METROLOGIA   INORMALITZACIÓ     Tecnologia Industrial         2n Batxillerat          davidctecno
9.0.INTRODUCCIÓ         METROLOGIA És la ciència que tracta tot allò que fa referència al fet de mesurar. Els ...
9.1. Mesures i unitatsMesurar:Consisteix en comparar una magnitud coneguda presa com a unitat,amb una altra de la mateixa ...
Tipus de mesurament Mesurament directe  – S’obté la mesura directament sobre l’escala de l’instrument   Exemples: term...
Sistemes d’ unitats Sistema Internacional d’ unitats : S IConsta de 7 unitats bàsiques:metre, segon, quilogram,ampere,kel...
Sistema Internacional: unitats bàsiquesMagnitud física  Símbol    Unitat  Símbol de la  bàsica    dimensional  ...
Sistema Internacional: unitats derivadesMagnitud física     Símbol   Unitat  Símbol de la  derivada      di...
Sistema Internacional:relacions unitats derivades-bàsiques
Sistema Internacional:       submúltiples i múltiplesFracció  Prefix  Símbol   Fracció  Prefix  Símbol10E-12...
Sistema Cegesimal:         unitats bàsiquesMagnitud física  Símbol    Unitat   Símbol de  bàsica    d...
Sistema Cegesimal:         unitats derivadesMagnitud física     Símbol    Unitat   Símbol de la  deriv...
Sistema BGS
9.2.Exactitud, precisió i      apreciacióExactitud:       On:       x i: diferents valors d’ una mateixa...
9.2.Exactitud, precisió i apreciació  Exactitud:
9.2.Exactitud, precisió i apreciació    Precisió:    Apreciació:
9.2.Exactitud, precisió i apreciació                        Errors               CAUS...
9.2.Exactitud, precisió i apreciació       Quantificació d’errors: error absolut i error              ...
9.2.Exactitud, precisió i apreciació                Càlcul d’errors : Exemple 3
9.2.Exactitud, precisió i apreciació               Càlcul d’errors : Exercicis
9.3.Instruments de mesura          INSTRUMENTS           DE MESURAMAGNITUDS QUE           ...
9.4 Instruments per a    mesurar longituds- APRECIACIÓ mm: cintes, metres, regles d’acer- APRECIACIÓ 0,1mm o 0,05 mm: p...
Com es mesura amb el peu de rei ?
Exercicis: Peu de rei
Exercicis: Peu de rei
Exercicis: Peu de reiSimulador peu de rei
Com es mesura amb un pàlmer o micròmetre ?
Exercicis : Micròmetre
Exercicis : Micròmetre
Com es mesura amb un pàlmer o micròmetre ?      Simulador pàlmer 1      Simulador pàlmer 2
9.6 Instruments de  comparació i verificació.Galgues són uns instruments decomparació de mesura fixa que serveixende patr...
9.6 Instruments de comparació i verificació.   Comparadors   Determinen la diferència dimensional   entre dues pe...
9.6 Instruments de mesura       angular-  APRECIACIÓ 1º: transportador d’ angles-  APRECIACIÓ 5’: goniòmetre   ...
Exercicis : Goniòmetre
9.4 NORMALITZACIÓ  La normalització i la certificació.La normalització afecta:•La forma, la composició, les dimensions, ...
9.4 NORMALITZACIÓ  Normes i sistemes de normes  Norma:  És un document tècnic en el qual s’escriuen acords presos entr...
Normes ISO•  Sorgeix davant la necessitat de normalitzar i internacionalitzar les  mides de les peces.•  Afavoreix la ...
