Microsoft Word Pop Training Voor Medewerkers

E

Hoe kom ik tot een werkbare POP? Een handig stappenplan.

Programma POP training voor medewerkers


1. Inventariseren ervaringen met en resultaten van de
  competentievragenlijst (nulmeting).

2. Toelichting stappen om tot een POP te komen (pagina 2)
3. Het POP gesprek met collega’s: Wat wil je ontwikkelen? Hoe ga je
  dat aanpakken? Wat en wie heb je daarbij nodig? (valkuilen en
  fasering POP gesprek: pagina 5)

4. Vervolgafspraken.
                 1
Stappen om tot een POP te komen:
             Waar wil ik naar toe?                 Het POP-
       Waar sta ik nu?    gesprek      Hoe daar
                  is het       komen?
                  hart!


                         Wat
            Hoe         concreet doen?
           evalueren?      Integreren in taken
Stap 1

“Waar sta je nu in je functie in relatie tot het competentieprofiel, kennisprofiel, ervaring?
 “ Waar zitten je ‘verborgen’ en te ontwikkelen competenties?

Uitgangspunten bij deze diagnose: de resultaten van je competentiescan, aangevuld met
‘onzichtbare’1 competenties, je kennisprofiel en ervaring.

Stap 2

“Waar wil je naartoe?”

Kun je je ontwikkelen in je huidige functie? Zo ja:
  • Ga je je richten op de zwakkere competenties (versterken)?
  • Ga je je richten op het nog meer versterken van je talenten (verdiepen)?

Zo nee:
  • Ga je je richten op nieuwe competenties (verbreden)?
  • Ga je je richten op een andere functie (veranderen)?

Stap 3

“Hoe kom je daar? Welke competenties ga je nu verder ontwikkelen?”

1
 Wel zichtbaar in andere situaties, niet in je huidige functie. Bijvoorbeeld hobby’s of
vrijwilligerwerk.


                         2
Hier komt het denken-willen-voelen model aan bod (zie pagina 6 map 1 november); een
POP maken vanuit alleen het denken leidt meestal tot moeten. Een POP vanuit moeten
komt vaak in de la terecht. De wens voelen om je in die competentie te willen
ontwikkelen leidt tot meer succes. Maar ook het erkennen van het gevoel is belangrijk.
Vooral als de voorgenomen doelen ook gevoelens van onzekerheid met zich meebrengen.
Wat heb je dan nodig om die onzekerheid te verminderen?

Stap 4

“Welke ontwikkelacties kan ik uitvoeren om mijn competenties te ontwikkelen en wie/wat
heb ik hierbij nodig om dit te kunnen doen?”

Het ontwikkelen van competenties is het meest effectief on the job, al of niet ondersteund
door trainingen. Leren on the job kan heel goed aansluiten bij de dagelijkse werkpraktijk,
waardoor het leren functioneel is en weinig hoeft te kosten (in termen van financiën). Wij
zien het leren on the job als een cyclisch proces waarin het vragen om en ontvangen van
feedback een belangrijke inputbron is:
                    Zelfevaluatie
                                   360º feedback
   Experimenteren
                    Competentie-
                     ontwikkeling

       Intervisie
       coaching


                                    Reflectie
                    Opleiding/training
    Competentieontwikkeling: een cyclisch proces van diagnose, actie, reflectie
                         3
Stap 5

“Hoe ga ik monitoren en evalueren hoe mijn ontwikkeltraject verloopt?”

Hier maken we een koppeling met de SMART-criteria. Een heldere afspraak over de M
(meetbaar) en de T (tijdsgebonden) maakt monitoren en evalueren makkelijker.

Stap 6
Het belangrijkste onderdeel: het gesprek met je leidinggevende en vastlegging van de
afspraken.

