Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Lietuvos valstybinės šventės

903 visualizaciones

Publicado el

Skaidrės apie šventes.

Publicado en: Estilo de vida
 • Sé el primero en comentar

Lietuvos valstybinės šventės

 1. 1. Ema Urbonavičiūtė 6b LIETUVOS VALSTYBINĖS ŠVENTĖS
 2. 2. Naujieji Metai – šventė, vykstanti sa usio 1 dieną ir skirta paminėti metų virsm ą. Tai sąlyginė kalendorinių metų pradţia SAUSIO 1 D.
 3. 3. Vasario 16 diena- Lietuvos valstybės atkūrimo diena . Šią dieną buvo pasirašytas Lietuvos aktas. VASARIO 16 D.
 4. 4. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena yra švenčiama kovo 11 d. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą KOVO 11 D.
 5. 5. Velykos yra svarbiausia daugelio krikščionių šventė. Kai kurių supratimu svarbiausia yra Kristaus mirties, o ne prisikėlimo diena. VELYKOS
 6. 6. Tarptautinė darbo diena švenčiama geguţės 1 d. Tarptautinės darbininkų dienos istorija siekia 1886 m. GEGUŢĖS 1 D.
 7. 7. Motinos diena Lietuvoje švenčiama pirmąjį geguţės sekmadienį. Ši šventė lietuviams ţinoma dar nuo senų senovės. GEGUŢĖS 1-ASIS SEKMADIENIS
 8. 8. Tėvo diena – šventė, kurioje švenčiama tėvystė. Šį judėjimą tėvams pagerbti sukūrė 1910 m. Louisa Dodd. BIRŢELIO 1-ASIS SEKMADIENIS
 9. 9. Joninės- šventė, švenčiama birţelio 24 d., taip pat naktį iš birţelio 23 į 24 d. Joninės Lietuvoje paskelbtos nedarbo diena. BIRŢELIO 24 D.
 10. 10. Liepos 6 yra 187-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 188-a). Nuo šios dienos iki metų galo lieka 178 dienos. LIEPOS 6 D.
 11. 11. Rugpjūčio 15-ąją Lietuvoje švenčiama Ţolinė. Ši šventė kaip tradicinė yra įtraukta į valstybinių švenčių ratą. RUGPJŪČIO 15D.
 12. 12. Pirmoji šventė skirta paminėti ţmonėms, po mirties paskelbtiems šventaisiais. Lapkričio 1 d. Baţnyčia visada skelbė privaloma švente. LAPKRIČIO 1D.
 13. 13. Kūčios - tai kūdikėlio Jėzaus gimimo išvakarės. Kūčių dieną sutvarkomi ir papuošiami namai, kūrenamos pirtys. GRUODŢIO 24D.
 14. 14. Pirmoji Kalėdų diena. Kalėdos- kūdikėlio Jėzaus gimimo šventė. Nuo šiol dienos nors po kelias minutes pradės ilgėti. GRUODŢIO 25D.

×