9.8 Toleràncies i         ajustatges10 : cota nominal o de referència+0,035: desviació superior de la cota nominal...
9.8 Toleràncies i ajustatges                Toleràncies         10 : cota nominal o de referència ...
9.8 Toleràncies i ajustatges          10 : cota nominal o de referència          +0,035: desviació super...
9.8 Toleràncies i ajustatges                Eix  Forat
9.8 Toleràncies i ajustatges                Exemples toleràncies  Més ràpid: T = ds-di= +0,030-(-0,047) =...
9.8 Toleràncies i ajustatges                Exemples toleràncies  Dades enunciat: C = 75 mm Cm= 75,190 mm...
9.8 Toleràncies i ajustatges                Exemples toleràncies  Dades enunciat: C = 25 mm Cm= 24,996 mm...
9.8 Toleràncies i ajustatges                Ajustatges
9.8 Toleràncies i ajustatges            Tipus d’ ajustatges      Ajustatges amb joc :      Permeten...
9.8 Toleràncies i ajustatges                Tipus d’ ajustatges    Ajustatges amb serratge:     No ...
9.8 Toleràncies i ajustatges                Tipus d’ ajustatges       Ajustatges indeterminats:   ...
9.8 Toleràncies i ajustatges                Tipus d’ ajustatges      Tolerància de l’ajustatge (Ta): ...
9.8 Toleràncies i ajustatges                Exemples ajustatges
9.8 Toleràncies i ajustatges             Exercicis toleràncies i ajustatges
9.9 Sistema ISO de toleràncies       dimensionalsEstudia les dimensions de peces mecàniques que van d’1 mm fins a315...
Taula de toleràncies ISO per a dimensions inferiors a 500 mm.       Valors en mil·lèsimes de mil·límetre    Cali...
La posició de la qualitat:                     Posició de les                     ...
La posició de la qualitat:
9.10 Sistema ISO d’ajustatges
Sistema forat-base
Sistema eix-base
Exemple d’ajustatges
9.11 Operacions amb toleràncies Operacions que serveixen per trobar el valor d’una cota desconeguda amb una certa tolerànc...
Exemple operacions amb tolerànciesDetermina el valor de la cota L i la seva tolerància                •  T...
Exemple operacions amb tolerànciesDetermina el valor de la cota L i la seva tolerància           •  Tolerància...
Exercici operacions amb toleràncies         Smàx= Lmàx- dmín         Smàx = 25,1 -10 = 15,1       ...
Exemple operacions amb toleràncies
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Ti 2. t-9. metrologia

954 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Ti 2. t-9. metrologia

 1. 1. METROLOGIA INORMALITZACIÓ Tecnologia Industrial 2n Batxillerat davidctecno
 2. 2. 9.0.INTRODUCCIÓ METROLOGIA És la ciència que tracta tot allò que fa referència al fet de mesurar. Els aspectes més importants són:  Magnituds  Sistema d’unitats  Instruments de mesura  Normes d’utilització i manteniment
 3. 3. 9.1. Mesures i unitatsMesurar:Consisteix en comparar una magnitud coneguda presa com a unitat,amb una altra de la mateixa naturalesa, per trobar la relació existententre elles.Magnitud:Tot allò susceptible de ser mesurat.Mesurament:Acció de mesurar. El valor numèric s’anomena mesura.
 4. 4. Tipus de mesurament Mesurament directe – S’obté la mesura directament sobre l’escala de l’instrument Exemples: termòmetre,metre,cronòmetre Mesurament indirecte – Un cop feta la mesura amb l’instrument, s’obté el resultat fent alguna altra operació matemàtica. Exemples: càlcul del volum d’ una figura geomètrica
 5. 5. Sistemes d’ unitats Sistema Internacional d’ unitats : S IConsta de 7 unitats bàsiques:metre, segon, quilogram,ampere,kelvin, candela i el molSistema Cegesimal: CGSEs basa en 3 unitats bàsiques:Centímetre, gram i el segonSistema Britànic Gravitatori (BGS)
 6. 6. Sistema Internacional: unitats bàsiquesMagnitud física Símbol Unitat Símbol de la bàsica dimensional bàsica unitat Longitud L metre m Temps T segon S Massa M Kilogram Kg Intensitat de I Ampère Acorrent elèctric Temperatura T Kelvin K Intensitat J Candela cd lluminosa Quantitat de N mol mol substància