Hier bespreken we de valkuilen in het POP gesprek en de gespreksopbouw.
SMART criteria en VOL PIT

Toets je concept POP aan:

Specifiek (concreet gedefinieerd)
Meetbaar (in acties vertaald)
Acceptabel (voor alle partijen)
Realistisch (haalbaar/betaalbaar)
Tijdgebonden (planning)

Verrijkend
Ontdekkend
Levend
Plezierig
Inspirerend
Toekomstgericht


Mee- en tegenwerkende krachten

1.Waarom/-door wordt jouw POP TOP (een succes)?
2.Waarom/-door kan je POP een FLOP worden?

.


Hou je POP levend door steeds te toetsen aan denken, willen, voelen.
                      4
Valkuilen medewerkers in een POP gesprek

  Niet goed voorbereiden.
  Te snel af willen handelen, zonder werkelijk toe te lichten wat je beweegt en/of dit
  werkelijk het juiste voorstel is ‘babbel’gesprek
  Te weinig ‘stellend” (ik wil…), te twijfelend (ik weet niet of het mogelijk is, maar ik
  zou misschien….).
  Laten overdonderen.
  Moeilijke punten vermijden of uitstellen tot volgend gesprek.
  Veel overtuigen, weinig “meebewegen”.
  Iets op laten dringen waar je geen zin in hebt.
  Op inhoud doorgaan terwijl emotie (of de relatie) een rol speelt.
  Vaagheid in afspraken.
  Verdedigend op tegenwicht of feedback reageren;“ Ja maar………” gedrag.
  Teveel in opleidingen denken en te weinig in training on the job activiteiten.
  Angst voor het maken van concrete afspraken.
  Teveel denken in eigen belang en vergeten mee te denken in belang van de
  afdeling/organisatie.


Fasering POP gesprek (BOB):

1. Beeldvorming:
  De ambities van de medewerker staat centraal. Medewerker vertelt en licht
  zijn/haar ontwikkelvoorstellen toe, leidinggevende luistert, vat samen en
  vraagt door. Geen oordeel, geen discussie, wel onderzoeken wat de
  medewerker wil, hoe hij/zij daar op komt en wat de motieven zijn. Checken of
  je elkaar begrepen hebt.
2. Oordeelsvorming (soms onderhandelen nodig)
  Wat vindt de leidinggevende van het voorstel van de medewerker? Past dit
  binnen de organisatiekaders? Is het specifiek (wat exact ontwikkelen?),
  meetbaar (aantal uit te voeren acties?), acceptabel (voor beide partijen?),
  realistisch (haalbaar en betaalbaar?), tijdgebonden (afgebakend in tijd?).
  Match zoeken tussen individueel belang en organisatiebelang; waar vinden
  we elkaar?
3. Besluitvorming
  Concrete afspraken maken en vastleggen: Wat, wanneer, hoe gaat de
  medewerker ontwikkelen en wat, wanneer en hoe gaat de leidinggevende
  daarin ondersteunen. Wanneer evalueren we de (tussen)resultaten? Tenslotte:
  evalueren van het POP gesprek zelf.
                      5
POP- (vragen)formulier
 1. Ik kies voor de volgende ontwikkelrichting:

     Versterken: kennis, ervaring, vaardigheden, persoonlijke eigenschappen
     ontwikkelen binnen huidige functie
     Verdiepen: kennis, ervaring, vaardigheden, persoonlijke eigenschappen
     ontwikkelen van eigen functieprofiel hoger niveau.
     Verbreden: kennis, ervaring, vaardigheden, persoonlijke eigenschappen
     ontwikkelen buiten eigen functieprofiel.
     Veranderen: kennis, ervaring, vaardigheden, persoonlijke eigenschappen
     ontwikkelen voor een andere functie.

