </li></ul><ul><li>A Catalunya el desenvolupament de la LOPD suposa: </li></ul><ul><li>1 L’inici d’expedients </li></ul><ul><li>2 L’aplicació de sancions </li></ul><ul><li>3 L’aparició d’empreses que realitzen “auditories” de protecció de dades i l’aparició d’empreses informàtiques (software). </li></ul><ul><li>Per veure l’activitat de l’APDCAT, veure gràfiques de les pàgines 137 i 138 de la MEMORIA 2007 de l’APDCAT . </li></ul>Protecció de Dades : Legislació Europea
 11. 11. CONSEQUÈNCIES DE LA NO APLICACIÓ LOPD Protecció de Dades : Legislació Europea <ul><li>A Un primer efecte indicatiu de la extensió de la Llei és l’aparició de les empreses que realitzen auditories i implantació de software necessari per a complir les condicions que fixa la LOPD. </li></ul><ul><li>B Un augment exponencial de les SENTÈNCIES JUDICIALS SOBRE Protecció de Dades: </li></ul><ul><li>EXEMPLE MEMORIA 2007 de l’APDCAT </li></ul><ul><li>consultes - punt 4.1. Dictàmens i consultes (pag. 207)) </li></ul><ul><li>Inspeccions -punt 4.2. Llista de les resolucions d'inspecció i de tutela (pag. 361)) </li></ul><ul><li>C Empreses privades: nivell baix d’implementació </li></ul><ul><ul><li>EXEMPLE Informe de l’empresa Belt Iberica, S.A. a l’Aragó el nivell de coneixement i implementació de la normativa és baixíssim, tres de cada quatre empreses serien sancionades. </li></ul></ul><ul><li>D Informe a viquipèdia: </li></ul><ul><ul><li>En 2007 es varen resoldre 399 procediments sancionadors (un 32,5% més que l’any anterior) i les sancions econòmiques varen ascendir fins als 19.600.000.- euros. (49.000 euros de mitjana per expedient) </li></ul></ul><ul><ul><li>En 2008, es van resoldre 630 (45% mes que l’any anterior), dels quals 535 van ser amb sanció. Les multes van arribar als 22.600.000 euros. </li></ul></ul><ul><li>La reflexió es clara, cal anar normalitzant la nostra relació amb l’administració competent i anar notificant les dades requerides, i cal anar amb molt de compte amb els aspectes de la llei (LOPD) per tal de no vulnerar-los. </li></ul>
 12. 12. ADRECES I TELÈFONS D’INTERÈS Protecció de Dades : Legislació Europea AGÈNCIA DE LA PROTECCIÓ DE DADES : Paseo Castellana, 41 5ª planta E-28046 Madrid Telf. (34)913084017 Web:www.ag-protecciondatos.es REPRESENTACIÓ DE LA COMISIÓ EUROPEA A ESPANYA: Paseo de la Castellana, 46 E-28046 Madrid Tel. (34) 914 31 57 11 Fax (34) 915 76 03 87 PUNTS DE CONTACTE NACIONALS DE LA UNIÓ EUROPEA: Centre d’ Informació Administrativa María de Molina, 50 E-28006 Madrid Tel. (34) 915 86 14 00 i 915 86 10 10 Fax (34) 915 86 20 33, 915 86 61 30 i 915 86 18 11 Internet: http :// www.map.es INSTITUT NACIONAL DE CONSUM: Príncipe de Vergara, 54 28006 Madrid Tel. (34) 914 31 18 36 Fax (34) 915 76 15 70
 13. 13. CONCLUSIONS Protecció de Dades : Legislació Europea 1 El dret a la protecció de dades és el resultat d’un llarg procés històric. 2 El reconeixement dels drets de l’home al segle XVIII va posar les bases de la normativa actual sobre Protecció de Dades. 3 La Constitució Espanyola és la norma bàsica a partir de la qual es desenvolupa la legislació espanyola i autonòmica sobre Protecció de Dades. 4 La Agència Espanyola de Protecció de Dades i l’Agència Catalana de Protecció de Dades són les institucions que controlen i vigilen el compliment de la normativa sobre Protecció de Dades a l’Estat espanyol i a Catalunya respectivament. 5 La normativa espanyola sobre Protecció de Dades acompleix els preceptes marcats per la Constitució Europea i les diferents directrius emanades de la Unió Europea. 6 L’augment exponencial de sentències judicials sobre Protecció de Dades són conseqüència de l’augment de la conscienciació de la societat sobre el seu Dret a la Intimitat…
 14. 14. QÜESTIONS A DEBAT Protecció de Dades : Legislació Europea 1 -Com veieu el futur de la legislació sobre la protecció de dades a nivell europeu? 2 -Quina explicació creieu que té l'increment tant exponencial de les denúncies pel què fa a la protecció de dades? 3 - Ens sentim mes lliures  i protegits (en la nostra intimitat) amb allò que sabem de les diferents normatives de protecció de dades ?

×