 7. 7. Sistema Internacional: unitats derivadesMagnitud física Símbol Unitat Símbol de la derivada dimensional bàsica unitat Força F Newton N Treball,energia W Joule J Potència P Watt W Freqüència F Hertz HCàrrega elèctrica Q Coulomb CPotencial elèctric V Volt V Resistència R Ohm ΩCapacitat elèctrica C Farad F Inducció B Tesla T magnètica Flux magnètic Φ Weber Wb Inductància L Henry H
 8. 8. Sistema Internacional:relacions unitats derivades-bàsiques
 9. 9. Sistema Internacional: submúltiples i múltiplesFracció Prefix Símbol Fracció Prefix Símbol10E-12 pico P 10E+1 deca da10E-9 nano n 10E+2 hecto h10E-6 micro µ 10E+3 kilo K10E-3 mili m 10E+6 mega M10E-2 centi c 10E+9 giga G10E-1 deci d
 10. 10. Sistema Cegesimal: unitats bàsiquesMagnitud física Símbol Unitat Símbol de bàsica dimensional bàsica la unitat Longitud L centímetre cm Temps T segon s Massa M gram g Intensitat de I estatamperi eAcorrent elèctric Temperatura T Kelvin K Intensitat I candela cd lluminosa Quantitat de N mol mol substància
 11. 11. Sistema Cegesimal: unitats derivadesMagnitud física Símbol Unitat Símbol de la derivada dimensional bàsica unitat Força F dina din Treball,energia W ergi erg Potència P ergi/segon erg/s Freqüència F Hertz HCàrrega elèctrica Q Franklin FrPotencial elèctric V Estatvolt eV Resistència R Estatohm eΩCapacitat elèctrica C Estatfarad eF Inducció B Tesla T magnètica Flux magnètic Φ Maxwell mw Inductància L Henry H
 12. 12. Sistema BGS
 13. 13. 9.2.Exactitud, precisió i apreciacióExactitud: On: x i: diferents valors d’ una mateixa mesura n : nombre de vegades que es fa la mateixa mesura x : valor real o vertader (mitjana aritmètica) xo : valor convencial ( valor del plànol)
 14. 14. 9.2.Exactitud, precisió i apreciació Exactitud:
 15. 15. 9.2.Exactitud, precisió i apreciació Precisió: Apreciació:
 16. 16. 9.2.Exactitud, precisió i apreciació Errors CAUSES DE L’ERROR HABILITAT DE INSTRUMENT GRAU PRECISIÓ CONDICIONS LA PERSONA DE MESURA INSTRUMENT AMBIENTALS Desgast Defectes de construcció Mal ús Humitat Bona visió Temperatura Pulcritud Apreciació o Il·luminació Ordre limit de percepció vibracions Coneixements (El mínim que permet Mesurar l’instrument)
 17. 17. 9.2.Exactitud, precisió i apreciació Quantificació d’errors: error absolut i error relatiu • Error absolut (Ea): – És la diferència entre el valor mesurat i el valor convencional. Ea =Xi - X0 • Error relatiu (Er): – És el quocient entre l’error absolut i el valor real. S’expressa en %. Er = (Ea / X0 ).100
 18. 18. 9.2.Exactitud, precisió i apreciació Càlcul d’errors : Exemple 3
 19. 19. 9.2.Exactitud, precisió i apreciació Càlcul d’errors : Exercicis
 20. 20. 9.3.Instruments de mesura INSTRUMENTS DE MESURAMAGNITUDS QUE FORMA DE CAL MESURAR MESURAMENT LONGITUD DIRECTE INDIRECTE ANGLES ELÈCTRICA COMPARACIÓ MASSA TEMPS VERIFICACIÓ TEMPERATURA
 21. 21. 9.4 Instruments per a mesurar longituds- APRECIACIÓ mm: cintes, metres, regles d’acer- APRECIACIÓ 0,1mm o 0,05 mm: peu de rei- APRECIACIÓ 0,01 mm: micròmetre o pàlmer PEU DE REI MICRÒMETRE
 22. 22. Com es mesura amb el peu de rei ?
 23. 23. Exercicis: Peu de rei
 24. 24. Exercicis: Peu de rei
 25. 25. Exercicis: Peu de reiSimulador peu de rei
 26. 26. Com es mesura amb un pàlmer o micròmetre ?
 27. 27. Exercicis : Micròmetre
 28. 28. Exercicis : Micròmetre
 29. 29. Com es mesura amb un pàlmer o micròmetre ? Simulador pàlmer 1 Simulador pàlmer 2
 30. 30. 9.6 Instruments de comparació i verificació.Galgues són uns instruments decomparació de mesura fixa que serveixende patró o mesura de referència.Bloc patró és una peça d’acero material ceràmic de formaprismàtica, amb seccióquadrada o rectangular amb unerror màxim de 0,05μm.
 31. 31. 9.6 Instruments de comparació i verificació. Comparadors Determinen la diferència dimensional entre dues peces. Tipus: •D’amplificació mecànica •Òptics •Neumàtics i electrònics Calibrdors passa – no passa Serveixen per verificar les peces que es produeixen en un sistema de fabricació en sèrie, i comprovar si una dimensió determinada es troba dins del marge d’error permés. Tipus: •Per a forats o tampó. •Per a eixos.