   Omdat: 2. Wat is/zijn mijn belangrijkste ontwikkeldoel(en) voor de komende tijd?
 3. Met welke concrete ontwikkelacties wil ik mijn doel bereiken?
 4. Wanneer wil ik deze ontwikkelacties hebben uitgevoerd?
 5. Welke steun heb ik nodig bij het realiseren van mijn ontwikkeldoel en wie kan
   mij die steun geven?
 6. Samenvattend: wat ga ik voorstellen in mijn POP-gesprek? Denk hierbij aan de
   SMARTI-criteria:

   Ik ga komend jaar ………….. ontwikkelen.
   Ik ga dat doen door………………………. En reserveer hier ……… tijd voor
   Ik weet dat dit gelukt is als……………….
   Ik wil dit bereikt hebben op………………
   Ik wil graag de volgende steun ……………, van……………., wanneer………..                    6

Recomendados

Ai100 powerpoint.5 vmethode por
Ai100 powerpoint.5 vmethodeAi100 powerpoint.5 vmethode
Ai100 powerpoint.5 vmethodeMarcel van Marrewijk
1.3K vistas41 diapositivas
Bewust beter beinvloeden FOSST handout por
Bewust beter beinvloeden FOSST handoutBewust beter beinvloeden FOSST handout
Bewust beter beinvloeden FOSST handoutPower2Improve
547 vistas56 diapositivas
Complete en concrete communicatie Handout por
Complete en concrete communicatie HandoutComplete en concrete communicatie Handout
Complete en concrete communicatie HandoutPower2Improve
134 vistas165 diapositivas
How to really change the world masterclass 180313 por
How to really change the world masterclass 180313How to really change the world masterclass 180313
How to really change the world masterclass 180313Power2Improve
102 vistas201 diapositivas
Project PonPower por
Project PonPowerProject PonPower
Project PonPowerFrank Kemper
216 vistas1 diapositiva
Bewijs reflectie formulier merkpositioneringsdocument por
Bewijs reflectie formulier merkpositioneringsdocumentBewijs reflectie formulier merkpositioneringsdocument
Bewijs reflectie formulier merkpositioneringsdocumentbsoeters
2.2K vistas2 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Nice To Meet Me - Marketing & PR voor Creatieven por
Nice To Meet Me - Marketing & PR voor CreatievenNice To Meet Me - Marketing & PR voor Creatieven
Nice To Meet Me - Marketing & PR voor CreatievenJigal Schrijver
1.6K vistas80 diapositivas
Effectief Werken door Wakker! por
Effectief Werken door Wakker!Effectief Werken door Wakker!
Effectief Werken door Wakker!Wakker! Training & Coaching
742 vistas22 diapositivas
Noloc - Progressiegerichte (loopbaan) coaching por
Noloc - Progressiegerichte (loopbaan) coachingNoloc - Progressiegerichte (loopbaan) coaching
Noloc - Progressiegerichte (loopbaan) coachingTeSsA FaBeR
2K vistas41 diapositivas
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training por
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business TrainingHow to - Leading as a multiplier by Cameleon Business Training
How to - Leading as a multiplier by Cameleon Business TrainingTommie Harnie - Training - Learning Solutions Co-creator
441 vistas19 diapositivas
Werkmodel four matmodel van mccarthy por
Werkmodel four matmodel van mccarthyWerkmodel four matmodel van mccarthy
Werkmodel four matmodel van mccarthyHenk Pol Coach2you
361 vistas10 diapositivas
Slim "solliciteren" - HB café Delft por
Slim "solliciteren" - HB café DelftSlim "solliciteren" - HB café Delft
Slim "solliciteren" - HB café DelftTeSsA FaBeR
1.5K vistas76 diapositivas

La actualidad más candente(19)