 32. 32. 9.6 Instruments de mesura angular- APRECIACIÓ 1º: transportador d’ angles- APRECIACIÓ 5’: goniòmetre TRANSPORTADOR GONIÒMETRE
 33. 33. Exercicis : Goniòmetre
 34. 34. 9.4 NORMALITZACIÓ La normalització i la certificació.La normalització afecta:•La forma, la composició, les dimensions, les propirtats físiques i químiquesdels materials.•La terminologia i simbologia.•Els mètodes de càlcul, d,assaig de materials, la seva mesura i la sevautilització.La certificació és l’acció que du a terme una entitat reconeguda com aindependent de les parts interessades, que dóna fe que aquellaempresa, producte, procés, servei o persona compleix els requisitsdefinits en normes o especificacions tècniques
 35. 35. 9.4 NORMALITZACIÓ Normes i sistemes de normes Norma: És un document tècnic en el qual s’escriuen acords presos entre fabricants, tècnic i usuaris que formen grups de treball, durant un temps determinat i que depenen d’una comissió tècnica que ha de decidir l’aprovació ono dels acords que s’hagi arribat. RESPONSABLE I NORMA A ESPANYA: AENOR, UNE NORMES INTERNACIONALS: ISO RESPONSABLE I NORMA A EUROPA: CEN, EN ALEMANYA: DIN FRANÇA: NF GRAN BRETANYA: BSI ESTATS UNITS: ANSI JAPÓ: JIS
 36. 36. Normes ISO• Sorgeix davant la necessitat de normalitzar i internacionalitzar les mides de les peces.• Afavoreix la intercanviabilitat.• Algunes de les normes ISO més importants són: – ISO 216 Mides del paper. ISO A4 – ISO 639 Noms de les llengües – ISO 3166 Codis de països – ISO 4217 Codis de monedes – ISO 8859 Caràcters del codi ASCII – ISO 9000 Sistema de Gestió de la Qualitat – ISO 10279 Llenguatge de programació BASIC – ISO 14000 Estàndards de Gestió del Mediambient en entorns de producció
 37. 37. 9.8 Toleràncies i ajustatges10 : cota nominal o de referència+0,035: desviació superior de la cota nominal o de referència-0,040: desviació inferior de la cota nominal o de referència
 38. 38. 9.8 Toleràncies i ajustatges Toleràncies 10 : cota nominal o de referència +0,035: desviació superior de la cota nominal o de referència -0,040: desviació inferior de la cota nominal o de referència Cota màxima (CM) = cota nominal (C) + desviació superior (ds) Cota mínima (Cm) = cota nominal (C) + desviació inferior (di) Valor de la tolerància (T)= cota màxima (CM) - cotA mínima (Cm) Valor de la tolerància (T) = desviació superior (ds)- desviació inferior(di)
 39. 39. 9.8 Toleràncies i ajustatges 10 : cota nominal o de referència +0,035: desviació superior de la cota nominal o de referència -0,040: desviació inferior de la cota nominal o de referència Cota màxima (CM) = cota nominal (C) + desviació superior (ds) CM = 10 + 0,035 = 10,035 Cota mínima (Cm) = cota nominal (C) + desviació inferior (di) Cm = 10-0,040 = 9,96 Valor de la tolerància (T): cota màxima (CM)-cota mínima (Cm) T= 10,035- 9,96 = 0,075 Valor de la tolerància (T): desviació superior (ds)- desviació inferior(di) T = 0,035- (-0,040) = 0,075
 40. 40. 9.8 Toleràncies i ajustatges Eix Forat
 41. 41. 9.8 Toleràncies i ajustatges Exemples toleràncies Més ràpid: T = ds-di= +0,030-(-0,047) = 0,077 mm = 77µm
 42. 42. 9.8 Toleràncies i ajustatges Exemples toleràncies Dades enunciat: C = 75 mm Cm= 75,190 mm T = 74µm = 0,074 mm Incògnites enunciat: CM = ? ds=? di = ? Recordem: T = CM- Cm CM = C + ds Cm= C+di
 43. 43. 9.8 Toleràncies i ajustatges Exemples toleràncies Dades enunciat: C = 25 mm Cm= 24,996 mm T = 9µm = 0,09 mm Incògnites enunciat: CM = ? ds’=? di’ = ? Recordem: T = CM- Cm CM = C + ds’ Cm= C+di’