Nice To Meet Me - Marketing & PR voor Creatieven por Jigal Schrijver
Nice To Meet Me - Marketing & PR voor CreatievenNice To Meet Me - Marketing & PR voor Creatieven
Nice To Meet Me - Marketing & PR voor Creatieven
Jigal Schrijver1.6K vistas
Noloc - Progressiegerichte (loopbaan) coaching por TeSsA FaBeR
Noloc - Progressiegerichte (loopbaan) coachingNoloc - Progressiegerichte (loopbaan) coaching
Noloc - Progressiegerichte (loopbaan) coaching
TeSsA FaBeR2K vistas
Slim "solliciteren" - HB café Delft por TeSsA FaBeR
Slim "solliciteren" - HB café DelftSlim "solliciteren" - HB café Delft
Slim "solliciteren" - HB café Delft
TeSsA FaBeR1.5K vistas
MBA in één dag Masterclass 2016 por Hans Janssen
MBA in één dag Masterclass 2016MBA in één dag Masterclass 2016
MBA in één dag Masterclass 2016
Hans Janssen293 vistas
Slideshow loopbaankompas por brinkmanb
Slideshow loopbaankompasSlideshow loopbaankompas
Slideshow loopbaankompas
brinkmanb950 vistas
Hrm kmo 27-03-2014 por HR_Square
Hrm  kmo 27-03-2014Hrm  kmo 27-03-2014
Hrm kmo 27-03-2014
HR_Square1.2K vistas
Competent In Een Caleidoscoop 20091117 por SOD Next
Competent In Een Caleidoscoop 20091117Competent In Een Caleidoscoop 20091117
Competent In Een Caleidoscoop 20091117
SOD Next255 vistas
Loopbaangespreksformulier abc-model por Dirk Ameel
Loopbaangespreksformulier  abc-modelLoopbaangespreksformulier  abc-model
Loopbaangespreksformulier abc-model
Dirk Ameel729 vistas
Haal het beste uit je team feb2014 por Chris Aertsen
Haal het beste uit je team feb2014Haal het beste uit je team feb2014
Haal het beste uit je team feb2014
Chris Aertsen713 vistas
Een kickstart voor je persoonlijke ontwikkeling (artikel in #trendingtopics m... por Christiaan Tome
Een kickstart voor je persoonlijke ontwikkeling (artikel in #trendingtopics m...Een kickstart voor je persoonlijke ontwikkeling (artikel in #trendingtopics m...
Een kickstart voor je persoonlijke ontwikkeling (artikel in #trendingtopics m...
Christiaan Tome447 vistas
NVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den Berg por PRiMAN
NVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den BergNVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den Berg
NVP inspiratie sessie met Jan Prins (PRiMAN) en Jacco van den Berg
PRiMAN92 vistas
Kom inspiratie opdoen bij kennisproeven in juni por Berry Jansen
Kom inspiratie opdoen bij kennisproeven in juniKom inspiratie opdoen bij kennisproeven in juni
Kom inspiratie opdoen bij kennisproeven in juni
Berry Jansen206 vistas
De "Connection Method" por JorisCelis
De "Connection Method"De "Connection Method"
De "Connection Method"
JorisCelis115 vistas
Paper sportpsychologie por Lindevanerp
Paper sportpsychologiePaper sportpsychologie
Paper sportpsychologie
Lindevanerp3.9K vistas
Nlp en zakelijk communiceren por Emilie Depuydt
Nlp en zakelijk communicerenNlp en zakelijk communiceren
Nlp en zakelijk communiceren
Emilie Depuydt761 vistas

Similar a Microsoft Word Pop Training Voor Medewerkers

Opstart ontwikkeling managers por
Opstart ontwikkeling managersOpstart ontwikkeling managers
Opstart ontwikkeling managersevanhove
376 vistas57 diapositivas
Personal branding workshop por
Personal branding workshopPersonal branding workshop
Personal branding workshopTom Scholte
1.2K vistas116 diapositivas
Leadership journey voor managers: FOCUS x ACTIE por
Leadership journey voor managers: FOCUS x ACTIELeadership journey voor managers: FOCUS x ACTIE
Leadership journey voor managers: FOCUS x ACTIEaz groeninge
369 vistas57 diapositivas
Personal branding canvas nobco 2016 por
Personal branding canvas nobco 2016Personal branding canvas nobco 2016
Personal branding canvas nobco 2016Tom Scholte
2K vistas114 diapositivas
Lesdag 2 pop en pap ontwikkeling por
Lesdag 2  pop en pap ontwikkelingLesdag 2  pop en pap ontwikkeling
Lesdag 2 pop en pap ontwikkelingMarcelVoets4
287 vistas21 diapositivas
Lesdag 2 pop en pap ontwikkeling por
Lesdag 2  pop en pap ontwikkelingLesdag 2  pop en pap ontwikkeling
Lesdag 2 pop en pap ontwikkelingDe Rooi Pannen
127 vistas21 diapositivas

Similar a Microsoft Word Pop Training Voor Medewerkers(20)

Opstart ontwikkeling managers por evanhove
Opstart ontwikkeling managersOpstart ontwikkeling managers
Opstart ontwikkeling managers
evanhove376 vistas
Personal branding workshop por Tom Scholte
Personal branding workshopPersonal branding workshop
Personal branding workshop
Tom Scholte1.2K vistas
Leadership journey voor managers: FOCUS x ACTIE por az groeninge
Leadership journey voor managers: FOCUS x ACTIELeadership journey voor managers: FOCUS x ACTIE
Leadership journey voor managers: FOCUS x ACTIE
az groeninge369 vistas
Personal branding canvas nobco 2016 por Tom Scholte
Personal branding canvas nobco 2016Personal branding canvas nobco 2016
Personal branding canvas nobco 2016
Tom Scholte2K vistas
Lesdag 2 pop en pap ontwikkeling por MarcelVoets4
Lesdag 2  pop en pap ontwikkelingLesdag 2  pop en pap ontwikkeling
Lesdag 2 pop en pap ontwikkeling
MarcelVoets4287 vistas
Lesdag 2 pop en pap ontwikkeling por De Rooi Pannen
Lesdag 2  pop en pap ontwikkelingLesdag 2  pop en pap ontwikkeling
Lesdag 2 pop en pap ontwikkeling
De Rooi Pannen127 vistas
Authentiek personal branding brochure por Erik Janssen
Authentiek personal branding brochureAuthentiek personal branding brochure
Authentiek personal branding brochure
Erik Janssen519 vistas
Personal branding canvas nl 2017 por Tom Scholte
Personal branding canvas nl 2017Personal branding canvas nl 2017
Personal branding canvas nl 2017
Tom Scholte848 vistas
Coaching met hart en hoofd network share por Swannet Andre
Coaching met hart en hoofd network shareCoaching met hart en hoofd network share
Coaching met hart en hoofd network share
Swannet Andre559 vistas
Coaching explained, illustrated updated 2013 version, coach por Alexander Crépin
Coaching explained, illustrated updated 2013 version, coachCoaching explained, illustrated updated 2013 version, coach
Coaching explained, illustrated updated 2013 version, coach
Alexander Crépin964 vistas
Geef een boost aan je carrière por Dirk De Boe
Geef een boost aan je carrièreGeef een boost aan je carrière
Geef een boost aan je carrière
Dirk De Boe706 vistas
Positief coachen por Freek Onzia
Positief coachenPositief coachen
Positief coachen
Freek Onzia1.5K vistas
Castor en Pollux Informatie por christoffel
Castor en Pollux InformatieCastor en Pollux Informatie
Castor en Pollux Informatie
christoffel303 vistas
Personal branding flevoland por Tom Scholte
Personal branding flevoland Personal branding flevoland
Personal branding flevoland
Tom Scholte279 vistas
Presentatie Cios Competenties 18 Juni 2010 por rondeligt
Presentatie Cios Competenties 18 Juni 2010Presentatie Cios Competenties 18 Juni 2010
Presentatie Cios Competenties 18 Juni 2010
rondeligt762 vistas