 44. 44. 9.8 Toleràncies i ajustatges Ajustatges
 45. 45. 9.8 Toleràncies i ajustatges Tipus d’ ajustatges  Ajustatges amb joc : Permeten que les peces llisquin entre elles Diàmetre mínim forat > Diàmetre màxim de l’ eix: CmF > CME
 46. 46. 9.8 Toleràncies i ajustatges Tipus d’ ajustatges Ajustatges amb serratge: No deixen moure les peces entre elles un cop muntades Diàmetre mínim eix > Diàmetre màxim del forat Cm E > CMF
 47. 47. 9.8 Toleràncies i ajustatges Tipus d’ ajustatges  Ajustatges indeterminats: No permeten saber per endavant si les peces un cop muntades lliscaran o quedaran fixes. Simultàniament es produeix: Diàmetre màxim forat > Diàmetre mínim de l’ eix Diàmetre màxim eix > Diàmetre mínim del forat CMF> CmE CM E > CmF
 48. 48. 9.8 Toleràncies i ajustatges Tipus d’ ajustatges  Tolerància de l’ajustatge (Ta): és igual que la suma de les toleràncies de l’eix (Te) i del forat (Tf) Ta = Te + Tf En funció de les desviacions tenim també: Ta = (ds’ - di) - (di - ds’) = (ds + ds’) – (di + di’)=(ds - di) + (ds’ - di’)
 49. 49. 9.8 Toleràncies i ajustatges Exemples ajustatges
 50. 50. 9.8 Toleràncies i ajustatges Exercicis toleràncies i ajustatges
 51. 51. 9.9 Sistema ISO de toleràncies dimensionalsEstudia les dimensions de peces mecàniques que van d’1 mm fins a3150 mm, a una temperatura de 20 ºC.Per determinar les toleràncies IDO, dos conceptes bàsics:•La qualitat de la tolerància i la posició.•La designació.La qualitat de la tolerància: ens informa del grau de perfecció de lapeça i coincideix amb el valor de la tolerància.La posició de la tolerància: ens indica el lloc on es troba la qualitatrespecte a la línia de referència, i s’indica amb una lletra..La designació d’una tolerància:1.S’escriu el valor del diàmetre nominal. 35 o 252.S’escriu la posició de la qualitat amb lletres (majúscules: eix, minúsculesforat). 35 H o 25 g3.S’escriu el valor de la qualitat. 35 H7 o 25 g6
 52. 52. Taula de toleràncies ISO per a dimensions inferiors a 500 mm. Valors en mil·lèsimes de mil·límetre Calibradors Peces ajustades l’ajustatge no es important
 53. 53. La posició de la qualitat: Posició de les qualitats dels foratsPosició de lesqualitats dels eixos
 54. 54. La posició de la qualitat:
 55. 55. 9.10 Sistema ISO d’ajustatges
 56. 56. Sistema forat-base
 57. 57. Sistema eix-base
 58. 58. Exemple d’ajustatges
 59. 59. 9.11 Operacions amb toleràncies Operacions que serveixen per trobar el valor d’una cota desconeguda amb una certa tolerància d’ una peça a partir del valor d’altres cotes de la peça conegudes
 60. 60. Exemple operacions amb tolerànciesDetermina el valor de la cota L i la seva tolerància • Tolerància general: +200µm i -10µm • A=30mm • B=5mm • C=15mm • L=? L=A-B-C = 30-5-15 = 10 mm dsL=dsA-diB-diC = 200-10-10 = +180 µm diL=diA-dsB-dsC = 10-200-200 = -380 µm Per tant: TL = dsL – diL = 180 – (-380) = 560 µm
 61. 61. Exemple operacions amb tolerànciesDetermina el valor de la cota L i la seva tolerància • Tolerància general: +200µm i -0µm • A=30mm B=5mm C=10 mm L=A-B-C = 30-5-10 = 15 mm dsL=dsA-diB-diC = 200-0-0 = 200 µm diL=diA-dsB-dsC = 0-200-200 = -400 µm Per tant: TL = dsL – diL = 200 – (-400) = 600 µm
 62. 62. Exercici operacions amb toleràncies Smàx= Lmàx- dmín Smàx = 25,1 -10 = 15,1 Smín= Lmín- dmàx Smín= 24,9 – 10,1 = 14,8 ds = 0,1 mm Di = -0,2 mm
 63. 63. Exemple operacions amb toleràncies

×