Microsoft Word Pop Training Voor Medewerkers

 • 1. Programma POP training voor medewerkers 1. Inventariseren ervaringen met en resultaten van de competentievragenlijst (nulmeting). 2. Toelichting stappen om tot een POP te komen (pagina 2) 3. Het POP gesprek met collega’s: Wat wil je ontwikkelen? Hoe ga je dat aanpakken? Wat en wie heb je daarbij nodig? (valkuilen en fasering POP gesprek: pagina 5) 4. Vervolgafspraken. 1
 • 2. Stappen om tot een POP te komen: Waar wil ik naar toe? Het POP- Waar sta ik nu? gesprek Hoe daar is het komen? hart! Wat Hoe concreet doen? evalueren? Integreren in taken Stap 1 “Waar sta je nu in je functie in relatie tot het competentieprofiel, kennisprofiel, ervaring? “ Waar zitten je ‘verborgen’ en te ontwikkelen competenties? Uitgangspunten bij deze diagnose: de resultaten van je competentiescan, aangevuld met ‘onzichtbare’1 competenties, je kennisprofiel en ervaring. Stap 2 “Waar wil je naartoe?” Kun je je ontwikkelen in je huidige functie? Zo ja: • Ga je je richten op de zwakkere competenties (versterken)? • Ga je je richten op het nog meer versterken van je talenten (verdiepen)? Zo nee: • Ga je je richten op nieuwe competenties (verbreden)? • Ga je je richten op een andere functie (veranderen)? Stap 3 “Hoe kom je daar? Welke competenties ga je nu verder ontwikkelen?” 1 Wel zichtbaar in andere situaties, niet in je huidige functie. Bijvoorbeeld hobby’s of vrijwilligerwerk. 2
 • 3. Hier komt het denken-willen-voelen model aan bod (zie pagina 6 map 1 november); een POP maken vanuit alleen het denken leidt meestal tot moeten. Een POP vanuit moeten komt vaak in de la terecht. De wens voelen om je in die competentie te willen ontwikkelen leidt tot meer succes. Maar ook het erkennen van het gevoel is belangrijk. Vooral als de voorgenomen doelen ook gevoelens van onzekerheid met zich meebrengen. Wat heb je dan nodig om die onzekerheid te verminderen? Stap 4 “Welke ontwikkelacties kan ik uitvoeren om mijn competenties te ontwikkelen en wie/wat heb ik hierbij nodig om dit te kunnen doen?” Het ontwikkelen van competenties is het meest effectief on the job, al of niet ondersteund door trainingen. Leren on the job kan heel goed aansluiten bij de dagelijkse werkpraktijk, waardoor het leren functioneel is en weinig hoeft te kosten (in termen van financiën). Wij zien het leren on the job als een cyclisch proces waarin het vragen om en ontvangen van feedback een belangrijke inputbron is: Zelfevaluatie 360º feedback Experimenteren Competentie- ontwikkeling Intervisie coaching Reflectie Opleiding/training Competentieontwikkeling: een cyclisch proces van diagnose, actie, reflectie 3
 • 4. Stap 5 “Hoe ga ik monitoren en evalueren hoe mijn ontwikkeltraject verloopt?” Hier maken we een koppeling met de SMART-criteria. Een heldere afspraak over de M (meetbaar) en de T (tijdsgebonden) maakt monitoren en evalueren makkelijker. Stap 6 Het belangrijkste onderdeel: het gesprek met je leidinggevende en vastlegging van de afspraken. Hier bespreken we de valkuilen in het POP gesprek en de gespreksopbouw. SMART criteria en VOL PIT Toets je concept POP aan: Specifiek (concreet gedefinieerd) Meetbaar (in acties vertaald) Acceptabel (voor alle partijen) Realistisch (haalbaar/betaalbaar) Tijdgebonden (planning) Verrijkend Ontdekkend Levend Plezierig Inspirerend Toekomstgericht Mee- en tegenwerkende krachten 1.Waarom/-door wordt jouw POP TOP (een succes)? 2.Waarom/-door kan je POP een FLOP worden? . Hou je POP levend door steeds te toetsen aan denken, willen, voelen. 4
 • 5. Valkuilen medewerkers in een POP gesprek Niet goed voorbereiden. Te snel af willen handelen, zonder werkelijk toe te lichten wat je beweegt en/of dit werkelijk het juiste voorstel is ‘babbel’gesprek Te weinig ‘stellend” (ik wil…), te twijfelend (ik weet niet of het mogelijk is, maar ik zou misschien….). Laten overdonderen. Moeilijke punten vermijden of uitstellen tot volgend gesprek. Veel overtuigen, weinig “meebewegen”. Iets op laten dringen waar je geen zin in hebt. Op inhoud doorgaan terwijl emotie (of de relatie) een rol speelt. Vaagheid in afspraken. Verdedigend op tegenwicht of feedback reageren;“ Ja maar………” gedrag. Teveel in opleidingen denken en te weinig in training on the job activiteiten. Angst voor het maken van concrete afspraken. Teveel denken in eigen belang en vergeten mee te denken in belang van de afdeling/organisatie. Fasering POP gesprek (BOB): 1. Beeldvorming: De ambities van de medewerker staat centraal. Medewerker vertelt en licht zijn/haar ontwikkelvoorstellen toe, leidinggevende luistert, vat samen en vraagt door. Geen oordeel, geen discussie, wel onderzoeken wat de medewerker wil, hoe hij/zij daar op komt en wat de motieven zijn. Checken of je elkaar begrepen hebt. 2. Oordeelsvorming (soms onderhandelen nodig) Wat vindt de leidinggevende van het voorstel van de medewerker? Past dit binnen de organisatiekaders? Is het specifiek (wat exact ontwikkelen?), meetbaar (aantal uit te voeren acties?), acceptabel (voor beide partijen?), realistisch (haalbaar en betaalbaar?), tijdgebonden (afgebakend in tijd?). Match zoeken tussen individueel belang en organisatiebelang; waar vinden we elkaar? 3. Besluitvorming Concrete afspraken maken en vastleggen: Wat, wanneer, hoe gaat de medewerker ontwikkelen en wat, wanneer en hoe gaat de leidinggevende daarin ondersteunen. Wanneer evalueren we de (tussen)resultaten? Tenslotte: evalueren van het POP gesprek zelf. 5
 • 6. POP- (vragen)formulier 1. Ik kies voor de volgende ontwikkelrichting: Versterken: kennis, ervaring, vaardigheden, persoonlijke eigenschappen ontwikkelen binnen huidige functie Verdiepen: kennis, ervaring, vaardigheden, persoonlijke eigenschappen ontwikkelen van eigen functieprofiel hoger niveau. Verbreden: kennis, ervaring, vaardigheden, persoonlijke eigenschappen ontwikkelen buiten eigen functieprofiel. Veranderen: kennis, ervaring, vaardigheden, persoonlijke eigenschappen ontwikkelen voor een andere functie. Omdat: 2. Wat is/zijn mijn belangrijkste ontwikkeldoel(en) voor de komende tijd? 3. Met welke concrete ontwikkelacties wil ik mijn doel bereiken? 4. Wanneer wil ik deze ontwikkelacties hebben uitgevoerd? 5. Welke steun heb ik nodig bij het realiseren van mijn ontwikkeldoel en wie kan mij die steun geven? 6. Samenvattend: wat ga ik voorstellen in mijn POP-gesprek? Denk hierbij aan de SMARTI-criteria: Ik ga komend jaar ………….. ontwikkelen. Ik ga dat doen door………………………. En reserveer hier ……… tijd voor Ik weet dat dit gelukt is als………………. Ik wil dit bereikt hebben op……………… Ik wil graag de volgende steun ……………, van……………., wanneer……….. 6